[NEW] 10 อันดับประเทศน่าอยู่ มีความสุขที่สุดในโลก 2021 | ประเทศที่น่ากลัวที่สุดในโลก – POLLICELEE

ประเทศที่น่ากลัวที่สุดในโลก: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

รวม Top10 ประเทศที่น่าอยู่และมีความสุขที่สุดในโลก จากรายงาน World Happiness Report 2021 จะมีประเทศไหนบ้าง…ตามไปดูกันเลย!

ฟินแลนด์
(Finland)

เริ่มต้นกันที่ฟินแลนด์ ที่ครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่องถึง 4 สมัยซ้อน ถึงแม้ฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศเล็กๆ โดยประชากรของฟินแลนด์คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของประชากรโลก แต่ฟินแลนด์กลับก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอันดับท็อปๆ ของโลกได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยฟินแลนด์นั้นเคยครองแชมป์อันดับ 1 เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลก จากการสำรวจของกองทุนเพื่อสันติภาพ (The Fund for Peace) และยังเคยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกจาก World Economic Forum รายงานความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี 2018 ที่สำคัญ ชาวฟินน์รู้สึกไม่ปลอดภัยน้อยที่สุดในโลก ถัดจากชาวนอร์เวย์และชาวไอซ์แลนด์ จากการสำรวจของ Gallup, Law and Order Index 2018 เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งยืนยันว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่และประชาชนชาวฟินแลนด์มีความสุขเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ไอซ์แลนด์
(Iceland)

แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่สามแสนกว่าคน แต่ไอซ์แลนด์นั้นถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดในโลก จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี 2006 ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ไอซ์แลนด์ยังจัดเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีอันดับต้นๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตาม โดยไอซ์แลนด์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปเหนือ โดยเป็นเกาะที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป ด้วยสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ทั้งมหาสมุทร ภูเขา ทะเลสาบและน้ำตกที่สวยงาม ทำให้ไอซ์แลนด์เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ฝันอยากจะเดินทางมาเยือนที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิต  นอกจากนี้ ไอซ์แลนด์ยังได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก (Global Peace Index) โดยวัดจากระดับความรุนแรงและอาชญากรรมภายในประเทศที่ค่อนข้างต่ำ และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ดี โดยไอซ์แลนด์นั้นครองแชมป์ประเทศที่สงบที่สุดในโลกอันดับ 1 มาต่อเนื่องยาวนานนับกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วย

เดนมาร์ก
(Denmark)

จากการสำรวจประชาชนทั่วโลกว่าพวกเขามีความสุขแค่ไหนกับชีวิตประจำวันและสถานการณ์ส่วนตัว เดนมาร์กมักจะติดอันดับหนึ่งในสามประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ด้วยปัจจัยในการดำเนินวิถีชีวิตของชาวเดนมาร์ก ทั้งการมีงานทำที่ดี และสมดุลชีวิตในการทำงานที่ดี และระบบประกันสังคมที่ยอดเยี่ยม การเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน การดูแลสุขภาพของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงอัตราอาชญากรรมและการคอร์รัปชั่นที่ค่อนข้างต่ำ ตามรายงานดัชนีความสุขของโลก ความสุขของชาวเดนมาร์กเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเท่าเทียมกันทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชน โดยเดนมาร์กมีความเท่าเทียมกันในระดับสูงและมีความรับผิดชอบร่วมกันในสวัสดิการสังคม แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองใหญ่ 9 พรรคในเดนมาร์ก แต่ก็ไม่มีพรรคการเมืองใดสนับสนุนการรื้อรัฐสวัสดิการของเดนมาร์กอย่างจริงจังเลยแม้แต่พรรคเดียว เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กติดอันดับ Top 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

สวิตเซอร์แลนด์
(Switzerland)

สวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับต้นๆ ของโลก ถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงก็ตาม โดยชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด 99% ที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกมีความสุขกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย ในขณะที่พลเมืองชาวสวิตเองนั้นก็รู้สึกพอใจกับการใช้ชีวิต ทั้งระบบการคมนาคมขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยการขนส่งสาธารณะของสวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าตรงเวลา เป็นระเบียบ และสะอาด ชาวสวิสจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ส่วนทางด้านความปลอดภัยและความสงบสุขก็ยังติดอันดับต้นของโลก ทางนอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยผู้ที่มีสัญญาจ้างงานชาวสวิสจะได้รับวันหยุดพักร้อน 4-5 สัปดาห์ต่อปี ส่วนผู้หญิงสามารถลาคลอดได้ถึง 14 สัปดาห์ตามกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ดี และมีเวลารอการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ต่ำที่สุดในโลก รวมทั้งการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังจัดว่ามีเสถียรภาพดี ชาวสวิสมีความกระตือรือล้นมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างมากและมักลงประชามติในประเด็นสำคัญเป็นประจำ

สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

เนเธอร์แลนด์
(Netherlands)

ดินแดนแห่งกังหันลมและทุ่งทิวลิปที่ติดอันดับ Top 5 ประเทศที่มีความสุขที่สุดโนโลก ชาวเนเธอร์แลนด์หรือชาวดัตช์ได้ชื่อว่าเป็นประชากรที่มีความสุขตลอดระยะเวลาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งจากรายงานของยูนิเซฟ สำนักงานสถิติแห่งเนเธอร์แลนด์ และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจสูงสุดในชีวิตของวัยรุ่นชาวดัตช์ที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก แม้ว่าการศึกษาภาคบังคับของเนเธอร์แลนด์จะเริ่มเมื่ออายุ 5 ขวบ แต่กว่า 95% ของชาวดัตช์เข้าเรียนการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่ตอนอายุ 4 ขวบ เด็กชาวดัตช์ได้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลาในการเล่นและเข้าสังคมอย่างมีความสุข ไปจนถึงการบ้านจำนวนน้อยๆ นอกจากนี้ จากรายงานการสำรวจดัชนีคุณภาพชีวิตจำแนกตามประเทศ (Quality of Life Index by Country) ปี 2021 เนเธอร์แลนด์ติดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอันดับ 3 ด้วยปัจจัยทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษต่ำ โดยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับจักรยาน เนเธอร์แลนด์ยังมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบการมีรัฐสวัสดิการที่แท้จริงสำหรับเด็กและครอบครัวชาวดัตช์ นอกจากนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD ยังได้เคยจัดอันดับให้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับความสมดุลในชีวิตและการทำงานอีกด้วย

เนเธอร์แลนด์ Netherlands

เนเธอร์แลนด์ Netherlands

เนเธอร์แลนด์ Netherlands

เนเธอร์แลนด์ Netherlands

สวีเดน
(Sweden)

หนึ่งในประเทศกลุ่มนอร์ดิกที่ติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก สวีเดนตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ ถึงแม้ว่าค่าครองชีพในสวีเดนจะค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงสต็อกโฮล์ม แต่สวีเดนก็มี GDP ต่อหัวที่สูง โดยโครงสร้างทางสังคมของสวีเดนเน้นที่ความเท่าเทียมกันทางสังคมที่สร้างขึ้นในระบบการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่อนุบาล นอกจากนี้ กฎหมายสวีเดนยังสวีเดนให้สิทธิพ่อ-แม่ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรถึง 480 วัน หรือ 16 เดือน โดยได้รับค่าจ้าง และยังมีสวัสดิการอย่าง Day Care ดูแลเด็กให้พ่อแม่ในช่วงทำงานตอนกลางวันฟรี ทำให้สวีเดนเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงด้วย นอกจากนี้ สังคมสวีเดนยังเน้นที่ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น โดยสวีเดนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว

สวีเดน Sweden

สวีเดน Sweden

สวีเดน Sweden

สวีเดน Sweden

เยอรมนี
Germany

ปีนี้เยอรมนีกระโดดขึ้นจากอันดับ 10 มาอยู่ที่อันดับ 7 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก อันเนื่องมาจากการประเมินชีวิตที่ดีขึ้นของพลเมือง จากปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเงินและทางสังคมของประเทศ เยอรมนีเป็นอีกประเทศที่โดดเด่นด้านคุณภาพชีวิตในยุโรป เมืองในเยอรมนีส่วนใหญ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้รับอิทธิพลจากระบบราชการที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ผู้คนรักษาเมืองให้สะอาดตามกฎอนามัย นอกจากนี้ ชาวเยอรมันยังมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวในครัวเรือนค่อนข้างสูง ครอบครัวสามารถใช้จ่ายเพื่อความต้องการมากกว่าแค่สิ่งจำเป็นพื้นฐานได้ เนื่องจากชาวเยอรมนีโดยเฉลี่ยมีความมั่นคงในการทำงานและรายได้สูงกว่าประเทศอื่น ทำให้ชาวเยอรมันส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

เยอรมนี Germany

เยอรมนี Germany

เยอรมนี Germany

เยอรมนี Germany

นอร์เวย์
(Norway)

นอร์เวย์ได้ชื่อเป็นประเทศที่มีระบบประกันสังคมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ทำให้คนจำนวนมากในประเทศนอร์เวย์รู้สึกปลอดภัยและมีความสุข โดยเฉพาะการได้ใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นติดอันดับโลก สภาพภูมิประเทศของนอร์เวย์ล้อมรอบไปด้วยภูเขา เกาะ และฟยอร์ด (Fjord) อ่าวเล็กๆ บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งบนที่ราบ แม้ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศหนาวเย็น แต่ในช่วงฤดูร้อนของนอร์เวย์ก็มีอากาศอบอุ่นและธรรมชาติสีเขียวสดชื่นสวยงาม

นอร์เวย์ Norway

นอร์เวย์ Norway

นอร์เวย์ Norway

นอร์เวย์ Norway

นิวซีแลนด์
(New Zealand)

ข้ามมาฝั่งซีกโลกใต้กันบ้าง กับประเทศนิวซีแลนด์ หนึ่งเดียวในลิสต์ Top 10 การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประจำปี 2021 ที่ไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป นิวซีแลนด์มีอัตราคุณภาพชีวิตที่ดีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งค่าครองชีพที่อยู่ในระดับปานกลางไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ประชากร และพลเมืองชาวนิวซีแลนด์ยังมีความสมดุลในชีวิตการทำงาน พร้อมจุดเด่นอย่างระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพที่ดี โดยในปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ จาซินดา อาร์เดิร์น ยังได้รับคำชมสำหรับการจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยชีวิตประชากรชาวนิวซีแลนด์จำนวนมากแล้ว ยังช่วยให้ประเทศนิวซีแลนด์กลับมาเดินหน้าและเป็นปกติเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก

นิวซีแลนด์ New Zealand

นิวซีแลนด์ New Zealand

นิวซีแลนด์ New Zealand

นิวซีแลนด์ New Zealand

ออสเตรีย
(Austria)

ปิดท้ายอันดับ 10 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่าง “ออสเตรีย” ถึงแม้จะเป็นประเทศในทวีปยุโรปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่ออสเตรียก็มีความโดดเด่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่แพ้ประเทศอื่นๆ โดยออสเตรียนั้นจัดเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเวียนนาที่ยังคงครองตำแหน่งเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ออสเตรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยวัฒนธรรมที่งดงาม ไปจนถึงสภาพภูมิประเทศที่น่าอัศจรรย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คุณภาพชีวิตที่ดีในออสเตรียสะท้อนจากอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำ ระบบการประกันสังคมในระดับสูง และโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ สำหรับพลเมืองภายในประเทศ ทำให้ประชาชนชาวออสเตรียรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยในการอยู่อาศัยที่นี่

ออสเตรีย Austria

ออสเตรีย Austria

ออสเตรีย Austria

ออสเตรีย Austria

และทั้งหมดนี้ก็คือ Top 10 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ประจำปี 2021 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่อยู่ในลิสต์อันดับต้นๆ โดยอยู่อันดับที่ 48 ตกจากอันดับที่ 44 เมื่อปี 2020 ต้องมารอลุ้นว่าในปีหน้าเราจะสามารถทำอันดับได้ดีขึ้นหรือไม่

[Update] Top 20 most dangerous countries in the world 2021 | ประเทศที่น่ากลัวที่สุดในโลก – POLLICELEE

Global Peace Index (GPI) measures the relative position of nations’ and regions’ peacefulness. The GPI ranks 163 independent states and territories (99.7% of the world’s population) according to their levels of peacefulness. In assessing peacefulness, the GPI investigates the extent to which countries are involved in ongoing domestic and international conflicts. It also seeks to evaluate the level of harmony or discord within a nation; ten indicators broadly assess what might be described as a safety and security in society.

