[NEW] บทสนทนาเกี่ยวกับ Making a plane ticket reservation(เรซ-เซอร์-เว้-เชิ่น)(จองตั่วเครื่องบิน) | การ เลื่อน ตั๋ว เครื่องบิน – POLLICELEE

การ เลื่อน ตั๋ว เครื่องบิน: คุณกำลังดูกระทู้

General questions (คำถามทั่วไป)

·      I would like to reserve a flight to Tokyo, Japan.(ผมอยากจองเที่ยวบินไปโตเกียวครับ)

·      I would like to make a reservation for a flight to Tokyo, Japan. (ผมอยากจองเที่ยวบินไปโตเกียวครับ)

·      Are there any flights available to London on January 5th ?(มีเที่ยวบินไปลอนดอนวันที่ห้าเดือนมกราคมไหมครับ)

·      Are there any flights to New York on Friday?(มีเที่ยวบินไปนิวยอร์ควันศุกร์ไหมคะ)

·      Is there a plane for Taiwan today?(มีเครื่องบินไปไต้หวันหรือเปล่าวันนี้)

·      Are there any chartered flights to Seattle on Monday?(มีเครื่องบินเช่าไปซีแอตเติ้ลวันจันทร์หรือเปล่า)

·      I would like to buy/book a ticket to Chiang Mai, please.(ชั้นอยากจะซื้อ / จองตั๋วไปเฃียงหม่ค่ะ)

·      Can I book a seat on your flight to Phuket? (ชั้นขอจองที่นั่งเที่ยวบินไปภูเก็ตค่ะ)

·      Have you got any seats on your flight to Manila?(คุณมีที่นั่งเที่ยวบินไปมะนิลาไหมครับ)

·      Are there economy-class or business-class seats available?(ยังมีที่นั่งชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจเหลือ – ว่าง – หรือเปล่า)

·      Do you have any other flights?(คุณมีเที่ยวบินอื่นไหมคะ)

·      I would like to reconfirm my reservation, please.(ชั้นอยากยืนยันการจองค่ะ)

·      Your reservation is confirmed.(การจองต๋วของคุณได้รับการยืนยันแล้วค่ะ)

·      By what time do I have to check in?(ผมต้องเช็คอินกี่โมงครับ)

·      What is your flight number, sir?(เที่ยวบินหมายเลขอะไรคะ)

·      What flight do you have from New York to Boston?(คุณมีเที่ยวบินอะไรบ้างจากนิวยอร์คไปบอสตัน)

·      Do you have a flight from Bangkok to London this weekend?(คุณมีเที่ยวบินจากกรุงเทพไปลอนดอนสุดสัป่ดาห์นี้หรือเปล่าครับ)

·      I want to make a reservation for two to San Francisco.(ผมต้องการจองตั๋วสองที่นั่งไปซานฟรานซิสโกครับ)

·      I’m sure that I definitely made a reservation.(ผมมั่นใจว่าผมจองตั๋วแล้วแน่นอนครับ)

·      I’ve got an open ticket.(ผมมีตั๋วเปิด – ยังไม่ระบุวันเดินทางไปกลับที่แน่นอน – ครับ)

·      I’ve got a return ticket.(ชั้นมีตั๋วเดินทางกลับแล้วค่ะ)

·      Do you have a direct flight to Paris on week-end?(คุณมีเที่ยวบินบินตรงไปปารีสวันสุดสัปดาห์หริอเปล่า)

·      I want to get to Sydney on the 12th of January.  Do you have a flight on that day?(ผมต้องการเดินทางไปซิดนี่ย์วันที่สิบสองเดือนมกราคม คุณมีเที่ยวบินวันนั้นไหมคะ)

·      Sorry, we are all booked up.(เสียใจค่ะ ที่นั่งจองเต็มหมดแล้วค่ะ)

·      What is the departure time for Flight TG511?(เที่ยวบินทีจีห้าหนึ่งหนึ่ง เครืองออกเวลาเท่าไหร่คะ)

·      What time does the plane leave?(เครืองออกเดินทางเวลาเท่าไรครับ)

·      What is the arrival time of Flight SA298?(เที่ยวบินเอสเอสองเก้าแปด เดินทางมาถึงเวลาเท่าไรคะ)

·      What time will Flight TG332 arrive in Tokyo?(เที่ยวบินทีจีสามสามสองเดินทางมาถึงโตเกียวเวลาเท่าไร)

·      Can I cancel my reservation?(ชั้นขอยกเลิกเที่ยวบินได้ไหมคะ)

·      Can I make a stopover on my trip to Chicago?(ผมขอแวะพักค้างคืนระหว่างทางสำหรับเที่ยวบินไปชิคาโกได้ไหมครับ)

·      I would like to cancel my flight.(ชั้นอยากจะยกเลิกเที่ยวบินค่ะ)

·      I want to cancel my flight on January 15th.(ชั้นต้องการยกเลิกเที่ยวบินวันที่สิบห้ามกราคมค่ะ)

·      I would like to cancel my reservation on Flight TG 536 to London, please.(ผมต้องการยกเลิกการจองเที่ยวบินทีจีห้าสามหกไปลอนดอนครับ)

·      I would like to change my traveling day, please.(ชั้นต้องการเปลี่ยนวันเดินทางค่ะ)

