[NEW] เคาะลดค่าตั๋ว MRT คลอดตั๋วเดือน นั่งเชื่อมน้ำเงิน-ม่วง ต่ำสุดเหลือ 47 บาท | ตั๋ว mrt ราย เดือน – POLLICELEE

ตั๋ว mrt ราย เดือน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บอร์ด รฟม.เคาะมาตรการลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน เริ่ม 25 ธ.ค. เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประเมินผลตอบรับ คลอดตั๋วเดือน นั่งสีน้ำเงินเชื่อมม่วง ลดต่ำสุดเหลือ 47 บาท จาก 70 บาทต่อเที่ยว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย. ที่ประชุมบอร์ด รฟม.เห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ด้วยการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยที่ผ่านมาได้ทำการศึกษารายละเอียด รูปแบบตั๋วเดือน ตั๋วเที่ยว ซึ่งการปรับลดราคาค่าโดยสารดังกล่าวจะไม่กระทบสัญญาสัมปทานกับเอกชน

ทั้งนี้ จากที่มีกระแสข่าวเรื่องนโยบายการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้นั้น จากการสำรวจเสียงตอบรับของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่ควรลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามากเกินไป เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อภาครัฐ แต่เห็นด้วยกับการจัดทำโปรโมชันตั๋วเดือนหรือตั๋วเที่ยว

สำหรับการทำโปรโมชันตั๋วเดือนและตั๋วเที่ยวนั้น รฟม.ได้หารือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน เบื้องต้น BEM พร้อมร่วมมือ โดยจะช่วยประชาสัมพันธ์และเสนอโปรโมชันการใช้บริการในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มาตรการในการให้ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62 กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน โดยจะมีการทดลองและประเมินผลว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนหรือไม่ อย่างไร และมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งหลังจากบอร์ดเห็นชอบจะต้องนำเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.รับทราบต่อไป

“เป้าหมายคือ หากโปรโมชันลดราคาหรือแพกเกจดีจะช่วยกระตุ้นทำให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากขึ้นประมาณ 10% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง เพื่อลดปัญหาการจราจรทางถนน และลดปัญหามลภาวะ”

สำหรับโปรโมชันลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสาร 14-42 บาทต่อเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14-20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด

คือ เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาท, เดินทาง 1 สถานีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท, เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น

สำหรับโปรโมชันเดินทางแบบ 30 วัน สำหรับรถไฟฟ้า MRT 2 สาย คือ สีน้ำเงิน และสีม่วง จากเดิมอัตรารวมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว บัตร MRT Plus โดยมีตั๋วเดือน กำหนดเที่ยว มีระยะเวลาการใช้ 30 วัน มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ตั๋ว 15 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 780 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว 2. ตั๋ว 25 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,250 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว 3. ตั๋วแบบ 40 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,920 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว 4. ตั๋วแบบ 50 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 2,350 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยว

ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชันช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้

ปัจจุบันสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 7 หมื่นคนต่อวัน โดยช่วงเวลา Off Peak มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 7,000 คนต่อวัน ซึ่งการลดค่าโดยสารเหลือ 20 บาทตลอดสายคาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น 12-13% ซึ่งประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการลดค่าโดยสารได้

ส่วนผู้โดยสารที่มีการเดินทางข้ามระบบระหว่างสีม่วงกับสีน้ำเงินนั้น ปัจจุบันมีประมาณ 4 หมื่นคนต่อวัน คาดว่าโปรโมชันตั๋วเดือนจะเพิ่มผู้โดยสารอีก 10%

