[Update] | ปา ลา วี บุนนาค – POLLICELEE

ปา ลา วี บุนนาค: คุณกำลังดูกระทู้

แคลเซียม

ชื่อสามัญ  Calcium

 

ประเภทและข้อแตกต่างแคลเซียม

แคลเซียม Calcium เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Ca มีเลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนักประเภทอะคาไลสีเทาอ่อน และอยู่ในกลุ่ม 50 ธาตุที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลก สำหรับในร่างกายมนุษย์แคลเซียมจัดเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกาย ที่มีหน้าที่หลักคือรักษาความแข็งแรงและรูปร่างของกระดูกและยังมีความสำคัญต่อระบบอื่นๆของร่างกายอีกมากมายหลายประการ ส่วนประเภทของแคลเซียมนั้น ในปัจจุบันมีการผลิตแคลเซียมในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นจะมีข้อแตกต่างกันตรงรูปเกลือที่มีปริมาณธาตุแคลเซียมและการละลายน้ำมาก-น้อยต่างกัน เช่น ประเภทและปริมาณธาตุ แคลเซียม

ประเภทเกลือแคลเซียม

มิลลิกรัม/กรัม

Mg/g

แคลเซียม มิลลิอิควิวาเลนต์/กรัม

mEg/g

ปริมาณธาตุแคลเซียม

(%)

Calcium carbonate

400

20

40

Calcium citrate

211

10.5

21.1

Calcium glubionate

65

3.2

6.5

Calcium gluconate

90

4.5

9

Calcium lactate

130

6.5

13

Calcium phosphate

 

 

 

Dibasic

230

11.5

23

tribasic

380

19

38

 

แหล่งที่พบและแหล่งที่มาแคลเซียม

ในร่างกายมนุษย์ ร้อยละ 98 ของแคลเซียมจะอยู่ในกระดูกและฟัน โดยแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกจะอยู่ในรูปของไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) ดังนั้นกระดูกจึงเป็นแหล่งเก็บแคลเซียมที่สำคัญที่ช่วยรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่ ส่วนอีก 2% จะพบในเลือดและเนื้อเยื่อบางชนิด แต่อย่างไรก็ตามการที่ร่างกายจะได้รับแคลเซียมมาใช้งานนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารที่รับประทาน โดยอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมนั้น พบว่าน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นแหล่งอาหารแคลเซียมที่ดีที่สุด เพราะมีปริมาณแคลเซียมสูง และแคลเซียมจากน้ำนมก็สามารถดูดซึมได้ดีมาก หากดื่มนมโคไม่ได้ก็สามารถดื่มนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียม โยเกิร์ต นมเปรี้ยวแต่ทั้งนี้นมถั่วเหลืองมีปริมาณแคลเซียมไม่มากนัก

           ส่วนพืชเมล็ด เช่น ถั่วเมล็ดแห้งและงา ก็มีแคลเซียมอยู่ปานกลางถึงสูงแตกต่างกันไปแต่ในกลุ่มนี้ก็มีไฟเตท (phytate) ที่อาจจะขัดขวางการนำแคลเซียมไปใช้ และผักใบเขียวที่เป็นแหล่งของแคลเซียมที่สำคัญมีแคลเซียมปานกลางถึงสูงและออกซาเลตต่ำ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ขี้เหล็ก ตำลึง บัวบก ถั่วพู

          นอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีแคลเซียมสูง (เกิน 50 มิลลิกรัมต่อ100 กรัม) ประเภทพืช ได้แก่ รำข้าว กลอย มันเทศ สาคูเม็ดงาดำ งาขาว ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เต้าหู้ทุกชนิด รวมทั้งฟองเต้าหู้ ถั่วแขก ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วแปบ ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วแระถั่วลิสง ถั่วหรั่ง ถั่วเหลือง ดอกคำฝอย ทานตะวัน เมล็ดบัว เมล็ดหางนกยูงฝรั่ง เมล็ดอัลมอนด์มันฮ่อ นอกจากนี้ ปลาตัวเล็กที่บริโภคทั้งตัว หรือกุ้งแห้งซึ่งมีแคลเซียมที่เปลือก (รวมถึงกะปิด้วย) ก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งอีกด้วย

ตัวอย่างอาหารไทยที่เป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียม

อาหาร                  ปริมาณที่บริโภค       ปริมาณแคลเซียม (มก.)

 

ปริมาณที่ควรได้รับ

การกำหนดปริมาณแคลเซียมที่คนไทยควรได้รับในแต่ละวันอาศัยพื้นฐานจาก Dietary Reference Intakes (DRI) ซึ่งใช้ความแข็งแรงของกระดูก (bone health) เป็นตัวชี้วัดถึงปริมาณของแคลเซียมที่เพียงพอที่ควรได้รับต่อวัน ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละเพศและช่วงอายุ ดังนี้

† Institute of Medicine (IOM). Food and Nutrition Board, Dietary Reference Values for calcium and vitamin D. Washington, D.C.: The national Academies Press, 2011.* European Food Safety Authority (EFSA) scientific opinion on Dietary Reference Values for calcium. EFSA Journal 2015;13:4101.