·      What is the first class fare from Bangkok to L.A.?(ราคาตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งจากกรุงเทพไปแอลเอเท่าไรครับ)

·      What is the free luggage allowance?(อนุญาตให้เอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้ – ฟรี – เท่าใด – กี่กิโล)

·      I would like to change my reservation, please.(ชั้นอยากจะเปลี่ยนการจองตั๋วค่ะ– คือเปลี่ยนวันเดินทาง, ปลายทาง, เวลาเดินทาง)

·      I would like to postpone my reservation, please.(ผมอยากจะเลื่อนการเดินทางออกไปครับ)

·      Is it possible to change my reservation?(เป็นไปได้ไหมครับถ้าจะเปลี่ยนการจองตั๋ว)

·      How would you like to change it?(คุณอยากจะเปลี่ยนแบบไหนล่ะคะ)

·      I would like to leave in the evening.(ผมอยากจะเดินทางกลางคืนครับ)

·      I would like to change it to the 5th of February.(ผมอยากเปลี่ยนไปเดินทางวันที่ห้ากุมภาพันธ์ครับ)

·      What time I will arrive in Tokyo by this flight?(ผมจะไปถึงโตเกียวกี่โมงครับโดยเที่ยวบินเที่ยวนี้)

·      How much is the fare? / What is the fare?(ค่าโดยสารราคาเท่าไรคะ)

·      How much is an economy class ticket?(ค่าตั๋วชั้นประหยัดราคาเท่าไรคะ)

·      What is the price of a business class ticket?(ค่าตั๋วชั้นธุรกิจราคาเท่าไรครับ)

·      How much does it cost for 2 first-class tickets?(ค่าตั๋วชั้นหนึ่งสองใบราคาเท่าไรครับ)

·      I would like to pay by credit card, Visa.(ผมอยากจ่ายเงินค่าตั๋วโดยบัตรเครดิตวีซ่าครับ)

·      I would like to pay by cash.(ชั้นอยากจ่ายเป็นเงินสดค่ะ)

·      Could I pay by credit card?(ชั้นจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ไหมคะ)

·      Would (do) you accept credit card?(คุณรับบัตรเครดิตไหมคะ)

 

Questions-answers from airline staff (คำถามคำตอบจากเจ้าหน้าที่สายการบิน)

·      When would you like to fly (travel, leave)?(คุณต้องการเดินทางเมื่อใดคะ)

·      When do you want to make your trip?(ต้องการเดินทางเมื่อใดคะ)

·      When will you be leaving?(คุณจะเดินทางเมื่อใดคะ)

·      When would you like to come back?(คุณต้องการเดินทางกลับเมื่อใดคะ)

·      What is your departure and return date? (คุณเดินทางไปและกลับวันใดคะ)

·      One-way or round-trip ticket, sir?(ต้องการตั๋วเที่ยวเดียวหรือไปกลับคะ)

·      I’m sorry, all tickets have been booked.(เสียใจค่ะ ตั๋วจองเต็มหมดแล้ว)

·      I’m sorry, it is fully booked.(เสียใจค่ะ ที่นั่งจองเต็มแล้วค่ะ)

·      I’m sorry, we’re fully booked.(เสียใจค่ะ ที่นั่งจองเต็มแล้วค่ะ)

·      I’m sorry, the tickets for that flight are sold out. (เสียใจค่ะ ตั๋วสำหรับเที่ยวบินนั้นขายหมดเกลี้ยงแล้ว)

·      I’m sorry, there are no business-class seats available for you. (เสียใจค่ะ ไม่มีที่นั่งชั้นธุรกิจเหลืออีกแล้วค่ะ)

·      What class would you prefer, ma’am?(คุณต้องการโดยสารชั้นไหนคะ คุณนาย)

·      Economy class or business class?(ชั้นประหยัดหรือธุรกิจคะ)

·      Economy or business?(ชั้นประหยัดหรือธุรกิจคะ)

·      Which airline would you like? / What airline would you prefer?(คุณต้องการเดินทางโดยสารการบินไหนคะ)

·      What airlines would (do) you want to fly with?(คุณต้องการบิน – เดินทาง – กับสายการบินไหนคะ)

·      Let me see if (whether) it is available.(ขอให้ดิฉันเช็คดูก่อนนะคะว่ามีที่นั่งว่างหรือเปล่า)

 

Requests from passengers (คำขอร้องจากลูกค้า– ผู้โดยสาร)

·      Can I see timetable, please?(ผมขอดูตารางเวลาเดินทางหน่อยได้ไหมครับ)

·      How much luggage can I take with me?(ผมเอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้เท่าใดครับ)

·      How much baggage can I carry on (with me)? (ผมเอาสัมภาระ – กระเป๋า – ติดตัวไปได้เท่าใดครับ)

·      Could you put me on a waiting list?(กรุณาใส่ชื่อผมไว้ในบัญชีสำรอง – ผู้โดยสาร – ด้วยครับ)

·      Could (may) I have an open-date return? (ผมขอตั๋วเที่ยวกลับเปิดว่างไว้ได้ไหมครับ – คือยังไม่ระบุวันกลับที่แน่นอน)

·      I would like an aisle(ไอ๊-เอิ้ล)seat / a window seat, please. (ผมอยากได้ที่นั่งริมทางเดิน/ริมหน้าต่างครับ)

