[NEW] | รถไฟฟ้า ส่วน ต่อ ขยาย – POLLICELEE

รถไฟฟ้า ส่วน ต่อ ขยาย: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

วีดีทัศน์โครงการช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

Your browser does not support the video tag.

 

ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

โครงสร้าง

รูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปตัดและมิติของโครงสร้างทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าจะมี 3 รูปแบบ คือ ระบบรางเดี่ยว ระบบรางคู่ และระบบสามราง

สถานี

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี โครงสร้างสถานียกระดับมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ตั้งสถานีที่ยาวตามแนวเกาะกลางถนน จึงจัดวางเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชั้น 1 ระดับพื้นดิน ชั้น 2 ระดับจำหน่ายตั๋ว และชั้น 3 ระดับชานชาลา โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟท์ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย

ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ

ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 123 ไร่ และบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการหลังสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง ประกอบด้วยอาคารบริหาร และศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเดินรถ อาคารซ่อมบำรุงหลัก อาคารจอกรถไฟฟ้า รางทดสอบและอาคารประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดให้มีอาคารจอดรถแล้วจร 1 แห่งที่บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ สามารถอดรถรวมได้ทั้งหมดประมาณ 1,200 คัน

ราง

ความกว้างขนาดทางรถไฟตามโครงการนี้ใช้ความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435 มิลลิเมตร วัดจากริมรางในของทางรถวิ่ง ต่ำจากระดับหัวราง 14 มิลลิเมตร

ขบวนรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบ 3 ถึง 6 ตู้ต่อหนึ่งขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คน ต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

ระบบโดยรวมและระบบเก็บค่าโดยสาร

ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและการเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จะเหมือนกับสายเฉลิมรัชมงคล

 

วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน
หน่วย

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1,310.84
ล้านบาท

ค่าก่อสร้างงานโยธา
17,092.21
ล้านบาท

ค่างานระบบรถไฟฟ้า
9,416.03
ล้านบาท

รวม
27,819.08
ล้านบาท

วีดีทัศน์โครงการ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ คูคต

Your browser does not support the video tag.

ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงาน โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่มีมติเห็นชอบในหลักการของการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ เป็น หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และยกเลิกศูนย์ซ่อมบำรุง บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง โดยให้มีศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณตำบลคูคตแทน และมอบหมายให้ รฟม. รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลักษณะโครงการ

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

โครงการมีระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ลักษณะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มีสถานียกระดับจำนวน 16 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้น ต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ที่สถานีหมอชิต ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณห้าแยก ลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึงบริเวณแยกหลักสี่และเบี่ยงออกด้านขวาเลียบไปตามขอบอุโมงค์ลอกแยกหลักสี่ และเบี่ยงเข้าสู่เกาะกลางดังเดิม ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญ โดยเมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 25 ของถนนพหลโยธิน แนวเส้นทาง จะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้านเหนือของพื้นที่ประตูกรุงเทพฯ) ข้ามคลางสอง ผ่านบริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะ กลางของถนนลำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง (บริเวณสถานีคูคต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารจอดรถ มีสถานียกระดับ 16 สถานี

โครงสร้าง

โครงสร้างทางยกระดับรองรับรถไฟฟ้า 2 ทาง โครงสร้างคานที่ใช้ในการรองรับทางวิ่งจะเป็นโครงสร้างที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนหล่อสำเร็จในโรงงานแล้วนำมาประกอบติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว

สถานี

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 16 สถานี โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟท์ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย

ศูนย์ซ่อมบำรุง

ศูนย์ซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานีคูคต บริเวณคลองสองตัดกับคลองหกวา ประกอบด้วย โรงจอดขบวนรถไฟฟ้า โรงซ่อมบำรุงหลัก โรงงล้างขบวนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าย่อย รางทดสอบ อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ และอาคารประกอบอื่น ๆ

อาคารจอดแล้วจร

อาคารจอดแล้วจรตั้งอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 25 สามารถจอดรถได้ประมาณ 1,042 คัน และบริเวณใกล้กับสถานีตำรวจภูธรคูคต สามารถจอดรถได้ประมาณ 713 คัน

