[Update] เสริมจมูกผู้ชาย ต้องเสริมแบบไหนที่นี่มีคำตอบ | รู จมูก บาน – POLLICELEE

รู จมูก บาน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เสริมจมูกผู้ชาย ต้องเสริมแบบไหนที่นี่มีคำตอบ

เมโกะ คลินิก มีความโดดเด่นในเรื่องเสริมจมูกผู้ชายที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับรูปหน้าใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะที่เมโกะและเหลาซิลิโคนเคสต่อเคส นำโดยคุณหมอมนัส จาก Let Me In Thailand และศัลยแพทย์ท่านอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งจมูกโดยตรง

ปัจจุบัน การเสริมจมูกไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ ก็นิยมทำกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจและดูดี ซึ่งปัญหาจมูกผู้ชายไทยส่วนใหญ่ จะแตกต่างกับผู้หญิง และต้องแก้ไขปรับโครงสร้างมากกว่า ทำให้การเสริมจมูกที่ออกมารับกับใบหน้า ผู้ชายต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในลักษณะของโครงหน้าของผู้ชาย

ลักษณะปัญหาจมูกผู้ชาย

จมูกบาน

หนุ่มไทยส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาปลายจมูกบานออกข้าง เป็นทรงชมพู่ ทำให้ใบหน้าดูไม่สมส่วน ไม่ลงตัว ถ้าอยากให้ทรงจมูกเรียว ลดรูจมูกที่กว้างใหญ่ แก้ไขโดย การตกแต่งปลายจมูก ตัดปีกจมูก ลดความบาน และหนาของปีกจมูกได้ ซึ่งจะทำให้จมูกของคุณผู้ชายดูเป็นทรง ชัดเจนมากขึ้น

จมูกแบน เนื้อน้อย 

ผู้ที่จมูกเนื้อน้อย ไม่มีสัน ทำให้จมูกดูสั้น ปลายจมูกเงยเชิด เห็นรูจมูกชัดเจนกว่าปกติ ทำให้ใบหน้าไม่มีมิติ  แก้ไขโดย การเสริมจมูก ซึ่งการที่เสริมอย่างเดียวอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการทะลุ จึงจำเป็นใช้เทคนิคยืดจมูก ด้วยการเติมเนื้อก้นกบ Super Nose Extension ที่เมโกะ เพื่อป้องกันการทะลุและยืดจมูกให้พุ่ง

จมูกฮัมพ์ใหญ่ ฐานกว้าง

จมูกผู้ชายส่วนใหญ่ มักจะมีฮัมพ์เป็นบริเวณสันจมูก ที่มีกระดูกปูดนูนออกมาเป็นเป็นหลังอูฐ และมีฐานที่กว้าง  แก้ไขโดย การตะไบเพื่อปรับฐานจมูกให้เรียบ แต่ถ้าคุณผู้ชายที่มีฮัมพ์ที่สูงมาก ๆ และฐานจมูกกว้าง จึงควรเสริมแบบ Open​ เทคนิค​ Hybrid ซึ่งเป็นเทคนิคปรับโครงสร้างแก้ไขได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของเมโกะ

เติมเนื้อก้นกบเพิ่มปลายพุ่งและกันทะลุ เทคนิคเฉพาะที่เมโกะ

การเสริมจมูก ผู้ชาย โดยการเติมปลายด้วยเนื้อเยื้อก้นกบ เป็นเทคนิคพิเศษ มีคุณสมบัติ ที่สามารถช่วยยืดจมูก ให้ดูยาวขึ้น เพิ่มมิติทำให้ได้ทรง ปลายพุ่ง แก้ปัญหาปลายจมูก เนื้อน้อย ป้องกันการเกิดปลายทะลุ ปลอดภัยกว่าในระยะยาว และยังเนียน ไม่เห็นขอบของเนื้อเยื่อ ที่อยู่บริเวณปลายจมูก แผลเย็บซ่อนไว้ด้านในจึงมองไม่เห็น

เสริมจมูกผู้ชาย เมโกะ คลินิก

รูปรีวิวเคส

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคล

รีวิวหลังเสริมจมูกครบ 2 ปี!!

