[NEW] ปตท.อัดงบลงทุนปี 64 สูงกว่า 8 หมื่นล้าน สร้างโรงแยกก๊าซหน่วย 7 ซื้อ รง.ผลิตยา | โรง แยก ก๊าซ – POLLICELEE

โรง แยก ก๊าซ: คุณกำลังดูกระทู้

ปตท.คาดปีหน้าอัดงบลงทุนสูงขึ้น จากแผนการตั้งโรงแยกก๊าซฯ หน่วย 7 ทดแทนโรงแยกก๊าซฯ หน่วย 1 วงเงิน 1 หมื่นกว่าล้านบาท และการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตยาในต่างประเทศ

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มปตท.ลงทุนปีละราว 2-3แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเฉพาะปตท. 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยปีหน้าปตท.คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 แห่งใหม่และการลงทุนธุรกิจใหม่(New Business) คือธุรกิจยา

โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่7จะทดแทนโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 30กว่าปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1 หมื่นกว่าล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2564 และแล้วเสร็จในปี2566 โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่7 นี้จะมีกำลังการผลิตเท่ากับโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัจจุบันผลิตอยู่350 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน แต่จะมีประสิทธิภาพที่ดีช่วยลดต้นทุนพลังงาน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

สาเหตุที่โรงแยกก๊าซฯหน่วย7 ไม่เพิ่มกำลังการผลิตให้สูงกว่าโรงแยกก๊าซฯหน่วย 1 นั้น เนื่องจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวไทยมีไม่มาก รวมทั้งกลุ่มปตท.ไม่มีแผนตั้งโรงงานผลิตโอเลฟินส์เพิ่ม โดยโนรงแยกก๊าซฯแห่งใหม่จะก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าคลังรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)มาบตาพุด

ส่วนธุรกิจยาถือเป็นธุรกิจ Life Science ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสนใจ โดยเตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าไปลงทุนซื้อกิจการโรงงานผลิตยาในต่างประเทศ โซนเอเชีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและบัญชี ธุรกิจ(Due diligence) คาดว่าปีหน้าจะได้ข้อสรุป

นอกจากนี้ปตท.ยังเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ (New Energy)ซึ่งเป็นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน อย่าง Storage/Grid Network/Smart Energy Platform และEV Charging Station ซึ่งรวมถึงสายโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจุบันกลุ่มปตท.อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ ก็มองโอกาสต่อยอดในการตั้งโรงงานรถอีวีในอนาคตด้วย แต่การจะลงทุนยังต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐด้วย

“นโยบายรัฐให้การส่งเสริมอีวีมากขึ้น ปตท.เตรียมพร้อมศึกษาเรื่องโรงงานแบตเตอรี่ แต่การจะทำแบตเตอรี่ได้ก็ต้องมีรถมารองรับ มองเรื่อง Value chain แบตเตอรี่ ก็ต้องมีโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาของกลุ่มปตท.เพื่อทำ Value chain มีรถยนต์ มีแบตเตอรี่ และอาจจะมี Energy Storage”นางอรวดี กล่าว

แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วง 2 ปีข้างหน้ายังคงเคลื่อนไหวระดับต่ำจากสถานการณ์โควิด-19 และคาดว่าจะเริ่มดีขึ้นในปี 2565 ก่อนจะเข้าสู่สภาพเดิมหลังมีวัคซีน ทำให้คาดว่าสถานการณ์ราคาจะกลับสู่ปกติในปี 2566ที่กว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่ระยะยาวหลายฝ่ายมองว่าสภาวะ peak oil ซึ่งเป็นภาวะที่การใช้น้ำมันเริ่มมีแนวโน้มลดลงนั้นจะเกิดขึ้นในปี 2573 แต่ในส่วนของไทยอาจจะมากกว่าปี 2573 เพราะการขนส่งของไทยส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันอยู่