‡ Dietary Reference Intakes for Japanese 2015

|| http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/health-article/2652 DRI : Dietary Reference Intake (ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน)

RDA : Recommended Dietary Allowance

AI : Adequate Intake

** แรกเกิดจนถึงก่อนอายุ 6 เดือน

†† อายุ 1 ปี จนถึงก่อนอายุ 4 ปี 

ทั้งนี้การคำนวณปริมาณแคลเซียมที่ได้รับต่อวันทั้งหมด จะคำนวณมาจากปริมาณแคลเซียมในอาหาร และที่ได้รับจากยาเสริม โดยทั่วไปรวมกันไม่ควรเกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวันและไม่ควรได้รับเกินกว่าปริมาณสูงสุดที่รับได้ในแต่ละวัน ดังนี้

ปริมาณสูงสุดของแคลเซียมที่รับได้ในแต่ละวัน {Tolerable upper intake levels (ULs)}

ประโยชน์และโทษ

แคลเซียมเป็นธาตุที่มีความสำคัญกับร่างกายโดยมีหน้าที่หลัก คือ เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน รวมถึงมีหน้าที่ที่สำคัญ อื่นๆเช่น ทั้งนี้ควบคุมการทำงานของหลอดเลือด ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ควบคุมการเต้นของหัวใจ การส่งความรู้สึกไปตามเส้นประสาท การปลดปล่อยฮอร์โมน และการแบ่งตัวของเซลล์ และเป็นตัวเร่งในขบวนการที่ต้องใช้สารย่อย (Enzymatic re action) เป็นต้น ทั้งนี้ร่างกายจะมีกลไกที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดให้สมดุล หากในเลือดมีระดับแคลเซียมต่ำ ร่างกายจะดึงแคลเซียมที่สะสมในกระดูกเพื่อรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด 

            ส่วนโทษของแคลเซียมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ภาวะขาดแคลเซียม ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายจะไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึ้นมาได้เอง จึงต้องอาศัยการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเข้าไปเพื่อทดแทนแคลเซียมที่ถูกนำไปใช้หรือถูกขับทิ้งออกจากร่างกาย ซึ่งถ้าร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคกระดูกพรุน  เป็นภาวะที่ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ทำให้กระดูกเปราะบางและมีโอกาสหักได้ง่าย โดยคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปจะเริ่มมีการสูญเสียมวลกระดูกมากขึ้น และอัตราการสูญเสียจะเพิ่มขึ้นทุกปี  โรคความดันโลหิตสูง มีการศึกษาพบว่าคนที่ความดันโลหิตสูงมักจะรับประทานแคลเซียมน้อยกว่าคนปกติ และระดับแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความดันโลหิตลดลง เพราะแคลเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ดีและทำให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาการก่อนมีประจำเดือน เช่น ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า อยากอาหาร เป็นต้น โดยมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานแคลเซียมขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน จะลดอาการก่อนมีประจำเดือนได้ร้อยละ 50

            ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ ภาวะได้รับแคลเซียมเกิน ซึ่งอาจเกิดจาก การบริโภคแคลเซียมมากเกินไปโดยส่วนมากมักพบในคนที่กินแคลเซียมมากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อวันและมีภาวะอื่นร่วมด้วย ได้แก่ กินยาลดกรดจำพวก alum milk ที่มีฤทธิ์เป็นด่างจำนวนมากร่วมด้วย (milk-alkaline syndrome หรือ calcium-alkaline syndrome)มีการทำงานของไตบกพร่องอยู่เดิม หรือได้รับวิตามินดีร่วมด้วย

           นอกจากนี้ผลข้างเคียงที่พบบ่อย จากการบริโภคแคลเซียมเม็ดมากเกินไป (โดยเฉพาะที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) คือ อืดแน่นท้อง ท้องผูก และส่งผลรบกวนการดูดซึมของแร่ธาตุบางตัว เช่น ธาตุเหล็ก สังกะสี เป็นต้น

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูดซึมของแคลเซียมในร่างกายพบว่า แคลเซียมส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็กส่วน Duodenumและ Jejunumส่วนต้น สำหรับลำไส้เล็กส่วนปลายต่อจากนี้และลำไส้ใหญ่บางส่วนจะดูดซึมแคลเซียมได้เล็กน้อย กลไกที่ใช้ดูดซึมแบ่งเป็น 3 วิธี คือ Acitve transport , Passive diffusion และ Solventdragซึ่ง 2 วิธีแรกจำเป็นต้องใช้ 1,25-dihydroxyvitamin D ช่วยในการดูดซึม

