[NEW] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน สํา รอง ระหว่าง ประเทศ – POLLICELEE

ทุน สํา รอง ระหว่าง ประเทศ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

Introduction of Jiangsu Province

มาทำความรู้จักกับ เมืองเจียงซู

เจียงซู อยู่ริมชายฝั่งทะเลจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองหนึ่งของความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, วัฒนาการทางเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งในโลก และด้วยเหตุผลที่ เจียงซูเป็นเมืองหลวงของ หนานจิง จึงจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศจีนที่มี GDP สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

เจียงซูและเมืองใกล้เคียงกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่รัฐบาลจัดให้เป็นแบบเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศ และเมืองนี้ยังจัดได้รับให้เป็น เมืองหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีนเลยทีเดียวและยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่และยาวนาน ซึ่งทำให้ เจียงซูเป็นอีกหนึ่งรัฐของประเทศจีน ที่เป็นแหล่งการศึกษาที่นักเรียนทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศจีนแห่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อ ประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน ระยะเวลาเรียน ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 –3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

Yancheng Institute of Technology (YIT)

china scholarship Yancheng Teachers University

Yancheng Institute of Technology ( YIT ) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีระบบการเรียนการสอนในการเรียน ( Full Time ) ระดับชั้นนาของ
ประเทจีนโดยการดูแลของ รัฐบาลมณฑลเจียงซู ( Jiangsu Provincial Government ) ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng เป็นเมืองเปิด ที่ติดชายั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ถึงกับได้ถูกขนานนามเรียกอีกื่อหนึ่งว่า Oriental Wetland inhabited by Red-Crowned Canes and Milu deer. YIT มีสองวิทยาเขตด้วยกัน ตั้งอยู่ที่ East Jianjun Avenue และวิทยาลัยเขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ Middle Xiwang Avenue

YIT ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 Yancheng Institute of Technology ( YIT ) ได้มีการพ ฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องด้วยพันธสัญญาที่ต้องทาการพัฒนาอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์เพื่อความก้าวล้าทันสมัยทางด้านวิชาการตามความต้องการของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว YCIT ได้แสดงศักยภาพความเป็นู้นาที่สาคัญในการเจริญเติบโตเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจไปจนถึงการเกษตรและได้จัดทาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี

YIT มีทั้งหมด 19 สถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 65 สาขาในระดับปรืญญาตรี ด้วยเนิ้อหาที่เข้มข้นและชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Textile Engineering
 • Clothing Design and Engineering
 • Light Chemical Engineering
 • Business Administration
 • Financial Management
 • Accounting
 • Logistics Management
 • Information Management and Information System
 • Finance Engineering
 • E-Commerce
 • Marketing
 • International Economics and Trade
 • Chinese Language and Literature
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • English
 • Japanese

รายละเอียดทุนการศึกษาของ JS Carnival
– FREE ! ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี
( นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาในปีปูพื้นฐานภาษาวิชา มากกว่า 60 % )

ที่ตั้ง
เมือง Yancheng, มณฑล Jiangsu

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียนประเทศจีน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 55,000บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 3,000 หยวน / ปี (15,000 บาท)

China Pharmaceutical University

china scholarship China Pharmaceutical University 01
china scholarship China Pharmaceutical University 02

มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จีน China Pharmaceutical University ( CPU) ตั้งอยู่ที่เมือง Nanjing ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน และเป็น 1 ในจำนวน 211 โครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของมหาวิทยาลัยในเครือของกระทรวงการศึกษาประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาบันทางด้านวิชาการเภสัชกรรม China Pharmaceutical University ก่อตั้งในปี 1936

ในปีการศึกษา 2015 มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก CPU มากกว่า 15000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12000 คนมากกว่า 3600 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคณะคณาจารย์กว่า 900 ท่านเป็นผู้อบรบฝึกสอน CPU เปิดสอนฝึกอบรมหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึง

 • Science
 • Medicine
 • Engineering
 • Economics
 • Management
 • Arts
 • Law

สาขาเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ได้รับการยกย่องจาก National Key Discipline ในปี2015 จากสถิติสาขาวิชาเภสัชวิทยา, พิษวิทยา, เคมีวิทยา และรวมไปถึง Clinical pharmacy program ให้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรีและปริญญาโท ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Business Administration
 • International Economy and Trade
 • Economics Marketing
 • Pharmaceutical
 • Bioengineering
 • Biotechnology
 • Bio – Pharmacy
 • Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Analysis
 • Medicinal Chemistry
 • Traditional Chinese Pharmacy
 • Environmental Science
 • Food Quality and Safety
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical of Traditional Chinese Medicine
 • Resources and Development of Traditional Chinese Medicine
 • Clinical Pharmacy

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

สาขาวิชา Business Management และ วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Business เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี ( IELTS ระดับ 5.5 )

 • International Economics and Trade ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Clinical Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กาหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Nanjing University of Finance & Economic

china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 01
china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 02

Nanjing University of Finance & Economics ( NUFE ) เป็น อีกหนึ่งคณะที่เป็นกุญแจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยทีเป็นอันดับต้นๆ ของเมือง Jiangsu เนื้อหาวิชาที่กระชับและเข้าใจง่ายในการเรียนสาขา Economics and management รวมไปถึง Laws กฎหมาย Humanities มนุษยศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ และ Technology วิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 19 โรงเรียน และทบวงต่างๆ ในเครือ ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย มีคณะคณาจารย์ ระดับต่างๆ มากมาย Master’s Degree Authorization Disciplines – First Level จำนวน 11 สาขา Master’s Degree Authorization Disciplines – Second Level จำนวน 58 สาขา Undergraduate Programs จำนวน 38 สาขา Certificate Program 2 ปี อีก 2-3 หลักสูตร จากเหตุผลที่ NUFE มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบการสอนที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจได้ง่ายในหักสูตรวิชา โดยผู้เทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้ทรงคูณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจานวนมากกว่า 20,000 คน ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ผ่านการเรียนการสอนและแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น ด้วยระบบการศึกษาแบบละเอียด และการทดสอบแบบเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง

ระดับวุฒิปริญญาที่มีการจัดสอน

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

 • International Economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

china scholarship Nanjing University of Information Science & Technology

Nanjing University of Information Science & Technology ( NUIST ) ก่อตั้งในปี 1960 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nanjing Institute Of Meteorology ในปี 2004 และได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศจีน NUIST เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งสร้างบุคลากรและให้การศึกษาแก่ประชาชนเมือง Jiangsu โดยการดูแลของรัฐบาล และ กระทรวงการศึกษา Republic of China และ China Meteorological Administration ( CMA ) NUIST เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในระบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และที่รู้จักกันดีว่า NUIST ยังเป็น Post-Doctor Research Centers อีกด้วย

ในปัจจุบัน NUIST มีนักศึกษาในระดับปริญญาในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 30,000 คน และคณะคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (full-time) มากกว่า 1,500 ท่าน และมี 60 ท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งนักเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในโครงการ “One Thousand Talent Project” และคณะคณาจารย์ชั้นนาของ มณฑล Jiangsu, ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านซึ่งทา โครงการ สร้างสรรค์ ร่วมกับ ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนสาหรับ มณฑล Jiangsu

ระดับสาขาวิชาที่เปิดสอน

เปิดเฉพาะ ระดับปริญญาโท ( นักศึกษาต้องเรียนปูพื้นฐานภาษา Language Program เป็นเวลา 1 ปี และสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ )

คณะสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ( ภาคภาษาจีน )

 • Business Administration ( MBA )
 • Computer Science
 • International Chinese Education ( เวลาเรียน 2 ปี )

คณะสาขาวิชาภาคภาษาอังกฤษ ( IELTS ขั้นต่า 6.0 )

