[Update] | เวลาแคนนาดา – POLLICELEE

เวลาแคนนาดา: คุณกำลังดูกระทู้

แคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงเทียบเท่ากับประเทศอื่นในอเมริกาเหนือ และยุโรป หรือออสเตรเลีย แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนแล้ว ค่าเล่าเรียนในแคนาดาต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ประเทศก็น่าอยู่ สะอาด มีภูมิประเทศที่สวยงาม ผู้คนมีน้ำใจดี และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนาดาต้อนรับผู้คนทุกชนชาติ ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

นอกจากนั้นประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับว่า เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในด้านการศึกษาประจำปี 2017 โดย U.S. News and World Report ด้วยนะคะ

วีดีโอแนะนำการศึกษาต่อประเทศแคนาดา

สำหรับคนที่กลัวความหนาวนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงกับความหนาวเย็นมากนัก ในสถานศึกษา บ้าน และหอพักทั่วไป มีเครื่องทำความอุ่นที่ประสิทธิภาพสูง  เรื่องอากาศหนาวนั้นเป็นเรื่องที่เคยชินและปรับตัวได้ไม่ยาก  การที่มีฤดูหนาว ก็มีโอกาสที่จะมีหิมะตกด้วย  เมื่อหิมะตกลงมาจะทำให้มีทิวทัศน์งดงามแตกต่างไปจากประเทศเมืองร้อน  อีกทั้งมีโอกาสได้เล่นกีฬาที่หาเล่นได้ยากในประเทศอื่น เช่น สกี สเก็ตน้ำแข็ง เป็นต้น

ภาษาทางการ: อังกฤษ & ฝรั่งเศส

ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ  3 ด้าน ประกอบด้วย 10 มณฑลและเขตการปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง มีเมืองหลวงคือ ออตตาวา มณฑลออนตาริโอเป็นสหพันธรัฐ ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

ฤดูกาล

มี 4 ฤดูกาล:   ฤดูร้อน (มิย-สค),   ใบไม้ผลิ (มีค-พค), ใบไม้ร่วง (กย-ตค)   ฤดูหนาว (พย-กพ)
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -25 C สูงสุดประมาณ 35 องศา C

ระบบไฟฟ้า

แคนาดาใช้ระบบไฟฟ้า 120 V, 60 Hz ใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา และ 3 ขา ทรงแบน สามารถใช้ Adapter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าได้ หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยไปด้วย

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อปี

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (3 ปี)

ปริญญาโท (1 ปี)

ปริญญาเอก(3-4 ปี)

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

CAD 40,000 (ประมาณ 1 ล้าน-1.1 ล้านบาท)/ปี

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ CAD 1,200 – CAD1500 / เดือน 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 26 บาท = CAD 1 ณ เดือนกันยายน 2560 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ

ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา

แคนาดามีการลงทุนจำนวนมากในระบบการศึกษาของประเทศ โดยแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมด้านการศึกษามากที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสามประเทศที่มีการใช้จ่ายต่อหัวในการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาของภาครัฐมากที่สุด ตามข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของแคนาดาสามารถแบ่งออกเป็น:

 • ระดับใบรับรอง ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่งปี
 • ระดับประกาศนียบัตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองปี
 • ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยทั่วไปเป็นโปรแกรมระยะเวลาสองหรือสามปี
 • ระดับปริญญาตรี จะรับปริญญาหลังจากการเรียนเต็มเวลาสี่ปี
 • อนุปริญญาโท/วุฒิบัตรบัณฑิต ใช้เวลาในการเรียนหนึ่งหรือสองปี
 • ปริญญาโท สามารถเรียนหลังจากจบปริญญาตรีเพื่อให้มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
 • ปริญญาเอกหรือ PhD โดยทั่วไปใช้เวลาเรียนสี่ถึงเจ็ดปี

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศแคนาดา

1.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสมัครเรียน

ก่อนจะได้เดินทางไปเรียนที่แคนาดา ท่านจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษา ประมาณ 50 – 150 ดอลล่าร์แคนาดา ต่อสถานศึกษา
 • ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ประมาณ 500 – 1,000 บาท
 • ค่าสอบวัดระดับต่าง ๆ เช่น GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสมัครเข้าเรียน ประมาณ 100 – 200 ดอลล่าร์แคนาดา

2.  ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในแคนาดา

2.1   ค่าเล่าเรียน (ต่อปี)

