[NEW] 7 แนวโน้มวิถีปกติใหม่ ธุรกิจการบินหลังยุคโควิด-19 | สาย การ บิน ใหม่ – POLLICELEE

สาย การ บิน ใหม่: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การปรับโครงสร้างของการบินไทยครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเช่นเดียวกับหลายสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บางคนคาดหวังแค่การปรับเปลี่ยนองค์กร แต่ที่การบินไทยกำลังจะเผชิญหลังจากนี้เป็นมากกว่าแค่ปรับองค์กรใหม่

หากต้องการคาดการณ์อนาคตของการบินไทยจะเป็นอย่างไร ต้องไปดูทิศทางของธุรกิจการบินโลกว่าได้รับผลกระทบและมีการปรับตัวอย่างไร รวมทั้งคาดการณ์ว่ากำลังจะเกิดขึ้นหลังยุคโควิด-19

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ได้สรุปจากบทความเกี่ยวกับ ผลกระทบของโควิด-19  ที่มีต่ออุตสาหกรรมสายการบิน (Airline Industry) หรืออุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศ (Aviation Sector) ดังนี้

Table of Contents

ประเทศต่างๆ พากันปิดน่านฟ้า มีการควบคุมการเดินทางทางอากาศจนถึงขั้นการสั่งสายการบินต่างๆ หยุดบิน หรือจำเป็นต้องหยุดบินเพราะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ธุรกิจการบินต้องปรับตัวอย่างมาก แม้เมื่อมีการผ่อนคลายแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อรูปแบบการเดินทาง ในอนาคตการเดินทางลักษณะนี้ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา  Covid-19  สภาพ New Normal ของการเดินทางจะทำให้ธุรกิจสายการบินต้องปรับตัวต่างไปจากเดิมอย่างมาก

– Advertisement –

บทความ “Covid-19 : 7 specific impacts on the future of the aviation sector” โดย Lorene Fauvelle ใน intotheminds.com เมื่อ 13 เมษายน 2563 สรุปประเด็นสำคัญของผลกระทบเพื่อนำไปสู่การปรับตัวไว้ 7 เรื่องดังนี้

1. การควบรวมกิจการสายการบินจะมีมากขึ้น (Massive consolidation)

การลดการเดินทางแบบฉับพลันทันทีและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ดำรงอยู่เป็นเวลานาน เป็น “Shock” ครั้งสำคัญที่อุตสาหกรรมการบินไม่เคยพบมาก่อน ส่งผลที่รุนแรงทางลบต่อรายได้ ผลกำไร และสถานะการเงินของสายการบินต่างๆ เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง ในขณะที่การแข่งขันที่รุนแรงที่ผ่านมาทำให้มีกำไร หรือ “Margin” ต่ำ สายการบินใดที่แต่เดิมมีสภาพที่ง่อนแง่นอยู่แล้ว ในรอบนี้มีการคาดการณ์ว่าจะได้เห็นธุรกิจการบินต้องล้มละลายไปอีกจำนวนมาก และจะมีการปรับตัวโดยการกดดันจากเจ้าหนี้อย่างมาก เนื่องจากกลัวจะเป็นหนี้เสียก้อนใหญ่ และไม่อยากให้ล้มไปเพราะอย่างไรเสีย การมีสายการบินยังคงมีความจำเป็นต่อการเดินทางภายในและระหว่างประเทศ แต่ก็จะต้องมีการบังคับให้ลดขนาดกิจการเดิมลงมาแบบรุนแรงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนให้ควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หากในแต่ละประเทศมีสายการบินในจำนวนที่มากเกินไป

2. ความต้องการการเดินทางที่มีแนวโน้มที่ลดลง (Low demand)

ระหว่างที่ยังต้องอยู่กับ Covid-19 ผู้โดยสารจะมีการปรับพฤติกรรมการเดินทาง (Modify their behaviour) โดยลดความถี่ในการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อยอดขายของสายการบิน อีกทั้งจำนวนที่นั่งของเครื่องบินก็จะต้องลดลงเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมตามข้อกำหนดซึ่งกระทบทางลบต่อรายได้ แนวทางการรักษารายได้ของสายการบิน อาจเลือกใช้การขึ้นค่าโดยสาร แต่ก็จะส่งผลให้ลูกค้าลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ธุรกิจสายการบินจึงต้องปรับตัวอย่างมากในการสร้างสมดุลจากรายได้ที่อาจเติบโตได้ยาก กับต้นทุนที่สูงและต้องบริหารจัดการเพื่อให้อยู่รอด

3. การดูแลความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้โดยสารจะมีมากขึ้น (Enhanced security measures)

