[NEW] คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล แคปชั่น คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ | คําคมรักภาษาอังกฤษ – POLLICELEE

คําคมรักภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

คําคมความรัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย บรรยายความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจ ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ความหมายกินใจ ช่วยส่งต่อความรักได้อย่างงดงาม

ข้อควรระวัง : เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้ดี เพราะคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับความหมายที่กินใจได้โดยไม่รู้ตัว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1
Without you, the world has no meaning
แปลว่า : ถ้าปราศจากเธอ โลกก็หมดความหมาย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 2
Memories never hurt anyone. Only a clinging mind hurt ourselves.
แปลว่า : ความทรงจำไม่เคยทำร้ายใคร ใจที่ยึดเหนี่ยวต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 3
Loving someone is supposed to bring you up, not let you down.
แปลว่า : การรักใครสักคน ควรจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไม่ใช่ดึงให้ตกต่ำลง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 4
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
แปลว่า : ฉันมองที่คุณ และฉันก็เห็นชีวิตที่เหลือของฉันอยู่ตรงหน้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 5
All, everything that I understand, I only understand because I love.
แปลว่า : ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเข้าใจ ฉันล้วนเข้าใจเพราะความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 6
I’m much more me when I’m with you.
แปลว่า : ฉันเป็นตัวของฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 7
The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
แปลว่า : สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ ไม่สามารถเห็นหรือได้ยิน แต่ต้องรับรู้ด้วยหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 8
I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.
แปลว่า : ฉันเห็นว่าคุณสมบูรณ์แบบ ฉันเลยรักคุณ จากนั้นฉันก็เห็นความไม่สมบูรณ์ของคุณ และฉันก็รักคุณมากกว่าเดิม

