[Update] ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ เส้นทางสู่โค้ชมือ 1 ของไทย | อัจฉรา เจริญสุข – POLLICELEE

อัจฉรา เจริญสุข: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ เส้นทางสู่โค้ชมือ 1 ของไทย

โดย…วราภรณ์ เทียนเงิน

จากการทำงานเป็นแอร์โฮสเตสและได้ทำหน้าที่ฝึกอบรมในสายการบิน จึงเกิดความชอบในการทำหน้าที่ โค้ช ที่มีหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำแก่พนักงานในสายการบิน และเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสร้าง “บริษัท แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล”

“ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ภายหลังจากเรียนจบในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปทำงานในสายการบินนอร์ธเวสต์ ของประเทศสหรัฐ ในตำแหน่งแอร์โฮสเตส โดยสายการบินได้เปิดให้พนักงานสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นวิทยากร ในศูนย์อบรมพนักงาน จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ จากความชอบในการสอนอยู่แล้วและได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็นวิทยากร ทำหน้าที่ในศูนย์ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ควบคู่กับการทำงานแอร์โฮสเตส

“เราเป็นคนไทย แต่ต้องไปสอนหนังสือให้เจ้าของภาษา ต้องขอบคุณตัวเอง ที่สามารถก้าวออกมาจากความกลัว เลือกที่จะสร้างโอกาสและทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรสอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี” ดร.อัจฉรา กล่าว

จากการที่ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ทำให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด รวมถึงการได้ทำในสิ่งที่ชอบคือ การเป็นครูได้รู้จักวิทยากร โค้ชในต่างประเทศจำนวนมาก หลังจากนั้นก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นผู้จัดการ ทำหน้าที่ดูแล สจ๊วดและแอร์โฮสเตสในไทย และการเทรนนิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อมาไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก เมื่อเรียนจบแล้ว จึงคิดอยากให้น้องๆ ในทีมได้รับการโปรโมท ประกอบกับถึงจุดอิ่มตัว จึงตัดสินใจจะลาออก และเลือกทำสิ่งที่ชอบคือ การเปิดบริษัทเทรนนิ่ง

บริษัท แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดมาเป็นระยะเวลาร่วม 12 ปีแล้ว โดยระยะแรกจะเป็นการเปิดอบรมและเทรนนิ่ง เพื่อพัฒนาทั้งบุคลากร ผู้บริหาร และองค์กร ซึ่งหลักสูตรแรกคือ วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสอนวิธีการพูด ทำให้ผู้ที่เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันที โดยลูกค้าที่เข้ามาเรียนต่างตอบรับดี และมีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้มีการแนะนำต่อแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่

ส่งผลทำให้องค์กรได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จัก มีกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งในอดีตช่วง 10 ปีก่อนจะไม่มี

โซเชียลมีเดีย ทำให้การบอกปากต่อปากมีความสำคัญอย่างมาก โดยบริษัทไม่มีแผนกเซลส์ เพราะมีลูกค้าเข้ามาหาที่บริษัทเอง เมื่อบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้เริ่มขยายองค์กรและเพิ่มทีมงานภายใน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจะรับฟังทุกความต้องการและปัญหาของลูกค้า มาพัฒนาสู่หลักสูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการ หลังจากนั้นจึงเพิ่มหลักสูตรทั้งการเป็น โค้ช (Coaching) ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกค้า เน้นกลุ่มผู้บริหาร และพนักงานระดับสูง ที่จะสอนเทคนิคการเป็นโค้ชให้แก่ผู้นำ และมีวิธีการนำไปใช้้งานได้อย่างง่าย

ต่อมามีการเปิดหลักสูตรที่แนะนำองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพล มีผลต่อทุกองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับตัว การใช้เครื่องมือดิจิทัล เทคโนโลยี ปรับแนวคิดวิธีการทำตลาด รวมถึงต้องใช้นวัตกรรมในธุรกิจ ผสมกับการเป็นบริษัทที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคม

