[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล มากกว่า 1000 คำ โดย อาจารย์ต้นอมร | ระยะ ทาง ไกล ภาษา อังกฤษ – POLLICELEE

ระยะ ทาง ไกล ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

EnglishVocabulary1000LearningAjarnTonAmorn
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษฟรี tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษ เรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเพื่อการเรียน การสอบ หรือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่จำเป็นมากคือการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) และคำต่างๆ (Words) ที่จะใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียนภาษาอังกฤษ บทเรียนนี้นำเสนอคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษมากกว่า 1000 คำ ที่เป็นศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องรู้ ถ้าหากดูไปแล้วยังไม่รู้ความหมายของศัพท์คำไหน ให้เข้ามาอ่านจนกว่าจะจำศัพท์ได้ทั้งหมดนี้นะครับ เพราะจะช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นเยอะเลยทีเดียว ช่วยกันแชร์ และบอกต่อเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

เข้ามาอ่านต่อ ง่ายๆ โดยแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก หรือ คลิก >> Google แล้วพิมพ์ “คำศัพท์ อ.ต้นอมร”

แนะนำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ สามารถกดฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา:
 คำศัพท์ อาชีพ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100 อาชีพ
ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ
เดือน ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ
ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

Table of Contents

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ อาหาร เมนูอาหาร ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ
อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง
คำศัพท์ เนื้อสัตว์ ต่างๆ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน
คำศัพท์ สัตว์ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้
คำศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ TOEIC (โทอิค)

 มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหัวข้อที่น่าสนใจ
 คำคมภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ต่างๆ พร้อมคำแปล
คำคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต้องอ่าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 1 – 20

1. able (เอ’ เบิล) /ˈeɪ.bəl/ = สามารถ
2. about (อะเบาทฺ’) /əˈbaʊt/ = เกี่ยวกับ, ประมาณ
3. above (อะบัฟว’) /əˈbʌv/ = เหนือ, นอกไปกว่า
4. across (อะครอส’) /əˈkrɑːs/ = ข้าม, พาด
5. act (แอคทฺ) /ækt/ = การกระทำ
6. add (แอด) /æd/ = เพิ่ม, เสริม
7. afraid (อะเฟรด’) /əˈfreɪd/ = กลัว, เกรงกลัว, หวาดกลัว
8. after (แอฟ’ เทอะ) /ˈæf.tɚ/ = ภายหลัง, หลังจาก
9. again (อะเกน’) /əˈɡen/ = อีก,ใหม่, อีกที
10. against (อะเกนสฺทฺ’) /əˈɡenst/ = ต้าน, ฝืน, ตรงกันข้าม
11. age (เอจฺ) /eɪdʒ/ = อายุ, ยุค, สมัย
12. ago (อะโก’) /əˈɡoʊ/ = แต่ก่อน, มาแล้ว
13. agree (อะกรี’) /əˈɡriː/ = เห็นด้วย, ตกลง
14. air (แอร์) /er/ = อากาศ
15. all (ออล) /ɑːl/ = ทั้งหมด, ทั่วทุก
16. allow (อะเลา’) /əˈlaʊ/ = อนุญาต
17. also (ออล’ โซ) /ˈɑːl.soʊ/ = ด้วย, เช่นเดียวกัน
18. always (ออล’ เวซ) /ˈɑːl.weɪz/ = เสมอ, ตลอดเวลา
19. a.m. (เอ เอ็ม) /ˌeɪˈem/ = เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
20. among (อะมัง’) /əˈmʌŋ/ = ท่ามกลาง, ระหว่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 21 – 40

21. amount (อะเมานทฺ’) /əˈmaʊnt/ = จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด
22. ancient (เอน’ เชินทฺ) /ˈeɪn.ʃənt/ = โบราณ, เก่าแก่
23. angle (แอง’ เกิล) /ˈæŋ.ɡəl/ = มุม
24. angry (แอง’ กรี) /ˈæŋ.ɡri/ = โกรธ, ฉุนเฉียว
25. animal (แอน’ นิเมิล) /ˈæn.ə.məl/ = สัตว์
26. answer (อาน’ เซอะ) /ˈɑːn.sər/ = ตอบ, คำตอบ
27. appear (อะเพียร์’) /əˈpɪr/ = ปรากฏ
28. apply (อะไพล’) /əˈplaɪ/ = สมัคร, ใช้
29. approve (อะพรูฟว’) /əˈpruːv/ = เห็นด้วย, ยินยอม, อนุมัติ
30. area (แอ’เรีย) /ˈer.i.ə/ = พื้นที่, อาณาบริเวณ
31. argue (อาร์’กิว) /ˈɑːrɡ.juː/ = ถกเถียง, โต้เถียง
32. arm (อาร์ม) /ɑːrm/ = แขน, สิ่งที่คล้ายแขน
33. arrange (อะเรนจฺ’) /əˈreɪndʒ/ = จัด, จัดการ, เตรียมการ
34. arrive (อะไรว’) /əˈraɪv/ = มาถึง, ไปถึง
35. art (อาร์ทฺ) /ɑːrt/ = ศิลปะ
36. as (แอซ) /æz/ = ตามที่, ดังที่, เช่นเดียวกับ
37. ask (อาสคฺ) /ɑːsk/ = ถาม, ขอ, ขอร้อง
38. at (แอท) /ət/ = ที่
39. aunt (อานทฺ) /ɑːnt/ = ป้า, อาผู้หญิง, น้าผู้หญิง
40. baby (เบ’บี่) /ˈbeɪ.bi/ = ทารก, เด็กอ่อน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 41 – 60

41. back (แบค) /bæk/ = หลัง, ด้านหลัง
42. bad (แบด) /bæd/ = เลว, ร้าย
43. ball (บอลล์) /bɑːl/ = ลูกบอล
44. banana (บะแนน’นะ) /bəˈnæn.ə/ = กล้วย
45. band (แบนดฺ) /bænd/ = วงดนตรี, กลุ่มคน
46. bank (แบงคฺ) /bæŋk/ = ธนาคาร
47. bar (บาร์) /bɑːr/ = ท่อน, แท่ง, ไม้ราว
48. barber (บาร์’เบอร์) /ˈbɑːr.bɚ/ = ช่างตัดผม [ชาย]
49. base (เบส) /beɪs/ = ฐาน
50. basic (เบ’ซิค) /ˈbeɪ.sɪk/ = พื้นฐาน
51. basket (บาส’คิท) /ˈbɑː.skɪt/ = ตะกร้า, กระจาด, กระเช้า
52. bat (แบท) /bæt/ = ค้างคาว, กระบอง
53. beach (บีชฺ) /biːtʃ/ = ชายหาด
54. bear (แบร์) /beər/ = หมี
55. beat (บีท) /biːt/ = ตี, จังหวะ
56. beautiful (บิว’ทิฟูล) /ˈbjuː.tɪ.fəl/ = สวยงาม, เลิศ
57. beauty (บิว’ที่) /ˈbjuː.t̬i/ = ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม
58. because (บิคอซ’) /bɪˈkɑːz/ = เพราะ, เพราะว่า
59. become (บิคัม’) /bɪˈkʌm/ = กลายเป็น
60. bed (เบด) /bed/ = เตียง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 61 – 80

61. beer (เบียร์) /bɪr/ = เบียร์
62. before (บิฟอร์’) /bɪˈfɔːr/ = ก่อน
63. begin (บิกิน’) /bɪˈɡɪn/ = เริ่ม
64. behind (บิไฮดฺ’) /bɪˈhaɪnd/ = ข้างหลัง
65. believe (บิลิฟว’) /bɪˈliːv/ = เชื่อ
66. bell (เบล) /bel/ = ระฆัง, กริ่ง
67. below (บิโล’) /bɪˈloʊ/ = ข้างล่าง, ใต้
68. beside (บิไซดฺ’) /bɪˈsaɪd/ = นอกจาก, อยู่ข้าง
69. best (เบสทฺ) /best/ = ดีที่สุด
70. better (เบท’เทอะ) /ˈbet̬.ɚ/ = ดีกว่า, ดีขึ้น
71. between (บิทวีน’) /bɪˈtwiːn/ = ระหว่าง
72. big (บิก) /bɪɡ/ = ใหญ่
73. bike (ไบคฺ) /baɪk/ = จักรยาน
74. bird (เบิร์ด) /bɝːd/ = นก
75. bite (ไบทฺ) /baɪt/ = กัด
76. bitter (บิท’เทอะ) /ˈbɪt̬.ɚ/ = ขม
77. black (แบลค) /blæk/ = ดำ
78. block (บลอค) /blɑːk/ = เครื่องกีดขวาง, ช่วงตึก, แม่พิมพ์
79. blood (บลัด) /blʌd/ = เลือด
80. blow (โบล) /bloʊ/ = เป่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 81 – 100

81. blue (บลู) /bluː/ = สีน้ำเงิน, สีท้องฟ้า
82. board (บอร์ดฺ) /bɔːrd/ = กระดาน, คณะกรรมการ
83. boat (โบท) /boʊt/ = เรือลำเล็ก
84. body (บอด’ดี) /ˈbɒd.i/ = ร่างกาย, ร่าง, ตัว, ลำต้น
85. bone (โบน) /boʊn/ = กระดูก
86. book (บุค) /bʊk/ = หนังสือ, จอง
87. boring (บอ’ริง) /ˈbɔː.rɪŋ/ = น่าเบื่อ
88. both (โบธ) /boʊθ/ = ทั้งคู่, ทั้งสอง
89. bottom (บอท’เทิม) /ˈbɑː.t̬əm/ = ก้น, ท้าย, ฐาน
90. box (บอคซฺ) /bɑːks/ = กล่อง
91. boy (บอย) /bɔɪ/ = เด็กผู้ชาย
92. branch (บรานชฺ) /brɑːntʃ/ = กิ่งก้าน, สาขา, แขนง
93. bread (เบรด) /bred/ = ขนมปัง
94. break (เบรค) /breɪk/ = ทำให้แตก, ตีแตก, ทำลาย
95. bright (ไบรทฺ) /braɪt/ = สว่าง, ฉลาด
96. bring (บริง) /brɪŋ/ = นำมา, พามา
97. broad (บรอด) /brɑːd/ = กว้าง
98. brother (บรา’เธอะ) /ˈbrʌð.ɚ/ = พี่ชาย, น้องชาย
99. brown (เบราน์) /braʊn/ = สีน้ำตาล
100. build (บิลดฺ) /bɪld/ = สร้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 101 – 120

101. burn (เบิร์น) /bɝːn/ = เผา
102. bury (เบ’ รี) /ˈber.i/ = ฝัง
103. bus (บัส) /bʌs/ = รถเมล์, รถบัส
104. but (บัท) /bʌt/ = แต่
105. butter (บัท’เทอะ) /ˈbʌt̬.ɚ/ = เนยเหลว
106. buy (บาย) /baɪ/ = ซื้อ
107. by (บาย) /baɪ/ = โดย, ข้าง, ใกล้
108. cake (เคด) /keɪk/ = ขนมเค้ก
109. call (คอล) /kɑːl/ = เรียก, โทร
110. camp (แคมพฺ) /kæmp/ = ค่ายที่พั
111. can (แคน) /kæn/ = สามารถ, กระป๋อง
112. canal (คะแนล’) /kəˈnæl/ = คลอง
113. capital (แคพ’พิเทิล) /ˈkæp.ə.t̬əl/ = เมืองหลวง, ตัวเขียนใหญ่
114. captain (แคพ’เทน) /ˈkæp.tən/ = กัปตัน, หัวหน้า, ผู้นำ
115. car (คาร์) /kɑːr/ = รถยนต์
116. card (คาร์ด) /kɑːrd/ = บัตร
117. care (แคร์) /ker/ = เอาใจใส่, ดูแล, เป็นห่วง
118. carry (แค’รี) /ˈkær.i/ = ถือ
119. case (เคส) /keɪs/ = กล่องเล็กๆ, กรณี
120. cat (แคท) /kæt/ = แมว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 121 – 140

121. catch (แคทชฺ) /kætʃ/ = จับ
122. cause (คอซ) /kɑːz/ = สาเหตุ
123. center (เซน’เทอะ) /ˈsen.tər/ = ศูนย์กลาง
124. century (เซน’ชิวรี) /ˈsen.tʃər.i/ = ศตวรรษ, หนึ่งร้อยปี
125. certain (เซอ’เทิน) /ˈsɝː.tən/ = แน่นอน
126. chair (แชร์) /tʃer/ = เก้าอี้
127. chance (ชานซฺ) /tʃɑːns/ = โอกาส
128. change (เชนจฺ) /tʃeɪndʒ/ = เปลี่ยน
129. character (แค’ริคเทอะ) /ˈkær.ək.tər/ = ลักษณะ
130. charge (ชาร์ดจฺ) /tʃɑːrdʒ/ = บรรจุ, คิดราคา
131. chart (ชาร์ท) tʃɑːrt/ = ผัง, ตาราง
132. cheap (ชีพ) /tʃiːp/ = ราคาถูก
133. check (เชค) /tʃek/ = ตรวจสอบ
134. chick (ชิค) /tʃɪk/ = ลูกไก่
135. chief (ชีฟ) /tʃiːf/ = หัวหน้า, สำคัญ
136. child (ไชดฺ) /tʃaɪld/ = เด็ก
137. children (ชิล’เดรน) /ˈtʃɪl.drən/ = เด็กๆ (หลายคน)
138. choose (ชูส) /tʃuːz/ = เลือก
139. circle (เซอ’เคิล) /ˈsɝː.kəl/ = วงกลม
140. city (ซิท’ที) /ˈsɪt̬.i/ = เมือง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 141 – 160

141. claim (เคลม) /kleɪm/ = เรียกร้อง, อ้าง, อ้างสิทธิ
142. class (คลาส) /klæs/ = ชนชั้น, ชั้นเรียน, ประเภท, จำพวก
143. clean (คลีน) /kliːn/ = สะอาด
144. clear (เคลียร์) /klɪər/ = ใส, กระจ่าง, กวาดล้าง
145. clever (เคลฟ’ เวอะ) /ˈklev.ɚ/ = ฉลาด
146. climb (ไคลมฺ) /klaɪm/ = ปีน
147. clock (คลอค) /klɑːk/ = นาฬิกา
148. close (โคลส) /kloʊz/ = ปิด
149. clothes (โคลธซ) /kloʊðz/ = เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม
150. cloud (เคลาดฺ) /klaʊd/ = เมฆ
151. coast (โคสทฺ) /koʊst/ = ชายฝั่ง
152. coat (โคท) /koʊt/ = เสื้อคลุม, เสื้อนอก
153. coffee (คอฟ’ฟี่) /ˈkɒf.i/ = กาแฟ
154. cold (โคลดฺ) /koʊld/ = หนาว
155. collect (คะเลคทฺ’) /kəˈlekt/ = สะสม
156. color (คัล’เลอะ) /ˈkʌl.ɚ/ = สี [สะกดแบบ UK = colour]
157. column (คอล’ลัมน์) /ˈkɒl.əm/ = คอลัมน์ในหนังสือ, ช่อง, แถวในแนวตั้ง
158. come (คัม) /kʌm/ = มา
159. common (คอม’เมิน) /ˈkɒm.ən/ = ธรรมดา, สามัญ
160. compare (คัมแพร์ ‘) /kəmˈper/ = เปรียบเทียบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 161 – 180

161. complete (คัมพลีท’) /kəmˈpliːt/ = สมบูรณ์
162. condition (คันดิช’เชิน) /kənˈdɪʃ.ən/ = เงื่อนไข, สภาวะ
163. connect (คะเนคทฺ’) /kəˈnekt/ = เชื่อมต่อ
164. consider (คันซิด’เดอะ) /kənˈsɪd.ɚ/ = พิจารณา
165. contain (คันเทน’) /kənˈteɪn/ = บรรจุ
166. continent (คอน’ทิเนินทฺ) /ˈkɒn.tɪ.nənt/  = ทวีป
167. continue (คันทิน’นิว) /kənˈtɪn.juː/ = ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่อง
168. control (คันโทรล’) /kənˈtrəʊl/ = กำกับดูแล, ควบคุม
169. cook (คุค) /kʊk/ = คนครัว, ทำอาหาร
170. cool (คูล) /kuːl/ = เย็นสบาย
171. copy (คอพ’พี) /ˈkɒp.i/ = คัดลอก, สำเนา
172. corn (คอร์น) /kɔːrn/ = ข้าวโพด
173. corner (คอร์’เนอะ) /ˈkɔːr.nɚ/ = มุม
174. correct (คะเรคทฺ’) /kəˈrekt/ = ถูกต้อง, แก้ไขให้ถูกต้อง
175. cost (คอสทฺ) /kɑːst/ = ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
176. cotton (คอท’เทิน) /ˈkɒt.ən/ = ฝ้าย
177. cough (คอฟ) /kɑːf/ = ไอ
178. count (เคาทฺ) /kaʊnt/ = นับ
179. country (คัน’ทรี) /ˈkʌn.tri/ = ประเทศ
180. course (คอร์ส) /kɔːrs/ = หลักสูตร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 181 – 200

181. cover (คัฟ’เวอะ) /ˈkʌv.ɚ/ = คลุม, ปก
182. cow (คาว) /kaʊ/ = วัวตัวเมีย
183. create (ครีเอท’) /kriˈeɪt/ = สร้างสรรค์
184. crop (ครอพ) /krɑːp/ = พืชผล
185. cross (ครอส) /krɑːs/ = ข้าม, กากบาท
186. crowd (เคราดฺ) /kraʊd/ = กลุ่มคน, ฝูงชน
187. cry (คราย) /kraɪ/ = ร้องไห้
188. current (เคอ’เรินทฺ) /ˈkɝː.ənt/ = ปัจจุบัน, แพร่หลาย
189. cut (คัท) /kʌt/ = ตัด
190. dad (แดด) /dæd/ = พ่อ [ภาษาพูด]
191. dance (ดานซฺ) /dɑːns/ = เต้น
192. danger (เดน’เจอะ) /ˈdeɪn.dʒɚ/ = อันตราย
193. dark (ดาร์ค) /dɑːrk/ = มืด
194. daughter (ดอ’เทอะ) /ˈdɑː.t̬ɚ/ = ลูกสาว
195. dead (เดด) /ded/ = ตาย [มักใช้แบบ adjective]
196. deal (ดีล) /diːl/ = จัดการ, ตกลง
197. dear (เดียร์) /dɪr/ = ที่รัก, มีค่า
198. death (เดธ) /deθ/ = ความตาย, มรณกรรม
199. decide (ดิไซดฺ’) /dɪˈsaɪd/ = ตัดสินใจ, ตัดสิน
200. deep (ดีพ) /diːp/ = ลึก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 201 – 220