·      I would like a seat near the walkway.(ผมอยากได้ที่นั่งใกล้ทางเดิน/ริมทางเดิน ครับ)

·      May (could) I have a seat near the window?(ผมขอที่นั่งใกล้หน้าต่าง / ริมหน้าต่างนะ)

·      May (could) I have a seat near the walkway?(ผมขอที่นั่งใกล้ทางเดินนะ)

·      May (could) I sit near the window / walkway, please?(ผมขอนั่งใกล้– ริม – หน้าต่าง/ทางเดิน นะครับ)

·      May (could) I have a front row seat?(ชั้นขอที่นั่งแถวหน้าๆ – ตอนหน้าๆ – ของเครืองบินนะ)

·      May (could) I sit at the back of the plane?(ขั้นขอที่นั่งด้าน – แถว – หลังเครื่องบินนะ)

·      How long does (will) the flight take?(ใช้เวลาบินกี่ชั่วโมงเนี่ย)

·      How long is this flight?(เที่ยวบินนี้ใช้เวลาบินกี่ชั่วโมงคะ)

·      I prefer a morning flight / night flight.(ผมอยากได้เที่ยวบินตอนเช้า/ตอนกลางคืน ครับ)

·      Can I have a special meal request?(ผมขออาหารชนิดพิเศษได้ไหมครับ)

·      What time am I supposed to check in?(ผมต้องเช็คอินตอนกี่โมงครับ)

·      What time should I check in?(ผมต้องเช็คอินตอนกี่โมงครับ)

·      May I have a seat near the walkway because I have a problem with my stomach(สทั้ม-มัค)? (ผมขอที่นั่งใกล้ทางเดินนะเพราะผมมีปัญหากับท้องของผม – คือต้องเข้าห้องน้ำบ่อย)

·      Can I have an aisle(ไอ๊-เอิ้ล) seat because I have to go to the restroom very often?(ชั้นขอที่นั่งริมทางเดินนะเพราะชั้นต้องเข้าห้องน้ำบ่อย)

·      May I get (collect) my ticket now? (ชั้นขอรับตั๋วไปตอนนี้เลยได้ไหม)

 

On the plane (บนเครื่องบิน)

·      Could (can) you show me to my seat, please?(ช่อยนำผมเข้าที่นั่งได้ไหม คุณแอร์โฮสเตส)

·      Could you help me (to) find my seat, please?(กรุณาหาที่นั่งให้ผมหน่อยครับ)

·      What is your seat number?(เก้าอี้ของคุณหมายเลขอะไรคะ)

·      I’m looking for the seat number 12J.(ผมกำลังมองหาเก้าอี้หมายเลข 12J ครับ)

·      Where is my seat?(ที่นั่งผมอยู่ตรงไหนครับ)

·      May I see your boarding pass?(ขอดิฉันดูบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณหน่อยค่ะ)

·      This way, please. (เชิญทางนี้ค่ะ – เดินมาทางนี้ค่ะ)

·      Your seat is the sixth row near the walkway.(ที่นั่งของคุณอยู่แถวที่หกติดริมทางเดินครับ)

·      Could you help me put my bag in the overhead compartment? (กรุณาช่วยชั้นเอากระเป๋าใส่ในช่องเก็บของเหนือศรีษะได้ไหมคะ)

·      Could you please explain how to fasten the seat belt?(โปรดช่วยอธิบายวิธีรัดเข็มขัดติดกับที่นั่งหน่อยครับ)

·      May (could) I move to a vacant (unoccupied) seat?(ผมขอย้ายไปนั่งตรงที่นั่งที่ว่างอยู่ได้ไหมครับ)

·      May (can) I change my seat?(ชั้นขอเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมคะ แอร์โฮสเตส)

·      Could (can) I put my seat back? (ผมขอเอนเก้าอี้ไปข้างหลังได้ไหมครับ)

·      Do you mind changing your seat with me? (คุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอแลกที่นั่งด้วย)

·      Would you give me a blanket, please?(ชั้นขอผ้าห่มผืนหนึ่งนะ แอร์โฮสเตส)

·      May I have a blanket, please?(ชั้นขอผ้าห่มผืนหนึ่งนะ แอร์โฮสเตส)

·      Could (can) you bring me a pillow, please?(ชั้นขอหมอนใบหนึ่งค่ะ)

·      May I recline this seat?(ผมขอปรับเอนเก้าอี้ได้ไหมครับ)

·      How can I turn off the overhead light?(ผมจะปิดไฟเหนือศรีษะได้ยังไงครับแอร์ฯ)

·      May (can) I have something to drink?(ผมขออะไรดื่มสักหน่อยเถอะครับแอร์ฯ)

·      What time do we have the meal?(เราทานอาหารกันตอนกี่โมงคะนี่)

·      Do you have orange juice (จูซ)? (คุณมีน้ำส้มไหมครับ แอร์โฮสเตท)

·      Can (may) I have something to drink? (ผมขอเครื่องดื่มสักหน่อยได้ไหมครับ)

·      Where is the lavatory (restroom)?(ห้องน้ำไปทางไหนคะ)

·      How do I fill in this form?(ผมจะกรอกแบบฟอร์มนี้ยังไงครับ)

·      What is the local time now?(เวลาท้องถิ่นตอนนี้เท่าไรแล้วครับ)

