[NEW] ส่งตรงจากยานแม่ เปิดลิสต์ ‘กองทุน RMF ตัวท็อป’ ของ บลจ. SCB – THE STANDARD | การ ลงทุน ทาง ตรง – POLLICELEE

การ ลงทุน ทาง ตรง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ก้าวเข้าสู่ไตรมาส 4 แม้จะเป็นช่วงปลายปี แต่รอบการลงทุนกลับไม่ได้เข้าสู่ช่วงปลายไปด้วย ในทางตรงกันข้าม เป็นช่วงที่นักลงทุนต่างมองหากองทุนคุณภาพดีมาช่วยเสริมพอร์ตการลงทุน หลังจากที่ได้สังเกตการณ์สถานการณ์การลงทุนที่ผันผวนมาเกือบตลอดทั้งปีแล้ว ช่วงโค้งสุดท้ายของปีจึงเป็นช่วงที่นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าควรซื้อ RMF กองไหนดี ยานแม่อย่างธนาคารไทยพาณิชย์จึงไม่พลาดโอกาสคัดสรรกองทุน RMF ที่เสนอขายและบริหารจัดการโดย บลจ. SCB มีดีกรีติด Top Rank ประจำปี 2564 มาแนะนำสำหรับการลงทุน RMF ในปี 2564 

 

โดยคัดสรร 6 กองทุน RMF ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายหมวดหมู่สินทรัพย์และอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการจัดรูปแบบการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงตามสินทรัพย์ (Asset Allocation) ได้เลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเอง

 

 

6 กองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเหล่านี้เป็น A Must List ที่ควรมีไว้ในพอร์ตการลงทุน ซึ่ง THE STANDARD WEALTH แนะนำ สำหรับผู้ลงทุนที่ชื่นชอบความมั่นคง ต้องการลงทุนระยะยาวไปกับ บลจ. ที่ไว้วางใจได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต รองรับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง และเงินลงทุนในแต่ละปียังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ได้แก่กองทุนต่างๆ ดังนี้

 

 1. Table of Contents

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ  (SCBRMPOP) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMPOP เน้นการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ในต่างประเทศ ที่ได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Thematic) เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ (Growth of Ageing Population) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (The Growth of Middle Class) และการเพิ่มขึ้นของประชากร (Population Growth) โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS&P500) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMS&P500 มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และบริหารโดย BlackRock Fund Advisors โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 

 

กองทุนหลักไม่ได้ลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในสภาวการณ์ปกติ กองทุน SCBRMS&P500 จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRM4 จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีสภาพคล่องสูง โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้องกับดัชนี SET50 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMS50 เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMEU) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMEU เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (Exchange Electronic Trading: Xetra) ตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี (Germany) และบริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร 

 

โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ 

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMJP) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMJP เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co., Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในสกุลเงินเยน 

 

ทั้งนี้ กองทุน SCBRMJP จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

 

ของแถมส่งท้ายจากยานแม่ในจังหวะที่หุ้นจีนกำลังย่อตัวด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) ความเสี่ยงระดับ 6 ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited ‘SEHK’) เพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน

 

กองทุน SCBRMCHA เหมาะสำหรับผู้ที่มองหากองทุนจีนไว้ติดพอร์ต ซึ่งในจังหวะที่หุ้นจีนย่อตัว จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว นอกเหนือไปจากจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ

 

สำหรับเงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF ผู้ลงทุนซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุน SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน หรือกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท และต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น ส่วนเงื่อนไขการขายคืน สามารถขายคืนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุน RMF Top Rank ทั้ง 6 กองทุนบวก 1 ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ผ่าน SCB Easy App

 

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือกาลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 • การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

 • สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จากเว็บไซต์ของ SCBAM

 • สามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2777 7777

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

[NEW] อาชีพ นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน ต้องเรียนอะไร? | การ ลงทุน ทาง ตรง – POLLICELEE

