[Update] สุขภาพจิต และ COVID-19 : ปัจจัยอะไรที่ทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ในภาวะวิกฤต | ย่ำแย่ – POLLICELEE

ย่ำแย่: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

ทุกครั้งที่สังคมเดินเข้าสู่เขต ‘วิกฤติ’ แน่นอนว่ามันกระทบเรื่องของ ‘เศรษฐกิจ’ ไปด้วยแบบไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และทันทีที่เศรษฐกิจดิ่ง ก็หนีไม่พ้นที่จะทำให้ใจคนหมดหวังตามไปด้วย

 

แน่นอนว่าการระบาดร่วมสมัยอย่าง COVID-19 ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.2562 ที่หลายคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หนักหนารองจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็น่าจะหนักในใจของใครหลายคนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อการระบาดรอบล่าสุดด้วยสายพันธุ์ที่รวดเร็วรุนแรงขึ้น มีคนตายจำนวนมาก ผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

งานวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดทำขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติคน’ พาเราไปดูว่าผลกระทบของเศรษฐกิจที่ซบเซาจากโรคระบาด ทำอะไรกับใจคนได้บ้าง โดยพูดถึงทั้งเคสในไทย และเคสต่างประเทศทั่วโลกที่ผ่านมา

งานวิจัยฉบับนี้ตีพิมพ์เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ระบุว่า จากงานศึกษาในอดีตและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าวิกฤติ COVID-19 น่าจะทำให้ปัญหาสุขภาพจิตในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะเต็มไปด้วยวิกฤติเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนรอบด้าน

 

เจาะข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต และฐานข้อมูลการสืบค้นของคนไทย

มีสามตัวชี้วัดที่น่าสนใจที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อยืนยันว่า เรื่องของผลกระทบเศรษฐกิจมีนัยสำคัญต่อหัวจิตหัวใจคน และอัตราฆ่าตัวตาย

‘การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชากรไทย พ.ศ.2556’ และ ‘อัตราการฆ่าตัวตายตั้งแต่ปี 2540–2562’ บอกถึงเหตุการณ์ต้มยำกุ้งปี 40 ซึ่งทำให้มีอัตราฆ่าตัวตายสูงที่สุดระหว่างปี พ.ศ.2540–2560 โดยในปี พ.ศ.2541–2542 มีอัตราการฆ่าตัวตายมากถึง 8.12–8.59 คน ต่อประชากร 1 แสนคน จากนั้นก็น้อยลงเรื่อยๆ และเพิ่มอีกทีในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552–2562 (ปีสุดท้ายที่กรมสุขภาพจิตทำการสำรวจ)

 

 

ทว่า กรมสุขภาพจิตได้รายงานผ่านเว็บไซต์ด้วยว่า ในช่วง COVID-19 ไตรมาส 1–2 ของปี พ.ศ.2563 อัตราฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 อยู่ที่ 7.3 คนต่อประชากร 1 แสนคน (เป็นจำนวนเกือบใกล้เคียงกับวิกฤติต้มยำกุ้ง)

 

ขณะเดียวกันปี ‘ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558–2563’ พบว่า ปี พ.ศ.2563 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น 2 เท่าในตลอด 6 ปีที่ผ่านมา จาก 1.4 ล้านคนใน พ.ศ.2558 เป็น 2.7 ล้านคนใน พ.ศ.2563

 

 

ตัวเลขน่าจับตา คือ มีผู้ป่วยซึมเศร้ามากถึง 355,537 คน และโรควิตกกังวล 356,988 คน และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 5 เท่า จากปี พ.ศ.2558 (จาก 4,722 คน สู่ 23,510 คน) ซึ่งผู้ทำวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขของปี พ.ศ.2563 อาจจะมากกว่านั้น เพราะในช่วงที่ล็อกดาวน์ก็อาจจะมีผู้ป่วยบางรายไม่ได้เข้ารับบริการต่อเนื่อง

