[Update] โครงการ Big Brother (Season 5) | โครงการ big brother – POLLICELEE

โครงการ big brother: คุณกำลังดูกระทู้

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 5)

< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564 >

โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!!

เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ SMEs อย่างใกล้ชิด ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching snd Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมายมาย


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• ผู้ประกอบการ SMEs
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี
50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า
3 ปี 

• มีสัญชาติไทยหรือ
มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป

• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ /
สุขภาพและสมุนไพร

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร
และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ
และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 64) 

• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
(ภายในเดือน มี.ค. 64)

• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 19 มี.ค. 64) 

• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์
ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ
(หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ :
การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

 

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ

– ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ
: Business Health Check มูลค่า 30,000 บาท

– สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
Meeting with CEO มูลค่า 20,000 บาท

– สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท

– หลักสูตรพิเศษ
Big Brother Business Academy มูลค่า 30,000 บาท

– ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด
กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ Value
beyond price

– โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
ธนาคารพันธมิตร Value beyond price

– โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ
ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season) Value beyond price

 

 

เป็นสมาชิกหอการค้าไทย
(กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ
1 ปี) มูลค่า  5,000 บาท

– ส่วนลด 20% ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

– สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น
Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)

– ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน TCC
Connect

– ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับบริษัทไปรษณีย์ไทย

– ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมธุรกิจของหอการค้าไทยในราคาสมาชิก Value
beyond price

– ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงาน THAIFEX – World of Food Asia
Value beyond price

– ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงานหอการค้าแฟร์ Value beyond
price

 

เอกสารประกอบการสมัคร
(กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร)

1. แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ
   

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4. หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ
เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)

5. หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ
(ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

        สมัครเข้าร่วมโครงการ

             


        รายละเอียดการสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:

ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก
โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920

 

 

 

[Update] โครงการ Big Brother (Season 5) | โครงการ big brother – POLLICELEE

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 5)

< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564 >

โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!!

เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ SMEs อย่างใกล้ชิด ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching snd Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมายมาย


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• ผู้ประกอบการ SMEs
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี
50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า
3 ปี 

• มีสัญชาติไทยหรือ
มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป

• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ /
สุขภาพและสมุนไพร

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร
และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ
และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 64) 

• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
(ภายในเดือน มี.ค. 64)

• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 19 มี.ค. 64) 

• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์
ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ
(หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ :
การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

 

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ

– ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ
: Business Health Check มูลค่า 30,000 บาท

– สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
Meeting with CEO มูลค่า 20,000 บาท

– สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท

– หลักสูตรพิเศษ
Big Brother Business Academy มูลค่า 30,000 บาท

– ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด
กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ Value
beyond price

– โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
ธนาคารพันธมิตร Value beyond price

– โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ
ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season) Value beyond price

 

 

เป็นสมาชิกหอการค้าไทย
(กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ
1 ปี) มูลค่า  5,000 บาท

– ส่วนลด 20% ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

– สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น
Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)

– ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน TCC
Connect

– ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับบริษัทไปรษณีย์ไทย

– ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมธุรกิจของหอการค้าไทยในราคาสมาชิก Value
beyond price

– ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงาน THAIFEX – World of Food Asia
Value beyond price

– ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงานหอการค้าแฟร์ Value beyond
price

 

เอกสารประกอบการสมัคร
(กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร)

1. แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ
   

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4. หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ
เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)

5. หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ
(ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

        สมัครเข้าร่วมโครงการ

             


        รายละเอียดการสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:

ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก
โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920

 

 

 


Iron Man Science Project – Extended Version (Verizion FiOS Commercial)


A really funny Verizon FiOS commercial that I found while browsing the internet. Hope you enjoy guys! Be sure to subscribe for more videos!
Links:
Twitter https://twitter.com/OFFICIALREDCELL
Google+ https://plus.google.com/+REDCELL

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Iron Man Science Project - Extended Version (Verizion FiOS Commercial)

[ Full Video ] Building Two Story Villa With Private Underground Living Room and Swimming Pool


