[NEW] ก.สาธารณสุขฟิลิปปินส์-ภาคประชาสังคมฟิลิปปินส์ เดือด แถลงโต้รมต. ตปท. สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในงานประชุมภาคีควบคุมบุหรี่โลก | ข่าว สังคม โลก – POLLICELEE

ข่าว สังคม โลก: คุณกำลังดูกระทู้

ในงานประชุมภาคีควบคุมบุหรี่โลก เชื่อบริษัทบุหรี่อยู่เบื้องหลัง พร้อมมอบรางวัล “Dirty Ashtray” ที่เขี่ยบุหรี่สกปรก ให้แก่ฟิลิปปินส์ ฐานสนับสนุนผลประโยชน์บริษัทบุหรี่ เผย ที่ประชุมสมัชชาควบคุมบุหรี่โลก ปฏิเสธคำขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ของเครือข่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้านานาชาติ

จากกรณีเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าในไทยออกมาให้ข่าวอ้างกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในงานประชุมสมัชชาภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 9 (the Ninth Session of the Conference of the Parties  to the WHO FCTC : COP9) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8-13 พฤศจิกายนนี้ โดยมีองค์กรต่างๆ จาก 152 ประเทศทั่วโลก และเรียกร้องให้ประเทศไทยเอาอย่างนั้น

วันที่ 12 พฤศจิกายน ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ ได้ออกแถลงการณ์ โดยแสดงความไม่พอใจกับคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของตนเอง เพราะไม่ผ่านการเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขและเชื่อว่าเรื่องนี้มีอุตสาหกรรมยาสูบให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดยแถลงการณ์ระบุว่า “การให้ข้อมูลที่ผิด ๆ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โดยทำให้คนมองว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอันตรายน้อยกว่า รวมทั้งการยกย่องอุตสาหกรรมยาสูบว่ามีความสำคัญในการจัดหาเงินทุนด้านสาธารณสุขนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิด ขัดต่อหลักการของ WHO FCTC และถือเป็นบ่อนทำลายความก้าวหน้าของฟิลิปปินส์ในการควบคุมยาสูบ”

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวว่า นอกจากนี้ นาง Sophia San Luis ประธาน ImagineLaw องค์กรกฎหมายเพื่อสังคมของฟิลิปปินส์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยกล่าวว่า คณะผู้แทนฟิลิปปินส์ที่เข้าร่วมประชุม COP 9 ครั้งนี้ถือเป็นการทรยศต่อประเทศ “คำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศ สะท้อนเรื่องเล่าเท็จที่บริษัทบุหรี่สร้างขึ้น ซึ่งขัดต่อความคิดเห็นทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างท่วมท้นเกี่ยวกับอันตรายที่แท้จริงของบุหรี่ไฟฟ้า”

“ปกติตัวแทนเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของฟิลิปปินส์ จะมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก แต่ช่วงหลังมีความพยายามของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของภาคยาสูบเรียกร้องขอเข้าร่วมด้วย ทำให้ครั้งนี้ฟิลิปปินส์ส่งผู้แทนเข้าร่วมถึง 52 คน ซึ่งบางคนยอมรับจุดยืนของอุตสาหกรรมยาสูบอย่างเปิดเผยในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายน้อยกว่าในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่” ดร.พญ.เริงฤดี กล่าว

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวต่อว่า ในการประชุม COP 9 ครั้งนี้ Framework Convention Alliance (FCA) เครือข่ายทำงานควบคุมยาสูบที่มีสมาชิกกว่า 300 องค์กรจาก 100 ประเทศทั่วโลก ที่มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินการตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มอบรางวัล “Dirty Ashtray” หรือ “ที่เขี่ยบุหรี่สกปรก” ให้แก่ฟิลิปปินส์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่จะมอบให้ประเทศที่แสดงออกในการประชุมอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ ทั้งนี้ ยังตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าในปี 2020 บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งให้เงินสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ รวมกว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นประเทศในอาเซียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่มากที่สุด