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 9
The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.
แปลว่า : หัวใจเพียงแค่ต้องการสิ่งที่มันต้องการ ไม่มีตรรกะใดสำหรับสิ่งเหล่านี้ เพียงแค่คุณพบบางคน และตกหลุมรัก ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้เอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 10
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
แปลว่า : หากคุณมีอายุ 100 ปี ฉันขอมีอายุน้อยกว่าคุณ 1 วัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 11
If I know what love is, it is because of you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 12
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
แปลว่า : เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลือกับใคร คุณก็คงต้องการให้ชีวิตที่เหลือนั้นเริ่มขึ้นโดยเร็ววัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 13
I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me: Since I met you, you’ve never left.
แปลว่า : ฉันรับรู้ได้ว่าฉันคิดถึงคุณอยู่ และฉันก็เริ่มสงสัยว่าคุณเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉันตั้งแต่เมื่อไร แล้วฉันก็พบว่า ตั้งแต่ที่ฉันได้พบคุณ คุณก็ไม่เคยไปไหนจากใจฉันเลย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 14
Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
แปลว่า : ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะหยุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 15
Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.
แปลว่า : การคิดถึงเธอทำให้ฉันตื่น การฝันถึงเธอทำให้ฉันหลับ และการได้อยู่กับเธอทําให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 16
I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.
แปลว่า : ฉันอยากจะหมุนนาฬิกา ให้เวลาย้อนกลับไป ฉันจะได้เจอคุณเร็วกว่านี้ และรักคุณได้นานกว่านี้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 17
You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.
แปลว่า : คุณจะรู้ว่านั่นคือความรัก เมื่อสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือให้คนนั้นมีความสุข แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสุขของเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 18
Where there is love there is life.
แปลว่า : ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 19
I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.
แปลว่า : ฉันต้องการคุณ ทั้งหมดที่เป็นคุณ ข้อบกพร่องของคุณ ความผิดพลาดของคุณ ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ฉันต้องการคุณ เพียงแค่คุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 20
Because I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you.
แปลว่า : เพราะฉันมองคุณเพียงแค่นาทีเดียว ฉันก็เจอสิ่งต่างๆ นับพัน ที่ทำให้ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 21
All of me loves all of you.
แปลว่า : “ทั้งหมดที่เป็นฉัน” รัก “ทั้งหมดที่เป็นคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 22
When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.
แปลว่า : เมื่อคน 2 คนมีความหมายต่อกัน ก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่นานเกินไป ไม่มีระยะทางใดที่ไกลเกินไป และไม่มีใครที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 23
You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart.
แปลว่า : คุณคือต้นกำเนิดความสุขของฉัน เป็นศูนย์กลางโลกของฉัน และเป็นทั้งหมดของหัวใจฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 24
I don’t need paradise because I found you.
แปลว่า : ฉันไม่ต้องการสวรรค์ เพราะฉันพบคุณแล้ว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 25
You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.
แปลว่า : คุณคือความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นสิ่งแรกในความคิดของฉันเมื่อตื่นนอนทุกเช้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 26
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
แปลว่า : ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ไหน ก็รับรู้ได้ถึงความรักของคุณ เพระคุณคือโลกของฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 27
Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day.
แปลว่า : ความรักไม่ใช่จำนวนวัน จำนวนสัปดาห์ หรือแม้แต่จำนวนเดือนที่อยู่คุณด้วยกัน แต่ทั้งหมดมีเพียงแค่ว่า คุณรักกันมากเท่าไหร่ในแต่ละวัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 28
Thank you for always being my rainbow after the storm.
แปลว่า : ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งอันสดใสให้กับฉัน หลังจากพายุผ่านพ้นไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 29
I may not be your first date, kiss or love. But I want to be your last everything.
แปลว่า : ฉันอาจจะไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันอยากเป็นสิ่งสุดท้ายทุกอย่างของคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 30
Together with you is my favorite place to be.
แปลว่า : สถานที่ที่ฉันชอบอยู่ ก็คือที่ที่มีคุณอยู่ด้วย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 31
Thank God someone threw me away so you could pick me up and love me.
แปลว่า : ขอบคุณพระเจ้าที่ใครบางคนทิ้งฉันมา จึงทำให้เธอสามารถหยิบฉันขึ้นมา และรักฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 32
There are only two times I want to be with you, now and forever.
แปลว่า : มีเพียงแค่ 2 เวลาเท่านั้นที่ฉันจะอยากอยู่กับคุณ คือ.. ตอนนี้ และ ตลอดไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 33
I went to sleep last night with a smile because I knew I’d be dreaming of you. But I woke up this morning with a smile because you weren’t a dream. Good morning baby!
แปลว่า : เมื่อคืนฉันยิ้มก่อนนอน เพราะฉันรู้ว่าฉันจะฝันถึงคุณ แต่เช้านี้ฉันตื่นมาด้วยรอยยิ้ม เพราะว่าคุณไม่ใช่ความฝัน .. อรุณสวัสดิ์ที่รัก!

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 34
If I did anything right in my life it was when I gave my heart to you.
แปลว่า : ถ้าชีวิตนี้ฉันได้ทำบางอย่างที่ถูกต้อง นั่นก็คือตอนที่มอบหัวใจของฉันให้กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 35
If I would choose between breathing and loving you, I would use my last breath to say, “I love you.”
แปลว่า : ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างลมหายใจกับการได้รักคุณ ฉันจะใช้ลมหายใจสุดท้าย เพื่อที่จะกล่าวคำว่า “ฉันรักคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 36
I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.
แปลว่า : ฉันรักทั้งหมดที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณเคยเป็น และทั้งหมดที่คุณจะเป็น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 37
My heart is perfect because you are in it.
แปลว่า : หัวใจของฉันสมบูรณ์ เพราะว่ามีคุณอยู่ข้างใน

คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ตอนที่ 2

เรียนภาษาอังกฤษ กับ คำคมความรักภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับความรัก ภาษาอังกฤษ แปลไทย

A reporter asked the couple, “How did you manage to stay together for 65 years”
The woman replied, “We were born in a time when if something was broken we would fix it, not throw it away.”

