[NEW] | อุดร อู่ตะเภา – POLLICELEE

อุดร อู่ตะเภา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รวมถึงมีการผลักดันให้เป็น

นิคมอุตสาหกรรมการบิน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน

ล่าสุดการบินไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา(ระยะที่ 1 ก่อน) โดยมีกระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือศึกษาและออกแบบไว้ นอกจากนั้นยังเป็นการรวม

ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์

(Air Cargo and Logistics Hub) และ 

ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน

ในทุกเรื่อง เน้นเรื่อง Job Training ไม่ว่าจะเป็น ช่าง, นักบิน และการให้บริการด้านภาคพื้น อยู่ในการพัฒนาส่วนนี้ด้วย

ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะขาดเรื่องการคมคมนาไปไม่ได้ จะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วย จึงมีแนวทางการพัฒนาที่จะ

ขยายถนนทางหลวง

ที่เป็นทางเข้า-ออกสู่สนามบิน และการ

ก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด

รวมถึงแนวทางการเชื่อมต่อผู้โดยสารจาก

Airport Rail Link

จากสุวรรณภูมิ 

*Landside – พื้นที่ที่อยู่ภายนอกท่าอากาศยาน เช่น ลานจอดรถ ขนส่งมวลชน สถานีรถไฟ ถนน และตึกต่างๆ

*

Airside – พื้นที่ที่สามารถเข้าถึงอากาศยานได้ เช่น  รันเวย์ แท๊กซี่เวย์ ลานจอดอากาศยาน

.

.

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) เป็นโครงการที่จะเป็นการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน, รถไฟ, ท่าเรือ และสนามบิน

เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นี้ เพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมือง โดยมีจังหวัดในภาคตะวันออกที่อยู่ในการพัฒนา คือ

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ล่าสุดมีความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2560 จำนวน

48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ลบ.

โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

ซึ่งในตอนนี้กำลังเร่งศึกษาแผนพัฒนาดังนี้ 

พัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเป็น จุดจอดเรือยอชต์, 

ขยายท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, 

เร่งปรับท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสนามบินร่วม

ระหว่างพลเรือนและทหาร และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

ใน Blog นี้ ทาง Realist จึงได้รวบรวมแผนการพัฒนาและข่าวอัพเดทของการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภามาให้ชมกันก่อนนะครับ

โดย

ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ส่วนของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปี 2560-2564 มีแผนการพัฒนาที่ต่อจากการพัฒนาในปัจจุบันที่กำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งมีแผนพัฒนาคร่าวๆดังนี้

• ติดตั้งระบบ IT กล้องวงจรปิด เครื่อง X-Ray และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

ระยะที่ 1 • โครงการในสนามบินอู่ตะเภา (Aviation Hub) ระยะแรก-ศึกษาความเหมาะสม และ EIA/EHIA (ภาพรวมการพัฒนาสนามบิน และรายกิจกรรมสำคัญ) • ติดตั้งระบบ IT กล้องวงจรปิด เครื่อง X-Ray และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 • ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบิน ระยะที่ 2 • ก่อสร้าง High Speed Taxiway และ Taxiway • ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 (รองรับอากาศยาน Code 4F /การขนส่งทางอากาศ/ อุตสาหกรรมการบิน/ MRO และท่องเที่ยว) • ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO (Commercial Airplane และ Private Jet/Helicopter / 2Hangars / 72 aircraft (144engines)) • ก่อสร้างศูนย์ขนส่งทางอากาศ Air Cargo ระยะที่ 3 • ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคน/ปี) • ก่อสร้าง Commercial Gateway (headquarter/ Technology/ Research/ Recreation Center) • พัฒนาพื้นที่ Free trade zone และ Medical Hub

2504

– เริ่มโครงการสนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่ใน จ. ระยอง

2508

– คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเป็นหน่วยในการลำเลียงหน่วยรบไปยังจุดต่างๆภายในประเทศ การก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยใช้ชื่อว่า “สนามบินอู่ตะเภา”

2519

– กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนกำลังทหารออก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ และเป็นสนามบินสำรองของท่าอากาศยานดอนเมือง

