[NEW] รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แต่ละสถานีเชื่อมต่อที่ไหน และทำไมต้องวิ่งเป็นวงกลม | ราคารถไฟฟ้าใต้ดิน – POLLICELEE

ราคารถไฟฟ้าใต้ดิน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ที่คอยสูบฉีดและหล่อเลี้ยงกรุงเทพมหานคร ช่วยเติมเต็มและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และยกระดับความเจริญของเมืองให้ทัดเทียมอารยประเทศ หลายคนอาจคุ้นชินกับการใช้บริการรถใต้ดินMRT (Mass Rapid Transit) สายสีน้ำเงินเป็นอย่างดี แต่ในบทความนี้ จะเป็นการนำเสนอมุมมองและรายละเอียดด้านอื่น ๆ ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ ว่ารถใต้ดินมีความสำคัญเป็นอย่างไร และทำไมรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงินต้องมีเส้นทางเป็นวงกลม

Table of Contents

รู้หรือไม่? รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เกิดขึ้นเป็นสายแรก

          รู้หรือไม่ว่า สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินนี้ ได้มีแนวคิดของการพัฒนาที่เริ่มมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ซึ่งรัฐบาลไทยที่ยังไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนในขณะนั้น ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมัน ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการศึกษาและวางแผนในการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขนส่งสาธารณะในระบบ ขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit : MRT) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งในขณะนั้น แม้กรุงเทพมหานครจะยังไม่ได้ครองแชมป์เมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดที่สุดในโลก แต่ปัญหาการจราจรก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น

 จากแนวคิดและการพัฒนาในปี พ.ศ. 2515 ก็ได้มีการวางแผนว่าจะพัฒนาให้เสร็จภายในปี พ.ศ.2539 – พ.ศ.2554 โดยให้สำนักงานนโยบายการขนส่ง (สนข.) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในแผนจะมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าบนดิน ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหลัก รถไฟฟ้าขนาดเบา รถไฟฟ้ารางเดี่ยว เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง โดยรวมแล้ว 11 โครงการ ระยะทาง 206 กิโลเมตร

แต่ฝันของกรุงเทพมหานครที่จะได้มีระบบขนส่งมวลชนแบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็ดันมามีอุปสรรคใหญ่หลวงที่เข้ามาสกัดไว้ก่อน เนื่องจากในปี พ.ศ.2540 เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจฟองสบู่แตกหรือวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้โครงการที่ดำเนินการในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือ โฮปเวลล์ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงแผนการพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ รถไฟฟ้า BTS ก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปจากแผนเดิมที่กำหนดไว้

 แต่เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ในปีพ.ศ. 2542 แผนแม่บทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่หลายคนรอคอยก็ได้กลับมาอีกครั้ง โดยได้รถไฟฟ้าใต้ดิน ถูกเลือกให้เริ่มดำเนินการเป็นสายแรก ซึ่งดำเนินการโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Expressway and Metro Public Co mpany Limited : BEM ที่ได้สัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ Mass Rapid Transit Authority of T hailand : MRTA และหลังจากรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้เจออุปสรรคการดำเนินการก่อสร้างที่ทำให้เกิดความล่าช้าหลายอย่าง จนในปีพ.ศ. 2547 รถไฟฟ้าใต้ดิน ก็ได้เปิดให้ทดลองใช้บริการในวงจำกัดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2547 และหลังจากนั้นในปีเดียวกัน ที่ได้มีการเปิดให้บริการต่อสาธารณะชน ก็มีคลื่นมหาชนจำนวนมากที่ได้เข้ามาใช้บริการ สะท้อนว่าการเข้ามาของรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นเหมือนความหวัง ความภูมิใจ และการยกระดับศักยภาพของคนเมืองได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ทำไมรถไฟฟ้าใต้ดิน ต้องมีเส้นทางที่วิ่งเป็นวงกลม?

          เส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้ง 10 สายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา และการวางแผนการเชื่อมต่อของการเดินทางให้ไร้รอยต่อ เช่นเดียวกับมหานครต่าง ๆ บนโลกนี้ ที่ได้เลือกใช้ระบบรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งบุคคลจำนวนมาก มีต้นทุนการเดินทางต่อหัวที่ถูกกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และไม่ต้องไปแย่งพื้นที่การจราจรบนถนน ที่เป็นที่มาของปัญหารถติด ไปจนถึงการสูญเสียด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งการวางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางนี้ ก็มีหลักการของการวางเส้นทางและการจัดลำดับความสำคัญตามหลักวิชาการจราจรเช่นเดียวกัน

ประเภทความสำคัญของรถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าระบบรอง

1. รถไฟฟ้าสายผ่ากลางเมือง (Radial Line)

เป็นรถไฟฟ้าเส้นแรก ๆ ที่ถูกให้ความสำคัญและจะก่อสร้างก่อน โดยมีแนวเส้นทางที่จะเชื่อมต่อระหว่างเมืองอีกด้านไปสู่เมืองอีกด้าน เช่น เมืองทิศเหนือสู่เมืองทิศใต้ หรือ เมืองทิศตะวันตกสู่เมืองทิศตะวันออก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสายที่มักจะผ่านศูนย์กลางความเจริญและพื้นที่สำคัญ ๆ ของเมือง เน้นการรองรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกใจกลางเมืองในปริมาณมาก ๆ ซึ่งก็คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม BTS ในช่วงแรก ที่มีเส้นทางผ่าจากทิศเหนือ (หมอชิต) ไปสู่ทิศใต้ (อ่อนนุช) โดยผ่านทำเลสำคัญอย่าง สยาม ชิดลม เพลินจิต เป็นต้น

2. รถไฟฟ้าสายวิ่งรอบเมืองหรือวงแหวน (Ring Line)

          เป็นรถไฟฟ้าที่วางเส้นทางการเดินทางให้สามารถไปสู่จุดหมายได้ทุกพื้นที่รอบเมือง โดยจะมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายผ่ากลางเมือง (Radial Line) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางบนท้องถนน และไม่ต้องผ่านพื้นที่ที่มีรถติด เป็นรถไฟฟ้าสายสำคัญที่เชื่อมระบบขนส่งมวลชนทางรางสายอื่นได้เกือบครบทุกสาย ซึ่งเป็นบทบาทของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีเส้นทางเป็นวงกลมรอบเมืองนั่นเอง

3. รถไฟฟ้าสายส่วนต่อขยายจากสายผ่ากลางเมือง (Extended Radial Line)

