[Update] ปลดนักบิน-ลูกเรือ 2.3 พันคน! ‘บิ๊กการบินไทย’ ร่อนสารแจงพนง.-ขอไม่ฟ้องร้องกัน | ข่าวการบินล่าสุด – POLLICELEE

ข่าวการบินล่าสุด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

‘การบินไทย’ เตรียมลด ‘นักบิน-ลูกเรือ’ กว่า 2,300 คน รับแผนฟื้นฟูกิจการฯ คาดปี 64-65 ใช้เครื่องบิน 29-38 ลำ ส่วนนักบินและลูกเรือที่ได้อยู่ต่อ จะรับเงินเดือนน้อยลงเหตุสลับกันบิน

……………….

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา น.ต.อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งสาร ‘DO Message’ ถึงนักบิน ลูกเรือ และพนักงานสังกัดสายปฏิบัติการ ในนาม ‘กัปตันอ๋อย DO’ โดยสารดังกล่าวระบุถึงตัวเลขการลดจำนวนนักบิน ลูกเรือ และพนักงานสังกัดสายปฏิบัติการลง 2,558 คน หรือจาก 6,635 คน เหลือ 4,077 คน

ทั้งนี้ เฉพาะตำแหน่งนักบินและลูกเรือ จะลดจำนวนลงจาก 6,235 คน เหลือ 3,905 คน หรือลดลง 2,330 คน

ประกอบด้วย 1.ลดจำนวนนักบินจาก 1,335 คน เหลือ 905 คน หรือลดลง 430 คน 2.ลดจำนวนลูกเรือจาก 4,900 คน เหลือ 3,000 คน หรือลดลง 1,900 คน และ3.ลดจำนวนพนักงาน Back office จาก 400 คนเหลือ 172 คน ทั้งนี้ การลดจำนวนนักบินและลูกเรือ รวมถึงพนักงาน Back office ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการฯในช่วง 2 ปีแรก หรือปี 2564-2565 ที่คาดว่าจะใช้เครื่องบิน 29-38 ลำ จากปี 2562 ที่ใช้เครื่องบิน 83 ลำ

“ปีแรก 2021 นักบิน Active รับเงินเดือน 60% เพื่อแบ่งเงินเดือนให้นักบิน Non Active รับ 30% ส่วนลูกเรือ สลับกันมาบินทั้ง 3,000 คน เช่น บิน 3 เดือนหยุด 9 เดือน ส่วนพนักงาน Back office บางคนยังอยู่กับ DO บางคนไปสมัครในหน่วยงานอื่นๆที่ Job เดิมมาจากสาย DO แต่ย้ายไปสังกัด EVP อื่นๆ ทั้งนี้ นักบิน ลูกเรือ พนักงาน Back office ที่แสดงความจำนง แต่ไม่ได้ไปต่อ สามารถสมัครเข้าโครงการ MSP B,C หรือเข้าไปอยู่ใน Project New Sky (ฟ้าใหม่)” เนื้อหาส่วนหนึ่ง ‘DO Message’ ระบุ

เนื้อหา ‘DO Message’ ระบุด้วยว่า สำหรับนักบิน ลูกเรือ ที่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับคะแนนที่ได้รับ หรือรู้สึกไม่เชื่อมั่นในผลคะแนนสามารถขอดูข้อมูลได้ หรือหากคิดว่าข้อมูลมีความผิดพลาด ฝ่าบบริหารนักบินและลูกเรือยินดีพิจารณาให้อย่างเป็นธรรม

“พวกเรา คือ พี่น้อง TG ด้วยกัน มีพ่อแม่ คนเดียวกัน คือ การบินไทย การบินไทย คือ อู่ข้าวอู่น้ำที่ดูแลเราและครอบครัวมาตลอด 61 ปี วันที่พ่อแม่มีสตางค์ ให้ค่าขนมเราเต็มที่ วันนี้พ่อแม่มีหนี้สินเป็นแสนล้าน การบินไทยมีเรื่องราวมากมาย เราทุกคนช่วยกันหาทางออก ไม่ฟ้องร้องกัน” DO Message ระบุ

ก่อนหน้านี้ น.ต.อนิรุต ลงนามประกาศสายปฏิบัติการ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสายปฏิบัติการ ที่ 002/2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกนักบินที่จะปฏิบัติการบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ลงวันที่ 25 ก.พ.2564 และประกาศฝ่ายปฏิบัติการที่ 003/2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินและและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ลงวันที่ 1 มี.ค.2564

@การบินไทยแจงใช้เกณฑ์ ‘การเติมน้ำมัน’ ประเมิน ‘นักบิน’

