[NEW] วิเคราะห์สงครามการค้า จีน-สหรัฐฯ ปี 2021 ไทยจะปรับตัวอย่างไรในความขัดแย้ง | ข่าวจีนกับสหรัฐล่าสุด – POLLICELEE

ข่าวจีนกับสหรัฐล่าสุด: คุณกำลังดูกระทู้

มองแนวโน้มเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จากงาน THE WISDOM The Symbol Of Your Vision: 2021 Economic Outlook & Investment Forum ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย

ปี 2020 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน และการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ยิ่งในประเทศไทยเองที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ยิ่งได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างปกติเป็นเวลานานนับปีแล้ว 

เดอะวิสดอมกสิกรไทย ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทย และในระดับโลกท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระดับประเทศ ซึ่ง Brand Inside ได้สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้

Table of Contents

ภาพรวมสัญญาณการฟื้นตัวดี แต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

เริ่มต้นด้วย คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ ในปี 2563–2564 โดยให้ความสำคัญไปที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว ธุรกิจบางประเภทขาดรายรับมานานเกือบ 1 ปี ดังนั้นสิ่งที่น่าจับตามองต่อจากนี้จึงเป็นประเด็นเรื่องวัคซีน ว่าจะมีการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อไหร่ รวมถึงประเด็นด้านนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ที่จะส่งผลต่อตราสารหนี้ และค่าเงินบาทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในฐานะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย คุณขัตติยา มองว่าลูกค้ามีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีกว่าที่คาด แต่ยังตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ต้องจับตามมองอะไรบ้าง

ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย โดยมองว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มี 2 ส่วนสำคัญ คือ วัคซีน และมาตรการของแต่ละประเทศที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากมาตรการอัดฉีดเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะสั้นจากการส่งออก แต่ในระยะยาวอาจต้องมีการปรับตัว

ส่วนประเด็นด้านเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ดร.ชญาวดี มองว่า GDP ของไทยในปีนี้จะโต 3.2% จากปัจจัยที่ประเทศคู่ค้าของไทยเติบโตได้ดี ประกอบกับภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ดีกว่าปี 2563 เพราะมีภูมิคุ้มกัน นโยบายภาครัฐที่รวดเร็ว และประชาชนสามารถปรับตัวได้

จีน-อเมริกา กับสงครามการค้าที่ไทยอยู่ตรงกลางของความขัดแย้ง

นอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนั่นคือสงครามการค้าระหว่าง จีน และสหรัฐอเมริกา รวมถึงการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าจับตามองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

  1. ห่วงโซ่มูลค่าโลก (

   Global Value Chain

   ) ที่เปลี่ยนไป และไทยจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีแค่ไหน

  2. การเปลี่ยนของดุลอำนาจ ทั้งจีน และสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน
  3. การดิสรัปของเทคโนโลยี ที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป
  4. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

    

ประเด็นเรื่องห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) นี้ รศ.ดร.ปิติ คาดการณ์ว่ามูลค่าของห่วงโซ่มูลค่าโลกในขณะนี้อยู่ที่ 18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะกลับไปสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนโควิด-19 จะระบาดได้ในปี 2023 แต่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

กล่าวคือการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มของห่วงโซ่มูลค่าโลก จะมีทิศทางของลูกศรที่เปลี่ยนไป โดยที่กลุ่มของห่วงโซ่มูลค่าโลกในพื้นที่อาเซียน ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป จะยังเป็นบวกอยู่ 

ส่วนประเด็นด้านสงครามการค้าระหว่างจีน กับสหรัฐอเมริกา รศ.ดร.ปิติ ให้ความเห็นว่าแม้สหรัฐอเมริกาจะได้โจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้ว แต่ความจริงสงครามการค้ายังไม่ได้จบลง เพราะไบเดนเองก็ไม่ได้เปลี่ยนนโยบายระยะยาวของประเทศ

รวมถึงไทยเองก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะในขณะนี้สหรัฐอเมริกา มีนโยบายจับตามองประเทศที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลทางการค้า ซึ่งไทยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศนี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกา นำโดยรัฐบาลของโจ ไบเดน ยังมีการดำเนินนโยบาย Buy American Rules ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ ซึ่งรศ.ดร.ปิติ ให้ข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำการค้าขายกับสหรัฐอเมริกา ก็ต้องมีการสร้างถิ่นกำเนิดของสินค้าในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้น เพราะโจ ไปเดน ได้ลงนามเพื่อเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ประกาศว่ารถยนต์ทุกคันของรัฐ จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งประเทศที่มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคือเวียดนาม ที่มีการทำข้อตกลง FTA กับสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะตั้งโรงงานเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปี 2564 คาดหวังนักท่องเที่ยว 6.5 ล้านคน

นอกจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่น่าจับตามองในปี 2021 ยังมีประเด็นที่น่าจับตามมองอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2564 ว่าจะมีจำนวน 6.5 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยก่อน คาดว่าจะเป็นกลุ่มยุโรป อเมริกาเหนือ สแกนดิเนเวีย มากกว่า ประเทศในเอเชีย ทั้งจีน และญี่ปุ่น ที่ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ ดังนั้นเรื่องการท่องเที่ยวจะต้องเน้นเชิง “คุณภาพ” และการใช้จ่ายที่มากขึ้น ไม่ได้เน้น “จำนวน” อีกต่อไป 

