[Update] คำศัพท์ ”ส่วนต่าง” แปลว่าอะไร? | ส่วนต่าง – POLLICELEE

ส่วนต่าง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)

[Update] คำศัพท์ ”ส่วนต่าง” แปลว่าอะไร? | ส่วนต่าง – POLLICELEE

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)


เคาะจ่ายเงินส่วนต่างข้าว งวด5 แล้ว จ่ายเงินชาวนาวันไหน ดูรายละเอียดในคลิป


กดฟังเพลง เจ้าไปยามอ้ายจน ที่ลิ้งค์นี้ https://youtu.be/cvO8Ps_GTaE

กดเลือกดุได้ทุกคลิปของช่องนี้ กดลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/c/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1/videos

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCNQO38yZTZnu1OWhZoFYJKQ/join

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เคาะจ่ายเงินส่วนต่างข้าว งวด5 แล้ว  จ่ายเงินชาวนาวันไหน ดูรายละเอียดในคลิป

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างเงินประกันราคาข้าว งวด 5 ล่าสุด


ประกันรายได้เกษตรกรประกันรายได้ข้าวอัพเดทข่าว ประกันรายได้ข้าว ล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายใน นัดเคาะงวด 5 วันที่ 12 พ.ย. ชาวนารอลุ้นเลย รับเงินส่วนต่างสูงสุด 15,000 บาท/ตัน

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างเงินประกันราคาข้าว งวด 5 ล่าสุด

วิธีคำนวณเงินส่วนต่างข้าว งวด 5 ลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ ได้ กี่พัน กี่หมื่นบาท


กดฟังเพลง เจ้าไปยามอ้ายจน ลิ้งค์นี้ https://youtu.be/HLoLOH_esUE

กดดูคลิปช่องนี้ ได้ทุกคลิป เลือกดุเลย กดลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/channel/UCDk8JdwYs9YChLgVVnJFMYg/videos

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCDk8JdwYs9YChLgVVnJFMYg/joinn

วิธีคำนวณเงินส่วนต่างข้าว งวด 5 ลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ ได้ กี่พัน กี่หมื่นบาท

ธกส จะโอนเงินวันไหน เงินประกันรายได้งวดที่ 5 วิธีการคำนวนเงินขดเชยส่วนต่างส่วนต่าง ชาวนาฟังด่วน


ธกส จะโอนเงินวันไหน เงินประกันรายได้งวดที่ 5 วิธีการคำนวนเงินขดเชยส่วนต่างส่วนต่าง ชาวนาฟังด่วนประกันรายได้ข้าวเงินชดเชยชาวนาล่าสุด
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCOtVpkjWMdmC9WO14ih64dg/join
ลิ้งค์ดาวน์โหลด ตารางคำนวณเงินส่วนต่างข้าวทั้ง 5ชนิด งวดที่ 5https://drive.google.com/drive/folders/13AaZWAMOeOXsyVmhLQHZOdWeake0WH93?usp=sharing

ธกส จะโอนเงินวันไหน เงินประกันรายได้งวดที่ 5 วิธีการคำนวนเงินขดเชยส่วนต่างส่วนต่าง ชาวนาฟังด่วน

มาแล้ว \”งวดที่ 5\” เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวปี3 รอบที่ 1 ปีการผลิต 64/65


มาแล้ว \”งวดที่ 5\” เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวปี3 รอบที่ 1 ปีการผลิต 64/65
แชร์ข่าวเล่าเรื่อง มาตรการเยียวยา ประกันรายได้ข้าว
📌โดยเช็คเงินเข้าได้​ 5 ช่องทางดังนี้
1. เช็ค​สถานะโอนเงิน​ได้ที่ลิ้งค์​👇
https://chongkho.inbaac.com/
2. เช็คจากบัตร​ ATM
3. ปรับสมุด​เงินฝาด ที่ธนาคาร
4. กดสมัคร​เช็คเงิน​เข้าออกผ่านไลน์​ของ​ ธ.ก.ส.​ (ฟรี) โดยกดแอดเพื่อน​ ใช้​ไอดี @baccfamily
5. เช็คผ่าน​ แอฟ​พลิเคชัน​ Amobile ​ mobile banking ของ​ ธ.ก.ส.
📌เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 👉https://chongkho.inbaac.com/

มาแล้ว \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ส่วนต่าง

Leave a Comment