[Update] โตโยต้า ร่วมมือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เดินหน้าเผยแพร่ความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการเสวนา THE ROAD AHEAD : TOYOTA and THE IUCN RED LIST OF T | ข่าว อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม – POLLICELEE

ข่าว อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สิ่งแวดล้อม

โตโยต้า ร่วมมือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เดินหน้าเผยแพร่ความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการเสวนา THE ROAD AHEAD : TOYOTA and THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES

     นาย วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร. เจน สมาร์ทผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนงานชนิดพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสากล นาง อะบาน มาร์คเกอร์ คาบราจี ผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้นเอเชีย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นาย วิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมเปิดการเสวนา THE ROAD AHEAD : TOYOTA and THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนต่อวิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

     จากสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า ที่ว่า อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จึงได้เกิดเป็นพันธสัญญาที่เป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทโตโยต้าทั่วโลก เพื่อมุ่งไปสู่ การสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนที่เป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้นให้บริษัทโตโยต้าทั่วโลก ทำกิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทุกภาคส่วน ทั่วทุกภูมิภาคและขยายไปทั่วโลก 

     หนึ่งในภารกิจสำคัญของโตโยต้าภายใต้ความท้าทายนี้ นั่นคือการร่วมมือกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ซึ่งเริ่มต้นลงนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานภาพการถูกคุมคามของสิ่งมีชีวิต สายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้โครงการ บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุมคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ The IUCN Red List of Threatened Species เป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 41 ล้านบาท) 

     บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุมคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล ผลการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานภาพการถูกคุกคามของชนิดพันธุ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอันนำไปสู่ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติ โดยถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของโลกในด้านสถานภาพของการอนุรักษ์ของชนิดพันธุ์ทั้ง สัตว์ พืชและกลุ่มเห็ดรา รวมทั้งความเชื่อมโยงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบันได้มีการประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตแล้วกว่า 85,600 ชนิด พบว่ามากกว่า 24,300 ชนิด มีสถานะถูกคุกคามต่อการสูญพันธุ์ 
ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 28,000 ชนิด ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยโตโยต้าถือเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการ เพื่อให้บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุมคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็น “มาตรวัดของสิ่งมีชีวิต” ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

     การประชุม THE ROAD AHEAD : TOYOTA and THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES จัดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักให้กับภาคสาธารณะในด้านความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนวิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยประเทศไทยถือเป็นแห่งที่ 3 ต่อจาก รัฐฮาวาย และสหรัฐเม็กซิโก ที่โตโยต้าและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้สู่สาธารณชน ซึ่งภายในงานได้มีการเสวนาร่วมกันเพื่อพิจารณาถึงบทบาทของบริษัทเอกชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สื่อข่าว 

     “ที่ผ่านมา การกู้วิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันภาคธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งโตโยต้านับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรก ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุมคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มุ่งสู่การเป็นมาตรวัดของสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์” ดร. เจน สมาร์ท ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนงานชนิดพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสากล ได้กล่าวภายในงาน

     ซึ่งนอกจากการสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการนี้แล้วโตโยต้าทั่วโลกยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่โตโยต้าได้มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียว โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ระบบนิเวศในลักษณะต่างๆ และสัมผัสประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ มีเด็กนักเรียนเข้าเรียนรู้กว่า 15,000 คนต่อปี 

     นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระประชุมในวันนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของโตโยต้าในฐานะธุรกิจเอกชน ที่ได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการเผยแพร่ถึงวิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผมหวังว่างานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนชาวไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวต่อไป”

โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

Toyota and IUCN partnership: Highlighting the importance of private sector engagement in biodiversity conservation 

23 May 2017 – To highlight the importance of private sector engagement in biodiversity conservation and to raise awareness on the species extinction crisis, IUCN and Toyota Motor Corporation have jointly organised a partnership event “THE ROAD AHEAD: TOYOTA and THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES – The power of private sector engagement for biodiversity conservation” on May 23 at the Hilton Hotel in Bangkok.

Organised in conjunction with a five-day reptile workshop which brought together top experts from all over the world to conduct more thorough and more rigorous research into the biodiversity of the Asian region, the reception was held to mark IUCN’s and Toyota’s five-year partnership to broaden the scope of The IUCN Red List of Threatened Species™. 

