[NEW] บอร์ด UPA อนุมัติลงทุนวินด์ฟาร์มฯเวียดนาม พร้อมตั้งบริษัทร่วมทุนในสปป.ลาว ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | ข่าว upa – POLLICELEE

ข่าว upa: คุณกำลังดูกระทู้

บอร์ด UPA ไฟเขียวส่งบริษัทย่อย พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ ซื้อหุ้นจาก ASIA INVESTMENT, DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SOLE CO., LTD. สัดส่วน 80% มูลค่ารวม 236.05 ล้านบาท พร้อมได้สิทธิ์ถือหุ้น 44%ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ ฟากผู้บริหาร “ พรอินทร์ แม้นมาลัย ”ระบุ การลงทุนในครั้งนี้ เพื่อรุกขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ เผยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ พร้อมเซ็นเอ็มโอยูร่วมทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ สปป.ลาว

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัท บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท ASIA ENERGY AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์จำนวน 5,672,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 80% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จาก ASIA INVESTMENT, DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SOLE CO., LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 236.05 ล้านบาท ( ณ อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 )

ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัท ฯได้สิทธิ์ถือหุ้นในสัดส่วน44%ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Central Wind Power Joint Stock Company (“CWP”) โดยที่ CWP เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ (MW) สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ Nhon Hoi Economic Zone, Binh Dinh Province ประเทศเวียดนาม โดยมีสัญญาซื้อขายไฟกับ Vietnam Electricity (EVN) มีระยะเวลาซื้อขายไฟ 20 ปี นับจากวันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

“การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์ม ฯ ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นการขยายรูปแบบการลงทุน จากก่อนหน้านี้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power ขนาดกำลังผลิต 46.78 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนามเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศอื่นๆ รวมทั้งเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าในมือที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีการเจรจาเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศแถบภูมิภาค CLMV+T เพิ่มเติมอีกด้วย จะสนับสนุนผลงานในอนาคตเพิ่มขึ้น”

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA กล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการ ยังมีอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) กับ Asia Investment And Financial Services Sole Company Limited บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“AIF”) โดยวัตถุประสงค์หลักจัดตั้งและเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในสปป.ลาว โดยบริษัทฯ และ AIF จะมีสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละ 50% ซึ่งคาดว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะลงทุนขั้นต้นด้วยวงเงิน 120,000,000 บาท

[Update] บอร์ด UPA ไฟเขียวควักกว่า 236 ล้านซื้อหุ้น ASIAฯ สิงคโปร์ลุยวินด์ฟาร์มเวียดนาม จอยท์เวนเจอร์ AIF รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลาว | ข่าว upa – POLLICELEE

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัท บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท ASIA ENERGY AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์จำนวน 5,672,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 80% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจาก ASIA INVESTMENT, DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SOLE CO., LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม มีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 236.05 ล้านบาท ( ณ อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 )

ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัท ฯได้สิทธิ์ถือหุ้นในสัดส่วน 44% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) โดยที่ CWP เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ Nhon Hoi Economic Zone, Binh Dinh Province ประเทศเวียดนาม โดยมีสัญญาซื้อขายไฟกับ Vietnam Electricity (EVN) มีระยะเวลาซื้อขายไฟ 20 ปี นับจากวันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

“การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์มครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นการขยายรูปแบบการลงทุน จากก่อนหน้านี้มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power ขนาดกำลังผลิต 46.78 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนามเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศอื่นๆ รวมทั้งเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าในมือที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีการเจรจาเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศแถบภูมิภาค CLMV+T เพิ่มเติมอีกด้วย จะสนับสนุนผลงานในอนาคตเพิ่มขึ้น” นายพรอินทร์ กล่าว

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยังอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) กับ Asia Investment And Financial Services Sole Company Limited บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสปป.ลาว (“AIF”)

โดยวัตถุประสงค์หลักจัดตั้งและเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในสปป.ลาว เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในสปป.ลาว โดยบริษัทฯ และ AIF จะมีสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละ 50% คาดว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะลงทุนขั้นต้นด้วยวงเงิน 120,000,000 บาท

 


EP.321 แผนเทรด UPA สตอรี่ใหม่มา (FC ช่องขอมา จัดให้)


เป็นแค่แผนเทรด ไม่ได้แนะนำให้ซื้อ/ขาย ทุกอย่างตัดสินใจโดยเจ้าของพอร์ทเองนะครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

EP.321 แผนเทรด UPA สตอรี่ใหม่มา (FC ช่องขอมา จัดให้)

จั๊กกิ้มกับต๊กโต : วงต๊กโต อาร์ สยาม [Official MV]