บอร์ด รฟม.เคาะมาตรการลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน เริ่ม 25 ธ.ค. เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประเมินผลตอบรับ คลอดตั๋วเดือน นั่งสีน้ำเงินเชื่อมม่วง ลดต่ำสุดเหลือ 47 บาท จาก 70 บาทต่อเที่ยวนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย. ที่ประชุมบอร์ด รฟม.เห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ด้วยการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยที่ผ่านมาได้ทำการศึกษารายละเอียด รูปแบบตั๋วเดือน ตั๋วเที่ยว ซึ่งการปรับลดราคาค่าโดยสารดังกล่าวจะไม่กระทบสัญญาสัมปทานกับเอกชนทั้งนี้ จากที่มีกระแสข่าวเรื่องนโยบายการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้นั้น จากการสำรวจเสียงตอบรับของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่ควรลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามากเกินไป เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อภาครัฐ แต่เห็นด้วยกับการจัดทำโปรโมชันตั๋วเดือนหรือตั๋วเที่ยวสำหรับการทำโปรโมชันตั๋วเดือนและตั๋วเที่ยวนั้น รฟม.ได้หารือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน เบื้องต้น BEM พร้อมร่วมมือ โดยจะช่วยประชาสัมพันธ์และเสนอโปรโมชันการใช้บริการในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาตรการในการให้ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62 กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน โดยจะมีการทดลองและประเมินผลว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนหรือไม่ อย่างไร และมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งหลังจากบอร์ดเห็นชอบจะต้องนำเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.รับทราบต่อไป“เป้าหมายคือ หากโปรโมชันลดราคาหรือแพกเกจดีจะช่วยกระตุ้นทำให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากขึ้นประมาณ 10% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง เพื่อลดปัญหาการจราจรทางถนน และลดปัญหามลภาวะ”สำหรับโปรโมชันลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสาร 14-42 บาทต่อเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14-20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนดคือ เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาท, เดินทาง 1 สถานีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท, เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายสำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับโปรโมชันเดินทางแบบ 30 วัน สำหรับรถไฟฟ้า MRT 2 สาย คือ สีน้ำเงิน และสีม่วง จากเดิมอัตรารวมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว บัตร MRT Plus โดยมีตั๋วเดือน กำหนดเที่ยว มีระยะเวลาการใช้ 30 วัน มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ตั๋ว 15 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 780 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว 2. ตั๋ว 25 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,250 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว 3. ตั๋วแบบ 40 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,920 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว 4. ตั๋วแบบ 50 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 2,350 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยวทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชันช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้ปัจจุบันสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 7 หมื่นคนต่อวัน โดยช่วงเวลา Off Peak มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 7,000 คนต่อวัน ซึ่งการลดค่าโดยสารเหลือ 20 บาทตลอดสายคาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น 12-13% ซึ่งประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการลดค่าโดยสารได้ส่วนผู้โดยสารที่มีการเดินทางข้ามระบบระหว่างสีม่วงกับสีน้ำเงินนั้น ปัจจุบันมีประมาณ 4 หมื่นคนต่อวัน คาดว่าโปรโมชันตั๋วเดือนจะเพิ่มผู้โดยสารอีก 10%

[NEW] เคาะลดค่าตั๋ว MRT คลอดตั๋วเดือน นั่งเชื่อมน้ำเงิน-ม่วง ต่ำสุดเหลือ 47 บาท | ตั๋ว mrt ราย เดือน – POLLICELEE

บอร์ด รฟม.เคาะมาตรการลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน เริ่ม 25 ธ.ค. เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประเมินผลตอบรับ คลอดตั๋วเดือน นั่งสีน้ำเงินเชื่อมม่วง ลดต่ำสุดเหลือ 47 บาท จาก 70 บาทต่อเที่ยว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย. ที่ประชุมบอร์ด รฟม.เห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ด้วยการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยที่ผ่านมาได้ทำการศึกษารายละเอียด รูปแบบตั๋วเดือน ตั๋วเที่ยว ซึ่งการปรับลดราคาค่าโดยสารดังกล่าวจะไม่กระทบสัญญาสัมปทานกับเอกชน

ทั้งนี้ จากที่มีกระแสข่าวเรื่องนโยบายการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้นั้น จากการสำรวจเสียงตอบรับของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่ควรลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามากเกินไป เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อภาครัฐ แต่เห็นด้วยกับการจัดทำโปรโมชันตั๋วเดือนหรือตั๋วเที่ยว