The assertion is that low crime rates, minimal incidences of terrorist acts and violent demonstrations, harmonious relations with neighbouring countries, a stable political scene and a small proportion of the population being internally displaced or refugees can be suggestive of peacefulness. ‘Negative Peace’ which is defined as the absence of violence, or fear of violence is used as the definition of peace to create the Global Peace Index. Positive Peace, which includes the attitudes, institutions, and structures that pre-empt conflict and facilitate functional societies, is the main driver of peace.

The eight pillars of positive peace are well-functioning government, sound business environment, acceptance of the rights of others, good relations with neighbours, free flow of information, high levels of human capital, low levels of corruption, and equitable distribution of resources. The GPI also examines relationships between peace and reliable international measures, including democracy and transparency, education and material well-being. Nations considered more peaceful have lower index scores.

Here are the top 20 least peaceful countries in the world.


เมืองอันตราย ที่ไม่ควรเข้าไปอยู่


โลกของเรานั้นก็ยังไม่สงบสุขทุกพื้นที่ซักเท่าไหร่นักครับ ในขณะที่บางคนอาศัยอยู่ในบ้านที่แสนสวยสดวกสบาย มีแอร์มีน้ำร้อน มีไฟฟ้าใช้กันอย่างเหลือเฟือ แต่ในอีกซีกโลกหนึ่งก็ยังมีหลายคนที่ตกอยู่ในสถานที่สุดเลวร้าย สถานที่นั้นเค้าเรียกว่าบ้านครับ มันก็น่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุด แต่มันไม่เป็นเช่นเสมอไปครับ เพราะว่าสถานที่ ที่จะพูดถึงเหล่านี้ ถูกปกครองไปด้วยอาชญกรที่เต็มไปด้วยยาเสพติดมากมายด้วยกันครับ ชนิดที่ว่าพอเห็นสภาพแล้วบ้านตัวเองก็น่าอยู่ขึ้นมาทันทีครับ แล้วก็บอกว่าตัวเองโชคดีสุดๆ

Facebook : https://www.facebook.com/Laopairauy/
Google+ : https://goo.gl/wEqKz1
รับชมเพิ่มเติม : https://goo.gl/LF5ExB

soundtrack
Arms Dealer Anno Domini Beats
Dark Tranquility Anno Domini Beats
Schizo Anno Domini Beats
ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
https://creativecommons.org/licenses/

เพลย์ลิสต์ เล่าไปเรื่อย
สาระรอบโลก : https://goo.gl/6JKf5C
เรื่องดังในอดีต : https://goo.gl/Rh29GV
ลึกลับ สยองขวัญ : https://goo.gl/ERvgD5

ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ กันด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เมืองอันตราย ที่ไม่ควรเข้าไปอยู่

25 เมือง ที่อันตรายที่สุดในโลก คุณควรจะดูก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ!


25 เมือง ที่อันตรายที่สุดในโลก คุณควรจะดูก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ!
25 The most dangerous cities in the world
ขอขอบคุณข้อมูลจาก waymagazine.org/25เมืองอันตรายที่สุดในโ2
ไม่ว่าคุณจะย้ายถิ่นฐานหรือไปพักผ่อนในต่างแดน คุณจำเป็นต้องใคร่ครวญถึงความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆ ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฏความรุนแรงหลากรูปแบบในหลายพื้นที่ทั่วโลก
ที่ผ่านมาอาชญากรรมรุนแรงในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เกิดจากปมปัญหาทางการเมือง แต่บางส่วนก็เกิดจากปัญหาความยากจนและยาเสพติดด้วย
ต่อไปนี้คือรายชื่อ 25 เมืองที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมากที่สุดในโลก โดยพิจารณาตามอัตราการเกิดอาชญากรรม

25 เมือง ที่อันตรายที่สุดในโลก คุณควรจะดูก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ!