201. degree (ดีกรี’) /dɪˈɡriː/ = ระดับ, ขั้น, ปริญญา
202. dentist (เดน’ทิสทฺ) /ˈden.tɪst/ = ทันตแพทย์, หมอฟัน
203. depend (ดีเพนดฺ’) /dɪˈpend/ = ขึ้นอยู่กับ
204. describe (ดิสไครบ์’) /dɪˈskraɪb/ = บรรยาย, พรรณนา
205. desert (เดส’เซิร์ท) /ˈdez.ɚt/ = ทะเลทราย, ละทิ้ง
206. design (ดิไซนฺ’) /dɪˈzaɪn/ = ออกแบบ
207. desk (เดสคฺ) /desk/ = โต๊ะ ประเภทที่มักจะมีลิ้นชัก
208. determine (ดิเทอร์’มิน) /dɪˈtɜː.mɪn/ = ตัดสิน, ตกลงใจ, กำหนด, ยุติ
209. develop (ดีเวล’เลิพ) /dɪˈvel.əp/ = พัฒนา
210. dictionary (ดิค’เชินนะรี) /ˈdɪk.ʃən.er.i/ = พจนานุกรม
211. die (ได) /daɪ/ = ตาย [มักใช้แบบ verb]
212. differ (ดิฟ’เฟอะ) /ˈdɪf.ər/ = แตกต่าง, ไม่เห็นด้วย [เป็น verb]
213. difference (ดิฟ’เฟอเรินซฺ) = /ˈdɪf.ər.əns/ ความแตกต่าง [เป็น noun]
214. different (ดิฟ’เฟอเรินทฺ) /ˈdɪf.ər.ənt/ = แตกต่างกัน, ไม่เหมือนกัน [เป็น adjective]
215. difficult (ดิฟ’ฟะคัลทฺ) /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ = ยาก, ลำบาก
216. diligent (ดิล’ลิเจินทฺ) /ˈdɪl.ɪ.dʒənt/ = ขยัน
217. direct (ไดเรคทฺ’) /daɪˈrekt/ = มุ่งไป, ตรงไป
218. dirty (เดอร์’ที) /ˈdɜː.ti/ = สกปรก
219. discuss (ดิสคัส’) /dɪˈskʌs/ = อภิปราย
220. distance (ดิส’เทินซฺ) /ˈdɪs.təns/ = ระยะทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 221 – 240

221. divide (ดิไวดฺ’) /dɪˈvaɪd/ = แบ่ง
222. division (ดิวิส’เชิน) /dɪˈvɪʒ.ən/ = แผนก, ฝ่าย
223. do (ดู) /duː/ = ทำ
224. doctor (ดอค’เทอะ) /ˈdɒk.tər/ = หมอ
225. dog (ดอก) /dɑːɡ/ = สุนัข
226. door (ดอร์) /dɔːr/ = ประตู
227. double (ดับ’เบิล) /ˈdʌb.əl/ = สองเท่า
228. down (ดาวนฺ) /daʊn/ = ลง, ข้างล่าง
229. draw (ดรอ) /drɔː/ = วาด, จับฉลาก
230. dream (ดรีม) /driːm/ = ฝัน
231. dress (เดรส) /dres/ = ชุด, กระโปรงชุด
232. drink (ดริ้งคฺ) /drɪŋk/ = ดื่ม
233. drive (ไดรฟว) /draɪv/ = ขับ, บังคับ
234. drop (ดรอพ) /drɑːp/ = หยด, ถอน, ยุติ
235. dry (ไดร) /draɪ/ = แห้ง
236. duck (ดัค) /dʌk/ = เป็ด
237. during (เดียว’ริง) /ˈdʒʊə.rɪŋ/ = ระหว่าง
238. each (อีช) /iːtʃ/ = แต่ละ
239. ear (เอียร์) /ɪr/ = หู
240. early (เออร์’ลี) /ˈɝː.li/ = แต่เช้าตรู่, แต่หัวค่ำ, แต่หัววัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 241 – 260

241. earth (เอิร์ธ) /ɝːθ/ = โลก
242. ease (อีซ) /iːz/ = ความสะดวก, ทำให้สบาย, บรรเทา
243. east (อีสทฺ) /iːst/ = ทิศตะวันออก
244. easy (อี’ซี) /ˈiː.zi/ = ง่าย
245. eat (อีท) /iːt/ = กิน
246. edge (เอดจฺ) /edʒ/ = ขอบ
247. education (เอดจุเค,’เชิน) /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ = การศึกษา
248. effect (อิเฟคทฺ’) /ɪˈfekt/ = ผลกระทบ
249. elbow (เอล’โบ) /ˈel.boʊ/ = ข้อศอก
250. electric (อีเลค’ทริค) /iˈlek.trɪk/ = เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
251. electricity (อีเลคทริส’ซิที) /ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/ = ไฟฟ้า
252. elegant (เอล’ละเกินทฺ) /ˈel.ə.ɡənt/ = งดงาม, เก๋, ดีเลิศ
253. emergency (อิเมอ’เจินซี) /ɪˈmɝː.dʒən.si/ = ฉุกเฉิน
254. empty (เอมพฺ’ที) /ˈemp.ti/ = ว่างเปล่า
255. enemy (เอน’นะมี) /ˈen.ə.mi/ = ศัตรู
256. energy (เอน’เนอจี) /ˈen.ɚ.dʒi/ = พลังงาน
257. engine (เอน’จิน) /ˈen.dʒɪn/ = เครื่องยนต์
258. enough (อีนัฟ’) /ɪˈnʌf/ = พอ, พอเพียง
259. enter (เอน’เทอะ) /ˈen.tər/ = เข้า
260. equal (อี’ควอล) /ˈiː.kwəl/ = เท่ากัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 261 – 280

261. especially (อีสเพส’เชิลลี) /ɪˈspeʃ.əl.i/ = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
262. essay (เอส’เส) /ˈes.eɪ/ = เรียงความ
263. evening (อีฟว’นิง) /ˈiːv.nɪŋ/ = ตอนเย็น
264. event (อีเวนทฺ’) /ɪˈvent/ = เหตุการณ์
265. ever (เอฟ’เวอะ) /ˈev.ɚ/ = เสมอ, เคย
266. every (เอฟว’รี) /ˈev.ri/ = ทุกๆ
267. exact (อิกแซคทฺ’) /ɪɡˈzækt/ = แน่นอน, ถูกต้อง
268. example (อิกแซม’เพิล) /ɪɡˈzæm.pəl/ = ตัวอย่าง
269. except (อิคเซพทฺ’) /ɪkˈsept/ = ยกเว้น
270. exercise (เอค’เซอไซซ) /ˈek.sɚ.saɪz/ = แบบฝึกหัด, การออกกำลังกาย
271. expect (อิคซฺเพคทฺ’) /ɪkˈspekt/ = คาดหมาย, คาดว่า
272. expensive (อิคซฺเพน’ซิฟว) = /ɪkˈspen.sɪv/ แพง
273. experience (อิคซฺเพีย’เรียนซฺ) = /ɪkˈspɪr.i.əns/ ประสบการณ์
274. eye (อาย) /aɪ/ = ดวงตา
275. face (เฟส) /feɪs/ = หน้า
276. fact (แฟคทฺ) /fækt/ = ข้อเท็จจริง, ความจริง
277. fair (แฟรฺ) /fer/ = ยุติธรรม, ปานกลาง, งานแสดงสินค้า
278. fall (ฟอล) /fɑːl/ = ตก, ร่วง, หล่น, ล้ม
279. family (แฟม’มิลี) /ˈfæm.əl.i/ = ครอบครัว
280. famous (เฟม’มัส) /ˈfeɪ.məs/ = มีชื่อเสียง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 281 – 300

281. far (ฟาร์) /fɑːr/ = ไกล
282. farm (ฟาร์ม) /fɑːrm/ = ไร่, ฟาร์ม
283. farmer (ฟาร์ม’เมอะ) /ˈfɑːr.mɚ/ = ชาวนา, ชาวไร่
284. fast (ฟาสทฺ) /fɑːst/ = เร็ว, อดอาหาร
285. fat (แฟท) /fæt/ = อ้วน, ไขมัน
286. father (ฟา’เธอะ) /ˈfɑː.ðɚ/ = บิดา
287. favorite (เฟ’เวอริท) /ˈfeɪ.vər.ət/ = คนโปรด, ของโปรด [UK = favourite]
288. fear (เฟียร์) /fɪr/ = หวาดกลัว, ความกลัว
289. feather (เฟธ’เธอะ) /ˈfeð.ɚ/ = ขนนก
290. feed (ฟีด) /fiːd/ = ป้อน, ให้อาหาร
291. feel (ฟีล) /fiːl/ = รู้สึก
292. fever (ฟี’เวอะ) /ˈfiː.vɚ/ = ไข้
293. few (ฟยู) /fjuː/ = จำนวนไม่มาก
294. field (ฟีลดฺ) /fiːld/ = ทุ่ง, สนาม, ขอบเขต
295. fight (ไฟทฺ) /faɪt/ = ต่อสู้
296. figure (ฟิก’เกอะ) /ˈfɪɡ.ər/ = รูปร่าง
297. fill (ฟิล) /fɪl/ = เติม
298. final (ไฟ’เนิล) /ˈfaɪ.nəl/ = สุดท้าย
299. find (ไฟดฺ) /faɪnd/ = หา
300. fine (ไฟนฺ) /faɪn/ = ดี, ค่าปรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 301 – 320

301. finger (ฟิง’เกอะ) /ˈfɪŋ.ɡər = นิ้วมือ
302. finish (ฟิน’นิช) /ˈfɪn.ɪʃ/ = เสร็จ, จบ, สิ้นสุด
303. fire (ไฟ’เออะ) /faɪr/ = ไฟ
304. first (เฟิร์สทฺ) /ˈfɝːst/ = ที่หนึ่ง, แรก
305. fish (ฟิช) /fɪʃ/ = ปลา
306. fit (ฟิท) /fɪt/ = พอดี, เหมาะ
307. five (ไฟฟฺ) /faɪv/ = ห้า
308. flag (แฟลก) /flæɡ/ = ธง
309. flat (แฟลทฺ) /flæt/ = แบน, ราบ
310. floor (ฟลอร์) /flɔːr/ = พื้น
311. flow (โฟล) /floʊ/ = ไหล
312. flower (เฟลา’เออะ) /ˈflaʊ.ɚ/ = ดอกไม้
313. fly (ไฟล) /flaɪ/ = บิน
314. follow (ฟอล’โล) /ˈfɑː.loʊ/ = ตาม, ติดตาม
315. food (ฟูด) /fuːd/ = อาหาร
316. foot (ฟุท) /fʊt/ = เท้า
317. for (ฟอร์) /fɔːr/ = สำหรับ, เพื่อ
318. force (ฟอร์ส) /fɔːrs/ = บังคับ, กำลังแรง, บังคับ
319. forest (ฟอ’ริสทฺ) /ˈfɔːr.ɪst/ = ป่า
320. form (ฟอร์ม) /fɔːrm/ = รูปแบบ, รูปร่าง, แบบฟอร์ม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 321 – 340

321. four (โฟร์) /fɔːr/ = สี่
322. forward (ฟอร์’เวิร์ด) /ˈfɔːr.wɚd/ = ไปข้างหน้า, คำนำ
323. free (ฟรี) /friː/ = อิสระ, เสรี, อย่างให้เปล่า
324. fresh (เฟรช) /freʃ/ = สด, สดๆ ร้อนๆ
325. fridge (ฟริดจ) /frɪdʒ/ = ตู้เย็น
326. friend (เฟรนดฺ) /frend/ = เพื่อน
327. from (ฟรอม) /frɑːm/ = จาก
328. front (ฟรันทฺ) /frʌnt/ = ข้างหน้า, ด้านหน้า
329. fruit (ฟรูท) /fruːt/ = ผลไม้
330. full (ฟูล) /fʊl/ = เต็ม
331. fun (ฟัน) /fʌn/ = สนุกสนาน
332. funny (ฟัน’นี) /ˈfʌn.i/ = น่าขบขัน
333. garbage (การ์’บิจฺ) /ˈɡɑːr.bɪdʒ/ = ขยะ, มูลฝอย
334. garden (การ์’เดิน) /ˈɡɑːr.dən/ = สวน
335. gate (เกท) /ɡeɪt/ = ประตูรั้ว, ประตูใหญ่
336. gather (แกธ’เธอะ) /ˈɡæð.ɚ/ = รวบรวม, จัดรวม
337. general (เจน’นะเริล) /ˈdʒen.ər.əl/ = ทั่วไป, โดยทั่วไป
338. germ (เจิร์ม) /dʒɝːm/ = เชื้อโรค, เชื้อจุลินทรีย์
339. get (เกท) /ɡet/ = ได้รับ, เข้าใจ
340. girl (เกิล) /ɡɜːl/ = เด็กผู้หญิง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 341 – 360

341. give (กิฟว) /ɡɪv/ = ให้
342. glad (แกลด) /ɡlæd/ = ดีใจ, ยินดี
343. glass (กลาส) /ɡlɑːs/ = แก้ว
344. glove (กลัฟว) /ɡlʌv/ = ถุงมือ
345. go (โก) /ɡoʊ/ = ไป
346. goal (โกล) /ɡoʊl/ = เป้าหมาย, ประตูฟุตบอล
347. good (กูด) /ɡʊd/ = ดี
348. goose (กูส) /ɡuːs/ = ห่าน
349. government (กัฟ’เวิร์เมินทฺ) /ˈɡʌv.ɚn.mənt/ = รัฐบาล, คณะปกครอง
350. grand (แกรนดฺ) /ɡrænd/ = ใหญ่โต
351. grass (กราส) /ɡrɑːs/ = หญ้า
352. grave (เกรฟว) /ɡreɪv/ = สุสาน
353. great (เกรท) /ɡreɪt/ = ยิ่งใหญ่, สำคัญ
354. greedy (กรีด’ดี) /ˈɡriː.di/ = ตะกละ
355. green (กรีน) /ɡriːn/ = สีเขียว, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
356. greet (กรีท) /ɡriːt/ = ทักทาย
357. grill (กรีล) /ɡrɪl/ = ย่าง, ตะแกรง
358. group (กรูพ) /ɡruːp/ = กลุ่ม
359. grow (โกร) /ɡroʊ/ = เติบโต, ปลูก
360. guess (เกส) /ɡes/ = เดา, คาดการณ์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 361 – 380

361. guide (ไกดฺ) /ɡaɪd/ = แนะแนว, มัคคุเทศก์
362. gun (กัน) /ɡʌn/ = ปืน
363. hair (แฮร์) /heər/ = ผม, ขน
364. half (ฮาล์ฟ) /hɑːf/ = ครึ่ง
365. hand (แฮนดฺ) /hænd/ = มือ
366. handsome (แฮน’ซัม) /ˈhæn.səm/ = หล่อ
367. happen (แฮพ’เพิน) /ˈhæp.ən/ = เกิดขึ้น
368. happy (แฮพ’พี) /ˈhæp.i/ = มีความสุข
369. hard /hɑːrd/ (ฮาร์ด) = แข็ง, ยาก, เอาจริงเอาจัง
370. harm (ฮาร์ม) /hɑːrm/ = อันตราย, ภัย, ความเสียหาย
371. hat (แฮท) /hæt/ = หมวก
372. have (แฮฟว) /hæv/ = มี, รับประทาน, ดื่ม
373. he (ฮี) /hiː/ = เขาผู้ชาย
374. head (เฮด) /hed/ = หัว, ตำแหน่งสูงสุด
375. healthy (เฮล’ธี) /ˈhel.θi/ = มีสุขภาพดี
376. hear (เฮียร์) /hɪr/ = ได้ยิน
377. heart (ฮาร์ท) /hɑːrt/ = หัวใจ
378. heat (ฮีท) /hiːt/ = ความร้อน
379. heavy (เฮฟ’วี) /ˈhev.i/ = หนัก
380. help (เฮลพฺ) /help/ = ช่วยเหลือ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 381 – 400

381. hen (เฮน) /hen/ = ไก่ตัวเมีย, แม่ไก่
382. herb (เฮิร์บ) /hɜːb/ = สมุนไพร
383. here (เฮียร์) /hɪr/ = ที่นี่, ตรงนี้
384. high (ไฮ) /haɪ/ = สูง, รุนแรง
385. hill (ฮิล) /hɪl/ = เนินเขา
386. hint (ฮินทฺ) /hɪnt/ = บอกใบ้, พูดเปรย
387. hip (ฮิพ) /hɪp/ = สะโพก
388. history (ฮิล’ทรี) /ˈhɪs.t̬ɚ.i/ = ประวัติศาสตร์
389. hit (ฮิท) /hɪt/ = ตี
390. hold (โฮลดฺ) /hoʊld/ = ถือ
391. hole (โฮล) /hoʊl/ = รู
392. home (โฮม) /hoʊm/ = บ้าน
393. hope (โฮพ) /hoʊp/ = ความหวัง
394. horse (ฮอร์ส) /hɔːrs/ = ม้า
395. hospital (ฮอส’พิเทิล) /ˈhɑː.spɪ.t̬əl/ = พยาบาล
396. hot (ฮอท) /hɒt/ = ร้อน, เร่าร้อน
397. hotel (โฮเทล’) /hoʊˈtel/ = โรงแรม
398. hour (เอา’เออะ) /aʊər/ = ชั่วโมง
399. house (เฮาซฺ) /haʊs/ = บ้าน
400. hug (ฮัก) /hʌɡ/ = กอด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 401 – 420

401. huge (ฮยูจฺ) /hjuːdʒ/ = ใหญ่โต, มหาศาล
402. human (ฮยู’เมิน) /ˈhjuː.mən/ = มนุษย์
403. hundred (ฮัน’เดริด) /ˈhʌn.drəd/ = เลขร้อย
404. hungry (ฮัง’กรี) /ˈhʌŋ.ɡri/ = หิว
405. hunt (ฮันทฺ) /hʌnt/ = ล่า
406. hurry (เฮอ’รี) /ˈhɝː.i/ = รีบ
407. husband (ฮัช’เบินดฺ) /ˈhʌz.bənd/ = สามี
408. hut (ฮัท) /hʌt/ = กระท่อม
409. ice (ไอซฺ) /aɪs/ = น้ำแข็ง
410. idea (ไอเดีย’) /aɪˈdɪə/ = ความคิด
411. ill (อิล) /ɪl/ = ป่วย
412. imagine (อิแมจ’จิน) /ɪˈmædʒ.ɪn/ = วาดมโนภาพ, จินตนาการ
413. improve (อิมพรูฟว’) /ɪmˈpruːv/ = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
414. incentive (อินเซน’ทิฟว) /ɪnˈsen.tɪv/ = สิ่งกระตุ้น, สิ่งจูงใจ
415. inch (อินชฺ) /ɪntʃ/ = นิ้ว (หน่วยวัด)
416. include (อินคลูด’) /ɪnˈkluːd/ = รวม, ประกอบด้วย
417. income (อิน’ คัม) /ˈɪn.kʌm/ = รายได้
418. industry (อิน’ดัสทรี) /ˈɪn.də.stri/ = อุตสาหกรรม
419. insect (อิน’เซคทฺ) /ˈɪn.sekt/ = แมลง
420. instant (อิน’สเทินทฺ) /ˈɪn.stənt/ = ทันที, ฉับพลัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 421 – 440

