[NEW] Asoke.info Thailand-Home Thai Language | อโศกธานี – POLLICELEE

อโศกธานี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

“ความบริสุทธิ์เท่านั้น” ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุด

– เปิดโลกบุญนิยม www.boonniyom.net
ธรรมาธรรมะสงคราม youtube – สรุปธรรมะพ่อครูฯ

งานวันแม่’๕๘ สัมมาสิกขาสันติอโศก

เราคิดอะไร ฉบับ ๓๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เราคิดอะไร ฉบับย้อนหลัง

– สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๔ / .600 หน้า 

การ์ตูน เราคิดอะไร ฉบับ ๓๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

ปีใหม่ชีวิตใหม่ในงาน ว.บบบ.

เฟสบุ๊ค บุญนิยมทีวี *

เฟสบุ๊ค รวมธรรมะสมณะโพธิรักษ์

เฟสบุ๊ค ธรรมะห้าดาว

เว็บลิงค์ชาวอโศก

สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา

งานประจำปี ‘๖๓ ของชาวอโศก

อย่าเผลอใจ – อย่าห่างใจ

ฉลอง ๘๐ ปีวิชิตชัย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๓๐ปี ปฐมอโศก

โค่นระบอบทุศีล
เพื่อปฏิรูปประเทศไทย

นักรบอหิงสา สมรภูมิผ่านฟ้า

เพลงกองทัพพุทธธรรม | เพลงกองทัพธรรม

สังคมไทยวิกฤติ เพราะการศึกษาที่ผิดพลาด

เศรษฐศาสตร์บุญนิยม หมายเลข ๑

ร่วมกันสู้ ปี2535 พลตรีจำลอง ศรีเมือง

สีสันชีวิต พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

อย่าแต่งงานเลย

สงบฤาษี สงบพุทธ ตอน ๑ (๔ ต.ค. ๓๒)

สงบฤาษี สงบพุทธ ตอน ๒ (๕พ.ย.๒๕๓๒)

– “ภิกษุ” ของพุทธ ไม่ใช่ “ผู้ขอ

นั่งสมาธิหลับตากันทำไม?

– “ฌาน” ที่มีในคนยังลืมตา

ฌานในพระพุทธศาสนา

มาฆบูชามหาฤกษ์

อบรมทำวัตรเช้าช่วงจาริก ปี ๒๕๑๘

ธรรมวันวิสาขบูชา

อนุสสติ ๑๐ (ตอนที่ ๑)
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ความไม่เที่ยงที่เที่ยงคืออะไร

ความลึกของธรรมในธรรม

อัตตาภวตัณหาลึกๆ

คณะฟรานซิสกัน สนทนากับสมณะโพธิรักษ์

ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

งานรับมอบกลด นักเรียนที่จบชั้น ม.๖

โครงการค่ายคารโว นิวาโต
กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

สัมมาพัฒนา : สันติอโศก
ขบวนการพุทธปฏิรูปแห่งประเทศไทย

Right Development 
The Santi Asoke
Buddhist Reform Movement of Thailand

Juliana Essen

หมู่บ้านยุทธศาสตร์ในค่ายทหาร

บทเรียนของวิชา รัฐพุทธศาสนศาสตร์
(การเมืองการปกครองแบบพุทธ)

พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้

ประวัติสมณะโพธิรักษ์

โพธิรักษ์ กับ โพธิกิจ

คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์

มหาเถรสมาคม กับ สันติอโศก

Biography of Samana Bhodirak

Santi Asoke’s History

How Santi Asoke Buddhist Temple was established

Insight Into Santi Asoke
The Man Behind Santi Asoke
…Sanitsuda Ekachai

Small is Beautiful in Asoke Villages
* Marja-Leena Heikkilä-Horn

Buddhism with Open Eyes.
Belief and Practice of Santi Asoke

Practicing Dharma Through Television.