·      How many more hours to arrive at the destination?(อีกกี่ชั่วโมงจะถึงปลายทางครับนี่)

·      Can (may) I buy duty-free items on board? (ผมซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องได้ไหมครับ)

·      Do you accept Thai currency?(คุณรับเงินไทยไหมครับ – ผมจ่ายเป็นเงินไทยได้ไหมครับ)

·      What would you like to drink?(คุณอยากจะรับเครื่องดื่มอะไรคะ)

·      I would like to have orange juice.(ผมขอน้ำส้มครับ)

·      I would like to have a can of beer. (ผมขอเบียร์สักกระป๋องหนึ่งครับ)

·      Would you like fish or chicken?(คุณจะทานอาหารประเภทปลาหรือไก่ครับ)

·      Fish, please.(ผมขอปลาครับ)

·      May (can) I have some magazines or newspaper?(ผมขอหนังสือแม็กกาซีนหรือหนังสือพิมพ์หน่อยครับแอร์ฯ)

·      I’m not feeling well.  May I have some airsick medicine? (หรือ May I have some anti-airsickness pills?)(ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย ขอยาแก้เมาเครื่องบินหน่อยครับ)

·      Do you have something for airsickness?(คุณมียาแก้เมาเครื่องบินไหมครับแอร์ฯ)

·      May (can) I smoke on the plane?(ผมสูบบุหรี่บนเครื่องได้ไหมครับ)

·      I feel like I’m going to vomit (ว้อม-มิท).  Please give me an airsickness bag, please.(ผมรู้สึกอยากจะอาเจียนครับ)

·      Excuse me.  I think you’re sitting in my seat.(ขอโทษค่ะ ดิชั้นคิดว่าคุณกำลังนั่งอยู่บนที่นั่งของชั้นนะคะ)

 

Flight connection (ต่อเครื่อง)

·      Where is the counter for connecting flights?(ขอโทษครับ เคาน์เตอร์สำหรับต่อเครืองบินอยู่ตรงไหนครับ)

·      I have to take a connecting flight in Denver.(ผมต้องไปต่อเครืองที่เดนเว่อร์ครับ)

·      I missed my connection.(ชั้นต่อเครื่องบินไม่ทันค่ะ)

·      Please check if (whether) there is another flight.(กรุณาเช็คด้วยค่ะว่ามีเที่ยวบินอีกเที่ยวหรือเปล่า)

·      How long will (shall) we stop in this airport?(เราจะแวะที่สนามบินนี้นานเท่าไรคะ)

·      When (or what time) are we leaving?(เราจะออกเดินทางกี่โมงคะ– เครื่องออกกี่โมงคะ)

·      When is the boarding time?(ขึ้นเครื่องเวลากี่โมงคะ)

______________________________________________________

ตัวอย่างบทสนทนาเดินทางโดยเครื่องบิน

ตัวอย่างที่ 1(Ticket reservation to London – จองตั๋วไปลอนดอน)

(A = Airline agency staff – เจ้าหน้าที่สายการบิน, B = ลูกค้าที่โทรมาจองตั๋ว)

A: Good morning, this is Thai Airways International.  May I help you?(สวัสดีค่ะ การบินไทยค่ะ มีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะ)

B: Good morning.  I would like to make a reservation for 2 economy class tickets from Bangkok to London.(หวัดดีครับ ผมอยากจะจองตั๋วชั้นประหยัดสองใบจากกรุงเทพไปลอนดอนครับ)

A: When would you like to travel?(คุณจะเดินทางเมื่อไหร่คะ)

B: I would like to go there on Monday 2nd February and come back on Sunday 8th February.(ผมจะไปลอนดอนวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์ครับ และเดินทางกลับวันอาทิตย์ที่แปดกุมภาพันธ์)

A: Let me check…….Yes, sir.  We have economy-class seats available for you on that day.  The flight will depart at 2 p.m., and arrive at Heathrow International Airport at 9 a.m., local time.(ให้ดิชั้นเช็คดูก่อนนะคะ………………ได้ค่ะ เรายังมีที่นั่งชั้นประหยัดว่างอยู่ในวันที่คุณต้องการเดินทาง เที่ยวบินจะออกจากกรุงเทพเวลาบ่ายสองโมง และไปถึงสนามบินฮีทโธรในลอนดอนเวลาเก้าโมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นค่ะ)

B: How much is the ticket fare?(ราคาค่าตั๋วเท่าไรครับ)

A: It is 50,000 baht each, including VAT, but if you pay by credit card right now, you’ll get a 15% discount. (ราคาห้าหมื่นบาทต่อคนค่ะ รวมแว้ตด้วย แต่ถ้าคุณจ่ายโดยบัตรเครดิตตอนนี้เลย คุณจะได้ส่วนลดสิบห้าเปอร์เซนต์ค่ะ)

B: Great!  I would like to pay by credit card, Visa.(วิเศษมาก ผมขอจ่ายเป็นบัตรเครดิตวีซ่าครับ)

A: May I have your name, please?(ขอทราบชื่อคุณหน่อยนะคะ)

B: My name is SomchaiRakdee.(ผมชื่อสมชาย รักดี ครับ)

A: Could (may) I have your card number and the expiry date?(ดิฉันขอหมายเลขบัตรวีซ่าและวันหมดอายุด้วยค่ะ)

B: Sure.(ได้เลยครับ)

