[Update] นพดล ปิ่นสุภา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | นพดล ปิ่นสุภา – POLLICELEE

นพดล ปิ่นสุภา: คุณกำลังดูกระทู้

รับชมเรื่องราวของ “คุณนพดล ปิ่นสุภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เราจะพาคุณไปดูนวัฒกรรมใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนโลกกันที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง พบกับนวัตกรรมสุดล้ำอย่างทุ่นโซล่าลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีนงใต้!! นวัตกรรมที่จะมาช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึงหนึ่งหมื่นตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เต็มเกาะเสม็ดทั้งเกาะ! และยังมีอีกหลากหลายนวัตกรรมล้ำๆที่สร้างสรรค์มาเพื่อโลกและมวลมนุษย์
รับชมได้ติดตามรายการเปอร์สเปคทิฟ ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น. ทางช่อง 9MCOT HD (เลข30) และ Facebook Live #PerspectiveTV #JSLGlobalMedia

Meet Mr.Noppadol Pinsupa, the President and CEO of IRPC PCL. PERSPECTIVE takes you to the IRPC Industrial Zone in Rayong to see innovations that will change the world. Get to see the most innovative technology, like the biggest floating solar buoys in South East Asia. Innovations that could reduce the number of greenhouse gases up to ten thousand tons per year, or is equivalent to completely covering Ko Samet with trees. Find out about many other innovative innovations that were invented for the world and humanity.

Tune in to PERSPECTIVE on Sundays at 10 p.m. on 9MCOT HD (30) and PERSPECTIVETV Facebook Live.

———————————————————————————————-
ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
เจาะใจออนไลน์ : http://www.johjaionline.com
Official Web : http://www.jslsquare.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia

Copyright©2020 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
E-Mail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

———————————————————————————————-
ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
เจาะใจออนไลน์ : http://www.johjaionline.com
Official Web : http://www.jslsquare.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia

Copyright©2020 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
E-Mail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

[Update] DNA Transformation สร้างได้ไม่ยาก เพียงแค่เข้าใจเป้าหมาย | นพดล ปิ่นสุภา – POLLICELEE

โดย นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี

DNA Transformation เป็นโครงการที่ IRPC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ด้วยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะสร้างเสริมให้คนในองค์กรมีคุณลักษณะ 7 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Power of GDP” ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่เป้าหมาย บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียในปี 2563

IRPC ปักธงที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียในปี 2563 เพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ “Power of GDP” ที่ประกอบด้วย 3 ขุมพลัง ได้แก่

Power of Growth: พลังแห่งการเติบโตด้วยการขยายขอบเขตการลงทุน สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและการพัฒนาธุรกิจ

Power of Digital: พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล การนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรทั้งระบบ

Power of People: พลังแห่งทรัพยากรบุคคล การสร้างคนให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรในทุกมิติ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนตามเป้าหมาย

“ผมมีความเชื่อมั่นว่าการจะนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านในการจัดการองค์กร ทั้งในด้านความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร การทำธุรกิจที่มีทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การมีกลไกในการประเมินองค์กรเพื่อการพัฒนา และส่วนสุดท้ายที่มีความสำคัญที่สุด คือวัฒนธรรมองค์กร โดยมี DNA ของคนในองค์กรเป็นตัวผลักดัน”

ด้วยเหตุนี้ IRPC จึงจำต้องริเริ่มปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินธุรกิจ ด้วยการอาศัยพลังความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายในการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศพร้อมกับนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ บนพื้นฐานการทำงาน ที่มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างไรก็ตาม การที่จะผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่อุดมการณ์เช่นนั้น จะต้องถ่ายทอดค่านิยมมาเป็นความเชื่อ แนวปฏิบัติ และ DNA ของคนในองค์กร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน เพราะเมื่อใดที่พนักงานหรือผู้บริหารเกิดความลังเลสงสัย และมีความจำเป็นต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะใช้หลักการ DNA ที่จะช่วยในการตัดสินใจดำเนินการได้อย่างมีทิศทาง

DNA Transformation-irpcDNA ของพนักงาน IRPC ประกอบด้วย คุณลักษณะที่สำคัญ 7 ประการ ได้แก่

o Individual Ownership คิดและทำเหมือนเจ้าของ
o Result-Oriented มุ่งผลลัพธ์
o Promise and Deliver รักษาสัญญา
o Continuous Improvement พัฒนาต่อเนื่อง
o Do things together ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
o No Bias จริงใจ สื่อสารตรงไปตรงมา
o Actively solve the problem แก้ไขปัญหาเชิงรุก