421. instrument (อิน’สทรูเมินทฺ) = /ˈɪn.strə.mənt/ เครื่องมือ
422. interest (อิน’เทรซ) /ˈɪn.trəst/ = ความสนใจ, ดอกเบี้ย
423. interview (อิน’เทอะวยู) /ˈɪn.tə.vjuː/ = สัมภาษณ์
424. invent (อินเวนทฺ’) /ɪnˈvent/ = ประดิษฐ์
425. invoice (อิน’วอยซฺ) /ˈɪn.vɔɪs/ = ใบแจ้งรายการสินค้าและราคา
426. iron (ไอ’เอิร์น) /aɪrn/ = เตารีด, ธาตุเหล็ก
427. island (ไอ’เลินดฺ) /ˈaɪ.lənd/ = เกาะ
428. itch (อิทชฺ) /ɪtʃ/ = รู้สึกคัน, ทำให้คัน
429. jam (แจม) /dʒæm/ = ติด, ผลไม้กวน
430. job (จอบ) /dʒɑːb/ = งาน
431. join (จอยนฺ) /dʒɔɪn/ = เข้าร่วม
432. joy (จอย) /dʒɔɪ/ = เบิกบานใจ
433. judge (จัดจฺ) /dʒʌdʒ/ = ตัดสิน
434. jump (จัมพฺ) /dʒʌmp/ = กระโดด
435. just (จัสทฺ) /dʒʌst/ = เพิ่งจะ, เพียงแค่
436. keep (คีพ) /kiːp/ = เก็บ, รักษาไว้
437. key (คี) /kiː/ = กุญแจ, สำคัญ, ระดับเสียง
438. kill (คิล) /kɪl/ = ฆ่า
439. kind (ไคดฺ) /kaɪnd/ = ใจดี, ชนิด, จำพวก
440. king (คิง) /kɪŋ/ = กษัตริย์, ราชา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 441 – 460

441. know (โน) /noʊ/ = รู้, รู้จัก
442. lady (เล’ดี) /ˈleɪ.di/ = สุภาพสตรี
443. lake (เล็ค) /leɪk/ = ทะเลสาบ
444. land (แลนดฺ) /lænd/ = แผ่นดิน, ประเทศ, เขต
445. language (แลง’กวิจ) /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ = ภาษา
446. large (ลาร์จฺ) /lɑːrdʒ/ = ใหญ่
447. last (ลาสทฺ) /lɑːst/ = สุดท้าย
448. late (เลท) /leɪt/ = สาย
449. laugh (ลาฟ) /lɑːf/ = หัวเราะ
450. law (ลอ) /lɑː/ = กฎหมาย
451. lawyer (ลอ’เยอะ) /ˈlɑː.jɚ/ = ทนายความ, นักกฎหมาย
452. lay (เล) /leɪ/ = วาง
453. lazy (เล’ซิ) /ˈleɪ.zi/ = ขี้เกียจ
454. lead (ลีด) /liːd/ = นำ
455. learn (เลิร์น) /lɝːn/ = เรียนรู้
456. lease (ลีส) /liːs/ = สัญญาเช่า
457. leave (ลีฟว) /liːv/ = ออกเดินทาง, ลาหยุด, ทอดทิ้ง
458. left (เลฟทฺ) /left/ = ซ้าย
459. leg (เลก) /leɡ/ = ขา
460. lend (เลนดฺ) /lend/ = ให้ยืม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 461 – 480

461. length (เลงธฺ) /leŋθ/ = ความยาว
462. less (เลส) /les/ = น้อยกว่า
463. let (เลท) /let/ = อนุญาต, ปล่อยให้
464. letter (เลท’เทอะ) /ˈlet̬.ɚ/ = จดหมาย, อักษร
465. level (เลฟ’เวิล) /ˈlev.əl/ = ระดับ
466. lie (ไล) /laɪ/ = โกหก
467. life (ไลฟฺ) /laɪf/ = ชีวิต
468. lift (ลิฟทฺ) /lɪft/ = ยก, ลิฟต์
469. light (ไลทฺ) /laɪt/ = แสงสว่าง, จาง, เบา
470. like (ไลคฺ) /laɪk/ = ชอบ, เช่น, เหมือน
471. line (ไลนฺ) /laɪn/ = เส้น, สาย
472. liquid (ลิค’ควิด) /ˈlɪk.wɪd/ = ของเหลว
473. list (ลิสทฺ) /lɪst/ = รายการ
474. listen (ลิส’เซิน) /ˈlɪs.ən/ = ฟัง
475. live (ลิฟว) /lɪv/ = อยู่, อาศัย
476. live (ไลฟว) /laɪv/ = รายการสด
477. location (โลเค’เชิน) /loʊˈkeɪ.ʃən/ = ที่ตั้ง, ตำแหน่ง
478. log (ลอก) /lɑːɡ/ = บันทึกเหตุการณ์, ท่อนไม้
479. long (ลอง) /lɑːŋ/ = ยาว
480. look (ลุค) /lʊk/ = มอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 481 – 500

481. loose (ลูสฺ) /luːs/ = หลวม
482. lost (ลอสทฺ) /lɑːst/ = สูญหาย, พ่ายแพ้
483. lotus (โล’ทัส) /ˈloʊ.t̬əs/ = ดอกบัว
484. loud (เลาดฺ) /laʊd/ = ดัง
485. love (ลัฟว) /lʌv/ = ชอบมาก
486. low (โล) /loʊ/ = ต่ำ
487. lucky (ลัค’คี) /ˈlʌk.i/ = มีโชค, โชคดี
488. machine (มะชีน’) /məˈʃiːn/ = เครื่องจักร
489. magnet (แมก’เนท) /ˈmæɡ.nət/ = แม่เหล็ก
490. main (เมน) /meɪn/ = สำคัญ, หลัก
491. major (เม’เจอะ) /ˈmeɪ.dʒər/ = ส่วนใหญ่, สำคัญ, วิชาเอก
492. make (เมคฺ) /meɪk/ = ทำ
493. man (แมน) /mæn/ = ผู้ชาย, มนุษย์
494. many (เม’นี) /ˈmen.i/ = มาก
495. map (แมพ) /mæp/ = แผนที่
496. mark (มาร์ค) /mɑːrk/ = คะแนน, สัญลักษณ์
497. market (มาร์ค’คิท) /ˈmɑːr.kɪt/ = ตลาด
498. mass (แมส) /mæs/ = มวล, จำนวนมาก
499. match (แมชฺ) /mætʃ/ = เข้าคู่, ไม้ขีดไฟ, การแข่งขัน
500. material (มะเทีย’เรียล) /məˈtɪr·i·əl/ = วัตถุ, วัสดุ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 501 – 520

501. math (แมธ) /mæθ/ คณิตศาสตร์ [ย่อมาจาก mathematics]
502. maze (เมซ) /meɪz/ เขาวงกต, ความยุ่งเหยิง
503. meal (มีล) /mɪəl/ มื้ออาหาร
504. mean (มีน) /miːn/ หมายถึง, วิธีการ, ตั้งใจ, ค่าเฉลี่ย
505. meat (มีท) /miːt/ เนื้อสัตว์
506. meet (มีท) /miːt/ พบ, บรรจบกับ
507. melt (เมลทฺ) /melt/ ละลาย
508. metal (เมท’เทิล) /ˈmet̬.əl/ โลหะ
509. method (เมธ’เธิด) /ˈmeθ.əd/ วิธีการ
510. middle (มิด’เดิล) /ˈmɪd.əl/ กลาง,ปานกลาง
511. mild (ไมล์ดฺ) /maɪld/ อ่อน, อ่อนโยน, เบา
512. military (มิล’ลิเทอรี) /ˈmɪl.ə.ter.i/ เกี่ยวกับทหาร, ทางทหาร
513. milk (มิลคฺ) /mɪlk/ น้ำนม, ของเหลวคล้ายน้ำนม
514. million (มิล’เยิน) /ˈmɪl.jən/ จำนวนหนึ่งล้าน
515. mind (ไมน์ดฺ) /maɪnd/ จิตใจ, ปัญญา
516. minus (ไม’นัส) /ˈmaɪ.nəs/ ลบ, ลบออก
517. minute (มิน’นิท) /ˈmɪn.ɪt/ นาที
518. miss (มิส) /mɪs/ พลาด, คิดถึง, นางสาว Miss
519. mix (มิคซฺ) /mɪks/ ผสม
520. modern (มอด’เดิร์น) /ˈmɒd.ən/ สมัยใหม่, ทันสมัย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 521 – 540

521. moment (โม’เมินทฺ) /ˈmoʊ.mənt/ ขณะนั้น, ชั่วครู่
522. money (มัน’นี) /ˈmʌn.i/ เงิน
523. monkey (มัง’คี) /ˈmʌŋ.ki/ ลิง
524. month (มันธฺ) /mʌnθ/ เดือน
525. moon (มูน) /muːn/ ดวงจันทร์
526. more (มอรฺ) /mɔːr/ มากกว่า
527. morning (มอร์’นิง) /ˈmɔːr.nɪŋ/ ตอนเช้า
528. most (โมสทฺ) /moʊst/ มากที่สุด, ส่วนใหญ่
529. mother (มา’เธอะ) /ˈmʌð.ɚ/ มารดา
530. motion (โม’เชิน) /ˈmoʊ.ʃən/ การเคลื่อนไหว
531. mountain (เมา’เทิน) /ˈmaʊn.tən/ ภูเขา
532. mouse (เมาซฺ) /maʊs/ หนู
533. mouth (เมาธฺ) /maʊθ/ ปาก
534. move (มูฟว) /muːv/ เคลื่อนที่, ย้าย
535. much (มัชฺ) /mʌtʃ/ จำนวนมาก
536. music (มิว’ซิค) /ˈmjuː.zɪk/ ดนตรี
537. must (มัสทฺ) /mʌst/ ต้อง
538. my (มาย) /maɪ/ ของฉัน
539. name (เนม) /neɪm/ ชื่อ, นาม
540. narrow (แน’โร) /ˈner.oʊ/ แคบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 541 – 560

541. nation (เน’เชิน) /ˈneɪ.ʃən/ ชาติ
542. natural (แนช’เชอเริล) /ˈnætʃ.ɚ.əl/ โดยธรรมชาติ
543. nature (เน’เชอะ) /ˈneɪ.tʃɚ/ ธรรมชาติ
544. near (เนียร์) /nɪr/ ใกล้
545. necessary (เนส’ซิเซอรี) /ˈnes.ə.ser.i/ จำเป็น
546. neck (เนค) /nek/ คอ
547. need (นีด) /niːd/ ความจำเป็น, ต้องการมาก
548. neighbor (เน’เบอร์) /ˈneɪ·bər/ เพื่อนบ้าน
549. never (เนฟ’เวอะ) /ˈnev.ɚ/ ไม่เคย
550. new (นิว) /njuː/ ใหม่
551. next (เนคซฺทฺ) /nekst/ ถัดไป
552. night (ไนทฺ) /naɪt/ กลางคืน
553. nine (ไนนฺ) /naɪn/ เก้า
554. no (โน) /noʊ/ ไม่
555. noise (นอยซ) /nɔɪz/ เสียง, สัญญาณรบกวน
556. noisy (นอย’ซี) /ˈnɔɪ.zi/ อึกทึก
557. noon (นูน) /nuːn/ เที่ยงวัน
558. north (นอธ) /nɔːθ/ ทิศเหนือ
559. nose (โนซ) /noʊz/ จมูก
560. note (โนท) /noʊt/ บันทึก, สังเกต, ธนบัตร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 561 – 580

561. notebook (โนทฺ’บุค) /ˈnoʊt.bʊk/ สมุดบันทึก
562. notice (โน’ทิส) /ˈnoʊ.t̬ɪs/ ข้อสังเกต, ประกาศ
563. nothing (นัธ’ธิง) /ˈnʌθ.ɪŋ/ ไม่มีอะไร
564. now (เนา) /naʊ/ ขณะนี้, เดี๋ยวนี้
565. number (นัม’เบอะ) /ˈnʌm.bɚ/ ตัวเลข, จำนวน
566. nurse (เนิร์ซฺ) /nɝːs/ พยาบาล
567. object (ออบ’เจคทฺ) /ˈɑːb.dʒɪkt/ วัตถุ, วัตถุประสงค์, คัดค้าน, กรรม
568. observe (อับเซอฟว’) /əbˈzɝːv/ สังเกตการณ์
569. ocean (โอ’เชิน) /ˈoʊ.ʃən/ มหาสมุทร
570. of (ออฟ) /ɑːv/ ของ
571. off (ออฟฺ) /ɑːf/ ออก, แยก, พ้นไป, ไกลออกไป
572. offer (ออฟ’เฟอะ) /ˈɑː.fɚ/ เสนอ
573. office (ออฟ’ฟิซฺ) /ˈɑː.fɪs/ สำนักงาน
574. often (ออฟ’เฟิน) /ˈɑːf.ən/ บ่อยๆ
575. oil (ออยลฺ) /ɔɪl/ น้ำมัน
576. old (โอลดฺ) /oʊld/ แก่
577. on (ออน) /ɑːn/ บน
578. once (วันซฺ) /wʌns/ ครั้งหนึ่ง
579. one (วัน) /wʌn/ หนึ่ง
580. only (โอน’ลี) /ˈəʊn.li/ เท่านั้น, เพียงแต่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 581 – 600

581. open (โอ’เพิน) /ˈoʊ.pən/ เปิด
582. opposite (ออพ’พะซิท) /ˈɑː.pə.zɪt/ ตรงกันข้าม
583. or (ออร์) /ɔːr/ หรือ
584. orange (ออ’รินจฺ) /ˈɔːr.ɪndʒ/ ส้ม
585. order (ออร์’เดอะ) /ˈɔːr.dɚ/ คำสั่ง, ลำดับ
586. organ (ออร์’เกิน) /ˈɔːr.ɡən/ อวัยวะ, หีบเพลงเป่า
587. original (อะริจ’จิเนิล) /əˈrɪdʒ.ən.əl/ ต้นฉบับ, แรกเริ่ม, ต้นตอ
588. other (อัธ’เธอะ) /ˈʌð.ɚ/ อื่น
589. our (เอา’เออะ) /ˈaʊ.ɚ/ ของพวกเรา
590. out (เอาทฺ) /aʊt/ ออก, นอก
591. outdoor (เอาทฺ’ดอร์) /ˈaʊtˌdɔːr/ กลางแจ้ง, นอกบ้าน
592. over (โอ’เวอะ) /ˈoʊ.vɚ/ เหนือ, เกินกว่า
593. own (โอน) /oʊn/ เป็นเจ้าของ
594. ox (ออคซฺ) /ɑːks/ วัวตัวผู้
595. page (เพจ) /peɪdʒ/ หน้าหนังสือ
596. paint (เพนท) /peɪnt/ สี, ทาสี, วาดรูป
597. pair (แพร์) /per/ คู่
598. pants (แพนทฺซฺ) /pænts/ กางเกง
599. paper (เพ’เพอะ) /ˈpeɪ.pɚ/ กระดาษ
600. paragraph (แพ’ระกราฟ) /ˈper.ə.ɡræf/ ย่อหน้า, วรรค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 601 – 620

601. park (พาร์ค) /pɑːrk/ สวนสาธารณะ
602. part (พาร์ท) /pɑːrt/ ส่วน
603. particular (พาร์ทิค’คิวละ) /pɚˈtɪk.jə.lɚ/ โดยเฉพาะ, จำเพาะ
604. party (พาร์ท’ที) /ˈpɑːr.t̬i/ งานเลี้ยง, พรรค
605. pass (พาส) /pɑːs/ ผ่าน
606. past (พาสท) /pɑːst/ อดีต
607. path (พาธ) /pɑːθ/ เส้นทาง, วิถี
608. patient (เพ’เชินทฺ) /ˈpeɪ.ʃənt/ อดทน, คนไข้
609. pay (เพ) /peɪ/ จ่าย, ชำระ
610. pen (เพน) /pen/ ปากกา
611. pencil (เพน’เซิล) /ˈpen.səl/ ดินสอ
612. people (พี’เพิล) /ˈpiː.pəl/ คน, ประชาชน
613. perhaps (เพอแฮพซฺ’) /pɚˈhæps/ บางที
614. period (เพีย’เรียด) /ˈpɪr.i.əd/ ระยะเวลา, สมัย, ประจำเดือน
615. person (เพอ’เซิน) /ˈpɝː.sən/ บุคคล
616. phrase (เฟรส) /freɪz/ วลี, กลุ่มคำ
617. pick (พิค) /pɪk/ เลือก, เด็ด, เก็บ, หยิบ
618. picture (พิค’เชอะ) /ˈpɪk.tʃɚ/ รูปภาพ
619. piece (พีส) /piːs/ ชิ้น, อัน, แผ่น
620. pig (พิก) /pɪɡ/ หมู, สุกร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 621 – 640

621. pin (พิน) /pɪn/ เข็ม, เข็มหมุด
622. place (เพลส) /pleɪs/ สถานที่
623. plain (เพลน) /pleɪn/ เรียบ, ธรรมดา
624. plan (แพลน) /plæn/ แผนการ
625. plane (เพลน) /pleɪn/ เครื่องบิน
626. planet (แพลน’นิท) /ˈplæn.ɪt/ ดาวเคราะห์
627. plant (พลานทฺ) /plɑːnt/ พืช, ต้นไม้, โรงงาน
628. play (เพล) /pleɪ/ เล่น, การละเล่น, บทละคร
629. p.m. (พี เอ็ม) /ˌpiːˈem/ เวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
630. poem (โพ’เอิม) /ˈpoʊ.əm/ บทกวี
631. point (พอยทฺ) /pɔɪnt/ ประเด็น, จุด, คะแนน
632. policeman (พะลีส’เมิน) /pəˈliːs.mən/ ตำรวจ
633. poor (พัวร์) /pʊr/ ยากจน, น่าสงสาร, ไม่ดีพอ
634. popular (พอพ’พิวละ) /ˈpɑː.pjə.lɚ/ เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
635. port (พอร์ท) /pɔːrt/ ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, ท่าด่าน
636. position (พะซิช’เชิน) /pəˈzɪʃ.ən/ ตำแหน่ง, การจัดวาง
637. possible (พอส’ซะเบิล) /ˈpɑː.sə.bəl/ เป็นไปได้
638. post (โพสทฺ) poʊst/ ประกาศ, แจ้ง, ไปรษณีย์,
639. postman (โพสทฺ’เมิน) /ˈpoʊst.mən/ บุรุษไปรษณีย์
640. pound (เพาดฺ) /paʊnd/ ปอนด์, ตีกระหน่ำ, ตำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 641 – 660