ต่อมาพัฒนาเป็นท่าอากาศยานสากล โดยใช้ชื่อว่า “สนามบินนานาชาติระยอง-อู่ตะเภา” ภายใต้สังกัดของกองทัพเรือ มีการใช้งานด้านการทหาร และศูนย์ซ่อมบำรุงของบริษัทการบินไทยเป็นหลัก

2551

– แต่หลังจากเหตุการณ์ทางการเมือง และน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ รัฐบาลมีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินสำรองของกรุงเทพ โดยมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ ขนาดรองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี มาตั้งแต่ปี 2554

2558

– ล่าสุด 3 มิ.ย. 2558 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3

ซึ่งมีแผนพัฒนาต่างๆเกิดขึ้นมาในอนาคต

จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยผลักดันให้เป็นทั้งท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ และเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงขยายการรองรับการเติบโตของการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา สำหรับการขยายตัวของของสนามบินอู่ตะเภา ขณะนี้ได้กันพื้นที่ไว้ร่วม 2,000 ไร่ สำหรับรองรับการขยายการลงทุนของสนามบิน ทั้งของภาครัฐ (กองทัพเรือ, กระทรวงคมนาคม) และ ภาคเอกชน (เช่น การบินไทย เป็นต้น) ที่จะเกิดขึ้นภายในสนามบิน รวมมูลค่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นราว 20,000 ลบ. แบ่งเป็น

(สถิติปี 2559 เป็นปีคาดการณ์เมื่อเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่แล้ว)

ข้อมูล : เปิดพิมพ์เขียวสนามบินอู่ตะเภาฯ (ฐานเศรษฐกิจ 10-12 พ.ย. 59)

เพื่อรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคน/ปี โดยการเพิ่ม การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในฝั่งตะวันตกให้มากขึ้น โดยยึดหลัก One Airport Two Mission ในการบริหารจัดการพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์และความมั่นคง ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ

ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป โดยจะใช้งบประมาณปี 2560 ในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาใช้เวลาในการศึกษาราว 12 เดือน ซึ่งเบื้องต้นได้แบ่งระยะการพัฒนาเป็น 3 ระยะ โดยเน้นการปรับวิธีบริหารจัดการระหว่างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ กับอาคารผู้โดยสารเดิม ให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น โดย ระยะสั้น : รองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคน ระยะกลาง : เพิ่มการรองรับเป็น 15 ล้านคน ระยะยาว : มองไว้เผื่อถึง 60 ล้านคน ทั้งยังกันพื้นที่ไว้สำหรับสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่จะผลักดันให้สนามบินอู่ตะเภา เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ตามมติการประชุมของกระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือ เมื่อ 30 เม.ย. 2558 ตามแผนพัฒนามีการแบ่งระยะ ออกเป็น 3 ระยะ (ตามตารางด้านบน) ดังนี้ ระยะที่ 1 (ปี 2558 – 2560) เป็นการเพิ่มศักยภาพการ รองรับผู้โดยสารเป็น 3 ล้านคน/ปี โดยใช้อาคารผู้โดยสารที่มีอยู่เดิมและ อาคารผู้โดยสารใหม่ รวมทั้งทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน การบริการทางภาคพื้น ระบบเติมน้ำมัน และหอบังคับการบินที่มีอยู่เดิม • ก่อสร้าง ขยายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 36 (พนมสารคาม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร • ก่อ สร้างทางหลวงพิเศษ (Moterway) ระหว่างเมืองสายพัทยา – มาบตาพุด • ปรับถนนทางเข้า – ออก หลักในฝั่งตะวันตกของท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับการบริการเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน ระยะที่ 2 (ปี 2561 – 2563) เพื่อรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคน/ปี โดยการเพิ่ม การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในฝั่งตะวันตกให้มากขึ้น โดยยึดหลัก One Airport Two Mission ในการบริหารจัดการพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์และความมั่นคง ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ ระยะที่ 3 (ปี 2563 เป็นต้นไป) การศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ Landside และ Airside รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้รองรับการเติบโตของกิจการการบินในอนาคต

ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากเห็นศักยภาพของศูนย์ซ่อมแห่งนี้

ศูนย์ซ่อมแห่งนี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 พื้นที่ 150 ไร่ มีขีดความสามารถในการซ่อมใหญ่ (Heavy Maintenance) สำหรับเครื่องบินลำ ตัวกว้างแบบ Boeing 747, Boeing 777, Airbus A330 และเครื่องบินลำตัวแคบแบบBoeing 737 โดย มีโรงซ่อมอากาศยาน(Hangar) ขนาดใหญ่สามารถนำเครื่องบินเข้าซ่อมบำรุงพร้อมกันได้ 3 ลำ ดำเนินการซ่อมเฉลี่ยปีละ 20 ลำ

สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา เป็นการลงทุนของภาคเอกชน ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ตามแผนปฏิรูปของการบินไทยอยู่แล้ว ซึ่งต้องการให้การบินไทยแตกไลน์บริการใหม่ ๆ เพื่อหารายได้เพิ่มเติม

นอกจากศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนแล้ว ยังมีการลงทุนเป็น

– ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์

(Air Cargo and Logistics Hub)

– ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน

ในทุกเรื่อง เน้นเรื่อง On The Job Training ไม่ว่าจะเป็น ช่าง, นักบิน และการให้บริการด้านภาคพื้น

[Update] The 10 best hotels & places to stay in Udon Thani, Thailand | อุดร อู่ตะเภา – POLLICELEE

From VND 1,456,399 per night

8.4

Very good

737 reviews

This is a superb Hotel, it is run as an Hotel should be, on this trip I stayed at an hotel in Pattaya, and also Bangkok, all for similar money, The one in Udon Thani is Fantastic, I have stayed there many times, I love the Staff, The entertainment, every night, there is a slight let down with the swimming pool, but apart from that, everything was 5 Star, I was there Christmas Days and New Years Night, the food was fantastic there was a Christmas Eve Party out side it was Great, can not praise it enough, God Bless them All.


\”ค่ายรามสูร\” ยุคสงครามเวียดนาม โดยศนิโรจน์ ธรรมยศ


ค่ายรามสูร สถานีตรวจจับสัญญานวิทยุที่ใหญ่ติดอันดับโลกของสหรัฐฯ ในยุคสงครามเวียดนาม
ย้อนชมคลิปฐานทัพสหรัฐฯ ในไทยช่วงสงครามเวียดนาม
\”ฐานบินอุดร\” ยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=nPMPjgG_Kag\u0026t=623s
\”ฐานบินอุบล\” ยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=43cAgyAYpXI\u0026t=132s
\”ฐานบินตาคลี\” จ.นครสวรรค์ สมัยสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=ni6jgownCJs\u0026t=255s
คลิป \”ฐานบินโคราช\” จ.นครราชสีมาในยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=RFKhuFXzFdw\u0026t=339s
คลิป \”อู่ตะเภา\” จ.ระยอง ฐานบิน บี52 ในประเทศไทยยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=_J6jd2xidxU\u0026t=182s
บทและบรรยายโดย พันเอก (พิเศษ) ศนิโรจน์ ธรรมยศ นักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งนครเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์
เคยปฏิบัติภารกิจเป็นผู้สังเกตุการณ์ทางทหาร (United Nation Military Observer : UNMO) ประจำกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์ เลสเต รวมทั้งยังเคยปฏิบัติภารกิจในตำแหน่ง รองหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีพื้นที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
พันเอก ศนิโรจน์ เป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือจำนวน 9 เล่มคือ \”The War\” เส้นทางสู่สงคราม, ยุทธการขจัดทรราชย์, สมรภูมิรบสะท้านโลกของฮิตเลอร์, ขุมกำลังสะท้านโลกของฮิตเลอร์, 8 ขุนพลของฮิตเลอร์ , มิคาเอล วิทท์มันน์ เสือรถถังไทเกอร์ของนาซี , สงครามเวียดนาม , ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง และชีวประวัติอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
Credit ข้อมูลจาก youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ms927CxOtu4\u0026t=59s

