Home » 'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5 | ธนาคาร หยุด วัน แรงงาน ไหม | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5 | ธนาคาร หยุด วัน แรงงาน ไหม | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

by Hanh Duyen

คุณกำลังมองหาหัวข้อ'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5ใช่ไหม?ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดดูวิดีโอด้านล่าง

'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5 | ข่าวอัพเดททุกวันที่นี่

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5

'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5

'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธนาคาร หยุด วัน แรงงาน ไหม

#กฎหมายแรงงาน#วันแรงงาน#วันหยุดนักขัตฤกษ์วันแรงงาน เว้นแต่จ่ายค่าจ้างทำงานในวันหยุด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก!!! วันแรงงานเป็นวันหยุดตามประเพณี กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดวันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 13 วันต่อปี ซึ่งนายจ้างเลือกวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น และกฎหมายบังคับให้หยุดวันแรงงานนายจ้างเลือกวันอื่นไม่ได้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 62 มาตรา 63 กำหนดให้นายจ้างปฏิบัติตามการจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสรุปกฎวันหยุดวันแรงงานมีดังนี้ 1) พนักงานทุกคนต้องมีสิทธิหยุดตามประเพณีในวันแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเป็นวันหยุดที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างโดยไม่มีข้อยกเว้น กรณีลูกจ้างรายวันจะได้รับค่าจ้างรายวัน 2 เท่า แต่ถ้าเป็นพนักงานรายเดือนจะได้รับค่าจ้าง 1 เท่าของค่าจ้างรายวัน ที่มา คำพิพากษาฎีกาที่ 16007/2010

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร หยุด วัน แรงงาน ไหม.

#39วนแรงงาน39 #หลกเกณฑการหยดวนแรงงาน #กฎหมายแรงงานEP5

กฎหมายแรงงาน,วันแรงงาน,หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน

'วันแรงงาน' หลักเกณฑ์การหยุดวันแรงงาน (กฎหมายแรงงาน)EP.5

ธนาคาร หยุด วัน แรงงาน ไหม.

>>https://pollicelee.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

READ  young@heart เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ พระมงกุฎเกล้า เรื่อง การลดเกร็ง | โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

You may also like

Leave a Comment