[NEW] กทม. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม ก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว | สํา นัก การ แพทย์ กรุงเทพมหานคร – POLLICELEE

สํา นัก การ แพทย์ กรุงเทพมหานคร: คุณกำลังดูกระทู้

รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งรร.Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตย เป็นตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA Plus (SHA+)

วันนี้ (25 ต.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตย

โดยคณะฯ ได้ตรวจการเตรียมพร้อมบริเวณจุดตรวจ Scan QR Code Thailand Pass ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันตก จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสารและโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ณ ช่องทางออก C โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณประตู 9 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก ซึ่งภาพรวมพบว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อม 100% รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของ กทม. ได้ฉีดให้คนกรุงเทพฯ เข็มที่ 1 เกินกว่า 100% แล้ว ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ฉีดแล้ว 74.90% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพฯ ปลอดภัย และประชาชนในกรุงเทพฯ ก็มั่นใจในขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับความพร้อมตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ขั้นตอนการตรวจสอบ จนถึงการเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้กระบวนการต่างๆ ถือว่าพร้อมมาก

นอกจากนี้ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ กทม. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อย ทั้งมาตรการในการนำส่งรักษา มาตรการในส่งกลับ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อดำเนินการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตามระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักการแพทย์ กทม. มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัด 11 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา ดังนั้นประเด็นการรักษาพยาบาลจึงถือว่ามีพร้อมมากด้วยเช่นกัน

จากนั้นคณะฯ เดินทางไปโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เพื่อสำรวจความพร้อมมาตรฐานการบริหารจัดการห้องพัก พื้นที่สาธารณะ สระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร ตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+) ซึ่งโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เป็นโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus (SHA+) คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานราชการกำหนดด้วยความเคร่งครัด

วันนี้ (25 ต.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตยโดยคณะฯ ได้ตรวจการเตรียมพร้อมบริเวณจุดตรวจ Scan QR Code Thailand Pass ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันตก จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสารและโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ณ ช่องทางออก C โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณประตู 9 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก ซึ่งภาพรวมพบว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อม 100% รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของ กทม. ได้ฉีดให้คนกรุงเทพฯ เข็มที่ 1 เกินกว่า 100% แล้ว ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ฉีดแล้ว 74.90% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพฯ ปลอดภัย และประชาชนในกรุงเทพฯ ก็มั่นใจในขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับความพร้อมตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ขั้นตอนการตรวจสอบ จนถึงการเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้กระบวนการต่างๆ ถือว่าพร้อมมากนอกจากนี้ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ กทม. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อย ทั้งมาตรการในการนำส่งรักษา มาตรการในส่งกลับ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อดำเนินการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตามระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักการแพทย์ กทม. มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัด 11 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา ดังนั้นประเด็นการรักษาพยาบาลจึงถือว่ามีพร้อมมากด้วยเช่นกันจากนั้นคณะฯ เดินทางไปโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เพื่อสำรวจความพร้อมมาตรฐานการบริหารจัดการห้องพัก พื้นที่สาธารณะ สระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร ตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+) ซึ่งโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เป็นโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus (SHA+) คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานราชการกำหนดด้วยความเคร่งครัด

[NEW] กทม. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม ก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว | สํา นัก การ แพทย์ กรุงเทพมหานคร – POLLICELEE

รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งรร.Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตย เป็นตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA Plus (SHA+)

วันนี้ (25 ต.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตย

โดยคณะฯ ได้ตรวจการเตรียมพร้อมบริเวณจุดตรวจ Scan QR Code Thailand Pass ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันตก จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสารและโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ณ ช่องทางออก C โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณประตู 9 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก ซึ่งภาพรวมพบว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อม 100% รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของ กทม. ได้ฉีดให้คนกรุงเทพฯ เข็มที่ 1 เกินกว่า 100% แล้ว ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ฉีดแล้ว 74.90% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพฯ ปลอดภัย และประชาชนในกรุงเทพฯ ก็มั่นใจในขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับความพร้อมตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ขั้นตอนการตรวจสอบ จนถึงการเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้กระบวนการต่างๆ ถือว่าพร้อมมาก

นอกจากนี้ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ กทม. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อย ทั้งมาตรการในการนำส่งรักษา มาตรการในส่งกลับ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อดำเนินการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตามระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักการแพทย์ กทม. มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัด 11 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา ดังนั้นประเด็นการรักษาพยาบาลจึงถือว่ามีพร้อมมากด้วยเช่นกัน