อีกข้อมูลที่น่าสนใจจากฐานสืบค้นข้อมูล trend.google ระบุสอดคล้องกันด้วยว่า ในหลายปีที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ‘Doctor Google’ หรือการสืบค้นข้อมูลโรคผ่านทางเสิร์ชเบราเซอร์ ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ.2560 –2563 มีการค้นหาคำว่า ‘โรคซึมเศร้า’ มากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ตามมาด้วย ‘ฆ่าตัวตาย’ ทว่านักวิจัยก็ระบุ ไว้ว่า ข้อมูลการเสิร์ชอาจแสดงแค่ปรากฏการณ์ ไม่ได้สื่อถึงสุขภาพจิตเสมอไป  แต่ก็เป็นภาพรวมหนึ่งที่สะท้อนแนวโน้มสุขภาพจิตในประเทศไทย ขณะปัจจุบันได้

 

สรุปปัจจัยกระทบสุขภาพจิตในยุควิกฤติต่างๆ

งานวิจัยพาไปดูงานศึกษากรณีต่างประเทศว่าวิกฤติต่างๆ ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตผู้คนมากน้อยแค่ไหน โดยมีเคสศึกษาในอดีต และ COVID-19 มาบอกเล่าให้ฟัง ซึ่งผู้วิจัยสรุปปัจจัยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตออกมา เป็น 4 กลุ่ม

 

ปัจจัยมหภาค

เป็นปัจจัยที่บอกว่าเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองภาพรวมแย่ลง มักจะพาให้ใจคนทุกช่วงวัยแย่ลงได้ด้วย

งานวิจัย ‘Are recessions good for your health?. The Quarterly journal of economics’ ในปี ค.ศ.2000 ระบุว่าในสหรัฐอเมริกาพบอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่ม 1.3% เมื่ออัตราว่างงานของรัฐเพิ่มขึ้น 1%

ด้านวิจัย ‘Short-run effects of job loss on health conditions, health insurance, and health care utilization. Journal of health economics’ ในปี ค.ศ.2015 ซึ่งทำการศึกษาบุคคลเดิมก่อนและหลังตกงาน พบว่าการสูญเสียงานและรายได้ของผู้คนกลุ่มนั้น ส่งผลให้สุขภาพจิตและกายแย่ลง เพราะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง (Poverty and common mental) ระบุว่า ความยากจนส่งผลให้สุขภาพจิตของคนแย่ลง โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวก 70% เลยทีเดียว ระหว่างความผิดปกติทางจิตกับความยากจน

นอกจากนี้งานศึกษาในยุโรปยังพบว่า กลุ่มคนที่มีการศึกษาต่ำ ยากจน อายุมาก มีโอกาสหรือการสนับสนุนทางสังคมน้อย และเผชิญความไม่มั่นคงในการจ้างงาน จะพบโรควิตกจริตและซึมเศร้าค่อนข้างสูงกว่าคนกลุ่มอื่น

และยังมีวิจัยอีกฉบับพบว่า ความกังวลทางด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนยากจน ทำให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการรับรู้ลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนได้มากขึ้น

ความเครียดในสังคมก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน งานศึกษาที่ญี่ปุ่นชื่อ ‘Prevalence of Health Care Worker Burnout During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Japan’ เมื่อปี ค.ศ.2020 พบว่า ในการระบาด COVID-19 ระลอกแรก พบอากาหมดไฟในกลุ่มคนการแพทย์ซึ่งคาบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าถึง 30% โดยพบในพยาบาลมากที่สุด

 

ปัจจัยระดับบุคคล

‘ความอดทนต่อความไม่แน่นอน’ (tolerance to uncertainty) เป็นบุคลิกหนึ่งที่ชี้วัด่ามีผลต่อสุขภาพจิต โดยในอังกฤษพบว่า เมื่อสถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง คนที่อดทนต่อความไม่แน่นอนได้น้อย จะทุกข์ใจมากกว่าคนกลุ่มอื่น และมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเภทได้รุนแรง โดยในกลุ่มของคนที่ต้องแยกตัวออกมาอยู่คนเดียว โดยเฉพาะผู้หญิง จะพบปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่น

 

มาตรการปิดเมืองและการกักตัว

งานศึกษาปี ค.ศ.2020 ‘The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence.’ พบว่า ผู้ที่ต้องกักตัวจากโรคระบาด ทำให้พวกเขาเกิดความวุ่นวายทางอารมณ์ ความกลัว วิตกกังวลใจ ซึมเศร้า โมโหง่าย นอนไม่หลับ และมีความเครียดต่อเนื่องหลังเหตุการณ์ตามมา ซึ่งมีการยืนยันเชิงข้อมูลคล้ายกันทั้งในอังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี สวีเดน นอกจากนั้นการปิดเมืองและกักตัว ยังทำให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้ว มีปัญหาหนักขึ้น ในอังกฤษและอเมริกาพบว่า อัตราความพยายามฆ่าตัวตายและการใช้ยาเสพติด สูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

