[Update] ตัวแปรศก.โลก : BDI = ค่าระวางเรือ | ค่า ระวาง เรือ bdi – POLLICELEE

ค่า ระวาง เรือ bdi: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้


*** 15_ตัวแปรศก.โลก : BDI = ค่าระวางเรือ_ล่วงหน้า


Http:// TarTar1210.WordPress.Com
     BDI คือ ราคา & การขยับๆ ตัว ของค่า… การขนส่งของวัดถุดิบพื้นฐาน อาทิ โลหะ , เมล็ด , เชื้อเพลิง , …
การเปลี่ยนแปลงของราคานี้ จะชี้ถึงความต้องการพืนฐานของ Global Supply & Demand Trends ปกติ ใช้ในการชี้อนาคต
การเติบโตของ… เศรษฐกิจโลก
     B D I หรือ Baltic Dry Index เป็นดัชนีอ้างอิงตัวหนึ่ง ที่หลายๆคนต้องดูว่า ราคาเท่าไหร่ๆ แล้ว เพื่อจะได้ประเมินใน
เรื่องของการลงทุนของตัวเองได้

   * Warrent Buffet เคยกล่าวไว้ว่า หากเรามองทิศทางของธุรกิจ… ไม่ออก เช่น หุ้นของกลุ่มTechnology แม้ว่า
หลายคนจะมองว่า เป็นหุ้นที่มีอนาคต >> เติบโตสูง แต่เมื่อ Buffet ไม่สามารถคาดการณ์ ผลการดำเนินงาน_ได้ชัดๆ ครับ
เนื่องจากมีปัจจัย_เสียว & ปัจจัย_เสี่ยง ในอนาคตสูง , ทำให้ Buffet ไม่สนใจลงทุนในหุ้น ดังกล่าว แต่ Buffet จะสนใจ –
ลงทุนในหุ้นพื้นฐาน ที่เห็นการเติบโตในระยะยาวๆ ค่อนข้างชัด ! ,  รู้ธุรกิจนั้น ทำอะไรอย่างชัดเจน ผุ้บริหารมีความโปร่งใส?
     นำมาปรับใช้กับ… กลุ่มเรือ ที่เป็น_วัฏจักร ว่า ถ้าอนาคตยังไม่รู้ว่า… ค่าระวาง จะดิ่งลงถึงจุดไหน หรือ ค่าระวาง เริ่ม
นิ่งๆ เมื่อใด หรือ ค่าระวางเริ่มเปลี่ยน Trend_เป็นขาขึ้นเมื่อใด? แบบนี้ถือว่า ยังเสี่ยงต่อการคาดการณ์… ผลประกอบการ
จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง หากจะเลือกลงทุนระยะยาวๆ

     คำว่า Baltic อาจจะมีหลายๆ คน เข้าใจว่ามันคือ ทะเล… Baltic ตรง รัสเซีย VS แถบๆยุโรป_ทางตอนเหนือ แต่ไม่ใช่
มันคือ ดัชนีที่ใช้กันทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในกลุ่มประเทศนั้นเท่านั้น เพราะถ้าพูดถึง ประวัติศาสตร์แล้วอังกฤษนั้น ชนชาตินี้ได้ –
สร้างอาณาจักรไปยัง… แดนไกล ค้าขายทางเรือมากมาย & เส้นทางที่อังกฤษค้าขายๆ มั่ก คือ ระหว่างอังกฤษ >>สหรัฐฯ
     ประวัติจริงๆ แล้ว มันมาจากชื่อร้านแห่งหนึ่งในกรุงLondon ชื่อว่า Baltick Coffee House จัดการขนส่งทางเรือระหว่าง
สถานที่นี้ไปยัง Virginia เพื่อค้าขายสินค้า Commodity ต่างๆ , บริเวณที่ตั้งของจุดเริ่มต้นของดัชนี BDI เนี่ย ปัจจุบันก็อยู่
ตรงระแวกที่เรียกว่า Bank ซึ่งเป็น ศก.ทางการเงินของกรุงLondon รวมถึงเป็นสถานที่ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ทั้งหลายด้วย อีก
เป็นจุดที่ตึกสวยๆ มากๆ

