[NEW] สรุปจุดยืน 10 ชาติอาเซียน ที่มีต่อบิทคอยน์และสกุลเงินคริปโต – Factsheet No.12 – Factsheets | สกุล เงิน ดอง – POLLICELEE

สกุล เงิน ดอง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีธนาคารกลางของชาติใดในโลกรับรองว่าสกุลเงินคริปโตเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่สถาบันทางการเงินและผู้ให้บริการด้านการเงินจำนวนมากก็ถือว่าสกุลเงินคริปโตต่าง ๆ ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ที่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ได้ โดยในแต่ละประเทศต่างก็มีมาตรการในการกำกับดูแลที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินบิทคอยน์ ที่ได้รับความนิยมมาก่อนใครและเป็นที่รู้จักมายาวนานมากที่สุด

วันนี้เราจะมาดูกันว่า ประเทศไทย และประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในกลุ่มอาเซียน มีมาตรการในการกำกับดูแลสกุลเงินบิทคอยน์ และเงินคริปโตอย่างไรบ้าง

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
ประเทศไทยมีการตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยในประเทศไทย สามารถทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตเป็นสกุลเงินบาทได้เท่านั้น โดยต้องรายงานกิจกรรมน่าสงสัยต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในระหว่างกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในสกุลเงินคริปโต และการทดสอบความรู้ก่อการลงทุน การเปิดบัญชี ซึ่งต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบริษัท R3 (ผู้พัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ DLT ใน Corda Platform) กำลังพัฒนาระบบการชำระเงินต้นแบบระดับสถาบันการเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก มีชื่อว่า โครงการอินทนนท์ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 คือการแปลงพันธบัตรให้อยู่ในรูป Token และใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจริยะ (Smart Contract) เป็นต้น

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
ไม่มีกฎหมายห้ามการถือครองและแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต แต่ตามแถลงการณ์ของธนาคารกลางอินโดนีเซีย ลงวันที่ 13 มกราคม 2561 ได้ระบุเตือนว่าสกุลเงินคริปโตเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ห้ามไม่ให้ใช้สกุลเงินคริปโตในการชำระหนี้ตามกฎหมาย หรือใช้จ่ายแทนเงิน

สหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysia)
ธนาคารกลางมาเลเซีย หรือ Bank Negara Malaysia (BNM) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ว่าบิทคอยน์ไม่ได้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของมาเลเซีย และธนาคารกลางก็จะไม่มีการออกกฎระเบียบหรือมีมาตรการในการกำกับดูแลใด ๆ ทั้งสิ้น และได้ระบุเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้บิทคอยน์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ หรือ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ออกแถลงการณ์รับรองว่าสกุลเงินคริปโตเป็นสกุลเงินเสมือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการรับรองให้มีศักดิ์เทียบเท่ากับเป็นสกุลเงินจริง เนื่องจากไม่ได้มีหลักประกันอ้างอิงใด ๆ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
ในเดือนธันวาคม 2556 Monetary Authority of Singapore ซึ่งเป็นธนาคารกลางของสิงคโปร์แถลงว่า การตัดสินใจรับหรือไม่รับสกุลเงินบิทคอยน์ถือเป็นการตัดสินใจของธุรกิจแต่ละแห่ง โดยธนาคารกลางจะไม่เข้าไปแทรกแซง และต่อมาในเดือนมกราคม 2557 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกมาตรการทางภาษี ซึ่งให้ถือว่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ หากเป็นการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ก็จะต้องถูกหักภาษีตามกฎหมายด้วย และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2562 กฎหมายว่าด้วยบริการชำระเงินของสิงคโปร์ได้ระบุให้บิทคอยน์เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อใช้ในการชำระเงินตามกฎหมาย