ขณะที่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่มีกระเเสข่าวนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์และบางสำนักข่าวว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ใช้การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและเที่ยวบินนั้น

บริษัท การบินไทยฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจการบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและเที่ยวบิน ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุดในทุกเที่ยวบิน การวางแผนการบินและน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำโดยเจ้าหน้าที่วางแผนการบิน (Dispatcher) ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการวางแผนการบิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกฎการบิน โดยการวางแผนนี้ได้ครอบคลุมข้อมูลด้านการบิน ตลอดเส้นทางการบิน

ได้แก่ เอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP), การออกประกาศสำหรับผู้ทำการในอากาศ (Notices to Airmen :NOTAM), สภาพอากาศระหว่างเส้นทางการบิน (En-route Weather), สนามบินปลายทาง (Destination), สนามบินสำรองระหว่างเส้นทาง (En-route Alternate), สนามบินสำรองที่ปลายทาง (Destination Alternate) และ แผนการบิน (Operation Flight Plan)

การวางแผนการบินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานและกฎสากล โดยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของทุกเที่ยวบิน (Standard ramp fuel) จะประกอบด้วยเชื้อเพลิงในส่วนต่างๆ ดังนี้

Standard ramp fuel = Taxi fuel + Trip fuel + Contingency fuel + Alternate fuel + Final reserve fuel + Addition fuel

หากพบว่าสภาพอากาศที่สนามบินปลายทาง (Destination) ทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีข้อจำกัดอื่นๆ บริษัทฯ มีกฎรองรับตามหลักสากลในการวางแผนปฏิบัติการบินให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เช่น วางแผนการบินให้มีสนามบินสำรอง 2 แห่ง ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินไปยังสนามบินสำรอง (Diversion)

“ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวนี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎที่ทุกสายการบินใช้ ซึ่งนักบินทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี” ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทยระบุ

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีนโยบายด้านการประหยัดด้วยการให้ลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงลงต่ำกว่า Standard ramp fuel แต่อย่างใด แต่ใช้วิธีบริหารการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ (Fuel and cost management) ตาม Standard ramp fuel ในทุกเที่ยวบิน โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

สำหรับการประเมินนักบิน หัวข้อการสั่งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความเหมาะสมนั้น ได้ใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ เป็นข้อมูลจากคลังข้อมูลของบริษัทฯ มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และผลที่ออกมานั้นก็สามารถวัดประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของนักบินผู้ควบคุมอากาศยานได้

ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน มิได้พิจารณาเรื่องนี้เพียงอย่างเดียว ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่ใช้พิจารณาอีกหลายหัวข้อ เช่น ความตั้งใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบินและงานด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องรับการตรวจสอบ (Audit) จากหน่วยงานด้านการบินของภาครัฐทั้งในและต่างประเทศเสมอ เช่น Ramp inspection , IOSA Audit และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

“บริษัทฯ ขอยืนยันเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารทุกท่านว่า บริษัท การบินไทยฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินและผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุดในทุกเที่ยวบิน”ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทยย้ำ

@สหภาพฯ ‘การบินไทย’ มอบกระเช้าขอบคุณรัฐบาล

ส่วนความเคลื่อนไหวของสหภาพพนักงานบริษัทการบินไทยนั้น เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา นายศิริพงษ์ ศุกระกาญจนาโชค ประธานสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) และคณะ 9 คน เข้าพบนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เนื่องจากบริษัทการบินไทยเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่

นายศิริพงษ์ กล่าวว่า สร.กบท.สพ. และสมาชิกของสหภาพฯ รวมทั้งพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจช่วยเหลือของรัฐบาล ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน จึงได้เข้ามาแสดงความขอบคุณที่ได้ใช้ความจริงใจและเอาใจใส่ในการประสานผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จนทำให้มีการประชุมหารือเจรจาหาข้อยุติ

“ขณะนี้ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งได้รับการคลี่คลายภายใต้กรอบของกฎหมายคุ้มครองแรงานกำหนดจนเป็นที่พึงพอใจของพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานฯ แล้ว” นายศิริพงษ์กล่าว

(ตัวแทน สร.กบท.สพ. และพนักงานการบินไทย เข้าพบ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564)

รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงเย็นวันที่ 17 มี.ค. รมว.แรงงาน ได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือและเยียวยาพนักงานบริษัท การบินไทย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการถูกให้ออกจากงานในช่วงโครงการแสดงความจำนงยอมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก (Relaunch) ของบริษัท การบินไทย

สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย ที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 มีการระบุว่า ในปี 2564 บริษัท การบินไทย มีรายจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงานเป็นเงิน 15,120 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย แถลงว่าภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯจะลดพนักงานเหลือ 1.3-1.5 หมื่นคน จากปัจจุบันที่มีพนักงาน 1.9 หมื่นคน หรือพนักงานลง 6,000-7,000 คน

 

อ่านประกอบ :

เปิดแผนฟื้นฟูฯ ‘การบินไทย’ (2) ปฏิรูปธุรกิจเต็มรูปแบบ ‘4 เสาหลัก’ คาดพลิกกำไรปี 66

เปิดแผนฟื้นฟูฯการบินไทย! ‘รบ.-แบงก์’ พร้อมใส่เงินใหม่ 5 หมื่นล.-เพิ่มทุน 3.8 บ./หุ้น

เปิดลงชื่อเข้าโครงสร้างใหม่ ‘การบินไทย’! ‘ชาญศิลป์’ ขอพนง.ร่วมมือเปลี่ยนสภาพการจ้าง

นายกฯสั่ง ‘รมว.แรงงาน’ ดูแลพนง. ‘การบินไทย’ หลังบริษัทให้เขียน ‘ใบสมัคร’ ใหม่

โรดโชว์หาเงินใหม่! ‘ชาญศิลป์’ มั่นใจรัฐบาลช่วย-ยก 3 ปัจจัยหนุน ‘การบินไทย’ ฟื้น

‘การบินไทย’ ประกาศเกณฑ์คัด ‘กัปตัน-ผู้ช่วยนักบิน’-‘ชัยพฤกษ์’เซ็นตั้ง 8 ผอ.ใหญ่

สัญญาณชัดต้องอุ้ม! วัดใจ ‘บิ๊กตู่-ขุนคลัง’ ทุบโต๊ะเพิ่มทุน ‘การบินไทย’

ชง‘ปิยสวัสดิ์-จักรกฤศฏิ์’! นั่งผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ ‘การบินไทย’-หาทุนใหม่ 5 หมื่นล.

ไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน! ‘การบินไทย’เพิ่มเกณฑ์คัด ‘แอร์ฯ-สจ๊วต’-สหกรณ์ฯพอใจแผนคืนหนี้

ปิดศูนย์ซ่อมฯอู่ตะเภา! ‘การบินไทย’ คืนพื้นที่ ‘สกพอ.’-โยก 300 พนง.กลับดอนเมือง

ขาดทุนพุ่ง 1.4 แสนล.! ‘การบินไทย’ แจ้งงบปี 63 หนี้ท่วม-เงินสดเหลือ 8.6 พันล้าน

เสียง ‘คนการบินไทย’ : ‘โปรดอย่าทอดทิ้งพนง.กลางทาง’ ก่อนบังคับใช้โครงสร้างใหม่

‘การบินไทย’ นัดถก ‘ทอท.’ต่อสัญญาเช่าศูนย์ซ่อมฯดอนเมือง-จับตา ‘เวียตเจ็ท’ยึดอู่ตะเภา

ลดผู้บริหารเหลือ 500 คน! ‘การบินไทย’ ประกาศโครงสร้างใหม่-เปลี่ยนสภาพ‘จ้างงาน’

เข้าข่าย 2.6 พันคน!‘การบินไทย’ เออร์ลี่ฯรอบ 2 ชดเชยสูงสุด 400 วัน-เงินพิเศษ 4 เดือน

พนง.ระส่ำหนัก! ‘การบินไทย’ เปิด MSP C โละคนไม่ได้รับเลือกเข้า ‘โครงสร้างใหม่’

 

 กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage

[Update] ราชกิจจาฯ เปิดข้อกำหนดการบินพลเรือนฯไฟเขียว”โบอิ้ง 737แม็กซ์” ขึ้นบินได้ | ข่าวการบินล่าสุด – POLLICELEE

 

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่  ข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 34 ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศปฏิบัติการบินด้วยอากาศยานแบบ โบอิ้ง 737 แม็กซ์ Boeing 737 Max

 

โดยมีสาระสำคัญว่า  ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุแก่อากาศยานแบบ Boeing 737 – 8 ของสายการบิน Lion Air (Indonesia) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และสายการบิน Ethiopian Airlines เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการออกเอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 3/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงในการปฏิบัติการบินของอากาศยาน แบบ Boeing 737 Max โดยได้มีคําสั่งให้ผู้ดําเนินการอากาศหยุดปฏิบัติการบินด้วยอากาศยาน แบบ Boeing 737 Max เป็นการชั่วคราวนั้น

 

เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) ในฐานะรัฐผู้ออกแบบอากาศยานดังกล่าว รวมทั้ง องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA ) ได้ออกแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินสําหรับการนําอากาศยาน แบบ Boeing 737 Max กลับมาปฏิบัติการบิน (Boeing 737 Max Return to Service )

 

ประกอบกับหน่วยงานกํากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น UK Civil Aviation Authority (UK CAA ), Transport Canada Civil Aviation (TCCA ), Civil Aviation Safety Authority of Australia (CASA ) และ Civil Aviation Authority of New Zealand ได้ออกกฎเกณฑ์ยกเลิกข้อจํากัดเพื่อให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศสามารถการนําอากาศยาน แบบ Boeing 737 Max กลับมาปฏิบัติการบินได้

 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ทบทวนและตรวจสอบหลักเกณฑ์และเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการนําอากาศยานแบบ Boeing 737 Max กลับมาปฏิบัติการบิน ซึ่งออกโดย FAA และผู้ผลิตอากาศยาน


เจ้าหนี้รับแผนฟื้นฟูกิจการ สายการบินนกแอร์ I ย่อโลกเศรษฐกิจ 5 ก.ค.64


เจ้าหนี้ลงมติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท สายการบินนกแอร์
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เจ้าหนี้รับแผนฟื้นฟูกิจการ สายการบินนกแอร์ I ย่อโลกเศรษฐกิจ 5 ก.ค.64

การบินไทยรอทุนใหม่ เสริมสภาพคล่อง 5 หมื่นล้าน I TNN ชั่วโมงทำเงิน I 29-09-64


การบินไทยรอทุนใหม่ เสริมสภาพคล่อง 5 หมื่นล้าน
AOT ยังเสี่ยงขาดทุน ก่อนกลับมาฟื้นปี’66
‘แม็คโคร’ เตรียมขอมติผู้ถือหุ้น รับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์
การบินไทย AOT MAKRO สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน หุ้นกลุ่มการบิน แม็คโคร LOTUS โลตัสส์
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

การบินไทยรอทุนใหม่ เสริมสภาพคล่อง 5 หมื่นล้าน I TNN ชั่วโมงทำเงิน I 29-09-64

1 ก.ย.นี้ บขส.เปิดเดินรถ 26 เส้นทาง – เปิดบินเข้า-ออก พื้นที่สีแดงเข้ม


ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม
เช่น การห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลา 21.00 04.00 น. และในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75% นั้น
ในส่วน บขส. ตนได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร พนักงาน และสถานีขนส่งฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้
สำหรับเส้นทางที่จะเปิดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – คลองลาน, กรุงเทพฯ – หล่มเก่า, กรุงเทพฯ เชียงใหม่ (ข), กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง, กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ – แม่สอด , กรุงเทพฯ – แม่สาย และกรุงเทพฯ ป่าแดด – เชียงของ
เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ – นครพนม, กรุงเทพฯ เลย – เชียงคาน, กรุงเทพฯ – สุรินทร์, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ – มุกดาหาร, กรุงเทพฯ – รัตนบุรี, กรุงเทพฯ จันทบุรี – ตราด และกรุงเทพฯ สระบุรี
เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ตะกั่วป่า – โคกกลอย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ตรัง – สตูล, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – สงขลา และ กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/255324

เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ (Morning News Weekend)
29 สิงหาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/mor…​
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3​​
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3​​
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

1 ก.ย.นี้ บขส.เปิดเดินรถ 26 เส้นทาง - เปิดบินเข้า-ออก พื้นที่สีแดงเข้ม

1ก.ย. “สายการบิน” เปิดบริการรับ-ส่งผู้โดยสารพื้นที่สีแดงเข้ม l TNN News ข่าวเช้า l 29-08-2021


กพท. ประกาศให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ // ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด เช่น การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามตัว // แสดงใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด19 แบบห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจโควิดโดยแพทย์เท่านั้น // แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม // นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนให้สายการบิน บรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยว เพิ่มเป็นร้อยละ 70 จากเดิมร้อยละ 50 เพื่อไม่ให้บัตรโดยสารราคาแพง // แต่ยังคงงดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

1ก.ย. “สายการบิน” เปิดบริการรับ-ส่งผู้โดยสารพื้นที่สีแดงเข้ม l TNN News ข่าวเช้า l 29-08-2021

สายการบินเริ่มบิน ก.ย. นี้ – เที่ยงทันข่าว


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป ด้านสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน 5 เส้นทาง ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทยอยเปิดให้บริการ 11 เส้นทาง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

สายการบินเริ่มบิน  ก.ย. นี้ - เที่ยงทันข่าว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าวการบินล่าสุด

Leave a Comment