 

ในช่วงกว่าหนึ่งปีครึ่งที่ทั่วโลกใช้ชีวิตกับการระบาดใหม่อย่างเป็นทางการ COVID-19 เป็นตัวแปรที่ทำให้ผู้คนมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่สั่นคลอน

ในปี พ.ศ.2564 แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีรายงานสุขภาพจิตออกมาอย่างเป็นทางการ แต่การไล่ดูข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลจากประเทศอื่นก็พบว่า มีความเป็นไปได้ที่วิกฤติ COVID-19 จะส่งผลให้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยและอัตราการจบชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (และอาจจะมากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง) ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพจิตคนไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ไม่รวดเร็วนัก

 

COVID-19 กระทบหลากมิติของผู้คน ทั้งวิถีชีวิต หน้าที่การงาน ความยากจนฉับพลัน ความภาคภูมิใจในตัวเอง และสำคัญที่สุดคือเรื่อง ‘ปากท้อง’ ทั้งหมดเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก และนำมาซึ่งผลกระทบทางจิตใจ จากความไม่แน่นอนของภาพรวมชีวิตตนเอง และผู้อื่น ทั้งในวันนี้ และในอนาคตข้างหน้า

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

www.pier.or.th

 

Illustration by Krittaporn Tochan

Share this article


[Update] สุขภาพจิต และ COVID-19 : ปัจจัยอะไรที่ทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ในภาวะวิกฤต | ย่ำแย่ – POLLICELEE

ทุกครั้งที่สังคมเดินเข้าสู่เขต ‘วิกฤติ’ แน่นอนว่ามันกระทบเรื่องของ ‘เศรษฐกิจ’ ไปด้วยแบบไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และทันทีที่เศรษฐกิจดิ่ง ก็หนีไม่พ้นที่จะทำให้ใจคนหมดหวังตามไปด้วย

 

แน่นอนว่าการระบาดร่วมสมัยอย่าง COVID-19 ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.2562 ที่หลายคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หนักหนารองจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็น่าจะหนักในใจของใครหลายคนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อการระบาดรอบล่าสุดด้วยสายพันธุ์ที่รวดเร็วรุนแรงขึ้น มีคนตายจำนวนมาก ผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

งานวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดทำขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติคน’ พาเราไปดูว่าผลกระทบของเศรษฐกิจที่ซบเซาจากโรคระบาด ทำอะไรกับใจคนได้บ้าง โดยพูดถึงทั้งเคสในไทย และเคสต่างประเทศทั่วโลกที่ผ่านมา

งานวิจัยฉบับนี้ตีพิมพ์เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ระบุว่า จากงานศึกษาในอดีตและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าวิกฤติ COVID-19 น่าจะทำให้ปัญหาสุขภาพจิตในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะเต็มไปด้วยวิกฤติเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนรอบด้าน

 

เจาะข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต และฐานข้อมูลการสืบค้นของคนไทย

มีสามตัวชี้วัดที่น่าสนใจที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อยืนยันว่า เรื่องของผลกระทบเศรษฐกิจมีนัยสำคัญต่อหัวจิตหัวใจคน และอัตราฆ่าตัวตาย

‘การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชากรไทย พ.ศ.2556’ และ ‘อัตราการฆ่าตัวตายตั้งแต่ปี 2540–2562’ บอกถึงเหตุการณ์ต้มยำกุ้งปี 40 ซึ่งทำให้มีอัตราฆ่าตัวตายสูงที่สุดระหว่างปี พ.ศ.2540–2560 โดยในปี พ.ศ.2541–2542 มีอัตราการฆ่าตัวตายมากถึง 8.12–8.59 คน ต่อประชากร 1 แสนคน จากนั้นก็น้อยลงเรื่อยๆ และเพิ่มอีกทีในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552–2562 (ปีสุดท้ายที่กรมสุขภาพจิตทำการสำรวจ)

 

 

