[Update] โอกาสดีแค่เอื้อม! วิทยาลัยการจัดการ มหิดล (CMMU) หลักสูตรนานาชาติ ป.โท ร่วมกับสถาบันดัง | เรียน ต่อ โท มหิดล – POLLICELEE

เรียน ต่อ โท มหิดล: คุณกำลังดูกระทู้

โอกาสดีแค่เอื้อม! วิทยาลัยการจัดการ มหิดล (CMMU) หลักสูตรนานาชาติ ป.โท ร่วมกับสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบ คว้า 2 ปริญญา

ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อ ปริญญาโท ต่อยอดการเรียนรู้ ต้องการเปิดประสบการณ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ท่ามกลางวัฒนธรรมและผู้คนจากหลายประเทศ วันนี้จะพาตะลุย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เป็นหนึ่งใน 5% ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB เจาะลึกหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ที่มีไฮไลต์เด่นด้าน “หลักสูตร 2 ปริญญา” ซึ่งเปิดสาขาให้เรียนร่วมกับสถาบันดัง Toulouse School of Management ประเทศฝรั่งเศส University of Technology Sydney และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะการปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติระหว่าง 2 ประเทศ เรียนจบ คว้าปริญญา 2 ใบ เพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก

รศ. ดร.แอสทริด ไคซบาวเออร์ (Assoc. Prof. Dr. Astrid Kainzbauer) ประธานหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กว่า 17,000 สถาบันการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจทั่วโลก มีเพียง 5% ที่ได้รับรองมาตรฐานโดย AACSB และรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ ซีเอ็มเอ็มยู เป็นหนึ่งใน 5% Top of Business School โดยปัจจุบัน ซีเอ็มเอ็มยู เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านการจัดการ 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. Corporate Finance 2. Entrepreneurship Management 3. General Management 4. Healthcare and Wellness Management 5. Marketing and Management 6. Managing for Sustainability และ 7. Management Research โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำองค์กรที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัตผ่านการผสมผสานระหว่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี และความสามารถในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่เพียงเฉพาะวัฒนธรรมของตนเอง

โดยไฮไลต์เด่นของหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท ซีเอ็มเอ็มยู คือ “หลักสูตร 2 ปริญญา” จับคู่สาขาให้เรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2 แห่งของเอเชียและยุโรป พร้อมคว้าปริญญา 2 ใบ ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้มากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาร่วมให้คำแนะนำ ดังนี้

 • คว้าปริญญา 2 ใบ ในเวลาเพียง 5 เทอม กับ Toulouse School of Management
  สถาบันอันดับ 1 ด้านธุรกิจที่นักศึกษาชาวฝรั่งเศสต้องการเรียนที่สุด

รศ.ดร.แอสทริด ไคซบาวเออร์ (Assoc. Prof. Dr. Astrid Kainzbauer) หัวหน้ากลุ่มวิชา General Management เผยว่า ซีเอ็มเอ็มยู เปิดกลุ่มวิชา General Management เรียนร่วมกับสถาบัน Toulouse School of Management ประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรปริญญาโทด้าน International Management (Master of International Management at TSM Toulouse) ซึ่งติดอันดับ 1 ที่นักศึกษาชาวฝรั่งเศสต้องการเรียนที่สุด โดยทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้นักศึกษาได้รับปริญญา 2 ใบ ในระยะเวลาเพียง 5 เทอม คือเรียน 1 ปีที่ไทย และไปต่อที่ฝรั่งเศสอีก 7 เดือน โดยไม่เสียค่าหน่วยกิตเพิ่ม นักศึกษาจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมชั้นจากหลายประเทศ ได้พัฒนาทักษะ Soft-Skill ที่จำเป็นต่ออาชีพ โดยหนึ่งในไฮไลต์ของหลักสูตรนี้คือ นักศึกษาจะได้ลงมือทำงานเป็นทีมเข้าช่วยบริษัทต่างชาติแก้ไขปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ แม้การเรียนปัจจุบันจะเปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์ ทั้งเชิญวิทยากรเข้ามาร่วมสอนสดผ่าน ZOOM และเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนบนแพลตฟอร์ม