641. power (เพา’เออะ) /paʊər/ พลัง, อำนาจ
642. practice (แพรค’ทิส) /ˈpræk.tɪs/ ฝึกซ้อม
643. prepare (พรีแพร์’) /prɪˈper/ เตรียม
644. present (เพรซ’เซินทฺ) /ˈprez.ənt/ ปัจจุบัน, ของขวัญ
645. present (พริเซนทฺ’) /prɪˈzent/ เสนอ, แสดงให้เห็น
646. pretty (พริท’ที) /ˈprɪt̬.i/ สวยงาม, น่าเอ็นดู, น่ารัก
647. print (พรินทฺ) /prɪnt/ พิมพ์
648. problem (พรอบ’เลิม) /ˈprɒb.ləm/ ปัญหา
649. process (พรอส’เซส) /ˈprɑː.ses/ กระบวนการ
650. produce (พระดิวซฺ’) /prəˈduːs/ ผลิต
651. product (พรอด’ดัคทฺ) /ˈprɒd.ʌkt/ ผลิตภัณฑ์
652. proper (พรอพ’เพอะ) /ˈprɒp.ər/ เหมาะสม
653. property (พรอพ’เพอที) /ˈprɒp.ə.ti/ ทรัพย์สิน, สมบัติ, ที่ดิน
654. protect (โพรเทคทฺ’) /prəˈtekt/ ป้องกัน, ปกป้อง
655. prove (พรูฟว) /pruːv/ พิสูจน์
656. provide (พระไวดฺ’) /prəˈvaɪd/ จัดหาให้, เตรียมการ
657. pull (พูล) /pʊl/ ดึง, ลาก
658. push (พุช) /pʊʃ/ ผลัก, ดัน
659. put (พูท) /pʊt/ วาง, ใส่
660. pyjamas (พะจา’มัซ) /pɪˈdʒɑː.məz/ เสื้อกางเกงชุดนอน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 661 – 680

661. quick (ควิค) /kwɪk/ วดเร็ว, ฉับไว
662. quiet (ไคว’เอิท) /ˈkwaɪ.ət/ เงียบ, สงบ
663. quite (ไควทฺ) kwaɪt/ โดยแท้จริง, ค่อนข้างจะ
664. race (เรซ) /reɪs/ การแข่งขัน, เชื้อชาติ
665. radio (เร’ดิโอ) /ˈreɪ.di.oʊ/ วิทยุ
666. rail (เรล) /reɪl/ ราง, รางรถไฟ, ราว
667. rain (เรน) /reɪn/ ฝน, ฝนตก
668. raise (เรซ) /reɪz/ ยกขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
669. range (เรนจฺ) /reɪndʒ/ แนว, ขอบเขต, เทือกเขา
670. rather (รา’เธอะ) /ˈrɑː.ðər/ ค่อนข้าง
671. reach (รีชฺ) /riːtʃ/ เอื้อม, ถึง
672. read (รีด) /riːd/ อ่าน
673. ready (เรด’ดี) /ˈred.i/ พร้อม
674. real (เรียล) /ˈriː.əl/ จริง, แท้จริง
675. reason (รี’เซิน) /ˈriː.zən/ เหตุผล
676. receive (รีซีฟว’) /rɪˈsiːv/ ได้รับ
677. record (เรค’เคิร์ด) /ˈrek.ɚd/ บันทึก
678. red (เรด) /red/ สีแดง
679. region (รี’เจิน) /ˈriː.dʒən/ ภูมิภาค
680. remember (รีเมม’เบอะ) /rɪˈmem.bɚ/ จดจำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 681 – 700

681. repeat (รีพีท’) /rɪˈpiːt/ พูดซ้ำ, เกิดซ้ำ
682. reply (รีไพล’) /rɪˈplaɪ/ ตอบ
683. represent (เรพริเซนทฺ’) /ˌrep.rɪˈzent/ แทน, แสดงให้เห็น
684. require (รีไคว’เออะ) /rɪˈkwaɪr/ ต้องการ
685. rest (เรสทฺ) /rest/ พัก, ส่วนที่เหลือ
686. result (รีซัลทฺ’) /rɪˈzʌlt/ ผลลัพธ์
687. rice (ไรซฺ) /raɪs/ ข้าว
688. rich (ริชฺ) /rɪtʃ/ รวย
689. ride (ไรดฺ) /raɪd/ ขี่
690. right (ไรทฺ) /raɪt/ ถูกต้อง, ทางขวา, สิทธิ
691. ring (ริง) /rɪŋ/ แหวน, วงแหวน
692. river (ริฟ’เวอะ) /ˈrɪv.ɚ/ แม่น้ำ
693. road (โรด) /roʊd/ ถนน, ทาง, วิถี
694. rock (รอค) /rɑːk/ หิน
695. roll (โรล) /roʊl/ ม้วน
696. room (รูม) /ruːm/ ห้อง, ที่ว่าง
697. root (รูท) /ruːt/ ราก
698. rope (โรพ) /roʊp/ เชือก
699. rose (โรซ) /roʊz/ กุหลาบ
700. round (เราดฺ) /raʊnd/ กลม, รอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 701 – 720

701. row (โร) /roʊ/ แถว
702. rub (รับ) /rʌb/ ถู, นวด
703. rule (รูล) /ruːl/ กฎ, ระเบียบ, กติกา
704. run (รัน) /rʌn/ วิ่ง
705. sad (แซด) /sæd/ เศร้า
706. safe (เซฟ) /seɪf/ ปลอดภัย
707. sail (เซล) /seɪl/ ล่องเรือ, ใบเรือ
708. salt (ซอลทฺ) /sɑːlt/ เกลือ
709. same (เซม) /seɪm/ เหมือนกัน
710. save (เซฟว) /seɪv/ เก็บรักษา, ช่วยชีวิต, ประหยัด
711. say (เซ) /seɪ/ พูด
712. scale (สเคล) /skeɪl/ ตาชั่ง, อัตรา
713. school (สคูล) /skuːl/ โรงเรียน
714. science (ไซ’เอินซฺ) /ˈsaɪ.əns/ วิทยาศาสตร์
715. score (สคอร์) /skɔːr/ คะแนน, ทำแต้ม, รอยบาก
716. sea (ซี) /siː/ ทะเล
717. search (เซิร์ชฺ) /sɝːtʃ/ ค้นหา
718. season (ซี’เซิน) /ˈsiː.zən/ ฤดู, ปรุงรส
719. seat (ซีท) /siːt/ ที่นั่ง
720. second (เซค’เคินดฺ) /ˈsek.ənd/ ที่สอง, วินาที

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 721 – 740

721. section (เซค’เชิน) /ˈsek.ʃən/ กลุ่ม, หมวด, ส่วน, ตอน
722. see (ซี) /siː/ เห็น
723. seed (ซีด) /siːd/ เมล็ด
724. seem (ซีม) /siːm/ ดูเหมือนว่า, ดูราวกับ
725. select (ซีเลคทฺ’) /sɪˈlekt/ เลือก
726. selfie (เซลฟฺ-ฟี) /ˈsel.fi/ การถ่ายภาพตนเอง (มักถ่ายด้วยมือถือ)
727. sell (เซล) /sel/ ขาย
728. send (เซนดฺ) /send/ ส่ง
729. sense (เซนซฺ) /sens/ ประสาทสัมผัส, การรับรู้
730. sentence (เซน’เทินซฺ) /ˈsen.təns/ ประโยค
731. separate (เซพ’พะเรท) /ˈsep.ər.ət/ แยก
732. serve (เซิร์ฟว) /sɝːv/ บริการ
733. set (เซท) /set/ ชุด, จัดเตรียม
734. settle (เซท’เทิล) /ˈset̬.əl/ ตั้งรกราก, จ่ายหนี้
735. seven (เซฟ’เวิน) /ˈsev.ən/ เจ็ด
736. several (เซฟ’เวอเริล) /ˈsev.ɚ.əl/ หลาย
737. sew (โซ) /soʊ/ เย็บ
738. shallow (แชล’โล) /ˈʃæl.oʊ/ ตื้น
739. shape (เชพ) /ʃeɪp/ รูปร่าง
740. share (แชร์) /ʃer/ แบ่งปัน, หุ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 741 – 760

741. sharp (ชาร์พ) /ʃɑːrp/ คม, เฉียบขาด, เข้มงวด
742. shave (เชฟว) /ʃeɪv/ โกน
743. sheep (ชีพ) /ʃiːp/ แกะ
744. sheet (ชีท) /ʃiːt/ แผ่น, ผ้าปูที่นอน, สิ่งตีพิมพ์
745. shift (ชิฟทฺ) /ʃɪft/ หมุนเวียน, เปลี่ยนเวร, เวรยาม
746. shine (ไชนฺ) /ʃaɪn/ ส่องแสง
747. ship (ชิพ) /ʃɪp/ เรือใหญ่
748. shirt (เชิร์ท) /ʃɝːt/ เสื้อเชิ้ต
749. shoe (ชู) /ʃuː/ รองเท้า [shoes]
750. shop (ชอพ) /ʃɑːp/ ร้าน, ร้านค้า
751. shore (ชอร์) /ʃɔːr/ ชายฝั่ง
752. short (ชอร์ท) /ʃɔːrt/ สั้น, เตี้ย, ขาด, ไม่พอ
753. should (ชูด) /ʃʊd/ ควรจะ
754. shoulder (โชล’เดอะ) /ˈʃoʊl.dɚ/ ไหล่, บ่า
755. shout (เชาทฺ) /ʃaʊt/ ตะโกน
756. show (โช) /ʃoʊ/ แสดง
757. side (ไซดฺ) /saɪd/ ข้าง, ด้าน
758. sight (ไซทฺ) /saɪt/ การเห็น, กำลังสายตา
759. sign (ไซน์) /saɪn/ เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ลาง
760. single (ซิง’เกิล) /ˈsɪŋ.ɡəl/ โสด, เดี่ยว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 761 – 780

761. sister (ซิส’เทอะ) /ˈsɪs.tɚ/ พี่สาว, น้องสาว
762. sit (ซิท) /sɪt/ นั่ง
763. six (ซิคซฺ) /sɪks/ หก
764. size (ไซซ) /saɪz/ ขนาด
765. skill (สกิล) /skɪl/ ทักษะ
766. skin (สกิน) /skɪn/ หนัง
767. skirt (สเกิร์ท) /skɝːt/ กระโปรง
768. sky (สกาย) /skaɪ/ ท้องฟ้า
769. sleep (สลีพ) /sliːp/ นอนหลับ
770. slip (สลิพ) /slɪp/ ลื่น, กระดาษแผ่นเล็กๆ
771. slow (สโล) /sloʊ/ ช้า
772. small (สมอล) /smɑːl/ เล็ก
773. smell (สเมล) /smel/ ดม, กลิ่น
774. smile (สไมล์) /smaɪl/ ยิ้ม
775. snow (สโน) /snoʊ/ หิมะ, หิมะตก
776. so (โซ) /soʊ/ ดังนั้น
777. sock (ซอค) /sɒk/ ถุงเท้า [a pair of socks]
778. soft (ซอฟทฺ) /sɒft/ นุ่ม
779. soil (ซอลย์) /sɔɪl/ ดิน
780. soldier (โซล’เจอะ) /ˈsoʊl.dʒɚ/ ทหาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 781 – 800

781. solution (ซะลู’ชัน) /səˈluː.ʃən/ วิธีแก้, การแก้ปัญหา
782. solve (ซอลฟฺว) /sɑːlv/ แก้ปัญหา
783. some (ซัม) /sʌm/ บางส่วน, บ้าง
784. son (ซัน) /sʌn/ ลูกชาย
785. song (ซอง) /sɑːŋ/ เพลง
786. soon (ซูน) /suːn/ ในไม่ช้า
787. sorry (ซอ’รี) /ˈsɔːr.i/ เสียใจ
788. sound (เซาน์ดฺ) /saʊnd/ เสียง
789. south (เซาธฺ) /saʊθ/ ทิศใต้
790. space (สเปซ) /speɪs/ อวกาศ, ช่องว่าง, ที่ว่างเปล่า
791. speak (สปีค) /spiːk/ พูด
792. special (สเปช’เชิล) /ˈspeʃ.əl/ พิเศษ
793. speech (สปีชฺ) /spiːtʃ/ คำพูด
794. speed (สปีด) /spiːd/ ความเร็ว
795. spell (สเปล) /spel/ สะกด
796. spend (สเปนดฺ) /spend/ ใช้เงิน, ใช้เวลา
797. sport (สปอร์ท) /spɔːrt/ กีฬา
798. spot (สปอท) /spɑːt/ จุด
799. spread (สเปรด) /spred/ กระจาย, แพร่
800. spring (สปริง) /sprɪŋ/ น้ำพุธรรมชาติ, ดีดตัว, ฤดูใบไม้ผลิ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 801 – 820

801. square (สแกวร์) /skwer/ จัตุรัส
802. stand (สแตนดฺ) /stænd/ ยืน, ตั้ง
803. star (สตาร์) /stɑːr/ ดาว
804. start (สตาร์ท) /stɑːrt/ เริ่ม
805. state (สเตท) /steɪt/ รัฐ, สภาพ
806. station (สเต’เชิน) /ˈsteɪ.ʃən/ สถานี
807. stay (สเต) /steɪ/ อยู่
808. steam (สตีม) /stiːm/ ไอน้ำ
809. step (สเตพ) /step/ ก้าว, ขั้น
810. stick (สทิค) /stɪk/ กิ่งไม้, ไม้เท้า, ติด
811. still (สติล) /stɪl/ ยังคง
812. stone (สโตน) /stoʊn/ หิน
813. stop (สตอพ) /stɑːp/ หยุด
814. store (สตอร์) /stɔːr/ ร้านค้า, กักตุน
815. story (สตอ’รี) /ˈstɔːr.i/ เรื่องราว
816. straight (สเตรท) /streɪt/ ตรง, ไม่เจือปน
817. strange (สเตรนจฺ) /streɪndʒ/ แปลก
818. stream (สตรีม) /striːm/ ลำธาร, สายน้ำ
819. street (สตรีท) /striːt/ ถนน
820. stretch (สเตรทชฺ) /stretʃ/ ยืด, ขยายออก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 821 – 840

821. strike (สไตรคฺ) /straɪk/ ปะทะ, หยุดงานประท้วง
822. string (สตริง) /strɪŋ/ เชือก, สาย
823. strong (สตรอง) /strɑːŋ/ แข็งแรง
824. student (สตยู’เดินทฺ) /ˈstjuː.dənt/ นักเรียน
825. stupid (สตยู’พิด) /ˈstjuː.pɪd/ โง่
826. subject (ซับ’เจคทฺ) /ˈsʌb.dʒekt/ วิชา, หัวข้อ
827. substance (ซับ’สเทินซฺ) /ˈsʌb.stəns/ สาร, สสาร
828. succeed (ซัคซีด’) /səkˈsiːd/ สำเร็จ
829. success (ซัคเซส’) /səkˈses/ ความสำเร็จ
830. such (ซัชฺ) /sʌtʃ/ เช่นนั้น, เช่นนี้
831. sudden (ซัด’เดิน) /ˈsʌd.ən/ ทันที, ทันใด
832. sugar (ชู’กะ) /ˈʃʊɡ.ɚ/ น้ำตาล
833. suggest (ซักเจสทฺ’) /səˈdʒest/ แนะนำ
834. suit (ซูท) /suːt/ ชุดเสื้อผ้า, เหมาะสม
835. summer (ซัม’เมอะ) /ˈsʌm.ɚ/ ฤดูร้อน
836. sun (ซัน) /sʌn/ ดวงอาทิตย์
837. supply (ซะไพล’) /səˈplaɪ/ จัดหาให้
838. support (ซะพอร์ท’) /səˈpɔːrt/ สนับสนุน
839. sure (ชัวร์) /ʃʊr/ แน่นอน, มั่นใจ
840. surface (เซอ’ฟิส) /ˈsɜː.fɪs/ พื้นผิว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 841 – 860

841. surprise (เซอไพรซ’) /sɚˈpraɪz/ ประหลาดใจ
842. sweet (สวีท) /swiːt/ หวาน
843. swim (สวิม) /swɪm/ ว่ายน้ำ
844. symbol (ซิม’เบิล) /ˈsɪm.bəl/ สัญลักษณ์
845. system (ซิส’เทิม) /ˈsɪs.təm/ ระบบ
846. table (เท’เบิล) /ˈteɪ.bəl/ โต๊ะ, ตาราง
847. tail (เทล) /teɪl/ หาง, ปลาย
848. take (เทค) /teɪk/ ได้รับ, เอา, นำมา, พาไป
849. talk (ทอล์ค) /tɑːk/ พูดคุย
850. tall (ทอล) /tɑːl/ สูง
851. tea (ที) /tiː/ ใบชา
852. teach (ทีช) /tiːtʃ/ สอน
853. teacher (ที’เชอะ) /ˈtiː.tʃɚ/ ผู้สอน, ครู
854. team (ทีม) /tiːm/ คณะ, กลุ่มคน
855. tell (เทล) /tel/ บอก, แจ้ง
856. temperature (เทม’เพอระเชอะ) /ˈtem.pɚ.ə.tʃɚ/ อุณหภูมิ
857. ten (เทน) /ten/ สิบ
858. term (เทอม) /tɝːm/ ระยะเวลา, ภาคเรียน
859. test (เทสทฺ) /test/ ทดสอบ
860. than (แธน) /ðæn/ กว่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 861 – 880

861. thank (แธงคฺ) /θæŋk/ แสดงการขอบคุณ
862. that (แธท) /ðæt/ นั้น, โน่น
863. theater (เธีย’เทอะ) /ˈθiː.ə.t̬ɚ/ โรงละคร [UK สะกด theatre]
864. theft (เธฟทฺ) /θeft/ การขโมย
865. theme (ธีม) /θiːm/ แก่น, แนว, สาระสำคัญ
866. then (เธน) /ðen/ หลังจากนั้น, ดังนั้น
867. therapy (เธอ’ระพี) /ˈθer.ə.pi/ การบำบัด
868. there (แธร์) /ðer/ ที่นั่น
869. these (ธีซ) /ðiːz/ เหล่านี้
870. they (เธ) /ðeɪ/ พวกเขา
871. thick (ธิค) /θɪk/ หนา
872. thin (ธิน) /θɪn/ บาง, ผอม
873. thing (ธิง) /θɪŋ/ สิ่งของ
874. think (ธิงคฺ) /θɪŋk/ คิด
875. third (เธิร์ด) /θɝːd/ ที่สาม
876. this (ธิส) /ðɪs/ นี่
877. those (โธซ) /ðoʊz/ เหล่านั้น
878. though (โธ) /ðoʊ/ แม้ว่า
879. thought (ธอท) /θɑːt/ ความคิด
880. threaten (เธรท’เทิน) /ˈθret.ən/ ขู่, คุกคาม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 861 – 900

881. thousand (เธา’เซินดฺ) /ˈθaʊ.zənd/ หลักพัน
882. three (ธรี) /θriː/ สาม
883. through (ธรู) /θruː/ ผ่าน, ทะลุ, ผ่านตลอด
884. throw (โธร) /θroʊ/ ขว้าง, ปา
885. tie (ไท) /taɪ/ ผูก, มัด, เนคไท
886. tight (ไททฺ) /taɪt/ แน่น, คับแน่น
887. time (ไทมฺ) /taɪm/ เวลา
888. tiny (ไท’นี) /ˈtaɪ.ni/ จิ๋ว, เล็กมาก
889. tire (ไท’เออะ) /taɪr/ เหนื่อย
890. to (ทู) /tuː/ ไปถึง, ไปสู่
891. today (ทะเด’) /təˈdeɪ/ วันนี้
892. together (ทูเกธ’เธอะ) /təˈɡeð.ɚ/ ด้วยกัน
893. tomato (ทะเม’โท) /təˈmeɪ.t̬oʊ/ มะเขือเทศ
894. tomorrow (ทะมอ’โร) /təˈmɔːr.oʊ/ พรุ่งนี้
895. tonight (ทะไนทฺ’) /təˈnaɪt/ คืนนี้
896. too (ทู) /tuː/ เกินไป, ด้วย
897. tool (ทูล) /tuːl/ เครื่องมือ
898. tooth (ทูธ) /tuːθ/ ฟัน
899. top (ทอพ) /tɑːp/ ส่วนบน, จุดสูงสุด, ยอด
900. total (โท’เทิล) /ˈtoʊ.t̬əl/ ทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 901 – 920