(After a moment – หลังจากเวลาผ่านไปชั่วครู่ เมื่อเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องเอกสารเสร็จ)

A: Everything is OK, sir.  On the day of your travel, just show this confirmation document along with your passport at the check-in counter at least 2 hours prior to the take-off time.  Enjoy your trip, sir.(ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ในวันเดินทาง คุณเพียงแต่แสดงเอกสารยืนยันใบนี้ พร้อมกับพาสปอร์ตของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน อย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเครื่องออก ขอให้เดินทางสนุกนะคะ)

B: Thanks a lot.  Bye-bye.(ขอบคุณมาก สวัสดีครับ)

                                                _____________________________

 

ตัวอย่างที่ 2 (Ticket reservation to L.A. – จองตั๋วไปแอลเอ)

(A = เจ้าหน้าที่สายการบิน, B = ลูกค้าที่โทรมาจองตั๋ว)

A: Good morning.  May I help you, sir?(สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะ)

B: Good morning, will you please give me some information about a flight going to L.A.?(หวัดดีครับ คุณจะกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินไปแอลเอได้มั้ยครับ)

A: Yes, will you wait for a few seconds, please?(ได้ค่ะ กรุณารอสักครู่นะคะ)

B: Is there any flight leaving for L.A. within these two weeks?(มีเที่ยวบินไปแอลเอภายในสองสัปดาห์นี้มั้ยครับ)

A: Let me check and see if there is any, Oh, yes, there is one leaving on Monday nineteenth.(ให้ดิฉันเช็คดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะคะ โอ้มีค่ะ มีเที่ยวบินหนึ่งออกเดินทางวันจันทร์ที่สิบเก้า)

B: Um !, it is only 4 days from now.  I don’t think I can get the passport and visa for this flight, how about the next flight?(อืม……จากนี่ไปเพียงสี่วันเท่านั้น ผมคิดว่าทำพาสปอร์ตและวีซ่าไม่ทันสำหรับเที่ยวบินนี้ แล้วเที่ยวถัดไปล่ะเป็นยังไง)

A: Well, maybe you would like to go on the other one which is departing on the third of next month.(เอ้อ บางทีคุณอาจจะอยากไปกับอีกเที่ยวบินหนึ่งซึ่งออกเดินทางวันที่สามเดือนหน้า เอามั๊ยคะ)

B: That would be fine, I would like to make a reservation now, how much is the air fare?(หรือ how much does it cost?)(ผมว่าดีนะ ผมขอจองที่นั่งตอนนี้เลยครับ ค่าตั๋วราคาเท่าไรครับ)

A: 950 dollars for economy class, and 1,200 dollars for business class, what do you want?(เก้าร้อยห้าสิบเหรียญสำหรับชั้นประหยัดค่ะ และหนึ่งพันสองร้อยเหรียญสำหรับชั้นธุรกิจ คุณต้องการแบบไหนคะ)

B: I think economy class will be all right.(ผมว่าไปชั้นประหยัดดีกว่านะ)

A: Well, you can choose your seat as you like(อ้อ คุณสามารถเลือกที่นั่งตามที่ชอบนะคะ)

B: Thanks, I think I’ll take the one near the walkway.(ขอบคุณครับ ผมคิดว่าผมขอที่นั่งริมทางเดินนะครับ)

A: OK.  If possible, please come and check with me again on the first of next month, because there might be some change in the time and flight number.(ตกลงค่ะ ถ้าเป็นไปได้นะคะ กรุณามาที่นิ่และเช็คกับเราอีกทีในวันที่หนึ่งเดือนหน้า เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาและเที่ยวบินค่ะ)

B: I’ll come again next week, anyway I’ll get ready for the third of next month(ผมจะมาอีกสัปดาห์หน้า อย่างไรก์ตาม ผมจะเตรียมพร้อมสำหรับวันที่สามเดือนหน้า – วันเดินทาง)

A: Would (will) you go to the airport with your car or would like to go with the Company’s bus?(อ้อ คุณจะไปสนามบินด้วยรถของคุณเอง หรือจะไปกับรถบัสของบริษัทคะ)

B: I think I had better go with the Company’s bus.  At what time can I join the bus?(ผมคิดว่า ผมน่าจะไปกับรถของบริษัทนะ เอ้อ ผมจะมาถึงที่รถบริษัทเวลาไหนดีครับ – ในวันเดินทาง)

A: Can you come to this office at 8 a.m.?  We’ll leave here for the airport at half past eight.(คุณมาถึงที่ออฟฟิศตอนแปดโมงเช้าได้ไหมคะ เราจะออกเดินทางไปสนามบินตอนแปดโมงครึ่งน่ะค่ะ)

B: What time (หรือ when) will the flight leave the airport?(เครื่องจะออกจากสนามบินกี่โมงครับ)

A: About half past ten.  The passengers have to arrive at the airport at least two hours before departure time.(ประมาณสิบโมงครึ่งค่ะ ผู้โดยสารจะต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทาง)

B: Can I have my breakfast at the airport?(ผมทานอาหารเช้าที่สนามบินได้ไหมครับ)

A: Yes, you’ll have about 30 minutes for your breakfast there.(ได้ซิคะ คุณมีเวลาสามสิบนาทีสำหรับอาหารเช้าที่สนามบิน)