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

\

ภาพเก่าเล่าตำนาน โดย ปู่แป๊ะ EP.13 อู่ตะเภา…เมื่อวันวาน


รายการ ภาพเก่าเล่าตำนาน โดย ปู่แป๊ะ “พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก”
ตอน อู่ตะเภา…เมื่อวันวาน
“สนามบินอู่ตะเภา” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 กองทัพเรือไทยได้ใช้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ของกองทัพเรือ มีทางวิ่งลาดยางความยาว 1,200 เมตร ต่อมา พ.ศ. 2507 สงครามเวียดนามได้อุบัติขึ้น ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำอินโดจีน ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา สหรัฐอเมริกา ผู้นำฝ่ายโลกเสรีจึงขอใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์
พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ลงมติอนุมัติให้กองทัพสหรัฐอเมริกาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเป็นฐานทัพในการลำเลียงหน่วยรบไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายในประเทศ การก่อสร้างใช้งบประมาณและควบคุมงานโดยสหรัฐอเมริกา และใช้เวลาเพียง 1 ปี สนามบินอู่ตะเภาจึงสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในเวลาเดียวกันนั้น ทหารช่างสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาในไทย ยังได้ปรับปรุงสนามบินอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับอากาศยานทางทหาร เช่น สนามบินตาคลี สนามบินนครพนม และสนามบินอุดรธานี เป็นต้น
ในช่วงสงครามเวียดนาม สนามบินอู่ตะเภาได้กลายเป็นสนามบินที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดทรงอานุภาพที่สุดในโลก คือเครื่องบิน B52
ภาพเก่าเล่าตำนาน พลเอกนิพัทธ์ทองเล็ก Utapao อู่ตะเภา สงครามเวียดนาม ปู่แป๊ะ VietnamWar
กด Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCAYiA_LzN3NXC5j4NcCZnSQ
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ใน
Facebook: https://www.facebook.com/nthonglekfanpage/
Twitter: https://twitter.com/NipatOfficial?s=06

ภาพเก่าเล่าตำนาน โดย ปู่แป๊ะ EP.13 อู่ตะเภา...เมื่อวันวาน

\”ฐานบินน้ำพอง\” ยุคสงครามเวียดนาม โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ


ฐานบินน้ำพอง จ.ขอนแก่น ในสมัยสงครามเวียดนาม เป็นฐานบินสำคัญของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในการเข้าโจมตีเวียดนาม ลาวและกัมพูชา
ย้อนชมคลิปฐานทัพสหรัฐฯ ในไทยช่วงสงครามเวียดนาม
\”ค่ายรามสูร\” ยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=dZ6nvZzzeX8\u0026t=24s
\”สถานีเรดาร์เกาะคา\” จ.ลำปาง ยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=7BDACDM3HA\u0026t=113s
\”ฐานบินอุบล\” ยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=43cAgyAYpXI\u0026t=132s
\”ฐานบินตาคลี\” จ.นครสวรรค์ สมัยสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=ni6jgownCJs\u0026t=255s
คลิป \”ฐานบินโคราช\” จ.นครราชสีมาในยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=RFKhuFXzFdw\u0026t=339s
คลิป \”อู่ตะเภา\” จ.ระยอง ฐานบิน บี52 ในประเทศไทยยุคสงครามเวียดนาม
https://www.youtube.com/watch?v=_J6jd2xidxU\u0026t=182s
บทและบรรยายโดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ นักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งนครเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์
เคยปฏิบัติภารกิจเป็นผู้สังเกตุการณ์ทางทหาร (United Nation Military Observer : UNMO) ประจำกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์ เลสเต รวมทั้งยังเคยปฏิบัติภารกิจในตำแหน่ง รองหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีพื้นที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
สำเร็จหลักสูตรความมั่นคงในเอเชียตะวันออก (SEAs 12 : Security of East Asia seminar 2012) มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ มองโกเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์, หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเอเชีย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ , หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน กองทัพแคนาดา (CMR course : Civil Military Relations course) กรุงออตตาวา แคนาดา , หลักสูตรการประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาดินแดนสหรัฐฯ (National Guard) มลรัฐมิชิแกน สหรัฐฯ และหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน กองทัพสิงคโปร์
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ม.เกษตรศาสตาร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.บูรพา, ม.กรุงเทพ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือจำนวน 9 เล่มคือ \”The War\” เส้นทางสู่สงคราม, ยุทธการขจัดทรราชย์, สมรภูมิรบสะท้านโลกของฮิตเลอร์, ขุมกำลังสะท้านโลกของฮิตเลอร์, 8 ขุนพลของฮิตเลอร์ , มิคาเอล วิทท์มันน์ เสือรถถังไทเกอร์ของนาซี , สงครามเวียดนาม , ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง และชีวประวัติอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
Credit ข้อมูลจาก
https://www.youtube.com/watch?v=0ojZ6TqNVtk
https://www.youtube.com/watch?v=EzPmREcvxM
https://www.youtube.com/watch?v=ZzvPYhKmSM\u0026t=20s
https://marines.togetherweserved.com/usmc/servlet/tws.webapp.WebApp?cmd=PublicUnitProfile\u0026type=Unit\u0026ID=2045
https://www.namphong.vet/home.html

