[Update] » ศัพท์ภาษาจีน : อักษรจีนที่อ่านได้หลายเสียง [一字多音] | ส่ง ออก ไป จีน – POLLICELEE

ส่ง ออก ไป จีน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

宿 [sù] ค้างคืน (stay)

 • 宿舍 [sùshè] หอพัก

宿 [xiǔ]  กลางคืน (night)

 • 我在旅店里住了两宿。ฉันพักอาศัยที่โรงแรมสองคืนแล้ว

更 [gēng] เปลี่ยน

 • 更新 [gēngxīn] เปลี่ยนใหม่

更 [gèng] ยิ่งขึ้น,อีก

 • 更美丽 [gèngměilì] ยิ่งสวยกว่า
 • 更加 [gèngjiā] ยิ่งขึ้น

调 [diào] โยกย้าย

 • 调走 [diàozǒu] ย้ายไปที่อื่น
 • 调动 [diàodòng] โยกย้าย (หน้าที่การงาน)

调 [tiáo] ปรับปรุง,ไกล่เกลี่ย

 • 调价 [tiáojià] ปรับราคา
 • 调整 [tiáozhěng] ปรับปรุง
 • 调料 [tiáoliào] เครื่องปรุงรส

数 [shǔ] นับ(count), อันดับ(rank) , รายการ(list)

 • 我给您钱, 请数数。 [gěinínqián, qǐngshǔshu] ผมให้ตังค์คุณ ลองนับดูครับ
 • 数第一 [shùdìyī] อันดับที่หนึ่ง

数 [shù] จำนวน

 • 数量 [shùliàng] จำนวน,ปริมาณ
 • 数学 [shùxué] คณิตศาสตร์
 • 数列 [shùliè] จำนวนเรียง
 • 数据 [shùjù] ข้อมูล
 • 无数 [wúshù] นับไม่ถ้วน

数 [shuò] มักจะ, ซ้ำๆ

 • 数见不鲜 [shuòjiànbùxiān] เห็นบ่อยจนชินชา

只 [zhǐ] เพียง (only)

 • 只是 [zhǐshì]  เพียงแต่

只 [zhī] เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว, ลักษณะนาม(ตัว,ลำ เป็นต้น)

 • 只身 [zhīshēn] คนเดียว
 • 一只小船 [yìzhīxiǎochuán] เรือน้อยหนึ่งลำ
 • 两只小鸟 [liǎngzhīxiǎoniǎo] นกน้อยหนึ่งตัว

场 [chǎng] ครั้ง,รอบ

 • 场景 [chǎngjǐng] สถานที่เกิดเหตุ

场 [cháng] ลาน,ตลาด

 • 场院 [chángyuàn] ลานบ้าน

会 [ huì] สามารถ,เข้าใจ,งานแสดง

 • 会见 [huìjiàn] พบปะ

会 [kuài] บัญชี

 • 财会 [cáikuài] การเงินและการบัญชี
 • 会计[kuàijì] การบัญชี

合 [gě] มาตราวัด1合 เท่ากับ 100 มิลลิลิตร

合  [hé] รวมกัน,ปิด

 • 合上 [héshàng] ปิดเข้าหากัน
 • 合资 [hézī] ร่วมลงทุน

给 [gěi] ให้

 • 递给我 [dìgěiwǒ] ส่งให้ฉัน

给 [ jǐ] จัดให้ตามความต้องการ

 • 给予 [jǐyǔ] ให้
 • 补给 [bǔjǐ] การส่งกำลังบำรุง

为 [wèi] เพื่อ

 • 为了 [wèile] เพื่อ
 • 为什么 [wèishénmē] ทำไม
 • 为何 [wèihé] เพราะอะไร

为 [wéi] การกระทำ ,กลายเป็น

 • 为人 [wéirén] การปฏิบัติตัว
 • 为生 [wéishēng] การดำรงชีวิต

背 [bèi] หลัง, ท่อง

 • 背后 [bèihòu] ด้านหลัง
 • 背包 [bèibāo] กระเป๋าเป้
 • 背书 [bèishū] ท่องหนังสือ
 • 背诵 [bèisòng] ท่องจำ

背[ bēi] แบกรับหน้าที่, แบก

 • 背着书包 [bēizhe shūbāo] แบกกระเป๋า

增 [zēng]

 • 增加 [zēngjiā] เพิ่มขึ้น
 • 曾孙 [zēngshūn] เหลน

曾 [céng] เคย

 • 曾经 [céngjīng] เคย

长 [zhǎng] เติบโต

 • 师长 [shīzhǎng] ครูหรืออาจารย์
 • 兄长 [Xiōngzhǎng] พี่ชาย
 • 长亲 [zhǎngqīn] ญาติผู้ใหญ่
 • 长官 [zhǎngguān] ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
 • 长机 [zhǎngjī] เครื่องบินจ่าฝูง (lead aircraft)

长 [cháng] ยาว,ความยาว

 • 长久 [chángjiǔ] ยาวนาน
 • 长期 [chángqī] ระยะยาว(เวลา)
 • 长于 [chángyú] มีความชำนาญในด้าน
 • 长处 [chángchù] จุดเด่น
 • 延长 [yáncháng] ขยายออก
 • 长途 [chángtú] เดินทางไกล
 • 长途电话 [chángtúdiànhuà] โทรศัพท์ทางไกล