งานวิจัยชาวอโศก

เพลงมิตรดี

เพลง ความซ้ำซาก

เพลงอริยะ

เพลงชีวิต

เพลงจอมโจรบัณฑิต

เม็ดทราย

ธรรมพุทธสุดลึก (พุทธสิกขา)

บันทึกจากปัจฉาสมณะ

ดูไปและดูให้ทะลุ ; ยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้น

คาถาธรรม

โศลกธรรม – เซ็นใต้ภาพ

ประกายธรรม

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๑๙

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๖

คั้นออกมาจากศีล

ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับเขียนใหม่)

ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับชาดก)

เศรษฐศาสตร์บุญนิยม

ชีวิตนี้มีปัญหา

รินถ้อยร้อยธรรม

สูตรอาหารมังสวิรัติ

ข่าวหน้าถัดไป.

For Mankind

บทความที่ผ่านมา

โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ | BoonniyomTV |

วิทยุชุมชนปฐมอโศก | ยูทูป_บุญนิยมทีวี

BoonniyomTV for Mobile ฟังวิทยุและโทรทัศน์ Mobile ระบบแอนดรอย

เราคิดอะไร (ฉบับย้อนหลัง)

สารอโศก (ฉบับย้อนหลัง)

ดอกหญ้า (ฉบับย้อนหลัง)

มนุษย์สีขาวปฏิบัติธรรม

ชีวิตจำลอง (พลตรีจำลอง ศรีเมือง)

งานเขียน

ธรรมะพ่อท่าน (ปี๒๕๑๙-๒๕๔๖)

ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม

ดวงดาวดวงคนดวงธรรม

วิถีชาวอโศก

บันทึกจากปัจฉาสมณะ

สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

ราชธานีอโศก

เว็บลิงค์ชาวอโศก

Ebook ชาวอโศก

E-book บุญนิยม

หนังสือเล่มของชาวอโศก ดูที่นี่

งานมหาปวารณา ครั้งที่ ๓๒ (สารอโศก๓๓๖)

บันทึกจากปัจฉาสมณะ (สารอโศก๓๓๖)

โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช’๕๗ (สารอโศก๓๓๖)

ศรีโคตรบูรณ์ ดินแดนสมบูรณ์ของคนมีศีล (สารอโศก๓๓๖)

จดหมายจากญาติธรรม (สารอโศก๓๓๖)

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (สารอโศก๓๓๖)

ฉลอง ๓๒ ปี มังสวิรัติ (สารอโศก๓๓๖)

ขยะเอ๋ย (สารอโศก๓๓๖)

ความใหม่ของปีใหม่ กำลังเดินทางไปสู่ ความเก่าแล้ว

บทพิสูจน์แนวทางสู่มรรคผล ของนักปฏิบัติธรรม

ทัวร์พญาแร้ง เสริมแรงโลกุตรธรรม

งานบุญลอมข้าว คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าศีรษะอโศก

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

เรื่องใหญ่เรื่องยากที่สุด
ที่ผู้ชนะเกือบรอบโลกทำไม่ได้
ก็คือ “การเป็นผู้แพ้”

สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา https://www.facebook.com/sammasikkha.org

[NEW] Asoke.info Thailand-Home Thai Language | อโศกธานี – POLLICELEE

“ความบริสุทธิ์เท่านั้น” ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุด

– เปิดโลกบุญนิยม www.boonniyom.net
ธรรมาธรรมะสงคราม youtube – สรุปธรรมะพ่อครูฯ

งานวันแม่’๕๘ สัมมาสิกขาสันติอโศก

เราคิดอะไร ฉบับ ๓๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เราคิดอะไร ฉบับย้อนหลัง

– สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๔ / .600 หน้า 

การ์ตูน เราคิดอะไร ฉบับ ๓๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

ปีใหม่ชีวิตใหม่ในงาน ว.บบบ.

