[Update] “มารีนไทย”คว้าบริหารท่าเรือมาบตาพุด 10 ปี | ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด – POLLICELEE

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวต่อไปอีกว่า กนอ. ได้กำหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามหลักการ “Clean and Green Port With Speed and Better Service” ซึ่งหมายถึง การให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งมีมาตรฐานในคุณภาพของการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความมุ่งมั่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในเรื่องการให้บริการ การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังสามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดตั้งขึ้นตามนโยบายภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เมื่อปี 2524 ด้วยการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ณ มาบตาพุด จังหวัดระยอง และแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแห่งใหม่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 นับเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมน้ำลึกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีปริมาณสินค้าและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

[Update] “มารีนไทย”คว้าบริหารท่าเรือมาบตาพุด 10 ปี | ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด – POLLICELEE

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวต่อไปอีกว่า กนอ. ได้กำหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามหลักการ “Clean and Green Port With Speed and Better Service” ซึ่งหมายถึง การให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งมีมาตรฐานในคุณภาพของการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความมุ่งมั่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในเรื่องการให้บริการ การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังสามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดตั้งขึ้นตามนโยบายภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เมื่อปี 2524 ด้วยการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ณ มาบตาพุด จังหวัดระยอง และแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแห่งใหม่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 นับเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมน้ำลึกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีปริมาณสินค้าและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่อง ททบ 5 รายการ เข้าท่า รูปแบบรายการ เชิงข่าว วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โดยสุเมธ นาเจริญ ทีมสมาคามครอบครัวข่าวระยอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

Map Ta Phut Industrial Port – ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


Map Ta Phut Industrial Port is committed to upgrading itself into a crucial cog that drives the economic progress in Thailand, with the services including public \u0026 dedicated berths as well as the project to developing Map Ta Phut Industrial Port 3 Phase 1.
Map Ta Phut Industrial Port can provides these following services:
Vessel traffic services such as AIS \u0026 VTMS systems to administer and manage marine traffic to avoid ship collision.
Call center for information and emergency that stands by 24/7
Manage environmental aspects and atmospheres around the port.
We have all these services to help bring the true potential of our port to provide the best services ever to our clients.
For more information, please contact IEAT
TEL : +662 253 0561 extension 6410,1114
Call Center : +662 207 2700
WEB : http://www.ieat.go.th
Email: investment.1@ieat.mail.go.th
IEAT IEAT I_EA_T CentreConnectionOfGrowth

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มุ่งหวังในการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือมาบตาพุดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้บริการทั้งท่าเรือเฉพาะกิจ และท่าเรือสาธารณะ รวมทั้งมีโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 3 ระยะที่ 1
โดยมีสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่
ดูแลระบบการควบคุมการจราจรทางน้ำต่างๆ เช่น ระบบ AIS , ระบบ VTMS เพื่อการบริหารและจัดการการจราจรทางน้ำ ป้องกันเรือชนกัน
ศูนย์ประสานงานในการรับแจ้งข่าวสารและเหตุฉุกเฉิน ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้เพื่อให้การขนส่งภายในท่าเรือมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รองรับผู้มาใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่
TEL : +662 253 0561 ต่อ 6410,1114
Call Center : +662 207 2700
WEB : http://www.ieat.go.th
Email: investment.1@ieat.mail.go.th
กนอ. ศูนย์กลางเชื่อมต่อทุกการเติบโต IEAT IEAT I_EA_T CentreConnectionOfGrowth

Map Ta Phut Industrial Port  - ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สารคดีสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำเดือนกันยายน


ตอนซ้อมแผน Rose ,วสช เนินพระ และวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล

สารคดีสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำเดือนกันยายน

มาบตาพุด เฟส 3 เริ่มได้ทันที หลังครม.ไฟเขียวถมทะเล 1,000 ไร่


ท่าเรือมาบตาพุด ถมทะเล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia วันนี้มาติดตามข่าว การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 กันบ้าง ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เซ็นสัญญากับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด เพื่อพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 หลังคณะรัฐมนตรี ไฟเขียวขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเล 1,000 ไร่ คาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ คลิกอ่านรายละเอียด http://www.1one.asia/featured/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%aa3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1/

มาบตาพุด เฟส 3 เริ่มได้ทันที  หลังครม.ไฟเขียวถมทะเล 1,000 ไร่

จับตา! ท่าเรือระนองไหวไหม ถ้าจะเป็นท่าเรือนานาชาติ


ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://www.youtube.com/tnnthailand/
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

จับตา! ท่าเรือระนองไหวไหม ถ้าจะเป็นท่าเรือนานาชาติ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

Leave a Comment