 

In 2016 alone, Toyota provided approximately US$1.2 million to IUCN, with the aim of broadening the scope of The IUCN Red List of Threatened Species™. This new knowledge will provide a roadmap to guide conservation – concrete action which could positively affect the livelihoods of hundreds of millions of people worldwide. The collaboration is also in line with Toyota’s ‘Environmental Challenge 2050,’ which aims to reduce the negative impacts associated with automobiles to as close to zero as possible, whilst simultaneously making positive impacts on society.

IUCN’s flagship knowledge product The IUCN Red List of Threatened Species™ is the world’s most comprehensive and trusted resource on the status of the world’s biodiversity. The goal of The IUCN Red List is to provide information and analyses on the status, trends and threats to species in order to inform and catalyse action for biodiversity conservation – protecting the natural resources that we rely on for survival.  

Since it was conceptualized in 1964, more than 85,600 species have been assessed. Out of these assessed species, 24,300 have been classified as threatened.

The event in Thailand today is the third in a series of “THE ROAD AHEAD: IUCN and TOYOTA RED LIST OF THREATENED SPECIES” events – the first two were held in Hawai’i and Mexico.

“While saving species from extinction is a collective responsibility that has traditionally been led by governments and NGOs, the private sector has become increasingly involved. Toyota for example has stepped up by being the first private sector entity to provide significant  support to the IUCN Red List in becoming a more complete “Barometer of Life,” says Dr. Jane Smart, Global Director of IUCN’s Biodiversity Conservation Group and Director of IUCN’s Global Species Programme.

At the regional level, IUCN has been collaborating with the private sector for over two decades now to conserve biodiversity. In the Indo-Burma region, IUCN has been working with the Critical Ecosystem Partnership Fund to provide funding and technical support to nongovernmental and private sector organisations to work towards conserving globally threatened species, priority sites and conservation corridors.

In addition to the partnership with IUCN, Toyota has been supporting initiatives globally related to biodiversity conservation. In line with this, Toyota Motor Thailand (TMT) has been promoting awareness and the need for conservation in Thailand through its “Toyota Green Town” project. One of the highlights of this project is the establishment of a Biodiversity and Sustainability Learning Centre. The learning centre is known as “” which is a combination of three Thai words,  (life),  (forest), and  (habitat). The centre consists of Eco Forest and Biotope which spans 96,000m2 in Toyota Banpho Plant and welcomes more than 15,000 students to learn about different types of ecosystems per year.

Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of Toyota Motor Thailand commented, “The successful collaboration between Toyota and IUCN is a big step towards disseminating crucial information on threatened species and the importance of biodiversity. I hope this event will contribute towards raising awareness on the environment for the people of Thailand. Toyota Motor Thailand will continue to pursue its environmental activities to conserve biodiversity under the “Toyota Green Town” project.”

The event was attended by representatives from the private sector, civil society organizations, government agencies and the media, and graced by Dr. Wijarn Simachaya, Permanent Secretary of Ministry of Natural Resources and Environment; Dr. Jane Smart, Global Director of IUCN’s Biodiversity Conservation Group and Director of IUCN’s Global Species Programme; Ms. Aban Market Kabraji, Regional Director for IUCN Asia; Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of Toyota Motor Thailand; and Mr. Wichien Emprasertsuk, Executive Vice President of Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing

[Update] | ข่าว อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม – POLLICELEE

กลายเป็นเทรนด์ฮิตไปแล้วจริง ๆ กับกระแสการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า และช่วยกันปกป้อง และดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับมนุษย์เราอย่างยาวนานที่สุด สังเกตดูได้เลย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ถ้าหน่วยงานไหนสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม จะได้เสียงตอบรับ และกระแสชื่นชมอย่างล้นหลาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเรื่องที่น่าชื่นชม จากข้อมูลที่บอกผ่านทาง “นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี ออกมาเปิดเผยว่า พีทีทีจีซี ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

ได้นำทีมสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Waste Side Story by PTTGC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม–4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ งานออกแบบและผลงานนวัตกรรม เพื่อการอยู่อาศัยและธุรกิจสร้างสรรค์ของสถาปนิก และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

สำหรับการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นตามกลยุทธ์ของ PTTGC ที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีม “Better Together” เพื่อแสดงให้เห็นถึงทางเลือกใหม่ที่คุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมสามารถก้าวไปด้วยกัน

โดยการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเปลี่ยนมุมมอง ในเรื่องการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ว่าไม่เพียงแค่การประหยัด หรือยุติการใช้ทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังมีทางเลือกอื่นที่จะช่วยส่งเสริม ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ด้าน “นายปฏิภาณ สุคนธมาน” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย พีทีทีจีซี ได้บอกเล่าให้ฟังอีกว่า ได้นำผลงานของสถาปนิก และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง

เพื่อนำเสนอแนวคิดของการปรับเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ และขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการใช้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับขยะพลาสติก โดยการแปรรูปและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นทั้งเสื้อผ้าและของตกแต่งบ้าน เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่น่าชื่นชมมากกว่านั้นคือ หลังจบงาน โครงสร้างพาวิลเลียนในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จะถูกนำไปทำเป็นโต๊ะ หรือเก้าอี้ต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เรียกว่าได้ใจกันไปเลยจริง ๆ

สำหรับไฮไลต์ภายในงาน พบกับผ้าผืนแรก จากขยะพลาสติกใต้ทะเล ของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์จากดีไซเนอร์ จนกลายเป็นสินค้าแฟชั่นอันโดดเด่น ครั้งแรกในประเทศไทย ภายในพาวิลเลียน Waste Side Story by PTTGC โดยผ้าผืนแรกนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลบ้านเพ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โรงงานจัดการขยะ

รวมทั้งบริษัท อังไถ่ จำกัด ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล และโรงงานทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นคู่ค้าของ PTTGC คือ บมจ. ประชาอาภรณ์ และบริษัท เอราวัณ เท็กซ์ไทล์ จำกัด โดยวิธีการจัดเก็บขยะขวดพลาสติกใส (PET) จากทะเลเกาะเสม็ดและชายฝั่งเพ ผ่านการคัดแยก สู่กระบวนการแปรรูป โดยจะถูกนำมาย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปปั่นให้เป็นเส้นใย ก่อนนำมาทอใหม่จนกลายเป็นผืนผ้า

เชื่อเลยว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Waste Side Story by PTTGC จะสามารถเรียนรู้ผ่านผลงานที่นำมาจัดแสดงและนำความรู้ความเข้าใจ ไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นตามความตั้งใจของ ผู้บริหารพีทีทีจีซี.

………………….
เขื่อนขันธ์


วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)


วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)
เป็นวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเบื้องต้น
1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
2. ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า
3. ทิ้งชยะให้เรียบร้อย
4. ประหยัดน้ำ
5. ประหยัดไฟ
6. เปลี่ยนขยะเอากลับมาใช้ใหม่
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)

นิทาน ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ EP1 | คนเก็บฟืนโลภอยากเป็นเศรษฐี


สร้างจากนิทานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องหมู่บ้านเห็ดหอม เรื่องของคนเก็บฟืนหวังร่ำรวยโดยไม่คิดถึงความพอเพียง ลงมือโค่นป่าทั้งป่าเพื่อหวังเป็นเศรษฐี โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าจะทำลายความชุ่มชื้น และแหล่งที่โอบอุ้นน้ำฝน ตลอดจนที่อยู่ของสัตว์ป่า นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักคำว่าพอเพียง เราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องป่า รักษาต้นน้ำลำธาร และสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ดีอยู่กับเราไปนานๆ
เรื่อง: ครูแจ๊ด น้ารูญ
แต่งคำร้อง: ครูแจ๊ด น้ารูญ
ทำนองเรียบเรียง: ครูแจ๊ด
ร้องโดย: น้องกร น้ารูญ และนักร้องประสานเสียงรร.วรมงคล

นิทาน ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ EP1 | คนเก็บฟืนโลภอยากเป็นเศรษฐี

หลอดพลาสติก ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก | 16 ม.ค. 61 | ปรากฏการณ์ข่าวจริง


อีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือหลอดพลาสติก ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทุกร้านอาหาร ร้านกาแฟหรือเครื่องดื่ม ที่มักแจกหลอดให้ลูกค้าฟรีๆ แต่ตอนนี้เริ่มมีการรณรงค์อย่างจริงจังหลังปริมาณหลอดพลาสติกที่ถูกใช้แล้วทิ้งต่อวันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ติดตามสปริงนิวส์เพิ่มเติมได้ที่ :
Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsOnline
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 021261111

หลอดพลาสติก ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก | 16 ม.ค. 61 | ปรากฏการณ์ข่าวจริง

หยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆ


ถึงเวลาแล้วหรือยัง ….!
.
ที่เราทุกคน จะต้องช่วยกันรักษ์โลก
ด้วยการหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆ
เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ตัวคุณเอง
.
คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

หยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆ

สื่อการเรียนรู้ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม​ | ห้องข่าวนากระแซง​ศึกษา​


สื่อการเรียนรู้ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม​ | ห้องข่าวนากระแซง​ศึกษา​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าว อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

Leave a Comment