[NEW] สศอ. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์ตามโร้ดแมป คาดเปิดให้บริการกลางปีนี้ | สศอ. – POLLICELEE

สศอ.: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you accept and understand our Privacy Policy, and our Terms of Service.

[NEW] สศอ. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์ตามโร้ดแมป คาดเปิดให้บริการกลางปีนี้ | สศอ. – POLLICELEE

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you accept and understand our Privacy Policy, and our Terms of Service.


สศอ.หนุน BCG สิ่งทอ l สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติภาครัฐให้ความสำคัญเรื่องของ BCG Model
ร่วมฟังนโยบายและการผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐ
โดย คุณกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
https://youtu.be/9jwhGhAvFV8
ข้อมูลเพิ่มเติม
BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
B = เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม นั่นก็คือ ทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีธาตุอาหารสูง เป็นต้น
C = เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญคือการมุ่งไปที่ ZERO WASTE หรือการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนของเสียจากการผลิต
G = เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เอมไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการฟอกกระดาษ การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น
นอกจากเศรษฐกิจหลัก 3 ด้านที่กล่าวมานี้ ยังครอบคลุมเศรษฐกิจอีก 3 ด้านที่สำคัญ คือ 1.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (intelligent Economy) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวางแผนและจัดการระบบต่างๆ 2.เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่เราสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของตัวเองและมีความยืดหยุ่นกว่าเดิม เช่น การหาที่พักในแอพพลิเคชั่น และ 3.เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น
สนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้โดย
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) ปีงบประมาณ 2564
ดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สศอ.หนุน BCG สิ่งทอ l สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ปี 2564


แถลงข่าว ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โดยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ปี 2564

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยในกลุ่มภาระกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน การเสนอแนะแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
Video Presentation For Office of Industrial Economics(OIE)
Facebook : https://www.facebook.com/oieprnews
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/oiepr?ref=hl
Twitter : @Oie_news
Instagram : oieprnews
Website : www.oie.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)

อัศวินน้ำตา – น้ำแข็ง ทิพวรรณ ( LYRIC VIDEO ) ต้นฉบับ


เพลง : อัศวินน้ำตา
ศิลปิน : น้ำแข็ง ทิพวรรณ
คำร้อง/ทำนอง : น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เรียบเรียง : อ. อานนท์ เชื้อบุญมา
LYRIC Video : แบงค์ คอนสาร
กราฟฟิค : บาส บีเอ็นโปรดักชั่น
ขอบคุณสถานที่ : ร้านคอฟฟี่รีแล็กซ์ ชุมแพ
ขอบคุณนักแสดง
พี่แฮ็คส์ วงอ้ายมีผัวแล้ว
พี่บิ๋ว พรประภา วงอ้ายมีผัวแล้ว
พี่เก็ตชุมแพ / พี่เต้ย ชุมแพ
ติดต่องาน 0656243999
ติดตามศิลปินได้ที่ facebook https://www.facebook.com/profile.php?…

เนื้อเพลง
เรื่องใด่กะส่าง กะเว้าอ้างว่าเจ้าของเก่งหลาย
บ่ยอมแพ้ว่าเจ้าของคักหลาย บ่พ่ายไผเพิ่นว่า
ว่าโตเจ้าของเป็นอัศวินยืนหนึ่ง
พอมาถึงมื้อนี้นั่งเหงาคือหมา
คือมีน้ำตาคือไห้คักแท้
เพิ่นกะว่าเจ้าของเก่งหลาย
เพิ่นกะว่าเจ้าของบ่ยอมไผ
มื้อนี้ถืกเขาถิ่มไปใด่นั่งไห้ส่ำบ้อ
อัศวินผู้แกร่งกล้าเกิดมาบ่ยอมไผ
มื้อนี้เสียใจฮ้องไห้บ่เป็นท่า
จากอัศวินกลายเป็นหมา โอ้ยย
เก่งสุอย่างบ่อ่อนข้อให้ผู้ใด่
แต่มื้อนี้มาเสียใจย้อนความฮัก
ได้ฮู้แล้วว่าเก่งป่านใด่คั่นอกหัก
กะส่ำหมาโตหนึ่ง

อัศวินน้ำตา  - น้ำแข็ง ทิพวรรณ ( LYRIC VIDEO ) ต้นฉบับ

สศอ. เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC ปี 2565 มุ่งขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมระหว่างประเทศ


สกู๊ป ในประเด็น \”สศอ. เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC ปี 2565 มุ่งขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมระหว่างประเทศ\” ทางช่อง 5 HD ในรายการ Energy 5

สศอ. เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC ปี 2565 มุ่งขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สศอ.

1 thought on “[NEW] สศอ. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์ตามโร้ดแมป คาดเปิดให้บริการกลางปีนี้ | สศอ. – POLLICELEE”

Leave a Comment