[NEW] สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมรับ 440 เที่ยวบิน ให้บริการรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ | ข่าว aot – POLLICELEE

ข่าว aot: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้


© Matichon

ภาพประกอบข่าว

ทอท.พร้อมรับผู้โดยสารเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมต้อนรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาใช้บริการในวัน

เปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาให้บริการ เพื่อลดการสัมผัส และเว้นระยะห่าง รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่จะฟื้นตัวในอนาคต

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ในส่วนของ AOT ซึ่งบริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตระหนักว่าในช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และส่งผลต่อวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติตามแนวคิด Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบครอบจักรวาลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับในแผนวิสาหกิจของ AOT (ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา) ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรโดยได้กำหนดกลยุทธ์การนำ Digital Technology และนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน


© Matichon

ภาพประกอบข่าว

ดังนั้น การเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 AOT จึงมีความพร้อมให้บริการอย่างเต็มความสามารถ โดยได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ (Transport New Normal) มาให้บริการผู้โดยสาร รวมทั้งได้จัดให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการสนามบิน พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้จัดการฝึกซ้อมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร เป็นต้น โดยการจำลองขั้นตอนการปฏิบัติทั้งในส่วนของกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสนามบิน

สำหรับประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศ ณ ทสภ.ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีสายการบินแจ้งทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์ ประมาณ 440 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ประมาณ 230 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ ประมาณ 110 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขนส่งสินค้า ประมาณ 100 เที่ยวบิน โดยเมื่อประมาณการที่ร้อยละ 30 จากความจุของแบบอากาศยาน AOT จึงคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่าน ทสภ.จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 30,000 คน

แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ ประมาณ 23,000 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 7,000 คน ซึ่ง AOT ได้นำเครื่อง KIOSK สำหรับเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS) จำนวน 196 เครื่อง และเครื่อง KIOSK รับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop : CUBD) จำนวน 42 เครื่อง ที่มีมาตรฐานตามที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) กำหนด มาให้บริการผู้โดยสารในกระบวนการพิธีการผู้โดยสารขาออก ซึ่งได้ติดตั้งกระจายอยู่บริเวณแถวเช็กอินตั้งแต่ Row B ถึง Row U ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.

สำหรับเครื่อง CUSS Kiosk จะเป็นอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารทำการเช็กอินด้วยตนเอง ผ่าน Application ของสายการบินที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว รวมทั้งยังสามารถเลือกที่นั่งได้ด้วยตนเอง เพราะเครื่องจะแสดงรายละเอียดของที่นั่งได้เสมือนจริง ดูเข้าใจง่าย ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลารอคิวเช็กอิน นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถเช็กอินล่วงหน้าเป็นเวลา 6-12 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน) และเมื่อผู้โดยสารเช็กอินด้วยเครื่อง CUSS เรียบร้อยแล้ว สามารถนำกระเป๋าสัมภาระโหลดผ่านเครื่อง CUBD ได้ด้วยตนเอง

นอกจากความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารสำหรับการเปิดประเทศแล้ว ในอนาคตที่การเดินทางจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติดังก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะทำให้ ทสภ.รองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถ ดังนั้น AOT จึงได้วางแผนจะเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) เพื่อแบ่งผู้โดยสารมาจากอาคารผู้โดยสารหลัก ซึ่งจะทำให้ ทสภ.สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านคน โดยอาคาร SAT-1 เป็นอาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่การบิน (Airside) จะให้บริการผู้โดยสารขาออกที่ได้ทำการเช็กอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารผู้โดยสารหลักเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้โดยสารเดินเข้าไปในเขต Airside ตรงไปยังด้านหลังเกษียรสมุทร บริเวณชั้น 4 Concourse D และลงไปยังสถานีรถไฟฟ้า APM (Automated People Mover) เพื่อนั่งรถไฟฟ้า APM มายังอาคาร SAT-1

ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้า เมื่อลงเครื่องแล้ว ต้องลงไปยังชั้น B2 เพื่อนั่งรถไฟฟ้า APM มายังอาคารผู้โดยสารหลักไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า และจุดรับกระเป๋าสัมภาระต่อไป ส่วนผู้โดยสารต่อเครื่อง (Transit/Transfer Passenger) จะสัญจรเฉพาะระหว่างชั้น 2 และชั้น 3 เท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบันอาคาร SAT-1

ซึ่งรวมถึงส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการทำงานร่วมกันของแต่ละระบบ และทดสอบเดินรถไฟฟ้า APM (System Demonstration) ในส่วนของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า และระบบตรวจจับวัตถุระเบิดอยู่ระหว่างการติดตั้ง และเชื่อมต่อกับระบบเดิม โดยสำหรับรถไฟฟ้า APM จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1 ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที และสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 210 คนต่อขบวน หรือประมาณ 5,900 คนต่อชั่วโมง