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
Brunei Monetary Authority ซึ่งเป็นธนาคารกลางของบรูไนระบุว่าบิทคอยน์และสกุลเงินคริปโตไม่ได้เป็นเงินที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย และไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ จากธนาคารกลาง แต่ไม่ได้ห้ามการถือครองหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตใด ๆ เป็นการเฉพาะ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
ธนาคารกลางเวียดนามระบุว่าการออก จัดหา และใช้บิทคอยน์หรือสกุลเงินคริปโตอื่น ๆ เพื่อชำระหนี้ ค่าบริการ หรือซื้อสินค้า ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และจะได้รับโทษปรับระหว่าง 150 – 200 ล้านดอง แต่รัฐบาลไม่ได้ห้ามการถือครอง เทรด และแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างใด
โดยสกุลเงินของเวียดนามคือ ดอง (VND) 1 ดองเมื่อเทียบเป็นเงินบาทไทยจะเท่ากับ 0.0013 บาท (วันที่ 17 มีนาคม เวลา 19.52 น. UTC)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)
ธนาคารกลาง สปป.ลาว ได้ประกาศห้ามไม่ให้สถาบันการเงินครอบครองมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทำธุรกรรม ห้ามเสนอบริการเทรด ห้ามสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขาย ห้ามทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการทำธุรกรรม ห้ามสถาบันการเงินส่งเสริมหรือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเทรดสกุลเงินคริปโต โดยแหล่งข่าวระบุว่าเหตุผลในการการแบนสกุลเงินคริปโตของธนาคารกลางคือ ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่จะปกป้องผู้ใช้หรือลูกค้าที่ทำธุรกรรม และมีความเสี่ยงของการใช้สกุลเงินคริปโตในการฟอกเงิน

สหภาพเมียนมา (Union of Myanmar)
ธนาคารกลางแห่งเมียนมา (Central Bank of Myanmar : CBM) ประกาศว่าไม่ยอมรับสกุลเงินคริปโตเป็นสกุลเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย สถาบันการเงินไม่ได้รับอนุญาตให้รับหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินคริปโต โดยธนาคารกลางแห่งเมียนมาระบุว่า ผู้ใดที่ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว อาจได้รับโทษปรับหรือจำคุกหากถูกตรวจพบ
อย่างไรก็ดี นาย U Nyein Chan Soe Win ซีอีโอของ Get Myanmar แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในเมียนมา ได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้มีกฎหมายใดของเมียนมาที่ห้ามการเทรดสกุลเงินดิจิทัล จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia : NBC) ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทญี่ปุ่น Soramitsu ในการพัฒนาโครงการบล็อคเชนในประเทศ ซึ่งก็คือ Central Bank Digital Currency (CBDC) เป็นระบบชำระเงินซึ่งมีฐานการพัฒนามาจาก Hyperledger เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology : DLT) แต่ก็ได้แจ้งให้ธนาคารในกัมพูชาไม่อนุญาตให้ประชาชนทำธุรกรรมกับสกุลเงินดิจิทัล โดยปัจจุบันกัมพูชาไม่ได้มีกฎหมายใดห้ามการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตแต่อย่างใด

ที่มา
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Don.php
https://www.mmtimes.com/news/central-bank-issues-warning-against-cryptocurrency-trading.html

[NEW] เปิด 10 อันดับสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | สกุล เงิน ดอง – POLLICELEE

ค่าเงิน

 

ภาพจาก Central Bank of The Islamic Republic of Iran


น้องมีผัวแล้ว – ดอกอ้อ ทุ่งทอง 【Lyric Version】


เพลง\”น้องมีผัวแล้ว\” เพลงใหม่จาก \”ดอกอ้อ ทุ่งทอง\” ที่มาพร้อมกับความ\”แซบ\” อย่างสุดๆ สามารถดาวน์โหลดเพลงรอสาย เพลงเต็ม ริงโทน และ MV 123 1037870 3

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

น้องมีผัวแล้ว - ดอกอ้อ ทุ่งทอง 【Lyric Version】

Vlog 430 ll Tất Tần Tật Các Mệnh Giá Tiền Đô La Mỹ Và Tiền Xu Của Mỹ Và Giá Trị Bao Nhiêu?


Vlog 430 ll Tất Tần Tật Các Mệnh Giá Tiền Đô La Mỹ Và Tiền Xu Của Mỹ Và Giá Trị Bao Nhiêu?