901. touch (ทัชฺ) /tʌtʃ/ สัมผัส
902. toward (ทะวอด’) twɔrd ไปยัง
903. town (ทาวน์) /taʊn/ เมือง
904. track (แทรคฺ) /træk/ ติดตาม, หนทาง, รางรถ
905. trade (เทรด) /treɪd/ การค้า
906. train (เทรน) /treɪn/ รถไฟ, อบรม
907. travel (แทรฟ’เวิล) /ˈtræv.əl/ เดินทาง, ท่องเที่ยว
908. tree (ทรี) /triː/ ต้นไม้
909. trip (ทริพ) /trɪp/ เดินทาง
910. trouble (ทรัพ’เบิล) /ˈtrʌb.əl/ อุปสรรค
911. truck (ทรัค) /trʌk/ รถบรรทุก
912. true (ทรู) /truː/ จริง, แท้จริง
913. try (ไทร) /traɪ/ พยายาม, ลอง
914. twenty (ทเวน’ที) /ˈtwen.t̬i/ ยี่สิบ
915. twin (ทวิน) /twɪn/ ฝาแฝด
916. two (ทู) /tuː/ สอง
917. type (ไทพฺ) /taɪp/ รูปแบบ, ชนิด, ประเภท
918. umbrella (อัมเบรล’ละ) /ʌmˈbrel.ə/ ร่ม
919. uncle (อัง’เคิล) /ˈʌŋ.kəl/ ลุง, น้าชาย, อาผู้ชาย
920. unclear (อันเคลียร์’) /ʌnˈklɪr/ ไม่ชัดเจน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 921 – 940

921. uncover (อันคัฟ’เวอะ) /ʌnˈkʌv.ɚ/ เปิดออก, เปิดเผย
922. under (อันเดอะ) /ˈʌn.dɚ/ ใต้, ภายใต้
923. underestimate (อัน’เดอเอส’ทะเมส) /ˌʌn.dɚˈes.tə.meɪt/ ประเมินค่าต่ำไป
924. underline /ˌʌn.dɚˈlaɪn/ ขีดเส้นใต้, เน้นความสำคัญ
925. understand (อันเดอะสแทนดฺ’) /ˌʌn.dɚˈstænd/ เข้าใจ
926. unfaithful (อันเฟธ’ฟูล) /ʌnˈfeɪθ.fəl/ มีชู้, ไม่ซื่อสัตย์
927. unit (ยู’นิท) /ˈjuː.nɪt/ หน่วย
928. united (ยูไน’ทิด) /juːˈnaɪ.t̬ɪd/ สามัคคี, รวมกัน
929. universe (ยู’นิเวอส) /ˈjuː.nə.vɝːs/ จักรวาล
930. unlucky (อันลัค’คี) /ʌnˈlʌk.i/ โชคร้าย
931. unplug (อันพลัก’) /ʌnˈplʌɡ/ ถอดปลั๊ก, เอาจุกออก
932. untie (อันไท’) /ʌnˈtaɪ/ แก้มัด, คลาย
933. until (อันทิล’) /ʌnˈtɪl/ จนกระทั่ง, จนกว่า
934. unusual (อันยู’ฌูเอิล) /ʌnˈjuː.ʒu.əl/ ผิดปกติ
935. unwrap (อันแรพ’) /ʌnˈræp/ คลี่ออก, แก้ห่อ
936. unzip (อันซิพ’) /ʌnˈzɪp/ รูดซิปออก
937. up (อัพ) /ʌp/ ขึ้น, ขึ้นไป, ลุกขึ้น
938. upset (อัพเซท’) /ʌpˈset/ ทำให้กลุ้ม, สับสน, คว่ำ
939. urge (เออจฺ) /ɝːdʒ/ กระตุ้น, ผลักดัน, เร้า
940. urgent (เออ’เจินทฺ) /ˈɝː.dʒənt/ รีบด่วน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 941 – 960

941. use (ยูซ) /juːz/ ใช้
942. useful (ยูซ’เฟิล) /ˈjuːs.fəl/ มีประโยชน์
943. useless (ยูซ’เลิส) /ˈjuːs.ləs/ ไม่มีประโยชน์
944. usual (ยู’ชวล) /ˈjuː.ʒu.əl/ ปกติ
945. utensil (ยูเทน’เซิล) /juːˈten.sɪl/ เครื่องใช้ในครัว
946. vacuum (แวค’คยูเอิม) /ˈvæk.juːm/ เครื่องดูดฝุ่น, สุญญากาศ
947. valley (แวล’ลี) /ˈvæl.i/ หุบเขา
948. van (แวน) /væn/ รถตู้
949. vanish (แวน’นิช) /ˈvæn.ɪʃ/ หายไป, อันตรธาน
950. various (แว’เรียซ) /ˈver.i.əs/ หลากหลาย
951. vary (แว’รี) /ˈveə.ri/ แตกต่าง, ผันผวน
952. veer (เวียร์) /vɪr/ เปลี่ยนทิศทาง, หันเห
953. vein (เวน) /veɪn/ เส้นเลือดดำ
954. vertical (เวอ’ทิเคิล) /ˈvɝː.t̬ə.kəl/ แนวตรง
955. vibrate (ไว’เบรท) /ˈvaɪ.breɪt/ สั่น
956. victory (วิค’ทะรี) /ˈvɪk.tɚ.i/ ชัยชนะ
957. view (วิว) /vjuː/ มุมมอง, ภาพทิวทัศน์
958. village (วิล’ลิจฺ) /ˈvɪl.ɪdʒ/ หมู่บ้าน
959. violent (ไว’อะเลินทฺ) /ˈvaɪə.lənt/ รุนแรง, ใช้กำลัง
960. violet (ไว’อะเลิท) /ˈvaɪə.lət/ สีม่วง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 961 – 980

961. visit (วิส’ซิท) /ˈvɪz.ɪt/ เยี่ยมเยียน
962. voice (วอยซฺ) /vɔɪs/ เสียง
963. void (วอยดฺ) /vɔɪd/ โมฆะ
964. volcano (วอลเค’โน) /vɑːlˈkeɪ.noʊ/ ภูเขาไฟ
965. volunteer (วอล’เลินเทียร์) /ˌvɑː.lənˈtɪr/ อาสาสมัคร
966. wage (เวจฺ) /weɪdʒ/ ค่าจ้าง, ค่าแรง, ค่าตอบแทน
967. wake (เวค) /weɪk/ ปลุกให้ตื่น, ตื่นนอน
968. walk (วอล์ค) /wɑːk/ เดิน
969. wall (วอล) /wɑːl/ กำแพง
970. want (วอนทฺ) /wɑːnt/ ต้องการ
971. war (วอร์) /wɔːr/ สงคราม
972. warm (วอร์ม) /wɔːrm/ อุ่น, อบอุ่น, มีมิตรไมตรี
973. warn (วอร์น) /wɔːrn/ เตือน
974. wash (วอช) /wɑːʃ/ ล้าง, ซักล้าง
975. waste (เวสทฺ) /weɪst/ สิ้นเปลือง, เปล่าประโยชน์
976. watch (วอทชฺ) /wɑːtʃ/ นาฬิกาข้อมือ, ดู, ชม
977. water (วอ’เทอะ) /ˈwɑː.t̬ɚ/ น้ำ
978. waterfall (วอ’เทอะฟอล) /ˈwɑː.t̬ɚ.fɑːl/ น้ำตก
979. watermark (วอ’เทอะมาร์ค) /ˈwɑː.t̬ɚ.mɑːrk/ ลายน้ำ [บนแผ่นกระดาษ]
980. wave (เวฟว) /weɪv/ คลื่น, ลอน, โบกมือ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำที่ 981 – 1000

981. way (เว) /weɪ/ ทาง
982. weak (วีค) /wiːk/ อ่อนแอ
983. week (วีค) /wiːk/ สัปดาห์
984. wrinkle (ริง’เคิล) /ˈrɪŋ.kəl/ ริ้วรอย, ตีนกา, ทำให้ย่น
985. yank (แยงคฺ) /jæŋk/ กระชาก, ดึงอย่างแรง
986. yard (ยาร์ด) /jɑːrd/ สนาม, หลา
987. yawn (ยอน) /jɑːn/ หาว
988. year (เยียร์) /jɪr/ ปี
989. yell (เยล) /jel/ โห่ร้อง, แผดเสียง
990. yellow (เยล’โล) /ˈjel.oʊ/ สีเหลือง
991. yesterday (เยส’เทอะเด) /ˈjes.tɚ.deɪ/ เมื่อวานนี้
992. yolk (โยล์คฺ) /joʊk/ ไข่แดง
993. young (ยัง) /jʌŋ/ หนุ่ม, สาว, อ่อนวัย
994. youth (ยูธ) /juːθ/ วัยหนุ่มสาว, ยุวชน
995. yummy (ยัม’มี) /ˈjʌm.i/ อร่อย, มีรสชาติดี
996. zebra (ซี’บระ) /ˈziː.brə/ ม้าลาย
997. zero (ซิ’โร) /ˈzɪə.rəʊ/ ศูนย์
998. zip (ซิพ) /zɪp/ ซิป, บีบ, อัด
999. zone (โซน) /zoʊn/ เขต, บริเวณ
1,000. zoo (ซู) /zuː/ สวนสัตว์

มีศัพท์อีกมากมาย อ่านต่อ >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดหมู่ ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และศึกษาให้เข้าใจ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค และการออกเสียงโดยเจ้าของภาษากันครับ โดยคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านล่างต่อไปนี้  จะมีทั้งคำศัพท์ คำอ่าน และคำแปลภาษาไทย รวมทั้งยังมีการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาด้วย ซึ่งสามารถกดฟังแต่ละคำได้ครับ โดยคำศัพท์จะแยกเป็นหมวดหมู่ หาง่ายตามความสะดวก ช่วยให้จำศัพท์ง่าย เวลาต้องการดูคำศัพท์ ก็เข้ามาที่หน้านี้บ่อยๆ ครับ โดย แชร์ไว้ที่หน้าเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ หรือบุคมาร์คหน้านี้ไว้ หรือจะเข้า google แล้วพิมพ์ค้นหา tonamorn.com vocabulary หรือ คำศัพท์ อ.ต้นอมร ก็ได้ครับ โดยเราจะเพิ่มคำศัพท์ไปอีกเรื่อยๆ อัพเดทไปทีละหมวดหมู่ ให้ครอบคลุมการใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต้องรู้ครับ อย่าลืมเข้ามาดูทุกวันนะครับ

Vocabulary : คำศัพท์  เกี่ยวกับ ที่บ้าน At home (แอทโฮม)

คำศัพท์
คำอ่าน

ฟังเสียงเจ้าของภาษา

คำแปล

bed
(เบด)

เตียงนอน

chair
(แช)

เก้าอี้

duvet
(ดูเว่)

ผ้านวม

comb
 (โคม)

หวี

sheet
 (ชีท)

ผ้าปูเตียง

rug
 (รัก)

พรมเช็ดเท้า

wardrobe
 (วอดโรบ)

ตู้เสื้อผ้า

pillow
 (พิลโล)

หมอน

chest of drawers
 (เชสท์ ออฟ ดรอเออะส)

ตู้ลิ้นชัก

mirror
(มีเรอะ)

กระจก

brush
 (บรัช)

แปรงผม

lamp
 (แลมพ์)

ตะเกียง

picture
 (พิกเชอะ)

รูปภาพ

peg
 (เพก)

ที่แขวนของเบ็ดเตล็ด

telephone
 (เทเลโฟน)

โทรศัพท์

stairs
 (สแตร์ส)

บันได

letter
 (เล็ทเทอะ)

จดหมาย

table
 (เทเบิล)

โต๊ะ

newspaper
 (นิวสเพเพอะ)

 หนังสือพิมพ์

video
 (วิดดิโอ)

 เทปวิดิโอ

radiator
 (เรดิเอเทอะ)

แผงกระจายความร้อน

sofa
 (โซฟา)

 เก้าอี้นวม

carpet
 (คาพิท)

 พรม

CD
 (ซีดี)

 แผ่นซีดี

cushion
 (คูชั่น)

 หมอนอิง

radio
 (เรดิโอ)

 วิทยุ

toothpaste
 (ทูธเพสท)

 ยาสีฟัน

towel
 (เทาอัล)

 ผ้าเช็ดตัว

shower
 (เชาเออะ)

ฝักบัวอาบน้ำ

washbasin
 (วอชเบซิน)

อ่างล้างหน้า

sponge
 (สพันจ์)

 ฟองน้ำ

toilet
 (ทอยเลิท)

 ส้วม

water
 (วอเทอะ)

 น้ำ

toothbrush
 (ทูธบรัช)

 แปรงสีฟัน

toilet paper
 (ทอยเลิทเพเพอะ)

กระดาษชำระ

tap
 (แท็พ)

 ก๊อกน้ำ

soap
 (โซพ)

 สบู่

bath
 (บาธ)

 อ่างอาบน้ำ

Vocabulary : คำศัพท์  เกี่ยวกับ Kitchen (คิทเชน) ห้องครัว

39. sink (ซิงค) คำแปล = อ่างล่างจาน
40. kettle (เคททัล) คำแปล = กาน้ำ
41. knife (ไนฟ) คำแปล = มีด
42. mop (มอพ) คำแปล = ไม้ถูพื้น
43. duster (ดัสเทอะ) คำแปล = ผ้าปัดฝุ่น
44. tiles (ไทลส) คำแปล = กระเบื้อง
45. broom (บรูม) คำแปล = ไม้กวาด
46. washing machine (วอชชิง แมชีน) คำแปล = เครื่องซักผ้า
47. dustpan (ดัสทแพน) คำแปล = ที่โกยผง
48. drawer (ดรอเออะ) คำแปล = ลิ้นชัก
49. saucers (ซอเซอะส) คำแปล = จานรองถ้วย
50. frying pan (ไฟรอิง-แพน) คำแปล = กระทะก้นแบน
51. cooker (คุคเออะ) คำแปล = เตา
52. spoon (สพูน) คำแปล = ช้อน
53. plate (เพลท) คำแปล = จาน
54. iron (ไอเอิน) คำแปล = เตารีด
55. cupboard (คัพเบิด) คำแปล = ตู้เสื้อผ้า
56. bowl (โบล) คำแปล = ชาม
57. brush (บรัช) คำแปล = แปรง
58. match (แมทช) คำแปล = ไม้ขีดไฟ
59. cup (คัพ) คำแปล = ถ้วย
60. tea towel (ที เทาอัล) คำแปล = ผ้าเช็ดชาม
61. rubbish (รับบิช) คำแปล = ขยะ
62. ironing board (ไอเอินนิง บอด) คำแปล = โต๊ะรีดผ้า
63. apron (เอพรอน) คำแปล = ผ้ากันเปื้อน
64. forks (ฟอรก) คำแปล = ส้อม
65. saucepan (ซอสแพน) คำแปล = หม้อ
66. vacuum cleaner (แวคคิวอัม คลีนเนอะ) คำแปล = เครื่องดูดฝุ่น
67. door (ดอ) คำแปล = ประตู
68. key (คี) คำแปล = กุญแจ
69. washing powder (วอชชิง เพาเดอะ) คำแปล = ผงซักฟอก
70. switch (สวิทช) คำแปล = สวิทช์ไฟ
71. teaspoon (ทีสพูน) คำแปล = ช้อนชา
72. stool (สทูล) คำแปล = ม้านั่งเดี่ยว ไม่มีพนัก
73. clock (คล็อค) คำแปล = นาฬิกา
74. glass (กลาส) คำแปล = แก้ว
75. fridge (ฟริดจ) คำแปล = ตู้เย็น

Vocabulary : คำศัพท์  เกี่ยวกับ The garden (เดอะ การ์เดน) สวน

76. watering can (วอเทอะริง แคน) = กระป๋องฝักบัว
77. bee (บี) = ผึ้ง
78. trowel (เทรา’เอิล) = พลั่วมือ
79. bone (โบน) = กระดูก
80. hedge (เฮดจฺ) = แนวพุ่มไม้
81. fork (ฟอร์ค) = ง่าม, เหล็กง่าม, คราด
82. lawn mower (ลอน โมเวอะ) = เครื่องตัดหญ้า
83. path (พาธ) = ทางเดิน
84. leaf (ลีฟ) = ใบไม้
85. tree (ทรี) = ต้นไม้ยืนต้น
86. smoke (ซโมค) = ควัน
87. caterpillar (แคท-เออะพิเลอะ) = หนอนผีเสื้อ
88. rake (เรค) = คราด ใช้ทำสวน
89. bird’s nest (เบิรดส เนสท) = รังนก
90. stick (ซทิค) = กิ่งไม้
91. greenhouse (กรีนเฮาซ) = เรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้
92. hose (โฮส) = สายยาง
93. bonfire (บอน-ไฟร) = กองไฟที่สุมกลางแจ้ง
94. ladder (แลด-เดอะ) = บันได
95. pram (พแร็ม) = รถเข็นเด็ก
96. grass (กราซ) = หญ้า
97. wasp (วอซพ) = ตัวต่อ
98. hoe (โฮ) = จอบ
99. sprinkler (สพริงเคลอะ) = เครื่องฉีดน้ำ
100. flower (ฟเลา-เออะ) = ดอกไม้
101. worm (เวิม) = ไส้เดือน
102. shed (เฌ็ด) = เพิงเก็บของ, กระท่อม
103. seed (ซีด) = เมล็ด
104. dustbin (ดัสบิน) = ถังทิ้งขยะ
105. ladybird (เลดี่เบิรด) = เต่าทอง
106. spade (ซเพด) = เสียม
107. pigeon (พีจ-อัน) = นกพิราบ
108. brick (บริค) = อิฐ
109. snail (ซเนล) = หอยทาก
110. beehive (บีไฮฟ) = รวงผึ้ง
111. wheelbarrow (วีลแบโร) = รถล้อเดียวสำหรับขนดินและทราย

เข้ามาอ่านต่อ ง่ายๆ โดยแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก หรือ คลิก >> Google
แล้วพิมพ์ “คำศัพท์ อ.ต้นอมร”

ที่อยู่เว็บ: tonamorn.com/vocabulary

[Update] �����ѧ�������Ѻ�ѡ������ | ระยะ ทาง ไกล ภาษา อังกฤษ – POLLICELEE

�����ѧ�������Ѻ�ѡ������

���¤�����0859604258

�Ҿ�ҡ����仢�� ���¤����չ��� ������������ó, ���¤������� ��Է����ԭ��, ���¤����͡��� �Ҫ�⪵Ը���, ���¤�������Ѳ�� ����ó

-��֡�ҡ����� ���¤����չ��� ������������ó ��.085-9604258

-�Դ��ͷҧ�����  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-��֡�ҡ����¼�ҹ�ҧ�Ź� �ʹ��Ź�  (5) ID line  :

         (1) leenont ���� (2) @leenont ���� (3)  peesirilaw  ���� (4) @peesirilaw   (5)   @leenont1

-Line Official Account : �������͹����  QR CODE

 

�ӹѡ�ҹ���¤����� ���¤��� �չ��� ������������ó  �Ѻ��Ҥ�������� ����ҭ� ��ռ���������Ф������ �ء��� �Ѻ�繷���֡�ҷҧ��ҹ������ �Ѻ�繷��¤������ҧ�����餴� ��͵�ŧ ��ʹ������ѭ�ҵ�ҧ�����ǡѺ��áԨ ��蹤���ͧ���繼��Ѵ����ô� ��蹤���ͧ�Ͷʹ�͹���Ѵ����ô� ��ͧ���¡�Թ�Դ�ѭ�ҡ������Թ �Դ�ѭ�Ҩ�ҧ�Ӣͧ  ��ͧ���Ҥ�դ�ͺ���� ��ͧ���¡�صä׹ ��ͧ�͹�ӹҨ����ͧ�������� ��ͧ���¡����ػ��������§�� ��ͧ�����Թ���� ��ͧ���¡��ҷ�᷹�ҡ˭ԧ����ʴ�������դ�������ѹ��ѹ�����ǡѺ�������

�����ѧ�������Ѻ�ѡ������    ���¹�����ѧ����ǵ���ʹ���Ѿ��                                                                                   

-��駿�ͧ

 

//  abandon       = ����з��, ��� (��ͧ)

 

=to intentionally and permanently give up, surrender, leave,

=to stop doing something, especially before it is finished; to stop having something

** They abandoned the match because of rain.

= �ǡ����ԡ����觢ѹ���н���

** We had to abandon any further attempt at negotiation.

= �ǡ��ҵ�ͧ�����ԡ����������㹡��ਨҵ���ͧ���д��Թ����

** The plaintiff abandoned his plaint by neglecting to proceed with the case.

**⨷���駿�ͧ������������Թ��յ���

 

intentionally        =        �µ���, ���ҧ����, ���ҧ���, ��ਵ��,       

                             =Syn.       deliberately,      intendedly,       voluntarily,

** She would never intentionally hurt anyone.

 �ͤ����������㨷��з�������

 

//  plaintiff           = ⨷��㹤����

                              =    the party who initiates a lawsuit by filing a complaint with …

                                    ���������·��������������蹤ӿ�ͧ���…..