สำหรับการทำโปรโมชันตั๋วเดือนและตั๋วเที่ยวนั้น รฟม.ได้หารือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน เบื้องต้น BEM พร้อมร่วมมือ โดยจะช่วยประชาสัมพันธ์และเสนอโปรโมชันการใช้บริการในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มาตรการในการให้ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62 กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน โดยจะมีการทดลองและประเมินผลว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนหรือไม่ อย่างไร และมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งหลังจากบอร์ดเห็นชอบจะต้องนำเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.รับทราบต่อไป

“เป้าหมายคือ หากโปรโมชันลดราคาหรือแพกเกจดีจะช่วยกระตุ้นทำให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากขึ้นประมาณ 10% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง เพื่อลดปัญหาการจราจรทางถนน และลดปัญหามลภาวะ”

สำหรับโปรโมชันลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสาร 14-42 บาทต่อเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14-20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด

คือ เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาท, เดินทาง 1 สถานีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท, เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น

สำหรับโปรโมชันเดินทางแบบ 30 วัน สำหรับรถไฟฟ้า MRT 2 สาย คือ สีน้ำเงิน และสีม่วง จากเดิมอัตรารวมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว บัตร MRT Plus โดยมีตั๋วเดือน กำหนดเที่ยว มีระยะเวลาการใช้ 30 วัน มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ตั๋ว 15 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 780 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว 2. ตั๋ว 25 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,250 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว 3. ตั๋วแบบ 40 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,920 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว 4. ตั๋วแบบ 50 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 2,350 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยว

ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชันช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้

ปัจจุบันสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 7 หมื่นคนต่อวัน โดยช่วงเวลา Off Peak มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 7,000 คนต่อวัน ซึ่งการลดค่าโดยสารเหลือ 20 บาทตลอดสายคาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น 12-13% ซึ่งประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการลดค่าโดยสารได้

ส่วนผู้โดยสารที่มีการเดินทางข้ามระบบระหว่างสีม่วงกับสีน้ำเงินนั้น ปัจจุบันมีประมาณ 4 หมื่นคนต่อวัน คาดว่าโปรโมชันตั๋วเดือนจะเพิ่มผู้โดยสารอีก 10%

บอร์ด รฟม.เคาะมาตรการลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน เริ่ม 25 ธ.ค. เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประเมินผลตอบรับ คลอดตั๋วเดือน นั่งสีน้ำเงินเชื่อมม่วง ลดต่ำสุดเหลือ 47 บาท จาก 70 บาทต่อเที่ยวนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย. ที่ประชุมบอร์ด รฟม.เห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ด้วยการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยที่ผ่านมาได้ทำการศึกษารายละเอียด รูปแบบตั๋วเดือน ตั๋วเที่ยว ซึ่งการปรับลดราคาค่าโดยสารดังกล่าวจะไม่กระทบสัญญาสัมปทานกับเอกชนทั้งนี้ จากที่มีกระแสข่าวเรื่องนโยบายการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้นั้น จากการสำรวจเสียงตอบรับของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่ควรลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามากเกินไป เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อภาครัฐ แต่เห็นด้วยกับการจัดทำโปรโมชันตั๋วเดือนหรือตั๋วเที่ยวสำหรับการทำโปรโมชันตั๋วเดือนและตั๋วเที่ยวนั้น รฟม.ได้หารือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน เบื้องต้น BEM พร้อมร่วมมือ โดยจะช่วยประชาสัมพันธ์และเสนอโปรโมชันการใช้บริการในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาตรการในการให้ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62 กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน โดยจะมีการทดลองและประเมินผลว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนหรือไม่ อย่างไร และมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งหลังจากบอร์ดเห็นชอบจะต้องนำเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.รับทราบต่อไป“เป้าหมายคือ หากโปรโมชันลดราคาหรือแพกเกจดีจะช่วยกระตุ้นทำให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากขึ้นประมาณ 10% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง เพื่อลดปัญหาการจราจรทางถนน และลดปัญหามลภาวะ”สำหรับโปรโมชันลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสาร 14-42 บาทต่อเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14-20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนดคือ เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาท, เดินทาง 1 สถานีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท, เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายสำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับโปรโมชันเดินทางแบบ 30 วัน สำหรับรถไฟฟ้า MRT 2 สาย คือ สีน้ำเงิน และสีม่วง จากเดิมอัตรารวมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว บัตร MRT Plus โดยมีตั๋วเดือน กำหนดเที่ยว มีระยะเวลาการใช้ 30 วัน มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ตั๋ว 15 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 780 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว 2. ตั๋ว 25 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,250 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว 3. ตั๋วแบบ 40 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 1,920 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว 4. ตั๋วแบบ 50 เที่ยว (ราคาจำหน่าย 2,350 บาท) อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยวทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชันช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้ปัจจุบันสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 7 หมื่นคนต่อวัน โดยช่วงเวลา Off Peak มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 7,000 คนต่อวัน ซึ่งการลดค่าโดยสารเหลือ 20 บาทตลอดสายคาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น 12-13% ซึ่งประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการลดค่าโดยสารได้ส่วนผู้โดยสารที่มีการเดินทางข้ามระบบระหว่างสีม่วงกับสีน้ำเงินนั้น ปัจจุบันมีประมาณ 4 หมื่นคนต่อวัน คาดว่าโปรโมชันตั๋วเดือนจะเพิ่มผู้โดยสารอีก 10%