\

Plane Spotting PBH เร่งเครื่องสุด วิ่งขึ้นจากภูฏาน DrukAir A319 full power takeoff from Paro, Bhutan


ดูเครื่องบิน Airbus A319 เร่งเครื่องเต็มที่ เพื่อ เทคออฟ จาก สนามบินพาโร ภูฏาน สนามบินที่มีความท้าทายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สนามบินพาโร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,240 เมตร (7,350 ฟุต) และมีรันเวย์ ยาวเพียง 1,964 เมตร (6,444 ฟุต) ด้วยข้อจำกัดด้านภูมิทัศน์ ที่ล้อมด้วยภูเขาสูงไม่ต่ำกว่า 5,500 เมตร (18,045 ฟุต) จึงทำให้สนามบินแห่งนี้ ให้เครื่องบิน ขึ้นลง ได้เฉพาะตอนกลางวัน และมีแสงสว่าง บางวันหมอกลงจัด จะไม่อนุญาตให้ร่อนลง และนักบินทุกคน ต้องได้รับการรับรองพิเศษเท่านั้น จึงจะสามารถทำการบินจากสนามบินนี้ได้ ในเดือน ตุลาคม 2562 มีนักบินเพียงแค่ 17 คน เท่านั้น
PlaneSpotting Airbus A319 fully powered for Takeoff from ParoAirport Bhutan, one of the most challenging airports in the world.
ParoAirport is located at 2,240 meters (7,350 feet) above sea level and has a runway 1,964 meters (6,444 feet). Surrounded by mountains not less than 5,500 meters (18,045 feet) height, making this airport allow to takeoff only during the day time. Every pilot must be certified will be able to fly to/from this airport in October 2019 with only 17 pilots.
A5RGI Airbus A319115 Druk Air
Manufacturer Serial Number (MSN): 3950
First Flight: 19 Jun 2009
2x CFM565B7, /P, /3 (26,999 lbf. Cond’t 24,369 lbf.)

(C) ThaiAviation.Club, THAI AVIATION
http://facebook.com/ThaiAviationClub
http://instagram.com/thaiaviation.club
http://youtube.com/thaiaviationclub

Plane Spotting PBH เร่งเครื่องสุด วิ่งขึ้นจากภูฏาน DrukAir A319 full power takeoff from Paro, Bhutan

เครื่องบินลงจอดสนามบินเชียงใหม่


เครื่องบินลงจอดสนามบินเชียงใหม่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อุดร อู่ตะเภา

6 thoughts on “[NEW] | อุดร อู่ตะเภา – POLLICELEE”

 1. Oxytocin je hormon lásky a sociálního
  života, pomáhá budovat spojení a vytvářet smysluplné
  vztahy. Testosteron nám dává nám vitalitu, konfidenci a sexuální touhu.
  Progesteron funguje jako přirozené Valium, udrží nás v klidu.
  Hormony štítné žlázy podporují metabolismus
  a.

  Reply

Leave a Comment