B: Thank you very much for your information.(ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่คุณให้ผม)

A: Here are some booklets about the flight you are going on.(นี่คือหนังสือ – เล่มเล็กๆ – เกี่ยวกับเที่ยวบินที่คุณจะเดินทางค่ะ)

B: Thanks, I’ll see you next week.(ขอบคุณมาก แล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับ)

A: Good-bye.(สวัสดีค่ะ)

                                                   ____________________________

ตัวอย่างที่ 3 (On the plane – บนเครื่องบิน)

(A = passenger, B = air hostess)

A: Excuse me, where is my seat?(ขอโทษครับ ที่นั่งของผมอยู่ตรงไหนครับ)

B: May I see your boarding pass, please?(ดิฉันขอดูบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณหน่อยสิคะ)

A: Here it is.(นี่ครับบัตร)

B: It’s 5M, the fifth row near the window.  I’ll show you to your seat.(หมายเลขห้าเอ็ม แถวที่ห้าริมหน้าต่างค่ะ)

A: Thank you.(ขอบคุณครับ)

                                                  ____________________________

ตัวอย่างที่ 4(On the plane – บนเครื่องบิน)

(A = air hostess, B = male passenger, C = female passenger)

A: Can I help you, sir?(มีอะไรให้ดิฉันช่วยมั๊ยคะ)

B: Yes, my seat number is 25F, but someone is already in that seat.(มีสิครับ เลขที่นั่งของผมคือยี่สิบห้าเอฟ แต่มีใครบางคนนั่งอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว)

A: May I see your boarding pass, please?(ขอดูบัตรผ่านขึ้นเครื่องหน่อยสิคะ)

B: Here you are. (หรือ Here it is.)(นี่ครับบัตร)

A: Wait a moment, please.  I’ll take care of it.  Excuse me, ma’am.  May I see your boarding pass?(กรุณารอสักครู่นะคะ ดิฉันจะจัดการเอง ขอโทษนะคะคุณนาย ขอดูบัตรผ่านขึ้นเครื่องหน่อยสิคะ)

C: Yes, certainly.  Here you are. (ได้ค่ะ นี่ไงคะ)

A: Your seat number is 15F ma’am.  I’m afraid you’re in the wrong seat.  This is 25F.(เลขที่นั่งของคุณนายคือสิบห้าเอฟค่ะ ดิฉันเกรงว่าคุณนั่งผิดที่ค่ะ ที่นั่งตรงนี้คือยี่สิบห้าเอฟ)

C: Oh, I’m sorry.  I’ll move to my seat.(โอ้ ขอโทษทีค่ะ งั้นชั้นจะย้ายไปที่นั่งของชั้นนะคะ)

                                                 ___________________________

ตัวอย่างที่ 5(On the plane – บนเครื่องบิน)

(A = passenger, B = air hostess)

A: Excuse me, may I have a blanket?(ขอโทษครับ ผมขอผ้าห่มสักผืนสิครับ)

B: Sure.(ได้สิคะ)

A: May I have some airsick medicine?  I’m not feeling well.(ผมขอยาแก้เมาเครื่องบินด้วยนะครับ)

B: Wait a minute, please…………  Here you are. (or Here it is.)(รอประเดี๋ยวนะคะ….. เอ้านี่ยาค่ะ)

A: Thank you.(ขอบคุณ)

                                                ____________________________

ตัวอย่างที่ 6(On the plane – บนเครื่องบิน)

(A = passenger, B = air hostess)

A: Would you please help me (to) find my seat?(กรุณาช่วยผมหาที่นั่งหน่อยครับแอร์ฯ)

B: What is the seat number?(ที่นั่งของคุณเบอร์อะไรคะ)

A: It’s 26A.(เบอร์ยี่สิบหกค่ะ)

B: It’s over there near the window.(อยู่ตรงโน้นริมหน้าต่างค่ะ)

A: Thanks a lot.(ขอบคุณมากครับ)

                                               ______________________________

 

ตัวอย่างที่ 7 (Asking to change the destination – ขอเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง)

(A = reservation staff – เจ้าหน้าที่ฝ่ายจองตั๋ว, B = foreign passenger– ผู้โดยสารชาวต่างชาติ)

A: Thai Airways International reservation, what can I do for you?(ฝ่ายสำรองที่นั่ง การบินไทยค่ะ มีอะไรให้รับใช้คะ)

B:  I would like to change my flight schedule.(ผมอยากเปลี่ยนตารางการบินน่ะครับ)

A: Yes, sir.  May I have your name and the flight number you’ve booked?(ได้ค่ะ ขอทราบชื่อของคุณและหมายเลขเที่ยวบินที่คุณจองไว้ค่ะ)

B: My name is Peter Ambrose.  The flight number is TG55.(ผมชื่อปีเตอร์ แอมโบรส ครับ หมายเลขเที่ยวบินคือทีจีห้าสิบห้า)

A: What would you like to do with your reservation, sir?(คุณต้องการจะทำอะไรกับการสำรองที่นั่ง – การจองตั๋ว – ของคุณคะ)

B: I need to change my destination to Phuket on the same day.  What time do you have?(ผมต้องการเปลี่ยนปลายทางไปยังภูเก็ตในวันเดิมครับ)