รัฐในแคนาดา

ค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษา

(ดอลล่าร์แคนาดา)

         Newfoundland
         Prince Edward Island
         Nova Scotia
         New Brunswick
         Quebec
         Ontario
         Manitoba
         Saskatchewan
         Alberta
         British Columbia

8,800

11,600
8,540 – 14,790
9,971 – 15,215
14,615 – 17,762
5,200 – 32,075
6,260 – 13,534
13,782 – 17,618
9,440 – 18,710
12,500 – 23,300

* ข้อมูลจาก Association of Universities and Colleges of Canada (ค.ศ. 2013 – 2014)
** 1 ดอลล่าร์แคนาดา เท่ากับ 26 บาท (โดยประมาณ)
*** จำนวนเงินค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและคุณภาพของสถาบันการศึกษา

2.2  ค่าที่พัก

แบบที่พัก

ค่าเช่า ต่อเดือน

(ดอลล่าร์แคนาดา)

      Homestays (ขึ้นอยู่กับว่าจะให้รวมค่าอาหารหรือไม่)
      หอพักนักศึกษา/การแบ่งเช่าบ้านนอกสถานศึกษา

400 – 800

250 – 750

2.3   ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการครองชีพ  (ข้อมูลจากเงินค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน ก.พ. จ่ายให้นักเรียนทุนฯ ในปัจจุบัน)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

(ดอลล่าร์แคนาดา)

      ค่าใช้จ่ายรายเดือน แบ่งได้คร่าวๆ ดังนี้

        – ค่าเช่าบ้าน
        – ค่าอาหารโดยเฉลี่ย
        – ค่าโทรศัพท์มือถือ/internet
        – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
        – ค่าบันเทิง กีฬา สันทนาการ

      ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ต่อปี)

1,450

450 – 550
300
50
100
100

1,150

หมายเหตุ  ในเมืองใหญ่ๆ เช่น นครโทรอนโต นครแวนคูเวอร์ นครมอนทรีออล จะมีค่าครองชีพสูงกว่าในเมืองอื่นๆ  และท่านควรคำนึงถึงค่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและรองเท้าประมาณ 350 – 500 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับการอยู่ในแคนาดาปีแรกด้วย

3.   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ดอลล่าร์แคนาดา)

      ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ)
      ค่าประกันสุขภาพ
      ค่า Study Permit
      ค่า CAQ (สำหรับผู้ไปศึกษาในรัฐควิเบก)

1,500 – 2,500
1,000 – 1,200 ต่อปี
150
108

ภาคการศึกษา

การเริ่มปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยแคนาดา จะเริ่มในเดือนกันยายนของทุกปี แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาดังนี้

 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง  ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม
 • ภาคฤดูหนาว  ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน
 • ภาคฤดูร้อน  ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนมกราคม  ตัวอย่าง นักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดเรียนเดือนกันยายน 2014 จะเริ่มส่งใบสมัครเรียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2013 ถึงเดือนมกราคม ปี 2014 และกำหนดการส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาหลังจากปิดรับสมัคร 1 – 2 เดือน (เวลาของการเปิด-ปิดรับสมัคร และการส่งเอกสารฯ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย)

โอกาสการจ้างงาน

ในแคนาดา นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ระหว่างการศึกษา

คุณสามารถทำงานในแคนาดาได้ขณะที่เรียนในโปรแกรมการทำงานสำหรับนักเรียนของ Citizenship and Immigration Canada (CIC) โดยส่วนใหญ่ ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับนักเรียนด้วย

แคนาดามอบโอกาสทางอาชีพและการทำงานที่หลากหลายสำหรับนักเรียนทุกระดับ

สถานศึกษาหลายแห่งในแคนาดามีโปรแกรมความร่วมมือทางการศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้นักศึกษาสามารถเรียนสลับกับทำงานได้ หลักสูตรแบบรวมดังกล่าวมีการดำเนินการโดยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและภาคธุรกิจ

หลังจบการศึกษา

นักเรียนต่างชาติที่จบจากสถานศึกษาชั้นสูงของแคนาดามีโอกาสทำงานในแคนาดาได้อีกหนึ่งปีหลังรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

หากต้องการทำงานในแคนาดาหลังจากเรียนจบ คุณต้องขอใบอนุญาตทำงานในโปรแกรม Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) หากต้องการพำนักอาศัยถาวรอยู่ในแคนาดาหลังจากจบการศึกษา คุณสามารถเลือกจากโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีข้อกำหนดโดยเฉพาะ

รายละเอียดสถาบันภาษาประเทศแคนาดา <คลิกที่นี่>

เรียนต่อแคนนาดา <คลิกที่นี่>

วีซ่านักเรียนแคนาดา <คลิกที่นี่>

[Update] คู่มือการเดินทางเข้าแคนาดาช่วงโควิด-19 | เวลาแคนนาดา – POLLICELEE

Disclaimer: This article has been used directly from the Qingqi Qiu Platform, the copyright belongs to the original author. If there is any discrepancy with the copyright please contact us directly and we will immediately delete the content.