 • Business Administration ( เวลาเรียน 2 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

20140425022834 670

Anhui University Of Finance and Economics (AUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญและความหลากหลายในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน เช่น เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) AUFE เป็นมหาวิทยาลับชั้นนำแห่งหนึ่งในเมือง Anhui ของประเทศจีนมายาวนาน Anhui University Of Finance and Economics ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 ในเมือง Hefei, มณฑล Anhui และต่อมาในปี 1961 ได้ย้ายมาที่ “ Pearl City ”ใน มณฑล Bengbu 19

วิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 983,450 ตารางเมตร ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือทางวิชาการมากกว่า 31,063 เล่ม และ 99.03 สื่อสาระสนเทศน์ ( Electronic book materials ) และมีคณะบุคลากรจำนวน 1934 คน และ คณะคณาจารย์ในสาขาต่างๆ จำนวน 1,018 คน และปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21,226 คน และ นักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1,944 คน

มหาวิทยาลัยยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา หอพักนักศึกษา และ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับอำนวยความสะดวกจากทางมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก AUFE ทางโภชนาการ Canteen ของทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการจนได้รับการยอมรับผ่านมาตราฐาน ISO-9000

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics หลักสูตรภาคภาษาจีน 2 ปี

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 4. หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Huangshan Institution

97792c2d bc5a 4dbb baa5 4b226cb0f660

Full Scholarship

Free Tuition Fee

Free Dorm & Living Allowance

HuangShan University ตั้งอยู่ที่เมือง HunagShan ในมลฑล Anhui เป็นเมืองที่มีจุดทัศนียภาพที่สวยงาม และดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของประเทศจีน HuangShan University มี 2 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของทางสถาบันด้วยกัน มีผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 118 ท่าน ผู้สมัคร full time ในระดับ ปริญญาตรี มากกว่า 18,000 คน ทางมหาวิทยาลัย 16 โรงเรียน และ 2 ทบวง และมีหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนถึง 57 สาขาวิชา เช่น

 • Art
 • Science
 • Economy
 • Pedagogy
 • Engineering
 • Agronomy
 • Management
 • Law
 • Literature

HuangShan University มีสัมพันธภาพที่ดีกับ สถาบันการศึกษามากกว่า 25 สถาบันทั่วโลก รวมทั้ง America , France, Germany, South Korea, Holland, Hong Kong, และ Taiwan HuangShan University มีความมุ่งมั่นในการสร้าง สถาบันให้มีความเป็นที่ 1 ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณาจารย์ แตกออกเป็น บุคลากรคณาจารย์ และแผนกธุรการจัดการต่างๆประมาณ 903 คน คณะอาจารย์ Full Time ประมาณ 759 คน และ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับสาขา มากกว่า 200 คน ได้แก่ คณะศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกอีกมากมาย

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน ( Degree Available )

เฉพาะปริญญาตรี ( ทางเลือกด้วย การเรียนปูพื้นฐานภาษาเป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา วิชาเปิดสอนเป็นภาษาจีน

 • Tourism Management
 • Human Resources Management
 • International Economic And Trade
 • Financial Management
 • Marketing
 • Accounting
 • Chinese International Education
 • Chinese Language & literature
 • Journalism
 • Cultural Industries Management
 • Graphic Design
 • Environment Design
 • Product Design
 • Animation
 • Fine Arts
 • Music & Performance
 • Computer Science & Technology
 • Electronic & Information Engineering
 • Software Engineering
 • Civil Engineering
 • Biological Science
 • Food Science and Engineering
 • Environmental Science
 • Horticulture
 • Forestry

สาขาที่เปิดสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

 • Hotel Management ( IELTS 5.5)

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK นักเรียนที่ได้ทุนจะได้เรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ฟรี และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