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน DNA อย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด IRPC จึงได้ริเริ่มทำโครงการ DNA Transformation โดยมีรายละเอียด 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA ใหม่ของคน IRPC ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร (Foster understanding and conviction)

2. การสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่สนับสนุน DNA ใหม่ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจะได้รับการประเมินผลงาน ทั้งด้าน Results Competency และ Core Value (DNA ใหม่) นำไปสู่การให้ผลตอบแทน (rewards) ที่สะท้อนผลการทำงานได้อย่างแท้จริง (Reinforce with formal mechanisms)

3. การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาระบบ KM เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร (Develop talent and skills)

4. ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างและจุดเริ่มต้นของการผลักดัน DNA ใหม่ ในองค์กร (Role modeling)

วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากความเชื่อและค่านิยมที่หล่อหลอมในองค์กรจะปลูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพียง ‘บทบัญญัติ’ ให้ท่องจำ

โดย IRPC DNA คือ สิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ ให้พร้อมสู่โลกการทำงานยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัว ซึ่งเป็นความท้าทาย สำหรับการเป็นผู้บริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการบริหารบุคลากรไม่สามารถมองแบบแยกส่วนได้ แต่ควรจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย กลยุทธ์ คน และงาน

เมื่อทุกคนในองค์กรมีความเชื่อ ความเข้าใจใน DNA แบบที่องค์กรต้องการ จะทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ Performance Base Culture ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะรับรู้ได้ว่า IRPC เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์มีความน่าเชื่อถือ และมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด


GPSC “เรือธง” ธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ตอนที่ 1


สัมภาษณ์ : คุณนพดล ปิ่นสุภา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC
เรื่อง : GPSC “เรือธง” ธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ตอนที่ 1

รายการ เป็นเงินเป็นทอง ออกอากาศทาง CAT CHANNEL ช่อง 190
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.00 น.
ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

GPSC “เรือธง” ธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ตอนที่ 1

เพชรพิณทอง ตอน สนุก95ฮา96บักหลอด บันทึกการแสดงสด (ตอนแรก)


เพชรพิณทอง ตอน สนุก95ฮา96บักหลอด บันทึกการแสดงสด (ตอนแรก)

เพชรพิณทอง ตอน สนุก95ฮา96บักหลอด บันทึกการแสดงสด (ตอนแรก)

Jincheng Zhang – Excuse I Love You (Instrumental Song) (Background Music) (Official Music Audio)


Jincheng Zhang’s other main YouTube channel: Jincheng Zhang Second Channel: https://www.youtube.com/c/JinchengZhangSecondChannel
Spotify: https://open.spotify.com/artist/7bvzpSoswlsWCICBdWhs99
Apple: https://music.apple.com/us/artist/jinchengzhang/1286819522
Amazon: https://www.amazon.com/s?k=Jincheng+Zhang\u0026i=digitalmusic\u0026searchtype=ss\u0026ref=ntt_srch_drd_B075QND2CR
Jincheng Zhang brand clothing and daily necessities: https://jinchengzhang.creatorspring.com/
If you have anything to contact me, please contact me through my email: jinchengzhangiloveyou@gmail.com, thank you.

🔔 Subscribe \u0026 make sure to enable all push notifications! 🔔

Instagram: https://www.instagram.com/jincheng_zhang_official/
Facebook: https://www.facebook.com/SingerJinchengZhang/?notif_id=1524067692209352\u0026notif_t=page_user_activity\u0026ref=notif
Twitter: https://twitter.com/JinchengZhangJ
Click here to donate to Jincheng Zhang now https://www.paypal.me/JinchengZhang1
Or send money to my PayPal account: jinchengzhangiloveyou@gmail.com

If you have anything to contact me, please contact me through my email: jinchengzhangiloveyou@gmail.com, thank you.

I really hope you guys enjoy my music and videos♥
Let us change the world together, come on. Jincheng Zhang’s other main YouTube channel: Jincheng Zhang Second Channel: https://www.youtube.com/channel/UClQmf_IiEk2sQAyRUsZPs9A
Spotify: https://open.spotify.com/artist/7bvzpSoswlsWCICBdWhs99
Apple: https://music.apple.com/us/artist/jinchengzhang/1286819522
Amazon: https://www.amazon.com/s?k=Jincheng+Zhang\u0026i=digitalmusic\u0026searchtype=ss\u0026ref=ntt_srch_drd_B075QND2CR
Jincheng Zhang brand clothing and daily necessities: https://jinchengzhang.creatorspring.com/
If you have anything to contact me, please contact me through my email: jinchengzhangiloveyou@gmail.com, thank you.

