[NEW] CBG คว้า Best CEO Awards (SET) 2 ปีซ้อน – มิติหุ้น | สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ – POLLICELEE

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

มิติหุ้น  –  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรางวัล SET Awards 2021 โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รับรางวัล Best CEO Award ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขณะที่นายจิตติพร จันทรัชกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) รับรางวัล Best CEO Award ของ mai และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เธียรสุรัตน์ (TSR) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ด้าน บล. เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Award of Honor ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ มี 38 บจ. รับรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence โดยมี บมจ. บ้านปู (BANPU) บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บมจ. ไทยออยล์ (TOP) รับรางวัล  Sustainability Awards of Honor ในปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม  (Best CEO Awards) ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) พร้อมสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน  “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” 

กลุ่มรางวัล Business Excellence ในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 28 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 19 บริษัท mai 3 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 3 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัท นอกจากนี้ KKPS ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี  2019–2021 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor  สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในปีนี้มี บจ. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 38 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 35 บริษัท mai 3  บริษัท โดยมี 8 บจ. ที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นเลิศได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ BANPU BCP IRPC PTT PTTGC SAT SCC TOP นอกจากนี้ ยังมี บจ.ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Awards 4 บริษัท รางวัลดีเด่น Highly Commended in Sustainability Awards 10 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า “รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลย่อย ทำให้มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหน้าใหม่ ๆ ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ COVID–19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award  2) Best Company Performance Awards 3) Deal of the Year Awards 4) Best Investor Relations Awards 5) Best Innovative Company Awards 6) Best Securities Company Awards  7) Best Asset Management Company Award และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่  1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่  3 ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor) 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2021 ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp

[Update] ซีอีโอ จาก CBG คว้า Best CEO Awards (SET) 2 ปีซ้อน ด้าน XO คว้า Best CEO Awards (mai) และ TSR คว้า Young Rising Star CEO Award พร้อม 38 บจ. องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ใน SET Awards 2021 | สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ – POLLICELEE

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 3 พฤศจิกายน 2564 ) —— ซีอีโอ จาก CBG คว้า Best CEO Awards (SET) 2 ปีซ้อน ด้าน XO คว้า Best CEO Awards (mai) และ TSR คว้า Young Rising Star CEO Award พร้อม 38 บจ. องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ใน SET Awards 2021

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรางวัล SET Awards 2021 โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รับรางวัล Best CEO Award ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขณะที่นายจิตติพร จันทรัชกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) รับรางวัล Best CEO Award ของ mai และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เธียรสุรัตน์ (TSR) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ด้าน บล. เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Award of Honor ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ มี 38 บจ. รับรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence โดยมี บมจ. บ้านปู (BANPU) บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บมจ. ไทยออยล์ (TOP) รับรางวัล  Sustainability Awards of Honor ในปีนี้

 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม  (Best CEO Awards) ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) พร้อมสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน  “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

 

กลุ่มรางวัล Business Excellence ในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 28 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 19 บริษัท mai 3 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 3 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัท นอกจากนี้ KKPS ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี  2019-2021 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor  สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในปีนี้มี บจ. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 38 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 35 บริษัท mai 3  บริษัท โดยมี 8 บจ. ที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นเลิศได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ BANPU BCP IRPC PTT PTTGC SAT SCC TOP นอกจากนี้ ยังมี บจ.ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Awards 4 บริษัท รางวัลดีเด่น Highly Commended in Sustainability Awards 10 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท

 

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า “รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลย่อย ทำให้มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหน้าใหม่ ๆ ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

 

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award  2) Best Company Performance Awards 3) Deal of the Year Awards 4) Best Investor Relations Awards 5) Best Innovative Company Awards 6) Best Securities Company Awards  7) Best Asset Management Company Award และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่  1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่  3 ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor) 

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2021 ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

 

ผู้สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards

“SET…Make it Work for Everyone”

 

 

 


\”02 สิงหาคม 2557 Happy Birth Day คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์\”


สุขสันต์วันเกิดคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จากพวกเรารายการ MoneyBiz และกองรายการโทรทัศน์การเงินธนาคาร ค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

\

พิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2021: รับชมการถ่ายทอดสด 3 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony
📍 ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่ 10:00 น. เป็นต้นไป
👉 ชมสดผ่านทาง
Facebook : SET Thailand
Youtube : SET Thailand
Website : www.set.or.th/setawards
SETAwards SET บริษัทจดทะเบียน

ติดตามเราได้ที่
SET Website: https://www.set.or.th
Facebook : https://facebook.com/set.or.th
Line (Official Account) : https://line.me/R/ti/p/@setthailand
YouTube : https://www.youtube.com/setthailand
Instagram : https://www.instagram.com/set_thailand
Twitter : https://twitter.com/set_thailand

พิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2021: รับชมการถ่ายทอดสด 3 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.

ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 | คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 | คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พูดคุยกับคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดและเศรษฐกิจในปี 2564 นี้จะฟื้นตัวขึ้นหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์ได้รับเกียรติจากคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร
เศรษฐกิจไทย ภาวะเศรษฐกิจ รมวคลัง เศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจ MoneyandBankingTV การเงินธนาคารทีวี MoneyExpo MoneyMorning MoneyDaily MoneyDelivery
ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน
จาก การเงินธนาคารทีวี ได้ที่…
⭐ Facebook : Money \u0026 Banking TV
🗓 Blockdit : www.blockdit.com/mbtv
🌎 Website: www.moneyandbanking.co.th
🐦 Twitter : twitter.com/moneynbankingtv

ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 | คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับกลยุทธ์หุ้นไทย หลังยังรอความชัดเจนของการเปิดประเทศ และผลประชุมเฟด | 2 พ.ย. 64 | Money Daily


ปรับกลยุทธ์หุ้นไทย หลังยังรอความชัดเจนของการเปิดประเทศ และผลประชุมเฟด
📌 ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน
จาก การเงินธนาคารทีวี ได้ที่…
Facebook : https://www.facebook.com/moneyandBankingTV
Website: https://www.moneyandbanking.co.th/
Blockdit : https://www.blockdit.com/mbtv
Twitter : https://twitter.com/moneynbankingch
Instagram : https://bit.ly/3fcddEl
📌 ติดตาม Money and Banking Podcast
SoundCloud : https://bit.ly/3tMPa2y
Spotify : https://spoti.fi/3jC4WJG
Apple Podcast : https://apple.co/2LBZ1Ih
Google Podcast : https://bit.ly/3q8mDTJ
ข่าววันนี้ เศรษฐกิจ ลงทุน MoneyandBankingChannel การเงินธนาคารทีวี MoneyDaily MoneyDelivery MarketToday MoneyExpo

ปรับกลยุทธ์หุ้นไทย หลังยังรอความชัดเจนของการเปิดประเทศ และผลประชุมเฟด | 2 พ.ย. 64 | Money Daily

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากฟิล์มต้นฉบับไนเตรต 2468


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์อย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานราชการไทย คือ กองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เมื่อถ่ายทำและตัดต่อเสร็จ กองภาพยนต์เผยแผ่ข่าวได้นำฟิล์มภาพยนตร์ 35 มม. เรื่องนี้ไปจัดฉายเป็นภาพยนตร์ข่าวตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ และจัดทำสำเนาเป็นฟิล์ม 16 มม. ออกจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจในขณะนั้นสามารถหาซื้อไปรับชม
อย่างไรก็ตาม นอกจากภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับทางการความยาว 11 นาที ที่ปัจจุบันได้รับการเผยแพร่เพื่อการเรียนรู้ในวงกว้างนี้ หอภาพยนตร์ได้รวบรวมจากเศษฟิล์ม 11 ม้วน ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับที่กองภาพยนต์เผยแผ่ข่าวถ่ายเอาไว้แต่ไม่ได้ตัดต่อรวมในฉบับฉายจริงด้วย ฟิล์มชุดนี้เป็นฟิล์มเก่าแก่ประเภทฟิล์มไนเตรต แยกเป็นม้วนสั้น ๆ ซึ่งบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในพระราชพิธี หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้มาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ ทำให้มีรายละเอียดของพระราชพิธีเยอะกว่าในหลายๆส่วน มีการตั้งกล้องนิ่งนานกว่าในหลายภาพ ทำให้เห็นความยิ่งใหญ่และรายละเอียดผ่านภาพเคลื่อนไหวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน นอกเหนือจากพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังแล้ว ภาพยนตร์ฉบับนี้ยังแสดงภาพประชาชนที่ออกมาร่วมเฉลิมฉลองวันมหามงคลดังกล่าวอีกด้วย
เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2562 หอภาพยนตร์จึงได้ทำการถ่ายทอดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับไนเตรตนี้ ออกมาเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญแก่สาธารณชน เพิ่มเติมจากฉบับที่เคยได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากฟิล์มต้นฉบับไนเตรต 2468

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

Leave a Comment