[NEW] Money and Banking | www gsb or th สินเชื่อฉุกเฉิน – POLLICELEE

www gsb or th สินเชื่อฉุกเฉิน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

10 พ.ย. 2564

Table of Contents

Special Interview : อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ปตท. “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” ทลายกำแพงธุรกิจพลังงานดั้งเดิม เดินหน้าสู่ 6 ธุรกิจใหม่ ควบคู่กับการดูแลทุกชีวิต มุ่งสร้าง New S-Curve ให้ประเทศไทยเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ปตท. “Powering… [อ่านต่อ]


[Update] คลิก!! ลิงก์ใหม่ ธนาคารออมสิน ลงทะเบียน “ขอสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ” | www gsb or th สินเชื่อฉุกเฉิน – POLLICELEE

Save

Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


แจ้งปิดลงทะเบียน\”สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ชั่วคราว จากหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th


สินเชื่อมีที่มีเงินออมสิน
www.gsb.or.th

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

แจ้งปิดลงทะเบียน\

สลากออมสินพิเศษ2ปีรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง5ล้านบาทเปิดจองสิทธิ์แล้ว


สลากออมสินพิเศษ2ปีธนาคารออมสิน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

https://www.gsb.or.th/salak/salak2yrs/

สลากออมสินพิเศษ2ปีรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง5ล้านบาทเปิดจองสิทธิ์แล้ว

ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน w.w.w.gsb.or.th #เราไม่ทิ้งกัน | เด่นวาไรตี้ variety


MyMo w.w.w.gsb.or.th ออมสินลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เด่นวาไรตี้ variety สสินเชื่อออมสิน,

ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน w.w.w.gsb.or.th #เราไม่ทิ้งกัน | เด่นวาไรตี้ variety

ใหม่ สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้ได้สูงสุด 1 แสน เช็คว่าใครกู้ได้บ้าง #สินเชื่ออิ่มใจ #สินเชื่อออมสิน


สินเชื่อใหม่ สินเชื่อ อิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้สูงสุด 100,000 บาท สินเชื่ออิ่มใจ mymo สินเชื่อออมสิน ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด
วิธียืนยันอีเมล์ https://youtu.be/EYzYKNQaU84
วิธีเปิดใช้งาน mymo ด้วยตัวเอง แค่มีบัตรเดบิต https://youtu.be/GRirVRHueUU

ใหม่ สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้ได้สูงสุด 1 แสน เช็คว่าใครกู้ได้บ้าง #สินเชื่ออิ่มใจ #สินเชื่อออมสิน

ลงทะเบียนออมสิน ด้วยโทรศัพท์มือถือ


ลงทะเบียน ออมสิน เงินกู้
ลิงค์ลงทะเบียนค่ะ https://ln15.gsb.or.th/WEBLN15/
ข้อมูลรายละเอียดการขอกู้ จาก www.gsb.or.th

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
คุณสมบัติ
. สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
. ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร(เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่
มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
. มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
. มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
. ผู้ได้รับผลกระทบ COVID19

เงื่อนไขสินเชื่อ
. วงเงิน 10,000 บาท
. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
. ไม่ต้องมีหลักประกัน
. ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7
โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
วิธีการรับเงินกู้
. เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน
เอกสารใช้ในการขอกู้
. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
. สำเนาทะเบียนบ้าน
. เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID19) (ถ้ามี)เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
คุณสมบัติ
. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
. ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID19)
เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ
สามารถติดต่อได้
. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)
เงื่อนไขสินเชื่อ
. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
. ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 12 คน หรือหลักประกัน
ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
. ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการขอสินเชื่อ
. ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
. ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
. ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
. ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 415 วันทำการ
ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้
. บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา/ตัวจริง)
. ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
. สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสินของผู้กู้
. เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID19)
. หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)
. สำเนา เอกสารหลักทรัพย์/หลักประกันประเภทอื่น (ถ้ามี)
. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

เอกสารใช้ในการขอกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
(กรณีผู้ค้ำมีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน
ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
. สำเนาทะเบียนบ้าน
. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
. สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
. หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)

ลงทะเบียนออมสิน  ด้วยโทรศัพท์มือถือ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ www gsb or th สินเชื่อฉุกเฉิน

Leave a Comment