ราง

ความกว้างขนาดทางรถไฟตามโครงการนี้ใช้ความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435 มิลลิเมตร วัดจากริมรางในของทางรถวิ่ง ต่ำจากระดับหัวราง 14 มิลลิเมตร

ขบวนรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบ 4 ถึง 6 ตู้ต่อหนึ่งขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

ระบบโดยรวมและระบบเก็บค่าโดยสาร

ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและการเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะเหมือนกับสายเฉลิมรัชมงคล

วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน
หน่วย

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7,878.00
ล้านบาท

ค่าก่อสร้างงานโยธา
29,848.00
ล้านบาท

ค่างานระบบรถไฟฟ้า
20,658.45
ล้านบาท

รวม
58,384.45
ล้านบาท

[NEW] | รถไฟฟ้า ส่วน ต่อ ขยาย – POLLICELEE

วีดีทัศน์โครงการช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

Your browser does not support the video tag.

 

ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

โครงสร้าง

รูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปตัดและมิติของโครงสร้างทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าจะมี 3 รูปแบบ คือ ระบบรางเดี่ยว ระบบรางคู่ และระบบสามราง

สถานี

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี โครงสร้างสถานียกระดับมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ตั้งสถานีที่ยาวตามแนวเกาะกลางถนน จึงจัดวางเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชั้น 1 ระดับพื้นดิน ชั้น 2 ระดับจำหน่ายตั๋ว และชั้น 3 ระดับชานชาลา โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟท์ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย

ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ

ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 123 ไร่ และบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการหลังสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง ประกอบด้วยอาคารบริหาร และศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเดินรถ อาคารซ่อมบำรุงหลัก อาคารจอกรถไฟฟ้า รางทดสอบและอาคารประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดให้มีอาคารจอดรถแล้วจร 1 แห่งที่บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ สามารถอดรถรวมได้ทั้งหมดประมาณ 1,200 คัน

ราง

ความกว้างขนาดทางรถไฟตามโครงการนี้ใช้ความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435 มิลลิเมตร วัดจากริมรางในของทางรถวิ่ง ต่ำจากระดับหัวราง 14 มิลลิเมตร

ขบวนรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบ 3 ถึง 6 ตู้ต่อหนึ่งขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คน ต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

ระบบโดยรวมและระบบเก็บค่าโดยสาร

ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและการเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จะเหมือนกับสายเฉลิมรัชมงคล

 

วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน
หน่วย

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1,310.84
ล้านบาท

ค่าก่อสร้างงานโยธา
17,092.21
ล้านบาท

ค่างานระบบรถไฟฟ้า
9,416.03
ล้านบาท

รวม
27,819.08
ล้านบาท

วีดีทัศน์โครงการ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ คูคต

Your browser does not support the video tag.

ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงาน โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่มีมติเห็นชอบในหลักการของการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ เป็น หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และยกเลิกศูนย์ซ่อมบำรุง บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง โดยให้มีศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณตำบลคูคตแทน และมอบหมายให้ รฟม. รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลักษณะโครงการ

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

โครงการมีระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ลักษณะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มีสถานียกระดับจำนวน 16 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้น ต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ที่สถานีหมอชิต ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณห้าแยก ลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึงบริเวณแยกหลักสี่และเบี่ยงออกด้านขวาเลียบไปตามขอบอุโมงค์ลอกแยกหลักสี่ และเบี่ยงเข้าสู่เกาะกลางดังเดิม ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญ โดยเมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 25 ของถนนพหลโยธิน แนวเส้นทาง จะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้านเหนือของพื้นที่ประตูกรุงเทพฯ) ข้ามคลางสอง ผ่านบริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะ กลางของถนนลำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง (บริเวณสถานีคูคต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารจอดรถ มีสถานียกระดับ 16 สถานี

โครงสร้าง

โครงสร้างทางยกระดับรองรับรถไฟฟ้า 2 ทาง โครงสร้างคานที่ใช้ในการรองรับทางวิ่งจะเป็นโครงสร้างที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนหล่อสำเร็จในโรงงานแล้วนำมาประกอบติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว

สถานี

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 16 สถานี โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟท์ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย

ศูนย์ซ่อมบำรุง

ศูนย์ซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานีคูคต บริเวณคลองสองตัดกับคลองหกวา ประกอบด้วย โรงจอดขบวนรถไฟฟ้า โรงซ่อมบำรุงหลัก โรงงล้างขบวนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าย่อย รางทดสอบ อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ และอาคารประกอบอื่น ๆ

อาคารจอดแล้วจร

อาคารจอดแล้วจรตั้งอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 25 สามารถจอดรถได้ประมาณ 1,042 คัน และบริเวณใกล้กับสถานีตำรวจภูธรคูคต สามารถจอดรถได้ประมาณ 713 คัน

ราง

ความกว้างขนาดทางรถไฟตามโครงการนี้ใช้ความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435 มิลลิเมตร วัดจากริมรางในของทางรถวิ่ง ต่ำจากระดับหัวราง 14 มิลลิเมตร

ขบวนรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบ 4 ถึง 6 ตู้ต่อหนึ่งขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

ระบบโดยรวมและระบบเก็บค่าโดยสาร

ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและการเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะเหมือนกับสายเฉลิมรัชมงคล

วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน
หน่วย

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7,878.00
ล้านบาท

ค่าก่อสร้างงานโยธา
29,848.00
ล้านบาท

ค่างานระบบรถไฟฟ้า
20,658.45
ล้านบาท

รวม
58,384.45
ล้านบาท


ก้าวอีกระดับ! \”รถไฟฟ้า\”เร่งลุยสร้างส่วนต่อขยายอีก 6 สาย


รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้า

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาติดตามโครงการรถไฟฟ้าของไทยทั้งระบบกันบ้าง ที่ล่าสุด กำลังก้าวไปอีกระดับนะครับ นั่นคือ การเตรียมสร้างส่วนต่อขยายของสายต่างๆ
โดยเรื่องนี้ สนข.ระบุ ว่า กระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดผลักดัน รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 6 สาย คือ สายสีแดง สายสีส้ม สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีน้ำตาล ส่วนเส้นทางสายใหม่ รถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพลทองหล่อ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้างภายในปี 25642565 เรื่องนี้น่าสนใจ ไป ติดตามกันครับ
คลิกอ่านรายละเอียด https://www.1one.asia/featured/%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3/
ติดดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website http://www.1one.asia/
ช่องทาง Social Media
Facebook : https://www.facebook.com/1one2018asia
youtube:1one

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ก้าวอีกระดับ! \

Immersive : รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายลอดแม่น้ำเจ้าพระยา


เป็นครั้งแรกของไทยที่จะมีการสร้างอุโมงค์ขนส่งมวลชนลอดใต้แม่น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ความพิเศษ หรือ ยากลำบากของการก่อสร้างนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณพีระวัฒน์ อัฐนาค
ติดตามเราได้ที่ www.thairath.tv
Facebook : ThairathTV
Twitter : Thairath_TV
Instagram : ThairathTV

Immersive : รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายลอดแม่น้ำเจ้าพระยา

🚝 พานั่งรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายไป \”สำโรง-สมุทรปราการ\” สำหรับมือใหม่ l ตั้มวรวิช


พานั่งรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายไป \”สมุทรปราการ\” l ตั้มวรวิช
วันนี้ผมจะสอนและพาทุกคนนั่งรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากสำโรงไปเคหะสมุทรปราการ ดูสิว่าเส้นทางนี้จะมีอะไรเด่นบ้าง
ตั้มวรวิช TumWorawich TWRW รถไฟฟ้า เดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าBTS ห้างไอคอนสยาม ICONSIAM วิธีไปIconsiam รถไฟฟ้า เดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าBTS ห้างรอบๆเส้นทางรถไฟฟ้า สถานที่เที่ยวตามรถไฟฟ้า 1วันกับรถไฟฟ้า ที่เที่ยวใกล้รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย เคหะ สมุทรปราการ รถไฟฟ้าสำโรงเคหะ
Facebookส่วนตัว
https://www.facebook.com/tum.worawich.9
ถ้าชอบก็กด
Like
Subscribe
Share
กระดิ่ง