นักข่าวถามคู่รักว่า “คุณทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันมาได้ 65 ปี”
ผู้หญิงตอบว่า “เราเกิดมาในยุคที่หากมีอะไรเสียเราจะซ่อมมัน ไม่ใช่ทิ้งมัน”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 38
I have never loved anyone as much as I love you.
แปลว่า : ฉันไม่เคยรักใครเท่ากับที่ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 39
There is no reason not to follow your heart.
แปลว่า : ไม่มีเหตุผลใด ที่จะไม่ทำตามหัวใจของคุณ (Steve Jobs)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 40
When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew.
แปลว่า : เมื่อฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรัก และคุณยิ้ม เพราะคุณรู้ (William Shakespeare)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 41
I love you not only for what you are but for what I am when I’m with you.
แปลว่า : ฉันรักคุณไม่ใช่เพียงเพราะที่คุณเป็นคุณ แต่เพราะฉันเป็นฉัน เมื่อฉันอยู่กับคุณ (Roy Croft)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 42
Love is just a word, but you bring it definition.
แปลว่า : รัก เป็นแค่คำหนึ่งคำ แต่คุณนั่นแหละที่ให้นิยามกับมัน (Eminem)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 43
Love is not who you can see yourself with. It is who you can’t see yourself without.
แปลว่า : การรักใคร ไม่ใช่การเห็นตัวคุณเองอยู่กับเขา แต่เป็นการที่ไม่สามารถเห็นตัวเองหากไม่มีเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 44
You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.
แปลว่า : คุณรู้ว่าคุณมีรัก เมื่อคุณไม่สามารถนอนให้หลับ เพราะความจริงช่างดีกว่าความฝัน (Dr. Seuss)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 45
There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
แปลว่า : มีความบ้างคลั่งอยู่ในความรักเสมอ แต่ก็มีเหตุผลอยู่เสมอ ในความบ้าคลั่ง (Friedrich Nietzsche)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 46
Being someone’s first love may be great, but to be their last is beyond perfect.
แปลว่า : การเป็นคนแรกของใครสักคนคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การเป็นคนสุดท้ายคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 47
You can’t blame gravity for falling in love.
แปลว่า : คุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วง สำหรับการตกหลุมรัก (Albert Einstein)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 48
Because of you, half the time I don’t even know I’m smiling.
แปลว่า : เพราะคุณ บางครั้งฉันก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฉันกำลังยิ้มอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 49
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
แปลว่า : และในตอนสุดท้าย ความรักที่คุณได้ เท่ากับรักที่คุณให้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 50
You never stop loving someone. You either never did, or you always.
แปลว่า : คุณไม่สามารถหยุดรักใครได้หรอก มีเพียงแค่ ไม่เคยรัก หรือ รักอยู่เสมอ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 51
It’s crazy what people do for love, and it’s even more crazy what love does to people.
แปลว่า : มันบ้ามากสำหรับสิ่งที่ผู้คนทำเพื่อรัก และมันบ้ายิ่งกว่าสำหรับสิ่งที่รักทำกับผู้คน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 52
The different between “like”, “love” and “in love” is the same as “for now”, “for a while” and “forever”
แปลว่า : ความแตกต่างระหว่าง “ความชอบ” “ความรัก” และ “ตกหลุมรัก” ก็เสมือนกับ “ณ เวลานี้” “ณ ช่วงเวลาหนึ่ง” และ “ตลอดกาล”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 53
The way to love anything is to realize that it may be lost.
แปลว่า : วิธีการรักอะไรก็ตาม คือการตระหนักว่าจะสูญเสียมันไป (Gilbert K. Chesterton)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 54
There are all kinds of love in this world but never the same love twice.
แปลว่า : บนโลกใบนี้มีรักทุกรูปแบบ แต่ไม่มีรักใดที่จะซ้ำรักเดิม (F. Scott Fitzgerald)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 55
We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.
แปลว่า : เราเสียเวลามองหารักที่สมบูรณ์ แทนที่จะสร้างความรักที่สมบูรณ์ (Tom Robbins)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 56
Love me when I least deserve it, because that’s when I really need it.
แปลว่า : รักฉันตอนที่ฉันสมควรได้รับน้อยที่สุด เพราะนั่นคือตอนที่ฉันต้องการมันมากที่สุด (Swedish proverb)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 57
You can love someone so much. But you can never love people as much as you can miss them.
แปลว่า : คุณสามารถรักใครคนนึงมาก แต่คุณไม่สามารถรักพวกเขาได้เท่ากับการที่คุณคิดถึงพวกเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 58
I fell in love the way you fall asleep; slowly, and then all at once.
แปลว่า : ฉันหลงรักคุณ เหมือนอย่างเวลาที่คุณกำลังจะหลับ เป็นไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งหลับสนิท (John Green)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 59
The best relationship is when you can act like lovers and best friends.
แปลว่า : ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือเมื่อคุณสามารถเป็นได้ทั้งคนรัก และเพื่อนสนิทที่ดีที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 60
We don’t meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason.
แปลว่า : เราไม่ได้เจอผู้คนโดยบังเอิญ เพื่อเขาถูกกำหนดให้เข้ามาในชีวิตเพื่อเหตุผลบางประการ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 61
If you love someone, showing them is better than telling them.
If you stop loving someone, telling them is better than showing them.
แปลว่า : ถ้าคุณรักใคร แสดงให้เขาเห็น ดีกว่าบอกให้เขาฟัง
ถ้าคุณเลิกรักใคร บอกให้เขาฟัง ดีกว่าแสดงให้เขาเห็น (Ritu Ghatourey)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 62
The scariest thing about distance is you don’t know whether they’ll miss you or forget about you.
แปลว่า : สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระยะทาง คือคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดถึงคุณ หรือว่าลืมคุณ (Nicholas Sparks)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 63
If you have love, you don’t need to have anything else. If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.
แปลว่า : หากคุณมีความรัก คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นใด หากคุณไม่มีความรัก มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีสิ่งใด (James M. Barrie)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 64
When two people really care about each other, they always find a way to make it work. No matter how hard it is.
แปลว่า : เมื่อคนสองคนแคร์กันจริงๆ พวกเขาจะหาทางเพื่อให้เป็นไปได้ ไม่ว่ามันจะยากเย็นสักเพียงใดก็ตาม