            โดยสัดส่วนการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย (Fractional absorption) จะขึ้นกับหลายๆ ปัจจัย เช่น ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน ซึ่งพบว่าสัดส่วนการดูดซึมจะเพิ่มมากขึ้นถ้าร่างกายได้รับ แคลเซียมแต่ละวันในปริมาณที่ต่ำ เช่น แคลเซียม 500 มิลลิกรัมแรกจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้โดย วิธี Active transportส่วนปริมาณมากเกิน 500 มิลลิกรัม ร่างกายจะดูดซึมโดยวิธีอื่นๆ  ความเป็นกรดด่างในทางเดินอาหาร โดยแคลเซียมจะถูกดูดซึมได้ดีในภาวะที่ทางเดินอาหารมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย คือ pH ประมาณ 5-7  ชนิดของอาหาร ซึ่งพบว่าอาหารประเภทเส้นใยจะขัดขวางการดูดซึม แคลเซียม รวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นสารจำพวก Oxalates , Phytates และ Sulfates ก็จะจับกับแคลเซียมและตกตะกอนในทางเดินอาหาร ทำให้ลดการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายได้  ระดับของ 1,25-dihydroxyvitamin Dซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียม ระดับของ ฮอร์โมน Parathyroidที่จะกระตุ้นให้มีการสร้าง 1,25-dihydroxyvitamin D  จากไตเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมให้เพิ่มขึ้น  ระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน พบว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของ 1α-hydroxylaseในไตทำให้มีการสร้าง 1,25-dihydroxyvitamin D  เพิ่มขึ้นและมีผลกระตุ้นลำไส้ให้ดูดซึมแคลเซียมโดยตรงได้มากขึ้น และยังมีมีการศึกษาในหญิงไทยอายุ 20-45 ปี เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารพบว่า หากดื่มน้ำนมจะสามารถดูดซึมแคลเซียมจากน้ำนมได้ร้อยละ 55.2 ± 11.9 ถ้าบริโภคถั่วพูและตำลึง ร่างกายจะสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ร้อยละ 39.1 ± 12.8 และ 47.6 ± 10.9 ตามลำดับ 27แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่นิยมการดื่มน้ำนมหรือดื่มน้ำนมไม่ได้เพราะร่างกายไม่ย่อยทำให้ท้องอืดหรือท้องเสียนั้นควรหันมาเลือกบริโภคผักบางชนิด เพราะถึงแม้ว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้จากอาหารเหล่านี้จะไม่มากเทียบเท่าที่ได้จากน้ำนม แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง

            นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดเนื้องอกและมะเร็งจากการได้รับแคลเซียมสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเนื้องอกและมะเร็งได้ เช่น จากการศึกษาของสถาบัน Nurses’ Health Study ซึ่งทำการศึกษาวิจัยในหญิงจำนวน  30,000 คน พบว่าหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนกลุ่มที่ ได้รับแคลเซียมปริมาณสูง (มากกว่า 800 มิลลิกรัมต่อวัน) มีโอกาสในการเกิดมะเร็งเต้านมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้ รับแคลเซียมปริมาณต่ำ (น้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน)  และงานวิจัยของสถาบัน National Institutes of Health-American Association of Retired Persons (NIH-AARP)และสถาบัน Diet and Health Study ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยใน ชาย 293,000 คน หญิง 198,000 คน พบว่าการ รับประทานแคลเซียมปริมาณสูงในแต่ละวัน ทั้งจากอาหารและจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะสามารถช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ในผู้ชายได้ 20% และ ในผู้หญิงลดลงได้ 20%  ส่วนงานวิจัยของสถาบัน Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-up Study ที่ทำการศึกษาวิจัย ในชายและหญิงมากกว่า 135,000 คน พบว่าคนที่รับประทานแคลเซียมมากกว่า 700มิลลิกรัมต่อวันจะช่วยลด โอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายได้ 35-45 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้รับแคลเซียมน้อยกว่า 500  มิลลิกรัมต่อวัน แต่ไม่ได้มีส่วนช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนต้นแต่อย่างใด และมีการศึกษาของสถาบัน European Cancer Prevention Organization Intervention Study ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในคนที่มีประวัติ เป็นเนื้องอกที่ลำไส้ จำนวน 665 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม, ในกลุ่มที่ 1 จะได้รับแคลเซียม 2 กรัมต่อวัน, ส่วนกลุ่มที่ 2 จะได้ รับผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหาร 3 กรัมต่อวัน, และในกลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอก ผลการศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับแคลเซียมมีโอกาสการกลับมา เป็นซ้ำของเนื้องอกที่ลำไส้น้อยที่สุด แต่ยังไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติ

 1. ภาวะ

  แคลเซียม

  ในเลือดสูง (hypercalcemia) หมายถึงระดับแคลเซียมในเลือดมากกว่า 10.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่โดยทั่วไปพบไม่บ่อยในคนแข็งแรงดีและบริโภคแคลเซียมไม่มากเกินไป แต่อาจสาเหตุอื่นที่ทำให้แคลเซียมสูงที่พบบ่อยคือ ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง หรือเป็นมะเร็ง เป็นต้น

 2. การได้รับแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้มีปริมาณแคลเซียมสูงขึ้นในปัสสาวะ (hypercalciuria) และเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการเกิดนิ่วในไต โดยมีรายงานพบนิ่วในไตสูงขึ้นหากได้รับแคลเซียมต่อวันในปริมาณสูง มากกว่า 2,150 มิลลิกรัมต่อวัน

 3. การที่จะเลือกใช้

  ผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริม

  ชนิดใด หลักเกณฑ์ในการพิจารณานอกจากต้องคำนึกถึงเรื่องของสัดส่วนของธาตุแคลเซียมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ การดูดซึม รวมถึงผลข้างเคียงของธาตุแคลเซียมแต่ละชนิด

 

อ้างอิงแคลเซียม

 1. ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม

  จงจิตร อังคทะวานิช..ในบุษบา จินดาวิจักษณ์. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล.บรรณาธิการ ปัญหาสุขภาพสตรีและบุรุษวัยทอง .พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯนิวไทยมิตรการพิมพ์,2540:88-95.

 2. คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย.ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย พ.ศ.2563.กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี.โปรเกรสชีพ 2563

 3. กระเษียร ปัญญาคำเลศ ,สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์,นิมิต เตชไกรชนะ , กอบจิตต์ ลิมปพยอม, แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู,จุฬาลงกรณ์เวชสารปีที่41.ฉบับที่11พฤศจิกายน 2550.หน้า845-859

 4. พิชญ์ภิญญาณ์  แก้วปานันท์.

  แคลเซียม

  ..สาระน่ารู้.บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.

 5. Rouse D.Suki W.Renal control of calcium absorption as a function of calcium intake J Lab Clin Med 1975 Jun;85(6):811-90

 6. Institute of Medicine (IOM). Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2011

 7. Ruggs BL..Pathogenesis of osteoporosis Am J Obstet Gynecol 1987 May:156(5):1342-6

 8. Gennari C.Afnusdei D Nardi P. Civitelli R.Estrogen preserves a normal intestinal responsiveness to 1,25-dihtdroxyvitamin D in oophorectomized women J Clin Endocrinol Metab Nov;71(5):1288-93

 9. Charoenkiatkul S, Kriengsinyos W, Tuntipopipat S, Suthutvoravut U, Weaver CM. Calcium absorption from commonly consumed vegetables in healthy Thai women. J Food Sci 2008;73:H218-H221.

 10. Rasmussen H.Calcium messenger system,N Engl J Med 1986 Apr 24:314(17):1094-101

 11. DeLuca HF. Schnoes HK Vitamin D:recent advances Annu Rev Biochem 1983;52:411-39

 12. Kanis JA, Melton LJ, 3rd, Christiansen C, Johnston CC, Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res 1994;9:1137-41.

 13. Drug Information for the Health care professional Kockville:United States Pharmacopeial Convention 1991:766-75

 14. .Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, Wallace RB, Robbins J, Lewis CE, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. New Engl J Med 2006;354:669-83.

 15. Nathanson MH Cellular and subcellular calcium signaling in gastrointestinal epithelium Gastroenterology 1994 May:106(5):1349-64

 16. Heaney RP.Saville PD.Recker RR.Calcium absorption as a function of calcium intake.J Lab Clin Med 1975 Jun;85(6):811-90

[Update] Ask them กับ ซี อุรัสยาก์ บุนนาค จาก Fever | ปา ลา วี บุนนาค – POLLICELEE

เป็นอีกวันดี ๆ ที่ MiXMAYA ได้พูดคุยกับสาวน้อยพลังล้นอย่าง “ซี อุรัสยาก์ บุนนาค”  สมาชิกวง Fever  เจ้าของรอยยิ้มสดใส มาทำความรู้จักเธอกันเถอะ!

MiXMAYA: เหตุผลของการเข้าร่วมเป็นเมมเบอร์ของวงฟีเวอร์?