A: The first flight to Phuket is at 7 o’clock in the morning, then every 4 hours a flight till 7 o’clock in the evening.(เที่ยวบินเที่ยวแรกไปภูเก็ตคือเจ็ดโมงเช้าค่ะ ต่อจากนั้นมีเครื่องออกทุกๆสี่ชั่วโมง จนกระทั่งเที่ยวสุดท้ายออกหนึ่งทุ่มค่ะ)

B: I’ll take the 3 p.m. flight then.(งั้นผมไปเที่ยวบ่ายสามโมงนะครับ)

A: Yes, sir………. I’ve rescheduled your flight to Phuket at 3 p.m. on the same day.  It’s TG32.(ได้ค่ะ ……………ดิฉันได้เปลี่ยนเวลาบินไปภูเก็ตของคุณใหม่เป็นบ่ายสามโมง เที่ยวบินทีจีสามสิบสองนะคะ)

B: Thank you so much.(ขอบคุณมากครับ)

A: You’re welcome.(ยินดีรับใช้ค่ะ)

                                               _____________________________

 

ตัวอย่างที่ 8 (On the plane to Chicago – บนเครื่องบินไปชิคาโก)

(A = passenger, B = air hostess)

A: How high are we flying now?(ตอนนี้เราบินอยู่สูงเท่าไรครับ)

B: We’re at an altitude (แอ๊ล-ทิ-ทูด) of 40,000 feet.(เราอยู่ที่ความสูงสี่หมื่นฟุตค่ะ)

A: How fast are we flying?(แล้วเราบินที่ความเร็วเท่าไรครับ)

B: About 800 kilometers per hour.(ประมาณแปดร้อยกิโลเมตรต่อชั่งโมงค่ะ)

A: When will we land in Chicago?(เราจะไปถึง – ลงจอด – ที่ชิคาโก้ กี่โมงครับ)

B: At 9.00 in the morning, local time.(เก้าโมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นค่ะ)

A: Do I have to set my watch on the local time?(ผมต้องตั้งนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นไหมครับ)

B: Yes, if you would like to do so.(ได้สิคะ ถ้าคุณอยากจะทำเช่นนั้น)

A: How can I turn off the overhead light?(แล้วผมจะปิดไฟเหนือศีรษะนี่ได้ยังไงครับ)

B: Just press the button and the light will go off.(คุณเพียงแต่กดปุ่มแล้วไฟก็จะดับค่ะ)

A: May I have a blanket and a pillow?(ผมขอผ้าห่มและหมอนด้วยครับ)

B: Certainly, they are in the rack.(ได้สิคะ มันอยู่ในที่เก็บของเหนือศีรษะของคุณค่ะ)

A: I feel like throwing up(หรือ vomiting– ว้อม-มิท-ทิง). (ผมอยากจะอาเจียนน่ะครับ)

B: The airsickness bag is in the seat pocket.(ถุงใส่อาเจียนอยู่ในกระเป๋าหลังที่นั่ง – ซึ่งอยู่ด้านหน้าของคุณ – ค่ะ)

A: Oh, I see.  Thank you.(โอ้ ผมรู้แล้วละ ขอบคุณครับ)

B: Do you need a glass of water?(คุณต้องการน้ำสักแก้วไหมคะ)

A: Yes, please.(โอ้ ดีเลยครับ)

B: I’ll bring it right away.(ดิฉันจะนำมาให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ)

(หลังจากเวลาผ่านไปสักครู่)

B: How do you feel now?(ตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ)

A: I feel a bit better, thank you. Can I have some magazines?(ผมรู้สึกดีขึ้นบ้างครับ ผมขอแม็กกาซีนอ่านหน่อยได้ไหมครับ)

B: We don’t have magazines.  How about a newspaper?(เราไม่มีแม็กกาซีนหรอกค่ะ แต่จะเอาหนังสือพิมพ์ไหมล่ะคะ)

A: That will be fine.  Give me a newspaper.(ก็ดีนะ เอาหนังสือพิมพ์ให้ผมสักเล่มสิ)

B: Certainly.  Here it is.(แน่นอนค่ะ เอ้านี่ไงคะ)

A: May I move to that vacant(เว้-เคิ่นท์) aisle(ไอ๊-เอิ้ล)seat so that I’ll have more room to read the newspaper?(ผมขอย้ายไปนั่งที่นั่งว่างริมทางเดินตรงนั้นได้ไหมครับ เพื่อที่ว่าผมจะได้มีที่ว่างอ่านหนังสือพิมพ์ได้มากขึ้น)

B: Yes, of course.(อ๋อ ได้สิคะ)

A: Where are we now?(ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนี่)

B: We’re flying over the Pacific Ocean.(เรากำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ)

A: Thank you so much for all your kind assistance.(ขอบคุณมากนะครับสำหรับความช่วยเหลือทั้งปวงที่ให้แก่ผม)

                                                      ____________________________

ตัวอย่างที่ 9(Ticket reservation to Tokyo – จองตั๋วไปโตเกียว)

(A = reservation staff – เจ้าหน้าที่ฝ่ายจองตั๋ว, B = foreign passenger – ผู้โดยสารชาวต่างชาติ)

A: Good morning.  How can I help you?(สวัสดีค่ะ มีอะไรให้รับใช้คะ)

B: I would like to make a reservation to Tokyo on January 5th, please.(ผมอยากจะจองตั๋วไปโตเกียววันที่ห้ามกราคมครับ)