🔔 Subscribe \u0026 make sure to enable all push notifications! 🔔

Instagram: https://www.instagram.com/jincheng_zhang_official/
Facebook: https://www.facebook.com/SingerJinchengZhang/?notif_id=1524067692209352\u0026notif_t=page_user_activity\u0026ref=notif
Twitter: https://twitter.com/JinchengZhangJ
Click here to donate to Jincheng Zhang now https://www.paypal.me/JinchengZhang1
Or send money to my PayPal account: jinchengzhangiloveyou@gmail.com

If you have anything to contact me, please contact me through my email: jinchengzhangiloveyou@gmail.com, thank you.

I really hope you guys enjoy my music and videos♥
Let us change the world together, come on. Spotify: https://open.spotify.com/artist/7bvzpSoswlsWCICBdWhs99
Apple: https://music.apple.com/us/artist/jinchengzhang/1286819522
Amazon: https://www.amazon.com/s?k=Jincheng+Zhang\u0026i=digitalmusic\u0026searchtype=ss\u0026ref=ntt_srch_drd_B075QND2CR
Jincheng Zhang brand clothing and daily necessities: https://jinchengzhang.creatorspring.com/
If you have anything to contact me, please contact me through my email: jinchengzhangiloveyou@gmail.com, thank you.

🔔 Subscribe \u0026 make sure to enable all push notifications! 🔔
Check out our Top 10 videos!
Jincheng Zhang Capable (Instrumental Version) (Official Audio):
https://youtu.be/ZCb1DuEBZHU
Jincheng Zhang Background (Instrumental Version) (Official Audio)
https://youtu.be/uQ16dggy3Q
Jincheng Zhang Excuse I Love You (Instrumental Song) (Background Music) (Official Music Audio)
https://youtu.be/Ko8JbzD3LFQ
Jincheng Zhang Oneself (Instrumental Version) (Official Audio)
https://youtu.be/qe9RTqSFNas
Jincheng Zhang Comprehensive (Instrumental Version) (Official Audio)
https://youtu.be/ILS19jn71Bo
Jincheng Zhang Eleven I Love You (Instrumental Song) (Background Music) (Official Music Audio)
https://youtu.be/FwXfRnEb1oU
Jincheng Zhang Virtue (Instrumental Version) (Official Audio)
https://youtu.be/ExNTzgamHFA
Jincheng Zhang Farewell (Instrumental Version) (Official Audio)
https://youtu.be/suUM3Jo5mPY
Jincheng Zhang Sportsman (Instrumental Version) (Official Audio)
https://youtu.be/q77NA3UEaD0
Jincheng Zhang Elephant I Love You (Instrumental Song) (Background Music) (Official Music Audio)
https://youtu.be/HwhSRBeB0XU

Instagram: https://www.instagram.com/jincheng_zhang_official/
Facebook: https://www.facebook.com/SingerJinchengZhang/?notif_id=1524067692209352\u0026notif_t=page_user_activity\u0026ref=notif
Twitter: https://twitter.com/JinchengZhangJ
Click here to donate to Jincheng Zhang now https://www.paypal.me/JinchengZhang1
Or send money to my PayPal account: jinchengzhangiloveyou@gmail.com

If you have anything to contact me, please contact me through my email: jinchengzhangiloveyou@gmail.com, thank you.

I really hope you guys enjoy my music and videos♥
Let us change the world together, come on.

Jincheng Zhang - Excuse I Love You (Instrumental Song) (Background Music) (Official Music Audio)

ตลกคณะเพชรพิณทอง หนิ่งหน่อง ตอน ซามูไรพ่อลูกอ่อน หนิงหน่องพาม่วน


ตลกคณะเพชรพิณทอง หนิ่งหน่อง ตอน ซามูไรพ่อลูกอ่อน หนิงหน่องพาม่วน
เพชรพิณทอง หนิงหน่องพาม่วน

ตลกคณะเพชรพิณทอง หนิ่งหน่อง ตอน ซามูไรพ่อลูกอ่อน หนิงหน่องพาม่วน

หนิ่งหน่องใบ้หวย วันหวยออก หนิงหน่องพาม่วน / ตลกคณะเพชรพิณทอง


หนิ่งหน่องใบ้หวย วันหวยออก หนิงหน่องพาม่วน / ตลกคณะเพชรพิณทอง

หนิงหน่องพาม่วน เพชรพิณทอง

หนิ่งหน่องใบ้หวย วันหวยออก หนิงหน่องพาม่วน / ตลกคณะเพชรพิณทอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นพดล ปิ่นสุภา

Leave a Comment