     หลักการของ BDI นั้น ก็ไม่ต่างจากอย่างอื่น… หร๊อก เวลาเราจะค้าขาย & ขนส่งทางเรือ ก็ต้องจ่ายค่า… ระวางเรือ
ซึ่งค่าระวางเรือนั้น ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จะต้องซื้อขายกันตาม Demand  VS  Supply ที่เกิดขึ้น
Ex.1  ทั้งโลก มีเรือ 1ลำ ขนส่งได้ 1หน่วย หากความต้องการในการขนส่งเพิ่มเป็น 2หน่วย >> ค่าระวางเรือ มันก็ต้องแพง
ขึ้นแน่ๆ , ถ้าไม่สร้างเรือใหม่ ก็ต้องขนให้ได้มากเที่ยวขึ้น หรือไม่ก็ต้อง ขึ้นๆๆ… ค่าระวางเรือ ให้สูงขึ้นตามความต้องการ
ทางการ… ขนส่ง

     คนเราเนี่ย เมื่อเห็นว่า เป็นสิ่งที่สำคัญ & มีความเสี่ยงจากราคาที่มัน ขึ้นๆลงๆ อยู่ตลอดๆ หากจะลดความเสียว & เสี่ยง
ก็อาจจะใช้การซื้อ… ค่าระวางเรือ_ล่วงหน้า เมื่อคาดว่ามันจะสูงขึ้น เพื่อจะได้ลดต้นทุนทางการขนส่ง เช่นเดียวกัน >>
แน่นอนมันก็เลย กลายเป็น Index ที่เอามาเกร็งกำไรอยู่กันทั้งวี่_ทั้งวัน
  * ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ยังค่า BDI ก็จะถูกลง เพราะไม่มีใครจะลงทุน ความต้องการสินค้านำเข้า_ส่งออก ก็จะลดๆๆ ลง ก็
มีผลต่อ… ค่าระวางเรือ เช่นเดียวกัน
     ใครจะลงทุน หรือ เกร็งกำไร กับเรื่อง… การขนส่ง ก็อย่าลืมดู BDI ด้วย !

Http:// www.TaladHoon.Com  ( คศ. 2,008 )  จาก K. Thawat
     1) ผมเคยอ่านเจอบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนี BDI กับผลกระทบของ… ค่าระวางเรือของเรือ PSL และ TTA
โดยเขาทำตาราง Plot ความสัมพันธ์ไว้ ปรากฏว่า มีความสัมพันธ์กันแบบ_มีนัยสำคัญ ทางสถิติเสียด้วย ดังนั้นคือ เหตุผล-
สำคัญที่ทำให้หากดัชนี BDI Index ยังเคลื่อนไหวปรับขึ้น_ปรับลง กันหวือหวา แบบนี้ๆ เรือเทกอง คงได้รับผลกระทบจาก
การดูแนวโน้มผลประกอบการผ่านดัชนี BDI Index
        สำหรับ RCL เป็น เรือ_ตู้Container ซึ่งการนำ BDI มาเปรียบเทียบกับแนวโน้มอาจจะยังไม่ชัดเจน ใน Research
ก็ไม่ได้เทียบเคียงไว้ให้ แต่เท่าที่สังเกต คือ ผลกระทบของ… ค่าระวางเรือ_Container จะ… ปรับตัวช้ากว่า…  เรือ_เทกอง

      2) ถ้าหากยังเลือกกลุ่มลงทุน_กลุ่มเรือ โดยดูจาก PE ปัจจุบัน หรือ มูลค่าหุ้นทางบัญชี เป็นตัวกำหนด อาจทำให้ –
ประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริง… ลำบากส์ ดังนั้น ทางออกการลงทุนเป็นแบบนี้
      2.1 �ต้องบริหารความเสี่ยง โดยการ Short Against Port ไปเรื่อยๆ ตามวิธีของ คุณ… จะเด็จ แต่เนื่องจากตรงนี้อยู่ –
ตรงช่วงเป็น… เหว แล้ว ยังเป็น… เหว ลึกอยู่  ดังนั้น ต้องดู Technics + แนวรับ ประกอบด้วย
      2.2 �เปลี่ยนไปเล่นหุ้นตัวอื่น แทนตัวที่ยังมีพื้นฐานในอนาคต ที่เติบโตดี แล้วเผ้าสังเกต กลุ่มเรือ เป็นระยะๆ จนกว่า
Trend จะเปลี่ยนจึงค่อยเข้ามาลงทุน