การแฟลชรอม Huawei Y7a (ปลดรายเดือนและปลดล็อคซิม) ด้วย MRT DONGLE


📌 ต้องการปลดล็อคออนไลน์ซื้อไฟล์ติดต่อได้ที่
Facebook : https://bit.ly/3p93MrS
ไดเวอร์
https://consumer.huawei.com/en/support/hisuite/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การแฟลชรอม Huawei Y7a (ปลดรายเดือนและปลดล็อคซิม) ด้วย MRT DONGLE

เปิดตู้สินค้าเกษตรราคาเงินเยนครั้งที่76 สภาพสวยๆ 8/11/64


สนใจตัวอื่นสามารถดูรายละเอียดได้ในลิ้งด้านล่างเลยนะครับ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
http://www.nihonmono.com/nihonmono_lists.php?s_type=166
ร้านอยู่ที่บางบ่อ บางนาตราด กม.27 จ.สมุทรปราการ
https://goo.gl/maps/P7pthL34sWMLVKnZ9
👉สนใจ inbox สอบถามได้ครับ
👉เฟสบุ้ค Facebook: https://www.facebook.com/nihonmono.thai
👉ID line : https://lin.ee/45XxDPg
❤สวยๆ…งาม ๆ ใครเร็วให้จัดอย่าได้ช้าครับ กดดูลิ้งด้านล่าง👇👇👇
✅เปิดดูรายการเปิดตู้ราคาเงินเยน http://www.nihonmono.com/nihonmono_lists.php
✅ เปิดชมสินค้ารถพรวนดินนั่งขับ2WD, 4WD ขนาด1023แรง รายการและ ราคา จากลิ้งด้านล่าง👉 http://www.nihonmono.com/promotion.php
📲📲📲📲📲📲 👀สนใจสินค้าและบริการติดต่อที่ 👉เปิดบริการ จันทร์เสาร์ 08.3017.30 น.
Tel : 0818283376 Tel : 0876773704 Tel : 0805598593

เปิดตู้สินค้าเกษตรราคาเงินเยนครั้งที่76  สภาพสวยๆ 8/11/64

ยกระดับและพลิกโฉม Bangsue Grand Station และ Bangkok Terminal สู่ Hub of ASEAN | Infra.-EP.4


BigGer Channel : สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่าน สำหรับใน EPนี้ จะไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้เลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ สำหรับโครงการที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ และพลิกโฉมการคมนาคมขนส่ง ทางรางและทางถนนของไทย
0:33 | 1.เปิดใช้สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุด และชุมทางที่สำคัญ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2:05 | 2.การเดินทางและการเชื่อมต่อที่สำคัญ สถานีกลางบางซื่อ และบางกอกเทอร์มินอล
3:51 | 3.ปิดฉากมหากาพย์ ภาพโครงการโฮปเวลล์ร้าง ที่เป็นภาพติดตาคนไทย มายาวนานกว่า 23 ปี
5:00 | 4.จุดเปลี่ยนที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาระบบหัวรถจักรดีเซล มาใช้ระบบไฟฟ้า
6:18 | 5.พัฒนาพื้นที่อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพฯ เป็น Community Space ขนาดใหญ่ใจกลางกรุง
สำหรับท่านใดที่สนใจโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ สามารถ Comment หรือแสดงความคิดเห็น เข้ามาพูดคุยกันได้