冲 [chòng] กลิ่นแรง,ฉุน,กระฉับกระเฉง,เพราะว่า, หันไปทาง

 • 大蒜味很冲 [dàsuànwèi hěnchòng] กลิ่นกระเทียมฉุนมาก

冲 [chōng]  วิ่งพุ่งชน,ปะทะ

 • 冲击 [chōngjī] กระแทกอย่างแรง
 • 冲天 [chōngtiān] ทะยานขึ้นท้องฟ้า
 • 冲洗 [chōngxǐ] ล้าง ชะล้าง
 • 冲冲 [chōngchōng] อารมณ์อันฮึกเหิม
 • 脉冲 [màichōng] ชีพจร

重 [zhòng] ความสำคัญ,น้ำหนัก

 • 重任 [zhòngrèn] ภารกิจสำคัญ
 • 重视 [zhòngshì] ให้ความสำคัญ
 • 重要 [zhòngyào] สำคัญ
 • 沉重 [chénzhòng] หนัก
 • 严重 [yánzhòng] ร้ายแรง (serious)

重 [chóng] ซ้ำ,ซับซ้อน

 • 重九 [chóngjiǔ] ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
 • 重复 [chóngfù] ซ้ำ
 • 重庆 [chóngqìng] ชื่อเมืองฉงชิ่ง

打 [dǎ] ตี

 • 打击 [dǎjī] โจมตี,เคาะตี
 • 打价 [dǎjià] ตีราคา
 • 打倒 [dǎdǎo] โค่นล้ม
 • 打包 [dǎbāo] บรรจุหีบห่อ, ห่อ

打 [dá] ลักษณะนามจำนวนโหล

都 [dū] เมืองหลวง

 • 都城 [dūchéng] เมืองหลวง
 • 首都 [shǒudū] เมืองหลวง
 • 迁都 [qiāndū] ย้ายเมืองหลวง
 • 成都 [chéngdū] เมืองเฉิงตู

都 [dōu] ทั้งหมด,ล้วน

 • 全都 [quándōu] ทั้งหมด

发 [fà] เส้นผม

 • 发卡 [fàqiǎ] กิ๊บผม
 • 理发 [lǐfà] ตัดผม
 • 剪发 [jiǎnfà] ตัดผม
 • 染发 [rǎnfà] ย้อมผม (dye the hair)

发 [fā] ส่ง

 • 发令 [fālìng] ออกคำสั่ง
 • 发出 [fāchū] ส่ง……ออก

干 [gān] แห้ง

 • 干冰 [gānbīng] น้ำแข็งแห้ง
 • 干尸 [gānshī] มัมมี่ (mummy)
 • 干旱 [gānhàn] แห้งแล้ง

干 [gàn] ทำ,มีความสามารถ

 • 干什么 [gànshénme] ทำไม
 • 能干 [nénggàn] มีความสามารถ
 • 干才 [gàncái] บุคคลผู้มีความสามารถ

了 [liǎo]

 • 做不了 [zuòbuliǎo] ทำไม่ไหว
 • 去不了 [qùbuliǎo] ไปไม่ได้, ไปไม่ไหว
 • 大不了 [dàbuliǎo] อย่างมากก็
 • 走不了 [zǒubuliǎo] เดินไม่ไหว
 • 吃不了[chībuliǎo] กินไม่หมด,กินไม่ไหว
 • 了解 [liǎojiě] เข้าใจ
 • 了不起 [liǎobuqǐ] ยอดเยี่ยม, เจ๋ง
 • 不得了 [bùdéliǎo] เเย่เเล้ว!

了 [le] แล้ว

 • 极了 [jíle] อย่างยิ่ง

恶 [ě]

 • 恶心 [ěxīn] สะอิดสะเอียน

恶 [è] สิ่งชั่วร้าย

 • 恶劣 [èliè] เลว
 • 恶化 [èhuà] เลวร้าย
 • 恶梦 [èmèng] ฝันร้าย
 • 罪恶 [zuì’è] ความชั่วร้าย
 • 恶意 [èyì] เจตนาร้าย
 • 丑恶 [chǒu’è] น่าเกลียด
 • 邪恶 [xié è] ชั่วร้าย

恶 [wù] รำคาญ, เกลียด

行 [xíng] เดิน,แพร่หลาย,พฤติกรรม

 • 行政 [xíngzhèng] การปกครอง, การบริหารจัดการ
 • 行刑 [xíngxíng] ลงโทษประหารชีวิต
 • 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว

行 [háng] ขบวน,อาชีพ

 • 行业 [hángyè] อาชีพ
 • 银行 [yínháng] ธนาคาร

号 [hào] เลขที่

 • 号码 [hàomǎ] หมายเลข
 • 号头 [hàotóu] หมายเลข
 • 口号 [kǒuhào] คำขวัญ
 • 信号 [xìnhào] สัญญาณ

号 [háo] ร้องเสียงดังลั่น, ตะโกน

 • 号 [háo] ตะโกน

喝 [hè] ตะโกน

 • 喝令 [hèlìng] ตะโกนออกคำสั่ง
 • 喝彩 [hècǎi] เสียงร้องเชียร์ เสียงร้องไชโย

喝 [hē] ดื่ม

 • 喝酒时死亡 [hējiǔshí sǐwáng] ดื่มสุราเสียชีวิต

假 [jià] วันหยุด

 • 假日 [jiàrì] วันหยุด
 • 假期 [jiàqī] วันหยุด
 • 暑假 [shǔjià] ปิดเทอม

假 [jiǎ] ของปลอม,สมมุติ

 • 假如 [jiǎrú] สมมติว่า
 • 假定 search [jiǎdìng] สมมติ
 • 假币 [jiǎbì] เงินปลอม
 • 假意 [jiǎyì] ไม่จริงใจ
 • 假扮 [jiǎbàn] ปลอมตัว
 • 假牙 [jiǎyá] ฟันปลอม
 • 假装 [jiǎzhuāng] เสแสร้ง