  * การคำนวณดัชนี Baltic นั้น จะทำการหยั่งเสียงจาก Broker ของ Baltic เพื่อถามต้นทุนของคลังสินค้า & ค่าขนส่งของ
Raw Material ในทุกๆ เส้นทาง_ทั่วโลก โดยดัชนีจะนำการขนส่ง Raw Material เช่น สินแร่เหล็ก , วัสดุก่อสร้าง , ถ่านหิน
หรือ เมล็ดพืช มาคำนวณ เท่านั้น ไม่นำ การขนส่งสินค้าที่เป็น Finish Goods เข้ามาคำนวณในดัชนี & นำค่าระวางของ…
เรือ_เทกอง มาใช้ในการคำนวณ เท่านั้น โดยดัชนี Baltic Index นั้นมีอยู่ 4ดัชนี ซึ่งจำแนกด้วยขนาดของเรือ คือ

     1) The Baltic Handymax Index (BHMI) นำค่าระวาง เฉลี่ย_บนเส้นทางเดินเรือหลักๆ ทั้งแบบ Voyage & Time
Charter  >>  เฉพาะการเช่าเรือ_ขนาด Handymax มาคำนวณ… ดัชนี
     2) The Baltic Panamaz Index    (BPI)   นำค่าระวาง เฉลี่ย_บนเส้นทางเดินเรือหลักๆ ทั้งแบบ Voyage & Time
Charter  >>  เฉพาะการเช่าเรือ_ขนาด Panamax มาคำนวณ… ดัชนี
     3) The Baltic Capesize Index     (BCI)   นำค่าระวาง เฉลี่ย_บนเส้นทางเดินเรือหลักๆ ทั้งแบบ Voyage & Time
Charter  >>  เฉพาะการเช่าเรือ_ขนาด Capesize  มาคำนวณ… ดัชนี
  * 4)  The Baltic Dry Index           (BDI)   คำนวณ     เฉลี่ยๆ จาก BHMI, BPI & BCI ซึ่งเป็นดัชนี แสดงภาพรวม
ของ ค่าระวาง ของ… ทุกขนาดของเรือ นั่นเอง

� � �ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะสังเกตได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Baltic Dry Index จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ –
ราคาหุ้น_กลุ่มเดินเรือ โดยเฉพาะ PSL และ TTA �ดัชนีนี้ เป็นดัชนีที่คำนวณจากค่าระวางที่เป็นธุรกิจเดียวกัน กับบริษัทฯ
ทั้งสองโดยตรง ซึ่งจะช่วยบอกถึง แนวโน้มความเคลื่อนไหวของราคา… ค่าระวาง ณ. ขณะนั้น โดยทั้ง TTA และ PSL มี –
รายได้หลักจาก… ค่าระวาง ดังกล่าว
    ดังนั้น หากแนวโน้มของดัชนี เป็นขาขึ้น หรือ ขาลง นั่นก็จะสะท้อนถึง… ผลประกอบการของบริษัททั้งสอง ในทิศทาง
เดียวกันได้ โดย
    4.1 สำหรับ TTA นักลงทุนสามารถนำดัชนี BHMI มาพิจารณาร่วมด้วย
    4.2 สำหรับ PSL  เนื่องจาก ขนาดเรือ_PSL ดำเนินธุรกิจ ไม่ได้ใช้คำนวณในดัชนี BDI ทุกๆ ดัชนี  แต่นักลงทุนสามารถ
นำดัชนี JE Hyde Shipping Index (JEHSI) ซึ่งเป็นดัชนีที่นำ… ค่าระวางของเรือ Handysize มาคำนวณ ซึ่งเป็น ขนาด  –
กองเรือที่ PSL ดำเนินธุรกิจอยู่
    4.3 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ค่าระวาง อยู่ในระดับสูง TTA และ PSL นั้นได้มีการเซ็นสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวกับ –
ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ ของ กองเรือของตน จึงทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนี ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท –
เท่าใดนัก
    4.4 ส่วน RCL นั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรง เช่นเดียวกับ TTA และ PSL เนื่องจาก RCL ดำเนินธุรกิจเดิน เรือ_ตู้
Container ซึ่งไม่มีใช้ในการคำนวณในดัชนี นี้เลย แต่อย่างไรก็ตาม การธุรกิจการเดินเรือ_Container ส่วนใหญ่เป็น การ  –
ขนส่งสินค้าที่ ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว(Finish Good) ดังนั้น หากการขนส่ง Raw Material มีความต้องการสูง นั่นก็จะส่งผล
ให้ปริมาณความต้องการการขนส่ง Finish Good มีสูงด้วยเช่นเดียวกัน *

&nbsp&nbsp

จากคุณ
:
ศิษย์ซุนวู

เขียนเมื่อ
:
23 ม.ค. 55 09:03:18

[NEW] Are you a robot? | ค่า ระวาง เรือ bdi – POLLICELEE

Why did this happen?

