[NEW] คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล แคปชั่น คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ | กลอน คิดถึง ภาษา อังกฤษ สั้น ๆ – POLLICELEE

กลอน คิดถึง ภาษา อังกฤษ สั้น ๆ: คุณกำลังดูกระทู้

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

คําคมความรัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย บรรยายความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจ ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ความหมายกินใจ ช่วยส่งต่อความรักได้อย่างงดงาม

ข้อควรระวัง : เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้ดี เพราะคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับความหมายที่กินใจได้โดยไม่รู้ตัว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1
Without you, the world has no meaning
แปลว่า : ถ้าปราศจากเธอ โลกก็หมดความหมาย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 2
Memories never hurt anyone. Only a clinging mind hurt ourselves.
แปลว่า : ความทรงจำไม่เคยทำร้ายใคร ใจที่ยึดเหนี่ยวต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 3
Loving someone is supposed to bring you up, not let you down.
แปลว่า : การรักใครสักคน ควรจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไม่ใช่ดึงให้ตกต่ำลง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 4
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
แปลว่า : ฉันมองที่คุณ และฉันก็เห็นชีวิตที่เหลือของฉันอยู่ตรงหน้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 5
All, everything that I understand, I only understand because I love.
แปลว่า : ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเข้าใจ ฉันล้วนเข้าใจเพราะความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 6
I’m much more me when I’m with you.
แปลว่า : ฉันเป็นตัวของฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 7
The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
แปลว่า : สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ ไม่สามารถเห็นหรือได้ยิน แต่ต้องรับรู้ด้วยหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 8
I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.
แปลว่า : ฉันเห็นว่าคุณสมบูรณ์แบบ ฉันเลยรักคุณ จากนั้นฉันก็เห็นความไม่สมบูรณ์ของคุณ และฉันก็รักคุณมากกว่าเดิม