[Update] 73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50 – siamzoneza วาไรตี้ | คําคมรักภาษาอังกฤษ – POLLICELEE

Only you should decide for you.
มีเพียงคุณเท่านั้นที่ควรตัดสินใจแทนคุณ

Fall in love with your solitude.
จงตกหลุมรักความสันโดษของคุณ

Your time is way too valuable to be wasting on people that can’t accept who you are. -Turcois Ominek
เวลาของคุณมีค่า เกินกว่าจะเสียไปกับคนที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่าคุณเป็นใคร

If you have the ability to love, love yourself first. -Charles Bukowski
ถ้าคุณมีความสามารถในการรัก จงรักตัวเองก่อน

One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. -Shannon L. Alder
หนึ่งในความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือการได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณเป็น มากกว่าที่จะเป็นตัวคุณเอง

As I began to love myself I quit trying to always be right.
เมื่อฉันเริ่มรักตัวเอง ฉันก็เลิกพยายามที่จะถูกต้องอยู่เสมอ

I only do what brings me joy and happiness.
ฉันจะทำแต่สิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขเท่านั้น

Everything happens at the exactly right moment. So I could be calm.
ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ฉันก็เลยสงบสติอารมณ์ได้

I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow.Today I call it “MATURITY”.
ฉันเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน เชิญชวนให้ฉันเติบโต วันนี้ฉันเรียกมันว่า “วุฒิภาวะ”