🚝 พานั่งรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายไป \

สำรวจทำเล รถไฟฟ้าสถานีรังสิต ก่อนสายสีแดงเปิดบริการจริงปลายปี 2564 และเปิดทดลองนั่งฟรี!! 2 ส.ค. 64


Home Survey คลิปนี้ หญิงมาลิลี พาเพื่อน ๆ ไปสำรวจ สถานีรังสิต ซึ่งเป็นสถานีของรถไฟ 2 ระบบ (รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อรังสิต และรถไฟทางไกลหรือรถไฟฉึก ๆ ของรฟท.) สถานีรังสิตอยู่ที่ไหน เป็นยังไงบ้าง ติดตามชมได้ในคลิปเลยค่าาา
.
รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อรังสิต จะเปิดให้ทดลองนั่งฟรี 2 ส.ค. 2564 และจะเปิดให้บริการจริงปลายปี 2564
ถ้าเพื่อน ๆ จะมาใช้บริการสถานีนี้ ต้องขึ้นไปที่ชั้น 2 เพื่อซื้อตั๋วโดยสารและเข้าระบบค่ะ ซึ่งจะมีทั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติและช่องจำหน่ายตั๋วที่ซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่
.
ชั้น 1 เป็นชั้นชานชาลา ของรถไฟทางไกล
ชั้น 2 เป็นชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟทั้ง 2 ระบบ
ชั้น 3 เป็นชั้นชานชาลาของรถไฟฟ้าชานเมืองหรือรถไฟฟ้าสายสีแดง
.
ช่วงท้ายคลิปมีแนะนำบ้านเดี่ยวใกล้รถไฟฟ้าสถานีรังสิตด้วยนะคะ
\”เสนา แกรนด์ โฮม รังสิตติวานนท์\” ราคา 6 13 ล้านบาทค่ะ
สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม โทร. 1775 กด 16 หรือ www.sena.co.th
รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสถานีรังสิต

📌 ติดตามพวกเรา HomeBuyers เพิ่มเติมได้ที่
Website: home.co.th 👉 https://bit.ly/2BBz6LN
Facebook: home.co.th 👉 https://bit.ly/2VKzSNs
Instagram: @home.buyers.th 👉 https://bit.ly/2D66mLJ
Twitter: Home Buyers 👉 https://bit.ly/2VIiXLf
Line : Home Buyers 👉 https://bit.ly/3ipORWK
ติดต่อโฆษณาได้ที่ฝ่ายโฆษณา บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด โทร. 084 425 9317

สำรวจทำเล รถไฟฟ้าสถานีรังสิต ก่อนสายสีแดงเปิดบริการจริงปลายปี 2564 และเปิดทดลองนั่งฟรี!! 2 ส.ค. 64

รถไฟทางไกลวิ่งทดสอบบนทางยกระดับ [ EP.2 ]


การทดลองรถไฟทางไกลวิ่งบนทางยกระดับ LD เพื่อทดสอบการเดินรถร่วมบนทางรถไฟไฟฟ้าสายสีแดง โดยวิ่งร่วมในระบบ
จัดเป็น 6ชุดรถ 20ขบวนได้แก่
1101 / 1102 รถพ่วง ( Hitachi +รถนอนCNRชุด115คัน )คลิปขบวนรถนอนCNR https://www.youtube.com/watch?v=_Z54X…
1103 / 1104 รถพ่วง ( Hitachi +บนท.ป.+บนอ.ป. )
1105 / 1106 รถพ่วง ( Hitachi +บนท.ป.+บนอ.ป. )
1107 / 1108 /1109/1111/1113/1110/1112/1114 รถดีเซลราง ( DEAWOO )
1115/1116/1117/1118/1119/1120 Alstom รถจักรดีเซลตัวเปล่า
รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟทางไกล CT LD SRT SRTET
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ดีเซลราง

รถไฟทางไกลวิ่งทดสอบบนทางยกระดับ [ EP.2 ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รถไฟฟ้า ส่วน ต่อ ขยาย

Leave a Comment