 • เติมทักษะด้านการจัดการและด้านการตลาด ร่วมกับ University of Technology Sydney
  มหาวิทยาลัยอันดับท็อปในออสเตรเลีย พร้อมโอกาสทำงานขณะเรียนระหว่าง 2 ประเทศ

รศ.ดร.แรนดัล มอร์แกน แชนนอล (Assoc. Prof. Dr. Randall Morgan Shannon) หัวหน้ากลุ่มวิชา Marketing and Management เผยว่า กลุ่มวิชา Marketing and Management เปิดให้เรียนร่วมกับสถาบัน University of Technology Sydney Marketing ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทด้าน Business in Marketing (Master of Business in Marketing from UTS) ซึ่งติดอันดับ 9 มหาวิทยาลัยที่ดีในออสเตรเลีย และอันดับ 160 มหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดโดย Times Higher Education World University Rankings ปี 2021 โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาความชำนาญทั้งด้านการจัดการและด้านการตลาด โดยเมื่อเรียนจบที่ ซีเอ็มเอ็มยู จึงไปเรียนต่อ 1 เทอมที่ออสเตรเลีย การเรียนปรับเป็นรูปแบบออนไลน์รับ โควิด-19 แต่มั่นใจได้ว่า นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยความก้าวหน้าอย่างมากในแง่การเรียนการสอน นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ทำงานในโครงการต่างๆ ระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมทั้งได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมจากคนหลายประเทศ เนื่องจาก University of Technology Sydney ใกล้แหล่งสำคัญ อาทิ ซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ (Sydney Opera House)

 • สร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน มหาวิทยาลัยท็อปออสเตรเลีย พร้อมโอกาสฝึกงาน-ทำงานกับอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 แห่ง

ดร.ไซม่อน มาร์ติน ซาบี (Dr. Simon Martin Zaby) หัวหน้ากลุ่มวิชา Entrepreneurship Management และกลุ่มวิชา Corporate Finance เผยว่า ซีเอ็มเอ็มยู เปิดให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท ทุกกลุ่มวิชา ยกเว้นกลุ่มวิชา Healthcare and Wellness Management เรียนร่วมกับสถาบัน Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทด้าน Commerce (Master of Commerce from Macquarie University) ซึ่งนักศึกษากลุ่มวิชา Entrepreneurship Management หรือกลุ่มวิชา Corporate Finance สามารถเข้าร่วมโอกาสทางการศึกษานี้ เรียน 1 ปีที่ ซีเอ็มเอ็มยู และ 1 ปี ที่ออสเตรเลีย โดยการเรียนหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยให้นักศึกษาได้ออกจาก Comfort Zone เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แม้ในช่วงโควิด-19 การเรียนการสอนได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่นักศึกษาจะยังคงได้รับโอกาสทางการงานที่กว้างขวาง เพราะ Macquarie University มีอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 รายที่ทำงานร่วมกัน ให้โอกาสในการฝึกงานและทำงานในอนาคต รวมทั้งติดท็อป 10 มหาวิทยาลัยที่ดีของออสเตรเลีย และติดอันดับ 214 มหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดโดย QS Global World Rankings 2021 อีกด้วย

ทั้งนี้ ซีเอ็มเอ็มยู หลักสูตรนานาชาติ มี 3 จุดแข็งสำคัญที่ทำให้เป็นหลักสูตรด้านการจัดการชั้นนำของประเทศไทย ดังนี้ 1. การเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง (Truly International) หลักสูตรออกแบบให้เหมาะสมต่อความต้องการของบริษัทชั้นนำต่างๆ ท่ามกลางการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกที่ไม่หยุดนิ่ง สอนโดยคณาจารย์ผู้มีพื้นฐานการศึกษาระดับนานาชาติและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง รวมทั้งมีพันธมิตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในเอเชียและยุโรป 2. ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติในชั้นเรียนขนาดเหมาะสม (Practical Learning Experience in best class size) นักศึกษาจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ทั้งเคสตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงท่ามกลางบรรยากาศชั้นเรียนขนาดเหมาะสมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้อย่างเข้มข้น และ 3. ความยืดหยุ่นของเวลาเรียน (Flexibility of Study Time) กว่า 80% ของนักศึกษาที่เรียนล้วนทำงาน ดังนั้นความยืดหยุ่นของเวลาเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ซีเอ็มเอ็มยูคำนึงถึง จึงจัดให้มีชั้นเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงเช้าและกลางวัน หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั่วโลกร่วมกว่า 36 แห่ง