** plaintiff (also complainant) = a person who brings a legal action against somebody in a lawcourt.

**The jury found for the plaintiff. = ����١�ع�Ѻ�ѧ����稨�ԧ�ҡ⨷��

// plaint       = �ӿ�ͧ��

**supplementary plaint = �ӿ�ͧ�������

** The plaint shall set forth clearly the nature of the plaintiff’s claims and of the relief applied for, as well as the allegations on which such claims are based. = �ӿ�ͧ����ʴ����駪Ѵ�����Ҿ��觢���Ңͧ⨷����ФӢͺѧ�Ѻ ��駢����ҧ������������ѡ��觢��������ҹ��

 

// neglect      = ����ҷ��Թ����, �����, �ԡ��

** The surety neglects to set up defence of the debtor against the creditor. = ����ӻ�Сѹ��������¡��͵�����ͧ�١˹���鹵�����������˹��

** The plaintiff neglects to proceed with the case within the fixed time. = ⨷���ԡ�������Թ����������ҷ���˹�

// proceed      = ���Թ (���, ��кǹ�Ԩ�ó�) �Ѵ���, ���Թ���

** We will proceed with the case. = ��Ҩд��Թ��յ���

** We may proceed an action against you. = ��Ҩд��Թ��աѺ��ҹ

** The Court proceeds according to Section 74. = ��Ŵ��Թ��õ���ҵ�� 74

 

// case           = �ó�, ���

** in any case = �óը������ҧ�á���

** as the case may be = ������ó�

** in no case = �����ҡó� � �

** petty-case = ����������

** non-cantentious case = �������բ�;Ծҷ

** proceedings of the case = ��кǹ�Ԩ�ó���觤��

 

// complainant       = �����ͧ�ء��

** According to English Law a complainant alleging rape, attempted rape, incitement to rape, or being an accessory to rape is allowed by statute to remain anonymous, evidence relating to her previous experience cannot be given unless the Court rules otherwise. =  

����������ѧ��ɼ����ͧ�ء��㹤�բ���׹, ����������׹, ��§����ա�â���׹ ���������㹡�â���׹ ���Ѻ͹حҵ�ҡ��������黡�Դ���� ����������Դ�¾�ҹ��ѡ�ҹ����ǡѺ�ĵԡ����ͧ���ʹյ�����������Ũ����դ���������ҧ���

 

 // legal            = ���������, ��������ͺ����

** legal representative = ���᷹�ªͺ����

// legal aid       = �����������������ͷҧ������ �� ���¤�����Ҥ�������١��������繤��ҡ�������Դ�����Ҥ���

// legal estate     = ���¶֧�Է��㹷��Թ����������ѧ��ɫ�觤���͹�����Ѻ�ͧ ��ҧ�Ѻ equitable estate ������Է�㹷��Թ�ҧ�ͤ�Ե��

// legal right      = ���¶֧�Է�Է���ЪҪ���������������

// law court (lawcourt) = ���

** His law office is situated near law courts = �ӹѡ�����¢ͧ�ҵ������������

// jury    = ����١�ع

** jury box = ���������Ѻ����١�ع��оԨ�óҤ��

// find    = �Ѻ�ѧ (����稨�ԧ)

** The Appeal Court is bound by the facts as found by the Court of Fist Instance. = ����ط�ó��ͧ��͵������稨�ԧ����Ѻ�ѧ������Ū�鹵�

// set forth   = �к�, ��¹���Ѵਹ

**Every plaint sould set forth a summary of facts or points of law relied upon. = �ӿ�ͧ�ء��Ѻ����к����Ѵਹ��觢���稨�ԧ�������Т�͡����·����ҧ�ԧ

// nature = ��Ҿ, �ѡɳ�

** The accused did not know the nature and illegality of his act while he was committing such offence. = �����������֧��Ҿ��Ф����Դ��������觡�á�зӢͧ��㹢�з���ҷӤ����Դ���

** The Appeal Court, on the grounds relating to the nature of the offence, has the power to give judgment to the other accused who did not appeal. = ���ǹ�������ǡѺ�ѡɳФ�� ����ط�ó����ӹҨ�Ծҡ�ҵ�ʹ件֧����·�������ط�ó�

// claim       = �Է�����¡��ͧ, ������¡��ͧ, ������¡��ͧ, �ӿ�ͧ

** His claim is barred by prescription. = �Է�����¡��ͧ�ͧ�ҢҴ���ؤ���

** Such claim must be entered not later than one year after the date of contravention. = ��ÿ�ͧ��ͧ��ͧ��з�����ҡ���˹�觻չѺ���ѹ����ҽ׹

** claim for divorece = �ӿ�ͧ����

** claim for rent = �ӿ�ͧ���¡������

// relief     = �����ش�鹨ҡ (����, �����ء���ҡ ) ��ûŴ����ͧ�ء��, �ӢͻŴ����ͧ�ء��

** The owner of the servient property obtains a total relief from the servitude by payment of compensation. = ��Ңͧ���·�Ѿ����ش�鹨ҡ���Ш�������¡�ê����Թ��ҷ�᷹

** The judgment creditor who has suffered damage may apply by motion to the Court for relief. = ���˹�����ӾԾҡ�ҷ�����Ѻ������������Ҩ��蹤���ͧ�����Ţ����Ŵ����ͧ�ء��

** The cases where relief applied for can be computed in terms of money. =

��շ���դӢͻŴ����ͧ�ء���Ҩ�ӹdz���Ҥ��Թ��

// apply = ��ѧ�Ѻ, ��蹤���ͧ

**In this case, the foregoing Section shall apply. = 㹡óչ�������ҵ�ҡ�͹����ѧ�Ѻ

** The defendant applies by motion to the Court for the case to be transferred to the Civil Court. = �������蹤���ͧ�·��繤Ӣ͵����Ţ�����͹�����ѧ�����

// allegation = ��á������, ��͡������, ��á������ҧ

** The plaintiff adduced an evidence in support of his allegation. =

⨷��Ӿ�ҹ��ѡ�ҹ�ѹ˹������׺����ʹѺʹع��͡������ҧ�ͧ��

// surety = ����ӻ�Сѹ

** surety for another surety = ����Ѻ���͹ (����ӻ�Сѹ�ͧ����ӻ�Сѹ)

** If several persons make themselves sureties for the same obligation, they are liable as joint debtors. = ��Һؤ�����¤����������繼���ӻ�Сѹ�˹��������ǡѹ ����ӻ�Сѹ����ҹ���դ����Ѻ�Դ���ҧ�١˹�������ѹ

// set up against = ¡��鹵�����

** The surety may set up against the creditor defences of the debtor. =

             ����ӻ�Сѹ�Ҩ¡��͵�����ͧ�١˹���鹵��������˹��

// defence = ��͵�����, �������, ��û�ͧ�ѹ

** The defendant puts up a defecnce constituting a contention as to ownership. =

                        �����¡��͵������繢�;Ծҷ����Ǵ��¡����Է���

** self defence = ��û�ͧ�ѹ��

** In order that a homicide may be justifiable on the ground of self-defence, the accused must have believed on reasonable ground that his life was in danger, and the force used by him must have been reasonably necessary for his protection. =

��÷������Դ�ҹ��Ҥ���¨��բ����������һ�ͧ�ѹ���ͧ ����¨е�ͧ���˵ؼ�������Ҫ��Ե�ͧ�ҵ�������ѹ���� �����������ѧ��ҷ����� ���ҧ���˵ؼ�  ���ͻ�ͧ�ѹ���ͧ

** ����� defence 㹤��������ѧ��ɻ����š������ԸվԨ�óҤ�������Ф����ҭҢͧ�� ���¤����֧ “��͵�����” ��㹤���ҭ������⨷����Ш������������˹�������������������繨���¨�ԧ   ��Ũ���ҹ���͸Ժ�¿�ͧ������¿ѧ and then asks whether or not he has committed the offcence and what will be his defence ��Ͷ���������ӼԴ��ԧ������� ���բ�͵��������ҧ�ú�ҧ �������������ҧ����騴��� ��ǹ㹤���� ��͵�����ͧ����¡��ͧ��������㹤�����÷����蹵����� (a defendant must set fort his defence in the answer submitted to the Court) ��㹡������ѧ��� ����� defence ���¶֧ ������âͧ�����㹤���觴���

// debtor = �١˹��

** joint debtor = �١˹������

** judgment debtor = �١˹�����ӾԾҡ��

// creditor = �������Թ����, ���˹��

** ordinary creditor = ���˹�����ѭ

** secured creditor = ���˹���ջ�Сѹ

** judgment creditor = ���˹�����ӾԾҡ��

// fix = ��˹�

** The Court fixes the day for settlement of issues. = ��š�˹��Ѵ�ѹ����ͧʶҹ

** Fixed term of the lease is three years. = �������ҷ���˹��ͧ�ѭ����� ��� �����

// allege = �������, �������ҧ

** He is alleged of having committed an offence. = �ҵ�ͧ��������зӤ����Դ

** Any party alleges any fact, the burden of proof lies on such party. = ����������㴡������ҧ����稨�ԧ�ѹ� ˹�ҷ����׺����������������¹��

// alleged offender = ����ͧ�� (������зӤ����Դ)

** When a person appearing before the inquiry official happens to be the alleged offender, the inquiry official shall inform him of the offence charged and he shall be made aware that whatever he shall say may be used as evidence against him in the trial. = ����ͻ�ҡ���� ���㴷����������˹�Ҿ�ѡ�ҹ�ͺ�ǹ�繼���ͧ����龹ѡ�ҹ�ͺ�ǹ�駢��������Һ��к͡����ҷ�Һ��͹��Ҷ��¤ӷ���ҡ���ǹ���Ҩ���繾�ҹ��ѡ�ҹ��ѡ�������㹡�þԨ�óҤ��

// rape      = �����Դ�ҹ����׹��зӪ����

** A man who has sexual intercourse with a woman against her will is guilty of rape. = ��¼������������dzաѺ˭ԧ��˭ԧ�����Թ��� �դ����Դ�ҹ����׹��зӪ����

// attempt      = (noun) ��þ�����

** An attempt to commit an offence is liable to two thirds of punishment provided for such offence. = ��þ�������зӤ����Դ�����ͧ��������˹�����Ѻ�����Դ���

// attempt      = (verb) ������

** He attempts to commit an offence. = �Ҿ�������зӤ����Դ

// incite       = (verb) ��§, �ѡ�ǹ (����зӼԴ)

** He incited a servant to steal his master’s property. = ����§��� ���� �ѡ��Ѿ��ͧ��¨�ҧ

// incitement      = (noun) �����§, ��êѡ�ǹ (����зӼԴ)

** Incitement may be by means of persuasion, threats, by words or by implication. = �����§�Ҩ���¡�êѡ�ǹ ��â����� �����Ҩ����ʹ��¡�á�з��蹹���»�����

// Accessory       = 㹡������ѧ������¶֧��������㹡�á�зӤ����Դ�� �Ҩ������͹��á�зӼԴ (before the fact) ������ѧ��á�зӼԴ (atfer the fact) ���¡�èѴ������ͧ���, ���ӻ�֡��, ��觡�� ���ͪ������ҧ����ҧ˹�� ��������������㹢�С�зӤ����Դ

// accessory      = ����ͧ�ػ�ó�, ����ػ�ó�

** Accessories are attached to the principal thing. = ����ͧ�ػ�ó�Դ����Ѻ��Ƿ�Ѿ���ѹ�繻�иҹ

** The debtor must pay the whole debt and accessories that are interest and compensation. = �١˹���ͧ����˹��������Ѻ����ػ�ó� ��ʹ͡������Ф���Թ�����᷹

** accessory part = ��ǹ������ػ�ó�

// allow       = ����Ѻ��� (������¡��ͧ) �ѧ��

** The Court gave juddgment for the plaintiff, the defendant apperaled, his appeal was allowed. = ��žԾҡ�����⨷�쪹Ф�� ������ط�ó� ����ª�Ф�� 㹪���ط�ó�

// statute      = �����·���Ң����ѧ�Ѻ

** Statutes consist of Acts of Parliament and subordinate legislation. = �����»�Сͺ���� ����Ҫ�ѭ�ѵԷ���ҹ�Ѱ��� ��С������дѺ�ͧŧ�� (�蹾���Ҫ��ɮա�, ����з�ǧ)

// remain      = ��������������ͤ���Ҿ���

** to remain silent. = �ѧ������º����

// anonymous      = (��Ѻ��) ������ѡ�������ͻ��Դ����

** An anonymous caller told the police that a robbery was going to take place. = �ؤ�ż�������ʧ����͡������駵��Ǩ��Ҩ��ա�û���Դ���

// evidence      = (noun) ��ҹ��ѡ�ҹ

** The enquiry official shall collect every kind of evidence in order to know the facts and circumstances relating to the alleged offence. = ��龹ѡ�ҹ�ͺ�ǹ�Ǻ�����ҹ��ѡ�ҹ�ء��Դ ���ͷ�Һ����稨�ԧ��оĵԡ�ó��ҧ � �ѹ����ǡѺ�����Դ���١�������

** documentary evidence = ��ҹ�͡���

** oral evidence = ��ҹ�ؤ��

** material evidence = ��ҹ�ѵ��

** to take evidence = �׺��ҹ

** Evidence may be classified into direct and circumstantial evidence. Evidence is said to be “direct” when it consists of testimony concerning perception of fact in issue, and “circumstantial” when it consists of evidential facts. =

��ҹ��ѡ�ҹ�Ҩ��ṡ�͡������繾�ҹ��ѡ�ҹ�µç���;�ҹ�Ǵ���� ��ҹ��ѡ�ҹ���¡����繾�ҹ “�µç” ����ͻ�Сͺ������ѡ�ҹ�ѹ����ǡѺ�����������Թ����稨�ԧ㹻����, �繾�ҹ “�Ǵ����” ����ͻ�Сͺ���¢���稨�ԧ�ѹ�繾�ҹ��ѡ�ҹ��Сͺ

** The rule of primary and secondary evidence is now mainly important in relation to documents which must generally be proved by original which is primary evidence, copy which is secondary evidence was always excluded when primary evidence was available. =

��ѡ�ѹ����ǡѺ��ҹ��ѡ�ҹ���˹����Ъ���ͧ㹻Ѩ�غѹ��ǹ�˭��դ����Ӥѭ����ǡѺ�͡��ë���·���仨е�ͧ���٨���µ鹩�Ѻ�ѹ�繾�ҹ��ѡ�ҹ���˹�� ��ǹ�����͡��ë������ѡ�ҹ����ͧ�ж١�Ѵ�͡�����������վ�ҹ��ѡ�ҹ���˹�����ʴ�

// evidence      = (verb) �վ�ҹ��ѡ�ҹ

** The obligation is evidenced by writing. = ˹������ѡ�ҹ��˹ѧ���

** The transaction is required to be evidenced by writing. = �Ԩ��ù��١�ѧ�Ѻ��ҵ�ͧ����ѡ�ҹ��˹ѧ���

// evidence in rebuttal      = ���¶֧�óշ�����͹حҵ�����������·���׺��ҹ�ͧ���µ���������ǹӾ�ҹ���׺��������ա ��ҹ�������׺����������͡�ҡ��ʹѺʹع�����ҧ�ͧ���·����׺���� �ѧ�ѡ��ҧ (rebut) ��ҹ��ѡ�ҹ�ͧ���µç�����ա����

// relate       = ����Ǣ�ͧ�Ѻ

** offences relating to justice = �����Դ����ǡѺ����ص����

** the law relating thereto = ��������Ҵ��¡�ù��

** the regulation relating thereto = ��ͺѧ�Ѻ����ǡѺ��ù��

// previous      = ��������ͷ���Դ��鹡�͹˹�ҹ��

** Do you have previous experience of this type of work? = �س���ջ��ʺ��ó�����ǡѺ�ҹ����������������?

// previous conviction      = ��õ�ͧ���ʹյ

** A previous conviction may be proved when required to discredit a witness. = ����͵�ͧ��èз�����ҹ�Ҵ����������Ͷ���Ҩ���٨����Ҿ�ҹ�µ�ͧ�����ʹյ

// rule        = (verb) �ԹԨ��ª��Ҵ, �͡������º

** The judge ruled that he was the putative father of the child. = ���Ծҡ�����ԹԨ���������繺ԴҢͧ�� (����Դ�͡����)

** The court makes an order of ruling concerning the conduct of the case. = ������͡��������ͤӪ��Ҵ����ǡѺ��ô��Թ���

// rule       = (noun) ��ͺѧ�Ѻ, ��, ����º

** rules as to etiquette at the Bar = ����º����ǡѺ����ҷ�ͧ๵Ժѳ�Ե

** rule of Supreme Court (R.S.C.) = ��ͤ���觢ͧ����٧�ش (�ͧ�ѧ���) ��˹�����º�ԸվԨ�óҤ������

// otherwise       = ���ᵡ��ҧ������ҧ���

** Unless the Court rules otherwise. = �������Ũ����դ���������ҧ���

// representative       = ���᷹

** representative ad litem = ���᷹੾�Ф��

** legal representative = ���᷹�ªͺ����

** All acts done by a minor without the consent of his or her legal representative are voidable. = �����ѹ�����������з�ŧ�»��Ȩҡ������繪ͺ�ͧ���᷹�ªͺ����������������

// estate      = �ӹ���դ��������������ҧ

1. ���¶֧�ͧ�ô�

** This house is only a part of the asset of his estate. = ��ҹ��ѧ�������§��ǹ˹�觢ͧ�Թ��Ѿ����觡ͧ�ô��ͧ��

** A creditor of the estate may enforce his claim against the heir. = ���˹��ͧ�ô��Ҩ�ѧ�Ѻ�Է�����¡��ͧ�ͧ����Ҩҡ���ҷ

2. ���¶֧��Ѿ���Թ���������ؤ��˹�������� ������ѧ�������Ѿ�����¡��� personal estate �������ѧ�������Ѿ�����¡��� real estate

3. ����������ѧ������¶֧��ǹ������㹷��Թ �� estate in fee simple ���¶֧��ǹ������㹷��Թ������������ҧ�索Ҵ (absolute) ��Ңͧ�Ҩ������͵����ô�����ҷ�� ����� estate in fee tail ��Ңͧ��ǹ������㹷��Թ������੾�е����Ңͧ��ǹ�����¡Ѻ���ҷ�ѹ�Դ�ҡ�������ҹ�� ��ѧ�ҡ��鹨С�Ѻ��繢ͧ��Ңͧ��� ����� estate for life ��Ңͧ��ǹ������㹷��Թ����ǹ�����ª��Ǫ��Ե�ͧ����ҹ��

// estate      = (law) all the money and property that a person owns, especially that which is left at her of his death.