[Update] เสริมจมูกผู้ชาย ต้องเสริมแบบไหนที่นี่มีคำตอบ | รู จมูก บาน – POLLICELEE

เสริมจมูกผู้ชาย ต้องเสริมแบบไหนที่นี่มีคำตอบ

เมโกะ คลินิก มีความโดดเด่นในเรื่องเสริมจมูกผู้ชายที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับรูปหน้าใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะที่เมโกะและเหลาซิลิโคนเคสต่อเคส นำโดยคุณหมอมนัส จาก Let Me In Thailand และศัลยแพทย์ท่านอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งจมูกโดยตรง

ปัจจุบัน การเสริมจมูกไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ ก็นิยมทำกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจและดูดี ซึ่งปัญหาจมูกผู้ชายไทยส่วนใหญ่ จะแตกต่างกับผู้หญิง และต้องแก้ไขปรับโครงสร้างมากกว่า ทำให้การเสริมจมูกที่ออกมารับกับใบหน้า ผู้ชายต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในลักษณะของโครงหน้าของผู้ชาย

ลักษณะปัญหาจมูกผู้ชาย

จมูกบาน

หนุ่มไทยส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาปลายจมูกบานออกข้าง เป็นทรงชมพู่ ทำให้ใบหน้าดูไม่สมส่วน ไม่ลงตัว ถ้าอยากให้ทรงจมูกเรียว ลดรูจมูกที่กว้างใหญ่ แก้ไขโดย การตกแต่งปลายจมูก ตัดปีกจมูก ลดความบาน และหนาของปีกจมูกได้ ซึ่งจะทำให้จมูกของคุณผู้ชายดูเป็นทรง ชัดเจนมากขึ้น

จมูกแบน เนื้อน้อย 

ผู้ที่จมูกเนื้อน้อย ไม่มีสัน ทำให้จมูกดูสั้น ปลายจมูกเงยเชิด เห็นรูจมูกชัดเจนกว่าปกติ ทำให้ใบหน้าไม่มีมิติ  แก้ไขโดย การเสริมจมูก ซึ่งการที่เสริมอย่างเดียวอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการทะลุ จึงจำเป็นใช้เทคนิคยืดจมูก ด้วยการเติมเนื้อก้นกบ Super Nose Extension ที่เมโกะ เพื่อป้องกันการทะลุและยืดจมูกให้พุ่ง

จมูกฮัมพ์ใหญ่ ฐานกว้าง

จมูกผู้ชายส่วนใหญ่ มักจะมีฮัมพ์เป็นบริเวณสันจมูก ที่มีกระดูกปูดนูนออกมาเป็นเป็นหลังอูฐ และมีฐานที่กว้าง  แก้ไขโดย การตะไบเพื่อปรับฐานจมูกให้เรียบ แต่ถ้าคุณผู้ชายที่มีฮัมพ์ที่สูงมาก ๆ และฐานจมูกกว้าง จึงควรเสริมแบบ Open​ เทคนิค​ Hybrid ซึ่งเป็นเทคนิคปรับโครงสร้างแก้ไขได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของเมโกะ

เติมเนื้อก้นกบเพิ่มปลายพุ่งและกันทะลุ เทคนิคเฉพาะที่เมโกะ

การเสริมจมูก ผู้ชาย โดยการเติมปลายด้วยเนื้อเยื้อก้นกบ เป็นเทคนิคพิเศษ มีคุณสมบัติ ที่สามารถช่วยยืดจมูก ให้ดูยาวขึ้น เพิ่มมิติทำให้ได้ทรง ปลายพุ่ง แก้ปัญหาปลายจมูก เนื้อน้อย ป้องกันการเกิดปลายทะลุ ปลอดภัยกว่าในระยะยาว และยังเนียน ไม่เห็นขอบของเนื้อเยื่อ ที่อยู่บริเวณปลายจมูก แผลเย็บซ่อนไว้ด้านในจึงมองไม่เห็น

เสริมจมูกผู้ชาย เมโกะ คลินิก

รูปรีวิวเคส

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคลผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่บุคคล

รีวิวหลังเสริมจมูกครบ 2 ปี!!


รีวิว เจาะจมูก 4เดือนเป็นยังไงบ้าง? – BAIMAI ROV


➤instagram : baimai.13
➤FB : Baimai Sawasdee
➤FB : https://www.facebook.com/baimairovchannel/
(ชื่อ : Baimai Rov Channel)
➤Soundcloud : https://soundcloud.com/baimairov

ติดต่องานได้ที่
➤FB : https://www.facebook.com/baimairovchannel/ (Baimai Rov Channel)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รีวิว เจาะจมูก 4เดือนเป็นยังไงบ้าง? - BAIMAI ROV

รู้งี้ทำนานแล้ว! หน้าเล็ก หน้าเรียววีเชฟ แบบสาวเกาหลี (วิธีแก้สำหรับหน้าอ้วน แก้มเยอะ ไขมันหน้าเยอะ)