ในระยะต่อไปจะกลายเป็นความปกติใหม่ที่ก่อนบิน ระหว่างบิน และถึงจุดหมายปลายทางจะมีมาตรการเข้มข้นในการตรวจอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเตรียมจุดแอลกอฮอล์ให้ล้างมืออยู่ในบริเวณท่าอากาศยานและบนเครื่องบิน ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระบบหรือกระบวนการในการทำงาน และมีต้นทุนทั้งเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาจเกิด Applications ใหม่ๆ ที่ใช้ตรวจสอบ ติดตามผู้โดยสาร เพราะหากมีการแพร่เชื้อจะได้สามารถติดตามแก้ไขการระบาดได้ทันที

4. การเพิ่มความสำคัญของท่าอากาศยานที่เป็นศูนย์กลาง (Strengthening the role of hubs)

ในยุคที่ผ่านมา เมืองต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่พยายามจัดให้มีสนามบินที่เมืองของตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน แต่ในระยะต่อไป หากความถี่ในการเดินทางลดลง สนามบินของเมืองเล็กจะลดบทบาทลง ส่วนสนามบินเมืองใหญ่ที่เป็น “Hub” จะได้รับความสำคัญมากขึ้นในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อโดยรถยนต์ หรือรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองอื่นๆ และการบินไปยัง Hub ยังคุ้มค่ากว่าเพราะมี Aircraft load factor ที่สูงกว่า อย่างไรก็ดีท่าอากาศยานเหล่านี้ก็จะต้องเตรียมรองรับผู้โดยสารที่จะต้องใช้เวลามากขึ้นในการตรวจ และพิ้นที่ที่ต้องนั่งห่างๆ กัน อาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับ VIP Lounge หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชั้นธุรกิจได้มากขึ้น

5. การขยายตัวของรายได้จากบริการรูปแบบใหม่ๆ (New fee-based services)

มีตัวอย่างของ Low-cost airline เช่น Ryanair ที่พยายามปรับตัวจากเหตุการณ์วิกฤติ Covid-19 โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารระหว่างเดินทาง เช่น การจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ลูกค้าหากลูกค้าลืมนำมา เพราะเป็นข้อกำหนดที่ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากาก หรือการนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ เช่น ถุงมือ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยทางสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งอาจกลายเป็นรายได้บริการในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ ค่าโดยสาร

6. การหมดยุคของเครื่องบินโดยสารขนาดยักษ์ (The end of giant planes) มีข่าวว่า Lufthansa กำลังจะเอาเครื่องบิน Airbus A380S จำนวน 6 ลำ ออกจากฝูงบิน ซึ่งเป็นแนวโน้มหนึ่งที่สายการบินต่างๆ จะใช้เครื่องบินขนาดยักษ์ลดลง เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่อาจลดลงแต่ขณะที่ต้นทุนการบินของเครื่องบินขนาดยักษ์อาจอยู่ใน

ระดับสูง จึงไม่สามารถทำกำไรให้คุ้มค่าได้ สายการบินต่างๆ จะพยายามปรับหรือแม้แต่การสั่งเครื่องบินในอนาคตจะต้องคำนวณจำนวนที่นั่งที่มีขนาดเหมาะสมภายใต้ยุค Social distancing แบบนี้

7. การหมดยุคของที่นั่งชั้นหนึ่ง (The end of 1st class)

ที่ผ่านมา แม้ว่าการมีที่นั่งโดยสารชั้นที่ 1 จะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ทำให้สายการบินต่างๆ ได้รายได้จากกลุ่มนี้ เพราะค่าโดยสารที่แพง มีบริการดูแลที่ดีเยี่ยม แต่ก็ต้องใช้พื้นที่บริการค่อนข้างมาก ในอนาคตภายใต้ Covid-19 การจัดแบ่งพื้นที่อาจเปลี่ยนไป เพื่อคำนวณให้ได้ Load factor ที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด อาจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยยุติการจัดพื้นที่แบบดั้งเดิม เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด ที่ใช้กันมายาวนาน เป็นรูปแบบอื่นได้

บทความนี้ ออกมาในจังหวะที่ข่าวการฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติของเรา “การบินไทย” กำลัง Hot พอดี และในขณะที่สายการบินอื่นๆ ของไทยกำลังเผชิญความยากลำบากกันอยู่ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ธุรกิจสายการบินทุกแห่งก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้  

อย่างไรก็ตาม “การเดินทางทางอากาศ” ถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานในยุคปัจจุบันไปแล้ว การปรับตัวในครั้งนี้ก็ขอให้เกิดสภาพ Win-Win แก่ทุกฝ่ายบน New normal ของอุตสาหกรรมการบินต่อไป