ทว่า กรมสุขภาพจิตได้รายงานผ่านเว็บไซต์ด้วยว่า ในช่วง COVID-19 ไตรมาส 1–2 ของปี พ.ศ.2563 อัตราฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 อยู่ที่ 7.3 คนต่อประชากร 1 แสนคน (เป็นจำนวนเกือบใกล้เคียงกับวิกฤติต้มยำกุ้ง)

 

ขณะเดียวกันปี ‘ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558–2563’ พบว่า ปี พ.ศ.2563 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น 2 เท่าในตลอด 6 ปีที่ผ่านมา จาก 1.4 ล้านคนใน พ.ศ.2558 เป็น 2.7 ล้านคนใน พ.ศ.2563

 

 

ตัวเลขน่าจับตา คือ มีผู้ป่วยซึมเศร้ามากถึง 355,537 คน และโรควิตกกังวล 356,988 คน และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 5 เท่า จากปี พ.ศ.2558 (จาก 4,722 คน สู่ 23,510 คน) ซึ่งผู้ทำวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขของปี พ.ศ.2563 อาจจะมากกว่านั้น เพราะในช่วงที่ล็อกดาวน์ก็อาจจะมีผู้ป่วยบางรายไม่ได้เข้ารับบริการต่อเนื่อง

อีกข้อมูลที่น่าสนใจจากฐานสืบค้นข้อมูล trend.google ระบุสอดคล้องกันด้วยว่า ในหลายปีที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ‘Doctor Google’ หรือการสืบค้นข้อมูลโรคผ่านทางเสิร์ชเบราเซอร์ ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ.2560 –2563 มีการค้นหาคำว่า ‘โรคซึมเศร้า’ มากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ตามมาด้วย ‘ฆ่าตัวตาย’ ทว่านักวิจัยก็ระบุ ไว้ว่า ข้อมูลการเสิร์ชอาจแสดงแค่ปรากฏการณ์ ไม่ได้สื่อถึงสุขภาพจิตเสมอไป  แต่ก็เป็นภาพรวมหนึ่งที่สะท้อนแนวโน้มสุขภาพจิตในประเทศไทย ขณะปัจจุบันได้

 

สรุปปัจจัยกระทบสุขภาพจิตในยุควิกฤติต่างๆ

งานวิจัยพาไปดูงานศึกษากรณีต่างประเทศว่าวิกฤติต่างๆ ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตผู้คนมากน้อยแค่ไหน โดยมีเคสศึกษาในอดีต และ COVID-19 มาบอกเล่าให้ฟัง ซึ่งผู้วิจัยสรุปปัจจัยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตออกมา เป็น 4 กลุ่ม

 

ปัจจัยมหภาค

เป็นปัจจัยที่บอกว่าเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองภาพรวมแย่ลง มักจะพาให้ใจคนทุกช่วงวัยแย่ลงได้ด้วย

งานวิจัย ‘Are recessions good for your health?. The Quarterly journal of economics’ ในปี ค.ศ.2000 ระบุว่าในสหรัฐอเมริกาพบอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่ม 1.3% เมื่ออัตราว่างงานของรัฐเพิ่มขึ้น 1%

ด้านวิจัย ‘Short-run effects of job loss on health conditions, health insurance, and health care utilization. Journal of health economics’ ในปี ค.ศ.2015 ซึ่งทำการศึกษาบุคคลเดิมก่อนและหลังตกงาน พบว่าการสูญเสียงานและรายได้ของผู้คนกลุ่มนั้น ส่งผลให้สุขภาพจิตและกายแย่ลง เพราะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง (Poverty and common mental) ระบุว่า ความยากจนส่งผลให้สุขภาพจิตของคนแย่ลง โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวก 70% เลยทีเดียว ระหว่างความผิดปกติทางจิตกับความยากจน

นอกจากนี้งานศึกษาในยุโรปยังพบว่า กลุ่มคนที่มีการศึกษาต่ำ ยากจน อายุมาก มีโอกาสหรือการสนับสนุนทางสังคมน้อย และเผชิญความไม่มั่นคงในการจ้างงาน จะพบโรควิตกจริตและซึมเศร้าค่อนข้างสูงกว่าคนกลุ่มอื่น

และยังมีวิจัยอีกฉบับพบว่า ความกังวลทางด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนยากจน ทำให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการรับรู้ลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนได้มากขึ้น