ถ้าคุณรู้สึกว่าใบหน้าอ้วนและบวมมากเกินไป ถึงแม้จะลดน้ำหนักลงแล้วแต่ใบหน้าก็ไม่ยอมลด
การลดน้ำหนักบนใบหน้าเป็นส่วนที่่ค่อนข้างยาก ยิ่งในบางคนที่มีการสะสมของไขมัน
บริเวณจุดต่างๆ ง่าย ไม่ว่าจะคิ้ว เปลือกตา แก้ม คาง ทำให้หน้าของคุณดูอ้วนบวมได้ง่าย
ดังนั้นคุณต้องกระตุ้นการระบายของเสียบนใบหน้าออกให้ทำงานได้ดีขึ้น ด้วยวิธีนี้
ก็คือการนวดหน้าให้เล็กลงด้วยเทคนิคจากประเทศเกาหลี
แนะนำให้ทำตอนเช้า เพราะการระบายของเสียจากบนสู่ล่างจะทำงานได้ดีในเวลาที่คุณเดิน
การนวดยังช่วยให้ใบหน้ากระชับขึ้น ลดหน้าบวม ทำให้ใบหน้าเล็กลง
มาเริ่มกันเลยค่ะ
ทำในเวลาที่คุณล้างหน้าใช้โฟมหรือเจลล้างหน้า
หรือหลังทาครีมตอนเช้า
เพื่อให้เกิดความลื่นในการนวดผิว
หน้าเรียว หน้าวีเชฟ นวดหน้าวีเชฟ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
👇 รู้เคล็ดลับดีๆ ก่อนใคร คลิกกดติดตามหรือ SUBSCRIBE และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
http://youtube.com/channel/UCcwa5BbguYktf130MKgT7g?sub_confirmation=1
👇 Watch beauty tips in English. Subscribe to Dr.Natural Beauty channel. 👇
http://www.youtube.com/channel/UCnY_CoUStl5Ci30mHTuo6w?sub_confirmation=1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🌈 รวมเพลย์ลิสต์ของช่อง สวยสุขภาพดี 🌈
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📌รวมสูตรครีมจากธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=xbqLxX9Qlgw\u0026list=PLHGPXVBoo8Mmnu6DE4jae5ylmoq7fcdUR
📌รวมสูตรครีมผิวขาว
👉https://www.youtube.com/watch?v=BTXAvdTZDHA\u0026list=PLHGPXVBoo8MlKms7bwk_vSuuaQsnwO1mk
📌รวมสูตรผิวกาย
👉https://www.youtube.com/watch?v=ZWYRLl4YLOA\u0026list=PLHGPXVBoo8MkENfmY2e9feREM6n2CEsIi
📌รวมสูตรดูแลผิวหน้า
👉https://www.youtube.com/watch?v=huzO9P6YsxM\u0026list=PLHGPXVBoo8MkOjp_SWtxCW_UByx76NmP
📌รวมสูตรดูแลผม ขนคิ้ว ขนตา
👉https://www.youtube.com/watch?v=4Dk8166XQo\u0026list=PLHGPXVBoo8MlDStbMkKEOa3NTCx_6dHI
📌รวมสูตรรักษาสิว รอยสิว
https://www.youtube.com/watch?v=N96NwzD2mGg\u0026list=PLHGPXVBoo8MnLZOFZPxeJKD6ZT34DO19O
📌รวมสูตรรักษาฝ้า กระ จุดด่างดำ
👉https://www.youtube.com/watch?v=eQxixKwzwzo\u0026list=PLHGPXVBoo8MmnHzk61mxR8vM08vLTKCkm
📌รวมสูตรลดริ้วรอย ชะลอวัย ดูอ่อนกว่าวัย
👉https://www.youtube.com/watch?v=gP_O6MUVWWI\u0026list=PLHGPXVBoo8MlY6h5ftLDbq0jdQRsaoyL6
📌รวมสูตรแก้ใต้ตาคล้ำ ตาบวม ถุงใต้ตา ริ้วรอยใต้ตา บำรุงสายตา
https://www.youtube.com/watch?v=Sj1lvNUegM0\u0026list=PLHGPXVBoo8Mnhlk7PW1gZpFC5OTTWgrwz
📌รวมสูตรลดน้ำหนัก ลดความอ้วน
👉https://www.youtube.com/watch?v=LwK3kKewY\u0026list=PLHGPXVBoo8MkymvX_RggRYc2grnQf21ct
📌รวมสูตรดูแลสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน
👉https://www.youtube.com/watch?v=YLjN990trb4\u0026list=PLHGPXVBoo8MkEgdXxL55626kcbVfS3ZVH
📌ทดลองและเปรียบเทียบสูตรยอดนิยม
👉https://www.youtube.com/watch?v=HhMMTZ1hcBE\u0026list=PLHGPXVBoo8MmtIBNy6VfvzwfLE86ocULT
📌รวมเคล็ดลับความสวยจากธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=Ku1cwRgdbps\u0026list=PLHGPXVBoo8MnEbUoWAARH2mOWPWJb2f3
📌Face yoga \u0026 Face exercise ปรับรูปหน้า รูปร่าง ด้วยวิธีธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=UM0Ug2DfC_A\u0026list=PLHGPXVBoo8Mmi6Ys8ljH9A77GftHoQW84
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