          เป็นเหมือนรถไฟฟ้าที่เข้ามาเติมเต็มการเดินทางในพื้นที่เมืองชั้นกลาง (Midtown) และเมืองชั้นนอก (Outer Urban Area) ที่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยในระดับปานกลางและมีปริมาณความต้องการในการเดินทางไม่สูงมากนัก โดยจะเป็นเหมือนระบบ Feeder ที่รับส่งการเดินทางของประชากรในบริเวณเมืองชั้นนอกเข้าสู่ในเมือง และส่งประชากรจากในเมืองสู่นอกเมือง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางไปทำงาน หรือ การเดินทางไปเรียน เป็นต้น โดยจะมาเปลี่ยนสถานีที่รถไฟฟ้าสายวิ่งรอบเมือง (Ring Line) โดยเน้นการรองรับปริมาณผู้โดยสารแค่เพียง 10-20% ของรถไฟฟ้าผ่ากลางเมือง ซึ่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล รถไฟฟ้าที่ทำหน้าที่นี้ก็คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่มีรูปแบบทั้งรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน

4. รถไฟฟ้าสายบริการจุดสำคัญพิเศษ (Tangent Line)

          ถึงแม้รถไฟฟ้าสายนี้จะไม่ได้ถูกวางบทบาทให้ผ่ากลางเมือง วิ่งรอบเมืองเป็นวงกลม หรือเน้นการรับส่ง feeder คนจากนอกเมืองสู่ในเมือง แต่รถไฟฟ้าสายนี้ก็มีความสำคัญอย่างมาก ตรงที่ถูกวางบทบาทให้เป็นเส้นทางที่ผ่านจุดสำคัญของพื้นที่ที่มักจะมีความต้องการในการใช้บริการสูง เช่น สนามกีฬา ศูนย์จัดการประชม ศูนย์ราชการ แหล่งงานนอกเมือง เป็นต้น โดยผู้โดยสารจะหนาแน่นเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้หนาแน่นตลอดทั้งวัน สำหรับกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่วิ่งผ่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ อิมแพ็คเมืองทองธานี, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่ผ่านทำเลลาดพร้าว พัฒนาการ, รถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ผ่านสนามกีฬาหัวหมากและรามคำแหง และรถไฟฟ้าสายสีเทา ที่ผ่านย่านสำคัญอย่าง เลียบด่วนรามอินทรา และทองหล่อ เป็นต้น

          ย้อนกลับมาถึงคำถามที่ว่าทำไมรถไฟฟ้าใต้ดิน ต้องมีเส้นทางที่วิ่งเป็นวงกลม? ซึ่งถ้าหากมองบทบาทของรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ถูกวางไว้ ก็จะพบว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นสายที่ต้องทำหน้าที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าเส้นอื่นตลอดทั้งสาย ทำหน้าที่ทั้งรับและส่งคนรอบเมือง เป็นเหมือนศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทางรางของทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินจึงเป็นสายแรกที่ถูกสร้างให้เสร็จจนครบลูป 3 ระยะ เพื่อให้ทำหน้าที่เชื่อมการเดินทางทั้งหมดของกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รถไฟฟ้าใต้ดินเปิดกี่โมง และ ราคารถไฟฟ้าใต้ดินเท่าไรบ้าง?

          หลายคนอาจสงสัยว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเปิดกี่โมง ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละสถานี จะมีเวลาที่รถไฟขบวนแรกมาถึงแตกต่างกัน แต่โดยปกติแล้ว จะสามารถคำนวณเวลาได้จากเวลาที่สถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีแรกเริ่มวิ่ง หรือดูได้จากตารางเวลาเฉพาะของสถานีที่เราจะไป 

  • รถไฟฟ้าใต้ดินเปิดกี่โมง? : เวลาเฉลี่ยที่สถานี รถไฟฟ้าใต้ดินต้นทางเริ่มให้บริการ คือเวลาประมาณ 05.30 – 06.00 น.
  • รถไฟฟ้า MRT ปิดกี่โมง? : เวลาเฉลี่ยที่สถานี รถไฟฟ้าใต้ดินปลายทางสถานีสุดท้ายงดให้บริการ คือเวลาประมาณ 23.30 – 24.00 น.
  • ความถี่ของขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาปกติ ไม่เกิน 7 นาทีต่อขบวน
  • ความถี่ของขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้แก่ 07.00 – 09.00 น. และ 16.30-19.30 น. ความถี่ไม่เกิน 4 นาทีต่อขบวน

ราคารถไฟฟ้าใต้ดินเท่าไรบ้าง?

          สำหรับการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการทั้งในรูปแบบบัตรโดยสารแบบเติมเงินและบริการซื้อแบบเหรียญ โดยทั้งสองแบบจะมีอัตราค่าโดยสารแตกต่างกันเล็กน้อย 

  • บัตรโดยสารแบบเติมเงินประเภทธรรมดา (บุคคลทั่วไป) : ราคาต่อเที่ยว 14 – 70 บาท
  • บัตรโดยสารแบบเติมเงินประเภทเด็กและผู้สูงอายุ : ราคาต่อเที่ยว 7 – 35 บาท (ลดราคา 50%)
  • บัตรโดยสารแบบเติมเงินประเภทนักเรียนนักศึกษา : ราคาต่อเที่ยว 13 – 63 บาท (ลดราคา 10%)
  • อัตราค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ (บุคคลทั่วไป) : ราคาต่อเที่ยว 14 – 70 บาท
  • อัตราค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ : ราคาต่อเที่ยว 7 – 35 บาท (ลดราคา 50%)

เจาะทุกรายละเอียดของสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน สายรถ mrt แต่ละสายเชื่อมที่ไหน มีความสำคัญอย่างไรบ้าง?

สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง – ท่าพระ – พุทธมณฑลสาย 4 มีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 55 กิโลเมตร โดยมีสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 42 สถานี เป็นเส้นทางสายวงแหวนที่ถูกแบ่งระยะของการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ ซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นสายแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – บางแค, รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งทั้งสามช่วงนี้เป็นส่วนต่อขยายจากโครงการเดิมในระยะแรก

ขอบคุณภาพจาก ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ รถไฟฟ้าสายเดียวที่วิ่งใต้ดินตลอดสาย

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ มีจำนวน 18 สถานี เส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ

สายแรกนี้ เป็นเหมือนการบุกเบิกและสร้างมิติใหม่ของความเจริญให้กับเมือง โดยแผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางแม้จะดูเหมือนอ้อมจากช่วงบางซื่อ – หมอชิต ไปทางเส้นรัชดาภิเษก – อโศก ข้ามสู่พระราม 4 จนสุดสายที่หัวลำโพง แต่ด้วยลักษณะเส้นทางเช่นนี้ กลับทำให้รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นการบุกเบิกทำเลศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ทำเลห้าแยกลาดพร้าว, ทำเลรัชดาภิเษก – พระราม 9 หรือ New Central Business District (New CBD) หรือแม้แต่พระราม 4 – สามย่าน ซึ่งม ีความคึกคักและการเจริญเติบโตของเมืองที่เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างชัดเจน และเราจะพาไปเจาะว่าสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน แต่ละสถานี มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับทำเลอย่างไร และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองมากแค่ไหน

          สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแรกของ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ สถานีกลางบางซื่อ (Bangsue Grand Station) ที่จะสร้างมิติของเมืองใหม่ (New Town) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับ Tokyo Station, Seoul Station และมหานครอื่นระดับโลก ที่เชื่อมรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟเชื่อมสนามบิน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีแบบ Transit Oriented Development : TOD ที่จะแบ่งพื้นที่เมืองใหม่รอบสถานีกลางบางซื่อออกเป็น 6 โซนใหญ่ ๆ ได้แก่ Zone A : Smart Business Complex, Zone B : ASEAN Commercial and Business Hub, Zone C : Smart Healthy and Vibrant, Zone D : World Renowned Garden Interchange Plaza และ พื้นที่นิคมรถไฟ กิโลเมตรที่ 11 รวมพื้นที่การพัฒนาถึง 2,235 ไร่

          ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงของสถานี รถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชรนี้ จะไม่หวือหวาเท่ากับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีบางซื่อ แต่ก็มีความสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่สำคัญ ทั้งการเดินทางไปสู่สถานีขนส่งหมอชิต ที่สามารถนั่งมาลงรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีกำแพงเพชร เพื่อนั่งรถเมล์หรือวินมอเตอร์ไซค์ต่อ หรือเชื่อมต่อโดยตรงกับตลาดนัดจตุจักร และตลาด อตก. ตลาดนัดชื่อดังระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมหาศาลของกรุงเทพมหานคร

          รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสวนจตุจักร มีความสำคัญอย่างมากของการเชื่อมต่อระบบการเดินทางหลายสาย ทั้งการเชื่อมต่อถนนเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ ถนนพหลโยธิน ถนนกำแพงเพชร ถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงการเป็นสถานีจุดเชื่อมต่อ Interchange กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม สถานีหมอชิต ที่สามารถตรงเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมืองได้ ทำให้ที่รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสวนจตุจักรกลายเป็นชุมทางของการเดินทางของกรุงเทพมหานครตอนเหนือในยุคแรก ๆ ทั้งด้านระบบราง ชุมทางรถตู้ และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนั้นในสมัยยุครุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างสุดขีดช่วงปี พ.ศ.2537-2540 ทำเลนี้ก็ยังเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าทั้งริมถนนวิภาวดีและริมถนนพหลโยธินในทำเลใกล้ ๆ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสวนจตุจักร จะเป็นอาคารสำนักงานชนาดใหญ่ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ ทั้ง 3 สวน ไม่ว่าจะเป็น สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่มีพื้นที่รวมกันถึงประมาณ 726 ไร่ เป็นการเกาะกลุ่มของพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพหลโยธิน

          ทำเลที่ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลจากการเข้ามาของรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยต้องบอกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพหลโยธิน หรือ ทำเลห้าแยกลาดพร้าว ในปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางทั้งด้านแหล่งงาน ไลฟ์สไตล์ และการเดินทางของกรุงเทพมหานครตอนเหนือไปแล้ว เพราะปัจจุบันรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพหลโยธินได้เป็นจุดเชื่อมต่อ Interchange กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม สถานีห้าแยกลาดพร้าว นอกจากนั้นในทำเลนี้ยังอุดมไปด้วยแหล่งจับจ่ายใช้สอย อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว, ยูเนียนมอลล์, ร้านอาหาร, แหล่งรวมร้านถ่ายรูป, ชุมทางรถตู้, ร้านกินดื่มเที่ยว และอีกสารพัดแหล่งแฮงก์เอ้าท์ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังเป็นทำเลที่คอนโดมิเนียมเกิดใหม่ มีราคาเติบโตไปจนถึง Luxury Segment ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลาดพร้าว

          จุดเชื่อมต่อระหว่างถนนรัชดาภิเษกและถนนลาดพร้าว และในอนาคตอันใกล้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อ Interchange กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรัชดา นอกจากนั้นยังใกล้สถานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น และด้วยการเป็นจุดเชื่อมต่อถนนเส้นสำคัญ ทำให้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลาดพร้าว ได้ถูกวางให้มีอาคารจอดรถ สำหรับการ Park & Ride ที่สนับสนุนให้ประชากรเมืองกันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนอีกด้วย

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรัชดาภิเษก

          แม้รอบข้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรัชดาภิเษกจะไม่ได้มีความหวือหวามากนัก แต่ก็เป็นสถานีที่มีแหล่งงานสำคัญ อาทิ อาคารโอลิมเปีย อาคารธัญภาคย์ (บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน) และเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น มีปริมาณความต้องการเดินทางสูง

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุทธิสาร- สำหรับรถใต้ดินสถานีสุทธิสาร สถานีสำคัญที่มีแหล่งงาน ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนหลายแห่ง โดยมีอาคารเมืองไทยภัทร ธนาคารกสิกร ธนาคารธนชาติ พร้อมเชื่อมต่อถนนเส้นสำคัญ ถนนสุทธิสาร เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตและถนนประดิพัทธ์ และเชื่อมกับลาดพร้าว 64 ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม และอพาร์ตเม้นท์ที่ค่อนข้างหนาแน่น

          ปัจจุบันรถใต้ดินสถานีห้วยขวาง ได้กลายเป็น The Next Yaowarat หรือเยาวราชแห่งที่สอง เนื่องจากมีประชากรจีนจำนวนมากได้เข้ามาทำธุรกิจและอยู่อาศัยในทำเล นอกจากนั้นทำเลห้วยขวางยังเป็นทำเลที่มีความครึกครื้นตลอดทั้งวันและคืน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและแหล่งเที่ยวกลางคืน หรือตลาดห้วยขวาง พื้นที่โอเอซิสที่ให้นักเที่ยวได้มาฝากท้องกันในยามวิกาล ใกล้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำให้สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง มีที่อยู่อาศัยหนาแน่นและหลากหลาย และมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรม

         สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรม ก่อนหน้านี้ได้เป็นปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มักจะมีตลาดรัดรถไฟรัชดาภิเษกเป็นจุดหมาย สังเกตได้จากกลุ่มคนจีนขนาดใหญ่ที่มักเดินตามไกด์ที่มีการถือธงและตระโกนเรียกอย่างครึกครื้น นอกจากชาวจีนแล้ว ยังพบเห็นชาวเกาหลีที่รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรม เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานทูตจีนและเกาหลี และนอกจากตลาดนัดรถไฟแล้ว สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมยังหนาแน่นไปด้วยศูนย์การค้าที่ให้เปิดการตลอดเวลา ได้แก่ เอสพลานาด รัชดาภิเษก, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก, เดอะ สตรีท รัชดา และจิดูบันมาร์เก็ต ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศเกาหลี นอกจากนั้นยังหนาแน่นไปด้วยอาคารสำนักงานจำนวนมาก อาทิ RS Tower, อาคารไทยประกันชีวิต, อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์, อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เป็นต้น และรถใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม ยังเป็น Interchange ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกและใจกลางเมืองอย่าง ประตูน้ำ เพชรบุรี ราชเทวี ศรีอยุธยา อีกด้วย