觉 [jué] รู้สึก

 • 觉得 [juédé] รู้สึกว่า
 • 觉悟 [juéwù] สำนึกตัว
 • 觉醒 [juéxǐng] ปลุก
 • 感觉 [gǎnjué] รู้สึก
 • 视觉 [shìjué] วิสัยทัศน์

觉 [jiào] การนอนหลับ

 • 睡觉 [shuìjiào] นอนหลับ
 • 做好梦 [zuò hǎomèng] นอนหลับฝันดี
 • 做恶梦 [zuò èmèng] ฝันร้าย

校 [jiào] ตรวจ,แก้

 • 校场 [jiàochǎng] สนามฝึก

校 [xiào] โรงเรียน

 • 校庆 [xiàoqìng] วันสถาปนาโรงเรียน
 • 校服 [xiàofú] เครื่องแบบสถานศึกษา
 • 校规 [xiàoguī] ข้อบังคับของโรงเรียน
 • 校长 [xiàozhǎng] ครูใหญ่
 • 校园 [xiàoyuán] บริเวณโรงเรียน
 • 学校 [xuéxiào] โรงเรียน
 • 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน

卡 [qiǎ] ติด,หนีบ

 • 发卡 [fàqiǎ] กิ๊บหนีบผม

卡 [ kǎ] การ์ด

 • 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ
 • 卡车 [kǎchē] รถบรรทุก
 • 信用卡 [xìnyòngkǎ] บัตรเครดิต

难 [nàn] ภัยพิบัติ, ยากลำบาก

 • 灾难 [zāinàn] ภัยพิบัติ
 • 苦难 [kǔnàn] ความทุกข์ยากลำบาก

难 [nán] ยาก,ลำบาก

  • 难产 [nánchǎn] คลอดยาก

难以 [nányǐ] ยากที่จะ

 • 难免 [nánmiǎn] หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • 困难 [kùnnán] ลำบากยากแค้น
 • 难怪 [nánguài] มิน่าล่ะ
 • 艰难 [jiānnán] ลำบาก

吐 [tù] อ้วก,อาเจียน

 • 吐血 [tùxuě] อาเจียนเป็นเลือด
 • 呕吐 [ǒutù] อาเจียน

吐 [tǔ] คาย,ถ่ม

 • 谈吐 [tántǔ] รูปแบบการสนทนา

中 [zhòng] ประสบ,ถูก,โดน,ได้รับ

 • 中奖 [zhòngjiǎng] ถูกรางวัล

中 [zhōng] ข้างใน,ตรงกลาง

 • 中兴 [zhōngxīng] เจริญรุ่งเรือง
 • 中医 [zhōngyī] แพทย์แผนจีน
 • 中心 [zhōngxīn] ศูนย์กลาง
 • 中央 [zhōngyāng] ศูนย์กลาง
 • 中间 [zhōngjiān] ตรงกลาง
 • 集中 [jízhōng] โฟกัส,รวมศูนย์

种 [zhòng] ปลูก,หว่าน

 • 种植 [zhòngzhí] เพาะปลูก
 • 种田 [zhòngtián] ทำไร่ไถนา
 • 种水痘 [zhòngshuǐdòu] ปลูกฝี

种 [zhǒng] พันธุ์,ประเภท

 • 种族 [zhǒngzú] ชนชาติ, เผ่าพันธุ์
 • 品种 [pǐnzhǒng] สายพันธ์ ,ประเภทผลิตภัณฑ์

参 [cān] เข้าร่วม,เข้าพบ เช่น

 • 参加 [cānjiā] เข้าร่วม
 • 参考 [cānkǎo] การอ้างอิง (参考书)

参 [shēn] โสม เช่น

 • 人参 [rénshēn] โสมคน

处 [chǔ]

 • 处事 [chǔshì] จัดการเรื่องราว
 • 处死 [chǔsǐ] ลงโทษประหารชีวิต
 • 处于 [chǔyú] อยู่ในเงื่อนไขบางอย่าง

处 [chù] สถานที่,แผนก

 • 处所 [chùsuǒ] สถานที่
 • 处处 [chùchù] ทุกที่

倒 [dǎo] เป็นคำกริยา ล้ม,สับเปลี่ยน เช่น

 • 倒卖 [dǎomài] ซื้อแล้วขายต่อ
 • 倒闭 [dǎobì] ล้มละลาย

倒 [dào] กลับหัวกลับหาง,ถอยกลับ,เท

 • 倒立 [dàolì] ยืนกลับหัว
 • 倒退 [dàotuì] ถอยหลัง
 • 倒茶 [dàochá] รินชา

教 [jiāo] สอน

 • 教书 [jiāoshū] สอนหนังสือ

教 [jiào] สอน

 • 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน
 • 教育 [jiàoyù] การศึกษา
 • 教训 [jiàoxun] บทเรียน
 • 教师 [jiàoshī] ครู, อาจารย์
 • 教材 [jiàocái] อุปกรณ์การสอน
 • 佛教 [fójiào] พุทธศาสนา
 • 宗教 [zōngjiào] ศาสนา
 • 传教 [chuánjiào] เผยแพร่ศาสนา

传 [chuán] ถ่ายทอด, แพร่กระจาย

 • 传世 [chuánshì] ตกทอดมา
 • 传言 [chuányán] ข่าวลือ, นินทา

传 [zhuàn] ชีวประวัติ, เรื่องเล่า

还 [hái] ยังคง

 • 还是 [háishi] ยังคง

还 [huán]