รู้งี้ทำนานแล้ว! หน้าเล็ก หน้าเรียววีเชฟ แบบสาวเกาหลี (วิธีแก้สำหรับหน้าอ้วน แก้มเยอะ ไขมันหน้าเยอะ)

หน้าหวาน ผู้กร้านโลก ตอน : ปุ้ยศัลยกรรม!! อะไรมาบ้าง


และนี่ก็คือคลิปวิวัฒนาการณ์มนุษย์ที่ชื่อปุ้ย!!555คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด กว่าจะถึงวันนี้ พี่ต้องผ่าอะไรมามั่ง ขอเป็นผ่าตัดใหญ่ๆเลยนะแล้วกัน เพราะถ้าเป็นพวกฉีดๆโบท้อกอะไรแบบนี้ ก็ รีวิวลงไอจีเยอะแล้วขอไม่พูดซ้ำนะ สำหรับใคร ที่สนใจเรื่องจมูก สามารถทักมาถามปุ้ยก่อนได้ ที่ line : @pantipa (มี@ด้วย) หรือ ถ้าใครอยากไปทำโครงหน้า ปุ้ยก็มีเพื่อนที่เป็นเอเจนอยู่ ปรึกษา ไลน์นี้ @theartistic (มี@ด้วย)

Contact
Youtube : PANTIPA.A
IG : Pantipa.a
Twitter : @pantipa.a
Facebook : Pantipa Arunwattanachai
ติดต่องาน Line@ : @pantipa (มี @ ด้วยนะ)

หน้าหวาน ผู้กร้านโลก ตอน : ปุ้ยศัลยกรรม!! อะไรมาบ้าง

3 ขั้นตอน! วิธีทำให้รูจมูกแคบเล็กลง ไม่ศัลยกรรม ปรับปลายจมูกให้พุ่งแหลม (แก้จมูกบาน รูจมูกใหญ่)