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 9
The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.
แปลว่า : หัวใจเพียงแค่ต้องการสิ่งที่มันต้องการ ไม่มีตรรกะใดสำหรับสิ่งเหล่านี้ เพียงแค่คุณพบบางคน และตกหลุมรัก ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้เอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 10
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
แปลว่า : หากคุณมีอายุ 100 ปี ฉันขอมีอายุน้อยกว่าคุณ 1 วัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 11
If I know what love is, it is because of you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 12
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
แปลว่า : เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลือกับใคร คุณก็คงต้องการให้ชีวิตที่เหลือนั้นเริ่มขึ้นโดยเร็ววัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 13
I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me: Since I met you, you’ve never left.
แปลว่า : ฉันรับรู้ได้ว่าฉันคิดถึงคุณอยู่ และฉันก็เริ่มสงสัยว่าคุณเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉันตั้งแต่เมื่อไร แล้วฉันก็พบว่า ตั้งแต่ที่ฉันได้พบคุณ คุณก็ไม่เคยไปไหนจากใจฉันเลย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 14
Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
แปลว่า : ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะหยุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 15
Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.
แปลว่า : การคิดถึงเธอทำให้ฉันตื่น การฝันถึงเธอทำให้ฉันหลับ และการได้อยู่กับเธอทําให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 16
I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.
แปลว่า : ฉันอยากจะหมุนนาฬิกา ให้เวลาย้อนกลับไป ฉันจะได้เจอคุณเร็วกว่านี้ และรักคุณได้นานกว่านี้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 17
You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.
แปลว่า : คุณจะรู้ว่านั่นคือความรัก เมื่อสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือให้คนนั้นมีความสุข แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสุขของเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 18
Where there is love there is life.
แปลว่า : ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 19
I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.
แปลว่า : ฉันต้องการคุณ ทั้งหมดที่เป็นคุณ ข้อบกพร่องของคุณ ความผิดพลาดของคุณ ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ฉันต้องการคุณ เพียงแค่คุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 20
Because I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you.
แปลว่า : เพราะฉันมองคุณเพียงแค่นาทีเดียว ฉันก็เจอสิ่งต่างๆ นับพัน ที่ทำให้ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 21
All of me loves all of you.
แปลว่า : “ทั้งหมดที่เป็นฉัน” รัก “ทั้งหมดที่เป็นคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 22
When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.
แปลว่า : เมื่อคน 2 คนมีความหมายต่อกัน ก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่นานเกินไป ไม่มีระยะทางใดที่ไกลเกินไป และไม่มีใครที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 23
You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart.
แปลว่า : คุณคือต้นกำเนิดความสุขของฉัน เป็นศูนย์กลางโลกของฉัน และเป็นทั้งหมดของหัวใจฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 24
I don’t need paradise because I found you.
แปลว่า : ฉันไม่ต้องการสวรรค์ เพราะฉันพบคุณแล้ว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 25
You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.
แปลว่า : คุณคือความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นสิ่งแรกในความคิดของฉันเมื่อตื่นนอนทุกเช้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 26
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
แปลว่า : ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ไหน ก็รับรู้ได้ถึงความรักของคุณ เพระคุณคือโลกของฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 27
Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day.
แปลว่า : ความรักไม่ใช่จำนวนวัน จำนวนสัปดาห์ หรือแม้แต่จำนวนเดือนที่อยู่คุณด้วยกัน แต่ทั้งหมดมีเพียงแค่ว่า คุณรักกันมากเท่าไหร่ในแต่ละวัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 28
Thank you for always being my rainbow after the storm.
แปลว่า : ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งอันสดใสให้กับฉัน หลังจากพายุผ่านพ้นไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 29
I may not be your first date, kiss or love. But I want to be your last everything.
แปลว่า : ฉันอาจจะไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันอยากเป็นสิ่งสุดท้ายทุกอย่างของคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 30
Together with you is my favorite place to be.
แปลว่า : สถานที่ที่ฉันชอบอยู่ ก็คือที่ที่มีคุณอยู่ด้วย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 31
Thank God someone threw me away so you could pick me up and love me.
แปลว่า : ขอบคุณพระเจ้าที่ใครบางคนทิ้งฉันมา จึงทำให้เธอสามารถหยิบฉันขึ้นมา และรักฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 32
There are only two times I want to be with you, now and forever.
แปลว่า : มีเพียงแค่ 2 เวลาเท่านั้นที่ฉันจะอยากอยู่กับคุณ คือ.. ตอนนี้ และ ตลอดไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 33
I went to sleep last night with a smile because I knew I’d be dreaming of you. But I woke up this morning with a smile because you weren’t a dream. Good morning baby!
แปลว่า : เมื่อคืนฉันยิ้มก่อนนอน เพราะฉันรู้ว่าฉันจะฝันถึงคุณ แต่เช้านี้ฉันตื่นมาด้วยรอยยิ้ม เพราะว่าคุณไม่ใช่ความฝัน .. อรุณสวัสดิ์ที่รัก!

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 34
If I did anything right in my life it was when I gave my heart to you.
แปลว่า : ถ้าชีวิตนี้ฉันได้ทำบางอย่างที่ถูกต้อง นั่นก็คือตอนที่มอบหัวใจของฉันให้กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 35
If I would choose between breathing and loving you, I would use my last breath to say, “I love you.”
แปลว่า : ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างลมหายใจกับการได้รักคุณ ฉันจะใช้ลมหายใจสุดท้าย เพื่อที่จะกล่าวคำว่า “ฉันรักคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 36
I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.
แปลว่า : ฉันรักทั้งหมดที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณเคยเป็น และทั้งหมดที่คุณจะเป็น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 37
My heart is perfect because you are in it.
แปลว่า : หัวใจของฉันสมบูรณ์ เพราะว่ามีคุณอยู่ข้างใน

คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ตอนที่ 2

เรียนภาษาอังกฤษ กับ คำคมความรักภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับความรัก ภาษาอังกฤษ แปลไทย

A reporter asked the couple, “How did you manage to stay together for 65 years”
The woman replied, “We were born in a time when if something was broken we would fix it, not throw it away.”