เฟสบุ๊ค บุญนิยมทีวี *

เฟสบุ๊ค รวมธรรมะสมณะโพธิรักษ์

เฟสบุ๊ค ธรรมะห้าดาว

เว็บลิงค์ชาวอโศก

สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา

งานประจำปี ‘๖๓ ของชาวอโศก

อย่าเผลอใจ – อย่าห่างใจ

ฉลอง ๘๐ ปีวิชิตชัย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๓๐ปี ปฐมอโศก

โค่นระบอบทุศีล
เพื่อปฏิรูปประเทศไทย

นักรบอหิงสา สมรภูมิผ่านฟ้า

เพลงกองทัพพุทธธรรม | เพลงกองทัพธรรม

สังคมไทยวิกฤติ เพราะการศึกษาที่ผิดพลาด

เศรษฐศาสตร์บุญนิยม หมายเลข ๑

ร่วมกันสู้ ปี2535 พลตรีจำลอง ศรีเมือง

สีสันชีวิต พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

อย่าแต่งงานเลย

สงบฤาษี สงบพุทธ ตอน ๑ (๔ ต.ค. ๓๒)

สงบฤาษี สงบพุทธ ตอน ๒ (๕พ.ย.๒๕๓๒)

– “ภิกษุ” ของพุทธ ไม่ใช่ “ผู้ขอ

นั่งสมาธิหลับตากันทำไม?

– “ฌาน” ที่มีในคนยังลืมตา

ฌานในพระพุทธศาสนา

มาฆบูชามหาฤกษ์

อบรมทำวัตรเช้าช่วงจาริก ปี ๒๕๑๘

ธรรมวันวิสาขบูชา

อนุสสติ ๑๐ (ตอนที่ ๑)
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ความไม่เที่ยงที่เที่ยงคืออะไร

ความลึกของธรรมในธรรม

อัตตาภวตัณหาลึกๆ

คณะฟรานซิสกัน สนทนากับสมณะโพธิรักษ์

ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

งานรับมอบกลด นักเรียนที่จบชั้น ม.๖

โครงการค่ายคารโว นิวาโต
กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

สัมมาพัฒนา : สันติอโศก
ขบวนการพุทธปฏิรูปแห่งประเทศไทย

Right Development 
The Santi Asoke
Buddhist Reform Movement of Thailand

Juliana Essen

หมู่บ้านยุทธศาสตร์ในค่ายทหาร

บทเรียนของวิชา รัฐพุทธศาสนศาสตร์
(การเมืองการปกครองแบบพุทธ)

พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้

ประวัติสมณะโพธิรักษ์

โพธิรักษ์ กับ โพธิกิจ

คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์

มหาเถรสมาคม กับ สันติอโศก

Biography of Samana Bhodirak

Santi Asoke’s History

How Santi Asoke Buddhist Temple was established

Insight Into Santi Asoke
The Man Behind Santi Asoke
…Sanitsuda Ekachai

Small is Beautiful in Asoke Villages
* Marja-Leena Heikkilä-Horn

Buddhism with Open Eyes.
Belief and Practice of Santi Asoke

Practicing Dharma Through Television.

งานวิจัยชาวอโศก

เพลงมิตรดี

เพลง ความซ้ำซาก

เพลงอริยะ

เพลงชีวิต

เพลงจอมโจรบัณฑิต

เม็ดทราย

ธรรมพุทธสุดลึก (พุทธสิกขา)

บันทึกจากปัจฉาสมณะ

ดูไปและดูให้ทะลุ ; ยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้น

คาถาธรรม

โศลกธรรม – เซ็นใต้ภาพ

ประกายธรรม

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๑๙

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๖

คั้นออกมาจากศีล

ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับเขียนใหม่)

ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับชาดก)

เศรษฐศาสตร์บุญนิยม

ชีวิตนี้มีปัญหา

รินถ้อยร้อยธรรม

สูตรอาหารมังสวิรัติ

ข่าวหน้าถัดไป.