วิธีทำให้รูจมูกแคบเล็กลง ปรับปลายจมูกให้พุ่งแหลมขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่เจ็บ ไม่ศัลยกรรม
ถ้าคุณรู้สึกว่ารูจมูกเริ่มใหญ่ขึ้น อาจจะเกิดได้จากกล้ามเนื้อบริเวณจมูกที่อ่อนแอลง เพราะความหย่อนคล้อยของผิวหน้า
ที่ดึงให้ปีกจมูกต่ำลง ทำให้บานออกด้านข้าง
วันนี้เรามีเทคนิคการนวดแบบใหม่ ที่ช่วยให้รูจมูกแคบลง และยังช่วยให้ปลายจมูกดูพุ่งแหลมขึ้น เมื่อคุณทำเป็นประจำ
มาเริ่มกันเลยค่ะ
วิธีทำให้จมูกเล็ก รูจมูกใหญ่ วิธีแก้จมูกบาน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
👇 รู้เคล็ดลับดีๆ ก่อนใคร คลิกกดติดตามหรือ SUBSCRIBE และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
http://youtube.com/channel/UCcwa5BbguYktf130MKgT7g?sub_confirmation=1
👇 Watch Facial Exercise \u0026 Massage in English. Subscribe to DN.Beauty Natural 👇
http://www.youtube.com/channel/UCnY_CoUStl5Ci30mHTuo6w?sub_confirmation=1
👇 Watch Collection of natural Beauty and Health Recipes. Subscribe to DN.Beauty Tips👇
https://www.youtube.com/channel/UCQLF3A4R8yugHTKTrJFAUDg?sub_confirmation=1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🌈 รวมเพลย์ลิสต์ของช่อง สวยสุขภาพดี 🌈
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📌รวมสูตรครีมจากธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=xbqLxX9Qlgw\u0026list=PLHGPXVBoo8Mmnu6DE4jae5ylmoq7fcdUR
📌รวมสูตรครีมผิวขาว
👉https://www.youtube.com/watch?v=BTXAvdTZDHA\u0026list=PLHGPXVBoo8MlKms7bwk_vSuuaQsnwO1mk
📌รวมสูตรผิวกาย
👉https://www.youtube.com/watch?v=ZWYRLl4YLOA\u0026list=PLHGPXVBoo8MkENfmY2e9feREM6n2CEsIi
📌รวมสูตรดูแลผิวหน้า
👉https://www.youtube.com/watch?v=huzO9P6YsxM\u0026list=PLHGPXVBoo8MkOjp_SWtxCW_UByx76NmP
📌รวมสูตรดูแลผม ขนคิ้ว ขนตา
👉https://www.youtube.com/watch?v=4Dk8166XQo\u0026list=PLHGPXVBoo8MlDStbMkKEOa3NTCx_6dHI
📌รวมสูตรรักษาสิว รอยสิว
https://www.youtube.com/watch?v=N96NwzD2mGg\u0026list=PLHGPXVBoo8MnLZOFZPxeJKD6ZT34DO19O
📌รวมสูตรรักษาฝ้า กระ จุดด่างดำ
👉https://www.youtube.com/watch?v=eQxixKwzwzo\u0026list=PLHGPXVBoo8MmnHzk61mxR8vM08vLTKCkm
📌รวมสูตรลดริ้วรอย ชะลอวัย ดูอ่อนกว่าวัย
👉https://www.youtube.com/watch?v=gP_O6MUVWWI\u0026list=PLHGPXVBoo8MlY6h5ftLDbq0jdQRsaoyL6
📌รวมสูตรแก้ใต้ตาคล้ำ ตาบวม ถุงใต้ตา ริ้วรอยใต้ตา บำรุงสายตา
https://www.youtube.com/watch?v=Sj1lvNUegM0\u0026list=PLHGPXVBoo8Mnhlk7PW1gZpFC5OTTWgrwz
📌รวมสูตรลดน้ำหนัก ลดความอ้วน
👉https://www.youtube.com/watch?v=LwK3kKewY\u0026list=PLHGPXVBoo8MkymvX_RggRYc2grnQf21ct
📌รวมสูตรดูแลสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน
👉https://www.youtube.com/watch?v=YLjN990trb4\u0026list=PLHGPXVBoo8MkEgdXxL55626kcbVfS3ZVH
📌ทดลองและเปรียบเทียบสูตรยอดนิยม
👉https://www.youtube.com/watch?v=HhMMTZ1hcBE\u0026list=PLHGPXVBoo8MmtIBNy6VfvzwfLE86ocULT
📌รวมเคล็ดลับความสวยจากธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=Ku1cwRgdbps\u0026list=PLHGPXVBoo8MnEbUoWAARH2mOWPWJb2f3
📌Face yoga \u0026 Face exercise ปรับรูปหน้า รูปร่าง ด้วยวิธีธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=UM0Ug2DfC_A\u0026list=PLHGPXVBoo8Mmi6Ys8ljH9A77GftHoQW84
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

3 ขั้นตอน! วิธีทำให้รูจมูกแคบเล็กลง ไม่ศัลยกรรม ปรับปลายจมูกให้พุ่งแหลม (แก้จมูกบาน รูจมูกใหญ่)

#ตัดปีกจมูก #Alarplasty ปีกจมูกบานไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป


ตัดปีกจมูก (Alarplasty)
ปรับรูปจมูกให้ดูดีได้ ด้วยการตัดปีกจมูก หลายๆคนกังวลเรื่องตัดปีก กลัวจะมีแผลเป็นบ้าง กลัวรูจมูกไม่เท่ากันบ้าง ตัดแล้วจะไม่เข้ากับหน้า เพราะการตัดปีกไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้มาดูผลงานเกรดพรีเมี่ยมกันค่ะ
นพ.คณิต วิทยาวนิชชัย

MAXi Cosmetic Surgery (แม็กซี่ คอสเมติก เซอเจอรี่)
Call Center : ☎ 025215181 0925528181
📲:LINE:@maxi.clinic(ใส่@ด้วยนะคะ)
https://line.me/R/ti/p/%40maxi.clinic
🏪:Fanpage:https:https://www.facebook.com/maxicosmetic…
♨️:Instagram:https://www.instagram.com/maxi_clinic/
🎥:Youtube:https:https://www.youtube.com/channel/UCRl…
🌍:Website:http://www.maxiclinic.com/
📩:Email:maxi.clinic@gmail.com
“เพราะคุณสำคัญ เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด”
“Because every patients are important this is the reason why we pay attention to all the details”

#ตัดปีกจมูก #Alarplasty ปีกจมูกบานไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รู จมูก บาน

Leave a Comment