ความเครียดในสังคมก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน งานศึกษาที่ญี่ปุ่นชื่อ ‘Prevalence of Health Care Worker Burnout During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Japan’ เมื่อปี ค.ศ.2020 พบว่า ในการระบาด COVID-19 ระลอกแรก พบอากาหมดไฟในกลุ่มคนการแพทย์ซึ่งคาบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าถึง 30% โดยพบในพยาบาลมากที่สุด

 

ปัจจัยระดับบุคคล

‘ความอดทนต่อความไม่แน่นอน’ (tolerance to uncertainty) เป็นบุคลิกหนึ่งที่ชี้วัด่ามีผลต่อสุขภาพจิต โดยในอังกฤษพบว่า เมื่อสถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง คนที่อดทนต่อความไม่แน่นอนได้น้อย จะทุกข์ใจมากกว่าคนกลุ่มอื่น และมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเภทได้รุนแรง โดยในกลุ่มของคนที่ต้องแยกตัวออกมาอยู่คนเดียว โดยเฉพาะผู้หญิง จะพบปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่น

 

มาตรการปิดเมืองและการกักตัว

งานศึกษาปี ค.ศ.2020 ‘The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence.’ พบว่า ผู้ที่ต้องกักตัวจากโรคระบาด ทำให้พวกเขาเกิดความวุ่นวายทางอารมณ์ ความกลัว วิตกกังวลใจ ซึมเศร้า โมโหง่าย นอนไม่หลับ และมีความเครียดต่อเนื่องหลังเหตุการณ์ตามมา ซึ่งมีการยืนยันเชิงข้อมูลคล้ายกันทั้งในอังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี สวีเดน นอกจากนั้นการปิดเมืองและกักตัว ยังทำให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้ว มีปัญหาหนักขึ้น ในอังกฤษและอเมริกาพบว่า อัตราความพยายามฆ่าตัวตายและการใช้ยาเสพติด สูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

 

ในช่วงกว่าหนึ่งปีครึ่งที่ทั่วโลกใช้ชีวิตกับการระบาดใหม่อย่างเป็นทางการ COVID-19 เป็นตัวแปรที่ทำให้ผู้คนมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่สั่นคลอน

ในปี พ.ศ.2564 แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีรายงานสุขภาพจิตออกมาอย่างเป็นทางการ แต่การไล่ดูข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลจากประเทศอื่นก็พบว่า มีความเป็นไปได้ที่วิกฤติ COVID-19 จะส่งผลให้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยและอัตราการจบชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (และอาจจะมากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง) ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพจิตคนไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ไม่รวดเร็วนัก

 

COVID-19 กระทบหลากมิติของผู้คน ทั้งวิถีชีวิต หน้าที่การงาน ความยากจนฉับพลัน ความภาคภูมิใจในตัวเอง และสำคัญที่สุดคือเรื่อง ‘ปากท้อง’ ทั้งหมดเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก และนำมาซึ่งผลกระทบทางจิตใจ จากความไม่แน่นอนของภาพรวมชีวิตตนเอง และผู้อื่น ทั้งในวันนี้ และในอนาคตข้างหน้า

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

www.pier.or.th

 

Illustration by Krittaporn Tochan

Share this articleน้ำตาย้อยโป๊ก – จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp 「Official Audio」