For Mankind

บทความที่ผ่านมา

โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ | BoonniyomTV |

วิทยุชุมชนปฐมอโศก | ยูทูป_บุญนิยมทีวี

BoonniyomTV for Mobile ฟังวิทยุและโทรทัศน์ Mobile ระบบแอนดรอย

เราคิดอะไร (ฉบับย้อนหลัง)

สารอโศก (ฉบับย้อนหลัง)

ดอกหญ้า (ฉบับย้อนหลัง)

มนุษย์สีขาวปฏิบัติธรรม

ชีวิตจำลอง (พลตรีจำลอง ศรีเมือง)

งานเขียน

ธรรมะพ่อท่าน (ปี๒๕๑๙-๒๕๔๖)

ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม

ดวงดาวดวงคนดวงธรรม

วิถีชาวอโศก

บันทึกจากปัจฉาสมณะ

สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

ราชธานีอโศก

เว็บลิงค์ชาวอโศก

Ebook ชาวอโศก

E-book บุญนิยม

หนังสือเล่มของชาวอโศก ดูที่นี่

งานมหาปวารณา ครั้งที่ ๓๒ (สารอโศก๓๓๖)

บันทึกจากปัจฉาสมณะ (สารอโศก๓๓๖)

โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช’๕๗ (สารอโศก๓๓๖)

ศรีโคตรบูรณ์ ดินแดนสมบูรณ์ของคนมีศีล (สารอโศก๓๓๖)

จดหมายจากญาติธรรม (สารอโศก๓๓๖)

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (สารอโศก๓๓๖)

ฉลอง ๓๒ ปี มังสวิรัติ (สารอโศก๓๓๖)

ขยะเอ๋ย (สารอโศก๓๓๖)

ความใหม่ของปีใหม่ กำลังเดินทางไปสู่ ความเก่าแล้ว

บทพิสูจน์แนวทางสู่มรรคผล ของนักปฏิบัติธรรม

ทัวร์พญาแร้ง เสริมแรงโลกุตรธรรม

งานบุญลอมข้าว คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าศีรษะอโศก

ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

เรื่องใหญ่เรื่องยากที่สุด
ที่ผู้ชนะเกือบรอบโลกทำไม่ได้
ก็คือ “การเป็นผู้แพ้”

สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา https://www.facebook.com/sammasikkha.org


620206 เอาเงินที่ไหนมาสร้างชุมชนอโศก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

620206 เอาเงินที่ไหนมาสร้างชุมชนอโศก

บอกเล่าข่าวอโศก ผลผลิตแตงโมที่ศีรษะอโศก | 3เม.ย.64


ข่าวจากศีรษะอโศก มีข่าวเก็บแตงโม
ข่าวจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี มี 6 ข่าว
1.ข่าว วันบวร
2.ข่าว เลี้ยงส่งนักเรียนสัมมมาสิกขาราชธานีอโศก
3.ข่าว ฌาปณกิจศพแม่หนูเศียร อาทิเวช
4.ข่าว อนุบาลตุ๊กติ้วเดินเท้า ไปกินข้าวที่เมรุ
5.ข่าว วันโฮมแฮง วนบ.
6.ข่าว หมอแตงไทยได้รับเกียติบัตรจากนายอำเภอ
ข่าวจากสีมาอโศก จ.นคราชสีมา มี 4 ข่าว
1.อดีต สว.พิเชษฐ์ พัฒนโชติ ถวายพืชผักไร้สารพิษให้บวรสีมาอโศก
2.เข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์บวรสีมาอโศก
3.สมณะสยาม สัจจญาโณ รับกิจนิมนต์อบรมนักเรียนโรงเรียนช่างอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว นครราชสีมา
4.วันบวรสีมาอโศก
ข่าวจากดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย มี 2 ข่าว
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม (ผู้สูงอายุ) มาฟังธรรม
2. ไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เห็ดของอาจารย์เจี๊ยบ
ข่าวศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ มี 3 ข่าว
ข่าวที่ 1 ขบวนการกลุ่มกวาดใบไม้แห้งทำปุ๋ยใส่แปลงผักป้าเพชร
ข่าวที่ 2 ชาวชุมชนไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่วิลาวัลย์ จูเฉย
ข่าวที่ 3 ขบวนการกลุ่มนำอินทรีย์วัตถุและดินปลูกรองก้นหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้
ข่าวแพทย์วิถีธรรม ดอยแพงค่า บวรภูผาฟ้าน้ำ
สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว
๑. ชาดกกสิกรรมไร้สารพิษ ภูผาฟ้าน้ำ
๒. รวมพลังกันปรับพื้นถนนหน้าเฮือนญะกิ๋น
๓ การศึกษาสถาบันวิชชาราม
๔. ค่ายสุขภาพวิถีธรรมออนไลน์ “New Normal”