CEE: เหตุผลของซีมันเริ่มมาจากการที่ว่า ซีรู้สึกว่า ซีมีเวลาว่างตอน ปี3 ปี4 เพราะว่าซีดรอปเรียนอยู่ทำให้ซีเหมือนมีวิชาเรียนน้อย ซีเลยรู้สึกว่า ซีอยากจะทำอะไรเพื่อแบบกลับคืนให้กับสังคมในช่วงเวลาที่แบบซีสามารถทำได้บ้างค่ะ แล้วช่วงนั้นเหมือนกับคำว่าไอดอลมันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วซีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ตามที่สามารถเข้าไปอยู่ข้าง ๆ ใครสักคนได้เสมอ แล้วก็เหมือนเป็นกำลังใจให้ใครสักคนได้ซีก็เลยเข้ามาเป็นฟีเวอร์ค่ะ

MiXMAYA: ไอดอลในความคิดของซีเป็นแบบไหนกันนะ?

CEE: ไอดอลในความคิดของซีก็คือ อาจจะเหมือนหลายๆคนที่ตอบไปนะคะ ก็คือเป็นเหมือนตัวอย่าง แบบแผนให้ใครสักคนนึง ในด้านใดด้านนึงค่ะ

MiXMAYA: โมเม้นที่ประทับใจในการเป็นเมมเบอร์ของ Fever

CEE: สำหรับซีก็คือทุก ๆ ครั้งที่ซ้อมเนี่ย มันจะมีโมเม้นที่เหนื่อยที่ท้อใช่มั้ยคะ แต่ทุกครั้งที่ท้อเนี่ย เมมเบอร์ก็จะเดินเข้ามากอด ไม่เป็นไรนะ ให้กำลังใจ เป็นอย่างนี้เสมอ ไม่ว่าจะเพลงไหน ซิงไหน วันไหน ปีไหน เลยค่ะ

MiXMAYA:  สิ่งที่เรียนรู้จากการเป็นเมมเบอร์ของ Fever

CEE: ซีรู้สึกว่า ซีได้แคร์คนอื่นมากขึ้น ได้มองเห็นหลายๆอย่างมากขึ้น ซีรู้สึกว่าเติบโตมากขึ้นเพราะว่าได้มีความรับผิดชอบ ต่อตัวเองและสังคม แล้วก็ความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่บ้านและอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะ

MiXMAYA: เมื่อเราให้ซีจำกัดความเป็นตัวตนของตัวเอง?

CEE: ซีรู้สึกว่าซีจะเป็นคนขี้อ้อน ติดสกินชิป แล้วก็เหมือนเป็นคนที่ชอบยิ้ม น่าจะชอบยิ้ม สนุกสนาน ชอบเล่นไปนู่นไปนี่ จนโดนดุบ่อย ๆ

MiXMAYA:  เสน่ห์ของซีคืออะไรกันนะ?

CEE: น่าจะยิ้มนะคะ หนูชอบยิ้มตลอดเวลาจริง ๆ (ยิ้ม)

MiXMAYA:  คำพูดต้องห้ามสำหรับซี

CEE: ของหนูมีแค่ “ซีหยุดกินนะ” “ ซีอย่านอนนะ” เพราะหนูเป็นคนที่ชอบกินมาก แล้วพอหนูกินแล้วหนูก็จะง่วง แล้วหนูก็จะนอน แล้วหนูก็จะงอแงมาก ๆ เวลามีใครสักคนมาห้ามหนูกิน หรือห้ามหนูนอน เพราะหนูรักการนอน มาก ของมาก ๆ ที่สุด หนูก็เลยจะไม่ชอบมาก ๆ เวลาคนมาห้ามหนูนอนน่ะค่ะ (หัวเราะ)

MiXMAYA:  ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรบ่อยที่สุด

CEE: หนูฟังไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ ช่วงนี้ก็จะมี lover ของ เทย์เลอร์ สวิฟ ค่ะ แล้วก็ psycho ของ red velvet

MiXMAYA:   ความสามารถลับๆของซีที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน!

CEE:หนูอ้าปากได้กว้างมากเลยค่ะ (อ้าปากประกอบ) ทุกคนสามารถเห็นลิ้นไก่หนูได้ค่ะ (หัวเราะ)

MiXMAYA:  ความรู้สึกแรกของซีที่ได้ฟังเพลงของวงตัวเองครั้งแรก

CEE: หนูยัง งง อยู่เลยค่ะ หนูงง ทุกเวลาค่ะ หนูจำไม่ได้แล้ว ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดี เพราะว่าหนูไม่มีประสบการณ์ด้านการร้อง ด้านการเต้น อะไรมาก่อนเลยในชีวิตก็เลยแบบ เอ๊ย นี่คือเพลงเราจริงๆหรอ อะไรแบบนี้ค่ะ คือสารภาพจริง ๆ คือหนูเป็นที่ไม่ค่อยฟังเพลง แล้วหนูฟังแล้ว หนูก็ อ๋อ นี่มันคือเพลงที่เราต้อง work on นะ เราต้องจริงจังไปกับมันนะอะไรอย่างงี้ พอเพลงเสร็จแล้วมันคือความภาคภูมิใจในชีวิตนึงของหนูเลยค่ะ สิ่งที่ถ้าหนูมีลูกหนูก็จะบอกลูก ถ้าหนูมีหลานหนูก็จะบอกหลาน เพราะว่าหนูแบบเหน็ดเหนื่อยมากับมันมาก ๆ

