[Update] บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | พัฒน สิน – POLLICELEE

พัฒน สิน: คุณกำลังดูกระทู้

ธพส. คว้ารางวัลระดับโลก Global District Energy Climate Awards ต้นแบบอาคารภาครัฐประหยัดพลังงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ ที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่น ประเภท District Energy in Developing Countries ในการประกวด Global District Energy Climate Awards ครั้งที่ 7      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
          ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ธพส. ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ และผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบอาคาร และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ธพส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงในด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
          ล่าสุด ธพส. ได้คว้ารางวัลโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่น ประเภท District Energy in Developing Countries ในการประกวด Global District Energy Climate Awards ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asian Pacific Urban Energy Association จากการส่งผลงานอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เข้าร่วมประกวด โดยแนวคิดพื้นฐานของ District Energy (DE) คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมืองหรือชุมชน การนำพลังงานส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ ไม่ให้พลังงานนั้นสูญเปล่า เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
          สำหรับรางวัล District Energy in Developing Countries ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ได้มีการมอบรางวัลในประเภทนี้ จะมอบให้กับโครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งยังไม่มีตลาดสำหรับการซื้อขายพลังงานในท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการนำพลังงานกลับมาใช้ซ้ำ และการลดผลกระทบต่อชุมชน
          บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน รวมถึงระบบทำความเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานในอาคาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงร้านค้า และลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้อาคารประหยัดพลังงานโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ ทำให้สามารถลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด ในปี 2563 ได้ถึง 107,305.3 MWh ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 46,892.41 ตัน ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 4.07 ล้านบาท จากความสำเร็จในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ต่อยอดสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 660,000 ตารางเมตร อีกด้วย
          ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “การได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้ เป็นภาพสะท้อนถึงความสำเร็จของภาครัฐในการเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ธพส. มุ่งมั่นทำมาอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน”


[Update] บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | พัฒน สิน – POLLICELEE

ธพส. คว้ารางวัลระดับโลก Global District Energy Climate Awards ต้นแบบอาคารภาครัฐประหยัดพลังงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ ที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่น ประเภท District Energy in Developing Countries ในการประกวด Global District Energy Climate Awards ครั้งที่ 7      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
          ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ธพส. ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ และผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบอาคาร และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ธพส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงในด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
          ล่าสุด ธพส. ได้คว้ารางวัลโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่น ประเภท District Energy in Developing Countries ในการประกวด Global District Energy Climate Awards ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asian Pacific Urban Energy Association จากการส่งผลงานอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เข้าร่วมประกวด โดยแนวคิดพื้นฐานของ District Energy (DE) คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมืองหรือชุมชน การนำพลังงานส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ ไม่ให้พลังงานนั้นสูญเปล่า เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
          สำหรับรางวัล District Energy in Developing Countries ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ได้มีการมอบรางวัลในประเภทนี้ จะมอบให้กับโครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งยังไม่มีตลาดสำหรับการซื้อขายพลังงานในท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการนำพลังงานกลับมาใช้ซ้ำ และการลดผลกระทบต่อชุมชน
          บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน รวมถึงระบบทำความเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานในอาคาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงร้านค้า และลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้อาคารประหยัดพลังงานโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ ทำให้สามารถลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด ในปี 2563 ได้ถึง 107,305.3 MWh ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 46,892.41 ตัน ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 4.07 ล้านบาท จากความสำเร็จในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ต่อยอดสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 660,000 ตารางเมตร อีกด้วย
          ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “การได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้ เป็นภาพสะท้อนถึงความสำเร็จของภาครัฐในการเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ธพส. มุ่งมั่นทำมาอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน”คนอ่อนไหวกําลังใจสําคัญที่สุด – มิน กันตพัฒน์ | ลูกทุ่งสู้ฟัด | 12 ก.ค. 62


เปิดศึกครั้งใหม่เตรียมเสิร์ฟความสนุกเอาใจคอลูกทุ่งกันแบบไม่มีกั๊กสำหรับ “ลูกทุ่งสู้ฟัด” ซึ่งได้ 3 สุดยอดกรรมการที่คว่ำหวอดในวงการเพลงลูกทุ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และ ประสบการณ์ ศึกนี้เรียกว่าต้องสู้กันเป็นคู่ บู๊กันเพลงต่อเพลง เพื่อชิงเงินรางวัล 500,000 บาท
ทุกเย็นวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง GMM25

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คนอ่อนไหวกําลังใจสําคัญที่สุด - มิน กันตพัฒน์ | ลูกทุ่งสู้ฟัด | 12 ก.ค. 62

พุฒ update ครัวโฉงฉ่าง🤣 เข้าครัวช่วงกักตัว covid


พุฒ update  ครัวโฉงฉ่าง🤣 เข้าครัวช่วงกักตัว covid

มือใหม่ Turn Pro กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน ตอนที่ 11-2


เรียนรู้การจัดพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จไปกับบล. โนมูระ พัฒนสิน ในรายการมือใหม่ Turn Pro ทุกวันอังคาร เวลา 17.3018.00 น. ช่อง Money Channel
ลงทะเบียนรับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ ที่นี้ : http://www.nomuradirect.com/th/newspromotion/seminarformmoneychannel.aspx?id=347

มือใหม่ Turn Pro กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน ตอนที่ 11-2

มือใหม่ Turn Pro กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน ตอนที่ 38-1


เรียนรู้การจัดพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จไปกับบล. โนมูระ พัฒนสิน ในรายการมือใหม่ Turn Pro ทุกวันอังคาร เวลา 17.3018.00 น. ช่อง Money Channel
ลงทะเบียนรับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ ที่นี้ : http://www.nomuradirect.com/th/newspromotion/seminarformmoneychannel.aspx?id=347

มือใหม่ Turn Pro กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน ตอนที่ 38-1

จับโกหก “สมยศ” : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.111


หัวโจกเปลี่ยนความเร็วรถ “คดีบอส” กับการโกหกหน้าด้าน
ติดตามคลิป VDO เพิ่มเติมได้ที่
Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิ: https://www.facebook.com/sondhitalk/
Website: https://www.sondhitalk.com
Podcast Sondhitalk: https://sondhitalk.podbean.com/

จับโกหก “สมยศ” : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.111

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ พัฒน สิน

Leave a Comment