บอกเล่าข่าวอโศก ผลผลิตแตงโมที่ศีรษะอโศก | 3เม.ย.64

เยี่ยมชมเฮือนหอศิลป์ พื้นที่สุนทรียะศาสตร์ : ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก


เฮือนหอศิลป์ พื้นที่สุนทรียะศาสตร์
ไม้ร่มรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก

เยี่ยมชมเฮือนหอศิลป์ พื้นที่สุนทรียะศาสตร์ : ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก

HITACHI EX800H ยักส้มแห่งอโศกธานีต้องดูแล้ว!..Excavator and Tuck


Hitachi ยักส้ม อย่าลืมกดติดตามนะจ้า

HITACHI EX800H ยักส้มแห่งอโศกธานีต้องดูแล้ว!..Excavator and Tuck

บอกเล่าข่าวอโศก ประจำวันที่ 20เม.ย.62


รายงานจากหมู่บ้านราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ข่าวสรุปงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ 43
ข่าวสรุปงานตลาดอาริยะ ครั้งที่ 40
ข่าวการจัดค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์
ข่าวจัดงานศิษย์เก่าสัมมาสิกขาทั่วประเทศ
ข่าวจากสีมาอโศก จ.นครราชสีมา มี 4 ข่าว
1.เด็กนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศก เข้าค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์
2.ชาวบวรสีมาอโศกไปร่วมงาน ปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ
3.ชาวบวรสีมาอโศก ร่วมจัดงานตลาดอาริยะ
4.ข่าวจากบวรหินผาฟ้าน้ำ งานฌาปนกิจศพ คุณย่าวัน คงนาวัน
ข่าวจากทะเลธรรม จ.ตรัง
ค่ายอุโบสถศีล ครั้งที่ 31
ข่าวจากปฐมอโศก จ.นครปฐม
ข่าวไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ และงานตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก
ข่าวจากสันติอโศก กรุงเทพมหานคร
ชมรมมังสวิรัติ สาขาหน้าสันติอโศก เปิดร้านใหม่วันแรก
ข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
1.ร่วมจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมเยาวชนอโศก
2.ค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์
3.ข่าวกิจนิมนต์ในหอพัก รพ.สวนดอก
4.ข่าวบวรภูผาฟ้าน้ำร่วมงานปลุกเสกฯ,พิธีรับกลดและงานตลาดอาริยะ ณ แผ่นดินพุทธ
5.งานคืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา
6. ข่าวร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยคำ อุดด้วง \”งานศพแบบพุทธ\”
PR อโศกรำลึก
ชื่องาน “ฉลอง 25 ปี ราชธานีอโศกและ 85 ปี พ่อครู”
สโลแกนของงาน “ช้า สุขุม อ่อนโยน เบิกบาน หยุด (ฝึกหยุด แต่ไม่หยุดฝึก)”

บอกเล่าข่าวอโศก ประจำวันที่ 20เม.ย.62

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อโศกธานี

3 thoughts on “[NEW] Asoke.info Thailand-Home Thai Language | อโศกธานี – POLLICELEE”

 1. Related searches annem annesini sikiyor turkce alt yazılı
  mom taboo story lilli vanilli creampie teyze tyler
  faith creampie miki sato uvey anne abi kardes ioana lilli vanilli
  connie horny mature women hardcore mom and son ensest
  rebeca linares riding ogul real son and mom
  turkish wife annesi rebecca linares creampie tyler faith connie creampie sibel can.

  Reply

Leave a Comment