A: What time do you like to travel?(คุณต้องการเดินทางเวลาไหนคะ)

B: I want the morning flight, please.(ผมอยากได้เที่ยวบินเช้าครับ)

A: On what class, sir.  Economy or Business.(จะโดยสารชั้นไหนคะ ชั้นประหยัดหรือธุรกิจ)

B: Business, please.(ชั้นธุรกิจครับ)

A: The first flight to leave on January 5th is at 8.00 a.m., sir.(เที่ยวบินแรกออกเดินทางวันที่ห้ามกราคม เวลาแปดโมงเช้าค่ะ)

B: Sure, I will take it.  My name is Bob Orton.(ตกลงผมขอเที่ยวนี้นะ ผมชื่อบ๊อบ ออร์ตัน ครับ)

A: May I also have your phone number and credit card number, please?(ดิฉันขอเบอร์โทรฯและหมายเลขบัตรเครดิตของคุณด้วยค่ะ)

B: No, problem.(ได้เลยครับ)

[NEW] เช็กข้อมูลสายการบินที่เลื่อนตั๋ว คืนตั๋ว จากสถานการณ์ COVID-19 | การ เลื่อน ตั๋ว เครื่องบิน – POLLICELEE

          ข้อมูลเที่ยวบินยกเลิก เลื่อนเที่ยวบิน ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตลอดจนมาตรการการชดเชยต่าง ๆ ของแต่ละสายการบินให้กับผู้โดยสาร จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

         และด้วยผลกระทบจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่ขยายเป็นวงกว้างเช่นนี้ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมมีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้หลายสายการบินเริ่มที่จะออกมาประกาศเลื่อนเที่ยวบิน ยกเลิกเที่ยวบิน และมาตรการชดเชยค่าธรรมเนียมให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลมาให้ผู้อ่านทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. Airasia x

2. Thai Airways

3. Nok Air

4. Thai Lion Air

5. NokScoot

         สายการบินนกสกู๊ต เพิ่มช่องทางการติดต่อขอเก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) สำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินนกสกู๊ตในเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป,โตเกียว,โอซาก้า และซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563-วันที่ 30 เมษายน 2563

         โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต

         ผู้โดยสารที่ต้องการทำรายการดังกล่าว สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/nGRtRB819h9WYhbc7


ทำไมเครื่องบินถึงบินได้?? สาระน่ารู้ Around The World No.8


สาระน่ารู้ Around The World No.8
ตอน ทำไมเครื่องบินถึงบินได้??
โดย Assavarak Chanprathet
ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม
อย่าลืมกดติดตาม หรือกด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับ^^
แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไป สวัสดีครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทำไมเครื่องบินถึงบินได้?? สาระน่ารู้ Around The World No.8

หนูยิ้มหนูแย้ม โต๊ะเรียนออนไลน์ตัวใหม่


แม่ปุ๋ยสั่งซื้อโต๊ะเรียนหนังสือใหม่มาให้หนูยิ้มหนูแย้มนั่งเรียนออนไลน์ เพราะช่วงนี้ต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน พ่อบอมประกอบโต๊ะสำหรับเด็ก ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้

หนูยิ้มหนูแย้ม โต๊ะเรียนออนไลน์ตัวใหม่

เริ่มสตาร์ทเครื่องบินโดยสาร เป็นไงไปดู


..หนังจากนี้ไม่สงสัยแล้วละว่าทำไม เงินเดือนนักบินถึงสูง

เริ่มสตาร์ทเครื่องบินโดยสาร เป็นไงไปดู

สอนพับจรวดบูมเมอแรง ร่อนกลับ วนกลับ บินกลับ ver 14 | cara membuat pesawat bumerang


เครื่องบินกระดาษ สอนพับจรวดบูมเมอแรง pesawatbumerang boomerangpaperairplane
Subscribe: https://bom.to/9BNrQ
วิดีโอใช้เนื้อหาและได้รับอนุญาตจาก boomerangplanekinh
ที่มา: https://www.youtube.com/channel/UCo0UplFQYqeSsJN6Gl8DuKg Phuc Origami: https://bom.to/9zIRX
Gấp máy bay: https://bom.to/HhWy8
Woo Airplane: https://bitly.com.vn/2Nrre

สอนพับจรวดบูมเมอแรง ร่อนกลับ วนกลับ บินกลับ ver 14 | cara membuat pesawat bumerang

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เลี่อนวันเดินทาง ไลอ้อนแอร์ (ด้วยตัวเอง) | Flying Ticket | พี่พลอย


เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ทำให้สายการบินหลายๆสายลดเวลาทำงานลง และอาจมีการปลดพนักงานออก บวกกับจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆมากขึ้น
ทำให้ในการโทรติดต่อสายการบินในช่วงนี้ยากลำบากมาก
หากเราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ ก็คงจะดีกว่าไปเสียเวลาโทรหาสายการบินใช่มั๊ยคะ?😁
หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เลื่อนวันเดินทาง หรือซื้อบริการเสริมต่างๆเพิ่ม ก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะ😊

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เลี่อนวันเดินทาง ไลอ้อนแอร์ (ด้วยตัวเอง)  | Flying Ticket | พี่พลอย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การ เลื่อน ตั๋ว เครื่องบิน

Leave a Comment