ยกระดับและพลิกโฉม Bangsue Grand Station และ Bangkok Terminal สู่ Hub of ASEAN | Infra.-EP.4

โฉมหน้า กทม จะเป็นแบบไหน ถ้าโครงการรัฐและเอกชนทั้งหมดแล้วเสร็จ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า


ดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” โครงการมิกซ์ยูส 46,000 ล้านบาท แลนด์มาร์คใหม่ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ เผยโฉม Branded Residences “ดุสิต เรสซิเดนเซส” และ “ดุสิต พาร์คไซด์” ทำเลหัวมุมถนนสีลมตัดพระราม 4 The Most Prestige Address ชูไฮไลต์เป็นโครงการเดียวที่มองวิวสวนลุมพินีแบบพาโนรามิค 100% พร้อมรูฟพาร์ค 7 ไร่เชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 360 ไร่อย่างลงตัว ยกระดับการใช้ชีวิตเมืองให้มีความใกล้ชิดธรรมชาติเทียบเมืองชั้นนำระดับโลก
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระหว่างกลุ่มดุสิตธานีและเซ็นทรัลพัฒนา ภายใต้บริษัท วิมานสุริยา จำกัด พร้อมแล้วกับการเปิดตัวอาคารสูงที่พักอาศัย ภายในโครงการมิกซ์ยูส ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ซึ่งมีกำหนดเปิดเฟสแรกในปี 2566 เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ต่อด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค และอาคารสำนักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซสในปี 2567 และอาคารที่พักอาศัย ดุสิต เรสซิเดนเซส และ ดุสิต พาร์คไซด์ กลางปี 2568
จุดเด่นโครงการตั้งอยู่บนทำเลสีลมพระราม 4 มีราคาที่ดินสูงที่สุดในกรุงเทพฯ อยู่ตรงข้ามสวนลุมพินี และเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทั้งรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง รถไฟใต้ดิน MRT สถานีสีลม อำนวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว
ทุกรายละเอียดงานดีไซน์สร้างสรรค์ด้วยความประณีตพิถีพิถัน สะท้อนคุณค่าดั้งเดิมของดุสิตธานีที่ผสานเข้ากับดีไซน์ทันสมัยในมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสความรู้สึกถึง “บ้าน” ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสุดภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของอาคารทันสมัยความสูง 69 ชั้น มีสองแบรนด์ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกัน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นโครงการ Oneofakind Landmark พลิกโฉมให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครระดับโลก บนทำเลศักยภาพซูเปอร์คอร์ซีบีดีที่เป็นยิ่งกว่าใจกลางเมืองและที่ดินมูลค่าสูงในอันดับต้น ๆ ของกรุงเทพฯ
เราจึงพัฒนาโครงการเป็น Fully Integrated MixedUse Development อีกทั้งเรายังเข้าใจถึงความต้องการของคนเมืองที่ยังคงโหยหาพื้นที่สีเขียวและการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงออกแบบให้รูฟพาร์คขนาด 7 ไร่เป็นส่วนขยาย Total Seamless Integration กับสวนลุมพินีที่มีขนาดใหญ่ถึง 360 ไร่ ได้อย่างลงตัวที่สุด พร้อมทั้งมอบวิวแบบพาโนรามิคของสวนลุมพินี ซึ่งนับเป็น Privilege ที่หาได้ยากในโลเคชั่นใจกลางเมืองขนาดนี้
โดยภายในรูฟพาร์คได้แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้พักอาศัยเพื่อมอบความเป็นส่วนตัว ควบคู่ไปกับพื้นที่สาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองไปพร้อมกัน เทียบชั้นมหานครระดับโลกที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอย่าง เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ที่นิวยอร์ก และไฮด์พาร์ค (Hyde Park) ที่ลอนดอน
การได้พักอาศัยในโครงการมิกซ์ยูสระดับโลกแห่งนี้ คือ สิทธิพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากโครงการไหน ที่มอบทั้งความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการบริการ (Service) ระดับโรงแรม 5 ดาว รวมถึงการบริการในส่วนอื่นๆ ของโครงการทั้งในส่วนของรีเทลและสำนักงาน อีกทั้งตัวโครงการอยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล (International Standard) และตั้งอยู่บนทำเล ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลก (International Address)
นางสาวละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด กล่าวว่า อาคารที่พักอาศัยในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์คแบ่งออกเป็น 2 แบรนด์ คือดุสิต พาร์คไซด์ จำนวน 246 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 55115 ตารางเมตรบริเวณ ตั้งแต่ชั้นที่ 929 ดีไซน์ร่วมสมัยให้ความเป็นส่วนตัวสูง ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมือง เหมาะสำหรับกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่ คนทำงานในเมือง และครอบครัวขนาดเล็ก