โดยสรุปแล้ว แนวโน้มเศรษฐกิจ และการลงทุนในปี 2564  นับว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก และการข้ามผ่านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือการ “ปรับตัว” ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านมองภาพไว้ และเป็นการตั้งคำถามต่อไปว่าไทยสามารถปรับตัวได้ดีเพียงใด 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Share this:

[Update] | ข่าวจีนกับสหรัฐล่าสุด – POLLICELEE

Link has been copied to clipboard


จีน-ไต้หวัน เดือด : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.106


หายนะจะมาเยือนทั้งภูมิภาค หากปล่อยให้จีนยึดไต้หวัน?
ติดตามคลิป VDO เพิ่มเติมได้ที่
Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิ: https://www.facebook.com/sondhitalk/
Website: https://www.sondhitalk.com
Podcast Sondhitalk: https://sondhitalk.podbean.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

จีน-ไต้หวัน เดือด : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.106

เจาะขุมกำลังทางทหารเทียบสหรัฐฯ – จีน : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ (2 ก.ย. 63)


กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการทหารและความมั่นคง โดยเนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงขีดความสามารถทางการทหารของจีน เป้าหมายของการพูดถึงขุมกำลังของจีนกำลังสะท้อนให้เห็นถึงนัยอะไรหรือไม่ ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/EveningNews

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

เจาะขุมกำลังทางทหารเทียบสหรัฐฯ – จีน : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ (2 ก.ย. 63)

สหรัฐฯ หึ่ม !! ไม่ยอมรับจีนอ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้


สหรัฐฯ หึ่ม !! ไม่ยอมรับจีนอ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้
สหรัฐอเมริกา ประกาศไม่ยอมรับการอ้างสิทธิทางทะเลในทะเลจีนใต้ของรัฐบาลจีนและเรียกร้องให้ประชมคมอาเซียนลุกขึ้นจริงจังกับปัญหาขัดแย้งในเมียนมา
แอนโทนี บลิงเค็น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมประชุมทางออนไลน์กับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
และประกาศชัดไม่ยอมรับท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้
บลิงเค็นได้เรียกร้องให้อาเซียน ดำเนินการทันที ในฉันทามติ 5
ข้อที่ประชุมกันไปแล้วตั้งแต่เมษายน และให้แต่งตั้งทูต สำหรับเรื่องเมียนมาโดยเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง และรีบเปลี่ยนถ่ายไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ พื้นที่ครอบครองของจีนในทะเลจีนใต้ตามเส้นประทั้ง 9 หรือ \u0026quot;ninedash line เพราะพื้นที่ตรงนั้นคาบเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลของ 5 ประเทศในอาเซียน คือเวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเส้นทางเดินเรือสากล และเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ประมง
นอกจากทะเลจีนใต้แล้ว แม่น้ำโขงได้กลายเป็นแนวหน้าใหม่ในการปะทะกัน ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนโดยปักกิ่งแซงหน้าวอชิงตันทั้งในด้านการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและอิทธิพลเหนือประเทศปลายน้ำด้วยการควบคุมน่านน้ำในแม่น้ำโขง โดยสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะเข้ามาช่วย สนับสนุน ประเทศสมาชิก ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเปิดและทำให้เสรี บนลำน้ำโขง
สำหรับประเทศ หุ้นส่วนของสหรัฐ บนแม่น้ำแห่งนี้

อาเซียน4.0 อาเซียน4.0ออนไลน์ อาเซียนพลัส อาเซียน
ASEANplus ASEAN4.0
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอาเซียนได้ใน

รายการ อาเซียน Plus
ทุกวันจันทร์
เวลา 10.3011.00 ทาง TNNช่อง16
และ รายการ อาเซียน 4.0 ONLINE
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.0017.30
รับชมสด ได้ทาง Youtube: TNN Online
และ FACEBOOK LIVE PAGE : TNN LIVE

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

สหรัฐฯ หึ่ม !! ไม่ยอมรับจีนอ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้

ไบเดน ลั่นสหรัฐพร้อมปกป้องไต้หวัน หากถูกจีนโจมตี | 22 ต.ค. 64 | รอบโลก DAILY


ไบเดน ลั่นสหรัฐพร้อมปกป้องไต้หวัน หากถูกจีนโจมตี
.
เป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯประกาศจุดยืนชัดๆ เพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของสหรัฐและไต้หวันค่อนข้างคลุมเครือ
.
จีนก็ออกมาตอบโต้ทันที โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงย้ำว่า \”ไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีน และไม่มีใครมีสิทธิ์ในการแทรกแซงกิจการภายใน\”
ติดตามใน \”รอบโลก DAILY\” วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 เวลา 20.30 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36
ไบเดน ไต้หวัน จีน สหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ ข่าววันนี้ที่ต้องรู้ กรุณาบัวคำศรี รอบโลกDAILY PPTVHD36 ช่อง36

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

ไบเดน ลั่นสหรัฐพร้อมปกป้องไต้หวัน หากถูกจีนโจมตี | 22 ต.ค. 64 | รอบโลก DAILY

ภูมิศาสตร์สหรัฐฯ – จีน ในอาเซียนและไทย : ทันโลกกับ Thai PBS World (27 พ.ค. 64)


การขับเคี่ยวกันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เด่นชัดขึ้นในทุกมิติ ทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อาเซียนและไทยต้องรับมืออย่างไร
ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS
สหรัฐฯจีน เศรษฐกิจ

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ภูมิศาสตร์สหรัฐฯ - จีน ในอาเซียนและไทย : ทันโลกกับ Thai PBS World (27 พ.ค. 64)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าวจีนกับสหรัฐล่าสุด

Leave a Comment