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มปตท.ลงทุนปีละราว 2-3แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเฉพาะปตท. 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยปีหน้าปตท.คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 แห่งใหม่และการลงทุนธุรกิจใหม่(New Business) คือธุรกิจยาโดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่7จะทดแทนโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 30กว่าปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1 หมื่นกว่าล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2564 และแล้วเสร็จในปี2566 โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่7 นี้จะมีกำลังการผลิตเท่ากับโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัจจุบันผลิตอยู่350 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน แต่จะมีประสิทธิภาพที่ดีช่วยลดต้นทุนพลังงาน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงสาเหตุที่โรงแยกก๊าซฯหน่วย7 ไม่เพิ่มกำลังการผลิตให้สูงกว่าโรงแยกก๊าซฯหน่วย 1 นั้น เนื่องจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวไทยมีไม่มาก รวมทั้งกลุ่มปตท.ไม่มีแผนตั้งโรงงานผลิตโอเลฟินส์เพิ่ม โดยโนรงแยกก๊าซฯแห่งใหม่จะก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าคลังรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)มาบตาพุดส่วนธุรกิจยาถือเป็นธุรกิจ Life Science ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสนใจ โดยเตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าไปลงทุนซื้อกิจการโรงงานผลิตยาในต่างประเทศ โซนเอเชีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและบัญชี ธุรกิจ(Due diligence) คาดว่าปีหน้าจะได้ข้อสรุปนอกจากนี้ปตท.ยังเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ (New Energy)ซึ่งเป็นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน อย่าง Storage/Grid Network/Smart Energy Platform และEV Charging Station ซึ่งรวมถึงสายโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจุบันกลุ่มปตท.อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ ก็มองโอกาสต่อยอดในการตั้งโรงงานรถอีวีในอนาคตด้วย แต่การจะลงทุนยังต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐด้วย“นโยบายรัฐให้การส่งเสริมอีวีมากขึ้น ปตท.เตรียมพร้อมศึกษาเรื่องโรงงานแบตเตอรี่ แต่การจะทำแบตเตอรี่ได้ก็ต้องมีรถมารองรับ มองเรื่อง Value chain แบตเตอรี่ ก็ต้องมีโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาของกลุ่มปตท.เพื่อทำ Value chain มีรถยนต์ มีแบตเตอรี่ และอาจจะมี Energy Storage”นางอรวดี กล่าวแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วง 2 ปีข้างหน้ายังคงเคลื่อนไหวระดับต่ำจากสถานการณ์โควิด-19 และคาดว่าจะเริ่มดีขึ้นในปี 2565 ก่อนจะเข้าสู่สภาพเดิมหลังมีวัคซีน ทำให้คาดว่าสถานการณ์ราคาจะกลับสู่ปกติในปี 2566ที่กว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่ระยะยาวหลายฝ่ายมองว่าสภาวะ peak oil ซึ่งเป็นภาวะที่การใช้น้ำมันเริ่มมีแนวโน้มลดลงนั้นจะเกิดขึ้นในปี 2573 แต่ในส่วนของไทยอาจจะมากกว่าปี 2573 เพราะการขนส่งของไทยส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันอยู่

[NEW] ปตท.อัดงบลงทุนปี 64 สูงกว่า 8 หมื่นล้าน สร้างโรงแยกก๊าซหน่วย 7 ซื้อ รง.ผลิตยา | โรง แยก ก๊าซ – POLLICELEE

ปตท.คาดปีหน้าอัดงบลงทุนสูงขึ้น จากแผนการตั้งโรงแยกก๊าซฯ หน่วย 7 ทดแทนโรงแยกก๊าซฯ หน่วย 1 วงเงิน 1 หมื่นกว่าล้านบาท และการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตยาในต่างประเทศ

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มปตท.ลงทุนปีละราว 2-3แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเฉพาะปตท. 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยปีหน้าปตท.คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 แห่งใหม่และการลงทุนธุรกิจใหม่(New Business) คือธุรกิจยา

โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่7จะทดแทนโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 30กว่าปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1 หมื่นกว่าล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2564 และแล้วเสร็จในปี2566 โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่7 นี้จะมีกำลังการผลิตเท่ากับโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัจจุบันผลิตอยู่350 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน แต่จะมีประสิทธิภาพที่ดีช่วยลดต้นทุนพลังงาน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

สาเหตุที่โรงแยกก๊าซฯหน่วย7 ไม่เพิ่มกำลังการผลิตให้สูงกว่าโรงแยกก๊าซฯหน่วย 1 นั้น เนื่องจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวไทยมีไม่มาก รวมทั้งกลุ่มปตท.ไม่มีแผนตั้งโรงงานผลิตโอเลฟินส์เพิ่ม โดยโนรงแยกก๊าซฯแห่งใหม่จะก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าคลังรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)มาบตาพุด

ส่วนธุรกิจยาถือเป็นธุรกิจ Life Science ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสนใจ โดยเตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าไปลงทุนซื้อกิจการโรงงานผลิตยาในต่างประเทศ โซนเอเชีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและบัญชี ธุรกิจ(Due diligence) คาดว่าปีหน้าจะได้ข้อสรุป