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[Update] แอร์เอเชียดึง 700 สายการบินขายตั๋วผ่านซูเปอร์แอพครอบคลุมกว่า 3 พันจุดทั่วโลก | สาย การ บิน ใหม่ – POLLICELEE

อแมนดา วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ เปิดเผยว่า แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินและโรงแรมที่พัก เดินหน้าขยายบริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารจาก 700 สายการบินชั้นนำทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางได้ไกลขึ้น ครอบคลุมกว่า 3,000 จุดหมายปลายทาง

แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ เริ่มต้นบริการในฐานะตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) เมื่อสองปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ได้ขยายบริการให้ลูกค้าสำรองที่นั่งบัตรโดยสารของสายการบินชั้นนำทั่วโลก ทั้งพันธมิตรสายการบินแบรนด์ชั้นนำ ตลอดจนสายการบินพันธมิตรที่เกิดใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น Air Canada, Air France, Air Mauritius, , Bamboo Airways, Ethiopian Airlines, flydubai, Go First, KLM, Mahan Air, Qatar Airways, Turkish Airlines, Philippine Airlines, US Bangla Airlines และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้นลูกค้ายังมีทางเลือกบริการด้านโรงแรมและที่พักจากพันธมิตรที่มากขึ้น พร้อมดีลสุดพิเศษที่พลาดไม่ได้ กว่า 300,000 โรงแรมและที่พัก

ด้วยการขยายความร่วมมือนี้ ลูกค้าของแอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ สามารถพบข้อเสนอสุดคุ้มค่าเพื่อการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ นอกเครือข่ายให้บริการของแอร์เอเชีย ครอบคลุมภูมิภาคยุโรป โอเชียเนีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

“ในเวลาเพียงสองปีจนถึงปัจจุบัน เราได้ก้าวสู่หนึ่งในสามบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำ (OTA) ในภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาจากการเข้าชมเว็บไซต์ ด้วยสถิติการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์เฉลี่ยมากกว่า 100 ล้านครั้งต่อเดือน ปัจจัยที่ทำให้เราได้เปรียบคือ การที่เราเป็น OTA เพียงเจ้าเดียวที่เป็นเจ้าของสายการบิน ซึ่งทำให้เราสามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสายการบินและการบริหารจัดการเที่ยวบินมาปรับใช้ได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด และอีกมากมายหลากหลายบริการที่เราได้เลือกสรรมานำเสนอ นอกจากนี้เรายังเข้าถึงฐานข้อมูลใหญ่ด้านการเดินทางที่มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการที่เราเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกของการดำเนินธุรกิจของเราเมื่อ 20 ปีที่แล้ว”อแมนดา วู กล่าว

ราจีฟ กุมาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายเที่ยวบิน แอร์เอชีย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ในอาเซียน เรามักจะมองหาโอกาสการสนับสนุนพันธมิตรสายการบินของเราด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์รวมถึงช่องทางในการสร้างรายได้ ด้วยฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งาน 51 ล้านคนและมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่า 55 ล้านคน สายการบินและพันธมิตรโรงแรมของเราจะได้รับประโยชน์จากหนึ่งในแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาเซียน และได้ประโยชน์จาก ความเชี่ยวชาญการตลาดของ แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ

รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี Virtual Interlineing ของเรา ทำให้แพลตฟอร์มของเราตอนนี้สามารถรวมรายการเที่ยวบินที่หลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเสนอแผนการเดินทางพร้อมข้อเสนอส่วนลดค่าโดยสารที่น่าดึงดูดใจ ตอนนี้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับค่าโดยสารราคาประหยัดจาก กว่า 700 สายการบินชั้นนำ ครอบคลุมกว่า 3,000 จุดหมายปลายทางทั่วโลก

จาเร็ด ลี รองประธานฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ และอนุทวีปอินเดีย สายการบินกาตาร์ กล่าวว่า สายการบินกาตาร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรสายการบินใหม่ล่าสุดของแอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำหน้าที่เชื่อมต่อนักเดินทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทั่วโลกอีกครั้ง เพื่อนำพวกเขาไปยังจุดหมายปลายทางที่พวกเขาต้องการ ท่ามกลางบรรยากาศของการเดินทางระหว่างประเทศที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง

เพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือกับสายการบินใหม่ในครั้งนี้ แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ พร้อมมอบโปรโมชั่น 3 วันสุดพิเศษ ส่วนลด 50% เมื่อจองเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์ สู่ ลอนดอน อิสตันบูล เฮลซิงกิ อาบูดาบี ภูเก็ต กรุงเทพฯ และบินจากกรุงเทพฯ สู่ ลอนดอน ลอสแองเจลิส เซี่ยงไฮ้ มิวนิค ภูเก็ต และเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่เดินทางจากมะนิลา สามารถรับโปรโมชั่นดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน โดยบินจากมะนิลา สู่ อัมสเตอร์ดัม ลอสแองเจลิส ดูไบ มัลดีฟส์ เซบู และกรุงเทพฯ ขณะที่ผู้ที่เดินทางจากจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย สามารถจองเที่ยวบิน สู่ อิสตันบูล โดฮา อาบูดาบี นิวยอร์ก บาหลี และสุราบายา ได้ในราคาลด 50% เช่นเดียวกัน โดยโปรโมชั่นดังกล่าวจะปรากฎเมื่อเลือกใช้ voucher code ในหน้าของการชำระเงิน

เที่ยวบินที่ร่วมโปรโมชั่น สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.64 (9.00 น. เวลาประเทศไทย) จนถึงวันที่ 31 ต.ค.64 เพื่อใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.64 ถึงวันที่ 29 ต.ค.65 สำหรับประเทศไทยสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.65 ถึงวันที่ 29 ต.ค.65 นอกจากนี้ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าร่วมกับโปรโมชั่นลดราคา 50% ในครั้งนี้สำหรับการจองโรงแรมที่พักผ่านทางแอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ สามารถใช้โค้ด AAHOTEL50 ได้เลยตั้งแต่วันที่ 28-31 ต.ค.64


ยอดลาออกในสหรัฐฯ พุ่ง ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ I TNN ชั่วโมงทำเงิน I 15-11-64


ยอดลาออกในสหรัฐฯ พุ่ง ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
หนึ่งในมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานที่สำคัญของสหรัฐ ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสนใจ คือ ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) โดยเฟดจะใช้ผลสำรวจนี้ เป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงิน และอัตราดอกเบี้ยของเฟด
เฟด JOLTS ธนาคารกลางสหรัฐ
คาดสายการบินทั่วโลกยังขาดทุนปีหน้า เหตุดีมานด์เดินทางยังต่ำ
แม้หลายประเทศทั่วโลก จะพยายามเปิดประเทศเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศได้อีกครั้ง แต่ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการบินกลับมาฟื้นตัวได้
สายการบิน สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA
\”อีลอน มัสก์\” ขายหุ้นเทสลา เพิ่มเติมอีก 687 ล้านดอลลาร์
เพิ่งจะมีข่าวขายหุ้นไปไม่กี่วันที่ผ่านมา ล่าสุด มีรายงานว่า \”อีลอน มัสก์\” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลา อิงค์ ได้ทำการขายหุ้นเทสลาอีก 687 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ได้เทขายกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
อีลอนมัสก์ เทสลา SEC
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ยอดลาออกในสหรัฐฯ พุ่ง ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ I TNN ชั่วโมงทำเงิน I 15-11-64

วัดใจคลังอุ้ม “บินไทย” ยื้อสายการบินแห่งชาติ | BUSINESS WATCH | 12-11-2564


วัดใจกระทรวงการคลัง อุ้ม “การบินไทย” ยื้อสถานะสายการบินแห่งชาติ “เพิ่มทุนค้ำประกันเงินกู้” ยังไม่ได้ข้อสรุป จ่อหลุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้เปิดประเทศแต่สายการบินยังไม่ฟื้นคาดใช้เวลาอีก 3 ปี
การบินไทย สายการบิน
พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 21.15 22.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
BUSINESSWATCH BUSINESSWORLD TNNช่อง16 TNNONLINE TNNLIVE TNN16
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

วัดใจคลังอุ้ม “บินไทย” ยื้อสายการบินแห่งชาติ | BUSINESS WATCH | 12-11-2564

Super Air สายการบินชั้นต่ำ


สายการบินSuper Airที่ใครๆก็ขึ้นได้ แค่ไม่ใช่ทุกคนจะลงได้
เป็นงานแรกที่ลองให้น้องๆลองมาทำให้แล้วตัวเองนั่งเป็นผู้กำกับเอา
เนื้อเรื่องและกำกับโดย PASULOL
อนิเมชั่นโดย Well Gr8
https://www.youtube.com/channel/UCpnuAb5XnnYmOfaY5Md9yEg
เพลงโดย GOK GAK
https://www.youtube.com/channel/UC5lZOA8ZzP1hYJ4ZDNWdKQ