นักข่าวถามคู่รักว่า “คุณทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันมาได้ 65 ปี”
ผู้หญิงตอบว่า “เราเกิดมาในยุคที่หากมีอะไรเสียเราจะซ่อมมัน ไม่ใช่ทิ้งมัน”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 38
I have never loved anyone as much as I love you.
แปลว่า : ฉันไม่เคยรักใครเท่ากับที่ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 39
There is no reason not to follow your heart.
แปลว่า : ไม่มีเหตุผลใด ที่จะไม่ทำตามหัวใจของคุณ (Steve Jobs)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 40
When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew.
แปลว่า : เมื่อฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรัก และคุณยิ้ม เพราะคุณรู้ (William Shakespeare)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 41
I love you not only for what you are but for what I am when I’m with you.
แปลว่า : ฉันรักคุณไม่ใช่เพียงเพราะที่คุณเป็นคุณ แต่เพราะฉันเป็นฉัน เมื่อฉันอยู่กับคุณ (Roy Croft)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 42
Love is just a word, but you bring it definition.
แปลว่า : รัก เป็นแค่คำหนึ่งคำ แต่คุณนั่นแหละที่ให้นิยามกับมัน (Eminem)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 43
Love is not who you can see yourself with. It is who you can’t see yourself without.
แปลว่า : การรักใคร ไม่ใช่การเห็นตัวคุณเองอยู่กับเขา แต่เป็นการที่ไม่สามารถเห็นตัวเองหากไม่มีเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 44
You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.
แปลว่า : คุณรู้ว่าคุณมีรัก เมื่อคุณไม่สามารถนอนให้หลับ เพราะความจริงช่างดีกว่าความฝัน (Dr. Seuss)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 45
There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
แปลว่า : มีความบ้างคลั่งอยู่ในความรักเสมอ แต่ก็มีเหตุผลอยู่เสมอ ในความบ้าคลั่ง (Friedrich Nietzsche)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 46
Being someone’s first love may be great, but to be their last is beyond perfect.
แปลว่า : การเป็นคนแรกของใครสักคนคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การเป็นคนสุดท้ายคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 47
You can’t blame gravity for falling in love.
แปลว่า : คุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วง สำหรับการตกหลุมรัก (Albert Einstein)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 48
Because of you, half the time I don’t even know I’m smiling.
แปลว่า : เพราะคุณ บางครั้งฉันก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฉันกำลังยิ้มอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 49
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
แปลว่า : และในตอนสุดท้าย ความรักที่คุณได้ เท่ากับรักที่คุณให้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 50
You never stop loving someone. You either never did, or you always.
แปลว่า : คุณไม่สามารถหยุดรักใครได้หรอก มีเพียงแค่ ไม่เคยรัก หรือ รักอยู่เสมอ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 51
It’s crazy what people do for love, and it’s even more crazy what love does to people.
แปลว่า : มันบ้ามากสำหรับสิ่งที่ผู้คนทำเพื่อรัก และมันบ้ายิ่งกว่าสำหรับสิ่งที่รักทำกับผู้คน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 52
The different between “like”, “love” and “in love” is the same as “for now”, “for a while” and “forever”
แปลว่า : ความแตกต่างระหว่าง “ความชอบ” “ความรัก” และ “ตกหลุมรัก” ก็เสมือนกับ “ณ เวลานี้” “ณ ช่วงเวลาหนึ่ง” และ “ตลอดกาล”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 53
The way to love anything is to realize that it may be lost.
แปลว่า : วิธีการรักอะไรก็ตาม คือการตระหนักว่าจะสูญเสียมันไป (Gilbert K. Chesterton)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 54
There are all kinds of love in this world but never the same love twice.
แปลว่า : บนโลกใบนี้มีรักทุกรูปแบบ แต่ไม่มีรักใดที่จะซ้ำรักเดิม (F. Scott Fitzgerald)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 55
We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.
แปลว่า : เราเสียเวลามองหารักที่สมบูรณ์ แทนที่จะสร้างความรักที่สมบูรณ์ (Tom Robbins)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 56
Love me when I least deserve it, because that’s when I really need it.
แปลว่า : รักฉันตอนที่ฉันสมควรได้รับน้อยที่สุด เพราะนั่นคือตอนที่ฉันต้องการมันมากที่สุด (Swedish proverb)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 57
You can love someone so much. But you can never love people as much as you can miss them.
แปลว่า : คุณสามารถรักใครคนนึงมาก แต่คุณไม่สามารถรักพวกเขาได้เท่ากับการที่คุณคิดถึงพวกเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 58
I fell in love the way you fall asleep; slowly, and then all at once.
แปลว่า : ฉันหลงรักคุณ เหมือนอย่างเวลาที่คุณกำลังจะหลับ เป็นไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งหลับสนิท (John Green)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 59
The best relationship is when you can act like lovers and best friends.
แปลว่า : ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือเมื่อคุณสามารถเป็นได้ทั้งคนรัก และเพื่อนสนิทที่ดีที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 60
We don’t meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason.
แปลว่า : เราไม่ได้เจอผู้คนโดยบังเอิญ เพื่อเขาถูกกำหนดให้เข้ามาในชีวิตเพื่อเหตุผลบางประการ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 61
If you love someone, showing them is better than telling them.
If you stop loving someone, telling them is better than showing them.
แปลว่า : ถ้าคุณรักใคร แสดงให้เขาเห็น ดีกว่าบอกให้เขาฟัง
ถ้าคุณเลิกรักใคร บอกให้เขาฟัง ดีกว่าแสดงให้เขาเห็น (Ritu Ghatourey)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 62
The scariest thing about distance is you don’t know whether they’ll miss you or forget about you.
แปลว่า : สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระยะทาง คือคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดถึงคุณ หรือว่าลืมคุณ (Nicholas Sparks)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 63
If you have love, you don’t need to have anything else. If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.
แปลว่า : หากคุณมีความรัก คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นใด หากคุณไม่มีความรัก มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีสิ่งใด (James M. Barrie)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 64
When two people really care about each other, they always find a way to make it work. No matter how hard it is.
แปลว่า : เมื่อคนสองคนแคร์กันจริงๆ พวกเขาจะหาทางเพื่อให้เป็นไปได้ ไม่ว่ามันจะยากเย็นสักเพียงใดก็ตาม