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี

          ศูนย์กลางความเจริญและศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของกรุงเทพมหานคร (New Central Business District: New CBD) ที่ได้อานิสงส์การพัฒนามาจากการเข้ามารถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน โดยเริ่มจากการพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 โดยกลุ่มเซ็นทรัลและจีแลนด์ จากนั้นผืนดินรอบข้ารถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 ก็ถูกเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งอาคารสำนักงานเกรดเอ ได้แก่ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์, อาคารจีทาวเวอร์, อาคารยูนิลิเวอร์ ไทยแลนด์, อาคารฟอร์จูนทาวน์ เป็นต้น และยังมีโครงการสร้างฝันอย่าง Super Tower อาคารที่คาดว่าจะพัฒนาให้เป็นอาคารมิกซ์ยูสที่สูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งเป็น Storytelling ที่ดึงดูดให้ทำเลแห่งนี้มีการพัฒนาคอนโดมิเนียมอย่างหนาแน่น ทำให้รถใต้ดินสถานีพระราม 9 เป็นสถานีที่มีคอนโดมิเนียมเกิดใหม่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ทำเลทองของการลงทุนอย่างแท้จริง

รถไฟฟ้าใต้ดิน

           นอกจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ สถานีมักกะสันแล้ว ยังช่วยเข้ามาแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในถนนเพชรบุรีและรัชดาภิเษกในบริเวณนี้ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นจุด Interchange ที่ช่วยระบายการเดินทางทั้งเข้าและออกเมือง นอกจากนั้นบริเวณที่ดินมักกะสัน ยังเป็นพื้นที่ที่นิยมมีการจัดนิทรรศการ งานกิจกรรม งานคอนเสิร์ต หรืองานอีเว้นท์อื่นๆ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

          รถใต้ดินสถานีสุขุมวิท จุด Interchange ที่สำคัญที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพราะอยู่กึ่งกลางความสะดวกสบายและความเป็นเมืองอย่างแท้จริง โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (สายสุขุมวิท) สถานีอโศก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทำเลอโศกเป็นทำเลแหล่งงานหนาแน่นของกรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานที่เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทสายการบินต่าง ๆ, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยศรีนคริทราวิโรฒ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นปลายทางแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญในสายตาคนไทยและชาวต่างชาติ

          นับตั้งแต่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อปรับโฉมใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่า หลายคนอาจมองว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นแห้งแล้งไม่มีอะไร แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม เพราะเป็นทำเลใจกลางเมืองที่สำคัญ สามารถเดินทางทะลุผ่านซอยสุขุมวิทไปยังแหล่งงานที่หลากหลาย อยู่ใกล้กับสวนเบญจกิตติ วิวสวนและเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทำให้คอนโดมิเนียมในทำเลนี้เป็นระดับ Luxury ลักซ์ชัวรี่ทั้งสิ้น นอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงแยกรัชดาภิเษก – พระราม 4 ยังเพิ่งมีเมกะโปรเจ็กต์ที่สร้างเสร็จแล้ว อย่าง FYI CENTER อาคารมิกซ์ยูส และอาคารสำนักงานระดับเกรดเอ และอาคาร The PARQ อาคารมิกซ์ยูสและอาคารสำนักงานระดับเกรดเอเช่นเดียวกัน และแน่นอนว่าเมื่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปรับปรุงเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเมื่อไร รถใต้ดินสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะกลายมาเป็นสถานีที่มีความครึกครื้นไม่แพ้ที่อื่นอย่างแน่นอน

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีคลองเตย

          แม้การพัฒนาโดยรอบรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีคลองเตยจะไม่หวือหวาและหนาแน่นเหมือนกับสถานีอื่น แต่ก็เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการเดินทาง นอกจากนั้นด้วยความที่เป็นสถานีที่ไม่ได้มีความหนาแน่นของการใช้บริการมาก รถใต้ดินสถานีคลองเตยจึงเป็นพื้นที่ให้บริการการทำหนังสือเดินทางอีกด้วย

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี

          อีกหนึ่งสถานี รถไฟฟ้าใต้ดินที่รองรับการเดินทางอย่างหนาแน่น เนื่องจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินีเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งงานจำนวนมาก อาทิ อาคารอื้อจือเหลียง, อาคารลุมพินี, อาคารคิวเฮ้าส์ ใกล้กับสวนสาธารณะใจกลางเมืองอย่างสวนลุมพินี และที่สำคัญคือรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี จะเป็นอีกทำเลที่ถูกพลิกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ด้วยการพัฒนาที่ดินแปลงหัวมุมถนนวิทยุ – ถนนพระราม 4 ให้เป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองอย่าง วัน แบงค็อก ทีมีมูลค่าโครงการกว่า 500,000 ล้านบาท

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม

          รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม นับเป็นอีกหนึ่ง Interchange ที่สำคัญและมีปริมาณการเดินทางที่หนาแน่น เนื่องจากสีลมเป็นแหล่งงานหลักและศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพ ด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานมากกว่า 1,900,000 ตารางเมตร และยังมีโรงเรียนเอกชนชื่อดัง อาทิ โรงเรียนเซต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นต้น รวมไปถึงโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่รองรับนักธุรกิจชาวต่างชาติ ทำให้สถานีนี้มีกลิ่นอายของย่านธุรกิจและย่านท่องเที่ยว ที่ตอนกลางวันนั้นเป็นย่านแหล่งงานที่มีความคึกคัก และตอนกลางคืนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความครึกครื้น

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน

          แต่ก่อนสถานีสามย่านได้ถูกละเลยเพราะเป็นสถานีที่รองรับการบริการของประชาชนบางกลุ่มที่ต้องการเดินทางไป สยาม มาบุญครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จามจุรีสแควร์ หรือวัดหัวลำโพง แต่แท้จริงแล้วสามย่านเป็นย่านอาหารที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีร้านเก่าแก่ตั้งอยู่หลายร้าน ประกอบกับปัจจุบันได้ถูกพลิกโฉมให้กลายเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์และแหล่งงาน จากการเข้ามาของโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ ที่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าฯ พื้นที่จัดแสดงงาน อาคารสำนักงานเกรดเอ โรงแรม และคอนโดมิเนียม ทำให้สามย่านเป็นทำเลที่ผสมผสานความร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง

          ปลายทางสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และยังเป็นประตูไปสู่ย่านพระนคร แหล่งเศรษฐกิจการค้าดั้งเดิมของกรุงเทพฯ อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

. . . . . . . . . .

