[NEW] รวบรวมชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ฉบับอัปเดต! | รพ สระบุรี – POLLICELEE

รพ สระบุรี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคาะราคากลางแล้ว!

จองวัคซีน Modernaภาพจาก PBS News Hour

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac รวมทั้งวัคซีนอื่น ๆ ด้วย เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว คาดว่าจะต้องฉีดกระตุ้น เพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันที่จะตกลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป รวมทั้งเพื่อให้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นด้วย แต่ยังไม่แน่ชัดว่าควรฉีดกระตุ้นเมื่อไร คาดว่าน่าจะหลังจากฉีดครบ 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 3-4 เดือน และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าควรจะกระตุ้นด้วยวัคซีนตัวใดจึงจะเหมาะสม ทั้งหมดนี้ยังต้องรอการศึกษาที่จะได้ผลเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ในการฉีดกระตุ้นนั้น คาดว่าฉีดเพียงเข็มเดียวน่าจะเพียงพอ ส่วนในกรณีจะเปลี่ยนชนิดของวัคซีนในเข็มที่ 2 ตามความจำเป็น เช่น แพ้เข็มที่ 1 ก็สามารถทำได้ โดยนับต่อเป็นเข็มที่ 2 ได้เลย ไม่ต้องมาเริ่มฉีดใหม่

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท / เข็ม อัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว ขณะที่การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมในช่วงเดือน ต.ค. 64 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนจะเริ่มเรียกเก็บเงินกับลูกค้าที่จองไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา กับทางองค์การเภสัชกรรม

งานวิจัยเผย Moderna สามารถป้องกันสายพันธ์ุเดลต้าได้!

บริษัท โมเดอร์นา ประกาศว่าผลการศึกษาพบว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Moderna มีประสิทธิภาพในการรับมือกับเชื้อได้หลายสายพันธุ์ ผลการศึกษาที่เสร็จสิ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าวัคซีนโมเดอร์นาสามารถป้องกันเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์เบต้า เดลต้า และแคปปาได้ และถึงแม้ว่าสายพันธุ์เดลต้าในวัคซีนจะถูกทำให้เชื้อมีความอ่อนกำลังลง แต่ก็ยังสามารถกระตุ้นให้ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันได้

จากผลการศึกษาล่าสุดสำหรับวัคซีน 2 ยี่ห้อ คือ Moderna และ Pfizer ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารของ Nature พบว่าวัคซีนสามารถลดความรุนแรงของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ โดย Stéphane Bancel, CEO ของ Moderna ได้กล่าวอีกว่าวัคซีนของ Moderna สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้วัคซีนของ Moderna แพร่หลายไปในกลุ่มประชากรมากขึ้น ซึ่งบริษัทก็ได้มีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตัว mRNA อยู่

COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าถือเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยในอเมริกา พบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ออกมากล่าวว่า สายพันธุ์เดลต้าจัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อที่มีการแพร่กระจายไปได้เร็วมาก เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ  ดังนั้นหนทางในการลดการแพร่กระจายคือต้องมีการป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

ติดตามบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจต่อได้ที่

[NEW] รวบรวมชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ฉบับอัปเดต! | รพ สระบุรี – POLLICELEE

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคาะราคากลางแล้ว!

จองวัคซีน Modernaภาพจาก PBS News Hour

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac รวมทั้งวัคซีนอื่น ๆ ด้วย เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว คาดว่าจะต้องฉีดกระตุ้น เพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันที่จะตกลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป รวมทั้งเพื่อให้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นด้วย แต่ยังไม่แน่ชัดว่าควรฉีดกระตุ้นเมื่อไร คาดว่าน่าจะหลังจากฉีดครบ 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 3-4 เดือน และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าควรจะกระตุ้นด้วยวัคซีนตัวใดจึงจะเหมาะสม ทั้งหมดนี้ยังต้องรอการศึกษาที่จะได้ผลเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ในการฉีดกระตุ้นนั้น คาดว่าฉีดเพียงเข็มเดียวน่าจะเพียงพอ ส่วนในกรณีจะเปลี่ยนชนิดของวัคซีนในเข็มที่ 2 ตามความจำเป็น เช่น แพ้เข็มที่ 1 ก็สามารถทำได้ โดยนับต่อเป็นเข็มที่ 2 ได้เลย ไม่ต้องมาเริ่มฉีดใหม่

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท / เข็ม อัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว ขณะที่การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมในช่วงเดือน ต.ค. 64 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนจะเริ่มเรียกเก็บเงินกับลูกค้าที่จองไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา กับทางองค์การเภสัชกรรม

งานวิจัยเผย Moderna สามารถป้องกันสายพันธ์ุเดลต้าได้!

