[NEW] Tam Quốc Chí Online VN – Dzogame | bat-3k – POLLICELEE

bat-3k: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Bát Môn Độn Giáp

 

Tính năng Bát Môn Độn Giáp sẽ giúp chư vị Anh Hùng có thể khai thông các Huyệt đạo trong cơ thể để nâng cao sức mạnh bản thân

Chư vị Anh Hùng chọn mục Năng Lực  chọn Bát Môn Độn Giáp

Anh Hùng phải đạt level từ 140 trở lên thì mới mở được tính năng Bát Môn Độn Giáp

Sau đó, muốn kích hoạt Bát Môn Độn Giáp, chư vị Anh Hùng cần dùng Kinh Mạch Đan (hoặc Kinh Mạch Cấp) để khai mở Huyệt Đạo (có tỷ lệ thất bại), các Huyệt Đạo sẽ được khai mở theo trình tự. Mỗi lần sẽ tiêu tốn 1 viên Kinh Mạch Đan (hoặc Kinh Mạch Cấp)

Chư vị Anh Hùng có thể kiếm Kinh Mạch Đan bằng cách săn Boss hoặc mua trong Cửa Hàng (Cá Nhân)

Anh Hùng chọn mục Thương Thành  chọn Cửa Hàng

Sau khi khai mở Huyệt Đạo, chư vị Anh Hùng phải tu luyện các Huyệt Đạo này đến cấp độ nhất định thì mới nhận được những chỉ số tương ứng

Mỗi Huyệt Đạo sẽ có tối đa 20 cấp, mỗi cấp sẽ có chỉ số cộng thêm khác nhau, Huyệt Đạo có cấp càng cao thì chỉ số cộng thêm càng cao

Muốn nâng cấp Huyệt Đạo, chư vị Anh Hùng cần chuẩn bị Tu Luyện Thạch (hoặc Tu Luyện Cấp) & Giác Tỉnh Thạch (hoặc Giác Tỉnh Cấp)

Nâng cấp Huyệt Đạo từ cấp 1 đến cấp 10:

– Sử dụng Tu Luyện Thạch (hoặc Tu Luyện Cấp) để nâng cấp từ Tu Luyện 1 ⇒ 10

Nâng cấp Huyệt Đạo từ cấp 11 đến cấp 20:

– Sử dụng Giác Tỉnh Thạch (hoặc Giác Tỉnh Cấp) để nâng cấp từ Giác Tỉnh 1 ⇒ 10

Nâng cấp 1 lần sẽ tiêu tốn 1.000.000 Gold + 3.000 điểm Kỹ Năng

Khi nâng cấp Huyệt Đạo sẽ có tỷ lệ thất bại, chư vị Anh Hùng có thể sử dụng thêm vật phẩm Đạt Vận Phù (hoặc Đạt Vận Phù Bao) để tăng 10% tỷ lệ thành công & vật phẩm Bát Quái Thạch (hoặc Bát Quái Bao) tránh bị rớt cấp khi nâng cấp thất bại

Đệ Nhất Tầng:

Huyệt Đạo nâng cấp max 20 (Giác Tỉnh 10)  sẽ mở được Đệ Nhị Tầng 

Đệ Nhị Tầng:

– Khai mở & nâng cấp Huyệt Đạo tương tư như ở Đệ Nhất Tầng

– Các chỉ số của Đệ Nhất Tầng vẫn được giữ nguyên & cộng dồn

Trong mỗi tầng của Bát Môn Độn Giáp sẽ có thuộc tính ẩn khác nhau khi chư vị Anh hùng nâng cấp các Huyệt Đạo lên cấp 10 – 15 – 20, và các thuộc tính ẩn này sẽ cộng dồn với nhau

VD: Khi toàn bộ Huyệt Đạo được nâng lên cấp 15, thì Anh Hùng sẽ nhận được thuộc tính ẩn của cấp 15 & thuộc tính ẩn của cấp 10, tương tự cho cấp 20

Thuộc tính ẩn của Đệ Nhất Tầng

Thuộc tính ẩn của Đệ Nhị Tầng

Tính năng Bát Môn Độn Giáp sẽ duy trì trong 8 giờ

– Thời gian bắt đầu được tính khi chư vị Anh Hùng khai mở thành công Huyệt Đạo đầu tiên

