[Update] เอ็กซ์คลูซีฟเผย 2 บทบาทสำคัญในชีวิต..เป็นทั้ง แพทย์ และ ครู ของ ‘ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ’ | ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ – POLLICELEE

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ: คุณกำลังดูกระทู้

ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันพาให้โลกทั้งใบพัฒนาไปอย่างไม่หยุด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการศึกษาด้านการแพทย์ อย่างไรก็ตาม หากไร้ซึ่งผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น ในฐานะคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ‘ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ’ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้านแพทยศาสตร์ ตลอดจนการจัดตั้ง Chulalongkorn School of Global Health สถาบันสุขภาพสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ และขับเคลื่อนงานวิจัยคุณภาพระดับสากล ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนแพทย์ ก้าวสู่การเป็นแพทย์เต็มตัว จนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในส่วนงานบริหาร

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ ไม่เคยหยุดความมุ่งมั่นในการพัฒนา แม้ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2564 นี้ ก็ยังพร้อมถ่ายทอดอุดมการณ์ที่ดีสำหรับแพทย์รุ่นต่อไป

จุดเริ่มต้นของวิชาชีพแพทย์

ความตั้งใจที่อยากประกอบวิชาชีพแพทย์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยม ด้วยความคิดที่ว่าการเป็นแพทย์นั้นเป็นอาชีพที่มั่นคง ทั้งยังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม และช่วยเหลือผู้คนได้ เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สุทธิพงศ์จึงทำเต็มที่ และเลือกศึกษาในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ด้วยความมุ่งมั่น “การเป็นหมอเด็กเป็นสิ่งที่ผมสนใจ เนื่องจากพื้นฐานเป็นคนชอบเด็ก และมีความสุขกับการได้ดูแลคนที่กำลังพัฒนา”

หลังสำเร็จการศึกษาและใช้ทุนเรียบร้อย อาจารย์สุทธิพงศ์จึงไปเรียนต่อที่ The Royal College of Physicians of the United Kingdom ประเทศอังกฤษ โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับโรคทางกุมารเวชศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ

“จุดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นโลกกว้างมากขึ้นและยังเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดความคิดว่าอยากให้ประเทศไทยเป็น Education Hub ด้านการแพทย์ ช่วงที่เรียนผมไปทำงานที่ Great Ormond Street Hospital ในนั้นจะมีสถาบันสุขภาพเด็ก Institute of Child Health ที่มีแพทย์จากต่างประเทศ เช่น จากตะวันออกกลาง เอเชีย หรือประเทศในเครือสหราชอาณาจักร เข้ามาศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากมาย ผมมองว่าหากสามารถทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย น่าจะดึงดูดให้แพทย์ในภูมิภาคเข้ามาเรียนได้มาก” อาจารย์สุทธิพงศ์กล่าว

หลังจากที่กลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่จุฬาฯ ในปี 2540 นอกเหนือจากการสอนและการรักษาผู้ป่วย อาจารย์สุทธิพงศ์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของผู้ก่อตั้งสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กในภาคพื้นแปซิฟิก มีการติดต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยาการจากต่างประเทศ รวมทั้งการเดินทางไปสอนหลักสูตรสั้นๆ ให้กับนักเรียนแพทย์ในประเทศ
เมียนมา ปากีสถาน ฯลฯ 

มุ่งมั่นสู่ความเป็นนานาชาติ

แรงบันดาลใจของการสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดกับการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ ถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อ อาจารย์สุทธิพงศ์ ได้รับตำแหน่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง 2 เทอม