บริษัท โมเดอร์นา ประกาศว่าผลการศึกษาพบว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Moderna มีประสิทธิภาพในการรับมือกับเชื้อได้หลายสายพันธุ์ ผลการศึกษาที่เสร็จสิ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าวัคซีนโมเดอร์นาสามารถป้องกันเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์เบต้า เดลต้า และแคปปาได้ และถึงแม้ว่าสายพันธุ์เดลต้าในวัคซีนจะถูกทำให้เชื้อมีความอ่อนกำลังลง แต่ก็ยังสามารถกระตุ้นให้ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันได้

จากผลการศึกษาล่าสุดสำหรับวัคซีน 2 ยี่ห้อ คือ Moderna และ Pfizer ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารของ Nature พบว่าวัคซีนสามารถลดความรุนแรงของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ โดย Stéphane Bancel, CEO ของ Moderna ได้กล่าวอีกว่าวัคซีนของ Moderna สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้วัคซีนของ Moderna แพร่หลายไปในกลุ่มประชากรมากขึ้น ซึ่งบริษัทก็ได้มีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตัว mRNA อยู่

COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าถือเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยในอเมริกา พบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ออกมากล่าวว่า สายพันธุ์เดลต้าจัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อที่มีการแพร่กระจายไปได้เร็วมาก เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ  ดังนั้นหนทางในการลดการแพร่กระจายคือต้องมีการป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

ติดตามบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจต่อได้ที่


รพ.สระบุรี เคลียร์เตียงผู้ป่วยโควิดด้านนอกแล้ว | ข่าวช่อง 8 | 21 ก.ค. 64


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี แจงภาพผู้ป่วยล้นนอนรอเตียงริมถนน เผยเป็นจุดพักคอยตรวจโควิดก่อนรักษา ล่าสุดเคลียร์ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
📌 รับชม ข่าวช่อง8 กดหมายเลข27
📌 หรือรับชมสดทางออนไลน์ได้ที่
🔵 Facebook คลิก bit.ly/2TYQx1r
🔴 Youtube คลิก bit.ly/3zZrts3
ทีมข่าวออนไลน์ช่อง8
https://www.facebook.com/thaich8news
https://twitter.com/thaich8news
http://instagram.com/thaich8news
http://www.thaich8.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รพ.สระบุรี เคลียร์เตียงผู้ป่วยโควิดด้านนอกแล้ว | ข่าวช่อง 8 | 21 ก.ค. 64

ผอ.รพ.สระบุรีแจงเหตุผู้ป่วยเตียงล้นออกนอก รพ. | ข่าวเที่ยงช่องวัน | ข่าวช่องวัน


แชร์สนั่นโซเชียล ภาพหดหู่ ผู้ป่วยโควิดเตียงล้นออกนอกโรงพยาบาลสระบุรี ลมพัดฉากกั้นล้ม เตียงเต็ม โรงพยาบาลสระบุรี นอนรอเตียง
_______________________________________
\”ข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ\”
ติดตามชม ข่าวช่องวัน ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ ช่องวัน31
และติดตามช่องทางได้ดังนี้
Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / Youtube : onenews31

ผอ.รพ.สระบุรีแจงเหตุผู้ป่วยเตียงล้นออกนอก รพ. | ข่าวเที่ยงช่องวัน | ข่าวช่องวัน

รพ.สระบุรีเปิดเต็นท์คลินิกกรองคนไข้กันโควิด-19 (20 มี.ค. 63)


โรงพยาบาลสระบุรี เปิดเต็นท์คลินิกไข้หวัด สำหรับตรวจโรคทางเดินหายใจ หรือโรคหวัด คัดกรองคนไข้ออกมาจากคลินิกปกติ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด19
ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS
เชื้อโควิด19 ไวรัสอู่ฮั่น ไวรัสโควิด19 COVID19

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

รพ.สระบุรีเปิดเต็นท์คลินิกกรองคนไข้กันโควิด-19 (20 มี.ค. 63)

เปิดโผ!! 10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ห้ามพลาด!


เปิดโผ!! 10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ห้ามพลาด!

เปิดโผ!! 10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ห้ามพลาด!

เช็คที่นี่! อธิบายชัดๆ เงื่อนไขฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ต้องฉีดแบบไหน รัฐยันมีบริการฟรี


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย ถึงผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ข้อสรุปเรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือเข็ม 3 ว่า
ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ครบ 2 เข็ม ให้กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ โดยเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หรือหากเป็นการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ก็ให้เว้นระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หลังรับเข็ม 2 หรืออยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
โดยหลักการการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม ต้องเว้นระยะห่างกัน 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามเอกสารกำกับยาจากบริษัทผู้ผลิต และสามารถใช้ได้กับผู้ที่อายุ 12 ปี
ส่วนการฉีดไขว้ กรณีที่รับวัคซีนซิโนแวค ,ซิโนฟาร์ม,แอสตราเซเนกา หรือไฟเซอร์ เป็นเข็มที่1 ให้เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 2
ส่วนการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็ม 3 หรือ เข็มกระตุ้น ในกลุ่มผู้รับวัคซีนซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ให้เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ หลังรับเข็มที่ 2
สำหรับผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ในเดือนมิถุนายน ขอให้ไปติดต่อที่จุดฉีดเดิม หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อแจ้งความจำนงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่รัฐจัดให้ประชาชนกลุ่มนี้ และเป็นการรับบริการฟรี
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/264860

เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ (Morning News Weekend)
6 พฤศจิกายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/mor…​
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3​​
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3​​
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

เช็คที่นี่! อธิบายชัดๆ เงื่อนไขฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ต้องฉีดแบบไหน รัฐยันมีบริการฟรี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ รพ สระบุรี

Leave a Comment