MiXMAYA: เบื้องหลังกว่าจะมาเป็น Fever

CEE:เก็บตัวนานหลายเดือนเลยค่ะ แล้วก็เหมือนหนูไม่ค่อยมีเทคนิค ไม่เคยมีสกิลการเต้น หนูก็เลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมาก ๆ เลยค่ะ เป็นช่วงที่ท้อแล้วร้องไห้บ่อยมาก ๆ แต่ก็จะมีเพื่อนๆในวงคอยมาช่วยเสมอ ช่วยมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะ

MiXMAYA:  พูดถึงเบื้องหลังเอ็มวีกันหน่อย ซีคิดว่าเอ็มวีไหนถ่ายยากสุด?

CEE: หนูรู้สึกว่าเพลงแรก สำหรับหนู หนูกลัวสุด เพราะว่าเราถ่ายกันข้าง ๆ ห้องเก็บศพ แล้วหนูเป็นคนที่กลัวผีมาก ถ่ายข้าง ๆ ห้องดับจิตเลยค่ะ แล้วคือห้องนั้นเป็นห้องเตรียมศพค่ะห้องที่หนูถ่าย แล้วหนูกลัวมาก หนูหลอนมาก คือ ทุกคนที่ถ่ายห้องนั้นทั้ง 3 คนมีพระติดอยู่ในเสื้อทุกคนเลยค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กลัวมาก เพราะว่าอย่างดาดฟ้าอย่างอะไรอย่างเงี้ย มันยังเป็นความสูง เรายังสู้กับมันได้ แต่ผีเราไม่สามารถสู้กับผีได้ เราไม่สามารถซัดหน้าผีได้นี่นา แต่ก็ไม่ได้เจออะไรนะคะ (หัวเราะ)

MiXMAYA:  สมมุติว่าซีต้องมีชีวิตแบบเดอะซิมส์ ซีจะเป็นยังไงนะ

CEE: ซีจะเป็นคนเล่นเดอะซิมส์ค่ะ เป็นพระเจ้า หนูอยากเป็นพระเจ้า!

MiXMAYA:  สมาชิกในวงคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงบ้าง ในมุมของซี

CEE: – ฟอล์ย ก็จะเป็น ฟุฟุตัวน้อยของหนู

          – ป๊อป ถึงจะดูเงียบ ๆ แต่เวลาที่หนูท้อเมื่อไหร่เค้าจะส่งข้อความมาบอกซีเสมอว่า เฮ้ยสู้ ๆ นะไปด้วยกันนะ

          – พี่ซู จะเป็นคนที่เหมือนคุณแม่ที่เทคแคร์ทุกคน เหมือนกับแบบว่าถ้ามีใครสักคนท้อ เค้าจะรีบวิ่งไปเอาทิชชู่มาให้

          – พี่แปม จะเป็นเหมือนตัวโจ๊กค่ะ พี่แปมเจอน้องชายซีครั้งแรก พี่แปมลงไปนอนที่พื้นแล้วเห่าโฮ่ง ๆ ใส่น้องชายซีอ่ะ จริง ๆ พี่แปมเป็นคนที่โจ๊กมาก

          – บอส จะเป็นคนเหมือนแบบโดนแกล้งตลอดเวลา อ๊อง ๆ แต่เค้าก็จะมีความจริงใจแล้วก็มีความน่ารักค่ะ

          – พี่บีม จะเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องมาก ๆ เป็นคนที่มีความพยายามสูง

          – พี่ปาย ก็จะเป็นคนที่หัวเราะตลอดเวลา โดยที่ไม่รู้ว่าหัวเราะทำไม ก็จะหัวเราะอยู่เรื่อย ๆ

          – พี่บีมบีม ก็จะเป็นคนที่ตลก ตลกอย่างบอกไม่ถูก มองหน้าก็ตลกแล้ว หนูบอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่หนูตลกพี่บีมบีมมาก

          – พี่ใบเฟิร์น ก็เป็นคนที่ความพยายามสูงมากเเละตั้งใจมาก ๆ ค่ะ

          – ใบหม่อน ก็เป็นน้องที่น่ารักมาก

          – ใบบัว ก็น่ารักมาก

MiXMAYA:  ถ้าซีติดเกาะร้าง ต้องเลือกสักคนนึงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ หรือทีมงานเบื้องหลัง ซีจะเลือกใคร

CEE : หนูเลือกพี่รันค่ะ เพราะว่าเค้าว่ากันว่าพลังงานของมนุษย์เนี่ยจุดๆนึงเราต้องการใช้ไขมันในการมาเผาไฟ แล้วเค้าบอกว่าเนื้อที่ผสมไขมันเนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดค่ะ เป็นพี่ทีมงานคนนึงที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะ (ทีมงาน:นี่บูลลี่ผู้บริหารเลยนะ!)