 • 还价 [huánjià] ต่อราคา
 • 还原 [huányuán] คืนสู่สภาพเดิม

兴(興) [xīng] เจริญรุ่งเรือง

 • 兴修 [xīngxiū] บูรณะซ่อมแซ่ม
 • 兴奋 [xīngfèn] ตื่นเต้น,คึกคัก
 • 兴隆 [xīnglóng] เจริญรุ่งเรือง
 • 新兴 [xīnxīng] เจริญขึ้นมาใหม่
 • 兴办 [xīngbàn] เริ่มต้นสร้าง, ก่อตั้ง

兴(興) [xìng] ตื่นเต้น,ดีใจ

 • 兴趣 [xìngqù] สนใจ
 • 感兴趣 [gǎnxìngqù] สนอกสนใจ
 • 高兴 [gāoxìng] ดีใจ

[NEW] ขอสอบถามเกี่ยวกับการส่งออกมะม่วงไปจีน – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) | ส่ง ออก ไป จีน – POLLICELEE

1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1) สถิติการนำเข้ามะม่วงของจีน ล่าสุดปี 2554 จีนนำ เข้ามะม่วงสดจากต่างประเทศ คิดเป็นปริมาณ 27,877 ตัน ปริมาณส่วนใหญ่นำเข้าจากพม่า 25,491 ตัน รองลงมาคือไทย 1,524 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้ามะม่วงของจีนนส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาที่พอร์ตเมืองคุนหมิงเป็น หลัก (ปริมาณ 25,517 ตัน) รองลงมาได้แก่พอร์ตเมืองเซี่ยเหมิน (ปริมาณ 751 ตัน) เมืองเซินเจิ้น (ปริมาณ 634 ตัน) และเซี่ยงไฮ้ (ปริมาณ 468 ตัน) ตามลำดับ แม้ปริมาณมะม่วงที่นำเข้าจีน ณ พอร์ตเซี่ยงไฮ้จะมีปริมาณคิดเป็นอันดับ 4 แต่หากพิจารณาจากมูลค่าพบว่ามากเป็นอันดับ 2 (มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ชี้ให้เห็นว่ามะม่วงที่นำเข้าจีนในพื้นที่เซี่ยงไฮ้เป็นมะม่วงที่เน้นคุณภาพ เป็นหลัก

1.2) เว็บไซต์ http://www.thaifruits-online.com/public/importlist ซึ่ง เป็นเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าผลไม้ในจีน โดยการบริหารงานของกระทรวงเกษรตรและสหกรณ์ไทย ภายในจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้นำเข้าผลไม้ไทยมายังจีน พร้อมทั้งราคาผลไม้ไทยในเมืองสำคัญของจีน  ทั้งนี้ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ซึ่งทำหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในตลาดจีน โทรศัพท์  (86-10) 6532 3955  อีเมล์ [email protected]

1.3) พฤติกรรมการบริโภค ปัจจุบันชาวเซี่ยงไฮ้และมณฑลข้างเคียงอย่างเจ้อเจียงและเจียงซูมีกำลังซื้อ สูง และค่อนข้างให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลไม้เป็นหลัก หากเป็นมะม่วงคุณภาพดีจะติดตลาดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ขณะที่จีนยังไม่สามารถผลิตมะม่วงเกรดและคุณภาพแบบเดียวกับไทยได้ ดังนั้นมะม่วงไทยเกรดพรีเมี่ยม ยังมีช่องว่างทางการตลาดในพื้นที่เซึ่ยงไฮ้ เจ้อเจียง และเจียงซู โดยมะม่วงเกรดพรีเมี่ยมมีวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วไป โดยราคาไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ รสชาติ และความสดเหนือราคา

2. ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยเบื้องต้น

2.1) มาตรฐานมะม่วงส่งออกของไทย แม้ว่ามะม่วงที่ส่งออกจะได้รับมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการเพาะปลูก แต่มะม่วงที่จะถูกนำไปส่งออก ยังต้องผ่านขั้นตอนอื่นๆ เช่น การคัดขนาด การล้างทำความสะอาดผิว การรมควันเพื่อฆ่าแมลง การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น โดยมะม่วงเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและมีศักยภาพในการส่งออก เพื่อให้มะม่วงไทยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากลและเพื่ือความ ปลอดภัยของผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำมาตรฐานมะม่วงแห่งชาติ โดยมะม่วงที่จะส่งออกควรต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวกำหนดโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของมะม่วง โดยในมาตรฐานมะม่วงแห่งชาติมีกำหนดรายละเอียดของคุณภาพ ขนาด น้ำหนัก สารปนเปื้อน สารตกค้างต่างๆ ซึ่งแม้มาตรฐานดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ แต่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันไม่คลาดเคลื่อนผู้ส่งออกมะม่วงไทยจึงควร ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานของมะม่วงตามรายละเอียดต่อไปนี้ (http://www.acfs.go.th/datakm/standard/download/mango.pdf)

2.2) การขออนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าของไทย ต้องดำเนินเรื่องขออนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้ากับกรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้บัตรประจำตัวผู้ส่งออกไว้ใช้ในการออกหนังสือรับรองและใบอนุญาต ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่งออกจากประเทศไทย โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่มีการจดเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (มีใบ ภ.พ.20) ซึ่งปัจจุบันผู้ขอสามารถกรอกคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก ผู้นำเข้าได้ทางเว็บไซต์ http://reg-users.dft.go.th (กดหัวข้อดาวน์โหลด) พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่กำหนดและยื่นขอได้ที่กรมการค้าระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มติดต่อสำนักบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ สายด่วน 1385