Super Air สายการบินชั้นต่ำ

รีวิวสายการบินใหม่ ZIPAIR พร้อมอินเตอร์เน็ตไม่อั้น บินตรงโตเกียวทุกวัน


พาไปชมสายการบินราคาประหยัดใหม่ล่าสุด ZIPAIR ที่มาพร้อมกับไวไฟฟรีให้ทุกคนใช้บนเครื่องได้แบบไม่อั้นตลอดการบิน บินตรงโตเกียวกทม.ทุกวัน การันตีคุณภาพโดย JAL ไปเลยจ้า
เว็บ ZIPAIR:
https://www.zipair.net/th
ติดตามช่องทาง Social ต่างๆของพวกเราได้ที่:
Facebook :: Japanmase
Instagram :: Japanmase
Twitter :: Japanmase
Youtube :: Japanmase
www.Japanmase.com
ติดต่อ / Contact here:
JAPANMASE@GMAIL.COM
zipair บินตรงญี่ปุ่น รีวิวสายการบิน

รีวิวสายการบินใหม่ ZIPAIR พร้อมอินเตอร์เน็ตไม่อั้น บินตรงโตเกียวทุกวัน

New Normal วิถีใหม่ของสายการบิน l อวสานตั๋วเครื่องบินถูก ?


New Normal วิถีใหม่ของสายการบิน
อวสานตั๋วเครื่องบินถูก ?
.
วิกฤต โควิด19 ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อทุกๆอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากทุกสายการบินต้องหยุดให้บริการการบิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้สูญเสียรายได้กันไปตามๆกัน
.
ฟังมุมมองการปรับตัวของสายการบิน จากคุณนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะเป็นอย่างไร ไปฟังกันเลยค่ะ
.
NewNormal สายการบิน ตั๋วเครื่องบินถูก
.
📌 ติดตามข่าวเศรษฐกิจ และการลงทุน
จาก การเงินธนาคารทีวี ได้ที่…
⭐ Facebook.com/moneyandBankingTV
🌎 www.moneyandbankingtv.com
🔔 Youtube : bit.ly/2SIlP6L
ข่าวเศรษฐกิจ MoneyandBankingTV การเงินธนาคารทีวี
MoneyExpo MoneyMorning MoneyDaily MoneyDelivery

New Normal วิถีใหม่ของสายการบิน l อวสานตั๋วเครื่องบินถูก ?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สาย การ บิน ใหม่

7 thoughts on “[NEW] 7 แนวโน้มวิถีปกติใหม่ ธุรกิจการบินหลังยุคโควิด-19 | สาย การ บิน ใหม่ – POLLICELEE”

 1. 예시) 건강한 습관을 만들고싶어요!
  예쁜 티위시 사진과 함께 허브티를 즐기는 모습으로 리뷰 작성할게요! **본인의 sns계정 url을 함께 남기면 당첨 확률 up!!** ️모집인원:
  60명 ️모집기간 5/2 ~ 5/16 ️발표: 5/18 허브아일랜드, 허브마켓
  인스타그램 계정에.

  Reply
 2. Peppermint oil is also great for hair rejuvenation, it
  provides a nice tingle that enhances your circulation. All of these tips apply to eyebrows and eyelashes too!
  Often when people experience hair loss, they also notice a thinning of their eyebrows.
  This tends to be something of an age/genetic component.

  Reply
 3. Zkušenosti s léky na erektilní dysfunkci. Následující srovnání bylo
  provedeno mezi originálními přípravky Viagra, Cialis, Levitra a Spedra.
  Do srovnání nebyla zahrnuta většina generik na erekci, protože s nimi nemám uživatelskou zkušenost.
  Výjimkou jsou pouze generika Viagry s názvem Sildenafil Actavis a Modrasil.

  Reply
 4. 写真:IYO/PIXTA)40代以上の脱毛 ニーズが高まっている、その理由は? モノバズ 検索 介護記事一覧 私は認知症の母の介護でいくつも失敗をしました。母には心の底から謝罪したい」そう語るのは、医師の森田豊先生。森田先生は、人気.

  Reply
 5. İnanılmaz derecede güzel olan bebekler, en iyi kalitede HD Yaşlı kadın Porno Videolar’dan gelen kötü niyetli kunduzların fanatelerini mümkün olan tüm slutty deliklere sokmak için bekliyor:
  Göt sikme, Yutma, Yumruklama, Panter, Yaşlı kadın, Sarışın, Olgun, Meme, Oralseks,
  Hanımefendi.

  Reply
 6. Japon amlari. Zevk suyu ile ıslanmis am deliği fotoları.
  bedava japon kiz am got resmi indir. japonam resmi. kili am resimleri.
  japon cok killi vajina porno. zenci amlar. Çinli am resimleri.
  zenci dar göt deligi resimleri.

  Reply

Leave a Comment