นอกจากนี้ ยังเป็น Master Trainer ระดับเอเชียอีกหลากหลายโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร เช่น Think on Your Feet®, Leading in the age of disruption, Coaching และอื่นๆ“ดร.อัจฉรา” กล่าวว่า การทำงานในตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ทุกวันคือความสุข เพราะเราได้ทำหน้าที่ในสิ่งที่ทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการให้เราไปร่วมพัฒนาแนะนำในด้านต่างๆ รวมถึงได้เห็นผลลัพธ์ของลูกค้าที่ได้ร่วมโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งเสียงตอบรับของลูกค้าที่กลับเข้ามาในองค์กร ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจ เราได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือคน อีกความประทับใจคือ ช่วงที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่ช่วยองค์กรแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย เรามีความภูมิใจได้ทำหน้าที่นี้ และทำโดยไม่ได้หวังผลกำไรแต่อย่างใด

“เราทำงานทุกวันมีความสุข รู้สึกประทับใจ ได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์ เราได้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรม ทุกคนต่างมีเสียงตอบรับที่ดีกลับมา และลูกค้าก็เป็นลูกค้าต่างเลือกกลับมาใช้บริการซ้ำ” ดร.อัจฉรา กล่าว

อีกสิ่งที่ทำให้องค์กรเติบโตต่อเนื่อง ยังมาจากการที่เราได้คัดเลือกหลักสูตร มุ่งเลือกหลักสูตรที่มีการทำวิจัยมาแล้ว มีข้อมูลครบถ้วน มีผลลัพธ์อย่างชัดเจน ประกอบกับการมีทีมงานภายใน และมีวิทยากร ที่ปรึกษา ทุกคนมีศักยภาพและมีความสามารถระดับสูง การร่วมทำงานเป็นทีม จึงเป็นพลังร่วมผลักดันองค์กรก้าวไปข้างหน้า ส่วนการโค้ช ทุกคนจะต้องมีแพสชั่นในเรื่องที่เราจะสื่อสารสอนให้ความรู้ ถ้าไม่มีแพสชั่นในการทำ ก็ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้

“ทุกวันนี้อยากจะตื่นขึ้นมาทำงานในทุกวัน เราอยากพบลูกค้า ให้คำแนะนำ ซึ่งบริษัทจะรับการโค้ช ให้แก่ผู้บริหารปีละประมาณ 6 คนเท่านั้น จะต้องโค้ชอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ส่วนการเทรนนิ่งให้แก่พนักงานองค์กรต่างๆ เฉลี่ยรวมประมาณ 4,000-5,000 คน/ปี” ดร.อัจฉรา กล่าว

พร้อมทิ้งท้ายว่า พร้อมผลักดันทำให้องค์กรเติบโต เพื่อให้เป็นบริษัทที่อยู่ในใจของลูกค้าต่อไป เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

///

ข้อมูล “บริษัท แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล”

บริษัทไทยที่ขับเคลื่อนให้องค์กรในประเทศไทยเติบโตมากมาย และที่สำคัญผู้บริหารหญิงคนเก่งยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF – International Coach Federation) เป็นคนไทยคนแรกที่พัฒนาหลักสูตรทักษะการโค้ชขั้นสูง ประเภท Continuous Coach Education (CCE) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล จาก ICF – International Coach Federation

อีกทั้งยังเป็นโค้ชสตรีไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเลือก โดย ดร.มาร์แชล โกลด์สมิท กูรูด้านการโค้ชและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอันดับหนึ่งของโลก ให้เป็นหนึ่งในร้อยโค้ชจากทั่วโลก (MG 100) ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาผู้นำและคืนประโยชน์สู่สังคมเป็นโครงการที่มีผู้สมัครกว่าหนึ่งหมื่นหกพันคนจากประเทศต่างๆ รวมถึงได้รับเลือกอย่างเป็นทางการ จาก ดร.มาร์แชล ให้เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการพัฒนาภาวะผู้นำ

“ดร.อัจฉรา” ถูกยกย่องว่าเป็นโค้ชมือหนึ่งของประเทศไทย และล่าสุดได้รับรางวัล Woman Leadership Award จาก Thailand’s Woman Leader Award 2018 รวมถึงยังได้รับรางวัลจากต่างประเทศมา 3 รางวัลแล้ว

เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า การทำงานในสิ่งที่รัก มีคุณค่า มีประโยชน์แก่คนอื่น จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีตามมาอย่างมากมาย

[NEW] “ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ” วางรากฐาน ความคล่องตัว สร้างความสุขที่ยั่งยืน | อัจฉรา เจริญสุข – POLLICELEE

หากพูดถึงวงการพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชผู้บริหาร สร้างผู้นำให้เพิ่มความเป็นโค้ช รวมถึงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ชื่อของ “ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AcComm & Image International Co., Ltd. และ Leadership & Coaching Solutions Co., Ltd. หรือเป็นที่รู้จักในนาม ACCOMM GROUP ถือเป็นผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) คนหนึ่งของวงการ

“สิบห้าปีที่ผ่านมาเราบริการลูกค้าในด้านการพัฒนาองค์กร ทีมงานและบุคลากร ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และพบกันแบบ Face-to-face รวมถึงระบบ Learning Ecosystem ที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ลูกค้าของเราได้เรียนรู้และพัฒนาได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือเมื่อไหร่” ซึ่ง ดร.อัจฉรา กล่าวถึงความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ โดยเฉพาะการเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือกให้

เข้ารับรางวัล #1 Coach in Asia – Marshall Goldsmith Leading Global Coaches Award ที่กรุงลอนดอน รวมถึงรางวัลหนึ่งในวิทยากรยี่สิบคนที่ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ โดย International Federation of Learning and Development “คิดว่าตนเองโชคดีค่ะ ตรงที่เป็นคนทำงานอะไรก็แล้วแต่ จะมีสองอย่างเสมอ คือโฟกัสและความสนุก โฟกัสทำให้เรามีความคืบหน้าในสิ่งที่ทำ และความสนุกเปิดประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้เราได้ค่ะ”

สำหรับเคล็ดลับความสำเร็จนั้น ซีอีโอหญิงคนเก่งเล่าว่าเธอมีเคล็ดลับอยู่ 3 ข้อด้วยกัน ข้อแรก ดิฉันเป็นคนชอบเรียนรู้และคิดต่อยอด โดยเฉพาะความรู้และทักษะใหม่ๆ ชอบอ่านและฟังจากผู้รู้และผู้ที่ประสบความสำเร็จ ตอนทำงานอยู่สายการบิน หัวหน้าเป็นชาวอเมริกัน วันเกิดทุกปีเธอจะซื้อหนังสือให้ เพราะเธอทราบว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเรา”

ส่วนข้อสอง คือการมีคนเก่งอยู่รายล้อม โดยเฉพาะก่อนสถานการณ์โควิด-19 ดิฉันเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศเสมอ ในห้องเรียนเวลาถูกรายล้อมไปด้วยคนเก่งๆ มีประสบการณ์เยอะ เป็นเรื่องน่าดีใจที่สุดว่าเราเลือกมาเรียนถูกคอร์ส ที่สำคัญเราชอบเรียนแบบ Proactive คือไม่นั่งฟังเฉยๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตั้งใจ เราจึงมักจะได้เครือข่ายใหม่ๆ ของผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน เป็นการทวีคูณความรู้ความสามารถไปในตัวค่ะ ตอนนี้เดินทางไม่ได้ก็เรียนแบบออนไลน์ไปก่อน”

และข้อที่สาม เธอเล่าว่า ต้องมีความเป็นต้นฉบับและคิดริเริ่มด้วยตนเอง (Originality) “ข้อมูลในปัจจุบันเยอะมาก มาจากทุกทิศทาง ไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่เราได้ยิน จะเชื่ออะไร ไม่เชื่ออะไร ต้องตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ก่อนว่าอะไรที่เหมาะสมกับบริบทของเรา อะไรเป็นการทำนาย อะไรเป็นการอธิบาย หรืออะไรที่เป็นความจริง และต่อให้เป็นความจริง มีคุณค่าและมีคุณธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี้ ถ้าไม่มีก็ไม่ควรนำมาใช้หรือต่อยอดใดๆ ซึ่งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเราเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองได้ด้วยการรับฟังและทำความเข้าใจ แต่เราจะเรียนรู้เรื่องใดๆ แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น เราต้องตั้งคำถามเก่งค่ะ”