จากนั้นคณะฯ เดินทางไปโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เพื่อสำรวจความพร้อมมาตรฐานการบริหารจัดการห้องพัก พื้นที่สาธารณะ สระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร ตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+) ซึ่งโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เป็นโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus (SHA+) คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานราชการกำหนดด้วยความเคร่งครัด

วันนี้ (25 ต.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตยโดยคณะฯ ได้ตรวจการเตรียมพร้อมบริเวณจุดตรวจ Scan QR Code Thailand Pass ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันตก จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสารและโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ณ ช่องทางออก C โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณประตู 9 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก ซึ่งภาพรวมพบว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อม 100% รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของ กทม. ได้ฉีดให้คนกรุงเทพฯ เข็มที่ 1 เกินกว่า 100% แล้ว ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ฉีดแล้ว 74.90% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพฯ ปลอดภัย และประชาชนในกรุงเทพฯ ก็มั่นใจในขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับความพร้อมตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ขั้นตอนการตรวจสอบ จนถึงการเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้กระบวนการต่างๆ ถือว่าพร้อมมากนอกจากนี้ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ กทม. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อย ทั้งมาตรการในการนำส่งรักษา มาตรการในส่งกลับ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อดำเนินการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตามระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักการแพทย์ กทม. มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัด 11 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา ดังนั้นประเด็นการรักษาพยาบาลจึงถือว่ามีพร้อมมากด้วยเช่นกันจากนั้นคณะฯ เดินทางไปโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เพื่อสำรวจความพร้อมมาตรฐานการบริหารจัดการห้องพัก พื้นที่สาธารณะ สระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร ตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+) ซึ่งโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เป็นโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus (SHA+) คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานราชการกำหนดด้วยความเคร่งครัด


คำแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (MSD BMA)
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
ช่องทางการติดตาม
Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
Twitter : @prmsdbangkok
LINE Square : https://line.me/ti/g2/QIhNb8hbpHRYrf8FrCBQhw
Hotline 1646 : สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ กทม.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม

ธรรมกายคัมแบ็กรับกระแสเมตาเวิร์ส \”มโน\” ท้าจับตาธัมมชโยเทศน์เสมือนจริง|ทุบโต๊ะข่าว|09/11/64


ธรรมกายคัมแบ็กรับกระแสเมตาเวิร์ส \”มโน\” ท้าจับตาธัมมชโยเทศน์เสมือนจริง
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 19.0022.30 น.
และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 20.0022.00 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ, คุณธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง, คุณสารวัตร กิจพานิช และคุณกมลพร วรกุล
กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34
ทุบโต๊ะข่าว AmarinTV34

ธรรมกายคัมแบ็กรับกระแสเมตาเวิร์ส \

แนะนำการดู monitor ใน ICU


เมื่อคุณเยี่ยมยาตฺในรพ. คุณเห็นและสงสัยไหมว่าหน้าจอ monitor ที่แสดงหมายถึงอะไร แล้วค่าที่แสดงปกติหรือไม่

แนะนำการดู monitor ใน ICU

สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (Full)


อวดกิจกรรมในการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครก่อนใคร! ในครั้งนี้มีธีมงานว่า \”Health Care System Transformation | สำนักการแพทย์มิติใหม่ สู่การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านสุขภาพ\” ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมเปิดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนไปด้วยกัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (MSD BMA)
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ทาง
เว็บไซต์ : www.msd.bangkok.go.th
Facebook : www.facebook.com/prmsdbangkok
Twitter : www.twitter.com/prmsdbangkok
IG : www.instagram.com/prmsdbangkok

สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (Full)

GECC โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


GECC โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สํา นัก การ แพทย์ กรุงเทพมหานคร

6 thoughts on “[NEW] กทม. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม ก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว | สํา นัก การ แพทย์ กรุงเทพมหานคร – POLLICELEE”

  1. Hvor meget vokser håret på en måned Nu Kan du tælle:
    op til 0,35 mm om dagen; op til 2,5 mm om ugen; omkring 10 mm om måneden. Meget afhænger af personen og løbet.
    Telogen er opdelt i tidlige og sene stadier. Denne vækst afhænger dog af en række faktorer som alder,
    hormonstatus og etnisk oprindelse.

    Reply

Leave a Comment