I know I want to spend my life with a person who knows how to let things go, who’s not full of hate.
ฉันรู้ว่าฉันต้องการใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รู้วิธีปล่อยวาง ไม่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง

The person in life that you will always be with the most.
บุคคลในชีวิตที่คุณจะอยู่ด้วยมากที่สุดคือตัวคุณเอง

Don’t sacrifice yourself too much.
อย่าเสียสละตัวเองมากเกินไป

The only person who can pull me down is myself.
คนเดียวที่สามารถดึงฉันลงได้คือตัวฉันเอง

Do your thing and don’t care if they like it.
ทำในสิ่งที่คุณคิด และไม่ต้องสนใจว่าใครจะชอบหรือไม่

Love yourself unconditionally.
จงรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข

Be gentle with yourself, learn to love yourself, to forgive yourself.
จงอ่อนโยนกับตัวเอง เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ให้อภัยตัวเอง

Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones. -John Lennon
ความซื่อสัตย์อาจไม่ได้ทำให้คุณมีเพื่อนมากมาย แต่จะทำให้คุณได้เพื่อนที่ใช่เสมอ

True Friends are the ones who trust, love and care us genuinely.
เพื่อนแท้คือคนที่ไว้ใจ รัก และห่วงใยเราอย่างจริงใจ

Respect each other.
จงเคารพซึ่งกันและกัน

Forgiving that person means you have chosen not to dwell on the matter anymore.
การให้อภัยบุคคลนั้น หมายความว่าคุณเลือกที่จะไม่จมอยู่กับเรื่องนี้อีกต่อไป

Do not wait for the right time to begin.
อย่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้น

Remember, path to the success is not always easy.
จำไว้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ง่าย

When you are anxious only on defeating others, you lose focus on your target.
เมื่อคุณกังวลเกี่ยวกับการเอาชนะผู้อื่น คุณจะเสียสมาธิไปที่เป้าหมายของคุณ

Happiness is not necessarily a result of having more.
ความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจากการมีมากขึ้น

There are many things in life which are beyond our control.
มีหลายสิ่งในชีวิต ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

Instead think what you can do at present for the secured future.
ให้คิดถึงสิ่งที่คุณทำได้ในปัจจุบัน เพื่ออนาคตที่มั่นคง

Remember the complements you receive.Forget the insults.
จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน

Not everyone is sincere at all times.
ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา

Not letting the situation take control of your life.
อย่าปล่อยให้สถานการณ์ควบคุมชีวิตของคุณ

Talk to someone you can trust.
พูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจได้

Wishing all your dreams of tomorrow come true.
ขอให้ความฝันในวันพรุ่งนี้ของคุณเป็นจริง

A soft message is just enough to express the heartiest feelings.
แค่ข้อความเบา ๆ ก็เพียงพอแล้ว ที่จะแสดงความรู้สึกที่จริงใจที่สุด

A true and caring relation doesn’t have to speak loud.
ความสัมพันธ์ที่จริงใจและห่วงใยกัน ไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดัง

Be a good human being, a warm hearted.
จงเป็นคนดีและมีจิตใจที่อบอุ่น

Running away is not, but acceptance is the solution.
ไม่ใช่การหนี แต่การยอมรับคือทางออก

If everything was perfect, you would never learn and you would never grow. -Beyonc?
ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์แบบ คุณจะไม่มีวันเรียนรู้และคุณจะไม่เติบโต

Love is not only something you feel, it is something you do. -David Wilkerson
ความรักไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณรู้สึก แต่เป็นสิ่งที่คุณทำ

The only thing we never get enough of is love;and the only thing we never give enough of is love. – Henry Miller
สิ่งเดียวที่เราไม่เคยพอคือความรัก และสิ่งเดียวที่เราไม่เคยให้มากพอคือความรัก

Trying over again and not accepting defeat.
จงพยายามอีกครั้งและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้

