[NEW] BAFS-ORจัดตั้งGAAให้บริการน้ำมันอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา | บริษัท bafs – POLLICELEE

บริษัท bafs: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ผู้ชมทั้งหมด 451 

BAFS-OR จับมือจัดตั้ง GAA ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุมูลค่า 2,300 ล้านบาทลุยให้บริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รองรับการเติบโตของ EEC

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่าง กระทรวงการคลังโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และบริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จํากัด (GAA) กิจการร่วมค้าของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

ทั้งนี้ GAA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ด้วยมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดย BAFS ถือหุ้น 55% และ OR ถือหุ้น 45% สำหรับโครงการเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรกประมาณ 2,300 ล้านบาท โดยระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนั้นได้เริ่มก่อสร้างในปี 2564 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567

โดยระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจะช่วยส่งเสริมศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานรองรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของสนามบินอู่ตะเภา ในปี 2568 และการเติบโตของ EEC ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญของมนุษยชาติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและวิถีการดำรงชีวิตและการทำงาน รัฐบาลจำเป็นต้องรักษาสมดุลของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับระบบบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข และการผลักดันให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ยังคงดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้นเป็นโครงการร่วมลงทุนที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ EEC เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสนามบินก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของสนามบิน จำเป็นต้องมีการคัดเลือกเอกชนให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดย สกพอ. ร่วมกับกองทัพเรือ ได้คัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

โดยในส่วนของงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้คัดเลือก GAA ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ BAFS และ OR เป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BAFS กล่าวว่า BAFS เป็นผู้นำในด้านการให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานแบบครบวงจรของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทน้ำมันและสายการบินจากทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

สำหรับการจัดตั้ง GAA ร่วมกับ OR ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และเป็นก้าวสำคัญในการรองรับการเติบโตของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ECC และประเทศไทยต่อไปในอนาคต

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า OR ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Flagship ของกลุ่ม ปตท. และเป็นผู้นำด้านพลังงาน OR ให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมการบิน

การร่วมมือกับ BAFS ในการจัดตั้ง GAA ถือเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในสนามบินอู่ตะเภา สอดคล้องกับเป้าหมายในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานานชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานกรรมการ GAA กล่าวว่า GAA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและธุรกิจด้านพลังงาน มามากกว่า 30 ปี

โดย BAFS และ OR จะสนับสนุนให้ GAA มีศักยภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การบริหารจัดการและการให้บริการณสนามบินอู่ตะเภามีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการค้าน้ำมันเสรีแบบ Open Access ดูแลระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอด และในทุกกระบวนการตามขั้นตอนและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

[NEW] BAFS ตั้ง “ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล” นั่ง “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” คนใหม่ | บริษัท bafs – POLLICELEE

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ประกาศแต่งตั้ง ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทนนายประกอบเกียรติ นินนาท ที่เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป

โดย ม.ล. ณัฐสิทธิ์ เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีความรอบรู้ในธุรกิจพลังงานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ อีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำและยึดมั่นในการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล เชื่อว่าจะนำความรู้และประสบการณ์เข้ามาบริหารและขับเคลื่อนบริษัท BAFS ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ ม.ล. ณัฐสิทธิ์ เข้ามาร่วมงานกับ BAFS ตั้งแต่ปี 62 และล่าสุดดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์เพื่อการเติบโต (Growth Strategy) ของบริษัท เพื่อให้ BAFS เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

โดยปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดของ BAFS และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด และกรรมการในอีกหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท แม่ระมาด โซล่าร์ จำกัด บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด บริษัท เอสดีแอลที จำกัด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด และบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด

ส่วนด้านการศึกษาจบปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Australian School of Business มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย และปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Leadership and Change, University of Potsdam, Germany หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020 และหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 33/2020

รวมทั้งในอดีต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด และที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ก่อนมาร่วมงานกับ BAFS


BAFS ธุรกิจผูกขาดน้ำมันน่าสนใจไหม????


เราจะไม่เชียร์ซื้อขายนะครับแต่จะให้ข้อมูลเพื่อพูดคุยเท่านั้น
FB: https://www.facebook.com/Stockturnaround

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

BAFS ธุรกิจผูกขาดน้ำมันน่าสนใจไหม????