– Thời gian sẽ giảm dần khi Anh Hùng đang Online & ngưng tính khi Anh Hùng đã Offline

Trong thời gian Online, mỗi 8 giờ Bát Môn Độn Giáp sẽ tiêu hao 1 Kinh Mạch Đan hoặc 1 Kinh Mạch Cấp (Hệ thống sẽ ưu tiên trừ Kinh Mạch Cấp)

Khi còn 5 phút, hệ thống sẽ tự động khấu trừ vật phẩm Kinh Mạch Đan (hoặc Kinh Mạch Cấp) trong túi đồ của nhân vật, nếu không có vật phẩm, hệ thống sẽ thông báo cho chư vị Anh Hùng mỗi phút một lần

Sau khi hết 8 giờ và không có vật phẩm để duy trì, tính năng Bát Môn Độn Giáp sẽ bị đóng lại và chư vị Anh Hùng sẽ không nhận được chỉ số có trong Bát Môn Độn Giáp

Khi dùng vật phẩm mở lại tính năng Bát Môn Độn Giáp, thuộc tính của các Huyệt Đạo & cấp độ trước khi đóng sẽ được giữ nguyên, chư vị Anh Hùng không cần phải khai mở lại từ đầu

 

Những nguyên liệu cần thiết khi sử dụng tính năng Bát Môn Độn Giáp:

Nguyên liệu có thể giao dịch:

 KinhMạchĐan:  Vật phẩm dùng để khai mở các Huyệt Đạo (có trong Cửa Hàng Cá Nhân hoặc Boss)

 TuLuyệnThạch:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1 ⇒ 10 (Tu Luyện 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (có trong Túi TuLuyệnBao hoặc Boss)

 TuLuyệnCấp:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1 ⇒ 10 (Tu Luyện 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (có trong Túi TuLuyệnBao hoặc Boss)

 GiácTỉnhThạch:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 11 ⇒ 20 (Giác Tỉnh 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (có trong Túi GiácTỉnhBao hoặc Boss)

 GiácTỉnhCấp:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 11 ⇒ 20 (Giác Tỉnh 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (có trong Túi GiácTỉnhBao hoặc Boss)

 ĐạtVậnPhù:  Vật phẩm dùng để tăng tỉ lệ thành công khi Nâng Cấp Huyệt Đạo (có trên Thương Thành)

 BátQuáiThạch:  Vật phẩm giúp Huyệt Đạo không bị rớt cấp khi Nâng Cấp thất bại (có trên Thương Thành)

 

Nguyên liệu không thể giao dịch:

 KinhMạchCấp:  Vật phẩm dùng để khai mở các Huyệt Đạo (nhận từ Event)

 TuLuyệnBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1 ⇒ 10 (Tu Luyện 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (nhận từ Event)

 TuLuyệnCấpBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1 ⇒ 10 (Tu Luyện 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (nhận từ Event)

 GiácTỉnhBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 11 ⇒ 20 (Giác Tỉnh 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (nhận từ Event)

 GiácTỉnhCấpBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 11 ⇒ 20 (Giác Tỉnh 1 ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (nhận từ Event)

 ĐạtVậnPhùBao:  Vật phẩm dùng để tăng tỉ lệ thành công khi Nâng Cấp Huyệt Đạo (nhận từ Event)

 BátQuáiBao:  Vật phẩm giúp Huyệt Đạo không bị rớt cấp khi Nâng Cấp thất bại (nhận từ Event)

 

 

Thank you!

[NEW] Thai Storage Battery PCL Biểu đồ (BAT-3K) | bat-3k – POLLICELEE

Thai Storage Battery PCL (BAT-3K)

 

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào Danh Mục

265.00

0.00

  

0.00%

22/09

– Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo

THB

Miễn trừ Trách nhiệm )

– Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo

Loại:

 

Cổ phiếu

Thị trường:

 
Thái Lan

Mã ISIN:

 

TH0461010Y05 

 • Khối lượng:

  0

 • Giá Mua/Bán:

  223.00

  /

  269.00

 • Biên độ ngày:

  250.00

  265.00

Thai Storage Battery

265.00

0.00

0.00%


Đăng nhập
/
Đăng Ký Miễn Phí
ngay bây giờ để lưu thiết lập biểu đồ của bạn.