[NEW] 58 คำคมอกหักภาษาอังกฤษ คำคมอกหักสั้นๆ โดนๆ | กลอน คิดถึง ภาษา อังกฤษ สั้น ๆ – POLLICELEE

รวมแคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทยสำหรับคนที่กำลังอกหัก คนโดนทิ้ง คำคมอกหักสั้นๆ โดนๆ หลากหลายอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เหงา เศร้า เจ็บปวด รวมถึงคำคมปลอบใจ ขอบคุณที่ทิ้งกัน สำหรับคนที่ไม่เคยอกหักก็คงไม่รู้ว่ามันเจ็บเพียงใด แต่หากมองในแง่ดี อาจทำให้เราเจอคนที่ใช่ คนที่เป็นคู่แท้ก็เป็นได้ ในสักวันหนึ่ง…

คำคมอกหัก

It’s sad when the people who gave you the best memories, become a memory.

…มันเป็นเรื่องน่าเศร้า เมื่อคนที่เคยมอบความทรงจำที่แสนดีที่สุดให้แก่คุณ กลายเป็นแค่ความทรงจำ

I hate myself for still waiting for you.

…ฉันเกลียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิม

sad-love-quotes-คำคมอกหัก

I know, but I was not ready to accept the fact.

…ฉันรู้ แต่ฉันยังไม่พร้อมยอมรับความจริง

The greater your capacity to love, the greater your capacity to feel the pain.

…ยิ่งรักได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเจ็บได้มากเท่านั้น

I never knew loving someone could hurt this much.

…ฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครสักคนจะเจ็บปวดได้มากขนาดนี้

Anyone who makes us cry of sadness aren’t worth having in our life.

…ใครที่ทำให้เราร้องไห้ เขาไม่มีค่าพอที่จะอยู่ในชีวิตเราหรอก

Time does not change us, it just unfolds us.

…เวลาไม่ได้เปลี่ยนคน…แค่เปิดเผยตัวตนคนออกมา

Maybe I don’t cry but it hurts. Maybe I won’t say but I feel.

…ฉันอาจไม่ร้องไห้..แต่ฉันเจ็บ …ฉันอาจไม่พูด..แต่ฉันรู้สึก

Tell me if you don’t love me.

…บอกฉันนะ ถ้าคุณไม่ได้รักฉันแล้ว

You’re not even trying to keep me.

…คุณไม่เคยพยายามที่จะรักษาฉันไว้เลย

Once upon a time, Love is pain.

…กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว….ความรักเป็นเรื่องเจ็บปวด

It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on.

 …มันเจ็บที่ “ปล่อยวาง”  แต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้อง “ยึดติด”

Sometimes it’s better to say nothing than to say something that means nothing anyways.

…บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดี

I don’t know how to forget it.

…ฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันยังไง ..

Sometimes I wish I never met you.

…บางครั้งฉันก็คิดนะว่าไม่น่าเจอคนอย่างเธอเลย

Sometimes the people who are thousands miles away from you can make you feel better than the people who are right beside you.

…บางครั้งคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณ สามารถทำให้คุณรู้สึกดีได้มากกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆ คุณ

It doesn’t matter who hurt you, or broke you down, what matters is who made you smile again.

…มันไม่สำคัญว่าใครทำให้คุณเจ็บปวด…แต่สิ่งที่สำคัญคือใครที่ทำให้คุณยิ้มได้อีกครั้ง

Sometimes we don’t need advice.We just need somebody to listen.

…บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการคำแนะนำ…เราต้องการเพียงแค่ใครสักคนที่คอยรับฟัง

I hate reading old messages and starting to miss that person again.

…ฉันเกลียดการอ่านข้อความเก่าๆ แล้วก็เริ่มจะคิดถึงเค้าคนนั้นอีกครั้ง

sad-love-01

Once I had you, but now I have no one.

…อดีตฉันเคยมีคุณ แต่ปัจจุบันฉันไม่มีใคร…

Our love for each other just isn’t equal.

…ความรักของเราสองคนมันคงไม่เท่ากัน

Not to be dramatic but my heart hurts.

…ไม่ได้อยากดราม่านะเเต่มันเจ็บใจจริงๆ

Is it too late now to say sorry? 

…มันสายเกินไปที่จะพูดว่า ‘ ขอโทษ ’ หรือเปล่าว่ะ

Time pass everything change, passion.

…เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน.

Never cry for the person, who hurts you. 

Just smile and say, “Thanks for giving me the chance to find someone better than you.”

…อย่าร้องไห้ให้กับคนที่ทำคุณเจ็บปวด..

จงยิ้มและบอกกับเขาไปว่า “ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมีโอกาสได้พบกับคนที่ดีกว่าเธอ”

If a man wants you, nothing can keep him away. If he doesn’t want you, nothing can make him stay.

…ถ้าเขาต้องการคุณ..ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาจากไปได้หรอก แต่ถ้าเขาไม่ต้องการคุณแล้ว…ไม่ว่าอะไรก็ไม่ทำให้เขาอยู่ได้

Words may lie, but actions will always tell the truth.

…คำพูดอาจโกหกได้..แต่การกระทำจะบอกความจริงเสมอ

Stop trying so hard for people who don’t care.

…เลิกพยายามกับคนที่ไม่แคร์เราสักทีเถอะ

Sometimes you need to let things go.

…บางครั้งคุณก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยมันไป

Be yourself, an original is always worth more than a copy.