โฉมหน้า กทม จะเป็นแบบไหน ถ้าโครงการรัฐและเอกชนทั้งหมดแล้วเสร็จ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

[spin9] รีวิว บิน Private Jet — สัมผัสประสบการณ์บินแบบส่วนตัวที่สุดไป LA


รีวิวใหม่วันนี้ พาไปขึ้น Private Jet ครับ ความใฝ่ฝันของการเดินทางแบบส่วนตัวสุดหรู โดยรุ่นที่เราพาไปขึ้นวันนี้ คือ Bombardier Global 5000 เครื่องบิน Business Jet รุ่นใหญ่ ที่จุได้มากถึง 12 ที่นั่ง และมีพิสัยการบินไกลถึง 5,200 Nautical Miles เป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของนักธุรกิจ และดารา เซเลบริตี้ ที่เดินทางข้ามทวีปด้วยเครื่องบินส่วนตัว
Flight: XOJ504
Route: SFOVNY
Date: 29 Sep 2021
Departure Time: 12:45
Arrival Time: 13:45
Duration: 1 hr
Class: Private
Aircraft: Bombardier Global 5000
Registration: N504VJ
——
ตื่นเต้นกับการนั่ง Private Jet เหมือนตื่นเต้นกับการที่มีกาแฟเข้มครั้งแรกของไทยและของโลกกับ NESCAFÉ Black Roast กาแฟคั่วสุดเข้ม ที่มีให้เลือกดื่มถึง 3 รูปแบบ:
• เนสกาแฟกระป๋อง โรบัสต้า แบล็คโรสต์ โรบัสต้า ที่อร่อยเข้มสุดคั่วที่สุด
• NESCAFÉ Blend \u0026 Brew BLACK ROAST คั่วสุดเข้ม เข้มทุกซองทุกแก้วอร่อยลงตัว
• NESCAFÉ Red Cup BLACK ROAST คั่วสุดเข้ม เพื่อรสเข้มสุดคั่วทุกแก้ว
ใครสนใจสามารถตามไปลองชิม NESCAFÉ BLACK ROAST ได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศ!
ไปลองความเข้มกันได้แล้ววันนี้ คลิก
Black Roast กระป๋องพร้อมดื่ม
https://7eleventh.page.link/Pdy2
Black Roast Blend \u0026 Brew
https://7eleventh.page.link/kbgY
Black Roast Red Cup
https://7eleventh.page.link/tj16
Lotus’s : https://bit.ly/3Ag0as0
Tops : https://topsonline.co/2YwNtfH
Lazada : https://bit.ly/3hYZEsf
Shopee : https://bit.ly/39ofUhX
พร้อมให้ท้าทายความคั่วสุดเข้มเพื่อรสเข้มสุดคั่วทั้ง 3 รูปแบบแล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศ
——
สมัครเป็นสมาชิกของช่อง spin9 เพื่อสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์ของเราได้ที่นี่:
https://www.youtube.com/channel/UCovADuA7KBuMFORurTzL86A/join

[spin9] รีวิว บิน Private Jet — สัมผัสประสบการณ์บินแบบส่วนตัวที่สุดไป LA

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตั๋ว mrt ราย เดือน

Leave a Comment