การวางแผนการเงินและการลงทุน เริ่มเป็นที่นิยมในเมืองไทยแบบวงกว้างเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนหันมาสนใจวางแผนการเงินการมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับอาชีพนักวางแผนการเงินที่อาจจะมีจำนวนไม่มากและเพียงพอต่อการให้คำปรึกษา จึงได้เกิดเป็นที่มาของ สาขา​วิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 

ซึ่งบทความนี้ Admission Premium จะขอพาทุกคนไปรู้จักว่าสาขานี้เรียนอะไร เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะหรือไม่ แล้วจบนอกจากนักวางแผนทางการเงินจะประกอบอาชีพอะไรได้อีก ตามมาดูกันเลย

นิยามสายอาชีพ นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planners)
หลักสูตรการเรียนการวางแผนการลงทุน เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจและใหม่มากๆในบ้านเรา เรียนเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักรวมถึงทำหน้าที่จัดการระบบชีวิตเพื่อสร้างผลกำไรที่ดีและความมั่นคง น้องๆที่สนใจในด้านการวางแผนทางเงินจะได้เรียนรู้และเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงินได้ในอนาคต และที่สำคัญคือเรียนสาขานี้สามารถสอบ #CFP (Certified Financial Planner ) โดยไม่ต้องอบรมเพิ่ม

ต้องเรียนอะไรบ้าง?

– พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
อธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน

– การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
แนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน

– การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน

– การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
องค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้ง การวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Step

อาชีพที่เกี่ยวข้องหลังเรียนจบ
– นักวางแผนการเงินมืออาชีพ (Financial Planner)
– ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
– ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
– ที่ปรึกษาด้านการเงิน
– นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
– ผู้ประกอบการ
– นักการเงินของบริษัท (Corporate Finance)
– นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

ตัวอย่างสถาบันที่มีสอนหลักสูตรนี้โดยตรง
– สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
– สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– สาขาการเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment) มหาวิทยาลัยรังสิต

รายได้และฐานเงินเดือน
15,000-20,000 บาท (ไม่รวมค่า Commission ค่าวิชาชีพ ค่าส่วนแบ่งรายปี และอื่นๆ)

#ข้อควรรู้สำหรับการเป็น นักวางแผนการเงินมืออาชีพ
นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน เป็นอีกหนึ่งอาชีพเฉพาะทางต้องขึ้นทะเบียนหรือการให้ใบอนุญาติฯ ซึ่งมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของงานบริการทางการเงินนั้นๆ ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐฯ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กลต. และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น และในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องมี “ใบอนุญาต” ในการทำงาน ทั้งในส่วนของทางฝั่งประกัน และฝั่งการลงทุน

ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนักลงทุนหรือแม้แต่ประชาชนคนทั่วไปต่างกังวลถึงการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างไรจะให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด จึงเป็นหน้าที่ของนักวางแผนทางการเงินและการลงทุน ที่จะเข้ามามีบทบาทนอกจากจะให้คำแนะนำแล้ว ยังมีหน้าที่ในการช่วยเลือกการลงทุนที่เหมาะแก่ลูกค้าด้วยนอกจากนี้ยังมีค่าคอมมิชชั่นจากการแนะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประกันชีวิต กองทุนรวม จากทางแบรนด์อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก
bu.ac.th/th/business/financial-and-investment-planning 
https://www.thaipfa.co.th/article/
http://www.wci.co.th 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_607469 
https://aommoney.com/stories/insuranger


วิชา สังคม ม.2 เรื่อง การออม และการลงทุน สรุป สั้นๆ l เรียนออนไลน์ EP.32


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิชา สังคม ม.2 เรื่อง การออม และการลงทุน สรุป สั้นๆ l เรียนออนไลน์ EP.32