“เริ่มต้นเราพยายามพัฒนาความเป็นนานาชาติของหลักสูตร โดยการดึงเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาและวิชาการเข้ามาเรียนในหลักสูตรแพทย์ จากนั้นจึงวางกลยุทธ์ด้วยการเปิดหลักสูตร International Program ที่รู้จักกันในชื่อ CU-MEDI เปิดโอกาสให้คนที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้เข้ามาเรียนแพทย์ 4 ปี ลักษณะเดียวกับโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกา แต่มีข้อแม้ว่าต้องสอบผ่าน MCAT ข้อสอบที่รับนักเรียนแพทย์ในอเมริกา” ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนไปแล้วหนึ่งรุ่น ผู้เรียนมีทั้งที่จบในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ในอนาคตมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตอบโจทย์เรื่องการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต

“นอกจากหลักสูตรนานาชาติ เรายังมองว่าในโรงพยาบาลจุฬาฯ เรามีอาจารย์แพทย์ที่เก่งมากมาย แต่ยังไม่มีแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมอาจารย์มาอยู่ร่วมกันได้ เหตุนี้จึงเป็นที่มาของ Chulalongkorn School of Global Health เพื่อสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรหลังปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ Non-degree Course อื่นๆ รวมถึงพัฒนางานวิจัยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วจะเป็นทั้งการสร้างคนและสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติได้เป็นอย่างดี” 

คุณสมบัติของแพทย์ยุคใหม่

ในโลกของงานวิชาการ การแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างกว้างไกล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการการเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนในรูปแบบของการข้ามศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ อาจารย์สุทธิพงศ์ให้ทัศนะว่าการทำงานในวิชาชีพแพทย์ในปัจจุบัน นอกจากต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ยังต้องเปิดใจกว้างในการเปิดรับศาสตร์ด้านอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ในทางการแพทย์

“ส่วนสำคัญที่แพทย์รุ่นใหม่ควรมีคือความเป็น Leadership ในการนำองค์กร รวมถึงต้องมี Global Concern ไม่ได้มองแค่เฉพาะศาสตร์ของเรา และต้องคิดว่าการพัฒนาด้านการแพทย์นี้เพื่อมุ่งหวังให้คนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเท่านั้น อีกเรื่องที่น่าสนใจคือความหลากหลายทางความคิดของคนในปัจจุบัน ที่รวมถึงช่องว่างในช่วงวัย ผมคิดว่าคนเราถ้าจะทำงานไปด้วยกันได้ ต้องพยายามเข้าใจกัน แม้จะมีความหลากหลายแต่ต้องก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ หรือ Constructive Diversity ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความเคารพในความคิดซึ่งกันและกัน เปิดใจรับในสิ่งที่คนอื่นคิด เพื่อจะทำให้ผลที่ออกมาเกิดความสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นสิ่งนี้ยังใช้ได้เสมอ”

วาระหลังเกษียณ

แม้การทำหน้าที่ผู้บริหารมากว่า 6 ปี จะครบวาระในปีนี้ แต่ภารกิจของการเป็นแพทย์และครูนั้นยังคงอยู่เสมอ อาจารย์สุทธิพงศ์กล่าวว่า “การเป็นผู้บริหารเป็นเพียงแค่การสวมหัวโขน แต่ก็มีข้อดีคือเราสามารถผลักดันให้องค์กรก้าวไปในทิศทางที่เรามุ่งมั่นอยากให้เกิดได้ เมื่อวันหนึ่งทำสำเร็จ เราก็ต้องวางมือให้คนที่มีแนวความคิดใหม่ๆ ได้ขับเคลื่อนต่อ การทำงานในวิชาชีพนี้ สุดท้ายสิ่งที่เราชอบมากที่สุดคือความเป็นแพทย์และความเป็นครู ผมเองพอหมดหน้าที่ตรงนี้ ก็จะกลับไปช่วยงานสมาคมต่อมไร้ท่อเด็ก สอนหนังสือที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ด้านต่อมไร้ท่อ รวมถึงช่วยผลักดันให้ School of Global Health ในช่วงเริ่มต้นนี้ให้ไปต่อได้ นอกจากนี้ผมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ สภากาชาดไทย ก็จะเป็นโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยงานของสภากาชาดไทยได้อีกแรงหนึ่ง”

