[NEW] วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม | ตรวจหวยวันที่ 1 กรกฎาคม – POLLICELEE

ตรวจหวยวันที่ 1 กรกฎาคม: คุณกำลังดูกระทู้

          วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันนี้เรามีประวัติ และการกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มาฝาก

“Scouting For Boys”

เมื่อกิจการลูกเสือแพร่หลายขึ้นในปี พ.ศ. 2451 ท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ จึงได้แต่งหนังสือฝึกอบรมลูกเสือขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยหนังสือเล่มดังกล่าวมีชื่อว่า “Scouting For Boys” และคำว่า “Scout” ซึ่งใช้เรียกแทน “ลูกเสือ” มีความหมายตามตัวอักษร คือ

C : Courtesy

C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี

จุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือในประเทศไทย

          สำหรับในประเทศไทย กิจการลูกเสือเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงคราม
และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย
เป็นต้น นอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติ
มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

          กระทั่งอีก 2 เดือนถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม
ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรกคือ “นายชัพน์ บุนนาค”

          จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนเองขึ้นบ้าง
ทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก
โดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

รัชกาลที่ 6
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

ลูกเสือกองแรกของไทย

          ลูกเสือกองแรกของไทยก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เรียกว่า “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1” ก่อนที่จะขยายตัวไปจัดตั้งตามโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานคติพจน์
เพื่อให้เด็กที่จะเข้าประจำการในกองลูกเสือได้ปฏิญาณตนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

          ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระราชหฤทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถึงกับทำให้กองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์
และลูกเสือกองนี้ได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง
และยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

          หลังจากทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นมาแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ
ให้ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือ
และตั้งสภากรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก
ต่อมาทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ไปยังจังหวัดใดก็ตาม ก็จะโปรดเกล้าฯ
ให้กระทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือประจำจังหวัดนั้น ๆ ให้ด้วย

          และหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ก็ได้ทรงฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2470 พระองค์โปรดเกล้าฯ
ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ และจัดให้อบรมลูกเสือหลายรุ่น กระทั่งรุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2475
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น
กิจการลูกเสือจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยยุวชนทหาร
และรับเด็กที่เคยเป็นลูกเสือมาแล้วมาฝึกวิชาทหาร
ส่วนกิจการลูกเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น
โดยมีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้น
เพื่อฝึกร่วมกับยุวชนทหาร ทำให้กิจการลูกเสือซบเซาลงบ้างในยุคนี้

          ในปี พ.ศ. 2490 กิจการลูกเสือกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง
หลังจากทางราชการได้จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
และส่งเจ้าหน้าที่ในกองลูกเสือไปรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล
และตามแบบนานาประเทศ กระทั่งมีพระราชบัญญัติลูกเสือบังคับใช้
โดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร

          วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น มีความว่า
“คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ”

ลูกเสือสำรอง :

อายุ 8-11 ขวบ เทียบชั้นเรียน ป.1-4 มีคติพจน์คือ ทำดีที่สุด (DO YOUR BEST)

[Update] ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2564 (สด) | ตรวจหวยวันที่ 1 กรกฎาคม – POLLICELEE

Save

Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


ใบตรวจหวย 1/7/64 เรียงเบอร์งวดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2564


ดูด่วน!! ใบตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัพเดททุกงวด รวดเร็วทันใจ
[[โปรดแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะจ้ะ]]
✔✔กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ
\”เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะจ้ะ\”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ใบตรวจหวย 1/7/64 เรียงเบอร์งวดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2564

สถิติหวยออก1กรกฎาคมคม | หวยออก1กรกฎาคมเดือนแปด | งวดวันที่1กค64 | หวยออกเดือนกรกฎาคม64 I หวยออก1กค64


สถิติหวยออก1กรกฎาคมคม หวยออก1กรกฎาคมเดือนแปด งวดวันที่1กค64 หวยออกเดือนกรกฎาคม64 หวยออก1กค64 เลขที่ออกบ่อย1 กรกฎาคม สำหรับคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ หวยออก1กรกฎาคมเดือนแปดไทย ย้อนหลัง31ปี มี 23 งวด และ ในคลิปจะมีเลขที่ออกบ่อย1กรกฎาคมเดือนแปดไทย เลขเด่นหวยออก1กรกฎาคมเดือน8 เลขเด่นในแต่ละหลักเพื่อนำไปจัดชุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออกวันพฤหัสบดี1/7/64 ซึ้งตรงกับ แรม7ค่ำเดือนแปดไทย หวยออก1กรกฎา หวยออก1กรกฎาคมเดือนแปด หวยออก1กค64