2.3) การยื่นเอกสารใบรับรองปลอดโรคพืชจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้ใบรับการอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยแล้ว การส่งออกสินค้าแต่ละชนิดก็ยังมีขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกที่แตกต่างกัน โดยหากเป็นพืชผลทางการเกษตร จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการส่งออกกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตามประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศเรื่องการกำหนดชนิดหรือประเภทของผักและ ผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก ระบุให้มะม่วงที่ส่งออกไปต่างประเทศหากประเทศที่นำเข้านั้นต้องการใบรับรอง ปลอดโรคพืช สารตกค้าง หรือแมลง ผู้ส่งออกสามารถขอใบรับรองดังกล่าวได้ที่กรมวิชาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนโดยหน่วยงาน AQSIQ (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China 国家质量监督检验检疫总局门户) ที่ดูแลด้านสุขอนามัยและการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้มะม่วงสดสามารถนำเข้าจีนได้โดยต้องขออนุญาตการนำเข้าสินค้าให้ เรียบร้อยก่อนทำการส่งสินค้าออก ซึ่งในขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้า (进境动植物检疫许可证) จำเป็นต้องมีเอกสารใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศไทย ใช้ประกอบการยื่นขอโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมพืชและ วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร 02-940-6466-8 อีกทั้งผู้ส่งออกมะม่วงไทยยังต้องปฏิบัติตามพิธีสารว่าด้วยเงื่อนไขการตรวจ สอบและกักกันโรคสำหรับผลไม้ส่งออกจากไทยไปจีนอีกด้วย ซึ่งผู้ส่งออกจำเป็นต้องติดตามกฏระเบียบการนำเข้าผลไม้ของทางการจีนอย่าง ใกล้ชิด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตร

2.4) การเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการนำเข้าไปยังจีน นอกจากการเตรียมเอกสารใบรับรองของไทยเพื่อให้ผลไม้สามารถออกจากประเทศไทยได้ อย่างถูกต้องแล้ว เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าประเทศจีนได้อย่างถูกต้องทางการจีนก็ได้มีข้อกำหนด ด้านสุขอนามัยผลไม้ที่จะนำเข้ามายังจีนที่ผู้นำเข้าจากทุกประเทศต้องปฏิบัติ ตาม รายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชน จีน (http://www.thaifruits-online.com/UserFiles/File/file/Health.pdf)
ทั้งนี้ ปัจจุบันการนำเข้าผลไม้มายังสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องผ่านผู้นำเข้าของจีน เท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลจีนไม่ยินยอมให้กิจการของต่างชาติมาประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่ง ออกในประเทศจีน ดังนั้นเมื่อส่งออกมะม่วงมายังผู้นำเข้าจีน ผู้นำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลไม้จากทางการจีนและต้องมีเอกสาร อนุญาตการนำเข้า (Quarantine Import Permit) ประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าจากทางการจีนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเอกสารที่ต้องเตรียมในการนำเข้า อาจสอบถามเพิ่มเติมได้จากผู้นำเข้าชาวจีนได้อีกทางหนึ่ง หรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifruits-online.com/public/exportfruit

2.5) พิธีการศุลกากรจากกรมศุลกากรส่งออกสินค้าจากไทย เมื่อสินค้าได้รับการรับรองการส่งออก และมีใบอนุญาตใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเข้าผ่านหน่วยงานจีนแล้ว เพื่อให้สินค้าออกจากประเทศไทยอย่างถูกต้องยังจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่ สำคัญ เช่น เอกสารใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก.101) เอกสารใบราคาสินค้า Invoice (ตามจำนวนของใบขนขาออกที่ยื่นทั้งหมด) เอกสาร Packing list แสดงรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ และเอกสารอื่นๆตามที่กรมศุลกากรต้องการ เป็นต้น โดยในขั้นตอนพิธีการศุลกากรนี้อาจมีขั้นตอนและมีการเตรียมเอกสารค่อนข้างมาก ดังนั้นส่วนผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะใช้บริการของบริษัทชิปปิ้งที่มีบัตรผ่าน ศุลกากรเพื่อดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกแทนในนามของบริษัท ซึ่งคุณสุทธิชัยอาจเลือกใช้บริษัทที่มีประสบการณ์พิธีการศุลกากรขาออก โดยสามารถเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้จากรายชื่อในเว็บไซต์สมาคม ชิปปิ้งแห่งประเทศไทยwww.ctat.or.thได้

2.6) การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าในจีนจากข้อตกลงการค้า FTA China-ASEAN เนื่องจากจีนและอาเซียนได้มีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ FTA China-ASEAN ซึ่งส่งผลให้สินค้าบางรายการที่ส่งออกจากไทยไปจีนไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้า ณ ประเทศจีน ซึ่งรวมถึงมะม่วงสดที่นำเข้าไปจีนด้วย ผู้ส่งออกที่ต้องการใช้สิทธิลดภาษีนำเข้านี้จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า ฟอร์มอี (Form E) ซึ่งสามารถยื่นขอได้ที่กรมการค้าต่างประเทศของไทย เพื่อใช้ประกอบการลดภาษีนำเข้าไปยังประเทศจีนเหลือร้อยละ 0 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมในขั้นตอนการขอและการเตรียมเอกสารยื่นขอที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักบริการ การค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ (สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385) หรือในเว็บไซต์ www.dft.go.th และรายละเอียดเพิ่มเติมด้านความตกลงเขตการค้าเสรี FTA China-ASEAN ได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (www.thaifta.com)