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – ท่าพระ เส้นทางเชื่อมวัฒนธรรมดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร

          รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงหัวลำโพง – บางแค มีจำนวนสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร แต่เป็นการวิ่งผสมระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบนดินแบบยกระดับ เชื่อมต่อใจกลางเมืองเก่าของกรุงเทพ และยังเป็นสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกด้วย

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีวัดมังกร

          อยู่บริเวณถนนเจริญกรุง ที่มีการตกแต่งสถานีด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและจีน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของทำเลร่วมสมัยในชุมชนจีนเยาวราช แหล่งกันชื่อดังของกรุงเทพ

          อยู่บริเวณแยกถนนเจริญกรุง – ถนนมหาไชย ที่มีมีการตกแต่งสถานีได้แบบสวยงามเช่นกัน แต่เป็นสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุค รำลึกถึงสมัยรัชกาลที่ 5 สะท้อนความกลมกลืนกับชุมชนดั้งเดิมรอบสถานี

          อยู่บริเวณแยกถนนเจริญกรุง – ถนนมหาไชย ที่มีมีการตกแต่งสถานีได้แบบสวยงามเช่นกัน แต่เป็นสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุค รำลึกถึงสมัยรัชกาลที่ 5 สะท้อนความกลมกลืนกับชุมชนดั้งเดิมรอบสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีอิสรภาพ

          อยู่บริเวณอิสรภาพ 23 เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงธนบุรี ภายในสถานีตกแต่งด้วยการใช้หงส์เป็นสัญลักษณ์ เพราะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นสิริมงคล สะท้อนสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ในทำเล ซึ่งก็คือ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

รถไฟฟ้า สถานีท่าพระ

         จุดบรรจบกันของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่วิ่งเป็นวงกลม โดยในอนาคตสถานีท่าพระยังจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทาอีกด้วย

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีบางไผ่ – ทางวิ่งยกระดับบนเดิน กึ่งกลางระหว่างสถานีเชื่อมต่อกับลูปสายสีน้ำเงินที่สถานีท่าพระ และเชื่อมต่อกับสายสีเขียวอ่อนที่สถานีบางหว้า

รถไฟฟ้า สถานีบางหว้า

          จุด Interchange กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (สายสีลม) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแนวสูงของเมืองรอบนอก เดินทางเข้าออกเมืองสะดวก

          เป็นเหมือนทำเลบ้านหลังที่สองของคนกรุงเทพฝั่งพุทธมณฑลและคนนครปฐม เพราะมีระยะทางอยู่กึ่งกลาง สามารถเดินทางเข้าและออกเมืองได้สะดวกผ่านถนนเพชรเกษม

รถไฟฟ้า สถานีภาษีเจริญ

          เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ของเมืองรอบนอกฝั่งเพชรเกษม เพราะมีศูนย์การค้าซีคอนบางแค อีกทั้งยังเชื่อมต่อพุทธมณฑลสาย 1 อีกด้วย

รถไฟฟ้า สถานีบางแค

          สถานีเกือบสุดท้าย มีแหล่งจับจ่ายอย่าง เทสโก้โลตัส บางแค เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก

          สถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้า MRT ช่วงหัวลำโพง – บางแค เชื่อมต่อกับเดอะมอลล์ บางแค และถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก ย่านที่อยู่อาศัยแนวราบชานเมือง

. . . . . . . . . .

รถไฟฟ้า MRT ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

          รถไฟฟ้า MRT ช่วงหัวลำโพง – บางแค เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมด 8 สถานี ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เน้นรองรับบริการประชากรฝั่งธนบุรี

รถไฟฟ้า สถานีเตาปูน

          เป็นจุด Interchange ที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่เดินทางมุ่งยังบางใหญ่ได้

          ทำเลย่านเก่าแก่และที่อยู่อาศัยวิวแม่น้ำ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นชุมชน ก็จะมีคอนโดสูงอยู่บ้าง ก็จะได้รับวิวแม่น้ำไปเต็ม ๆ เลย ส่วนสถานีจะอยู่ตรงบริเวณแยกบางโพพอดีเลย

รถไฟฟ้า สถานีบางอ้อ

          สถานีรถไฟฟ้าใต้แห่งแรกของฝั่งธนบุรี ใกล้กับโรงพยาบาลยันฮี

รถไฟฟ้า สถานีบางพลัด

          ตั้งอยู่บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 สามารถเชื่อมต่อกับถนนราชวิถีได้

          เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มชานเมือง ใกล้กับถนนสิรินธร เดินทางเชื่อมต่อกับสะพานกรุงธนได้สะดวก ใกล้กับแหล่งไลฟ์สไตล์ของธนบุรีอย่าง เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า

รถไฟฟ้า สถานีบางยี่ขัน

          ตั้งอยู่บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 51 สามารถเชื่อมต่อกับถนนบรมราชชนนีได้

          เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม อยู่ใกล้กับแยกถนนสุทธาวาส. – ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้โรงพยาบาลศิริราช และถนนวังหลัง

รถไฟฟ้า สถานีแยกไฟฉาย

          อยู่ใกล้กับแยกไฟฉาย เชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนพรานนก – ถนนกาญจนาภิเษก

รถไฟฟ้า สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13

          อยู่บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13ในบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

. . . . . . . . . .

รถไฟฟ้า MRT ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4

รถไฟฟ้า MRT ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4 เป็นช่วงสถานีเฟสที่ 4 ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ โดยเน้นการรองรับการเดินทางจากฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑล เป็นทางวิ่งยกระดับ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีพุทธมณฑลสาย 2, สถานีทวีวัฒนา, สถานีพุทธมณฑลสาย 3 และ สถานีพุทธมณฑลสาย 4

          สำหรับสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน ทุกช่วงระยะการก่อสร้างที่ได้กล่าวถึงมา ทุกคนก็พบจะเห็นภาพแล้วว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน นั้นมีความสำคัญมากขนาดไหน ช่วยแก้ไขปัญหารถติด และยังยกระดับพื้นที่เมืองให้มีศักยภาพในการใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งหากรถไฟฟ้าทั้ง 10 สายของกรุงเทพพร้อมที่จะเปิดให้บริการ รถไฟฟ้าใต้ดิน จะเป็นสายเดียวที่สามารถเชื่อมเกือบทุกสายด้วยการเดินทางครั้งเดียว และนี่ก็คือรายละเอียดของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะ สำหรับ CondoNewb เว็บข่าวสารอสังหา และการลงทุนคอนโดต้องลาไปก่อน ครั้งต่อไปจะมีรายละเอียดเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือความรู้เกี่ยวกับคอนโดอะไรมาฝากอีกต้องติดตามกัน

[Update] น่ารู้ 60 คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ที่ต้องได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง | ราคารถไฟฟ้าใต้ดิน – POLLICELEE


บทความสาระน่ารู้วันนี้ คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอนำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ที่ต้องได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอไรบ้าง นำมาอ่านกันค่ะ (English vocabulary traveling by train)

สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและเหล่าผู้รักการทัศนาจร อรชร อ้อนแอ้น สุดสะแนน แสนโสภากันทุกๆคนค่ะ ก็กลับมาอีกครั้งนะคะ สำหรับบทความสาระน่ารู้ ซึ่งวันนี้ขอนำเสนอ คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟดีเซลราง ที่เพื่อนๆหลายๆคนต้องพบเจอแน่ๆ เวลาเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งเราก็ต้องรู้จักคำศัพท์ติดตัวเป็นความรู้ไว้บ้าง เผื่อว่าจะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาสื่อสารเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะ วันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า เลยขอมาแนะนำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟ มาให้เพื่อนๆได้อ่านฆ่าเวลากันค่ะ น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานีรถไฟ นำมาให้อ่านกันดังนี้ค่ะ

1.Sky Train (สกายเทรน) หมายถึง รถไฟฟ้า
2.Railway Station (ไรลเวย์ สเตชั่น) หมายถึง สถานีรถไฟ
3.Railway line (ไรลเวย์ ไลน์) หมายถึง  เส้นทางการเดินรถไฟ
4.Train journey (เทรน เจอนี่) หมายถึง  การเดินทางโดยรถไฟ
5.Underground Station (อันเดอร์กราว)  หมายถึง รถไฟใต้ดิน (British English)
6.Subway (ซับเวย์) หมายถึง รถไฟใต้ดิน (American English)
7.Interchange station (อินเตอร์เช้ง สเตชั่น) หมายถึง สถานีสับเปลี่ยน
8.Terminal station (เทอมินอล สเตชั่น) หมายถึง สถานีปลายทาง
9.Get on the sky train (เกตออน เดอะ สกายเทรน) หมายถึง ขึ้นรถไฟฟ้า
10.Take the sky train (เทค เดอะ สกายเทรน) หมายถึง นั่งรถไฟฟ้า

11.Get off the sky train  หมายถึง ลงรถไฟฟ้า
12.To miss a train  หมายถึง ขึ้นรถไฟไม่ทัน
13.Priority seat  หมายถึง ที่นั่งพิเศษสำหรับคนท้อง คนชรา คนพิการ
14.Train fare หมายถึง อัตราค่าโดยสารรถไฟ
15.Tickets หมายถึง ตั๋วโดยสาร
16.Ticket barrier หมายถึง ด่านเก็บตั๋ว
17.Season Ticket หมายถึง ตั๋วประจำ
18.Travel card หมายถึง บัตรเดินทาง
19.Signal หมายถึง สัญญาณ
20.sleeper train หมายถึง รถไฟแบบนอน

21.stop service หมายถึง หยุดให้บริการ
22.Platform หมายถึง ชานชาลา
23.On time หมายถึง ตรงเวลา
24.Delayed หมายถึง ล่าช้า
25.Cancelled หมายถึง ถูกยกเลิก
26.Expected หมายถึง คาดว่าน่าจะมาถึง,คาดการณ์เวลา
27.Seat หมายถึง ที่นั่ง
28.Way out หมายถึง ทางออก
29.Track หมายถึง ทางรถไฟ
30.Waiting room หมายถึง ห้องพักผู้โดยสาร

31.Left luggage หมายถึง กระเป๋าเดินทางที่มีคนลืมไว้
32.Lost property หมายถึง ทรัพย์สินหาย
33.Timetable หมายถึงตารางเวลา
34.Restaurant car หมายถึง ตู้รถขายอาหารบนรถไฟ
35.Derailment (ดีเรลเม็นท) หมายถึง รถไฟตกราง
36.Express train (เอ็กเพรส เทรน) หมายถึง รถไฟด่วนพิเศษ
37.Live rail หมายถึง รางรถไฟ
38.carriage หมายถึง ค่าขนส่ง,การขนส่ง, ตู้โดยสาร
39.compartment (คัมพาร์ทเมิน) หมายถึง ห้องผู้โดยสาร, ตู้โดยสาร
40.Train driver หมายถึง พนักงานขับรถไฟ

41.Tunnel (ทันเนิล) หมายถึง อุโมงค์
42.Guard หมายถึง พนักงานดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟ
43.level crossing หมายถึง ถนนข้ามทางรถไฟ
44.line closure หมายถึง การปิดเส้นทาง
45.single ticket (ซิงเกิล ทิคเก็ต) หมายถึง ตั๋วแบบเที่ยวเดียว
46.return ticket  (รีเทิร์น ทิคเก็ต) หมายถึง ตั๋วแบบไปกลับ
47.first class single ticket หมายถึง ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว
48.first class return ticket หมายถึง ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ
49.child single หมายถึง ตั๋วเด็กแบบเที่ยวเดียว
50.child return หมายถึง ตั๋วเด็กแบบไปกลับ

51.senior citizens’ single หมายถึง ตั๋วโดยสารผู้อาวุโสแบบเที่ยวเดียว
52.senior citizens’ return หมายถึง ตั๋วโดยสารผู้อาวุโสแบบไป-กลับ
53.First class single หมายถึง  ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว
54.First class return หมายถึง  ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ
55.No Flammable Goods หมายถึง ห้ามวัตถุไวไฟ
56.No large belonging หมายถึง ห้ามนำสิ่งของขนาดใหญ่
57.No animals except service animals หมายถึง ห้ามสัตว์เลี้ยง ยกเว้นสุนัขนำทาง
58.No eating or drinking in paid area หมายถึง ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ที่ชำระเงินแล้ว
59.No Littering หมายถึง ห้ามทิ้งขยะ
60.No Hawking หมายถึง ห้ามหาบเร่
61.Ticket machine (ทิคเกตมะชีน) หมายถึง เครื่องขายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ได้ยินบนรถไฟฟ้า

-Attention, please move inside the train, away from door areas. Do not lean against stanchions and hold strap or handrail firmly while standing.

หมายถึง เรียนท่านผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถ ไม่ยืนกีดขวางบริเวณประตู ไม่ยืนพิงเสา และจับห่วง เสา หรือราว ขณะเดินทาง ขอบคุณค่ะ

– Please Mind the gap between train and platform.
หมายถึง ได้โปรดระวังช่องว่างระหว่างขบวนรถไฟและสถานี

– Attention please, attention please. Smoking, eating and drinking are not allowed in the stations or on trains. Thank you.
หมายถึง เรียนผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณางดสูบบุหรี่ งดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า ขอบคุณค่ะ

– Next station Asok Passenger can connect to MRT from this station.
หมายถึงสถานีต่อไป อโศก ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟเอ็มอาร์ทีได้ที่สถานีนี้

คำศัพท์ที่ควรรู้เพิ่มเติมมีดังนี้ 

Lean (ลีน) หมายถึง พิง
Hold (โฮล) หมายถึงจับ
Stanchion (สแตนเชิน) หมายถึง เสา
While (ไวล์) หมายถึง ขณะที่ ,ระหว่างที่ 
Handrail (แฮนเดรียล) หมายถึง ราว
Strap (สแตรพ) หมายถึง สายหนัง,ห่วงจับ 
End of the walk way (เอ็นออฟ เดอะวอคล์ เวย์) หมายถึง สิ้นสุดทางเลื่อน

สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานีรถไฟ ที่ได้นำเสนอในเว็ปไซต์บล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านอยู่ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ดิฉันต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณผู้อ่านทุกๆท่าน ที่เสียสละเวลาคลิ๊กเข้ามาสไลด์เลื่อนเปิดอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไปนะคะ….จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน
————————————————————————-

บทความบล็อกอื่นๆ มีดังนี้ 

ท่องโลกกว้าง แบ่งปันรีวิวแบกเป้เที่ยวเมืองเชสกี้ กรุมลอฟ

ชมเมืองเก่ามรดกโลก มีที่เที่ยวอะไรน่าสนใจบ้าง ตามไปชมกันเลยจ้า

รวมพืชผักสมุนไพรไทยสู้โรคหวัดไวรัส Corona Covid 19 ที่ต้องมีติดครัว ทำอาหารอร่อยได้ประโยชน์ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

ที่ต้องมีติดครัว ทำอาหารอร่อยได้ประโยชน์ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน

สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและเหล่าผู้รักการทัศนาจร อรชร อ้อนแอ้น สุดสะแนน แสนโสภากันทุกๆคนค่ะ ก็กลับมาอีกครั้งนะคะ สำหรับบทความสาระน่ารู้ ซึ่งวันนี้ขอนำเสนอ คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟดีเซลราง ที่เพื่อนๆหลายๆคนต้องพบเจอแน่ๆ เวลาเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งเราก็ต้องรู้จักคำศัพท์ติดตัวเป็นความรู้ไว้บ้าง เผื่อว่าจะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาสื่อสารเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะ วันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า เลยขอมาแนะนำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟ มาให้เพื่อนๆได้อ่านฆ่าเวลากันค่ะ น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ(สกายเทรน) หมายถึง รถไฟฟ้า2.Railway Station (ไรลเวย์ สเตชั่น) หมายถึง สถานีรถไฟ3.Railway line (ไรลเวย์ ไลน์) หมายถึง เส้นทางการเดินรถไฟ4.Train journey (เทรน เจอนี่) หมายถึง การเดินทางโดยรถไฟ5.Underground Station (อันเดอร์กราว) หมายถึง รถไฟใต้ดิน (British English)6.Subway (ซับเวย์) หมายถึง รถไฟใต้ดิน (American English)7.Interchange station (อินเตอร์เช้ง สเตชั่น) หมายถึง สถานีสับเปลี่ยน8.Terminal station (เทอมินอล สเตชั่น) หมายถึง สถานีปลายทาง9.Get on the sky train (เกตออน เดอะ สกายเทรน) หมายถึง ขึ้นรถไฟฟ้า10.Take the sky train (เทค เดอะ สกายเทรน) หมายถึง นั่งรถไฟฟ้าหมายถึง ลงรถไฟฟ้า12.To miss a train หมายถึง ขึ้นรถไฟไม่ทัน13.Priority seat หมายถึง ที่นั่งพิเศษสำหรับคนท้อง คนชรา คนพิการ14.Train fare หมายถึง อัตราค่าโดยสารรถไฟ15.Tickets หมายถึง ตั๋วโดยสาร16.Ticket barrier หมายถึง ด่านเก็บตั๋ว17.Season Ticket หมายถึง ตั๋วประจำ18.Travel card หมายถึง บัตรเดินทาง19.Signal หมายถึง สัญญาณ20.sleeper train หมายถึง รถไฟแบบนอนหมายถึง หยุดให้บริการ22.Platform หมายถึง ชานชาลา23.On time หมายถึง ตรงเวลา24.Delayed หมายถึง ล่าช้า25.Cancelled หมายถึง ถูกยกเลิก26.Expected หมายถึง คาดว่าน่าจะมาถึง,คาดการณ์เวลา27.Seat หมายถึง ที่นั่ง28.Way out หมายถึง ทางออก29.Track หมายถึง ทางรถไฟ30.Waiting room หมายถึง ห้องพักผู้โดยสารหมายถึง กระเป๋าเดินทางที่มีคนลืมไว้32.Lost property หมายถึง ทรัพย์สินหาย33.Timetable หมายถึงตารางเวลา34.Restaurant car หมายถึง ตู้รถขายอาหารบนรถไฟ35.Derailment (ดีเรลเม็นท) หมายถึง รถไฟตกราง36.Express train (เอ็กเพรส เทรน) หมายถึง รถไฟด่วนพิเศษ37.Live rail หมายถึง รางรถไฟ38.carriage หมายถึง ค่าขนส่ง,การขนส่ง, ตู้โดยสาร39.compartment (คัมพาร์ทเมิน) หมายถึง ห้องผู้โดยสาร, ตู้โดยสาร40.Train driver หมายถึง พนักงานขับรถไฟ(ทันเนิล) หมายถึง อุโมงค์42.Guard หมายถึง พนักงานดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟ43.level crossing หมายถึง ถนนข้ามทางรถไฟ44.line closure หมายถึง การปิดเส้นทาง45.single ticket (ซิงเกิล ทิคเก็ต) หมายถึง ตั๋วแบบเที่ยวเดียว46.return ticket (รีเทิร์น ทิคเก็ต) หมายถึง ตั๋วแบบไปกลับ47.first class single ticket หมายถึง ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว48.first class return ticket หมายถึง ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ49.child single หมายถึง ตั๋วเด็กแบบเที่ยวเดียว50.child return หมายถึง ตั๋วเด็กแบบไปกลับหมายถึง ตั๋วโดยสารผู้อาวุโสแบบเที่ยวเดียว52.senior citizens’ return หมายถึง ตั๋วโดยสารผู้อาวุโสแบบไป-กลับ53.First class single หมายถึง ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว54.First class return หมายถึง ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ55.No Flammable Goods หมายถึง ห้ามวัตถุไวไฟ56.No large belonging หมายถึง ห้ามนำสิ่งของขนาดใหญ่57.No animals except service animals หมายถึง ห้ามสัตว์เลี้ยง ยกเว้นสุนัขนำทาง58.No eating or drinking in paid area หมายถึง ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ที่ชำระเงินแล้ว59.No Littering หมายถึง ห้ามทิ้งขยะ60.No Hawking หมายถึง ห้ามหาบเร่61.Ticket machine (ทิคเกตมะชีน) หมายถึง เครื่องขายตั๋วโดยสารอัตโนมัติหมายถึง เรียนท่านผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถ ไม่ยืนกีดขวางบริเวณประตู ไม่ยืนพิงเสา และจับห่วง เสา หรือราว ขณะเดินทาง ขอบคุณค่ะหมายถึง ได้โปรดระวังช่องว่างระหว่างขบวนรถไฟและสถานีหมายถึง เรียนผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณางดสูบบุหรี่ งดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า ขอบคุณค่ะ- Next station Asok Passenger can connect to MRT from this station.หมายถึงสถานีต่อไป อโศก ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟเอ็มอาร์ทีได้ที่สถานีนี้(ลีน) หมายถึง พิงHold (โฮล) หมายถึงจับStanchion (สแตนเชิน) หมายถึง เสาWhile (ไวล์) หมายถึง ขณะที่ ,ระหว่างที่Handrail (แฮนเดรียล) หมายถึง ราวStrap (สแตรพ) หมายถึง สายหนัง,ห่วงจับEnd of the walk way (เอ็นออฟ เดอะวอคล์ เวย์) หมายถึง สิ้นสุดทางเลื่อนสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานีรถไฟ ที่ได้นำเสนอในเว็ปไซต์บล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านอยู่ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ดิฉันต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณผู้อ่านทุกๆท่าน ที่เสียสละเวลาคลิ๊กเข้ามาสไลด์เลื่อนเปิดอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไปนะคะ….จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน————————————————————————-