…จงเป็นตัวของตัวเอง “ของแท้” มีค่ากว่า “ของเลียนแบบ” เสมอ

It’s so hard to forget someone who gave you so much to remember.

…มันยากมากที่จะลืมใครสักคนที่มอบความทรงจำมากมายให้กับคุณ

Sometimes we waste too much time to think about someone who doesn’t think about us for a second.

…บางครั้งเราก็เสียเวลามากมายไปกับการคิดถึงใครบางคนที่เค้าไม่ได้แม้แต่จะคิดถึงเราเลยสักวินาทีเดียว

I’m a good enough person to forgive you, but not stupid enough to trust you again.

…”ฉันอาจดีพอที่จะให้อภัย แต่ไม่ได้โง่พอที่จะกลับไปเชื่อใจเธออีกครั้ง”

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.

…บางทีดวงตาของเราก็จำเป็นต้องถูกล้างด้วยน้ำตาสักครั้งหนึ่ง..และนั่นจะทำให้เรามองเห็นชีวิตได้อย่างชัดเจนขึ้นอีกครั้ง

One day you will meet someone who doesn’t care about your past, because they want to be with you in the future.

…สักวันคุณจะพบใครบางคนที่เค้าไม่สนใจอดีตของคุณ..เพราะเค้าต้องการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณ

My biggest mistake wasn’t falling for you. It was think you’d fallen for me too.

…สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของฉันไม่ใช่การที่ฉันรักคุณ..แต่มันคือการที่คิดว่าคุณเองก็รักฉันเหมือนกัน..

Words don’t have power to hurt you, unless that person means a lot to you.

…คำพูดไม่สามารถทำร้ายคุณได้..เว้นแต่ว่าคนที่พูดนั้นมีความหมายมากมายกับคุณ

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else.

…สิ่งที่ยากที่สุดคือการมองคนที่เรารัก…กำลังรักใครคนอื่น

sad-lover

Never accept to be anyone’s second choice, you deserve more.

…จงอย่ายอมเป็นตัวเลือกที่สองของใคร…คุณมีค่ามากกว่านั้น

I am here if you need me.

…ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณต้องการฉัน

The longer you’re with someone, the tougher it is to part ways.

…ยิ่งคุณอยู่กับใครสักคนนานเท่าไร ยิ่งจากกันได้ยากเท่านั้น

It may take only a minute to like someone, only an hour to have a crush on someone and only a day to love someone but it will take a lifetime to forget someone.

…มันอาจจะใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน แต่มันจะใช้เวลาชั่วชีวิตของท่านที่จะลืมคนคนนั้น

Even though we fight a lot, I still want you in my life.

…ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อยแค่ไหน ฉันก็ยังอยากให้เธอมาอยู่ในชีวิตของฉันอยู่ดี

No man or woman is worth your tears and the only one who is, will never make you cry.

…ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนมีค่าพอที่คุณจะต้องเสียน้ำตาให้ ส่วนคนที่มีค่าพอนั้น เขาย่อมที่จะไม่มีวันทำให้คุณร้องไห้อย่างเด็ดขาด

We may love the wrong person, cry for the wrong person. But one thing is sure; mistakes help us find the right person.

…เราอาจจะรักคนผิด ร้องไห้กับคนที่ไม่ใช่ แต่สุดท้าย ความผิดพลาดจะช่วยให้เราได้เจอกับคนที่ใช่เสมอ

Be with someone who knows exactly what they have when they are with you.

Not someone who realizes it after they’ve lost you.

…จงเลือกรักคนที่เห็นคุณค่าของเราตอนที่เรายังอยู่ ไม่ใช่คนที่เห็นคุณค่าของเรา เมื่อสูญเสียเราไปแล้ว

It hurts when you have someone in your heart but you can’t have them in your arms.

…มันเจ็บนะเวลาที่เรามีใครบางคนอยู่ในใจ แต่เราไม่สามารถให้เขามาอยู่ในอ้อมแขนเราได้

It’s hard to pretend you love someone when you don’t, but it’s harder to pretend that you don’t love someone when you really do.