Biểu đồ Truyền Trực tuyến BAT-3K

 

Ấn phím

ESC

để thoát khỏi chế độ toàn màn hình

Do TradingView cung cấp

Chú giải

N

Tin tức

E

Lịch Kinh Tế

D

Cổ tức

Tách gộp Cổ phiếu

P

Mô hình Nến

Để ẩn/hiện phần đánh dấu sự kiện, bấm chuột phải vào bất kỳ chỗ nào trên biểu đồ và chọn “Hide Marks On Bars”.

Hướng dẫn sử dụng »

Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.

Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.

Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.

Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.

Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.


HEAVY Tan Rã… Tương Lai Sẽ Ra Sao? | AS Mobile x GilGaming TV x ANH FORD | HEAVY


Các thành viên xuất hiện trong video:
@AS Mobile : https://booyah.live/asmobile
@GilGaming TV : https://booyah.live/gilgamingtv
@ANH FORD : https://booyah.live/anhford
@HEAVY Na Gây Mê : https://booyah.live/heavynagayme
@HEAVY Phú Đại : https://booyah.live/heavyphudai
@HEAVY KimChon : https://booyah.live/heavykimchon
@HEAVY Kiên74 : https://booyah.live/heavykien74
@HEAVY Bảnh : https://booyah.live/heavybanh
Link Group Fan Cứng trên Gapo: https://www.gapo.vn/group/2358822665931446272
Đăng ký HEAVY để xem những nội dung vô cùng hấp dẫn: https://bit.ly/HEAVYYTB

HEAVY Tan Rã… Tương Lai Sẽ Ra Sao? | AS Mobile x GilGaming TV x ANH FORD | HEAVY

► Follow các thành viên của HEAVY tại:
🎮 Team Free Fire:
HEAVY Hades: https://bit.ly/HEAVYHades
HEAVY Phú Đại: https://bit.ly/HEAVYPhudai
HEAVY Na Gây Mê: https://bit.ly/HEAVYNagayme
HEAVY Kiên 74: https://bit.ly/HEAVYKien74
HEAVY Bảnh: https://bit.ly/HEAVYBanh
HEAVY Kimchon: https://bit.ly/HEAVYKimchon
HEAVY Panda: https://bit.ly/HEAVYPanda
HEAVY 3K: https://bit.ly/HEAVY3K
HEAVY Alice: https://bit.ly/HEAVYAlice
HEAVY Kem: https://bit.ly/HEAVYKem
HEAVY XuLing: https://bit.ly/HEAVYXuLing
👾 Team Liên Quân:
HEAVY Turtle: https://bit.ly/HEAVYTurtle
HEAVY Loke: https://bit.ly/HEAVYLoke
HEAVY K.A: https://bit.ly/HEAVYKA
HEAVY Jayce: https://bit.ly/HEAVYJayce
HEAVY Chobits: https://bit.ly/HEAVYChobits
HEAVY Hiro: https://bit.ly/HEAVYHiro
HEAVY Triết: https://bit.ly/HEAVYTriet
HEAVY Sixty: https://bit.ly/HEAVYSixty
Xem thêm thông tin tại:
► FANPAGE HEAVY: https://www.facebook.com/heavy.gg
► INSTAGRAM HEAVY: https://www.instagram.com/heavy.official
► TIK TOK HEAVY: www.tiktok.com/@heavy.gg
► LIÊN HỆ HỢP TÁC: contact@heavy.gg
BEHEAVY BEHAPPY

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

HEAVY Tan Rã... Tương Lai Sẽ Ra Sao? | AS Mobile x GilGaming TV x ANH FORD | HEAVY

Chán Làm Game Thủ 3K Bất Ngờ Đi Độ Xe | HEAVY 3K


Vô Dragon Raja chiến cùng 3K và bạn bè tại: http://bit.ly/3K_DragonRaja .
Tặng các bạn CODE: AEYUCFX nhận gói Đồng Minh siêu to khổng lồ bao gồm: Vàng, Thuốc Đá Lam, Thuốc Ngọc Lam, Xin chỉ lệnh.
Còn nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ bạn khám phá tại:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/DragonRajaVNofficial
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dragon.raja.vnofficial/
Zalo: https://zalo.me/g/zzkwri490
Cảm ơn nhà phát triển game Dragon Raja đã đồng hành cùng video này