About Primitive Survival Tool : We Have 3 People In the wild , Mr Pen Sann : ( Actor ) Mr Sophal : ( Actor ) Mr Kimhout (Camera Man). In this video we going to show you about our Mix video Building The Most Creative Luxury Villa And Decoration Private Living Room and Building The Most Creative Luxury Bamboo Villa And Décor Indoor and Roof With Simple Tool as full video with very simple tools and skill !
Support Us on https://www.patreon.com/Primitive_SurvivalTool
Facebook Page : https://www.facebook.com/primitivesurvivaltools
How long did we build?
we been working very hard with 15 days to completely build, This Project
How large is it?
How large is it?
House : width 5 x 7 m
bed : width 2 x 1.2 m
DiningTable : 1 x 0.50 m
Sofa : 1.2 x 0.40 m
we hard to build it because we work by hand 100% and made with tools in video .
FAQ
Q. Do you live in the wild everyday?
A. Yes ! But I don’t live in the wild everyday but just go into the bush to make these projects when finish one project we back house. Thank you.
Q: Why do you have camera?
A: I have a camera because I live in the 21st century, I am not the primitive man
If love our video please subscribe and share to your friend and family
I am very happy for your constructive feedback.

[ Full Video ] Building Two Story Villa With Private Underground Living Room and Swimming Pool

BigBrother50 Intro


โครงการ BigBrother 50 คืออะไร?
SMEs เข้าโครงการแล้วได้อะไร?
หาคำตอบได้ที่ https://goo.gl/FkYUee
ติดตามการรับสมัคร BigBrother 50 Season 2 เร็วๆนี้ที่ https://www.facebook.com/ThailandSmartCenter
Website : www.Thaichamber.org

BigBrother50  Intro

[MV]ด้วยใจของเรา – เต้ ภูริต (official)


เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี และ ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม สองผู้บริหาร จาก บุญรอด บริวเวอรี่ และ WE Records ได้ร่วมกันสร้างกำลังใจผ่านบทเพลง \”ด้วยใจของเรา\” ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้ เป็นเพลงที่จะย้ำเตือนให้ทุกคน เรียกพลังที่มีอยู่ในตัวทุกคนออกมาใช้ นั่นก็คือ \”พลังใจ\”

​สำหรับคนที่กำลังท้อใจ คนที่กำลังไร้แรงใจ ฟังเพลงนี้แล้วจะรู้ว่าทุกอยากทำได้ \”ด้วยใจของเรา\”
ครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบทั้งมวลแห่งความสำเร็จของพวกนักลงทุนทางการเงินคือความวิริยะอุตสาหะ

Steve Jobs

จงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพื่อวันนี้ และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องอย่าหยุดตั้งคำถาม

Albert Einstein

ถ้าคุณไม่สามารถทำอะไรก็ตามให้ดีได้ ก็จงพยายามทำให้มันดูดีที่สุด
Bill Gates

บทความให้กำลังใจ จากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเหล่านี้ ถ้ามองลึกลงไปในความหมายของบทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่อยู่ที่ใจ ของเราเองทั้งสิ้น ใจของเรา คือสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างกำลังใจ

[MV]ด้วยใจของเรา - เต้ ภูริต (official)

More Big Brother! -Reolink RLC-410 camera install \u0026 config, keeping an eye on things EP-196


Outdoor camera install
Thanks to \”Music: Little Idea Bensound.com\”

Thanks for watching! I hope you all enjoy…
Facebook: https://www.facebook.com/UnkyjoesPlayhouse/
Twitter :https://twitter.com/unkyjosplyhouse
Email:unkyjoesplayhouse@gmail.com
For PayPal or Patreon donations to Unkyjoe’s Playhouse, please visit the \”About\” section on my channel. All cash donations are directly put back into Unkyjoe’s Playhouse channel projects.
I cannot respond to all emails, but give it a go!
PLEASE NOTE
I do not respond to YouTube or Google+ private messages. Please contact me via the official Facebook page or via my email address to get in touch.

More Big Brother! -Reolink RLC-410 camera install \u0026 config, keeping an eye on things EP-196

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โครงการ big brother

Leave a Comment