โหลดเสียงรอสาย : 223347
โหลด MP3 : http://bit.ly/JukkimMP3
ฟังเพลงที่ Deezer : http://bit.ly/JukkimDZ
Download on iTunes : http://bit.ly/JukkimIT
facebook : http://fb.com/RsiamMusicPage
เพลง : จั๊กกิ้มกับต๊กโต
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ต๊กโต

วันนี้จะไปแอ่วเหนือกันนะ จะไปไหว้พระจะขึ้นไปบนดอย
เพื่อนๆต่างก็เฝ้ารอคอย  อยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวัน
พอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมัน
พอไปถึงมันก็ยิ้มให้กัน แล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อน
จู่ๆมันก็หันมายิ้ม แล้วบอกว่ามีจั๊กกิ้มกับต๊กโตอยู่ในห้องนอน
ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อน ว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
เพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้ แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เพื่อนมันออกไปไม่ทันไร ไม่รู้ว่าเสียงอะไร  ล่ะ  ตุ๊กตุ๊ก ตุ๊กแก
 
จั๊กกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนต๊กโตก็คือตุ๊กแก โตมาจนจะแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต๊กโต
จั๊กกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนต๊กโตก็คือตุ๊กแก โตมาจนจะแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต๊กโต
(ซ้ำ ,)
 
กลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทำไง ก็เลยหลับไปจนถึงเช้าเลย
เกิดมาก็ยังไม่เคย จิ้งจกตุ๊กแกเต็มเลยน่ากลัวแต่ก็ขำ
ได้ไปขึ้นดอยได้ไปไหว้พระ ได้รู้คำเมืองด้วยนะ รู้มาตั้งสองคำ
นึกๆไปแล้วมันก็ขำ ไอ้ที่ว่าสองคำคือจั๊กกิ้มกับต๊กโต     
 
จั๊กกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนต๊กโตก็คือตุ๊กแก โตมาจนจะแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต๊กโต
ต๊กโตก็คือจิ้งจก  เฮ้ย!  ต๊กโตก็คือตุ๊กแก เฮ้ย!  ถูกแล้ว!   เพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต๊กโต
จั๊กกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนต๊กโตก็คือตุ๊กแก โตมาจนจะแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต๊กโต
จั๊กกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนต๊กโตก็คือตุ๊กแก โตมาจนจะแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต๊กโต
Help us caption \u0026 translate this video!
http://amara.org/v/Fjor/
วงต๊กโตอาร์สยาม อาร์สยาม

จั๊กกิ้มกับต๊กโต : วงต๊กโต อาร์ สยาม [Official MV]

365DABAND – BỐNG BỐNG BANG BANG | OFFICIAL MV (TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ OST)


BỐNG BỐNG BANG BANG (TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ OST)
Executive Producers: NGÔ THANH VÂN TRẦN NGUYỄN THẢO NGUYÊN
Producer: GIANG HỒ
Co – Producer: HUYỀN HUỲNH
Composer: ONLY C
Mixed By: NGUYỄN PHÚC THIỆN , ONLY C
Director: KHƯƠNG VŨ
D.O.P: TINO NGUYỄN
Camera man: LEE NGUYỄN
Production Manager: LY BÙI
Production Assistants: TRẦN ANH TÚ NGUYỄN HOÀNG THANH VY
Editor: KHƯƠNG VŨ
Post Production: CHAIDAO
Art Directors: JUN PHẠM GIANG HỒ VINH ĐẶNG
Set Design: LÊ VÂN SUNLE
Still \u0026 BTS Photographers: LUK MY NHƯ VÕ
Production Coordinator: PHOENIX VŨ
Talent Coordinator: TÂM QUÁCH
Talent Assistant: ROSE ĐẶNG
Choreographer: BẢO BẢO
Dancers: OH DANCE TEAM
Makeup Artist: LÂM NGUYỄN
Fashion Designer: HUỲNH MỸ NGỌC
Costume Supervisor: TRẦN NGỌC NGÂN HỒ XUÂN TÚ
PR Manager: NGÂN DƯƠNG
PR Assistant: MINH VÕ ANH THƯ
Lighting equipmenrt: KLIGHT
Camera equipment: LENSPRO

TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ được công chiếu vào 19.08.2016 tại tất cả cụm rạp trên toàn quốc.

