[NEW] อิ่มฟรี x2 สำหรับลูกค้าใหม่สมัคร ALL member และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ที่ 7-Eleven ครั้งแรก | all cafe 7-11 เมนูใหม่ – POLLICELEE

all cafe 7-11 เมนูใหม่: คุณกำลังดูกระทู้

รายการส่งเสริมการขาย:อิ่มฟรี x2 สำหรับลูกค้าใหม่สมัคร ALL member และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ที่ 7-Eleven ครั้งแรก (เฉพาะผ่าน 7App) เท่านั้น” (711_FREE_MEAL_DRINK2)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2563 – 23 ม.ค. 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
1. (ต่อที่ 1) ลูกค้าใหม่! สมัคร ALL member รับ 1 สิทธิ์ รับเครื่องดื่มเมนูเย็น ALL Cafe หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา (ทุกรสชาติ)/ ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม 1 แพ็ค หรือแซนวิชอบร้อนฟรี! (จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตรประชาชน/ระยะเวลาโปรโมชัน
2. (ต่อที่ 2) ลูกค้าใหม่จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ร้าน 7-Eleven ครั้งแรก (เฉพาะผ่าน 7App เท่านั้น) ไม่มีขั้นต่ำ รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ รับเครื่องดื่มเมนูเย็น ALL Cafe หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา (ทุกรสชาติ)/ ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม 1 แพ็ค หรือแซนวิชอบร้อนฟรี! (จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตรประชาชน/ระยะเวลาโปรโมชัน
3. ลูกค้าได้รับ Push Noti จาก 7-Eleven ว่าได้รับสิทธิ์กินฟรี
4. ใช้สิทธิ์โดยแจ้งพนักงาน 7-Eleven (ต้องการรับเครื่องดื่ม ALL Cafe หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา (ทุกรสชาติ)/ ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม 1 แพ็ค หรือแซนวิชอบร้อน) พร้อมแสดงบาร์โค้ด ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App (ตัด 0 บาท) จะได้รับส่วนลดอัตโนมัติ
5. รับเครื่องดื่มเมนูเย็น ALL Cafe ขนาด 16 ออนซ์ (1 แก้ว) หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา ทุกรสชาติ (1 ชิ้น) / ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม (1 แพ็ค) หรือ แซนวิชอบร้อน (1ชิ้น) ฟรี! ได้เลย

*หมายเหตุ:
– เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัคร ALL member (เฉพาะการสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2563 – 23 ม.ค. 2564) หรือจ่ายซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ร้าน 7-Eleven ครั้งแรกด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App จึงจะได้รับสิทธิ์กินฟรี
– ลูกค้าสามารถเลือกรับฟรี! เครื่องดื่ม ALL Cafe ขนาด 16 ออนซ์ (1 แก้ว) หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา ทุกรสชาติ (1 ชิ้น) / ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม (1 แพ็ค) หรือ แซนวิชอบร้อน เฉพาะกลุ่มราคา 25 บาท (1ชิ้น) ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อิ่มฟรี x2 ลูกค้าใหม่สมัคร ALL member และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ที่ 7-Eleven ครั้งแรก (เฉพาะผ่าน 7App) เลือกรับฟรี! เครื่องดื่ม ALL Cafe หรือ ข้าวกล่อง หรือแซนวิช” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. เงื่อนไขการรับรางวัลในรายการส่งเสริมการขาย “อิ่มฟรี x2 สำหรับลูกค้าใหม่สมัคร ALL member และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ที่ 7-Eleven ครั้งแรก (เฉพาะผ่าน 7App) เท่านั้น”
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ลูกค้าใหม่! สมัคร ALL member (ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2563 – 23 ม.ค. 2564) หรือ จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ร้าน 7-Eleven ครั้งแรก (เฉพาะผ่าน 7App เท่านั้น) ไม่มีขั้นต่ำ
3.2 รับสิทธิ์ รับเครื่องดื่ม ALL Cafe หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา (ทุกรสชาติ)/ ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม 1 แพ็ค หรือแซนวิชอบร้อน ฟรี!
3.3 ลูกค้าได้รับ Push Noti จาก 7-Eleven ว่าได้รับสิทธิ์กินฟรี
3.4 ใช้สิทธิ์โดยแจ้งพนักงาน 7-Eleven (ต้องการรับเครื่องดื่ม ALL Cafe หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา (ทุกรสชาติ)/ ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม 1 แพ็ค หรือแซนวิชอบร้อน) พร้อมแสดงบาร์โค้ด ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App (ตัด 0 บาท) จะได้รับส่วนลดอัตโนมัติ
3.5 รับเครื่องดื่มเมนูเย็น ALL Cafe ขนาด 16 ออนซ์ (1 แก้ว) หรือ จัมโบ้บิ๊กเปา ทุกรสชาติ (1 ชิ้น) / ฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้ม (1 แพ็ค) หรือ แซนวิชอบร้อน (1ชิ้น) ฟรี! ได้เลย

4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

[NEW] เมนูใหม่! All Café โฮจิฉะนมสดเฉาก๊วยปั่น จัดโปรฯ คุ้ม 1 แถม 1 | all cafe 7-11 เมนูใหม่ – POLLICELEE