C A T 9 S T U D I O
♪mv บ่ต้องขอโทษ ไอซ์ สารวัตร ft. VJ. เต๋า https://youtu.be/yVzEPUPNnfc
Tiktok : https://www.tiktok.com/@jintarapoonlarp
subscribers thank you so much!
ด้วยความขอบคุณ ทะลุ 30 ล้านวิว
น้ำตาย้อยโป๊ก : จินตหรา พูนลาภ
แต่งโดย : ธิบดินทร์ ทองสิน
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
Copyright : C A T 9 S T U D I O
คอนเสิร์ต JINTARA SHOW
Tel. 0812529344
Line : jtrp
เรา available on
จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp ft. แบม ไพลิน
♪บ่ต้องขอโทษ https://youtu.be/f2v4TtiMCjI
♪พญาคันคาก Lyric https://youtu.be/gHO4xEDg6eU
♪mv พญาคันคาก https://youtu.be/JaEKb0Ikun8
♪mv ใหม่ติดมาแรง โดนอ้ายวางมือ https://youtu.be/oqKCyPqES6o
✅!!นางเอก พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
♪mv หมาเหยียบฮอย https://youtu.be/7Pr_bFRH7CM
♪mv น้ำตาหล่นบนเขื่อนลำปาว https://youtu.be/aPOJFl74nG4
จินตหรา พูนลาภ X กระต่าย พรรณนิภา
♪MV รักเทาเทา https://youtu.be/WnvtJwrfiW0
♪mv น้ำตาหล่นบนหน้าเฟส https://youtu.be/UCUWLahi1Sg
จินตหรา ปะทะ ลุงพล
♪mv เต่างอย https://youtu.be/Bw4a2cuIaTU
♪MV ดาวติ๊กต๊อก https://youtu.be/l_DXwn0c1WgY
♪MVหมอลำออนไลน์ https://youtu.be/0ZsUVBvUlg
♪MVสาวชุมแพ ลาลา https://youtu.be/jPKztS9pMaM
♪MVสถานะหมอลำ https://youtu.be/cFH22MK7GnM
♪MVสถานะหมอลำ https://youtu.be/6deMh5ERcw
♪MVฮอยฮักปักใจ Lyric Audio https://youtu.be/Z46prV86EUY
จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา
♪MVฮอยฮักปักใจ https://youtu.be/7E_WhEiOufI
♪MVอ่อนแอกะแพ้ไป https://youtu.be/wWl0QEzEz0
♪MV รักจริงพรือ จินตหรา x ลิลลี่ : https://youtu.be/cSrxMizubR0
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/8946220/list/455144
♪MV : https://youtu.be/RN2F3pW0oDg
MV สาวนานครพนม
▶https://youtu.be/DP97ctpGtwE
พื้นที่ทับซ้อน
▶https://youtu.be/fkm5FDI5KN4
MVน้ำตาย้อยโปก
▶https://youtu.be/RN2F3pW0oDg
MV ผ้าไหมอ้ายลืม
▶https://youtu.be/x598FpPFOmA
mv รปภ.👮‍♂️👮‍♀️
▶https://youtu.be/vcGURuK9yf0
ต้อนรับความแรงอีกช่องทาง LINE TV
บ่มักนิสัย
▶https://youtu.be/RsEtT14gpKQ
MV รปภ👮‍♂️👮🏻‍♀️
▶https://tv.line.me/v/8310593?lang=th_TH
ลำเต้ยซิ่ง เต่างอย
▶https://youtu.be/YLw11fmRo2A
ตั๋วกันได้กันดี
▶https://youtu.be/vbJLl4pbaYU
คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
▶https://youtu.be/GSAaQA2AQvI
ลำเต้ยซิ่ง เต่างอย
▶https://youtu.be/YLw11fmRo2A
กะเทยห่าว
▶https://youtu.be/uSPOeMI5hog
ผาน้ำย้อย
▶https://youtu.be/PuiD7KGZZk4
น้ำตาหล่นบนบัวแดง
▶https://youtu.be/kEl6Wpfhs3E
บ่แย่งแฮปปี้
▶https://youtu.be/IKQm1hiNtk
อีหล่าขาเด้ง v. เกริ่น
▶https://youtu.be/aJw6pDHv_3U
ไม่รู้ไม่ผิด
▶https://youtu.be/eRuDEsYNUMg
ช้ำรักจากผาน้ำย้อย
▶https://youtu.be/OsNcrJH65Yc
วอนนางนอน
▶https://youtu.be/Fps3NjmFtbg
หาหมอ
▶https://youtu.be/gMjDqujOf80
ผาน้ำย้อย
▶https://youtu.be/Ygq6JuCeTVQ
อีหล่าขาเด้ง
▶https://youtu.be/DN9APN3SBWA
ลําเต้ย ลําซิ่ง เต่างอย
▶https://youtu.be/YLw11fmRo2A
▶Follow me on https://twitter.com/jintarapoonlar2
▶Follow me on Instagram https://www.instagram.com/jintara_poonlarp/
▶https://www.instagram.com/cat9studio/
▶Follow me on Facebook:https://www.facebook.com/JintaraPoonlarp101/
▶Follow me on Facebook:https://www.facebook.com/jintara.poonlarp.376
▶https://www.facebook.com/cat9studio/