Life is an enigma for everyone.
ชีวิตเป็นปริศนาสำหรับทุกคน

You need to make your own path.
คุณต้องสร้างเส้นทางของคุณเอง

If you want to make your dreams come true,the first thing you have to do is WAKE UP.
หากคุณอยากให้ความฝันของคุณเป็นจริง สิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรก คือ ตื่นเสียก่อน

People, who grumble about everything, never get anything done.
คนที่บ่นทุกเรื่อง ไม่เคยทำอะไรเลย

If life was easy,where would all the adventures be?
ถ้าหากชีวิตเป็นเรื่องง่าย แล้วการผจญภัยจะอยู่ตรงไหนล่ะ?

If I do bad, it’ll find a way back to me.
ถ้าฉันทำไม่ดี มันก็จะหาทางกลับมาหาฉันเอง

No storm can last forever.It will never rain 365 days consecutively.
ไม่มีพายุใดสามารถคงอยู่ตลอดไป ฝนจะไม่ตกติดต่อกัน 365 วัน

We can’t change our fate.
เราเปลี่ยนโชคชะตาไม่ได้

Do not let what you cannot do interfere with what you can do. -John Wooden
อย่าให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้ มาขัดขวางสิ่งที่คุณทำได้

If you are positive, you’ll see opportunities instead of obstacles. -Widad Akrawi
ถ้าคุณมองโลกในแง่ดี คุณจะเห็นโอกาสแทนที่จะเป็นอุปสรรค

If you absolutely can’t stay positive, don’t go negative.
ถ้าคุณคิดบวกไม่ได้จริง ๆ ก็อย่าคิดลบ

All that we are is the result of what we have thought.
สิ่งที่เราเป็น เป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด

Have more than you show, Speak less than you know. -William Shakespeare
ให้มากกว่าที่คุณแสดง พูดน้อยกว่าที่คุณรู้

More than anything else, it takes courage to keep believing that everything will be alright.
เหนือสิ่งอื่นใด ต้องใช้ความกล้าหาญที่จะเชื่อว่า ทุกอย่างจะไม่เป็นไร

The time you enjoy wasting is not wasted time.
หากคุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างมีความสุข นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าแล้ว

When you choose to see the good in others, you end up finding the good in yourself.
เมื่อคุณเลือกที่จะมองเห็นความดีในตัวผู้อื่น คุณก็จะพบสิ่งที่ดีในตัวเอง

Live in the present.
จงอยู่กับปัจจุบัน

Lose your dreams and you will lose your mind.
หากคุณทำความฝันหล่นหาย ความคิดของคุณก็จะหายไปด้วย

All things in nature convey the real meaning of our lives.
ทุกสิ่งในธรรมชาติ ถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรา

Life is not always so easy.
ชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไป

The longer you wait for the future,the shorter it will be.
ยิ่งคุณรอคอยอนาคตนานเท่าไหร่ อนาคตก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น

Always go where your heart leads you to.
จงไปที่-ที่หัวใจของคุณพาคุณไปเสมอ

A failure once is not for lifetime.
ความล้มเหลวครั้งหนึ่งไม่ได้อยู่ไปชั่วชีวิต

At times one might stumble and fall, but always get up and start again.
บางครั้งเราอาจสะดุดและล้มลง แต่จงลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Always remember: too much EGO will kill your talent.
โปรดจงจำไว้เสมอว่า การมีอีโก้สูงเกินไปจะทำลายพรสวรรค์ของคุณ

An essential aspect of creativity is not being afraid to fail.
มุมมองที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ คือ อย่ากลัวความล้มเหลว

Life is a beautiful road filled with hardships.
ชีวิตคือถนนที่สวยงาม ซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบาก

Make your life count in the limited days you have.
ทำให้ชีวิตของคุณมีค่าในวันที่จำกัด

We promise ourselves we’ll never be afraid.
เราต้องสัญญากับตัวเอง ว่าเราจะไม่มีวันกลัว