นอกจากนี้ปตท.ยังเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ (New Energy)ซึ่งเป็นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน อย่าง Storage/Grid Network/Smart Energy Platform และEV Charging Station ซึ่งรวมถึงสายโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจุบันกลุ่มปตท.อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ ก็มองโอกาสต่อยอดในการตั้งโรงงานรถอีวีในอนาคตด้วย แต่การจะลงทุนยังต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐด้วย

“นโยบายรัฐให้การส่งเสริมอีวีมากขึ้น ปตท.เตรียมพร้อมศึกษาเรื่องโรงงานแบตเตอรี่ แต่การจะทำแบตเตอรี่ได้ก็ต้องมีรถมารองรับ มองเรื่อง Value chain แบตเตอรี่ ก็ต้องมีโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาของกลุ่มปตท.เพื่อทำ Value chain มีรถยนต์ มีแบตเตอรี่ และอาจจะมี Energy Storage”นางอรวดี กล่าว

แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วง 2 ปีข้างหน้ายังคงเคลื่อนไหวระดับต่ำจากสถานการณ์โควิด-19 และคาดว่าจะเริ่มดีขึ้นในปี 2565 ก่อนจะเข้าสู่สภาพเดิมหลังมีวัคซีน ทำให้คาดว่าสถานการณ์ราคาจะกลับสู่ปกติในปี 2566ที่กว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่ระยะยาวหลายฝ่ายมองว่าสภาวะ peak oil ซึ่งเป็นภาวะที่การใช้น้ำมันเริ่มมีแนวโน้มลดลงนั้นจะเกิดขึ้นในปี 2573 แต่ในส่วนของไทยอาจจะมากกว่าปี 2573 เพราะการขนส่งของไทยส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันอยู่

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มปตท.ลงทุนปีละราว 2-3แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเฉพาะปตท. 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยปีหน้าปตท.คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 แห่งใหม่และการลงทุนธุรกิจใหม่(New Business) คือธุรกิจยาโดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่7จะทดแทนโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 30กว่าปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1 หมื่นกว่าล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2564 และแล้วเสร็จในปี2566 โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่7 นี้จะมีกำลังการผลิตเท่ากับโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่1 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัจจุบันผลิตอยู่350 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน แต่จะมีประสิทธิภาพที่ดีช่วยลดต้นทุนพลังงาน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงสาเหตุที่โรงแยกก๊าซฯหน่วย7 ไม่เพิ่มกำลังการผลิตให้สูงกว่าโรงแยกก๊าซฯหน่วย 1 นั้น เนื่องจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวไทยมีไม่มาก รวมทั้งกลุ่มปตท.ไม่มีแผนตั้งโรงงานผลิตโอเลฟินส์เพิ่ม โดยโนรงแยกก๊าซฯแห่งใหม่จะก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าคลังรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)มาบตาพุดส่วนธุรกิจยาถือเป็นธุรกิจ Life Science ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสนใจ โดยเตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าไปลงทุนซื้อกิจการโรงงานผลิตยาในต่างประเทศ โซนเอเชีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและบัญชี ธุรกิจ(Due diligence) คาดว่าปีหน้าจะได้ข้อสรุปนอกจากนี้ปตท.ยังเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ (New Energy)ซึ่งเป็นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน อย่าง Storage/Grid Network/Smart Energy Platform และEV Charging Station ซึ่งรวมถึงสายโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจุบันกลุ่มปตท.อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ ก็มองโอกาสต่อยอดในการตั้งโรงงานรถอีวีในอนาคตด้วย แต่การจะลงทุนยังต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐด้วย“นโยบายรัฐให้การส่งเสริมอีวีมากขึ้น ปตท.เตรียมพร้อมศึกษาเรื่องโรงงานแบตเตอรี่ แต่การจะทำแบตเตอรี่ได้ก็ต้องมีรถมารองรับ มองเรื่อง Value chain แบตเตอรี่ ก็ต้องมีโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาของกลุ่มปตท.เพื่อทำ Value chain มีรถยนต์ มีแบตเตอรี่ และอาจจะมี Energy Storage”นางอรวดี กล่าวแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วง 2 ปีข้างหน้ายังคงเคลื่อนไหวระดับต่ำจากสถานการณ์โควิด-19 และคาดว่าจะเริ่มดีขึ้นในปี 2565 ก่อนจะเข้าสู่สภาพเดิมหลังมีวัคซีน ทำให้คาดว่าสถานการณ์ราคาจะกลับสู่ปกติในปี 2566ที่กว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่ระยะยาวหลายฝ่ายมองว่าสภาวะ peak oil ซึ่งเป็นภาวะที่การใช้น้ำมันเริ่มมีแนวโน้มลดลงนั้นจะเกิดขึ้นในปี 2573 แต่ในส่วนของไทยอาจจะมากกว่าปี 2573 เพราะการขนส่งของไทยส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันอยู่