สำหรับอาคาร SAT-1 มีพื้นที่ 216,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น B2 เป็นชั้นของสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ชั้น B1 งานระบบ ชั้น G ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ชั้น 2 สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 3 สำหรับผู้โดยสารขาออก และชั้น 4 เป็นร้านค้า และร้านอาหาร โดยอาคาร SAT-1 มีหลุมจอดอากาศยาน 28 หลุมจอด แบ่งเป็นอากาศยานแบบ Code E จำนวน 20 หลุมจอด และแบบ Code F จำนวน 8 หลุมจอด AOT ได้ออกแบบอาคารโดยการต่อยอดสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับอาคารเทียบเครื่องบินเดิม

โดยหลังคาตรงกลางของอาคารจะถูกยกให้สูงขึ้นกว่าส่วนอื่นๆ เป็นลักษณะเลียนแบบการไล่ระดับหลังคาเป็นชั้นๆ ในสถาปัตยกรรมไทยและภายในอาคารได้ติดตั้งประติมากรรมช้างเผือก “คชสาร(น)” ซึ่งช้างถือเป็นสัตว์ท้องถิ่นประจำชาติไทย โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงกลางทำให้เกิดเป็นจุดหมายตาแรกของอาคาร รวมถึงห้องน้ำในบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ได้มีการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก อีกทั้งยังได้นำเอาเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นในแต่ละภาค ประเพณีวัฒนธรรม เช่น ประเพณีลอยกระทง มวยไทย เป็นต้น มาใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่ และช่วยให้ผู้โดยสารจดจำพื้นที่ง่ายขึ้น ตลอดจนมีการตกแต่งสวนประดับที่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ให้เป็นสวนแนวตั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

นายนิตินัยกล่าวในตอนท้ายว่า AOT ในฐานะประตูสู่ประเทศไทยที่ต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วโลก ขอยืนยัน

ความพร้อมในการให้บริการของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT ทั้ง 6 แห่ง ตามแผนการเปิดประเทศของภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการสนามบินตามมาตรการ Universal Prevention ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย อันจะนำมาสู่การฟื้นฟูทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

© Matichon
ภาพประกอบข่าว

[NEW] AOTดีล 15 สนามบิน เชื่อมโยงแอพพลิเคชั่น แชร์รายได้ขายสินค้า | ข่าว aot – POLLICELEE

ผู้ชมทั้งหมด 1,202 

AOT เร่งเพิ่มฟังก์ชั้น “SAWASDEE by AOT” รองรับเปิดน่านฟ้า 1 พ.ย.นี้ พร้อมดีล 15 สนามบิน เชื่อมโยงแอพพลิเคชั่น แชร์รายได้จากการขายสินค้า  มุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม เบื้องต้นคุยกับ ททท. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในประเทศ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ AOT อยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ให้มีระบบการทำงานที่หลากหลาย (ฟังก์ชั้น) ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการให้บริการ และพร้อมจะเชื่อมโยงสารสนเทศด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  

ทั้งนี้ แอพพลิเคชัน  “SAWASDEE by AOT” นั้นจะเป็นการอำนวยความสะดวก สบายในการใช้บริการทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และยังเป็นช่องหนึ่งในการเพิ่มรายได้ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ของ AOT ในอนาคต และมุ่งสู่การเป็น “Digital Airports   

แอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” จะสามารถเช็กเที่ยวบินในแต่ละวัน เช็กอินผ่านระบบแอพพลิเคชัน มีระบบติดตามกระเป๋าแบบเรียลไทม์ บอกที่ตั้งร้านอาหาร ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน ตรวจสอบที่จอดรถ จองรถแท็กซี่ พร้อมกับมีบริการเกมสะสมคะแนนที่สามารถนำไปเป็นส่วนลดแลกซื้อสิ้นค้า หรืออาหารที่ร่วมกับ แอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT”

นอกจากนี้ AOT ก็อยู่ระหว่างเจรจากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดย “SAWASDEE by AOT” จะเป็นศูนย์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินผ่าน “SAWASDEE by AOT” ได้

ขณะเดียวกันปัจจุบัน AOT ก็อยู่ระหว่างเจรจากับตัวแทน 15 ท่าอากาศยาน จาก 8 ประเทศใน 4 ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Sister Airport อาทิเช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานมิวนิก  ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน  เป็นต้น เพื่อร่วมมือเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นระหว่างกัน

โดยการเชื่อมโยงแอพพลิเคชัน กับท่าอากาศยานต่างประเทศนั้นจะสามารถจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ได้ ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย AOT ก็มีแผนที่จะไปเจรจาในรายละเอียดเรื่องการ Revenue Sharing หรือการแบ่งรายได้ 

อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” นั้นคาดว่าในปี 2565 จะเริ่มเชื่อมโยงแอพพิเคชั่นของท่าอากาศยานของต่างประเทศได้ ซึ่งในปี 2565 ก็จะเริ่มเห็นมีรายได้จากการเปิดให้บริการ “SAWASDEE by AOT” และในปี 2566 คาดว่ารายได้จะเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน และไปช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือ นอนแอโรว์ (Non – Aero) ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะมีสัดส่วนรายได้จาก Non – Aero มากกว่า 50% จากปัจจุบันสัดส่วนรายได้ Non – Aero อยู่ที่ 43% สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Aero อยู่ที่ 47%


AOT ดันธุรกิจใหม่ หนุนส่งออกไทย-อาเซียน I ย่อโลกเศรษฐกิจ 10 พ.ค. 64


ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/channel/UCqUBA96OsqMgSFvTwLXY9yw
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

AOT ดันธุรกิจใหม่ หนุนส่งออกไทย-อาเซียน I ย่อโลกเศรษฐกิจ 10 พ.ค. 64

สหรัฐฯ ห้ามนำเข้าวัสดุแผงโซลาร์เซลล์จากบริษัทจีน l ย่อโลกเศรษฐกิจ 24 มิ.ย.64


ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

สหรัฐฯ ห้ามนำเข้าวัสดุแผงโซลาร์เซลล์จากบริษัทจีน l ย่อโลกเศรษฐกิจ 24 มิ.ย.64

AOT เดินหน้าลงทุนรับโอกาสหลังวิกฤติโควิด Iชั่วโมงทำเงินI 30-10-63


AOT เดินหน้าลงทุนรับโอกาสหลังวิกฤติโควิด Iชั่วโมงทำเงินI 301063
โดย…ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://www.youtube.com/tnnthailand/
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

AOT เดินหน้าลงทุนรับโอกาสหลังวิกฤติโควิด Iชั่วโมงทำเงินI 30-10-63

แม็ค AF วีรคณิศร์ – Take Me Out Thailand ep.20 S12 (20 ม.ค. 61) FULL HD


Take Me Out Thailand S12 ep.20 แม็ค AF วีรคณิศร์ (20 ม.ค. 61)
รายการ เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ซีซั่น12 สัปดาห์ที่ 20 พบหนุ่มโสดที่หน้าตาแพ้น้าเน็ก เปิดตัวมาก็รวญเพลงเศร้าหา Soul Mate เลย ไม่ค่อยหล่อไง เลยต้องเปิดตัวให้แบบหล่อๆ ผู้ชายหาเช้ากินค่ำ แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล มากับสโลแกน ใจดี มีเวลาให้ สอดใส่ได้ตลอดเวลา (สอดความใส่ใจ ใส่ความอบอุ่น) มานี่ก็โสดจริง โสดมา 67เดือน โดนเทเพราะเป็นผู้ชายหน้าเบื่อ รอยยิ้มของหนุ่มแม็คนี่ทำเอาสาวๆเสียอาการกันหมด เห็นแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กขี้อาย แต่พอมาอยู่จุดนี้ผ่านอะไรมาเยอะก็กลายเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้น สมัยเด็กๆมีรสนิยมชอบจีบรุ่นพี่ แอบๆชอบ แอบทำขนมไปให้สาว ปัจจุบันสถานะโคตรโสด อยากพบใครที่คิดจริงจังและมองหาอนาคต หล่อและโปรไฟล์ดีขนาดนี้ต้องมีเพื่อนสนิทมาเบรค ผู้หมวดมัด คบกันมา20ปี มาเล่าวีรกรรมอีกด้านของหนุ่มแม็ค และคอนเฟิร์มให้ว่า นิสัยดีลีลาเด็ด สเป็คหน่ะมี แต่ที่คบจรงๆหน่ะได้หม้ด สัปดาห์นี้คนเดียวเหมาทั้งรายการเลย
มีทั้งหมด 4 คลิป
คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=YbPeQtoiWM
คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=RzVwAA4GXvs
คลิปที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=W7ECVIJ2EXQ
คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=Duu8rE5wsGE
รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 14.00 น. ทางช่อง3 คนโสดรวมตัวกันที่แฟนเพจนี้ https://www.facebook.com/takemeoutthailand

แม็ค AF วีรคณิศร์ - Take Me Out Thailand ep.20 S12 (20 ม.ค. 61) FULL HD

NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ – AOT ไร้แรงกดดันประมูลดิวตี้พิคอัพฯ-เพิ่มรายได้ 28/11/62


NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 28/11/62 ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 10.3011.50 น. เจาะลึกประเด็น AOT ไร้แรงกดดันประมูลดิวตี้พิคอัพฯเพิ่มรายได้ เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ
Website : http://www.thansettakij.com/
Facebook : https://www.facebook.com/thansettakij
Twitter : https://twitter.com/Thansettakij
Youtube : https://goo.gl/rLfGhf
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 021261111

NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ – AOT ไร้แรงกดดันประมูลดิวตี้พิคอัพฯ-เพิ่มรายได้  28/11/62

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าว aot

Leave a Comment