[ Ep.261 ] ขายที่ดิน 25 ไร่ ราคาไร่ละ 80,000 บาท น้ำประปา ไฟฟ้า เข้าถึงแปลงที่ดิน อ.สว่างอารมณ์


💐 ขายที่ดิน ( โฉนดครุฑแดง )
🌲 เนื้อที่ 25 ไร่
🍄 ราคาไร่ละ 80,000 บาท
🌾 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
🌻 น้ำประปา ไฟฟ้า สายอินเตอร์เน็ต เข้าถึงแปลงที่ดิน
🌴 แปลงที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชน
v ติดต่อสอบถาม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง v
เบอร์โทร: 0661679288 [ ต่อ ] 0940503919
ID LINE : 0661679288
@ต่อศักดิ์ พาเดินพาชม
LINE : เข้าไลน์อัตโนมัติ
https://line.me/ti/p/k_nnWOTP5
Facebook : เข้าชมเพจ ต่อศักดิ์ พาเดินพาชม https://www.facebook.com/uthailandmark/
youtube : เข้าชมคลิปวีดีโอ รีวิวที่ดินในยูทูป
https://www.youtube.com/channel/UCTa8u4DdHDq_lEK51bLoSA…
ติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขายที่ดินที่ดินอุทัยธานีบ้านไร่ที่ดินราคาถูก ที่ดินวิวสวย ที่ดินวิวเขา ที่นาสวนผสม ที่ดินสวย ที่ดินชัยนาทที่ดินติดถนน ที่ดินติดแม่น้ำ ที่ดินติดลำธารที่ดินแปลงเล็ก ที่ดินแปลงใหญ่ที่ดินสวนเกษตร โคกหนองนา สวนเกษตร อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ อสังหาริมทรัพย์
ขอบคุณครับ……..

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[ Ep.261 ] ขายที่ดิน 25 ไร่ ราคาไร่ละ 80,000 บาท น้ำประปา ไฟฟ้า เข้าถึงแปลงที่ดิน อ.สว่างอารมณ์

🤗 ไกด์บี๋พาทัวร์ | ✨ตะลอนเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT🚈


✨ตะลอนเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT🚈
🔴 สถานีสามย่าน, สถานีวัดมังกร, สถานีสามยอด, สถานีสนามไชย
.
🤔 วันว่างๆ ไม่อยากขับรถไปไหนไกล? แต่ก็ไม่อยากนั่งเบื่ออยู่บ้าน.. งั้นลองเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟฟ้าไปเดินเที่ยวรอบๆ สถานีต่างๆ กันดีกว่าครับ 🤗
.
🚈 คลิปนี้ ไกด์บี๋พาทัวร์ พาเพื่อนๆ ไปเดินเล่นกันตั้งแต่ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ส่วนขยายอย่าง สถานีสามย่าน, สถานีวัดมังกร, สถานีสามยอด, และสถานีสนามไชยครับ
.
📍สถานีสามย่าน ถูกตกแต่งด้วยธงสีรุ้ง เฉลิมฉลอง Pride Month 2021
📍สถานีวัดมังกร ชมกราฟฟิกสไตล์จีนๆ บนผนังกำแพง เดินเล่นกินของอร่อย ย่านไชน่าทาวน์ \”เยาวราช\”
📍สถานีสามยอด ชมภาพประวัติศาสตร์ย่านสามยอดวัง เยือนห้างสรรสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย \”ไนติงเกลโอลิมปิค\” ไปแหล่งรวมของเล่นยักษ์ใหญ่ \”เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก\” แวะเช็คอิน แลนมาร์คกลางกรุงเทพฯ \”เสาชิงช้า\”
📍สถานีสนามไชย ชมความสวยงามของการตกแต่งสถานี ด้วย \”สถาปัตยกรรมท้องพระโรง\” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
.
.
.
ไกด์ฝรั่งพูดไทย MRT MRTBlueLine รถไฟฟ้ามหานคร
BGM Credit
Path of the Fireflies – AERØHEAD (No Copyright Music)
https://youtu.be/C0aty4QPVU
They Didn’t Know It Was Impossible – Sapajou (No Copyright Music)
https://www.youtube.com/watch?v=Xll9Jr5rvTE
Good Love – Vendredi (No Copyright Music)
https://www.youtube.com/watch?v=HVH3GJyejXY
Higher – LiQWYD (No Copyright Music)
https://www.youtube.com/watch?v=ErnlkCDdqa8

🤗 ไกด์บี๋พาทัวร์  | ✨ตะลอนเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT🚈

สำรวจสถานีรถไฟใต้ดินสนามไชย


รู้สึกตื่นเต้น ภูมิใจกับความทันสมัยและกลิ่นอายความเป็นไทย ครั้งแรกที่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง ทำให้อยากย้อนอดีตไปสมัยที่แผ่นดินไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไร บอกให้รู้หน่อย

สำรวจสถานีรถไฟใต้ดินสนามไชย

วิธีขึ้นรถไฟใต้ดิน MRT วิธีซื้อเหรียญโดยสาร สำหรับมือใหม่| ວິທີການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າmrtໃນປະເທດໄທ


วิธีการซื้อเหรียญโดยสาร สามารถซื้อที่เจ้าหน้าที่ที่มาขายข้างๆตู้ออกเหรียญได้นะคะ ง่ายสุด

วิธีขึ้นรถไฟใต้ดิน MRT วิธีซื้อเหรียญโดยสาร สำหรับมือใหม่| ວິທີການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າmrtໃນປະເທດໄທ

ไปชมรถไฟฟ้าใต้ดินกันครับ


ตอนแรกว่าจะไม่นั่ง. แต่เนื่องด้วยว่าซื้อบัตรแล้วเลยต้องนั่ง

ไปชมรถไฟฟ้าใต้ดินกันครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ราคารถไฟฟ้าใต้ดิน

4 thoughts on “[NEW] รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แต่ละสถานีเชื่อมต่อที่ไหน และทำไมต้องวิ่งเป็นวงกลม | ราคารถไฟฟ้าใต้ดิน – POLLICELEE”

Leave a Comment