Latest Express Entry Processing Times 2021 – Including FSW


Lately, the Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) website has not been up to date with the current processing times of certain applications, specifically Express Entry processing times.
In this video, we will be reviewing the current processing times of certain applications including Federal Skilled Worker Express Entry, Provincial Nominees through Express Entry, Spousal Sponsorship through the Family Class, Study Permits, and Visitor Records from within Canada.
Follow Canada Abroad:
Website http://www.canadaabroad.com
Instagram https://www.instagram.com/canadaabroadimm
Facebook https://www.facebook.com/canadaabroadimmigration
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/canadaabroad/
00:00 Introduction to current IRCC processing times
01:30 Current Canada Provincial Nominee processing times
06:04 Current Canada Federal Skilled Worker processing times
08:41 Current Canada Spousal Sponsorship Family Class processing times
11:20 Current Canada Study Permit processing times
12:06 Current Canada Super Visa processing times
13:22 Current Canada Visit Record processing times

Complete Express Entry checklist: https://youtu.be/64rUPWg_Gc0​
Express Entry explained in 60 seconds: https://youtu.be/WNOPhoDRvZg​
How to increase your Comprehensive Ranking System (Express Entry)
https://anchor.fm/canadaabroad/episodes/HowtoincreaseyourComprehensiveRankingSystemExpressEntryscoreea8dln
Express Entry is a Canadian immigration system that applicants use to apply under the Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, and Canadian Experience Class Canadian immigration streams.
Every two weeks, Immigration, Refugees and Citizenship Canada hand out Invitations to Apply to applicants from the Express Entry system based on their Comprehensive Ranking System score which is calculated based on age, level of completed education, language abilities in French or English, skilled work experience, previous work or study in Canada, a job offer in Canada and having a sibling living in Canada who is a Canadian citizen or permanent resident. If the Express Entry applicant is married, they also earn points for their spouse’s level of completed education, language abilities in French or English, previous work or study in Canada, or if they have a sibling living in Canada who is a Canadian citizen or permanent resident.

Canada Abroad is run by a Canada couple of Regulated Canadian Immigration consultants RCIC

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Latest Express Entry Processing Times 2021 - Including FSW

ประเทศแคนาดา 🇨🇦รวมข้อควรรู้ ก่อนมาเยือนหรือใช้ชีวิตในแคนาดา /Life in Canada /Unging oh la la


ข้อดี ข้อเสียของการมาใช้ชีวิตในแคนาดา ล่าสุด!🇨🇦
เรื่องควรรู้ก่อนมาท่องเที่ยว มาเรียน มาใช้ชีวิตที่แคนาดา.
👉อย่าลืมกด subscribe( กดติดตาม )กด like
และอย่าลืมกด 🔔กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตามลิงค์ข้างล่างค่ะ 🙏🏻 https://www.youtube.com/c/UngingOhlala
✍🏻สามารถ comment แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้จร้า
ลงคลิปทุกอาทิตย์นะคะ ❤️
ที่นี่แคนาดา ข้อดีเสียที่แคนาดา ควรรู้ก่อนมาแคนาดา ประเทศแคนาดา แคนาดาล่าสุด ท่องเที่ยวแคนาดา สถานที่เที่ยวแคนาดา สาวไทยในต่างแดน สะใภ้แคนาดา อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ Canada Life in canada Stayhome withme unging oh la la .ข้อดีข้อเสียการใช้ชีวิตที่แคนาดา ค่าครองชีพ ที่อยู่อาศัย น่าอยู่มาก ประวัติ ย้ายประเทศ

ประเทศแคนาดา 🇨🇦รวมข้อควรรู้ ก่อนมาเยือนหรือใช้ชีวิตในแคนาดา /Life in Canada /Unging oh la la