บันทึกพลังงาน ep 14 ตอน ทำไมต้องมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บันทึกพลังงาน ep 14 ตอน ทำไมต้องมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

What is LNG? Turning natural gas into liquid | Natural Gas


As global demand for natural gas grows, companies are using advanced technology to transport it from source to customers. Gas can be piped over relatively short distances. But cooling the gas to 162°C (260°F) turns it to liquid for easier, safe shipment to faraway markets overseas.
Shell provided the natural gas for the first liquefied natural gas (LNG) project more than 50 years ago. Today the world’s largest provider of LNG, Shell continues to develop innovative approaches to unlock new resources of natural gas. In NorthWest Australia, for example, Shell is working with partners to build a giant floating production and liquefaction facility at sea, Prelude FLNG.
Welcome to Shell’s official YouTube channel. Subscribe here to learn about the future of energy, see our new technology and innovation in action or watch highlights from our major projects around the world. Here you’ll also find videos on jobs and careers, motorsports, the Shell Ecomarathon as well as new products like Shell VPower. If you have any thoughts or questions, please comment, like or share. Together we can makethefuture

Visit our Website: http://www.shell.com/
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Shell/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/shell/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/shell
Look us up on Flickr: http://www.flickr.com/photos/royaldutchshell
Linkedin: https://www.linkedin.com/companybeta/1271/

What is LNG? Turning natural gas into liquid | Natural Gas

เปิดโลกปิโตรเลียม EP.6 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ


เพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป…
รู้ไหมว่า… ไฟฟ้าที่ใช้ รถยนต์ที่ขับ ก๊าซหุงต้มในครัว หรือแม้แต่ของใช้พลาสติกรอบตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากปิโตรเลียม ซึ่งก็คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ เราใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมกันแทบทุกนาที แต่สิ่งเหล่านี้สามารถหมดไปได้นะ เพราะทรัพยากรเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะก่อตัวเป็นปิโตรเลียมให้เรานำขึ้นมาใช้งานกันเช่นทุกวันนี้ แต่เรากลับใช้พลังงานในทุกรูปแบบกันอย่างเต็มที่ทุกวัน จนไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ทัน จึงต้องมีการคิดค้นหาพลังงานใหม่ๆ จากพืชและแหล่งพลังงานตามธรรมชาติขึ้นมาทดแทน
ผลิตโดย : กลุ่มสื่อสารธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นฯ และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
www.pttplc.com

เปิดโลกปิโตรเลียม EP.6 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

หนูฝ้ายพาเที่ยวโรงแยกก๊าซฯ


มาดูกันซิว่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทำอะไรกันบ้าง

หนูฝ้ายพาเที่ยวโรงแยกก๊าซฯ

กระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซ


กระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โรง แยก ก๊าซ

4 thoughts on “[NEW] ปตท.อัดงบลงทุนปี 64 สูงกว่า 8 หมื่นล้าน สร้างโรงแยกก๊าซหน่วย 7 ซื้อ รง.ผลิตยา | โรง แยก ก๊าซ – POLLICELEE”

 1. امراض قلب، دل کی دھڑکن، کے لیے نسخہ جات نسخہ الشفاء: کشمش
  15 گرام، زعفران 1 گرام، رات کو عرق گلاب 50 گرام، میں ترکر کے صبح ایک ایک کشمش اٹھا کر کھالیں
  اور گلاب کا عرق گلاب میں حل کر لیناچاہئیے، انار، سیب، نارنگی اور لیموں کا.

  Reply
 2. Erektiohäiriöt kuuluvat usein myös luonnollisena
  ilmiönä ikääntymiseen. Erektiohäiriöt saattavat aiheutua useista eri syistä, joista osa voi olla fyysisiä (orgaaniset syyt) ja
  osa psykologisia (ei-orgaaniset syyt). Orgaanisen erektiohäiriön yleisin syy on paisuvaisen heikentynyt verenkierto.
  Erektiohäiriöiden hoitoon on olemassa.

  Reply
 3. Below are the best porn videos with klzllk bozma in high quality.
  Only with us you can see hard fucking where
  the plot has klzllk bozma. Moreover, you can choose in what quality
  to watch your favorite porn video, because all
  our videos are presented in different quality: 240p, 480p,
  720p, 1080p, 4k.

  Reply

Leave a Comment