Please make sure your browser supports JavaScript and cookies and that you are not blocking them from loading. For more information you can review our Terms of Service and Cookie Policy.


ຮອບຊີງຊະນະເລີດ ເຮືອ 55 ສີພາຍ ເທບພອນໄຊ ພົບກັບ ເທບມີໄຊ


ຮອບຊີງຊະນະເລີດ ເຮືອ 55 ສີພາຍ ເທບພອນໄຊ ພົບກັບ ເທບມີໄຊ ທີ່ ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ຮອບຊີງຊະນະເລີດ ເຮືອ 55 ສີພາຍ ເທບພອນໄຊ ພົບກັບ ເທບມີໄຊ

PSL ลุ้นเทิร์นอะราวด์ ขยายกองเรือรับค่าระวางเรือพุ่ง


Market Wise ช่วง Sniper ส่องกล้องหุ้น PSL ลุ้นเทิร์นอะราวด์ ขยายกองเรือรับค่าระวางเรือพุ่ง \”กรุงเทพธุรกิจทีวี\” 11257

PSL ลุ้นเทิร์นอะราวด์ ขยายกองเรือรับค่าระวางเรือพุ่ง

กรณีศึกษา ค่าระวางเรือ \”BDI\” หุ้นเด้ง จะเกิดได้อย่างไร? (part1/3)


ติดตาม เรื่องกรณีศึกษาการเทรดได้
.
Line OA : @nitta21 (จากเพจเล่าเรื่องหุ้น)
.
👍วันนี้เสนอเรื่อง การหา รอบวัฏจักร ค่าระวางเรือ
ไปต่อยอดความคิดเอานะครับ….หุ้นเด้งใช่ป่าว?
.
👍เสริม! ซีรีส์…แนะนำนักเทรดมือใหม่ กลายเป็นมือทอง
คลิปสั้น Ep01 จนถึง Ep07…มีต่อเรื่อยๆ
.
มีประโยชน์ฝาก แชร์บอกต่อได้คนที่รักได้ครับ 😘
.
ช่องทางการติดตาม
FB : https://www.facebook.com/NitTa21.Stock.TFEX/
LineOA : @nitta21
Youtoub : เต่า เล่าเรื่องหุ้น
.
สนใจเรียนกับเจ้าของเพจ
เนื้อหาเข้มข้น100% ดูรายละเอียดด้านล่าง
https://www.facebook.com/646696965749811/posts/992743891145115/?d=n
.
LINEOA เพิ่มทักษะการเทรด หุ้นเด้ง

กรณีศึกษา ค่าระวางเรือ  \

ผู้ส่งออกร้องสหรัฐฯแก้ ’ค่าระวางเรือ’ แพง


ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ชัยชาญ เจริญสุข ระบุ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการการเดินเรือแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดยขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาการปรับขึ้นค่าระวางเรือ และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าในเส้นทางการค้าหลัก อาทิ สหรัฐฯ  และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเด็นที่ สรท. พยายามผลักดันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรระหว่างประเทศ

ผู้ส่งออกร้องสหรัฐฯแก้ ’ค่าระวางเรือ’ แพง

SEASON 2 EP.9 ตอน ปัจจัยในการกำหนดอัตราค่าระวางเรือ ( Freigth )


เนื่องจากการขนส่งทางทะเลมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมีความประหยัดเมื่อเทียบกับปริมาณการขนส่งที่เท่ากันกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ทีนี้ ปัจจัยในการกำหนดอัตราค่าระวางเรือจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น …อยากรู้ต้องดูเราค่ะ
ขอฝากกด 👍👍👍
เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ
🙏ขอบคุณค่ะ😊

SEASON 2 EP.9 ตอน ปัจจัยในการกำหนดอัตราค่าระวางเรือ ( Freigth )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ค่า ระวาง เรือ bdi

Leave a Comment