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน www.cm.mahidol.ac.th/cmmu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)

Table of Contents

[NEW] ทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาที่ฮาวาย ต่อป.โท/เอก ณ University of Hawaiʻi at Mānoa | เรียน ต่อ โท มหิดล – POLLICELEE

ทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาที่ฮาวาย

ต่อป.โท/เอก ณ University of Hawaiʻi at Mānoa

 

 

 

มูลค่าทุนเรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

 • ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

 • ที่พักของศูนย์ East-West Center

 • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางส่วน

 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

 • ค่าทำประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

 • เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก (คนไทยสมัครได้)

 • จบปริญญาตรี (สำหรับสมัครทุนปริญญาโท) หรือจบปริญญาโท (สำหรับสมัครทุนปริญญาเอก) 

 • มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 จาก 4.00

 • มีความสนใจด้านการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ ในเอเชียแปซิฟิก

วิธีการสมัครทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

สมัครเข้าเรียนที่ University of Hawaiʻi at Mānoa สำหรับเทอม Fall 2022 ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://manoa.hawaii.edu/graduate/ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2021 และส่งเอกสารประกอบการสมัครให้สำเร็จภายในวันที่ 10 มกราคม  2022

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

 • คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, DUOLINGO เป็นต้น

 • กรอก

  Application Checklist

 • Application Acknowledgment

 • ทรานสคริปต์

 • Letter of Reference

 • Civic Engagement Letter

 • รายละเอียดพาสปอร์ต

 • CV หรือ Resume

 

วันปิดรับสมัคร :  1 ธันวาคม 2021 ที่ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย จากนั้นก็จะต้องส่งเอกสารให้สำเร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2022 

 

 

ทำความรู้จัก University of Hawaiʻi at Mānoa

 

สำหรับผู้ที่สนใจทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาทุนนี้ คงอยากรู้จักกับสถาบัน University of Hawaii at Manoa ซึ่งเป็นปลายทางในการไปเรียนต่อ จะขอแนะนำพอสังเขป โดย University of Hawaiʻi at Mānoa ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ตั้งอยู่ในรัฐฮาวาย บริเวณมาโนอา เป็นชุมชนที่ใกล้ๆ กับเมืองฮอนโนลูลู เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และวิชาชีพในหลากหลายสาขา ยกตัวอย่างสาขาเรียน ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปะและวิทยาศาสตร์, ศิลปะและมนุษยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษา วรรณกรรมและภาษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, สังคมศาสตร์ เป็นต้น

 

จุดเด่นของสถาบันคือโครงการวิจัยที่เข้มข้นและมีความสำคัญ ถือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักวิจัยของ UH Manoa ยังมีความเชี่ยวชาญในระดับโลก UH Monoa ถือเป็นผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล

 

ทุนเต็มจำนวนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่ออเมริกา โดยมูลค่าทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแบบ 100% นอกจากนี้ยังอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิตระหว่างที่เรียนต่ออเมริกาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ถือเป็นโอกาสดีๆ ที่น่าสนใจ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Note : คะแนนภาษาอังกฤษเป็นคะแนนที่ผู้สมัครต้องใช้ในการสมัครทุน สามารถใช้ได้ทั้ง IELTS และ DUOLINGO

 

DUOLINGO คืออะไร?