รวยได้ไม่ยาก ด้วยกองทุนรวม | Money Matters EP.113


EP.นี้ห้ามพลาดอีกแล้วครับ เนื่องจากเนื้อหาคลิปนี้เหมาะกับทุกคนทั้งโลกเลย เพราะเราจะมาพูดถึง
การลงทุนในกองทุนก็รวยได้ หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดคิดว่าการลงทุนจะเป็นในหุ้นหรือทรัพย์สิน
ถึงจะรวย ซึ่งมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณก็สามารถลงทุนได้และก็รวยได้เช่นกัน ไปติดตามรับชมกันครับ
สำหรับใครที่อยากใกล้ชิดกับผมมากกว่านี้และให้การสนับสนุนช่องเพื่อสร้างสรรคอนเทนต์
แบบนี้ต่อๆไปสามารถเข้าไปสมัคร Membership กันได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCunVACpk7PRWB1tz1VrhrrA/join
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม สามารถเข้าไป
กดติดตามได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/paulpattarapon
ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/paulpattaraponofficial
Instagram : https://www.instagram.com/paulpattarapon
Website : https://www.paulpattarapon.com
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวิดีโอ YouTube
โทร : 0926648245
Email : paulpattarapon@anymindgroup.com
Powered by AnyMind Group
MoneyMatters PaulPattarapon พอลภัทรพล กองทุน

รวยได้ไม่ยาก ด้วยกองทุนรวม | Money Matters EP.113

เปิดประเทศดันรายได้ธุรกิจการแพทย์ 1.6 แสนล้าน | BUSINESS WATCH | 14-11-2564


เปิดประเทศหนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนฟื้นไข้ ลุ้นต่างชาติกลับมาใช้บริการ โกยรายได้ 1.6 แสนล้านบาท จับตาหลังโควิดแข่งเดือดเร่งขยายลงทุน นำเสนอบริการสนองพฤติกรรมคนไข้ยุคนิวนอร์มอล
ธุรกิจการแพทย์ โรงพยาบาล
พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 21.15 22.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
BUSINESSWATCH TNNช่อง16 TNNONLINE TNNLIVE TNN16
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

เปิดประเทศดันรายได้ธุรกิจการแพทย์ 1.6 แสนล้าน | BUSINESS WATCH | 14-11-2564

ร้องไห้ได้ไหม – แซ็ค ชุมแพ |【Official MV】


เพลง : ร้องไห้ได้ไหม
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง/ทำนอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง : ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา (เดอะชิน)
Mix Master : อานนท์ เชื้อบุญมา
Graphic Director/Creative : น๊อตซิ่ง ต้นไม้มิวสิค
Assistant Photographer : แฮม ต้นไม้มิวสิค
………………………………………………………………
Producer : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
Manager : พี่ตั้ม สามารถ ทองขาว
ติดต่องานแสดง : 0818235155
……………………………………………………………..
เฮ็ดดีที่สุด พยายามทุกอย่าง
ยอมทุกทุกทาง เก็บเอาไว้คนเดียว
ไผกะบ่เห็นค่า ไผกะบ่เข้าใจ
คนฮักกะเหมิดใจ บ่เหลือไผเลยอิหลี
ขอร้องไห้ได้ไหม หัวใจมันเกินจะทน
เก็บอาการมาโดน เจ็บจนทนไม่ไหว
ขอร้องไห้ได้บ่ มาท้อมาแท้ แท้น้อหัวใจ
คือมองบ่เห็นทางไป ขอฮ้องไห้แน่เด้อ
โลกนี้ช่างว่างเปล่า เดียวดายแท้หัวใจ
มีคำถามที่เก็บไว้ ชีวิตเฮาทำไมต้องเป็นแบบนี้
() Solo:
ภาวนาให้ฟ้าในวันรุ่ง มอบกำลังใจให้ก้าวต่อ
มีใครสักคนบ้างไหมที่พอเข้าใจ โอบกอดปลอบโยนบ่ไปไส
อยู่เคียงข้างกันเป็นแฮงใจ…สิมีบ่
()
………………………………………………………………………
⏩ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
👉https://www.facebook.com/TonmaiMusic/
👉https://www.facebook.com/BigLoveMusicGroup
…………………………………………………………………

ร้องไห้ได้ไหม - แซ็ค ชุมแพ |【Official MV】

การลงทุนจากต่างประเทศ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไร?


การลงทุนจากต่างประเทศ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไร?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การ ลงทุน ทาง ตรง

Leave a Comment