…การแกล้งทำเหมือนรักใครสักคนทั้งๆ ที่ไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่า คือการแกล้งทำเหมือนไม่รักทั้งๆ ที่รู้ดีว่ารักเต็มหัวใจ

If you leave without a reason, do not come back with an excuse.

…ถ้าเธอจะจากไปแบบไม่มีเหตุผล ก็อย่ากลับมาพร้อมกับข้อแก้ตัวเลย

Tears come from the heart and not from the brain.

…น้ำตามันไหลจากใจไม่ใช่จากสมอง

Some of us think holding on makes us strong; but sometimes it is letting go.

…เราอาจคิดว่าทนคบกันต่อไปจะทำให้เราเข้มแข็ง แต่บางทีการปล่อยไปต่างหากล่ะที่ทำให้เข้มแข็ง

It’s hard to pretend that you love someone when you don’t, but it’s even harder to pretend that you don’t love someone when you really do.

…มันยากที่จะแสร้งทำเป็นรักคนที่เราไม่ได้รัก แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการแสร้งทำเป็นไม่รักในขณะที่เรารักเขาแทบตาย

Nothing hurts more than realizing he meant everything to you, but you meant nothing to him.

…ไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการที่เราคิดมาตลอดว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา ในขณะที่เราไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขา

2016-10-27_205523

Never make someone a priority, when all you are to them is an option.

…อย่าให้ความสำคัญกับใครสักคนมากที่สุด หากเรายังเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขา

If you love two people, you don’t love either one enough.

…ถ้าคุณรักใครสองคนพร้อมกัน นั่นหมายถึง คุณไม่ได้รักใครอย่างแท้จริงเลย

When you lose the one you love, you just lose someone.

When you lose yourself, you lose everything.

…หากคุณสูญเสียคนที่คุณรัก คุณก็แค่สูญเสียคนบางคนจากชีวิต

..แต่ถ้าหากคุณสูญเสียความเป็นตัวเอง คุณจะสูญเสียทุกอย่าง


ASMR 🌧 Rain sound and piano | เสียงฝน เปียโนฟังสบายๆ | Rainonleaves 🌿


Hello, Is anyone thinking of rain? I highly recommended watching this video which the most favorite of mine.
I would be so happy if you like this video. Thank you.
สวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปที่เราชอบมากที่สุดและอยากทำมานานมากแล้วค่ะ เราเป็นคนชอบฝนตกมากๆ ทุกครั้งที่ได้ฟังเสียงฝนเราจะมีความสุข หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ
ถ้ากดไลค์ให้ด้วยจะดีใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ASMR rain piano rainsound

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ASMR  🌧 Rain sound and piano | เสียงฝน เปียโนฟังสบายๆ | Rainonleaves 🌿

ก่อนนอน คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอนโรแมนติก ส่งเธอหลับฝันดี ยามค่ำคืน หลับฝันถึงเรา ราตรีสวัสดิ์


