[Update] | เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น ใน ปัจจุบัน – POLLICELEE

เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น ใน ปัจจุบัน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ญี่ปุ่นฟื้นตัวหลังสงครามโลกได้อย่างไร

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงแล้วในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามอย่างเป็นทางการ [1] ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความเสียหายหลายด้าน ทั้งกลายเป็นประเทศผู้แพ้สงครามและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกา [2] ญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าชดเชยหลังสงคราม [3] และแบกรับความเสียหายภายในประเทศจากภาวะสงครามที่ยืดเยื้อรวมถึงการถูกทิ้งระเบิดปรมาณู [4] อนาคตของญี่ปุ่นในขณะนั้นดูมืดมน แต่ญี่ปุ่นกลับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้ และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลกได้อีกครั้ง [5]

 

กองทัพสหรัฐอเมริกาทำลายเมืองในญี่ปุ่นไปมากถึง 66 เมือง [4] ชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตจากสงครามรวม 3.1 ล้านคน นับเป็นทหาร 2.3 ล้านคน ประชาชนในประเทศ 5 แสนคน และประชาชนญี่ปุ่นนอกประเทศอีก 3 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาประมาณ 119,000 คน และที่นางาซากิประมาณ 74,000 คน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังต้องจ่ายค่าเสียหายทางสงคราม เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่เกาหลีใต้ 108 พันล้านเยนในปี ค.ศ. 1965-1975 หรือจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ฟิลิปปินส์ 198 ล้านเยนในปีค.ศ. 1956 [6] หลังจบสงคราม ความมั่งคั่งแห่งชาติของญี่ปุ่นลดลงถึงร้อยละ 42 [3]

 

ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงคราม และถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1945-1952 [2] ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ญี่ปุ่นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ทางด้านการเมือง จักรพรรดิถูกลดบทบาทเหลือเพียงสัญลักษณ์และไม่มีอำนาจทางการเมืองอีกต่อไป ญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกองทัพอีก นอกเสียจากกองกำลังป้องกันตนเอง ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการแสดงออกมากขึ้น [7] นำไปสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1946 โดยชายหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้งกันถ้วนหน้า [8]

 

ในทางเศรษฐกิจ ระบบที่กำหนดให้ประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ถูกทำลายลง เกษตรกรสามารถครอบครองที่ดินที่ตนเองทำการเพาะปลูกได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นมากถึงร้อยละ 40 ถูกทำลายไปในช่วงสงคราม ความสามารถในการผลิตถอยหลังไปถึง 15 ปีก่อน จากความเสียหายเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือมากถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 59 ของความช่วยเหลือนี้มาในรูปแบบของอาหาร ร้อยละ 15 เป็นเครื่องมืออุตสาหกรรม อีกร้อยละ 12 ช่วยเหลือด้านการขนส่ง [2]

 

การพัฒนาในช่วงหลังสงครามโดยมากมุ่งเน้นไปที่การลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า ถ่านหิน เหล็ก และสารเคมี ในช่วงปีค.ศ. 1950 ผลผลิตในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกลับมาเทียบเท่ากับช่วงก่อนสงคราม ก่อให้เกิดการจ้างงานตามมาด้วย ในปีค.ศ. 1965 แรงงานร้อยละ 41 ถูกจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่แรงงานร้อยละ 26 ยังคงทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม [2, 8]

 

การเมืองที่ดีและระบบเศรษฐกิจที่ดีกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ญี่ปุ่นยังมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง และมีการเปิดตลาดอุตสาหกรรมสู่นานาชาติในช่วงปีค.ศ. 1960 ภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติสนใจประเทศญี่ปุ่น [2] ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้ส่งผลให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นหลังสงครามโลกได้อย่างรวดเร็ว

 

ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองมาจากสหรัฐอเมริกาและจีน [5] การฟื้นตัวของญี่ปุ่นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าประเทศจะประสบกับวิกฤติใด ระบบการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา รวมถึงนโยบายความร่วมมือกับต่างชาติที่ดี จะช่วยกอบกู้ประเทศให้ฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคงในที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Klein, C. (August 11, 2020).  How Did World War II End?. Retrieved from https://www.history.com/news/world-war-ii-end-events

[2] Asia for Educators. (2021). The American Occupation of Japan, 1945-1952. Retrieved from http://afe.easia.columbia.edu/special/japan_1900_occupation.htm

[3] Gibbs, A. (March 18, 2015). Who still owes what for the two World Wars?. Retrieved from https://www.cnbc.com/2015/03/18/who-still-owes-what-for-the-two-world-wars.html

[4] Bert, A. (March 18, 2013). Maps reveal how Japan’s cities were destroyed during World War II. Retrieved from https://www.elsevier.com/connect/maps-reveal-how-japans-cities-were-destroyed-during-world-war-ii

[5] Silver, C. (December 24, 2020). The Top 25 Economies in the World. Retrieved from https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

[6] Ishikida, M. Y. (2005). Toward peace: war responsibility, postwar compensation, and peace movements and education in Japan. iUniverse.