 

DUOLINGO คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่สามารถสอบได้ผ่านออนไลน์ กำลังเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ข้อดีคือไม่ต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์โรคระบาด ปัจจุบันสถาบันในต่างประเทศหลายแห่งยอมรับ DUOLINGO รวมถึงในประเทศไทยเองก็กำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้น อย่างเช่นในตอนนี้สถาบันที่ยอมรับ ได้แก่ MUIC (มหิดลอินเตอร์) BBA จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีคะแนน IELTS หรือ Duolingo

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 


วิธีตอบคำถาม ที่ตอบไม่ได้!


หลังการนำเสนอ เรามีโอกาสเจอคำถามที่เราตอบไม่ได้ แต่วิธีการพูดหรือการสื่อสารของเราสามารถทำให้ผู้ฟังพอใจได้!
สนใจออนไลน์คอร์สเทคนิคการนำเสนอและการพูด ลองดูตรงนี้:
https://go.auditorium.co.th/pp
วิทยากร:
จีนา จีนาฟู
แอ๊ดเราเป็นเพื่อนใน Line เพื่อรับข่าวสารคอร์สอบรม
Line ID: @auditorium.co.th
https://go.auditorium.co.th/line
Facebook:
https://facebook.com/auditorium.co.th
Music:
Happy Folk
https://hooksounds.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีตอบคำถาม ที่ตอบไม่ได้!

รีวิวหอในมหิดล ศาลายา ดีมั้ย? เเพงมั้ย? มีอะไรบ้าง? พาบุกทุกซอกทุกมม! I Jralove


หอในมหิดล มหิดลศาลายา Jralove
วันนี้เราต้องไปขนของออกจากหอ!!! เลยมารีวิวซะเลยว่าหอใน(หอ11) มหิดลศาลายามันเป็นยังไง!
… ห้องนอน? ห้องน้ำ? ค่าใช้จ่าย? ส่วนกลาง? การเดินทาง? ข้อดีข้อเสีย?
ไปดูกันว่ามันเป็นยังไง!

รีวิวหอในมหิดล ศาลายา ดีมั้ย? เเพงมั้ย? มีอะไรบ้าง? พาบุกทุกซอกทุกมม! I Jralove

CMMU Open House LIVE แนะนำหลักสูตร ป.โท การจัดการ การเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล I CMMU Mahidol


เริ่มแล้ว .. พบกับ OpenHouseLIVE 🎯🎯 จาก CMMU วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร ป.โท หลากหลายสาขาวิชา รู้ลึกรู้จริงเรื่องการจัดการ การเงิน การตลาด บริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ กลยุทธ์ ภาวะผู้ประกอบการ และการจัดการธุรกิจอาหาร
.
รับฟังข้อแนะนำการเลือกสาขา จุดเด่นของสาขา และถามตอบคำถามสดๆ ผ่าน Facebook LIVE
โดยมีคณะอาจารย์
อ.ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
สาขาการจัดการธุรกิจ ( Business Management )
สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร ( Human Capital and Organization Management )
อ. ผศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร
สาขาการเงิน ( Finance )
อ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
สาขาการตลาด ( Marketing )
อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย
สาขาการจัดการและกลยุทธ์ ( Management and Strategy )
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ( Food Business Management )
รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา
สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม ( Entrepreneurship and Innovation )

CMMU Open House LIVE แนะนำหลักสูตร ป.โท การจัดการ การเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล I CMMU Mahidol

พยาบาลอยากเปลี่ยนงาน เรียนต่อปริญญาโทด้านโรคติดเชื้อ


สำหรับเพื่อนๆ น้องๆ พยาบาล ที่อยากเปลี่ยนงาน ไม่อยากขึ้นเวร อยากเรียนต่อด้านปริญญาโท ด้านโรคติดเชื้อติดตามที่คลิปนี้นะคะ มีรายละเอียดมาฝาก
หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ด้านโรคติดเชื้อ https://youtu.be/_jNfWpRBjjo
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อทำอะไรบ้าง? https://youtu.be/ZIZn7_34nPI
การทำ Fit test (การทดสอบความกระชับของหน้ากาก) https://youtu.be/Tj7of5gPLg4
ความรู้เกี่ยวกับ COVID19
COVID19 แพร่เชื้อได้แม้ไม่มีอาการ https://youtu.be/uxUaM6yanV4
การเก็บ mask https://youtu.be/WXK3mD9m0GE