2.7) ความรู้เบื้องต้นด้านการค้าระหว่างประเทศ นอกจากขั้นตอนการขออนุญาตส่งออก การเตรียมเอกสารส่งออก การดำเนินพิธีการศุลกากรแล้ว ผู้ส่งออกควรมีความรู้เบื้องต้นด้านการค้าระหว่างประเทศที่จำเป็นอื่นๆ อีกเช่น การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก วิธีการชำระเงินและเงื่อนไข การชำระเงิน การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (Incoterm) การขนส่งทางทะเล ทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เปิดคอร์สด้านการส่งออก เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นการส่งออก, หลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ Smart Exporter โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (http://application.ditp.go.th/training_institute/index.html) และหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) เป็นต้น

2.8) ความรู้เบื้องต้นที่ควรมีสำหรับการค้าขายกับประเทศจีน นอก จากความรู้เบื้องต้นที่ผู้ส่งออกควรมีแล้ว ผู้ส่งออกควรมีความรู้เจาะลึกในทักษะที่ควรมีเพื่อค้าขายกับประเทศจีนอีก ด้วย เช่น อุปนิสัยทัศนคติการทำธุรกิจของ คนจีนในยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมทางการค้า การเจรจาการค้ากับชาวจีน การสื่อสารด้วยภาษาจีนเบื้องต้น การค้นหาข้อมูลทางการค้าภาษาจีน พฤติกรรมผู้บริโภคจีน ตลอดจนข้อควรระวังในการค้าาขายกับจีน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนทั้ง 9 แห่งได้จัดทำจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com

2.9) การตลาดเพื่อการหาลูกค้าในต่างประเทศ/การหาผู้นำเข้ามะม่วงในจีน หลังจากที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการส่งออกแล้วสิ่งต่อไปคือการหาลูกค้าในต่าง ประเทศ ก่อนที่จะส่งออกมายังต่างประเทศอาจพิจารณาเลือกตลาดที่จะส่งออกว่าควรส่งออก ไปประเทศไหน หากเลือกส่งออกมายังประเทศจีนก็ควรเลือกว่าจะส่งออกมายังประเทศจีนในพื้นที่ ใด ซึ่งจีนในแต่ละพื้นที่มีรสนิยมความชอบสินค้าแตกต่างกัน กำลังซื้อต่างกัน สภาพตลาดสินค้าในแต่ละพื้นที่ก็ย่อมแตกต่างกัน ผู้ส่งออกควรทำความเข้าใจกับแต่ละพื้นที่ที่จะส่งออก ตลอดจนศึกษาข้อมูลการตลาดของสินค้าในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะเลือกเมืองที่จะ ส่งออกสินค้าไป ผู้ส่งออกอาจจำเป็นต้องเดินทางมาสำรวจตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เสาะหาช่องทางการเข้าตลาดในการขายสินค้าด้วยตัวเอง เป็นต้น

3. ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

หากเริ่มต้นการส่งออกครั้งแรกและยังไม่มีลูกค้าในประเทศจีน อาจเริ่มต้นจากกำหนดและวางแผนการทำการตลาดหาลูกค้าในประเทศจีนผ่านการเข้า ร่วมงานแสดงสินค้าในจีนและเป็นช่องทางการหาลูกค้าโดยตรง รายชื่องานแสดงสินค้าในจีนที่จัดขึ้นในแต่ละปี สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://tradeshow.alibaba.com แล้วเลือกประเทศจีน หรือที่เว็บไซต http://www.biztradeshows.com/china
นอกจากการออกงานแสดงสินค้า สามารถติดต่อกับผู้นำเข้าโดยผ่านช่องทางการทำนัดพบทางธุรกิจผ่านหน่วยงานและ สมาคมการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ที่เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยรายชื่องานแสดงสินค้าในต่างประเทศรวมทั้งจีน ที่กรมฯ นำผู้ประกอบการเข้าร่วมสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://application.depthai.go.th/overseas_trade_fair/index_redirect.html
ทั้งนี้ ในส่วนขั้นตอนการส่งออกจากประเทศไทย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กลุ่มงานพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมการส่งออก โทร (02)507-8180 ,8181, 8182 และ 8183 หรือสายด่วนสอบถามปัญหาการส่งออก 1169 (เวลาราชการ) เพื่อช่วยอธิบายความเข้าใจของขั้นตอนในภาพรวมได้

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้
19 ธันวาคม 2555


รูปแบบการส่งออกไปจีน มีกี่วิธี? มีกี่รูปแบบ?


การส่งออกสินค้าไปจีน หรือไปประเทศต่างๆทั่วโลก ผู้ประกอบการหรือท่านใดที่อยากส่งออก ต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ดี เช่น ทางรถ ทางเรือ ทางเครื่องบิน และต้องเลือกรูปแบบขนส่งให้เหมาะกับสินค้าที่เรากำลังจะส่งออก เพื่อให้ถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย
วันนี้โรสเลยได้หยิบยกหัวข้อรูปแบบการส่งออกสินค้าไปตจีนและส่งออกต่างประเทศมาฝาก เพื่อให้หลายๆท่านได้เก็บไปใช้เพื่อการส่งออกที่ดีและประหยัดเงินค่าขนส่งได้ในอนาคต

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รูปแบบการส่งออกไปจีน มีกี่วิธี? มีกี่รูปแบบ?

ทำไมคนจีนชอบทุเรียน?


จีนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งการ copy ซึ่งจีน copy ได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เกรด A+ ยัน เกรดล่างๆสุด..copy ได้แม้กระทั่งข้าวสาร…..และที่แน่ๆทุเรียนก็ยังเป็นผลไม้ที่จีนยัง ”ก๊อป” ไม่ได้…..ด้วยความเป็นเอกลักษณฺเฉพาะตัวที่มี ด้วยหน้าตาพิสดารมีหนามรอบ กลิ่นแรง รสชาติหวานมัน
+++++++++++++++++++++++
ปัจจุบันชาวจีนนำเข้าทุเรียนสดในปริมาณมาก และกลายเป็นผลไม้นำเข้าอันดับ 1 ของประเทศ โดยในปี 2020 จีนนำเข้าทุเรียนสดมูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวไ 4.68 หมื่นล้านบาท โดยการนำเข้าจากไทย…
+++++++++++++++++++++++
ด้วยเหตุที่มีการนำเข้าทุเรียนของจีนเป็นจำนวนมหาศาล…ทำให้เราคนไทยเองสงสัยกันว่าทำไมคนจีนเขาหลงไหลในรสชาติของทุเรียนกัน
+++++++++++++++++++++++
ทำไมคนจีนชอบทุเรียน 中国人喜欢榴莲
ขึ้นชื่อเป็น ราชาแห่งผลไม้ …..คนจีนเชื่อว่า เป็นของบำรุงสุขภาพชั้นดี วิตามิน A B C เต็มไปด้วยโปรตีนและแร่ธาติ ซึ่งเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่ามะม่วงหรือผลไม้รสชาติอร่อยทั่วๆ ไป…
เอออ…คนไทยเราสงสัยว่า..ทำไมคนจีนถึงชอบกินทุเรียนกันจังว่ะ…ซึ่งสังเกตุจากยอดนำเข้าทุเรียนจากจีน มีจำนวนมหาศาล…ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ จีนนำเข้าทุเรียนสดในปริมาณมากขึ้น แซงหน้าเชอร์รีและกลายเป็นผลไม้นำเข้าอันดับ 1 ของประเทศ โดยในปี 2020 จีนนำเข้าทุเรียนสดมูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตีเป็นเงินไทยก้ราวๆ 4.68 หมื่นล้านบาท
+++++++++++++++++++++++
คนจีนเชื่อว่าทุเรียนบำรุงร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งรงมีพละกำลังได้ขนาด“ทุเรียน 1 ลูกเท่า เปรียบกับว่าเรากินไก่ถึง 3 ตัว”
+++++++++++++++++++++++
และก็ยังเชื่อว่าการกินทุเรียนเพื่อเป็นการบำรุงครรภ์หลังคลอดลูก..ช่วยฟื้นฟูพลังงานได้ดี ส่วนคุณผู้ชายมีคุณสมบัติบำรุงไต ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อีก
+++++++++++++++++++++++
มีตำรายาจีนโบราณ (ยาเปิ๋นเฉ่ากังมู่ 《本草纲目》 หรือ Compendium of Materia Medica) บันทึกไว้ว่า:”สามารถใช้เป็นยาได้ รสชาติหวาน เป็นผลไม้ที่ไม่มีมีพิษ…ซึงดูจากหนังจีนกำลังภายใน..เขาจะค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของยาพิษเป็นพิเศษ และทุเรียนก็สามารถแก้อาการท้องร่วงได้
ยุคเริ่มแรกของการนำเข้าทุเรียน…คนจีนจะกินทุเรียนที่สุกมาก ๆ เละและมีกลิ่นที่แรงมาก ซึ่งมันเป็นของโปรดของคนจีนจริง ๆ …คนไทยหลายคนสงสัยว่า ทำไม…. ทำไม….ไม่กินทุเรียนที่ห่ามนิดนึง มีเนื้อข้างนอกแข็งนิดข้างในหวานนุ่ม รสชาติกำลังดี.. ไม่มีกลิ่นแรงเกินไป …เหมือนกับคนไทย…และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีกลิ่นติดตัว แล้วทำไมคนจีนชอบกินแบบเนื้อเละ ๆ กลิ่นแรง ๆ
+++++++++++++++++++++++
ทุเรียนเป็นผลไม้นำเข้า ไม่ใช่ผลไม้พื้นเมือง …ถึงแม่จะมีการปลูกบ้างในมณฑลไหหลำก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้คุณภาพ…ในช่วงแรกที่ทุเรียนเพิ่งเข้าไปในตลาดจีน เนื่องจากการขนส่งจากไทยไปจีนต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 7 วัน แล้วค่อยกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่าง ๆ หรือ เมืองต่าง ๆ เมื่อมาถึงผู้บริโภค ทุเรียนมักจะสุกมากแล้ว…ด้วยเหตุนี้คนจนก็เลยติดรสชาติของทุเรียนที่สุกจัดๆ ที่มีเนื้อเละๆ…แต่ที่แน่ บางที่ทุเรียนที่นำเข้า…กว่าจะถึงมือผุ้บริโถค…ทุเรียนก้เน่าและส่งผลผู่นำเข้าทุเรียนขาดทุนย่อยยับ
ดังนั้นผู้นำเข้าบางคนจึงเปลี่ยนมานำเข้าทุเรียนที่ดิบ เพื่อตัดปัญหาการขาดทุน…ด้วยเหตุนี้คนจีนจึงบริโภคทุเรียนที่มีเนื้อกรอบนอกนุ่มใน ไม่แก่จัด และไม่เละ….จนมาถึงปัจจุบัน….การบริโภคทุเรียนของคนจีนได้เปลี่ยนไปมาก…ทั้งการนำทุเรียนดิบ ทุเรียนแก่จัด มาแปรรูปเป็นอาหารนานาชนิด…ทั้งอบกรอบ ทั้งบดเป็นผงไว้ปรุงอาหาร…ทั้งของหวาน ของคาว
+++++++++++++++++++++++

ติดต่อฅนเกษตร : https://www.facebook.com/KonKaSet89/
ติดต่อทีมงาน Production : https://www.facebook.com/Korkai.studio9/

ทำไมคนจีนชอบทุเรียน?