[7] Fred G. Notehelfer. (2021). Japan since 1945: The early postwar decades. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Japan/Emperors-and-empresses-regnant-of-Japan

[8] National Diet Library. (2010). 5-5 General Elections. Retrieved from https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha5/description05.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 9 มีนาคม 2021

[NEW] KT-JAPAN-A ลงทุนไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น | เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น ใน ปัจจุบัน – POLLICELEE

Thank you for your message. It has been sent.

Thank you for your message. It has been sent.

There was an error trying to send your message. Please try again later.


จีนพูดตรงๆ ถ้าสหรัฐฯ ไม่หยุดจะเสียหายหนัก | รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน | 8 พ.ย. 2564


จีนพูดตรงๆ ถ้าสหรัฐฯ ไม่หยุดจะเสียหายหนัก | รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน | 8 พ.ย. 2564
นายหวังอี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน และนายแอนโทนี บลิงเค็น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ฯ ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดผู้นำ กลุ่ม G20 ที่กรุงโรม อิตาลี่ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เว็บไซต์ global times รายงานว่า การประชุมสองฝ่ายนี้ มีความร้อนแรงเหมือนเดิม เพราะฝ่ายสหรัฐฯ ได้อ่านแถลงการณ์บนโต๊ะประชุมว่า “ สหรัฐฯจะช่วยเหลือไต้หวันเต็มที่เพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติหรือUN ”
การกล่าวเช่นนี้ ไม่ทำให้ความตึงเครียดดีขึ้นเลย การหารือที่ใช้เวลาถึง 50 นาที ที่ไม่มีการจับมือ แค่ชนซอก ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียด เช่นนี้นักวิเคราะห์ฝั่งจีน บอกว่า การหารือครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย เป็นเพียงการเปิดโอกาสได้พูดคุย เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย เลี่ยงการเกิดความขัดแย้งที่หนักกว่านี้ และรีบจัดการความแตกต่างที่เกิดขึ้น
จีนมองว่า สหรัฐฯ ยั่วยุจีนอย่างต่อเนื่องเรื่องไต้หวัน สหรัฐฯควรระมัดระวังท่าทีของจีนต่อเรื่องนี้ด้วย หากว่าจีนตัดสินใจตอบโต้การกระทำนี้ เพราะจีน มีกฏหมายต่อต้านการแยกดินแดน Antisecessionism Law ซึ่งผ่านสภาไปตั้งแค่ปี 2549
ในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หวังอี้ ชี้ให้เห็นว่า สหรัฐฯ เป็นผู้อ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดให้โลกเข้าใจว่า ยอมรับสถานะจีนเดียว แต่กลับพยายามจะเปลี่ยนสถานะของจีนและไต้หวัน เรื่องนี้ทำให้เกิดความตึงเครียด และทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิด
ประเด็นเรื่องไต้หวัน เป้นเรื่องละเอียดอ่อน ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ถ้าจัดการไม่ถูกต้อง มันจะเป็นความเสียหายใหญ่หลวงที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน หวังอี้เน้นอีกว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน เป็นประเทศเดียวกัน
ทางด้าน หลูเซียง (Lü Xiang) ผู้เชี่ยวชาญด้านสหรัฐฯ แห่งสถาบันสังคมศาสตร์ของขีน ตีความคำพูดของหวังอี้ ถึงความหมาย “ความเสียหายใหญ่หลวงในความสัมพันธ์” นี้หมายถึง “สงครามระหว่างสองประเทศ” และความหายนะที่จะเกิดขึ้นตามมา
หวังอี้ เผยว่า ปมปัญหาของสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่องแคบไต้หวันคือการที่หน่วยงานแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันได้พยายามที่จะทำลายกรอบของหลักการจีนเดียว โดยมีสหรัฐฯ คอยสนับสนุน
ฝ่ายจีนหวังว่า อยากให้สหรัฐฯ ยอมรับนโยบายจีนเดียว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อย่าพูดและทำคนละอย่างกัน ขณะที่นายบลิงเคน ก็ย้ำเสมอว่า สหรัฐฯ ยอมรับนโยบายจีนเดียว
ในการประชุมครั้งนี้ นายหวังอี้ พูดกับ นายแอนโทนี บลิงเค็นว่า “ผมยินดีที่จะติดต่อกับคุณเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างจริงใจ จะได้หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและคาดการณ์ผิด” และจีนไม่ต้องการเห็นสหรัฐฯ ตัดสินใจทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของจีน
ด้วยท่าทีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญอย่างหลูเซี่ยง มองว่า ถ้าสหรัฐฯไม่แก้ไขความผิดพลาดที่จีนบอกไปแล้ว และยังพูดเรื่องไต้หวันให้ทั่วโลกเข้าใจผิดอีก สหรัฐอเมริกาอาจะไม่มีโอกาสได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากจีนอีกต่อไป