สถิติหวยออก1กรกฎาคมคม | หวยออก1กรกฎาคมเดือนแปด | งวดวันที่1กค64 | หวยออกเดือนกรกฎาคม64 I หวยออก1กค64

Live! ถ่ายทอดสดหวย 1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล


Live! ถ่ายทอดสดหวย 1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ่ายทอดสดหวยงวดนี้ งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่ง ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ่ายทอดสด หวย,สลาก,หวย,ผลสลาก,หวยออก,ถ่ายทอดสดหวย,งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564,ตรวจหวย,ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล,สลากกินแบ่งรัฐบาล

ขอบคุณ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดหวย

Live! ถ่ายทอดสดหวย 1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล

สุดซึ้ง สไตล์อีสาน [สักวาหน้าหนาว – มีเมียเด็ก – คิดฮอตสิอดเอา – พี่เมาวันเขาหมั้น – ฮักน้องตอนเมา]


ศิลปิน : พรศักดิ์ ส่องแสง, แดง จิตกร, ศักดิ์ ภูเวียง,
แมน มณีวรรณ, ดอกรัก ดวงมาลา
อัลบั้ม : สุดซึ้ง สไตล์อีสาน
ให้กำลังใจ 1 like 1 แชร์ 1 คอมแม้นด้วยนะคะ
โปรดกด “Subscribe” หรือ “ติดตาม” เพื่อรับชมเพลงใหม่ๆก่อนใคร

รวมเพลงหมอลําลูกทุ่ง รวมเพลงหมอลํา ลูกทุ่งฮิต
เพลง
01. สักวาหน้าหนาว (แดง จิตกร)\r
02. มีเมียเด็ก (พรศักดิ์ ส่องแสง)\r
03. ผู้หญิงคนนี้คือแฟนอ้าย (ดอกรัก ดวงมาลา)
\r04. พี่เมาวันเขาหมั้น (แมน มณีวรรณ)\r
05. น้ำตาผ่าเหล้า (แดง จิตกร)\r
06. ฟ้าเหงาฝนคนเหงาใจ (พรศักดิ์ ส่องแสง)\r
07. คิดฮอตสิอดเอา (ศักดิ์ ภูเวียง)\r
08. ฮักน้องตอนเมา (ดอกรัก ดวงมาลา)
\r09. ความรักเหมือนฟองเบียร์ (แมน มณีวรรณ)
\r10. นิทานแกล้มเหล้า (แดง จิตกร)\r
11. ใบตองรองน้ำตา (พรศักดิ์ ส่องแสง)
\r12. หลอยฮักหลอยซึ้ง (ศักดิ์ ภูเวียง)\r
13. น้องสิถ่า (ดอกรัก ดวงมาลา)\r
14. ยาล้างแผลใจ (แมน มณีวรรณ)
\r15. มนต์รัก ตจว. (แดง จิตกร)
\r16. มันบ่ใช่ (ศักดิ์ ภูเวียง)\r
17. ผัวเผิ่นพาเป็น (ดอกรัก ดวงมาลา)
18. รักแท้แคร์ด้วยหรือ (แมน มณีวรรณ)\r
19. ฮักน้องคือเก่า (พรศักดิ์ ส่องแสง)\r
20. งามข้ามปี (แดง จิตกร)
\r21. วันงานประหารใจ (ศักดิ์ ภูเวียง)

สุดซึ้ง สไตล์อีสาน [สักวาหน้าหนาว - มีเมียเด็ก - คิดฮอตสิอดเอา - พี่เมาวันเขาหมั้น - ฮักน้องตอนเมา]

ตรวจหวยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจเรียงเบอร์ 1/07/2562 ตรวจรางวัลที่ 1


ตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจรางวัล ตรวจหวยงวด 1/07/62 ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 62

ตรวจหวยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจเรียงเบอร์ 1/07/2562 ตรวจรางวัลที่ 1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตรวจหวยวันที่ 1 กรกฎาคม

Leave a Comment