สำหรับเรื่องของหลักการบริหารงาน ซีอีโอหญิงคนนี้บอกว่าการมีทีมงานดี มีความเข้าใจ และรู้เป้าหมายของงานและชีวิตก็มีส่วนสำคัญ “ดิฉันตั้งใจมากตั้งแต่เปิดบริษัทว่าขนาดขององค์กรของเราต้องเล็ก เน้นคุณภาพของทีมมากกว่าปริมาณคน เราต้องการสนิทกับทุกคนได้โดยง่าย และที่สำคัญต้องเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจได้เร็ว ต้องไม่ซับซ้อน น้องๆ ทุกคนในบริษัทโทรหาดิฉันได้โดยตรง ไม่ต้องขอนัดหมายผ่านผู้ช่วย ขณะเดียวกัน เรายังให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานอย่างมีระบบด้วย เพราะเราต้องการความสุขในการทำงานที่ยั่งยืน”

ในปีที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ เผชิญกับวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดร.อัจฉรา มีมุมมองในด้านนี้ว่า องค์กรต้องการภาวะผู้นำและทีมที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ดังนั้น “ภาวะผู้นำและทีมงานที่มีคุณสมบัติในสามด้านนี้คือ Engaged, Resilient และ Agile จะช่วยให้องค์กรรับมือกับวิกฤติต่างๆ ในอนาคตได้ดีขึ้น”

ดร.อัจฉรา อธิบายเสริมว่า “Engaged” หมายถึงทีมงานที่มุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานอย่างเต็มที่ ซึ่งข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ ผู้นำของแต่ละทีมจำเป็นต้องมีทักษะในการดึงดูดการมีส่วนร่วมของคนเก่งให้ได้ ขณะที่ “Resilient” หมายถึง ล้มแล้วลุกได้เร็ว และใช้ประโยชน์จากวิกฤติให้เป็นโอกาสให้ได้ และ “Agile” หมายถึง ความคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน รวมถึงพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

“ตอนนี้เป้าหมายต่อไปของเราคือการเป็น Enabler of Learning at the Speed of Business ให้กับลูกค้า และเป็นทีมที่ลูกค้ามองว่าเป็น Lifetime Partner ต่อไปค่ะ” ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนลูกค้าทั้งในยามทุกข์และสุข “เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสำเร็จยิ่งขึ้นค่ะ”

สั่งจองนิตยสาร Howe ฉบับที่ 102 โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่


14 สิงหาคม ค.ศ. 2020


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

14 สิงหาคม ค.ศ. 2020

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์สด คุณอัจฉรา เจริญสุข 20 พฤษภาคม 2560


รายการ “ชีวิตกับวิทยาศาสตร์\”
ผลิตรายการโดย : ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนรายการโดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกอากาศ : ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
คลื่น FM.92.5 MHz.

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ระหว่างเวลา : 15.10 16.00 น.

สัมภาษณ์สด คุณอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประเด็น วันมาตรวิทยาโลก และแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ดำเนินรายการโดย
คุณสิริหงส์ เกิดสมบุญ, คุณดวงเดือน เรืองจุติโพธิ์พาน
เทคนิคโดย
ทักสินธ์ พันธ์ศรี
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์สด  คุณอัจฉรา เจริญสุข    20 พฤษภาคม 2560

10 กรกฎาคม ค.ศ. 2020


10 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

15 กรกฎาคม ค.ศ. 2020


15 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

MOST NEWS ออกอากาศ 10/10/57 ช่วงที่ 4 MOST ISSUE


อาจารย์อัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ\” ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรมาตรวิทยาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ (Asia Pacific Metrology Programme : APMP) ติดตามได้จากสกู๊ปพิเศษ ในช่วง MOST ISSUE

MOST NEWS ออกอากาศ 10/10/57 ช่วงที่ 4 MOST ISSUE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อัจฉรา เจริญสุข

Leave a Comment