** Her estate was divided between her four children.

// right        = �Է��

** Every person, in the exercise of his rights, must act in good faith. = 㹡�����Է�Ԣͧ�� �ء����ͧ��з����ب�Ե

** real right = ��Ѿ��Է��

** personal right = �ؤ���Է��

** right of recourse = �Է���������

** right of claim = �Է�����¡��ͧ

** right of privacy = �Է���֤�����������ǹ���

** right of entry = �Է�Է������� (㹷��Թ, �Ҥ�ú�ҹ���͹�����)

** right of retention = �Է���ִ˹�ǧ

** right represented by a written instrument = �Է���ѹ�յ�����

** right of inheritance = �Է���Ѻ�ô�

** preferential right = ������Է��

** statutory right = �Է���¸��� (��ô�)

// right       = a just, proper or legal claim; a thing that one is entitled to do or have by law.

** What right have you/What gives you the right to do that?

** You have no right to stop me from going in there.

** exercise one’s legal rights.

** have no rights as a US citizen.

** animal rights campaigners.

** the right to remain silent.

** Everyone has a right to a fair trial.

** Do the police have the right of arrest in this situation?

** He’s quite within his rights to demand an enquiry.

** I know my rights.

// rights      = a legal authority or claim to something.

** buy/ownthemovie/translation/foreign rights

** all rights reserved.

// right       = (adjective) ���١��ͧ, ���ͺ

** Keep on the right side of the law. = �����ҷӼԴ������

// situated        = ��������� � ���˹�����ͷ����˹�˹��

** The hotel is conveniently situated close to the beach.

// The Appeal Court = ����ط�ó�

// the Court of Fisrst Instance = ��Ū�鹵�

// appeal      = (noun) �ط�ó�

** An appeal shall lie to the Appeal Court against any judgment of the Court of First Instance. = �ط�ó�ӾԾҡ����Ū�鹵������蹵������ط�ó�

** a petition of appeal = ��ͧ�ط�ó�

// appeal      = (verb) ����ط�ó�

** The Civil Court gave judgment for the plaintiff, the defendant appealed. = ������դӾԾҡ�����⨷�쪹Ф�� ���������ط�ó�

// appeal (law) = an act of asking for a legal case to be judged again.

** lodge an appeal.

** have the rgiht of appeal.

** an appeal court

// summary    = �����ػ�Ǻ�Ѵ

 ** summary trial = ��þԨ�óҤ�����Ǻ�Ѵ

 ** summary jurisdiction = �ӹҨ��þԨ�óҤ�մ���Ǻ�Ѵ

 ** summary of facts = ����稨�ԧ�����

// point       = ���, ��

 ** point of fact = ����稨�ԧ

 ** point of law = ��͡�����

 ** point of dispute = ����繢�;Ծҷ

// rely        = ���Ͷ��, ��觾������

 ** Both parties may rely upon the same evidence. = ����������ͧ�������Է����ҧ�ԧ (�����) ��ҹ��ѡ�ҹ�ѹ���ǡѹ

// The accused        = ������(����ҭ�)

 ** The accused is brought before the Court. = ����¶١�ӵ����������˹�����

// illegality       = �������ͺ���¡�����

 ** This contract is unforceable because fo its illegality. = �ѭ�ҹ��ѧ�Ѻ������� �������ѭ�����ͺ���¡�����

// commit       = ��з�

 ** He has just committed an offence. = ��������зӤ����Դ

// offence      = �����Դ

 ** Where an offence has been commited, the wrongdoer is liable to punishment. = ������ա�á�зӼԴ ����зӼԴ������ͧ�Ѻ��

 ** compoundable offence = �����Դ�ѹ���������

 ** non-compoundable offence = �����Դ�����������ѹ�����

 ** several distinct and different offences = �����Դ���¡�����ҧ�ѹ

 ** flagrant offence = �����Դ���˹��

 ** offence committed by negligence = �����Դ��з��»���ҷ

 ** property obtained throught an offence = ��Ѿ�������¡�á�зӼԴ

 ** property which its possession constitutes an offence. = ��Ѿ����������繤����Դ

 ** petty offence = �����Դ�����

 ** serious offence = �����Դ�ء���è�

// ground      = ���, ����˵�

 ** on the ground that… = ���������ŷ�����….

 ** without legal ground = ���Ȩҡ����ѹ����ҧ��������

 ** on legitimate round = ���������ѹ�ͺ���¡�����

 ** on the ground of prescription = ��������������ؤ���

 ** sufficient ground = ����ž�

 ** reasonable ground = ����˵��ѹ�����

 ** ground of challenge = ����˵���觡�äѴ��ҹ(���Ծҡ��)

 ** ground of avoidance = �����觡�ú͡��ҧ, ����ѹ�к͡��ҧ��

 ** He has reasonable grounds to believe that his act was within his authority. = ��������˵��ѹ����÷���������ҡ�á�зӢͧ���������㹢ͺ�ӹҨ

 ** When prescription has not been set up as a defence, the Court cannot dismiss the claim on the ground of prescription. = ����� (�����) �����¡������ؤ����繢�͵����� ��Ũ���ҧ������ؤ����������¡��ͧ�����

 ** A creditor is in default if, without legal ground, he does not accept the performance tendered to him. = ����١˹��ͻ�Ժѵԡ�ê���˹�������˹�� ������˹������Ѻ����˹���»��Ȩҡ����˵��ѹ����ҧ����������� ��ҹ������˹�鵡�繼��Դ�Ѵ

 ** The creditor can demand interest during default higher than 7.5 percent per annum on any legitimate ground. = ���˹������ö���¡�͡���������ҧ�Դ�Ѵ��ѵ���٧���������� 7.5 ��ͻ� �����������ѹ�ͺ���¡�����

 ** The third person has reasonable grounds to believe that the agent has acted within his authority. = �ؤ����¹͡������˵��ѹ����÷���������ҵ��᷹���зӡ�����㹢ͺ�ӹҨ�ͧ��

** Any judge may be challenged on any of the following grounds. = ���Ծҡ���Ҩ�١�Ѵ��ҹ����˵���˵�˹�觴ѧ���仹��

// judgment      = �ӾԾҡ��

** Judgment of death = �ӾԾҡ�һ����ê��Ե

** judgment debtor = �١˹�����ӾԾҡ��

** Judgment was given for the plaintiff by a majority. = ��žԾҡ�����⨷�쪹Ф�������§��ҧ�ҡ

** Judgment was entered for the defendant. = ��žԾҡ��������ª�Ф��

** The Court gave judgment for the defendant. = ��žԾҡ��������ª�Ф��

** The Court gave judgment in favour of Mr. A. = ��žԾҡ����� ������� �� ��Ф��

** Mr. A obtained judgment against Mr. B. = ������� �� ����������� ��

// bar      (noun)      = ����������ѧ����դ��������������ҧ

** ���¶֧������������׹�Ѻ�ѧ��þԨ�óҤ�� = prisoner at bar

** ���¶֧����跹�¤������׹��Ҥ���������١�������� �й�� �֧���¡���¤������ barrister

** ���¶֧ʶҺѹ�ԪҪվ�ͧ���¤���������¡���๵Ժѳ�Ե����

** ���¶֧��þԨ�óҤ�բͧ�١�ع = trial at bar

** ���¶֧��ҹ������ҫ�����Ѻ͹حҵ���������

** The principles governing practice rules relating the conduct and etiquiette at the Bar were laid down by the General Council of the Bar. =

��ѡࡳ���ҧ� ����ǡѺ������оĵ��������ҷ㹡����Ҥ�����١��Ң���¤�С������๵Ժѳ�Ե����

// bar       (verb) = ����, �Ѵ�Է��

** A claim is barred by prescription. = ��ÿ�ͧ����Է�����¡��ͧ��з�����������ؤ���

** He is barred from bringing an action by presription. = �Ҷ١�Ѵ�Է���������ͧ��� ���ТҴ���ؤ���

// prescription      = ���ؤ��� (�ҧ�� ���ͷҧ�ҭ�)

** The right under the contract has been lost by prescription. = �Է�Ե���ѭ�ҹ���٭���������������ؤ���

** The prosecution is precluded by prescription. = ��ÿ�ͧ����ҭҶ١�ӡѴ (����) �����ؤ���

** The case is barred by prescription. = ��բҴ���ؤ���

** acquisitive prescription = ���ؤ������Է��

// enter       = ����͡���, ��ͧ���, ���ѭ��, ŧ�ѭ��, (�ӾԾҡ��) ��骹Ф��

** Had he known of the fact, he would not have entered into the contract. = ��������Һ����稨�ԧ �Ҥ������ҷ��ѭ��

** No action can be entered later than ten years after such act. = �����������ͧ�������;��Ժ����ѧ�ҡ�Դ��á�з��蹹��

** The bank has entered this item in the current account. = ��Ҥ����ŧ��¡�ù��㹺ѭ�ա��������ѹ

** The Public Prosecutor shall not enter a charge in Court without inquiry having been held. = ��������龹ѡ�ҹ��¡�ÿ�ͧ��յ������������ա���ͺ�ǹ����ǡѺ����ҹ�鹡�͹

** The judgment is entered for the defendant. = ��žԾҡ��������ª�Ф��

// contravention       = ��ý�ҽ׹

** He has acted in contravention of the law. = �����зӡ���ѹ�繡�ý�ҽ׹������

// divorce       = �������

** action for divorce = ��տ�ͧ����

** divorce by mutual consent = ��������¤����Թ�������ͧ����

** divorce by judgment = ��������¤ӾԾҡ�Ңͧ���

** Divorce may be effected only by mutual consent or by judgment of the court. = ������Ҩз������¤����Թ�������ͧ���������¤ӾԾҡ�Ңͧ���

** If one spouse has deserted the other for more than one year the other may enter an action for divorce. =

���������������Ҩ���з����ҧ�ա����˹����Թ����˹�觻� �ա����˹�觿�ͧ������

//division       = �����

** division per stirpes = ������ô����������ͭҵ� (����ա���Ѻ�ô�᷹���ѹ��)

** division per capita. = ������ô���������Է�Ԣͧ���ͧ (����Ѻ᷹��������)

** Division of estate between the statutory heirs shall be as follows. = ������ô� �����ҧ���ҷ�¸�������繴ѧ���仹��

** As between the descendants entitled by way of representation to the division per stirpes, if there are descendants of different degrees, only the children of the deceased who are the nearest in degree are entitled to receive the inheritance. =

�����ҧ����׺�ѹ�ҹ����Ѻ�ô�᷹���ѹ���ǹ˹�觢ͧ���˹�� � ��Ҽ���׺�ѹ�ҹ��ҧ��鹡ѹ�صâͧ����·������㹪��ʹԷ����ش��ҹ�����Է���Ѻ�ô�

// servient property (or servient tenement)         =���·�Ѿ������������Ҵ������Ш����

// servitude       = ���Ш����

** The owner of the immovable property subjected to a servitude is bound to suffer certain acts affecting his property for the benefit of another immovable property. =

��Ңͧ��ѧ�������Ѿ���赡��������Ш������ͧ����Ѻ�����ҧ���ҧ��觡�з��֧��Ѿ���Թ�ͧ�����ͻ���¢������ѧ�������Ѿ�����

// obtain      = ���Ѻ

** to obtain advice = ���Ѻ���й�

** to obtain information = ���Ѻ�����Ţ������

// compensation         = ����Թ�����᷹

** compensation for the injury = ����Թ�����᷹���ͤ����������

** Compensation is monetary payment to compensate for loss and damage. = ����Թ�����᷹ ��͡�è����Թ���ͪ��¤����٭�������ͤ����������

// suffer        = ���Ѻ (������)

** He is discharged from the obligation to the extent of the injury suffered by him. = ����ش�鹨ҡ˹����ҷ�������Ѻ�����������

** He is bound to suffer certain acts affecting his property. = �Ҽ١�ѹ��ͧ�Ѻ�����ҧ���ҧ����з���Ѿ���Թ�ͧ��

// motion         = ��žԹԨ, ���������������, ����ͧ�����������, �ѵ�Է����蹵�ͷ���Ъ��

** The Court may, of its own motion, issue an order, = ����Ҩ���žԹԨ�ͧ��������͡�����

** of its own motion = ���´�žԹԨ�ͧ����ͧ

** He files a motion for summon. = ����蹤���ͧ���͢�����͡�������¡

** He applies to the Court by motion. = ����蹤Ӣ��·��繤���ͧ������

** A member of the House fo Representtives has submitted a motion abridging the expenditures. = ��Ҫԡ��Ҽ��᷹��ɮ����ʹ��íѵ�ԵѴ�͹��¨���

** A motion for amendment must be presented by any member. = �ѵ�Ԣ�������������ͧ�Ҩҡ��Ҫԡ���㴼��˹��

// compute           = �ӹdz = to calculate something, especially with a computer

** Scientists can accurately compute the course of the rocket. �ѡ�Է����ʵ������ö�ӹdz���Զա���Թ�ҧ�ͧ�ջ���ظ�����ҧ�����

** He computed his losses at 500,000 baht. = �Ҥӹdz����������¢ͧ�ҷ������ʹ�ҷ

// foregoing         = ������Ǣ�ҧ��

** The Court shall proceed with the case as provided in the foregoing paragraph. = �����Ŵ��Թ���仴ѧ���ѭ�ѵ�������ä��͹

// section          = �ҵ��

** The provision of Section 681 shall apply mutatis mutandis. = ��������ҵ�� 681 ����ѧ�Ѻ��͹����

** Sub-Section = ͹��ҵ��

** Section 193 bis and ter of the Criminal Procedure Code. = �ҵ�� 193 ��� ��� ��� ��觻����š������ԸվԨ�óҤ����ҭ�

// damage        = �����������

** An employer is liable for damage done by his employee in the course of his employment. =

��¨�ҧ��ͧ�Ѻ�Դ���ͤ���������·���١��ҧ���з��㹷ҧ��÷���ҧ

** The rule as to the remoteness of damage will be discussed. The distinction between the remote and proximate damage is very hard to draw. =

��ࡳ��������ǡѺ����������·����ҧ�Ũ����Ѻ��þԨ�ó� ����ᵡ��ҧ�����ҧ����������·����ҧ�šѺ����������·�����Դ����ҡ���Тմ�����������

// damages        = ���������� (������ѧࡵ���������ٻ�ͧ “��پ���” ����)

** The claim for damages is barred by prescription after ten years from the day when the wrongful act was commiitted. =

�Է�����¡��ͧ���������¢Ҵ���ؤ�������;��Ժ�չѺ���ѹ��������Դ

** Where the parties agree beforehand what sum shall be payable by way of damages in the event of breach, it is called liquidated damages. =

㹡óշ�����ѭ�ҵ�ŧ�ѹ�����ǧ˹����� 㹡óռԴ�ѭ�ҨШ��¤��������¡ѹ���� ���¡��Ҥ��������·�赡ŧ�ѹ���

** nominal damages = ����������㹹�� (���繾Ը�)

** The main purpose of awarding damages in tort, as in the case of breach of contract, is to compensate the plaintiff for the loss he has suffered. =

�ѵ�ػ��ʧ���˭�ͧ��è��¤��������·ҧ����Դ������͡óռԴ�ѭ�Ҥ�����ͪ�������٭���·��⨷�����Ѻ

** Nominal damages are awarded when the plaintiff can prove that his right has been infringed, but is unable to prove any actual damages. = ��������������§㹹���Ш�������������⨷����٨������§����Ҷ١����Դ�Է�� ���������ö���٨�������������ѹ���ԧ

// defendant          = ����� (㹤����)

** ����������ѧ��ɤӹ�����¶֧����¤���ҭҷ��١��ͧ 㹤����Դ���� (misdemeanour) ����

** joint defendant = ���������

// transfer         = (verb) �͹

** A claim may be transfered. = �Է�����¡��ͧ�Ҩ�͹�ѹ��

** She had transferred her house to her daughter before she died. = �����͹��ҹ�ͧ������١��ǡ�͹�͵��

// transfer        = (noun) ����͹

** the transfer of the ownership of the property = ����͹�����Է�����觷�Ѿ���Թ

** No transfer of immovable property is complete unless is made in writing and is registered by the competent official. =

����͹��ѧ�������Ѿ�������������ó� �����з�������ѡɳ��ѡ����Ш�����¹��;�ѡ�ҹ���˹�ҷ��

** The company may decline to register a transfer of shares on which a call is due. = ����ѷ�Ҩ������������¹����͹��鹡��� �ҡ�Թ������¡�������ѧ��ҧ��������

** Transfer �դ��������繡���͹����͹ assignment �� assignment �ѡ����㹡���͹�Է�����¡��ͧ (claim) �͹�Է�Ե�ҧ � �� �͹�Է�Ե���ѭ����� (assignment of lease) ��ǹ����͹�����Է���㹷�Ѿ���Թ �� ����͹���Թ, �͹��ҹ, �͹��� �ѡ������ transfer ������衮��µ��

