[Update] “รุ้ง”เข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรธน. ยัน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน | ข่าว รัฐธรรมนูญ ล่าสุด – POLLICELEE

ข่าว รัฐธรรมนูญ ล่าสุด: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

“รุ้ง”เข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรธน. ยัน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน

“รุ้ง” เข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมล้มล้างการปกครอง ยัน 10 ข้อเรียกร้องปฏิรูปเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่อย่างมั่นคง วอนศาลยกคำร้อง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 14.10 น. ที่หน้าศูนย์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เดินทางมานัดฟังคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่ นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ ในเวลา 15.00 น.

โดยก่อนที่จะเข้ารับฟังการวินิจฉัย น.ส.ปนัสยาได้อ่านคำแถลงการณ์ปิดคดีที่บริเวณหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่า เนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ดำเนินการไต่สวน ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่กระทบต่อสิทธิ ในการที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของตน

จึงขอที่จะยื่นคำแถลงปิดคดีในวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันนี้ ยืนยันว่า 10 ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ไม่มีการเผยแพร่ถ้อยคำปราศรัย หรือความคิดเห็นใดต่อสาธารณะในลักษณะที่จะเป็นการเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่น หรือเรียกร้องเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐ จากพระมหากษัตริย์ไปเป็นอย่างอื่น

“สิ่งที่กระทำมุ่งหมายที่จะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็ง และดำรงอยู่อย่างมั่นคง โดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจ ให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ หรือ (The king can do no wrong)”

“การกระทำของตนและพวก จึงไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงขอให้ศาลวินิจฉัยยกคำร้อง”น.ส.ปนัสยา ระบุ

[Update] “รุ้ง”เข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรธน. ยัน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน | ข่าว รัฐธรรมนูญ ล่าสุด – POLLICELEE

“รุ้ง”เข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรธน. ยัน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน

“รุ้ง” เข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมล้มล้างการปกครอง ยัน 10 ข้อเรียกร้องปฏิรูปเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่อย่างมั่นคง วอนศาลยกคำร้อง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 14.10 น. ที่หน้าศูนย์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เดินทางมานัดฟังคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่ นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ ในเวลา 15.00 น.

โดยก่อนที่จะเข้ารับฟังการวินิจฉัย น.ส.ปนัสยาได้อ่านคำแถลงการณ์ปิดคดีที่บริเวณหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่า เนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ดำเนินการไต่สวน ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่กระทบต่อสิทธิ ในการที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของตน

จึงขอที่จะยื่นคำแถลงปิดคดีในวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันนี้ ยืนยันว่า 10 ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ไม่มีการเผยแพร่ถ้อยคำปราศรัย หรือความคิดเห็นใดต่อสาธารณะในลักษณะที่จะเป็นการเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่น หรือเรียกร้องเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐ จากพระมหากษัตริย์ไปเป็นอย่างอื่น

“สิ่งที่กระทำมุ่งหมายที่จะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็ง และดำรงอยู่อย่างมั่นคง โดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจ ให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ หรือ (The king can do no wrong)”

“การกระทำของตนและพวก จึงไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงขอให้ศาลวินิจฉัยยกคำร้อง”น.ส.ปนัสยา ระบุ


Overview-ณวัฒน์ฟาดยับปารีณา ฟังอ้างรุกป่าเลี้ยงพ่อเลยขึ้น รับคำท้าลงส.ส. ชวนให้สภาดูเอ๋เป็นตัวอย่าง


รายการ Overview ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceTVOverview/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Overview-ณวัฒน์ฟาดยับปารีณา ฟังอ้างรุกป่าเลี้ยงพ่อเลยขึ้น รับคำท้าลงส.ส. ชวนให้สภาดูเอ๋เป็นตัวอย่าง

มือดีแฮ็กเว็บไซต์ ศาลรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนชื่อ ‘Kangaroo Court’ แชร์เพลงกิโยตินก่อนเข้าหน้าเว็บ


ในการถ่ายทำทุกเทป มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อ (COVID19)