Nanjing Xiaozhuang University

db4d2733 4fe0 4498 8057 e224c4260c8d

Nanjing Xiaozhuang University เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด ที่เปิดสอนเต็มหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี 1927 โดย Mr. Tao Xin Zhi เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาของ มณฑล Nanjing มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ดำเนินงาน จำนวน 1,265 คน และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 460 ท่าน และในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18,200 คน ที่กำลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2019 มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Fangshan, วิทยาเขต Mochou, วิทยาเขต Xiaozhuang และที่วิทยาเขต Fangshan ซึ่งเป็น วิทยาเขตหลักของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับ มหาวิทยาลัย Jiangning และอยู่ติดกับ มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical อีกด้วย

คณะสาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี เพียงระดับเดียว

 • Chinese Language and Literature

ระดับปริญญาตรี เวลาเรียน 3 ปี ( option การเรียนปูพื้นฐานภาษา เป็นเวลา 1 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,200 หยวน / ปี (18,880 บาท) และแบบ Single room 7,200 หยวน / ปี (36,000 บาท)

ChangZhou University

1 12

Changzhou University ตั้งอยู่ในเมือง Changzhou มณฑล Jiangsu มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นการร่วมมือ ก่อตั้ง และ ดำเนินงาน กับ รัฐบาลมณฑลรัฐ และ บริษัทรัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน และเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ในปี 1978  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกว้างขวาง มีอันดับมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของประเทศ เปิดสอน 10 คณะ ใน 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Changzhou

Changzhou ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Jiangsu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เมือง Nanjing ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ 1.5 ช.ม. โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้เส้นทาง จาก Nanjing

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบวัดระดับ IELTS 5.5)

 • International Trade and Technology
 • Computer Science and Technology

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาจีน

 • Chinese Language and Literature
 • International Economics and Trade
 • Finance
 • Accounting
 • Marketing
 • Information Management and Systems
 • Financial Management
 • Logistics Management
 • Human Resource Management
 • Software Engineering
 • Product Design
 • Business English
 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering
 • Automation
 • Gardening
 • Fine Arts

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบแชร์ 3  คน 3,000 – 5,000 หยวน / ปี (15,000 – 25,000 บาท) และแบบแชร์ 2 คน 9,000 หยวน / ปี (45,000 บาท)

Suzhou University of Science and Technology

Suzhou University of Science and Technology ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Suzhou ซึ่งเป็นเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน

เมือง Suzhou ตั้งอยู่ใกล้ เมือง Shanghai และเป็นจุด Landmark ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศจีน เดินทางจาก Shanghai ได้สะดวกสบายโดยทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที

Suzhou University of Science and Technology เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและมีความชำนาญตั้งแต่เริ่มต้นทางสาขาวิชา Engineering and Science เป็นอย่างดี

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2001 ซึ่งเป็นการรวมสองวิทยาเขตของ Suzhou Institutes เข้าด้วยกัน และในปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาประมาณ 26,000 คน และมีบุคลากรคณาจารย์ มากกว่า 1600 ท่าน ที่สอนในสถาบันแห่งนี้ Suzhou University of Science and Technology ได้แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Shihu, วิทยาเขต Jiangfeng, และวิทยาเขต Tianping ปัจจุบัน ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย มีหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม และ Electronic Journal Article มากกว่า 315 สื่อ หรือแหล่งข้อมูล ไว้ให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าหาข้อมูล

คณะที่เปิดสอน

 • ปริญญาโท สาขา Environmental Science and Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 • แบบ A : เกรดเฉลี่ย GPA 2.8 หรือ มากกว่า

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา ประมาณ Y 1,000 ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายทั่วไป 1 ครั้ง จานวน Y 1,000

 • แบบ B

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี เรียนต่อประเทศจีน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวมรถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึง หนานจิง) สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชาระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท และ 99,000 บาท (สำหรับที่ Huangshan Institution)

ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ

 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชาระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ 3,000 –7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

[NEW] การนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ … ควรต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบ | ทุน สํา รอง ระหว่าง ประเทศ – POLLICELEE