ชีวิตในแคนาดา ได้เวลาลงมือทำสวน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ บำรุงดิน สั่งของทางออนไลน์ มันคืออะไร ตามมาดู


แคลกาลี่ อยู่ในรัฐอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา เดือน พฤษภาคม หิมะเริ่มน้อยแล้ว จะมีฝนบ้าง แต่ไม่ถึงกับตกหนักแบบเมืองไทย ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ แล้ว หิมะน้อยลง คนก็เริ่มเพาะปลูกได้แล้ว

เรื่องราวชีวิตคนไทยในแคนาดา ย้ายถิ่นฐานมาอยู่แคนาดา ครอบครัวคนไทยในแคนาดา คนอีสานจากจังหวัดสกลนคร พลัดถิ่นมาอยู่ต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ ถ่ายทอดทุกเรื่องราวความเป็นอยู่แบบอีสาน แบบไทยๆ ในต่างแดน ชีวิตเรียบง่าย ทำงานในแคนาดา ปลูกผัก ทำสวนเล็กๆข้างบ้าน พาเที่ยวแคนาดา พากินอาหารในต่างแดน พาทำอาหารไทย ดูชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สไตล์ไทยอีสานในต่างประเทศ
คนไทยในแคนาดา
พาเที่ยวแคนาดา
ชีวิตในแคนาดา
ดูคลิปทั้งหมดที่นี่ 👉🏻 https://youtube.com/channel/UC1HSHQhGqpnLr5R7xCo2MEw

ชีวิตในแคนาดา ได้เวลาลงมือทำสวน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ บำรุงดิน สั่งของทางออนไลน์ มันคืออะไร ตามมาดู

TESLA OWNER STEALS CHARGER FROM ANOTHER TESLA


Alex was charging his Tesla Model Y at a casino in Las Vegas where he live when a California license plated tourist parked next to me in their own Tesla Model Y. Alex got a push notification that his charging had stopped and found this Sentry Mode video.
tesla charger LasVegas

TESLA OWNER STEALS CHARGER FROM ANOTHER TESLA

CRCB Update (Explained): Caregiving $500/week Eligibility \u0026 Weekly Benefits Update


CRCB UPDATE. Canada Recovery Caregiving Benefit. CRCB provides $500/week to each eligible household. CRCB was extended till Nov 20, 2021.
CRA Benefit website: https://www.canada.ca/en/services/benefits/covid19emergencybenefits.html
CRCB CRCBUpdate Benefits
Hope you guys enjoy the video!
Let’s chat on IG:
MY INSTA ID https://www.instagram.com/karan.dhillon94/
OPEN YOUR WEALTHSIMPLE ACCOUNT HERE (GET $10) :
https://my.wealthsimple.com/app/publi…

MAKE SURE TO HIT THE LIKE BUTTON AND SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE VIDEOS. CHEERS!
HOW TO FLIP PROPERTIES IN CANADA https://www.youtube.com/watch?v=gZoDJncPxoU\u0026t=51s
START TRADING FOR AS LITTLE AS $10 https://www.youtube.com/watch?v=uBvP…
5 PROPERTIES IN 1 YEAR https://youtu.be/arAwQvkOtUM​
BUYING A HOUSE IN CANADA | TRUE COSTS OF BUYING | WINNIPEG | LUXURY HOMES https://www.youtube.com/watch?v=oZWx…
WINNIPEG HOUSE TOUR https://www.youtube.com/watch?v=IJkt3​…
CANADA HOUSE TOUR https://www.youtube.com/watch?v=ybO4​…
CANADA HOUSE TOUR ($1,500,000) https://www.youtube.com/watch?v=a57YL​…
APARTMENT TOUR CANADA https://www.youtube.com/watch?v=DNv1z​…
Tags: Google, Google Search Results, SEO, Youtube Search Results, Canada Real estate, Canada Real Estate Crash, Canada Real Estate Bubble, Canada Real Estate, Canada Real Estate 2021, millennials, mortgages, insurance, life insurance, term insurance, insured mortgages
New Canada recovery benefit changes happening in the summer. The CRB benefit will decrease from $500/week (before tax) to $300/week (before tax) starting July. Bill C30 was approved by the House of Commons and the Senate this past week.
THANK YOU SO MUCH FOR WATCHING THIS VIDEO. STAY TUNED!

CRCB Update (Explained): Caregiving $500/week Eligibility \u0026 Weekly Benefits Update

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เวลาแคนนาดา

Leave a Comment