There’s no shortcut to success.
ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ

Do what you love to do.
จงทำในสิ่งที่คุณชอบทำ

Bad decisions make great stories.
การตัดสินใจที่ผิดพลาด มักทำให้เกิดเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่เสมอ

Stop thinking of what could go wrong and start thinking of what could go right.
หยุดคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาด แล้วหันมาคิดถึงสิ่งที่ถูกต้องดีกว่า

Some failure in life is inevitable.
ความล้มเหลวในชีวิตบางอย่าง มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ Ep.49

48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก Ep.48

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษคิดบวก Ep.47

78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ Ep.46

41 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน Ep.45


10 คำบอกรักภาษาอังกฤษ ที่ไม่ต้องพูดว่า I love you


\”We talk by ภูมิ ,Channel เราเน้นการแก้ปัญหาทั่วไป ปัญหาในความสัมพันธ์
ปัญหาชีวิต หรือ ปัญหาโลกแตก เราจะมาช่วยคุณแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน!!
”10 คำบอกรักภาษาอังกฤษ ที่ไม่ต้องพูดว่า I love you
Wetalkbyphumi บอกรัก ไม่ต้องพูดคำว่ารัก iloveu
Line official: https://lin.ee/q6OWpcp
IG : https://instagram.com/phumi_phuangkularb
Design by: https://www.instagram.com/konstantin_sap/
Cool music for your Videos
https://soundsup.io/?s=7896mv

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

10 คำบอกรักภาษาอังกฤษ ที่ไม่ต้องพูดว่า I love you

(EP.3) 27 คําคมภาษาอังกฤษแปลไทย ความหมายดี ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต (English quotes about life)


คำคมภาษาอังกฤษ english quotes life
Whoever is happy will make others happy too.
ใครก็ตามที่มีความสุขจะทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน – แอนน์แฟรงค์ –
27 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (Ep.3)
https://www.siamzoneza.com/4885/
รวมแคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษ
http://tinyurl.com/ertn8vhj
รวมแคปชั่นน้อยใจแฟน คำคมชีวิตคิดบวก
https://tinyurl.com/4vajfke8

(EP.3) 27 คําคมภาษาอังกฤษแปลไทย ความหมายดี ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต (English quotes about life)

🇬🇧 คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ ฮาๆ


Love quote คำคมความรัก สอนน้อง 😂
Love is like a fart, if you have to force it, it’s probably shit.

ความรัก คมคม ยืมลงสตอรี่ได้ ตลก พีคตอนจบ quotes lovequotes funny single singlelife thaigirl

🇬🇧 คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ ฮาๆ

ประโยคบอกรัก ที่ไม่ใช่แค่ I love you | Eng ลั่น [by We Mahidol]


Happy Valentine’s Day มาส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้วันแห่งความรักกัน ใครที่กำลังมองหาข้อความหรือประโยคบอกรักสำหรับส่งให้แฟนในวันวาเลนไทน์นี้ พี่คะน้า รุ่นพี่ ม.มหิดล เตรียมประโยคเด็ดไว้ให้เพียบบบ!! ดูเสร็จแล้วเอาไปใส่แคปชันตั้งโพสต์กันรัว ๆ ได้เลย เพราะประโยคบอกรัก ไม่ได้มีแค่ I love you
WeMahidol Engลั่น ValentinesDay วันวาเลนไทน์
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ประโยคบอกรัก ที่ไม่ใช่แค่ I love you | Eng ลั่น [by We Mahidol]

The Best Romantic Love Quotes | คำคม ความรัก ภาษาอังกฤษ | แปลไทย


Thanks so much for watching 🙂
Please subscribe to our YouTube channel for more interesting videos like this.
Follow Us On Instagram @ PositivityOverdose

The Best Romantic Love Quotes | คำคม ความรัก ภาษาอังกฤษ | แปลไทย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําคมรักภาษาอังกฤษ

Leave a Comment