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settings ACCEPT


Super Easy! Authentic Hong Kong Style Chow Mein Recipe 豉油皇炒面 Cantonese Soy Sauce Fried Noodles


Recently, we were so happy that the government of Hong Kong and Singapore set up a travel bubble. But, alas, due to the growing number of community cases in Hong Kong, both countries decide to postpone their plan. That inspired us to prepare some common Hong Kong dishes so that you can cook them and then imagine you’re there in Hong Kong. We can get through this. Stay strong and stay safe.
See the ingredient list below for your easy reference.
Hope you can recreate this yummy dish in the comfort of your home. Happy cooking!
Thanks for dropping by our channel. Please subscribe to stay tuned to our home cooking videos.
Stalk us!
Youtube: www.youtube.com/spicenpans
Facebook www.facebook.com/spicenpans/
Instagram www.instagram/spicenpans
Website: www.spicenpans.com
Chat with us! info@spicenpans.com
Thanks for watching!
See you soon.
————
Are you trading online now? Click here to trade on Tiger Brokers and get free stocks!
https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/forapp/invitflowintl/signup.html?template=invite202011\u0026lang=en_US\u0026invite=C5X367\u0026share=WhatsAPP

Hong Kong Chow Mein (Hong Kong Style Fried Noodles)
Ingredients:
Serves 4 pax

Sauce mix

80ml hot water
0.5 teaspoon sugar
2 tablespoons light soy sauce
2 tablespoons premium dark soy sauce
1 tablespoon oyster sauce

Other ingredients

200g dried egg noodles
220g beansprouts (remove the head and tail)
3 cloves of chopped garlic
60g chives
A few dashes of white pepper
1 tablespoon sesame oil
Some toasted sesame seeds (optional)

===
Don’t know where to get the ingredients or don’t know how they look like? See the links below.
Light soy sauce https://amzn.to/3dBZuBY
Premium dark soy sauce https://amzn.to/3lckuDa
Oyster sauce https://amzn.to/2VyjE9p
Chinese dried egg noodles (chow mein) https://amzn.to/36DIN90
White pepper https://amzn.to/3mJ6Jxm
Sesame oil https://amzn.to/37AveGU

Looking for similar cooking equipment like the one we used in the video? These might interest you:
Granite pan (used for blanching) https://amzn.to/2V5v9oT

Filming equipment: iPhone 11 Pro Max (Get from Amazon https://amzn.to/3eA24tz)
Microphone: Sennheiser AVX digital wireless microphone system
Get Sennheiser wireless microphone in Singapore: https://singapore.sennheiser.com/products/avxmke2set3uk?_pos=2\u0026_sid=adb86a9d8\u0026_ss=r
Get Sennheiser wireless microphone from Amazon: https://amzn.to/2NILqMR

If you like this recipe, you might like these too:
Super Easy Restaurant Style Chinese Braised Noodles • Chicken Lo Mein 伊府面 EeFu (Yee Fu) Mee Recipe
https://youtu.be/NR9O78XYKN4
Hong Kong Style Stir Fry Ramen Noodles w/ Chicken Chop 干炒鸡扒公仔面 Chinese Maggi Goreng Recipe
https://youtu.be/BAt4LlMzryY
The Ultimate Way to Fry Noodles! Quick Chinese Spicy Seafood Noodles 香辣炒面 Stir Fried Noodles Recipe
https://youtu.be/OeO8OAw4kDE

Disclaimer: Spice N’ Pans is not related to these products and cannot guarantee the quality of the products in the links provided. Links are provided here for your convenience. We can only stand by the brands of the products we used in the video and we highly recommend you to buy them. Even then, preference can be subjective. Please buy at your own risk. Some of the links provided here may be affiliated. These links are important as they help to fund this channel so that we can continue to give you more recipes. Cheers!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Super Easy! Authentic Hong Kong Style Chow Mein Recipe 豉油皇炒面 Cantonese Soy Sauce Fried Noodles

เปิดสูตรลับ\”ข้าวกะเพราเซเว่น\”


เรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับ
\”ข้าวกะเพราหมูเซเว่น\”
ที่คุณรู้แล้วจะต้องอึ้ง!!!

เปิดสูตรลับ\

7-11 All Café บ้านโป่งน้อย


7-11 All Café บ้านโป่งน้อย

ALLONLINE…ห้างใกล้บ้าน


รู้ไหมห้างไหนอยู่ใกล้บ้านที่สุด?
อยากรู้ดูเลย!
สะดวกครบจบที่เดียวกับ ALLONLINEห้างใกล้บ้าน
จะสั่งผ่านที่ร้าน 7ELEVEN หรือสั่งผ่าน 7APP
ก็คลิกลิงค์นี้เลย https://7eleventh.page.link/p4hB
หรือที่ WEBSITE https://www.allonline.7eleven.co.th/

ALLONLINE...ห้างใกล้บ้าน

all cafe 7-11 บูลิ้นจี่โยเกิร์ต ไข่มุก เมนูใหม่ทำเอง blue lychee yogurt บูลิ้นจี่โยเกิร์ต


บูลิ้นจี่โยเกิร์ต

all cafe 7-11 บูลิ้นจี่โยเกิร์ต ไข่มุก เมนูใหม่ทำเอง blue lychee yogurt บูลิ้นจี่โยเกิร์ต

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ all cafe 7-11 เมนูใหม่

Leave a Comment