ดวลเพลงชิงทุน | EP.769 (FULL EP) | 14 ต.ค. 64 | one31


รับชม ดวลเพลงชิงทุน ย้อนหลัง ทุก EP ได้ที่…
• เว็บไซต์ ช่องวัน31 : https://bit.ly/30QDu1N
• Highlight คลิปเด็ด : https://bit.ly/3tM7YyG
• แอปพลิเคชั่น one31 ดาวน์โหลด : http://www.bit.ly/one31app
\”ดวลเพลงชิงทุน\” รายการ แข่งร้องเพลง ที่จะเปลี่ยนเสียงของคุณ เป็นทุนตั้งตัว
เตรียมเสียงของคุณไว้ให้พร้อม เพราะรายการนี้ สามารถทำให้เสียงของคุณ เปลี่ยนเป็นทุนเพื่อตั้งตัว!!

ติดตามชมรายการ ดวลเพลงชิงทุน ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 18:00 น.
วันของคุณทั้งวันทุกวัน one31 ช่องวัน ช่อง31 ดูช่องวัน31 กดหมายเลข31
📺 ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ กดหมายเลข 31
รับชมสดๆ ได้ที่ : https://www.one31.net/live
ดูละครย้อนหลังได้ที่ : https://www.one31.net/shows/drama
🔔 ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSVS3jjo/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ดวลเพลงชิงทุน | EP.769 (FULL EP) | 14 ต.ค. 64 | one31

คลี่ประเด็น เงินทุนสำรองระหว่างประเทศไทย แสดงตัวเลขในแต่ละปี คุยถึงแก่น 24 พ.ค.64


คลี่ประเด็น เงินทุนสำรองระหว่างประเทศไทย แสดงตัวเลขในแต่ละปี คุยถึงแก่น 24 พ.ค.64

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย – ไนซ์ | ดวลเพลงชิงทุน EP.770 | 15 ต.ค. 64 | one31


เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย
บ่ต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาคำอธิบาย
บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น
กะบ่แม่นฮักดอกติ๊ กับหลายปีที่เฮามีหยังกัน
เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน ก็ถึงวันอ้ายต้องอกหัก
คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก
เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก แต่เสียใจคัก
เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา
 เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ
สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพื่อความฝัน เพื่อคำสัญญา
นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสิไปเว้าง่าย ๆ ว่าจบหนา
ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา บ่มีค่า บ่มีแฮง…สิเหนี่ยวรั้ง
บ่ต้องเว้าดอกหล่า เอาเก็บไว้สาคำว่าห่วงหลาย
ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย ได้สาใจกับฮักที่พ่ายพัง
เวลาดีดีของชีวิต ที่อ้ายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่าง
ระเบิดเวลาเจ้าฝังไว้ที่ปลายทาง คือฮักฮ้างฮ้าง
โอ๊ย … มันเจ็บคัก
( ซ้ำ , )
อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมา เจ้าบ่เคย เจ้าบ่เคย… บ่เคยฮักอ้ายเลย
____________________________
เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย
ติดตามชมรายการ ดวลเพลงชิงทุน ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 18:00 น.
วันของคุณทั้งวันทุกวัน one31 ช่องวัน ช่อง31 ดูช่องวัน31 กดหมายเลข31

📺 ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ กดหมายเลข 31
รับชมสดๆ ได้ที่ : https://www.one31.net/live
ดูละครย้อนหลังได้ที่ : https://www.one31.net/shows/drama
🔔 ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSVS3jjo/

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย - ไนซ์ | ดวลเพลงชิงทุน EP.770 | 15 ต.ค. 64 | one31

ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยมีเท่าไหร่?


ไปดูอันดับทุนสำรองระหว่างประเทศ

ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยมีเท่าไหร่?

ทุนสำรองระหว่างประเทศ


Teach Macroeconomics โดย อ.มานพ สีเหลือง

ทุนสำรองระหว่างประเทศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทุน สํา รอง ระหว่าง ประเทศ

Leave a Comment