พยาบาลอยากเปลี่ยนงาน เรียนต่อปริญญาโทด้านโรคติดเชื้อ

How to ไปแลกเปลี่ยนม.ปลายเยอรมันแบบใช้เงินไม่ถึงแสน 🇩🇪 l หนึ่งปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา


ทุนแลกเปลี่ยนเยอรมัน ย้ายประเทศกันเถอะ ExchangeStudent
ฮาโหลเรากลับมาแล้ววว ครั้งนี้เราขอพาทุกคนย้อนเวลาไปสิบปีกว่าๆ ไปยังช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของเรา นั่นคือตอนที่เรามาเยอรมันครั้งแรกในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนม.ปลาย ค่ะ 🇩🇪
คลิปนี้จะเป็นส่วนผสมระหว่างการแนะนำทุนแลกเปลี่ยน และเม้ามอยประสบการณ์การมาเยอรมันครั้งแรกของเรานะคะ เราดีใจมากๆ ที่เห็นน้องๆ มัธยมแบบบางคนอยู่แค่ม.ต้นเองทักมาเรื่องเรียนต่อเยอรมัน เลยคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากไปแต่ว่ามีงบจำกัด และอาจจะไม่ได้เก่งขนาดสอบได้ทุนเต็มของโครงการใหญ่ๆ เราเข้าใจว่าโควต้ามันอาจจะน้อย แบบปีละ 12 คนเอง แต่มันก็เป็นโอกาสที่น่าลองสมัครดูนะคะ อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอะไรเลย (แค่ต้องจ่ายค่าส่งจดหมายไปที่เยอรมัน) แล้วค่าโครงการก็ถูกมากๆ กว่าที่อื่นเป็นสิบเท่า
อันนี้เราลืม mention ไปในวิดีโอ เดดไลน์การสมัครโครงการนี้จะอยู่ในช่วงเดือนก.พ. ของทุกปีนะคะ แต่ให้เผื่อเวลาส่งจดหมายไปสัก 3 อาทิตย์เลย เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะสมัครของปีการศึกษา 2022/2023 ควรส่งไปที่ที่อยู่โรงเรียนภายในเดือนธันวา 2021 มกรา 2022 ค่ะ
Link ไปตำทุนค่ะ : https://www.ifcmarbach.de/home
เราใส่ Timestamp ไว้ในคอมเมนต์นะคะ
ถ้าดูแล้วตรงไหนยังไม่เคลียร์ก็ทักมาถามได้น้าา ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
Let’s stay connected
Instagram : https://www.instagram.com/itspattamai/
Email : pattamon.wong@gmail.com
Big thanks for the music in this video
Reed Gaines The Weather https://thmatc.co/?l=122C0511
frumhere, kevatta warm feeling https://thmatc.co/?l=C39D60CE
See you guys in the next video!
Hashtags
นักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยม ทุนเยอรมัน นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน นักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เรียนมอปลายที่เยอรมัน โปรแกรมแลกเปลี่ยนมอปลาย ไฮสคูลเยอรมัน ExchangeStudentInGermany โรงเรียนเยอรมัน Germany StudyinGermany เรียนเยอรมัน เรียนต่อต่างประเทศ ย้ายประเทศกันเถอะ เรียนต่อยุโรป เรียนภาษาเยอรมัน วัฒนธรรมเยอรมัน ประสบการณ์ต่างประเทศ AFS แลกเปลี่ยนAFS GermanSchool

How to ไปแลกเปลี่ยนม.ปลายเยอรมันแบบใช้เงินไม่ถึงแสน 🇩🇪 l หนึ่งปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียน ต่อ โท มหิดล

Leave a Comment