เพลง : น้ำตาย้อยโป๊ก
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
คำร้อง/ทำนอง : ธิบดินทร์ ทองสิน
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
(เกริ่น) อาจารย์นักดนตรีลงศูนย์ น้องกำลังว่าสิโอ้ละหนอ
น้ำตากะไหลย้อยลงคอจนน้องสะมัก
ย้อนว่าอ้ายแฟนคลับประจำ หนำซ้ำเป็นคนที่น้องฮัก
กอดผู้สาวแถมให้เขานั่งตัก อยู่หน้าเว …ที
เอาจั่งใด๋หนอดี มื้อนี้คืนนี้มาพ้อภาพบาดตา
สิเริ่มต้นด้วยการเต้ยลา กะย้านหัวหน้าไล่ออกจากวง
สิเต้ยโศกกะบ่แม่นฉากโศก คิดบ่ตกแค่ถือไมค์ยืนงง
หมู่หลังฮ้านกะลุ้นจนตัวโก่ง ย้านเสียชื่อวงนางเอกหมอลำ
สาวหมอลำช้ำหนักอกหักดังโป๊ก โป๊กๆๆๆ โป๊กๆๆๆ โป๊กๆๆๆ
ดนตรีโจ๊ะๆ น้ำตาย้อยหน่ำๆ
เฮ็ดกันคักโพด คือโหดคักแท้ จั่งแม่นอ้ายตอแหลใจแหล่ใจดำ
ตั๋วผู้สาวหมอลำ มายืนช้ำอยู่บนเวที
โอ่…เด๊ะ…อ้ายเอ๋ย…
ตั๋วกันคักแท้นอ ส่อหล่อแส่แหล่แท้เด่ น้องถืกเทดนแล้วไป่
(สารภัญ) น้องเป็นละผู้สาวหมอลำ หาช้าค่ำเต้นกินลำกิน
สุดท้ายต้องน้ำตาริน ถืกอ้ายตัดสินบ่ควรคู่ใจ
โฮมบุญละอ้ายยังแช็ทมา สัญญาสิมอบมาลัย
มื้อนี้อ้ายไปกอดไผ ควงสาวคนใหม่มาเหยียบใจหมอลำ
ผู้สาวคนใหม่มาเหยียบใจหมอลำ
(ซ้ำ /)
(ลำขอนแก่น) ใจมันช้ำเต็มที่แล้วละพี่ ๆ ออกมาลำเทื่อนี่หลงส้นบ่อนไป
จื่อบ่ได้บทบาทการแสดง มันเจ็บแฮงจนจุก ทุกข์ใจย้อนชายต้ม
คุยเล่นๆ ที่ต้องห้าม พื้นที่ทับซ้อน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

น้ำตาย้อยโป๊ก - จินตหรา พูนลาภ  Jintara Poonlarp 「Official Audio」

กรรมฐานในสภาวะที่ย่ำแย่ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 2 ก.พ. 2562 (ไฟล์ 620202A ซีดี 80)


“ในสภาวะที่ย่ำแย่ กรรมฐานที่เหมาะที่สุด คือการดูจิตของตัวเอง”

จิตใจดูง่าย มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อากาศเป็นพิษ จิตใจก็ยังเป็นปกติ จิตใจไม่ได้ถูกพิษด้วย
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จิตใจมันเป็นตัวรู้
มันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะรูป เพราะเสียง เพราะกลิ่น เพราะรส เพราะสัมผัส
ไม่เหมือนร่างกาย ถูกกระทบจนทรุดโทรมไป

ถ้าเราค่อยๆ ฝึกจิตไปให้เป็นผู้รู้ ผู้ดู
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น จิตใจจะเบิกบานอยู่ได้
ในขณะที่ร่างกายห่อเหี่ยว จิตใจเบิกบาน
จิตใจมีความสุขอยู่ได้ในทุก ๆ ที่
มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราจะแก่ เราจะเจ็บ เราจะตาย
เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก จากคนที่รัก
เราจะเจอสิ่งที่ไม่รัก เจอคนที่เกลียดชัง
เราจะผิดหวังในชีวิต
จิตใจจะไม่หวั่นไหว

จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้
พระพุทธเจ้าพูดเมื่อ 2600 กว่าปีก่อน
เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620202A ซีดีแผ่นที่ 80
คลิปสั้นธรรมะโดนใจ
\”วิธีดูจิต\” https://youtu.be/caEZX4g7B4k
ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
Line : @dhammadotcom
ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/
แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62

กรรมฐานในสภาวะที่ย่ำแย่ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 2 ก.พ. 2562 (ไฟล์ 620202A ซีดี 80)

ภัยพิบัติ 2021 : พิษโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่ | รายวิชาทัศนศิลป์ศึกษา 3


🌻
— ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ทัศนศิลป์ศึกษา 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒ เพื่อนำเสนอในหัวข้อ
ภัยพิบัติ 2021 : พิษโควิด เศรษฐกิจย่ำแย่ 🦠⚡
🧃 ลัทธิ ป็อปอาร์ต
ที่จะนำเสนอผลกระทบของโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีค่า GPD ลดลง ประชากรตกงาน ไม่มีรายได้ และได้แต่หวังว่า สักวันหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในเร็ววัน
💖 ฝากทุกคนกดไลค์ และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 🙏
โควิด19 ผลกระทบโควิด

ภัยพิบัติ 2021 : พิษโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่ | รายวิชาทัศนศิลป์ศึกษา 3

Joey Boy – กะหล่ำปลี [Official MV]


กะหล่ำปลี Joey Boy
ท่องไปในยามราตรี
สะดวกสะบายสิ้นดี
ขาดไปเพียงอย่างไม่มี
คือขาดคู่ชมสมฤดี
ก็ใครต่อใคร น่ะเขาคู่กัน
บอกรักสัมพันธ์ ทุกที
ส่วนฉันต้องอยู่เพียงคนเดียว
ไม่มีตัวเธอมาเจ๊าเจี๊ยว
เงียบเหงาสิ้นดี
โธ่เธอเดินมา แล้วเดินผ่านไป
กี่ทีกี่หน ไม่เคยสนใจ
จะให้ทำใจ ยังไง
เดินมา แล้วก็เดินจากไป
แค่อยากมีใคร ที่ใจ
ไปเที่ยวกันมั้ย
ถ้าเธอโอ.เค. ฉันก็ดี
ถ้าเธอว่าไม่ คงชีช้ำกะหล่ำปลี
ท่องไปในยามราตรี
บรรยากาศแสนดี
ถ้ามีหน้ามลยิ่งดี
จะพาไปกินเกี้ยมอี๋
ก็ใครต่อใคร น่ะเขาคู่กัน
บอกรักสัมพันธ์ ทุกที
ส่วนฉันต้องอยู่เพียงคนเดียว
ไม่มีตัวเธอมาเจ๊าเจี๊ยว
เงียบเหงาสิ้นดี
โธ่เธอเดินมา แล้วเดินผ่านไป
กี่ทีกี่หน ไม่เคยสนใจ
จะให้ทำใจ ยังไง
เดินมา แล้วก็เดินจากไป
แค่อยากมีใคร ที่ใจ
ไปเที่ยวกันมั้ย
ถ้าเธอโอ.เค. ฉันก็ดี
ถ้าเธอว่าไม่ คงชีช้ำกะหล่ำปลี
โธ่เธอเดินมา แล้วเดินผ่านไป
กี่ทีกี่หน ไม่เคยสนใจ
จะให้ทำใจ ยังไง
เดินมา แล้วก็เดินจากไป
แค่อยากมีใคร ที่ใจ
ไปเที่ยวกันมั้ย
ถ้าเธอโอ.เค. ฉันก็ดี
ถ้าเธอว่าไม่ คงชีช้ำกะหล่ำปลี

Joey Boy - กะหล่ำปลี [Official MV]

[Psycho Gamer]Pokemon Light Platinum #1 โลกกำลังย่ำแย่!!


เป็นภาคแฮคนะคัรบไม่อยากอธิบายไรมาก ให้ไปดูกันเอง

Sub + Like + Share เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
ติดตามผมได้ใน
Facebook: https://www.facebook.com/PsychoDoxx
Steam: http://steamcommunity.com/id/PsychoDoxxx/
Skype: tr.pap
Youtube: http://www.youtube.com/user/PyroGamerTH

[Psycho Gamer]Pokemon Light Platinum #1 โลกกำลังย่ำแย่!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ย่ำแย่

Leave a Comment