365DABAND - BỐNG BỐNG BANG BANG | OFFICIAL MV (TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ OST)

PHENOMENAL RESULTS ! Practice This One Thing Before Going To Sleep To ACCESS CHITTA | Sadhguru


sadhguru explains how doing this simple practice daily before going to bed will gradually help you to tap into chitta which is the cosmic intelligence.
Chitta is mind without memory its pure intelligence.
This intelligence is like the cosmic intelligence its simply there. Everything happens because of that. It does not function out of memory, it simply functions. In a way, what you call cosmos is a living mind, not in the sense of intellect but in the sense of chitta. Chitta is the last point of the mind. It connects to the basis of creation within you. It connects you with your consciousness.
If you soak your intellect in chitta,which is consciousness unsullied by memory, it can grow razor sharp, turn into a miraculous tool of bliss and liberation, and deliver you effortlessly to the ultimate.
sadhguru mind TheMysticWorld chitta brain

👉 To connect with us on facebook https://www.facebook.com/SadhguruNamaskaram
👉 MORE RECOMMENDED VIDEOS FOR YOU
If you liked this video, you may enjoy these other videos from TheMysticWorld
👉1) A Billionaire’s Secret to become Super Rich Sadhguru
https://youtu.be/r6hoFTrqd34
👉2) Know This Before Buying a House | Impact Of Building’s Geometry | Sadhguru
https://youtu.be/sk9HqA8HZrY
👉3)Three Most Nutritious And Energetic Yogic Foods | Sadhguru
https://youtu.be/Q1GY83cUWyw
👉4) Two Food You Must Eat Everyday To Generate OJAS | Sadhguru
https://youtu.be/tu8oiDPXBfs
👉5)Listen To This Before You Start Your Day | Sadhguru
https://youtu.be/nux8fQakBY

👉6) What is The Significance of Burning Incense ? | Sadhguru
https://youtu.be/453oqwaO9kg

► We have the Commercial license of footages used in this video
►This Video Was Uploaded IN COLLABORATION with SADHGURU.
Special Thanks To Sadhguru: https://www.youtube.com/user/sadhguru
We have used Sadhguru’s content in our video with his kind permission. We have the authorization of the owner to use this video/audio on any distribution or channels – offline and online – and monetize them as well. We are thankful to isha foundation for this content. .
▶ FAIRUSE COPYRIGHT DISCLAIMER Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for \”fair use\” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
This video has no negative impact on the original works.
This video is for teaching purposes.
Have used videos to make learning and understanding easy.
About Sadhguru Jaggi Vasudev, Isha yoga center. Yogi, mystic and visionary, Sadhguru is a spiritual master with a difference. An arresting blend of profundity and pragmatism, his life and work serves as a reminder that yoga is a contemporary science, vitally relevant to our times.

Subscribe to Sadhguru YouTube Channel Here:
https://youtube.com/user/sadhguru?sub…

Official Sadhguru Website
http://isha.sadhguru.org

PHENOMENAL RESULTS ! Practice This One Thing Before Going To Sleep To ACCESS CHITTA | Sadhguru

วิเคราะห์หุ้นรายตัว Ep.17 หุ้น UPA มีโอกาสขึ้น หรือ ลง ? | สอนมือใหม่เล่นหุ้น


วิเคราะห์หุ้น UPA โดยทฤษฎีเอลเลียตเวฟ (Elliott Wave)
——————————————————————————————————————————————————————————————

บริการของเรา
——————————————————————————————————————————————————————————————
คอร์สเรียน Elliott Wave แบบตัวต่อตัว และออนไลน์ (สำหรับมือใหม่ ไม่มีพื้นฐาน)
คอร์สเรียน Workshop นับเวฟจริง (สำหรับคนมีพื้นฐาน แต่ไม่รู้จะเริ่มนับจริงอย่างไร)
บริการแกะหุ้นรายตัว (บอกแนวโน้มของหุ้นรายตัว แผนการเทรด และจุดเข้าออก)
บริการแกะหุ้น SET50 (บอกแนวโน้มของหุ้น 50 ตัว แผนการเทรด และจุดเข้าออก)
บริการแกะหุ้น SET100 (บอกแนวโน้มของหุ้น 100 ตัว แผนการเทรด และจุดเข้าออก)
หนังสือแกะหุ้นง่ายๆ กำไรมหาศาล เล่มละ 599 บาท
ห้องแกะหุ้นรายตัว ค่าสมัคร 350 บาท/เดือน | ราคาเหมาจ่าย 1,000 บาท/ 3 เดือน

——————————————————————————————————————————————————————————————
📍 สนใจเรียน สั่งซื้อหนังสือ หรือติดต่อสอบถามตารางเรียน
📥 Inbox http://m.me/103727441449293
📥 Line https://line.me/ti/p/sSoo0_YNkd~

วิเคราะห์หุ้นรายตัว Ep.17 หุ้น UPA มีโอกาสขึ้น หรือ ลง ? | สอนมือใหม่เล่นหุ้น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าว upa

Leave a Comment