ติดตามช่องทางสื่อสารไบรท์ทีวี
Website : https://www.brighttv.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/BrightTodayOfficial
Twitter : https://twitter.com/BrightTodayTh
Instagram : https://www.instagram.com/brighttv20
Youtube : https://youtube.com/BrightTV20
กด Subscribe ติดตามได้ที่นี่ : https://bit.ly/2J82750 เพื่อชมคลิปข่าวเด็ด, สัมภาษณ์ exclusive ก่อนใคร
ติดต่อโฆษณา โทร. 0863226363
ศาลรัฐธรรมนุญ แกนนำราษฎร ล้มล้างการปกครอง

มือดีแฮ็กเว็บไซต์ ศาลรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนชื่อ 'Kangaroo Court' แชร์เพลงกิโยตินก่อนเข้าหน้าเว็บ

แถลงข่าว สืบเนื่องจากกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถึงบทบาทของพรรคก้าวไกลต่อไป


สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลิป
https://www.youtube.com/channel/UCJ842uu2IftweuYAMDGwKqA/join
เงินส่วนนี้จะไม่เข้าพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้า

ช่องก้าวหน้าก้าวต่อไป
จัดทำขึ้นเพื่อกระจายเผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ทางเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่ ใดๆ ทั้งสิ้น ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นพรรคก้าวไกล กับคณะก้าวหน้า เราจึงนำเสนอในหนทางของเรา
ก้าวหน้าก้าวต่อไป อนาคตใหม่การเมือง Thanathorn Juangroongruangkit ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เอกพรรณิการ์ วานิช ช่อ ปิยบุตร แสงกนกกุล ป๊อก อนาคตใหม่ อนาคตใหม่ล่าสุด พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รังสิมันต์ โรม ก้าวไกล สู่อนาคตใหม่ ก้าวหน้า เท่าเทียม

แถลงข่าว สืบเนื่องจากกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถึงบทบาทของพรรคก้าวไกลต่อไป

สัมภาษณ์พิเศษ \”ดร.พวงทอง\” ไม่แปลกใจคำตัดสินศาลรธน. เชื่อมีขยายผลยุบพรรค แต่ม็อบจะกลับมา: Matichon TV


สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
00:00 ไฮไลท์
00:25 ไม่เหนือความคาดหมาย แต่ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้
01:13 จับตา ผลของคำตัดสินผูกพันกับคดีอื่นๆ
02:40 เงื่อนไข ส่งผลต่อการรณรงค์ยกเลิกมาตรา112
05:40 ทิศทางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจากนี้ไป
08:10 คนรุ่นใหม่และเยาวชนจะเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม
11:38 (ถอนหายใจ) ทางออกหรือทางตันจากนี้ไป
14:37 นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ไม่มีเสรีภาพมานานแล้ว
17:49 โอกาสและความเป็นไปได้ในการยุบพรรคก้าวไกล
19:25 ฝากให้อ่านหนังสือ การปฏิวัติสยาม2475
MatichonTV matichoninterview
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC3S5gtXjd522gCtjOkYRUwg/join
Official Matichon TV
ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsByMatichon
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV

สัมภาษณ์พิเศษ \

Live (1) #ม็อบ14พฤศจิกา ชุมนุมใหญ่แยกปทุมวัน ปกป้องประชาธิปไตย : Matichon TV


ถ่ายทอดสด กลุ่มมวลชนย้ายชุมนุมใหญ่แยกปทุมวัน หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังและตู้คอนเทนเนอร์ปิดทุกทางเข้าออก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสกัดไม่เคลื่อนไปสนามหลวง หลังจากประกาศไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
MatichonTV ม็อบ14พฤศจิกา
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC3S5…
Official Matichon TV
ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV

Live (1) #ม็อบ14พฤศจิกา ชุมนุมใหญ่แยกปทุมวัน ปกป้องประชาธิปไตย : Matichon TV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าว รัฐธรรมนูญ ล่าสุด

Leave a Comment