Chán Làm Game Thủ 3K Bất Ngờ Đi Độ Xe | HEAVY 3K

3K Bật Khóc Và Tâm Sự Với Người Anh AS Mobile | HEAVY 3K | AS Mobile


Đăng ký HEAVY 3K để xem những nội dung vô cùng hấp dẫn: https://bit.ly/HEAVY3K
____________________________
Xem thêm tại:
► FACEBOOK HEAVY 3K: https://www.facebook.com/heavy.3k
► FANPAGE HEAVY 3K: https://www.facebook.com/HEV.3K/
► INSTAGRAM HEAVY 3K: https://www.instagram.com/heavy.3k/
► TIK TOK HEAVY 3K: https://www.tiktok.com/@heavy.3k
► LIÊN HỆ HỢP TÁC: contact@heavy.gg
BEHEAVY HEAVY3K

3K Bật Khóc Và Tâm Sự Với Người Anh AS Mobile | HEAVY 3K | AS Mobile

Breathtaking Colors of Nature in 4K III 🐦Beautiful Nature – Sleep Relax Music 4K UHD TV Screensaver


Enjoy the peaceful and colorful nature views in beautiful 4K UHD. Helps Relax \u0026 Fall Asleep FAST! 2 hours long. Relax with beautiful birds, flowers, and more!.. Music for relaxation, sleep, meditation, yoga, study. Sit back, relax and enjoy 🙂
Helping you Relax with Stunning Nature in 4K, subscribe for more!:
▷ http://bit.ly/SubscribeBalu
🔔Be sure to ring the bell to get EVERY new video notification! 🔔
Our Videos are great as a TV Screensaver for the living room, office, lounge, waiting room, Spa, Restaurant, etc. Play it in your Oled TV, Smart TV, Roku, Apple tv, Chromecast, Xbox, Playstation, Wii, and more!.
Relax with our NonStop Video Playlists!:
▼ Our Most Popular Videos ▼
http://bit.ly/MostPopular4KVideos
▼ Beautiful Nature in 4K ▼
http://bit.ly/BeautifulNaturePlaylist
▼ Aquariums in 4K ▼
http://bit.ly/Relaxing4KAquariums
▼ The Most Beautiful Landscapes ▼
http://bit.ly/LandscapesPlaylist
▼ Cute Animals and Relaxing Music ▼
http://bit.ly/CuteAnimalsPlaylist
▼ HDR videos ▼
http://bit.ly/hdr4k
▼Follow us on Facebook and Instagram▼
https://www.facebook.com/BaLuRelaxingNature/
https://www.instagram.com/balurelaxingnature/

Copyright:
All the footage was recorded, edited and color corrected by us, we don’t use stock footage in our channel, our footage is 100% Original 🙂
Video Footage Copyright exclusively belongs to Balu Relaxing Nature.
Related Hashtags:
4K Relaxingmusic Relax

Breathtaking Colors of Nature in 4K III 🐦Beautiful Nature - Sleep Relax Music 4K UHD TV Screensaver

Bát Mì 3K Và Bát Mì Tôm 333 Ngàn Khổng Lồ – Cái Kết Cho Lộc Fuho Tham Ăn


Bát Mì 3K Và Bát Mì Tôm 333 Ngàn Khổng Lồ - Cái Kết Cho Lộc Fuho Tham Ăn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ bat-3k

7 thoughts on “[NEW] Tam Quốc Chí Online VN – Dzogame | bat-3k – POLLICELEE”

 1. Cuánto tiempo se puede tomar la hierba de San Juan?
  Para elaborar una infusión hay que poner una o 2 medidas de cuchara de la yerba desecada con sus flores en una
  taza de agua hirviendo y dejar descansar durante 15 minutos.

  Los médicos naturistas aconsejan tomar dos o tres tazas diarias de esta
  bebida.

  Reply
 2. Slot makinelerinde ve casino makinelerinde oynayın. Bu bölümde, hemen bu yöntemle de
  giriş yaptıktan sonra en kısa sürede hizmet almak başlayabilir.

  Okumaya devam et “Bonus Kodu Depozito Yok Casino Online slot makineleri için online casinolar” info@
  ; 13; 99; HAKKIMIZDA; HİZMETLER; TAAHHÜT.

  Reply
 3. By M Karaduman 2022 — diğer aşiretten gelen bir kimse söz alarak içinizde çoğunluğunuzun saçlarında
  Böle: Saçıkara Yörükleri ağzında kuzeni ifade etmek için kullanılan addır.

  Reply

Leave a Comment