// adduce       = ����

** The accused has the right to adduce any evidence to prove his innocence. = ��������Է�ԹӾ�ҹ��ѡ�ҹ� � ���׺���;��٨���������ط���ͧ��

// obligation =          ˹��

** By virtue of the obligation, the creditor is entitiled to claim performance from the debtor. =

�����ӹҨ������˹�� ���˹���������Է�Ԩ����¡����١˹�����˹����

** He promises to be responsible for any obligation incurred. =

���ѭ����Ҩ��Ѻ�Դ�ͺ�˹��� � ����Դ���

** subject ofobligation =                �ѵ�����˹��

// constitute =                          �Ѵ���, ��Сͺ�ѹ�� (�������˹��)

** The King appoints the Prime Minister and 48 Ministers to constitute a Council of Ministers. = �����ҡ�ѵ����ç��С�س��ô����� �觵�駹�¡�Ѱ���������Ѱ����� 48 ����Сͺ�繤���Ѱ�����

** Five members constitute a quorum. =

        ��Ҫԡ 5 �� ��Сͺ��ͧ���Ъ��

** He put up a defence constituting contention as to ownership. = 

     ��������õ����餴���¡������������ǡѺ�����Է���

** The point at issue in this case is whether the fact proved constitutes the offence charged. = ����繷���Ӥѭ㹤�չ������� ����稨�ԧ�����٨�������ǹ��

 ��Сͺ�ѹ�繤����Դ����������������

// contention =                            ��������, ��;Ծҷ, ��õ����� (���)

** He filed the document as evidence in support of his contentions. =     

              ������͡����繾�ҹʹѺʹع�������駢ͧ��

** He had good faith in the contention of his case. =

              ���դ����ب�Ե�㹡�õ����餴բͧ��

** contention as to ownership = ��;Ծҷ��Ҵ��¡����Է���

// homicide           = ����������ѧ��� ���¶֧��æ�Ҥ� ��æ�Ҥ��Ҩ��з��ªͺ���¡����� �� ���Ǩ�ԧ������Ѻ���������м�����µ�� �����բ�����ǵ�������� �����Ҩ�繡�æ�������ͺ���¡����� ����繡�æ�������ͺ���¡����� ���͡�� 3 ������ ��� murder, manslaughter ��� infanticide

// homicide           = �ҵ����, ���ŧ��ͦ��, ��æ�Ҥ� = the killing of one person by another, (=murder)

** be accused of homicide = ��ͧ����Ҧ�Ҥ����

** homicile cases = ��զ�Ҥ����

// justifiable           = (��ҹ��� “�Ѫ�Կ�����к’�) ���������, �����ҧ�繢��������, �ͺ�����˵ؼ�, ����ö�������ҧ�˵ؼ���ʹѺʹع�����������

= that can be justified

** His actions were ellegal but justifiable on moral grounds.

= ��á�зӢͧ�������Ҩ����ͺ���´��¡����� �����˵ؼž��Ѻ�������ͧ��Ÿ���

** His action was entirely justifiable.

= ��á�зӢͧ�����˵ؼžͷ����Ѻ��ء��С��

** justifiable act = ��á�зӷ����ҧ�繢��������

** Self-defence is considered justifiable in an act of homicide.

= ��û�ͧ�ѹ���ͧ����繢��������㹡�á�зӼԴ�ҹ��Ҥ����

// force          = �ç, ���ѧ���;�ѧ

** The force of the explosion knock them to the ground. =

�ç���;�ѧ�ͧ������Դ���ᷡ�ǡ��仡ͧ�Ѻ���

// force           = �ӹҨ�ѧ�Ѻ, �źѧ�Ѻ

** This Act will come into force on the 1st January next year. =

����Ҫ�ѭ�ѵԩ�Ѻ�����ռ���ѧ�Ѻ��ѹ��� 1 ���Ҥ� ��˹��

** The warrant of arrest shall remain in force until the alleged offender has been arrested. = ���¨Ѻ�ѧ���� �ѧ�Ѻ�����訹���Ҽ���ͧ�Ҩж١�Ѻ���

** the legislative, executive or judicial force. = �źѧ�Ѻ㹷ҧ�ԵԺѭ�ѵ�, ������, ���͵��ҡ��

// joint           = �����ѹ (share, held or done by two or more people together)

** joint debtor = �١˹������

** joint creditor = ���˹������

** joint plaintiff = ⨷������

** joint defendant = ���������

** joint tortfeasors = ����з�����Դ����

** If a surety is bound as a joint-debtor, he has no right to require the creditor to demand performance by the debtor first. =

��Ҽ���ӻ�Сѹ�Ѻ�Դ���ҧ�١˹������ ��������Է�Է������§������˹�����¡��ͧ�١˹�����˹���͹

// settlement       =         ��ê��Ҵ, ��á�˹� (�����), ������º��º���, ��ê���˹��, ��ê���ͧʶҹ

= an official agreement that ends an argument or a dispute. = ��͵�ŧ���ҧ�繷ҧ�����Ң�͢Ѵ������͢�;Ծҷ�ЧѺ

** an out-of-court settlement = ��͵�ŧ�͡���

** After the settlement of issues, the Court shall issue a summons fixing the day of taking evidence. =

��ѧ�ҡ��ê���ͧʶҹ (��˹�����繹��׺) ��Ũ��͡���¡�˹��ѹ�׺��ҹ

** Please allow me to postpone settlement of your account. = ��س�͹حҵ��������͹��ê���˹��㹺ѭ���͡��ա

** settlement of disputes = ��ê��Ҵ��;Ծҷ, ��õ�ŧ�ѹ�ЧѺ��;Ծҷ

** The offender has complied with the settlement. = ����зӼԴ�黯ԺѵԵ��������º��º���

** The Court fixes the day for settlement of issues. = ��š�˹��Ѵ�ѹ����ͧʶҹ

// term         =      ��������, ��ǧ����, ���͹�

= a period of time for which something lasts, a fix or limited time

** a long term of imprisonment. = ��èӤء�����ҹҹ

** at the end of the term of the lease = ����ش������������ѭ�����

** The lessee shall vacate the leased premises at the end of lthe term of the lease. = ���������͡�ҡʶҹ���������������ش������������ѭ�����

** The deposit will be refunded at the end of the term of the lease. = �Ѵ�Ө����Ѻ�׹���������ش������������ѭ�����

// lease      =       �ѭ�����, ���������

= a contract by which the owner of land or of a building allows another person to use it for a specified time, usually in return for rent.

** take out a lease on a commercial property. = �ӷ�Ѿ���Թ(�Ҥ�þҳԪ��)�͡������

** A lease of immovable property must be made in writing, otherwise it is unenforceable. =

�ѭ�������ѧ�������Ѿ���ͧ����˹ѧ��� �ԩй�鹨п�ͧ��ͧ���ѧ�Ѻ��������

** A lease is a contract by which one party a lessor, gives to another, a lessee, the use and possession of land buildings, property, etc., for a specific time and fixed payment. =

�����Ҥ���ѭ�ҷ��ؤ��˹�觤�ͼ�������� �������ա�ؤ��˹�觤�ͼ�����������Ф�ͺ��ͧ���Թ �Ҥ�� ��Ѿ���Թ ��� ��������������դ����ҷ���˹����

// lease       =       (verb) ������

= to permit or obtain the use of something in exchange for rent. = �����������ͤ�ͺ��ͧ�������˹�������š�Ѻ������

** lease a car. = ���ö¹��

** He leases his house to John. = ����������Һ�ҹ�ͧ��

// secure               =(verb) ��Ҥ�ӻ�Сѹ, �Ѻ��Сѹ

= to make something safe; to protect something

** Can the town be secured against attack? = ����ö�Ѻ��Сѹ���������������ͧ�������١����

** A future obligation can be secured in the event that it would take effect. =

˹���͹Ҥ����Ҩ��ӻ�Сѹ�� �����˵ء�ó���˹���鹨��繼����ԧ

** secured creditor = ���˹���ջ�Сѹ�� ���˹��ӹͧ ���˹��ӹ� ���˹�����ա�ä�ӻ�Сѹ

// burden              = ����˹�ҷ��

= a duty, an obligation, a responsibility, etc that is not wanted or causes troble.

** the burden of heavy taxation on the taxpayer. =

����˹�ҷ��ͧ�������������ѵ���٧

** burden of proof = ˹�ҷ����׺

** The burden of proof of facts lies on the party alleging such fact. =

˹�ҷ����׺����稨�ԧ������������������ҧ�ԧ����稨�ԧ���

** At criminal trial, the burden of proof is borne by the prosecution on every issue. =

㹡�þԨ�óҤ���ҭ�˹�ҷ����׺������Ѻ����⨷��ء�����

** Any party alleges any fact, the burden of proof lies on such party. =

����������㴡������ҧ����稨�ԧ�ѹ� ˹�ҷ����׺����������������¹��

// appear         = �����, ��������˹�����

= for a party or an attorney to show up in court. = ���������ͷ��¤����ͧ�����������

= to attend a lawcourt in order to give evidence or anser a charge.

** appear as a witness = �����㹰ҹо�ҹ

** appear before magistrates. = ��������˹�Ҽ��Ծҡ��

** The debtor is summoned to appear in the action. =

�١˹�����Ѻ�������¡�����㹤��

** The plaintiff may enter a petty case by appearing in person to state his claim. =

⨷���Ҩ��ͧ�����������������������ŧ����Ҵ��µ��ͧ

// inquiry            = ������ǹ (�����), �������ǹ (����ҭ�)

= asking; inquiring :

** a court of inquiry = ����к����ǹ

** The poice are following several lines of inquiry. = ���˹�ҷ����Ǩ���ѧ�ͺ�ǹ����»����

** The Court makes an inquiry on the application for a temporary injunction. =

������ǹ����ͧ������դ���觤�����ͧ���Ǥ���

** inquiry official = ��ѡ�ҹ�ͺ�ǹ

** additional inquiry = ����ͺ�ǹ�������

// trial                  = ��þԨ�óҤ��

= a formal examination of evidence in court by a judge and often a jury, to decide if sb accused of a crime is guilty or not:

** a murder trial = ��þԨ�óҤ�զҵ����

** She will stand trial / go on trial for fraud. = �ͨд��Թ��þԨ�óҤ�թ��⡧����

** After the settlement of issues, the Court shall proceed with the trial of the case. =

��ѧ�ҡ��ê���ͧʶҹ (��á�˹���������˹�ҷ����׺) �����Ŵ��Թ��þԨ�ó�Ҥ�յ���

** fair trial = ��þԨ�óҤ�������§����

// intercourse             = �����������ѹ�� , �����������dz�

** The prosecution stated that intercourse had occurred on several occasions. = ��ô��Թ����к���ҡ����������dz����Դ�բ�����¤���

** anal intercourse = �����������dzշҧ����˹ѡ

// sexual              = �ҧ��

** He had sexual intercourse against her will. = �Ң���׹��зӪ������

** to gratify the sexual desire of another person. = �ӡ�������������稤������ͧ������

// will               = �Թ�¡���, ਵ��, ��������

= what somebody wants to happen in a particular situation

= a legal document that says what is to happen to somebody’s money and property after they die.

** I don’t want to go against your will. = �ѹ����ͧ��÷��з����÷��Ѵ�������ʧ��ͧ��

** My father left me the house in his will. = �ԴҢͧ����¡��ҹ��ѧ��������¾Թ�¡���

** A minor after attaining fifteen years of age can make a will. = �������������ض֧�Ժ��һ����� �ӾԹ�¡�����

** We cannot make performance against the will of the debtor. = ����������ö����˹���½׹ਵ�Ңͧ�١˹��

** A will is a declaration made by a testator in the form required by law, of what he disires to be done after his death.

�Թ�¡����繡�û�С��ਵ�Ңͧ����ô����ӵ��Ẻ��衮���¡�˹���� �ʴ�����һ��ö�Ҩ�����з����ҧ����ѧ�ҡ�ó�����ͧ��

��ӻ�Сѹ

Suretyship

· Surety (noun) ����ӻ�Сѹ ��ѡ��Сѹ

· 1. money given to support a promise that somebody will pay their debts, perform a duty,etc; a guarantee: offer $100 as a surety.

money given = �Թ����������� to support a promise that = �����׹�ѹ��͵�ŧ������ somebody will pay their debts = �ҨЪ���˹�����

· 2. a person who makes herself or himself responsible for the payment of debts, ets by somebody else: act as surety for somebody.

· Surety for another surety ����Ѻ���͹ (����ӻ�Сѹ�ͧ����ӻ�Сѹ)

· If several persons make themselves sureties for the same obligation, they are liable as joint debtors.

*�ؤ�����¤����������繼���ӻ�Сѹ�˹��������ǡѹ ����ӻ�Сѹ����ҹ���դ����Ѻ�Դ���ҧ�١˹�������ѹ

Suretyship ��ä�ӻ�Сѹ

** A contract of suretyship is not enforceable by action unless there be an evidence in writing signed by the surety.

– �ѭ�Ҥ�ӻ�Сѹ�����������ѡ�ҹ��˹ѧ��� ŧ�����ͪ��� ����ӻ�Сѹ ��ҹ��Ҩп�ͧ��ͧ���ѧ�Ѻ����������

– ����������ѧ��� contract of suretyship �Ѻ contract of guarantee �դ����������ҧ���ǡѹ

����� suretyship �դ�����������繡�ä�ӻ�Сѹ ����͹�Ѻ����� guarantee (���� guaranty) 㹵��ҡ������ѧ��������� Contract of guarantee ���� Contract of suretyship �������ͧ���ҧ ����դ�����������͹�ѹ

����Ѻ���������ѧ��ɢͧ�����š���������оҳԪ�� �������� Contract of suretyship 㹤������¢ͧ�ѭ�Ҥ�ӻ�Сѹ

Security ��ѡ��Сѹ

** A thing of value, eg one’s house, that can be used to make sure that one will pay back borrowed money or keep a promise: lend money on security (ie in return for something given as security)

** An earnest serves as a security that the contract shall be performed.

– �Ѵ��������ѡ��Сѹ����ѭ�Ҩ����Ѻ��û�Ժѵ�

** The Court may order the applicant to deposit money as security.

– ����Ҩ������������ͧ�� �ҧ�Թ�繻�Сѹ

Section 680 Suretyship is a contract whereby a third person, called the surety, binds himself to a creditor to satisfy an obligation in the event that the debtor fails to perform it.

A contract of suretyship is not enforceable by action unless lthre be some written evidence signed by the surety.

�ѹ��Ҥ�ӻ�Сѹ��鹤���ѭ�ҫ�觺ؤ����¹͡��˹�� ���¡��Ҽ���ӻ�Сѹ�١�ѹ��������˹�餹˹�� ���ͪ���˹���������١˹��������˹����

͹���ѭ�Ҥ�ӻ�Сѹ��� �����������ѡ�ҹ��˹ѧ������ҧ����ҧ˹��ŧ�����ͪ��ͼ���ӻ�Сѹ���Ӥѭ �ҹ��Ҩп�ͧ��ͧ���ѧ�Ѻ����������

*��֡�ҡ����� ��֡�ҷ��¤����չ���  ��  085 960 4258  *


การไม่ติดต่อ #การที่เราเงียบไป จะช่วยให้เขากลับมาได้ไหม มาฟังความจริงกันตรงนี้ #แฟนเก่ากลับมา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การไม่ติดต่อ #การที่เราเงียบไป จะช่วยให้เขากลับมาได้ไหม มาฟังความจริงกันตรงนี้ #แฟนเก่ากลับมา

กำเนิดความเชื่อใหม่ \”ศาสนาบาไฮ\”


ศาสนาบาไฮแม้จะเป็นศาสนาใหม่ล่าสุด แต่ปัจจุบันได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง จนมีศาสนิกชนอยู่เกือบทั่วโลก ซึ่งความเป็นมาของศาสนานี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยที่เดียว และในวันนี้เราจึงขอนำทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับศาสนาที่ชื่อ “บาไฮ” กันครับ

ข้อมูลอ้างอิง
หนังสือ ประวัติความเป็นมาของศาสนาบาไฮ จัดพิมพ์โดยสมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ
หนังสือ ศาสนาขั้นแนะนำ เรื่อง ศาสนาบาไฮ.
เว็ปไซต์ทางการของ ศาสนาบาไฮ ชุมชนบาไฮในประเทศไทย https://www.bahai.or.th/
ศาสนาบาไฮ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AE
https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD_Faith

กำเนิดความเชื่อใหม่ \

3ข้อ…ที่ทำให้รักทางไกลไปรอด | Chong Charis


รักทางไกล…
เป็นเรื่องที่กังวลใจ
สำหรับใครหลายๆคน
.
บางคนอาจจะ มีแฟนเรียนหรือทำงานต่างประเทศ
หรืออยู่คนละจังหวัด
ไม่สามารถเจอกันได้บ่อยๆ
.
รักก็รักนะ…แต่
แน่นอนว่ามันก็มีความกังวลหลายอย่าง
ที่เราต้องรับมือ
ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ครับ
► สามารถติดตามฌองได้ที่..
• 📷 INSTAGRAM ‣ https://www.instagram.com/chong.napat/?hl=th
• 🔵 FACEBOOK ‣ https://www.facebook.com/chongcharisofficial
• 🔴 YOUTUBE ‣ http://www.youtube.com/c/ChongCharis

3ข้อ...ที่ทำให้รักทางไกลไปรอด | Chong Charis

CareTalk x CareClubHouse : “Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?


“Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?
.
.
ในขณะที่มนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่ “Metaverse” โลกเสมือนจริงที่สร้างจากเทคโนโลยีอันซับซ้อน เพื่อเชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกัน
.
โลกที่แข่งขันกันพัฒนา Quantum Computing, Cryptocurrency และ AI เพื่อช่วยให้ชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
.
โลกที่ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศ ปรับภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร อย่างอิสราเอลซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อพลิกทะเลทรายให้เป็นแปลงการเกษตร และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
.
แต่ตัดภาพกลับมาที่นายกฯ ไทย แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร��พงด้วยการให้ทหารไปปลูกผักชี! (โอ้ พระเจ้า)
.
พบกันในครั้งนี้ พี่โทนี่จะพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีล้ำหน้าที่กำลังเป็นที่สนใจไปทั่วโลกอย่าง Metaverse จนถึงเรื่อง “ข้าวถูกแต่ผักแพง” ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเราขณะนี้
.
และแน่นอนว่า พี่โทนี่จะมาไขข้อสงสัยต่างๆที่ค้างคาใจใครหลายๆ คน \”ให้กระจ่าง\”
.
ใครมีข้อสงสัยเตรียมเอาไว้ถามได้เลยกับรายการ CareTalk x Care Clubhouse ในหัวข้อ
“Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?
แล้วพบกัน…
.
Metaverse
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
คิดเคลื่อนไทย

CareTalk x CareClubHouse : “Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?

ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2564


ให้นักเรียนดูคลิปการสอน พร้อมกับคัดคำศัพท์ลงในสมุดเล่มรวม

ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2564

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ระยะ ทาง ไกล ภาษา อังกฤษ

Leave a Comment