MiXMAYA: มาฝากข้อความถึงเมมเบอร์และทีมงาน Fever ทุกคนกันดีกว่า

CEE : ขอบคุณทีมงานทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยกับพวกหนู ถึงพวกหนูจะเป็นเด็กดื้อ เด็กซน แต่พวกหนูก็ยังเป็นเด็กที่น่ารัก กุ๊งกิ๊งนะคะ พวกหนูรักพี่ๆทุกคนเลยนะคะ สำหรับเมมเบอร์ทุกคน “รักนะคะ” (ยิ้ม)

MiXMAYA:  ความในใจของ Cee ถึงแฟนคลับ

CEE: อย่าลืมติดตามผลงานของฟีเวอร์นะคะ ตอนนี้ก็มีผลงานเพลง The feeling ที่พี่ซู เป็นเซ็นเตอร์ รักษาสุขภาพด้วย แล้วก็อย่าลืมรักฟีเวอร์ แล้วก็รักซีไปนาน ๆ นะคะ

ขอขอบคุณสถานที่: D Maniac Studio

Your browser does not support the video tag.เปิดมุมมองชีวิตคู่ 3 คู่รัก [Part 4]


สุริวิภาเทปนี้ เสนอมุมมองของ 3 คู่รักว่าก่อนและหลังแต่งงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและต่างคู่ต่างมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้รักกันได้ทุกเวลา โดยเริ่มที่คู่รักนักร้อง ก้อย และ โย่ง อาร์มแชร์ , คู่รักนักธรรม ดีเจ เหมียว อัจฉริยา และคุณตุลย์ นักธุรกิจรูปหล่อ และคู่รักนักธุรกิจ คุณปลาวาฬ วรสิทธิ์ อิสระ กับ แพร ปาลาวี บุนนาค มาร่วมเปิดมุมมองของคู่รักทั้ง 3 ไปกับสุริวิภา ออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เปิดมุมมองชีวิตคู่ 3 คู่รัก [Part 4]

รวมเพลงฮิต เดวิด อินธี ล่าสุด


เพื่อความบันเทิง

รวมเพลงฮิต เดวิด อินธี ล่าสุด

เหล้าจ๋า – ดอน สอนระเบียบ [Official Music Video]


เพลง : เหล้าจ๋า ดอน สอนระเบียบ
อัลบั้ม : ดอน ซูเปอร์ฮิต
หากชอบ ฝากแชร์+กดติดตามด้วยนะคะhttps://www.youtube.com/user/NititadAOADigital

สั่งซื้อสินค้าโทร ( 080)4403111 , (081)6664856
Shopping online
สั่งผ่านเวปไซท์ : http://www.nititad.com/
สั่งผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/ShopRetro
(ดูรูปปกจากอัลบั้มรูปก่อนสั่งสินค้า)
สั่งผ่าน Lazada : https://www.lazada.co.th/nititadaoa/
สั่งผ่าน 11street :http://www.11street.co.th/store/nititadshop
สั่งผ่าน Line ID : retro_original
ดอนสอนระเบียบ แมวเก้าชีวิตวงPM ดอนเหล้าจ๋า RetroOriginal นิธิทัศน์เอโอเอ อาณาจักรเพลงเรโทรฟังไม่จำกัด
ศิลปิน : ดอน สอนระเบียบ

ดาวน์โหลดเพลงเหล้าจ๋าได้แล้ว
สำหรับลูกค้า AIS กด 789001591000102 แล้วโทรออก
สำหรับลูกค้า DTAC กด 119928200085 แล้วโทรออก
หรือ ติดต่อทีมงานโหลดเพลง กด 888 แล้วบอกชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปินได้เลยครับ

ติดตามข่าวสาร ของ ดอน สอนระเบียบ ได้ที่
https://www.facebook.com/NITITADAOAMUSIC
http://www.deezer.com/artist/5245609
สั่งซื้อสินค้าและคาราโอเกะ
https://www.facebook.com/ShopRetro/

เนื้อเพลง: เหล้าจ๋า ดอน สอนระเบียบ
ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน หญิงร้ายชายร้อน ยอกย้อนกันปี้ป่น
ปลิ้นปลอกหลอกลวง กันเวียนวน
ฉันจึงเกลียดคน มารักเหล้า สุขสำราญ
โอ้เหล้าจ๋า ไหนลองหันมายิ้มหน่อยซิ ยิ้มซิๆ ที่รักยิ้มนานนาน
อย่าด่วนใจดำ ทำรำคาญ ฉันจะแต่งงาน กับเธอใต้แสงเดือน
ฉัน มีฟ้าเป็นมุ้ง ฉัน มียุงเป็นเพื่อน ฉันมีพื้นดิน เหมือนดั่งพื้นเรือน
นกหนูเป็นเพื่อน กล่อมเตือนให้สุขใจ
ไม่เชื่ออีกแล้ว หัวใจของพวกมนุษย์ ยื้อๆยุดๆ ฉุดฉันให้ร้องไห้
จะอยู่กับเธอ จนวันตาย เพราะไม่มีใคร ซื่อเหมือนเธอแล้วเหล้าจ๋า..

ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน หญิงร้ายชายร้อน ยอกย้อนกันปี้ป่น
ปลิ้นปลอกหลอกลวง กันเวียนวน
ฉันจึงเกลียดคน มารักเหล้า สุขสำราญ
โอ้เหล้าจ๋า ไหนลองหันมายิ้มหน่อยซิ ยิ้มซิๆ ที่รักยิ้มนานนาน
อย่าด่วนใจดำ ทำรำคาญ ฉันจะแต่งงาน กับเธอใต้แสงเดือน
ฉัน มีฟ้าเป็นมุ้ง ฉัน มียุงเป็นเพื่อน ฉันมีพื้นดิน เหมือนดั่งพื้นเรือน
นกหนูเป็นเพื่อน กล่อมเตือนให้สุขใจ
ไม่เชื่ออีกแล้ว หัวใจของพวกมนุษย์ ยื้อๆยุดๆ ฉุดฉันให้ร้องไห้
จะอยู่กับเธอ จนวันตาย เพราะไม่มีใคร ซื่อเหมือนเธอแล้วเหล้าจ๋า..

แฟนคลับสามารถติดตาม(เพลงเหล้าจ๋า ดอน สอนระเบียบ)ข่าวสาร ของดอน สอนระเบียบ และ video อัพโหลดใหม่ทุกอาทิตย์ได้ที่นี่ กดsubscribe เลย:)
https://www.youtube.com/user/NititadAOADigital

เหล้าจ๋า - ดอน สอนระเบียบ [Official Music Video]

2 ราชินีลูกทุ่งหญิงในดวงใจ (พุ่มพวง ดวงจันทร์ – สุนารี ราชสีมา) ขอบคุณ 1,000,000 วิว


ขอบคุณ 2,000,000 วิว
ศิลปิน : (พุ่มพวง ดวงจันทร์ สุนารี ราชสีมา)
อัลบั้ม : 2 ราชินีลูกทุ่งหญิงในดวงใจ
♪ ฝากกดติดตามช่องของเรา ♪
♪ รวมเพลงลูกทุ่ง เพราะๆได้ที่นี่ ♪
★★★★★★★★★★★★★
รวมเพลงลูกทุ่งเก่า รวมเพลงลูกทุ่ง รวมเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
รวมเพลงลูกทุ่งมันๆ เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งมาแรง
เพลงลูกทุ่งมาแรงล้านวิว เพลงลูกทุ่งมาแรงล่าสุด
เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด
เพลง :
01. สยามเมืองยิ้ม (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
02. กราบเท้าย่าโม (สุนารี ราชสีมา)
03. นักร้องบ้านนอก (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
04. เรารอเขาลืม (สุนารี ราชสีมา)
05. นอนฟังเครื่องไฟ (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
06. รายงานหัวใจ (สุนารี ราชสีมา)
07. จะให้รอ พ.ศ.ไหน (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
08. ถึงเวลาจะบอกรัก (สุนารี ราชสีมา)
09. สาว เอ.เอ็ม (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
10. อยู่บ้านนอกดีกว่า (สุนารี ราชสีมา)
11. อายแสงนีออน (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
12. มือถือไมค์ไฟส่องหน้า (สุนารี ราชสีมา)
13. ดาวเรือง ดาวโรย (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
14. ชายในอุดมคติ (สุนารี ราชสีมา)
15. ตะวันลับฟ้า (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
16. กลับไปถามเมียดูก่อน (สุนารี ราชสีมา)
17. สาวเพชรบุรี (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
18. น้ำตาน้องเพ็ญ (สุนารี ราชสีมา)

2 ราชินีลูกทุ่งหญิงในดวงใจ (พุ่มพวง ดวงจันทร์ - สุนารี ราชสีมา) ขอบคุณ 1,000,000 วิว

ลาบเนื้อ+ซุปมะเขือ+หมกปลา มื้อนี้ฝรั่งปั้นข้าวเหนียวอีกแล้ว | ground beef labb| Eng sub


ลาบเนื้อ+ซุปมะเขือ+หมกปลา มื้อนี้ฝรั่งปั้นข้าวเหนียวอีกแล้ว | ground beef labb| Eng sub

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ปา ลา วี บุนนาค

Leave a Comment