[NEW] คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.) | นายปรเมธี วิมลศิริ – POLLICELEE

นายปรเมธี วิมลศิริ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

[Update] ‘แบงก์ชาติ’ ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง | นายปรเมธี วิมลศิริ – POLLICELEE

You may also like


Insight ครม. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาสภาพัฒน์


Insight ครม. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาสภาพัฒน์
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Insight ครม. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาสภาพัฒน์

VDOนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม.ให้สัมภาษณ์ในงาน ม.ส.ย.อ.และดย จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ14 ก.ค.61.2


VDO นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์สื่อในงาน ม.ส.ย.อ. และ ดย จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 14 ก.ค.61

VDOนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม.ให้สัมภาษณ์ในงาน ม.ส.ย.อ.และดย จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ14 ก.ค.61.2

60 09 13 บทบาทผู้สูงอายุกับการพัฒนาในหลากหลายมิติ ตอนที่ 4


การอภิปราย “บทบาทผู้สูงอายุกับการพัฒนาในหลากหลายมิติ” โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานมูลนิธิพัฒนาไท, ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน, นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

60 09 13 บทบาทผู้สูงอายุกับการพัฒนาในหลากหลายมิติ ตอนที่ 4

10 นามสกุลเก่าแก่ ของไทย! ♥ ที่ลูกหลานสืบทอดเชื้อสายบุคคลสำคัญในสมัยก่อน น้อยคนที่จะรู้ ♥


10 นามสกุลเก่าแก่ ของไทย! ♥ ที่ลูกหลานสืบทอดเชื้อสายบุคคลสำคัญในสมัยก่อน น้อยคนที่จะรู้ ♥

หลายๆท่านที่อาจจะเคยศึกษาประวัติของประเทศไทยก็อาจจะรู้อยู่ว่า นามสกุลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีนามสกุลอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะพาท่านมารู้ให้ชัดกันสักทีว่า นามสกุลที่เก่าแก่ทึ่สุดมรอะไรบ้าง และ ประวัติเป็นมาอย่างไร
►1.บุนนาค นับว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่ บรรพชนของสกุลบุนนาคนั้น ได้รับการสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย (อิหร่าน) ที่เข้ามารับราชการในกรุงพระนครศรีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังได้เป็นราชินิกุลอีกด้วย พ่อค้าคนนั้นมีนามว่า เฉกอะหฺมัด
►2.ณ บางช้าง สกุล ณ บางช้าง ยังเป็นราชสกุลหนึ่งที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา และยังเป็นสกุลพระญาติวงศ์ในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.
►3.วัชโรทัย สืบสกุลมาจากพระยาอุทัยธรรม เจ้ากรมภูษามาลาในรัชกาลที่หนึ่งนั้น ท่านเคยรับราชกาลเป็นภูษามาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ จึงเข้ามาถวายตัวเพื่อทำตำแหน่งสืบตระกูลภูษามาลาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
►4.สุจริตกุล ต้นตระกูลสุจริตกุล คือหลวงอาสาสำแดง (แตง) สืบเชื้อสายมาจากขุนนางในราชสำนักกรุงเก่า กับท้าวสุจริตธำรง (นาค) เป็นนายวิเสทกลางหวานในพระบรมมหาราชวัง ตำแหน่งเดิมท้าวทองพยศ ตราตระกูลจึงเป็นรูปพญานาคพันแตง
►5.ณ ป้อมเพชร เป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สืบเชื้อสายมาจาก \”พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา\” (ขำ ณ ป้อมเพชร์) ต้นตระกูล อธิบดีกรมราชทันฑ์คนแรกของประเทศไทย
►6.ณ นคร สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าขัตติยราชนิคม สมมติมไหสวรรย์ พระเจ้านครศรีธรรมราช แห่งราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์นายเวรมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นปลัดเมืองนครศรีธรรมราช
►7.โรจนกุล ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากบิดาซึ่งเป็นพราหมณ์ชื่อ พราหมณ์ศิริวัฒนะ ราชปุโรหิตในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 แห่งราชวงศ์ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นตระกูลของของเจ้าพระยาพิษณุโลก
►8.อมาตยกุล ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากขุนนางเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา และเป็นขุนนางสืบต่อกันมาเรื่อยโดยไม่เว้นช่อง ตั้งแต่แผ่นดินพอเจ้าประสาททอง จนถึงกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ ๖ รัชกาลถึง ๑๕ แผ่นดิน เป็นถึงชั้นพระยามีมากหลายท่านที่เป็นขุนหลวงพระแตกสาขาออกไปอีกนับร้อย
►9.บุรณศิริ สืบเชื้อสายจากพราหมณ์เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยมีเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) ต้นตระกูล \”บุรณศิริ\” เข้ารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ต้นตระกูล \”บุรณศิริ\” ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น \”เจ้าพระยาธรรมกรณาธิบดี\” เสนาบดีกระทรวงวัง ต่อมาเมื่อชราได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนราชทินนามเป็น \”เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี\”
►10.ราชตระกูลสายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เสนาบดีพระคลังในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นออกพระวิสุทธสุนทร และได้เดินทางไปถวายพระราชสาส์นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2228 มีดังนี้ นรินทรางกูร เทพหัสดิน มนตรีกุล อิศรางกูร เจษฎางกูร นรินทรกุล
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ei Ei Talk Channel
เรื่องเล่า สาระ ขำขัน สนุกๆ
อย่าลืม กด ติดตาม กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ

10 นามสกุลเก่าแก่ ของไทย! ♥ ที่ลูกหลานสืบทอดเชื้อสายบุคคลสำคัญในสมัยก่อน น้อยคนที่จะรู้ ♥

ดวงเมืองปี 2559 ดิ่งสุด รอบ 12 ปี : Matichon TV


Official Matichon TV
ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
Instargram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/matichononline
Google+ : https://plus.google.com/109225894671870773920/posts

ดวงเมืองปี 2559 ดิ่งสุด รอบ 12 ปี : Matichon TV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นายปรเมธี วิมลศิริ

Leave a Comment