อี้อูเมืองลับเศรษฐี แหล่งค้าส่งที่ถูกที่สุดในจีน !!!! (ทัวร์แม่ค้าจีน ซือของจากจีนมาขาย)


แพรวบ้าพาเที่ยว รายการนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบธรรรมดา
มันคือการเดินทาง กิน เที่ยว และหาไอเดียธุรกิจ
ผู้ดำเนินรายการคือ :แพรวผู้หญิงธรรมดาสุดๆ
ไม่ได้เก่งธุรกิจ ไม่เก่งอะไรซักอย่าง เป็นโดนหลอกโดนต้มก็บ่อย
ออกจะเป็นพวก loser ด้วยซ้ำ
แต่มีข้อดีคือมองโลกในแง่ดีเกินมนุษย์ทั่วไป
ไม่กลัวความผิดพลาด ล้มแล้วลุกง่าย และสู้ไม่ถอย
ฝันอยากจับเงินล้าน เพื่อเอาไปเที่ยวรอบโลก
ติดตามให้กำลังจะ และเอาใจช่วยแพรวด้วยนะคะ
สำหรับเพื่อนที่สนใจทัวร์แม่ค้าไปเมืองจีน
กินดี นอนหรู บินการบินไทยราคา 2หมื่นกว่าบาท
สอบถามเพิ่มเติม
📲 Line@ @chinamarkettrip มี @อยู่ด้านหน้าด้วยคะ
คลิก! line.me/R/ti/p/%40chinamarkettrip
Website www.chinamarkettrip.com
📞 Tel0814660660
ทุกช่องทางสามารถติดต่อได้ทุกวัน
เวลา 8.3022.00น.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/08334

สวัสดีทู๊กกกคน แพรวเองจร้า
ช่องนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พากิน และพัฒนาตัวเองมั้งนะ
ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมนะคะ
.
ติดต่องาน
ไลน์ไอดี
@praewday
มี@ด้วยนะคะ
.
แอดไลน์แบบลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40praewday
.
รู้จักกันมากขึ้นก็ IG : praewday
FB ส่วนตั๊ว ส่วนตัว ไม่ค่อยตอบแชทนะ แพรวติส อยากคุยกันเขียนจดหมายมาได้ อิอิ
https://www.facebook.com/Praewpen
จดหมาย
ถึง แพรวบ้าห้าร้อย
80/38 คอนโดลุมพินีเมกะซิตี้บางนา ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ร้านเสื้อผ้าของแพรว ทำเอง ขายเอง เป็นนางแบบเองด้วยยย
เกือบ 4 แสนไลค์แล้ว ทำไมเยอะกว่ายูทูปง่า เข้ามาดูได้
มีลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีๆด้วยยยยย
FB : https://www.facebook.com/beforedietplussize

อี้อูเมืองลับเศรษฐี แหล่งค้าส่งที่ถูกที่สุดในจีน !!!! (ทัวร์แม่ค้าจีน ซือของจากจีนมาขาย)

สั่งของจากจีนมาไทย มีส่งแบบไหนบ้าง? China Logistic to Thailand


มาดูกันว่า การส่งสินค้าจากจีน มายังประเทศไทย มีแบบไหนบ้าง?
การขนส่งแบบไหน เร็วที่สุด?
แบบไหน ราคาถูกที่สุด?
และหากสินค้าติดด่านศุลกากร ต้องทำยังไง?
===============
คอร์สเรียนออนไลน์
\”นำเข้าของจากจีนมาขาย ด้วย AliExpress\”
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/sRy4ib
รวมคลิปสาระความรู้ www.youtube.com/shoppa/playlists
แวะมากดถูกใจเราได้ที่ https://fb.me/ShoppaTV
เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @shoppatv
===============
ชอบ กดไลค์
อยากแบ่งปันความรู้ กดแชร์
เตือนคลิปใหม่ก่อนใคร กดกระดิ่ง
===============
กลุ่ม Facebook คนไทย
Lazada https://goo.gl/T92ZER
Shopee https://goo.gl/LpnNKc
AliExpress https://goo.gl/pBE9zb
คูปอง\u0026โปรลดราคา https://goo.gl/rGKzkE
โปรโมทสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
shoppatv1@gmail.com
youtube.com/shoppa

สั่งของจากจีนมาไทย มีส่งแบบไหนบ้าง? China Logistic to Thailand

เส้นทางส่งออกทุเรียนไทยไปจีน – Springnews


กว่า 90 เปอร์เซนต์ทุเรียนไทยถูกส่งออกไปประเทศจีน และเป็นความต้องการต่อเนื่องตลอดทั้งปี การส่งออกทุเรียนแต่ละรอบจะใช้การขนส่งผ่านทางเรือ เดินทางระยะเวลา 67 วัน ติดตามเส้นทางส่งออกทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนจีนได้จากรายงาน
ติดต่อโฆษณา โทร.026206738
ติดตามรายงานพิเศษตอนอื่นๆได้ที่ http://www.springnews.co.th/scoop
ติดตาม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th
รับชม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th/live
กด \”Like\” เกาะติดทุกข่าวสารได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/SpringNewsTV
ตามติดทุกเหตุการณ์นาทีต่อนาทีผ่านทวีตเตอร์ https://twitter.com/springnews_tv

เส้นทางส่งออกทุเรียนไทยไปจีน - Springnews

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ส่ง ออก ไป จีน

Leave a Comment