บริษัทแม่ Bar B Q Plaza ทำธุรกิจอะไรบ้าง


หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือ ธุรกิจร้านอาหาร แต่ ชาตยา สุพรรณพงศ์ CEO ของ Food Passion เจ้าของ Bar B Q Plaza มองว่านี่คือ โอกาส สำหรับธุรกิจ
.
สำหรับ Food Passion ไม่ได้มีแค่ Bar B Q Plaza เท่านั้น แต่ยังมีร้านอาหารในเครืออีกหลายแห่ง เพื่อตอบทุกความต้องการเรื่อง “กิน” ของทุกคน คุณชาตยา เปิดเผยแนวคิดและวิธีการทำงานที่น่าสนใจ
.
FoodPassion BarBQPlaza BrandInside
\r
\r
เกี่ยวกับพวกเรา Brand Inside 🙂\r
\r
Brand Inside เกิดมาในยุคที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยเริ่มมาถึงทางตัน เมื่อเศรษฐกิจที่อิงกับการส่งออกเริ่มไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจนเป็นภาวะ new normal และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิถีชีวิต เข้ามา disrupt โมเดลธุรกิจแบบที่ทำเหมือนเดิมมาหลายสิบปี จนการทำซ้ำแบบเดิมเริ่มไม่เวิร์คอีกต่อไป\r
\r
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ภาคธุรกิจไทยจำเป็นต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ระดับของวิธีคิด ไปจนถึงการนำไอเดีย ความสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน\r
\r
Brand Inside มุ่งเป้าเป็นเว็บข่าวธุรกิจ ที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการนำเสนอพลังของ New Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ สู่กลุ่มผู้อ่านชาวไทยที่กำลังต้องการข้อมูลเหล่านี้ ภายใต้สโลแกน “ธุรกิจ คิดใหม่” ที่ต้องการสะท้อนจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์\r
\r
โฟกัสของ Brand Inside จะมีเพียงแค่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การปรับตัวของธุรกิจเดิม และแนวคิดของธุรกิจใหม่ แต่จะครอบคลุมทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม รวมถึงนำเสนอแง่มุมของธุรกิจในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ การตลาด การเงิน การลงทุน ฯลฯ\r
\r
\r
❎ติดตามพวกเราเเละทีมงานของเราได้ที่นี่เลย❎\r
\r
✅ ติดตาม Brandinside : https://www.youtube.com/c/brandinside?sub_confirmation=1\r
\r
✅ ติดตามคลิปสาระดีๆจาก blognone ได้เช่นกัน https://www.youtube.com/user/blognone\r
\r
✅ ติดตามคลิปสนุกเเละมีสาระดีๆจาก Wongnai ได้เช่นกัน\r
https://www.youtube.com/user/WongnaiTV\r
\r
\r
\r
ติดต่อพวกเราทีม brandinside 😀\r
\r
ติดต่อกองบรรณาธิการ contact@brandinside.asia\r
\r
ติดต่อโฆษณา sales@blognone.com

บริษัทแม่ Bar B Q Plaza ทำธุรกิจอะไรบ้าง

Oppday Q1/2020 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS


ติดตามเราได้ที่
SET Website: https://www.set.or.th
YouTube : https://www.youtube.com/SETGroupOfficial
Facebook : https://facebook.com/set.or.th
Line (Official Account) : https://line.me/R/ti/p/@setthailand
Twitter : https://twitter.com/set_thailand
Instagram : https://www.instagram.com/setgroupofficial/

Oppday Q1/2020 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS

InvesTalk | ส่องหุ้น BAFS (2020)


ส่องหุ้น BAFS โดย InvesTalk สนทนาภาษานักลงทุน ช่องที่จะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ เจาะลึก พื้นฐานกิจการของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครับ 😃
ถ้าชอบอย่าลืมติดตาม “InvesTalk – สนทนาภาษานักลงทุน” ทาง YouTube
รวมทั้งสามารถติดตามเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทาง
FB: https://www.facebook.com/Investalk.net/
Website: https://theInvesTalk.blogspot.com/
Blockdit: https://www.blockdit.com/investalk
Line: http://bit.ly/InvesTalk_Line
ขอบคุณครับ 🙂

InvesTalk | ส่องหุ้น BAFS (2020)

แถลงผลประกอบการณ์ของบริษัท bafs รอบ Q2/2011


BAFS : BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL. 1 presented the company performance and financial highlight on Q2/2011 on the \”Opportunity Day\” at The Stock Exchange of Thailand (SET, http://www.set.or.th/oppday ).

แถลงผลประกอบการณ์ของบริษัท bafs รอบ Q2/2011

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บริษัท bafs

Leave a Comment