10 อันดับ บ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุด ในประเทศไทยว่ากันว่าผีมีอยู่ทุกที่ อยู่ที่รับรู้หรือไม่


10 อันดับ เป็นช่องสำหรับแนะนำจัดอันดับข่าวสารทั่วๆไป
ฝากกดถูกใจใน facebook https://goo.gl/bHjcRb ด้วยนะคะ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครๆ ค่ะ

ว่ากันว่าผีมีอยู่ทุกที่ อยู่ที่ว่าเราจะมีเซ้นส์รับรู้เขาได้หรือไม่ก็เท่านั้น แต่ว่าบางสถานที่นั้นต่อให้เซ้นส์ต่ำเหลือใจ
ก็ไม่วายสัมผัสได้ถึงประสบการณ์แปลก ๆ ชวนขนหัวลุกที่ไม่อาจอธิบายที่มาได้
10 บ้านผีสิงที่ดังที่สุดในประเทศไทย ที่ได้คัดมาจากการรวมรวมของคุณ Chanin Srirada สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม
สิบสถานที่ที่ว่ากันว่ามีความร้าง หลอน สยอง และเฮี้ยน สุด ๆ จะเป็นที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย
10 อันดับ บ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุด ในประเทศไทย
10. สุสานโสเภณี จ.กาญจนบุรี
9. บ้านผีมอญ จ.กาญจนบุรี
8. โรงพยาบาลสยอง จ.ระยอง
7. บ้านผีนายพล จ.ชลบุรี
6. บ้านผียายสรวง จ.อยุธยา
8. บ้านผีท่านขุน จ.อยุธยา
4. บ้านผีโหด จ.นครปฐม
3. บ้านผีตายโหง หนองจอก
2. บ้านตรอมใจ หนองจอก
1. บ้านเสาตกน้ำมัน จ.ราชบุรี
เครดิต :
http://hilight.kapook.com/view/109445
https://www.youtube.com/watch?v=XolcTedl95E
Music : Crossing the Threshold Ghostpocalypse โดย Kevin MacLeod ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ที่มา: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1100663
ศิลปิน: http://incompetech.com/

ยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะนะคะ
เรื่องเล่าสยองขวัญ พี่สาวข้างบ้าน | The Shock Story https://www.youtube.com/watch?v=Z8zrqCb1Pmo
5 เมนูเด็ดวันฮาโลวีน ชวนกินหรือชวนอ้วกกันแน่ | อาหารสุดแปลก https://www.youtube.com/watch?v=Readp2kGCeY
ตำนานผีวันฮาโลวีน Stingy Jack แจ็คจอมโกง ตะเกียงฟักทอง https://www.youtube.com/watch?v=uuuyjon_4Lw

10 อันดับ บ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุด ในประเทศไทยว่ากันว่าผีมีอยู่ทุกที่ อยู่ที่รับรู้หรือไม่

10 อันดับ ประเทศสุดแสนอันตรายที่สุดในโลก


10  อันดับ ประเทศสุดแสนอันตรายที่สุดในโลก

The World’s Biggest Brothel, Bangladesh (4/4)


EP.4 ไป ‘ซ่อง’ ใหญ่ที่สุดในโลก! เป็น EP ที่สับสน ซับซ้อน น่าอึดอัดที่สุด! ที่บังคลาเทศ(ที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม)หญิงค้าบริการถูกกฏหมาย และเพศที่ 3 ได้รับการรับรองทางกฏหมายด้วย แต่ทางปฏิบัติในสังคมหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ สวนทางกับบ้านเราสุดๆ ง๊งงง งง
ก่อนไปว่าสับสนแล้ว กลับออกมาสับสนกว่าเดิม ไหนใครช่วยมิ้นท์ที ว่าเราจะยังไงกันดีคะ
บังคลาเทศ
ซ่องใหญ่ที่สุดในโลก
Daulatdia
Bangladesh

The World’s Biggest Brothel, Bangladesh (4/4)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ประเทศที่น่ากลัวที่สุดในโลก

Leave a Comment