คำคมก่อนนอนฝันดีแคปชั่นก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์คำคมก่อนนอนสอนใจคำคมก่อนนอนคิดถึง
คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอน ส่งเธอให้หลับ .ก่อนนอนคืนนี้โรแมนติก ให้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
คำคมก่อนนอนฝันดีแคปชั่นก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์คำคมก่อนนอนสอนใจคำคมก่อนนอนคิดถึง
ก่อนนอนคืนนี้
อยากบอกฝันดี ราตรีสวัสดิ์ กับใครไหม? คนรักของเรา จะได้หลับฝันดี คิดถึงเรา
แม้กระทั่งตอนก่อนนอน
วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำคมซึ้งๆ คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอน คำคมก่อนนอนโดนๆ หรือคำคมก่อนนอนสอนใจ คำคมก่่่อนนอนคิดถึง คำคมก่อนนอนส่งเธอให้หลับ .กลอนรักหวานซึ้ง สุดโรแมนติก มาชวนให้หลับฝันดี
คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอน ส่งเธอให้หลับ .ก่อนนอนคืนนี้โรแมนติก ให้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
คำคมก่อนนอนฝันดีแคปชั่นก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์คำคมก่อนนอนสอนใจคำคมก่อนนอนคิดถึง
เพื่อนๆ อยากได้ คำคมซึ้งๆ คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอน หลับ ฝันดีราตรีสวัสดิ์
คำคมก่อนนอนโดนๆ หรือคำคมก่อนนอนสอนใจ คำคมก่่่อนนอนคิดถึง คำคมก่อนนอนคืนนี้มั้ยค่ะ
พร้อมแล้ว มาติดตามรับชมกันได้เรย
คําคมก่อนนอน,คําคมก่อนนอนฝันดี,คําคมก่อนนอน โดนๆ,คําคมก่อนนอนสอนใจ,คําคมก่อนนอน ธรรมะ,คําคมก่อนนอนคิดถึง,คําคมก่อนนอนคืนนี้,เพลง หวานๆก่อนนอน,บอกฝันดีก่อนนอน,บอกฝันดี,บอกฝันดีแฟนหวานๆ,บอกฝันดีเธอยามจะนอน,บอกฝันดี ภาษาอังกฤษ,บอกฝันดีก่อนนอนตะตอนยอน,บอกฝันดีแฟน,บอกฝันดีก่อนจะนอน,บอกฝันดีก่อนนอน pantip,บอกฝันดีกันทุกคืน,คำคมก่อนอนสอนใจ,คําพูดหวานๆก่อนนอน,แคปชั่นฝันดีคนเหงา,แคปชั่นคนนอนดึกกวนๆ,แคปชั่นนนอน,อวยพรก่อนนอน,นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์,นอนหลับฝันดี นะที่รัก,นอนหลับฝันดีนะ
คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอน ส่งเธอให้หลับ .ก่อนนอนคืนนี้โรแมนติก ให้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
คำคมก่อนนอนฝันดีแคปชั่นก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์คำคมก่อนนอนสอนใจคำคมก่อนนอนคิดถึง
ep 6 คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอน ส่งเธอให้หลับ .ก่อนนอนคืนนี้โรแมนติก ให้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
คำคมก่อนนอนฝันดีแคปชั่นก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์คำคมก่อนนอนสอนใจคำคมก่อนนอนคิดถึง

ก่อนนอน คำคมก่อนนอนฝันดี แคปชั่นก่อนนอนโรแมนติก ส่งเธอหลับฝันดี ยามค่ำคืน หลับฝันถึงเรา ราตรีสวัสดิ์

คำคมภาษาอังกฤษ เก็บไว้ไช้โพสท์สเตตัส | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


คลิป 15 คำคมภาษาอังกฤษสามารถใช้โพสต์ได้ในชีวิตประจำวันให้กำลังใจตัวเองให้แบบให้กำลังใจคนอื่นดีมากๆเลยจ้า

คำคมภาษาอังกฤษ   เก็บไว้ไช้โพสท์สเตตัส | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว – MAN’R x BEARING ft ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ (​ Official MV )


บ้านพี่สกลหนาวแล้ว
เนื้อร้อง:MAN’R x BEARING ft ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้
เรียบเรียง:YOSHI
Mix and Mastered :YOSHI
พิณ : สตีฟ ( ฐิติวัสส์ ทองอ่อน )
Director : ต้องเต ธิติ ศรีนวล
Producer : ก้อง ห้วยไร่
ติดต่องานโชว์
0633685666 คุณ สิน
ไอดีไลน์ : kong8888bell
ช่องทางการติดต่อเด้อครับ https://www.facebook.com/kongnitipon

บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว -  MAN'R x BEARING ft ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ (​ Official MV )

คิดถึงคนไกล..เมื่อไรจะเจอกัน


คิดถึงคนไกล..เมื่อไรจะเจอกัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEATHER

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กลอน คิดถึง ภาษา อังกฤษ สั้น ๆ

Leave a Comment