New Vietnamese 1000, 5000 Dong


SUBSCRIBE https://www.youtube.com/channel/UCHaBAskDpCIThW_PwisJHvA
MORE VIDEOS: https://www.youtube.com/channel/UCHaBAskDpCIThW_PwisJHvA/videos
The Vietnamese đồng has been the currency of Vietnam since May 3, 1978. Issued by the State Bank of Vietnam, it is represented by the symbol \”₫\”. Formerly, it was subdivided into 10 hào, which were further subdivided into 10 xu, neither of which are now used. Since 2012 the use of coins has decreased greatly, and since 2014 coins are generally not accepted in retail, but will still be accepted in some, but not all, banks
the word đồng is from the term đồng tiền (\”money\”), a loanword from the Chinese tóng qián The term refers to Chinese bronze coins used as currency during the dynastic periods of China and Vietnam. The term hào is a loanword from the Chinese háo meaning a tenth of a currency unit. The term xu comes from French sous meaning \”penny\”.
In 1946, the Viet Minh government (later to become the government of North Vietnam) introduced its own currency, the đồng, to replace the French Indochinese piastre at par. Two revaluations followed, in 1951 and 1958;
After Vietnam was reunified, the đồng was also unified, on May 3, 1978. One new đồng equalled one Northern đồng or 0.8 Southern \”liberation\” đồng.
On September 14, 1985, the đồng was revalued, with the new đồng worth 10 old đồng. This started a cycle of chronic inflation that continued through much of the early 1990s
In 2003 Vietnam began replacing its cotton banknotes with plastic polymer banknotes, claiming that this would reduce the cost of printing.Many newspapers in the country criticized these changes, citing mistakes in printing and alleging that the son of the governor of the State Bank of Vietnam benefited from printing contracts. The government clamped down on these criticisms by banning two newspapers from publishing for a month and considering other sanctions against other newspapers. Even though the 2003 series banknotes listed in the table below have now completely replaced the old notes of the same denominations, as of 2015 the cotton fiber banknotes of 200, 500, 1000, 2000 and 5,000 đồng still remain in wide circulation and are universally accepted.[
In the Vietnamese language, \”đồng\” can be used as a generic term for any currency by adding the name of a country as a qualifier. This practice is more common for more esoteric units of currency.
In presentday Vietnam, một ngàn / một nghìn (one thousand) is widely understood as one thousand đồng
The Front of the 1000 Dong Banknote. It is also referred to as the \”Mot Nghin Dong\”. This Note is multicolour on a lime background. On the Back, the 1000 Dong Banknote shows “Lumber production”. The size of this Banknote is 134 mm x 65 mm. This Banknote was issued in October 1989. The value of this
1,000 Vietnamese dong equals 0.043 United States Dollar
1,000 Vietnamese dong equals 0.038 Euro
The Front of the 5000 Dong Banknote. It is also referred to as the \”Nam Nghin Dong\”. This Note is blue in colour and its size is 134 mm x 65 mm.
On the Back, the 5000 Dong Banknote shows the “Tri An hydropower plant”. This Banknote was issued in August 1993. (The Tri An Dam is a hydroelectric dam situated on the Dong Nai river in Vinh Cuu, Dong Nai, Vietnam, The dam has a manmade water reservoir lake known as the Tri An Lake).
5,000 Vietnamese dong equals 0.21 United States Dollar
5,000 Vietnamese dong equals 0.19 Euro.

New Vietnamese 1000, 5000 Dong

Ep3 ใช้เงินอะไร แลกเงินยังไง ในกัมพูชา


ร้อยนึงแลกได้ตั้งหมื่นสามแน่ะ สุดยอด ปอยเปต กัมพูชา แลกเงิน เกดปอยเปต

Ep3 ใช้เงินอะไร แลกเงินยังไง ในกัมพูชา

mp4สกุลเงิน อาเซียน


เพลงสกุลเงินอาเซียน นางสาริณี คำศรี

mp4สกุลเงิน อาเซียน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สกุล เงิน ดอง

1 thought on “[NEW] สรุปจุดยืน 10 ชาติอาเซียน ที่มีต่อบิทคอยน์และสกุลเงินคริปโต – Factsheet No.12 – Factsheets | สกุล เงิน ดอง – POLLICELEE”

  1. Bedeva köylü kdini pornosu indir taşın en güzel kızın erotik videoları yaşlı am sikişi türk izle telefondan porn flash player olmadan engüzel dolgun göğüs
    resimleri. tamamen Asyalı pornolarını
    sevenler için en cezbedici ve çıldırtıcı kızların sikişlerini
    burada toplamaktır. Sektörün tek Japon porno hizmeti.

    Reply

Leave a Comment