TNN อาเซียน4.0 อาเซียน4.0ออนไลน์ อาเซียน พลัส อาเซียน
ASEAN plus รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน ครูพี่ป๊อป จีน
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอาเซียนได้ใน

รายการ อาเซียน Plus
ทุกวันจันทร์
เวลา 10.3011.00 ทาง TNNช่อง16
และ รายการ อาเซียน 4.0 ONLINE
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.0017.30
รับชมสด ได้ทาง Youtube: TNN Online
และ FACEBOOK LIVE PAGE : TNN LIVE

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

จีนพูดตรงๆ ถ้าสหรัฐฯ ไม่หยุดจะเสียหายหนัก  | รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน | 8 พ.ย. 2564

#มองโลกมองไทย ดัชนีบำเหน็จบำนาญไทย รั้งท้ายโลก


มองโลกมองไทย ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยพัฒนาการด้านการแพทย์และโภชนาการ ทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น โดยเฉี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 70 ปี การที่อายุยืนยาวขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้แต่ละคนต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณจากการทำงานในจำนวนที่มากขึ้น ยิ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ทุกปี บริษัท Mercer ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชื่อดังระดับโลก ร่วมกับสถาบันซีเอฟเอ (CFA Institute) และมหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) ของออสเตรเลีย จะจัดทำ Global Pension Index หรือ ดัชนีบำเหน็จบำนาญนานาชาติ ขึ้น โดยในปี 2021 มีการรวบรวมข้อมูลจาก 43 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ดัชนีบำเหน็จบำนาญไทย รั้งท้ายโลก
ประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 43 ซึ่งเป็นอันดับท้ายสุดในการจัดทำครั้งนี้ ได้คะแนนเพียง 40.6 ใกล้เคียงกับอาร์เจนตินา
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/pg/VoiceTVRankingThailand
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

#มองโลกมองไทย ดัชนีบำเหน็จบำนาญไทย รั้งท้ายโลก

ญี่ปุ่นรอรับโควิดระลอก 6 สหรัฐหนาว ยอดพุ่งทะลุ 47 ล้าน | TNN ข่าวเย็น | 12-11-21


สหรัฐฯ เตรียมต้อนฤดูหนาวช่วงปลายปี แต่ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ อาจเป็นฤดูที่เจอโควิด19 ระบาดรอบใหม่ ขณะที่สถานการณ์ติดเชื้อทั่วประเทศ มีผู้ป่วยสะสมใกล้แตะ 47 ล้านคนแล้ว ด้านญี่ปุ่นสั่งยาต้านไวรัสพร้อมรบศึกโควิดระลอก 6
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ญี่ปุ่นรอรับโควิดระลอก 6  สหรัฐหนาว ยอดพุ่งทะลุ 47 ล้าน | TNN ข่าวเย็น | 12-11-21

“ไทย”มีลุ้นหิมะตก? ลมขั้วโลกไม่เสถียร“จีน”หนาวนาน | TNN ข่าวค่ำ | 11 พ.ย. 64


หลายพื้นที่ในจีน และมองโกเลียใน เผชิญหิมะตกหนักและอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หิมะยังตกหนักและยาวนานกว่าปกติประมาณ 3สัปดาห์ การที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปลง และแปรปรวน มีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือ กระแสลมขั้วโลกที่ไม่เสถียรจากเดิมที่จะมีทิศทางเป็นวงกลม แต่กลับมีทิศทางวงรีหรือหมุนขึ้นลง ทำให้สภาพอากาศในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ส่วนไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคมจะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากจีนมากที่สุด ทำให้อุณหภูมิลดลงจากปกติอีก0.51องศาเซลเซียส ส่วนจะได้สัมผัสหิมะตกหรือไม่นั้น มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากความเย็น
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

“ไทย”มีลุ้นหิมะตก? ลมขั้วโลกไม่เสถียร“จีน”หนาวนาน | TNN ข่าวค่ำ | 11 พ.ย. 64

สี จิ้น ผิง จีนยกเป็นผู้นำตลอดชีวิต เศรษฐกิจการลงทุนโลกจะเป็นยังไง?


ถามทันที ถันอี้谈亿 สี จิ้น ผิง จีนยกเป็นผู้นำตลอดชีวิต เศรษฐกิจการลงทุนโลกจะเป็นยังไง?
ถามอีก กับพี่อาร์ม ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT ที่ปรึกษาการเงิน
สัมภาษณ์วันที่ 12 พ.ย. 2564

ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ ติดตามกันได้ในทุกช่องทางคร้าบ:
Youtube: http://bit.ly/TAMEIG_Youtube
Clubhouse: https://bit.ly/3mmJgVA
Line Official: http://bit.ly/TAMEIG_LINE
Twitter: https://bit.ly/2UFAczy

สี จิ้น ผิง จีนยกเป็นผู้นำตลอดชีวิต เศรษฐกิจการลงทุนโลกจะเป็นยังไง?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น ใน ปัจจุบัน

Leave a Comment