[NEW] กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | กองทุนเปิดบัวหลวง – POLLICELEE

กองทุนเปิดบัวหลวง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

[NEW] กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | กองทุนเปิดบัวหลวง – POLLICELEE


Money6Pack invest : ห้ามซื้อกองทุน ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้!!


หลายคนสอบถามผมมาอย่างมากมาย
เพราะว่าแต่ละท่านตื่นเต้นกับเงินออมที่ทำได้
ว่าอยากเริ่มต้นลงทุน แบบไหนอย่างไรดี
ผมเลยทำ VDO ชุด ทำเงินออมให้งอกเงย
อันนี้เป็นตอนที่ 2 ที่ผมได้มาพูดคุยกับกูรู และเป็นนักเขียน Best seller
สร้างล้านแรกด้วยอสังหา ล้านต่อมาด้วยหุ้น
ฝากติดตามและให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
สอบถามรายละเอียด
ต้องการสนับสนุนช่องของเรา
เกี่ยวกับโปรแกรมสัมมนาของเราได้ทางช่องทางนี้
FaceBook : https://www.facebook.com/money6pack/
Line@ ID : https://line.me/R/ti/p/%40money6pack

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Money6Pack invest : ห้ามซื้อกองทุน ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้!!

B-SIP กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Bualuang Sustainable Investing Portfolio


BSIP กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Bualuang Sustainable Investing Portfolio
ลงทุน75%ในกองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities และลงทุน25%ในกองทุน Pictet – Clean Energy
 
1. Pictet Global Environmental Opportunities I EUR มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด (Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change และมลพิษ (Pollution) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
2. Pictet Clean Energy I USD มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลดก๊าซ CO2 (Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น มุ่งเน้น บริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
 
นโยบายการลงทุน
 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยคำนึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
 
ระดับความเสี่ยง : 6
ขั้นต่ำซื้อครั้งแรก : 500 บาท
ซื้อครั้งถัดๆไปขั้นต่ำ : 500 บาท
นโยบายปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมการขาย : ช่วงIPOไม่มี  หลังIPO : 1% ( IPO วันที่ 18มีนาคม64 )
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกอง : 1.4178% ต่อปีของNAV
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
วันรับเงินค่าขายคืน : T+5
 
Download หนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Fund Fact sheet
https://www.bblam.co.th/application/files/2016/1372/4484/Factsheet__BSIP_IPO.pdf

B-SIP กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Bualuang Sustainable Investing Portfolio

อยากลงทุนในเวียดนามง่ายๆ ซื้อด้วยเงินบาทผ่านตลาดหุ้นไทย…ทำได้อย่างไร ?


อยากลงทุนในเวียดนามง่ายๆ ซื้อด้วยเงินบาทผ่านตลาดหุ้นไทย…ทำได้อย่างไร ?
มาดูคำตอบกันในคลิป …รู้จัก “DR” ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ…กับหลักทรัพย์บัวหลวง ใน 2 นาที ใครก็ลงทุนได้ !!!
คำเตือน : การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เปิดจอง IPO ระหว่างวันที่ 3 7 ธ.ค. 61 เริ่มต้นเพียง 20,000 บาท ติดต่อได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงทุกสาขา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/dr
หรือ BLS Customer Service 026181111

อยากลงทุนในเวียดนามง่ายๆ ซื้อด้วยเงินบาทผ่านตลาดหุ้นไทย...ทำได้อย่างไร ?

ลงทุนกองทุนง่าย ๆ ด้วยโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ


ขั้นตอนในการลงทุนกองทุนด้วยโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
เริ่มทยอยให้อัปเดต หรือดาวน์โหลดได้
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป (สำหรับแอนดรอย)
และตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป (สำหรับ IOS)
ที่ link นี้เลย https://qrs.ly/rabhx6u

ลงทุนกองทุนง่าย ๆ ด้วยโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

(คลิปเต็ม) กกต. จ่อคัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ประกอบพิจารณายุบพรรค | ฟังหูไว้หู (11 พ.ย. 64)


ฟังหูไว้หู | 11 พ.ย. 64 On Air
จับตาเศรษฐกิจสหรัฐฯ เงินเฟ้อพุ่ง , เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 , 10 วัน ต่างชาติเข้าไทย 3 หมื่น คนติดโควิด 35 คน , กกต. จ่อคัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ประกอบพิจารณายุบพรรค , เว็บศาลรัฐธรรมนูญถูกแฮก เปลี่ยนชื่อเว็บ ขึ้นเพลงความหมายลบ , เป้าหมายยุบพรค กำจัด \”ก้าวไกล เพื่อไทย\” , ไทยฉีดวัคซีนได้เร็วกว่าแผน คาดทะลุ 100 ล้านโดส ก่อนสิ้นปี

(คลิปเต็ม) กกต. จ่อคัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ประกอบพิจารณายุบพรรค | ฟังหูไว้หู (11 พ.ย. 64)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กองทุนเปิดบัวหลวง

Leave a Comment