[NEW] ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ | ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ – POLLICELEE

Archives

Archives


CHULA Challenge | ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ


ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563 “ก้าวสู่ปีที่ 104 ปี จุฬาฯ : เกียรติภูมิจุฬาฯ คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
“พันธกิจหลักที่สำคัญของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ คือการผลิตบัณฑิตแพทย์ รวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อออกไปรับใช้สังคม บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ จะต้องเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ นอกจากจะสามารถทำงานในประเทศแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการทำงานในระดับนานาชาติด้วย อีกบทบาทหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ก็คือการสร้างองค์ความรู้ในเชิงวิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกได้อย่างเต็มที่
ในโอกาสที่จุฬาฯ จะมีอายุครบ 104 ปี ผมขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค 104 บาทสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนิสิตและใช้ในการพัฒนานวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ชวนชาวจุฬาฯ รวมพลังแห่งการให้ เพียง 104 บาท ในงานปิยมหาราชานุสรณ์ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ สมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจุฬาฯ เพื่อสังคม
ให้น้อยแต่มากกันง่าย ๆ เพียง
โอนเงินผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อ บัญชี “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯปิยมหาราชานุสรณ์” เลขที่ 0384623889

ChulaAlumni Chula
104Lessismore

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

CHULA Challenge | ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอซีพี ประกาศร่วมลดโลกร้อน บนเวที UN Global Compact Leaders Summit 2021


ผ่านไปแล้วกับงานประชุมสุดยอดผู้นำด้านความยั่งยืน UN Global compact Leaders Summit 2021 ที่รวมผู้นำจากทุกภาคส่วนกว่า 25,000 คน ระดมความคิดเพื่อรับมือวิกฤตโควิด19 และความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมในหัวข้อ Light the Way to Glasgow and Net Zero: Credible Climate Action for a 1.5 °C World” พร้อมประกาศความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเครือซีพีสู่องค์กรคาร์บอนเป็นศูนย์ มุ่งสู่เป้าหมายลดโลกร้อนภายในปี 2030 ผนึกกำลังพนักงานของเครือฯ และพันธมิตรทั่วโลก มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม

GlobalCompactNetworkThailand LeadersSummit2021 UnitingBusiness

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอซีพี ประกาศร่วมลดโลกร้อน บนเวที UN Global Compact Leaders Summit 2021

KrobKrueng 209/3 ป้องกันโรคปอดบวมในเด็ก


ป้องกันโรคปอดบวมในเด็ก โดย ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ / คุณจิตรานุช ลีวัชรารุ่งเจริญ

KrobKrueng 209/3 ป้องกันโรคปอดบวมในเด็ก

รายการ LIFE VARIETY : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ


รายการ LIFE VARIETY : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

KrobKrueng 107/4 ไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่อง ต้นเหตุของโรคเอ๋อ


ไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่อง ต้นเหตุของโรคเอ๋อ โดย ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ และ ภญ.พนิดา บริสุทธ์

KrobKrueng 107/4 ไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่อง ต้นเหตุของโรคเอ๋อ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

4 thoughts on “[Update] เอ็กซ์คลูซีฟเผย 2 บทบาทสำคัญในชีวิต..เป็นทั้ง แพทย์ และ ครู ของ ‘ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ’ | ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ – POLLICELEE”

 1. Türbanlı türk porno, Japon pornu masaj, Telegram seks kanalları, köylü xxx
  Tecavuz uz porno vidyo family guy porn lois griffin bobby
  hill follando burra azoofila romantic porno
  potseluy Türkçe full yaşlı kadın porno konuşmalı porno
  erotik tecavuz sinema filmleri karisini zenciye sikisirkene yakaliyor iri meme porn unlu yesilcam videolari 18 tecavuz orgazm olarak bosalan kadin.

  Reply

Leave a Comment