ด้าน นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และอดีตนายกแพทยสมาคมโลก กล่าวว่า ในการประชุม COP9 สำนักเลขานุการอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกประชุมปฏิเสธคำร้องขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ 7 องค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ องค์กรเครือข่ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินนานาชาติ (International Network of Nicotine Consumer Organisations (INNCO) ที่มีสมาชิกกว่า 30 องค์กรทั่วโลก รวมถึงกลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในไทย ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มลาขาดควันยาสูบที่เคลื่อนไหวให้ไทยยกเลิกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า และแกนนำกลุ่มลาขาดควันยาสูบเคยเป็นบอร์ดบริหารของ INNCO โดยสำนักเลขานุการอนุสัญญาพิจารณาภายใต้เงื่อนไข 5 ข้อ คือ 1.กิจกรรมขององค์กรจำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศ 2.องค์กรเคยได้รับทุนหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบ 3.องค์กรมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาสูบ 4.องค์กรไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ 5.ไม่เข้าข่ายองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล หรือองค์การนอกภาครัฐ ตามเงื่อนไขขององค์การอนามัยโลก

“กรณีของ INNCO สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเข้าข่ายในข้อที่ 2 และ 3 เพราะ INNCO เป็นองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่ หรือ Foundation for A Smoke-Free World อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่นี้ เป็นมูลนิธิที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสเป็นผู้ก่อตั้งและสนับสนุนทุนต่อเนื่องปีละ 80 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 12 ปี ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเคยออกแถลงการณ์มาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 ว่าให้ถือว่ามูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่เป็นองค์กรเดียวกับอุตสาหกรรมยาสูบ โดยองค์การอนามัยโลกจะไม่ขอร่วมทำกิจกรรมใด ๆ กับมูลนิธิฯ นี้” นพ.วันชาติ กล่าว

[NEW] ก.สาธารณสุขฟิลิปปินส์-ภาคประชาสังคมฟิลิปปินส์ เดือด แถลงโต้รมต. ตปท. สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในงานประชุมภาคีควบคุมบุหรี่โลก | ข่าว สังคม โลก – POLLICELEE

ในงานประชุมภาคีควบคุมบุหรี่โลก เชื่อบริษัทบุหรี่อยู่เบื้องหลัง พร้อมมอบรางวัล “Dirty Ashtray” ที่เขี่ยบุหรี่สกปรก ให้แก่ฟิลิปปินส์ ฐานสนับสนุนผลประโยชน์บริษัทบุหรี่ เผย ที่ประชุมสมัชชาควบคุมบุหรี่โลก ปฏิเสธคำขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ของเครือข่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้านานาชาติ

จากกรณีเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าในไทยออกมาให้ข่าวอ้างกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในงานประชุมสมัชชาภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 9 (the Ninth Session of the Conference of the Parties  to the WHO FCTC : COP9) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8-13 พฤศจิกายนนี้ โดยมีองค์กรต่างๆ จาก 152 ประเทศทั่วโลก และเรียกร้องให้ประเทศไทยเอาอย่างนั้น

วันที่ 12 พฤศจิกายน ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ ได้ออกแถลงการณ์ โดยแสดงความไม่พอใจกับคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของตนเอง เพราะไม่ผ่านการเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขและเชื่อว่าเรื่องนี้มีอุตสาหกรรมยาสูบให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดยแถลงการณ์ระบุว่า “การให้ข้อมูลที่ผิด ๆ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โดยทำให้คนมองว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอันตรายน้อยกว่า รวมทั้งการยกย่องอุตสาหกรรมยาสูบว่ามีความสำคัญในการจัดหาเงินทุนด้านสาธารณสุขนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิด ขัดต่อหลักการของ WHO FCTC และถือเป็นบ่อนทำลายความก้าวหน้าของฟิลิปปินส์ในการควบคุมยาสูบ”

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวว่า นอกจากนี้ นาง Sophia San Luis ประธาน ImagineLaw องค์กรกฎหมายเพื่อสังคมของฟิลิปปินส์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยกล่าวว่า คณะผู้แทนฟิลิปปินส์ที่เข้าร่วมประชุม COP 9 ครั้งนี้ถือเป็นการทรยศต่อประเทศ “คำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศ สะท้อนเรื่องเล่าเท็จที่บริษัทบุหรี่สร้างขึ้น ซึ่งขัดต่อความคิดเห็นทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างท่วมท้นเกี่ยวกับอันตรายที่แท้จริงของบุหรี่ไฟฟ้า”

“ปกติตัวแทนเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของฟิลิปปินส์ จะมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก แต่ช่วงหลังมีความพยายามของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของภาคยาสูบเรียกร้องขอเข้าร่วมด้วย ทำให้ครั้งนี้ฟิลิปปินส์ส่งผู้แทนเข้าร่วมถึง 52 คน ซึ่งบางคนยอมรับจุดยืนของอุตสาหกรรมยาสูบอย่างเปิดเผยในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายน้อยกว่าในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่” ดร.พญ.เริงฤดี กล่าว

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวต่อว่า ในการประชุม COP 9 ครั้งนี้ Framework Convention Alliance (FCA) เครือข่ายทำงานควบคุมยาสูบที่มีสมาชิกกว่า 300 องค์กรจาก 100 ประเทศทั่วโลก ที่มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินการตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มอบรางวัล “Dirty Ashtray” หรือ “ที่เขี่ยบุหรี่สกปรก” ให้แก่ฟิลิปปินส์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่จะมอบให้ประเทศที่แสดงออกในการประชุมอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ ทั้งนี้ ยังตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าในปี 2020 บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งให้เงินสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ รวมกว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นประเทศในอาเซียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่มากที่สุด

ด้าน นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และอดีตนายกแพทยสมาคมโลก กล่าวว่า ในการประชุม COP9 สำนักเลขานุการอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกประชุมปฏิเสธคำร้องขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ 7 องค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ องค์กรเครือข่ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินนานาชาติ (International Network of Nicotine Consumer Organisations (INNCO) ที่มีสมาชิกกว่า 30 องค์กรทั่วโลก รวมถึงกลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในไทย ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มลาขาดควันยาสูบที่เคลื่อนไหวให้ไทยยกเลิกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า และแกนนำกลุ่มลาขาดควันยาสูบเคยเป็นบอร์ดบริหารของ INNCO โดยสำนักเลขานุการอนุสัญญาพิจารณาภายใต้เงื่อนไข 5 ข้อ คือ 1.กิจกรรมขององค์กรจำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศ 2.องค์กรเคยได้รับทุนหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบ 3.องค์กรมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาสูบ 4.องค์กรไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ 5.ไม่เข้าข่ายองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล หรือองค์การนอกภาครัฐ ตามเงื่อนไขขององค์การอนามัยโลก

“กรณีของ INNCO สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเข้าข่ายในข้อที่ 2 และ 3 เพราะ INNCO เป็นองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่ หรือ Foundation for A Smoke-Free World อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่นี้ เป็นมูลนิธิที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสเป็นผู้ก่อตั้งและสนับสนุนทุนต่อเนื่องปีละ 80 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 12 ปี ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเคยออกแถลงการณ์มาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 ว่าให้ถือว่ามูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่เป็นองค์กรเดียวกับอุตสาหกรรมยาสูบ โดยองค์การอนามัยโลกจะไม่ขอร่วมทำกิจกรรมใด ๆ กับมูลนิธิฯ นี้” นพ.วันชาติ กล่าว


ม็อบชุมนุมปฎิรูปสถาบัน เคลื่อนไปสถานทูตเยอรมัน | เนชั่นทันข่าวค่ำ | NationTV22


รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfp

อย่าลืม กด \”Subscribe\” เพื่ออัปเดตข่าวไปกับเราได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCIoFfVIOrRRbIWVdDhTTwg
ติดตามเนชั่นออนไลน์ได้ที่:
Website : https://www.nationtv.tv/
Facebook : https://www.facebook.com/NationOnline
Twitter : https://twitter.com/NationTV22
Tiktok : https://www.tiktok.com/@nationonline?lang=thTH
Instragram:https://www.instagram.com/nationtv22_/
Line : @nationonline

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ม็อบชุมนุมปฎิรูปสถาบัน เคลื่อนไปสถานทูตเยอรมัน | เนชั่นทันข่าวค่ำ | NationTV22

CareTalk x CareClubHouse : “Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?


“Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?
.
.
ในขณะที่มนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่ “Metaverse” โลกเสมือนจริงที่สร้างจากเทคโนโลยีอันซับซ้อน เพื่อเชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกัน
.
โลกที่แข่งขันกันพัฒนา Quantum Computing, Cryptocurrency และ AI เพื่อช่วยให้ชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
.
โลกที่ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศ ปรับภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร อย่างอิสราเอลซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อพลิกทะเลทรายให้เป็นแปลงการเกษตร และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
.
แต่ตัดภาพกลับมาที่นายกฯ ไทย แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร��พงด้วยการให้ทหารไปปลูกผักชี! (โอ้ พระเจ้า)
.
พบกันในครั้งนี้ พี่โทนี่จะพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีล้ำหน้าที่กำลังเป็นที่สนใจไปทั่วโลกอย่าง Metaverse จนถึงเรื่อง “ข้าวถูกแต่ผักแพง” ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเราขณะนี้
.
และแน่นอนว่า พี่โทนี่จะมาไขข้อสงสัยต่างๆที่ค้างคาใจใครหลายๆ คน \”ให้กระจ่าง\”
.
ใครมีข้อสงสัยเตรียมเอาไว้ถามได้เลยกับรายการ CareTalk x Care Clubhouse ในหัวข้อ
“Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?
แล้วพบกัน…
.
Metaverse
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
คิดเคลื่อนไทย

CareTalk x CareClubHouse : “Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?

จีน-สหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน | 11 พ.ย. 64 | รอบโลก DAILY


จีนสหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
.
ความคืบหน้าครั้งใหญ่ที่สร้างความประหลาดใจให้กับนานาชาติ เพราะทั้งสองประเทศนี้ เป็นประเทศใหญ่อันดับ 1 และ 2 ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
.
ผู้นำของทั้งสองประเทศยังมีแผนที่จะประชุมร่วมกันนอกรอบในเร็วๆ นี้อีกด้วย
ติดตามใน \”รอบโลก DAILY\” วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 20.30 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36
จีน สหรัฐ ก๊าซเรือนกระจก ปัญหาโลกร้อน โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ ข่าววันนี้ที่ต้องรู้ กรุณาบัวคำศรี รอบโลกDAILY PPTVHD36 ช่อง36

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

จีน-สหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน | 11 พ.ย. 64 | รอบโลก DAILY

“ไทย”มีลุ้นหิมะตก? ลมขั้วโลกไม่เสถียร“จีน”หนาวนาน | TNN ข่าวค่ำ | 11 พ.ย. 64


หลายพื้นที่ในจีน และมองโกเลียใน เผชิญหิมะตกหนักและอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หิมะยังตกหนักและยาวนานกว่าปกติประมาณ 3สัปดาห์ การที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปลง และแปรปรวน มีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือ กระแสลมขั้วโลกที่ไม่เสถียรจากเดิมที่จะมีทิศทางเป็นวงกลม แต่กลับมีทิศทางวงรีหรือหมุนขึ้นลง ทำให้สภาพอากาศในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ส่วนไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคมจะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากจีนมากที่สุด ทำให้อุณหภูมิลดลงจากปกติอีก0.51องศาเซลเซียส ส่วนจะได้สัมผัสหิมะตกหรือไม่นั้น มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากความเย็น
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

“ไทย”มีลุ้นหิมะตก? ลมขั้วโลกไม่เสถียร“จีน”หนาวนาน | TNN ข่าวค่ำ | 11 พ.ย. 64

ไทยครองอันดับมหาเศรษฐี สะท้อนความเหลื่อมล้ำ ? | จั๊ดซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน


ไทยครองอันดับ 10 ประเทศที่มี ‘มหาเศรษฐี’ มากที่สุดในโลก 52 คน แต่สถิติคนไทยจนลง สะท้อนความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุกจนกระจาย เทียบกรณี WFP ของ UN ให้ อีลอนมัสก์ บริจาคเศษเงิน ช่วยปัญหาอดยาก 42 ล้านคนทั่วโลก มหาเศรษฐี ความเหลื่อมล้ำ จั๊ดซัดทุกความจริง
_______________________________________
\”ข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ\”
ติดตามชม ข่าวช่องวัน ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ ช่องวัน31
และติดตามช่องทางได้ดังนี้
Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / Youtube : onenews31

ไทยครองอันดับมหาเศรษฐี สะท้อนความเหลื่อมล้ำ ? | จั๊ดซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ข่าว สังคม โลก

Leave a Comment