[Update] ���絴�ᷤ �Ը���Ѥ� ���絴�ᷤ �١�ش���� ��������ش | ค่า โทร ดี แท ค – POLLICELEE

ค่า โทร ดี แท ค: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

���絴�ᷤ

���絴�ᷤ : �Ը���Ѥ��� dtac internet ����� ������Թ�����絴�ᷤ

���絴�ᷤ ��Ѥ����絴�ᷤ
�� dtac internet ���Թ������ dtac ��������ش ** 11/2564 **
���絴�ᷤ �����͹ ����ѹ ����ѻ���� �ú�ءẺ �Ѿഷ 24 �� ��§����Թ���� �硴��Ѥ��ͧ�����
���絴�ᷤ �����͹ 30 �ѹ ����䫵��� ����Ѻ�١��� Happy Dtac [ ��ᷤ����Թ ] ��ҹ�鹹Ф�
���絴�ᷤ ����ѹ �������ѻ���� ��Ѥ���੾���١��� Happy Dtac [ ��ᷤ����Թ ] �蹡ѹ���

���ʹ�Թ��͹��Ѥá� *101# ���͡ > ����Ѥ� > ���Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ����������

�������ش���� !!! ��������������鹵�����ͧ 3 ��͹ ��Ѥô�ǹ��͹���ࢵ !!!

��Ѥ����絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ�������� ���Ŵʻմ 3 ��͹ ( 90 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 699 �./90�ѹ
(����������� 747.93 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 90 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*591*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 999 �./90�ѹ

(����������� 1068.93 �ҷ) 


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*594*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1599�./90�ѹ

(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*598*1469302#

[ �������� 10Mbps���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

���絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ 6 ��͹ ( 180 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 999 �/180�ѹ
(����������� 1068.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 180 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 180 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*592*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1199�/180�ѹ

(����������� 1282.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*595*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/180�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*578*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 6 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

���絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ ��»� 12 ��͹ ( 365 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 1599�/365�ѹ
(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 365 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 365 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*593*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/365�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*596*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 2999�/365�ѹ

(����������� 3208.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*579*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 7 �ѹ]
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ��������ʻմ

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 59 �./�ѻ����
(����������� 63.13 �ҷ)

�����dtac 3G+4G 400MB
+ ��� facebook ������

����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*852*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 79 �./�ѻ����
(����������� 84.53 �ҷ)

�����dtac 3G+4G

1.5 GB

����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*623*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 99 �./�ѻ����
(����������� 105.93 �ҷ)

�����dtac 3G+4G

4 GB

����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*633*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 149 �./�ѻ����
(����������� 159.43�ҷ)

�����dtac 3G+4G

8 GB

����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*643*1469302#


[੾����������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 30 �ѹ]
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ��������ʻմ

�� �� �� � �


��������´���� dtac
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)
����� dtac 3G+4G 1.5 GB
+ ��� facebook ������
����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*853*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)
����� dtac 3G+4G 2 GB
����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*624*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 299 �./��͹
(����������� 319.93 �ҷ)
����� dtac 3G+4G 6 GB
����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*634*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)
����� dtac 3G+4G 12 GB
����֧23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*644*1469302#

[੾����������Թ]

 

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [������ 30 �ѹ �ͺ���仵�������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps + �ҷ��ÿ������ء����

�� �� �� � �


��������´���� dtac
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 199 �ҷ
(����������� 212.93 �ҷ)
����� 3G+4G �� 500MB
����絴�ᷤ���ӡѴ 30 �ѹ
�ÿ�շء���� 80 �ҷ�
����֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú��˹�
*104*491*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 299 �ҷ
(����������� 319.93 �ҷ) 
����� 3G+4G �� 750MB
����絴�ᷤ���ӡѴ 30 �ѹ
�ÿ�շء���� 100 �ҷ�
free dtac wifi
����֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú��˹�
*104*492*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 399 �ҷ
(����������� 426.93 �ҷ) 

����� 3G+4G �� 3 GB
����絴�ᷤ���ӡѴ 30 �ѹ
�ÿ�շء���� 150 �ҷ�
free dtac wifi
����֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú��˹�
*104*493*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 499 �ҷ
(����������� 533.93 �ҷ) 

����� 3G+4G �� 4 GB
����絴�ᷤ���ӡѴ 30 �ѹ
�ÿ�շء���� 200 �ҷ�
free dtac wifi
����֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú��˹�

*104*494*1469302#

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 699 �ҷ
(����������� 747.93 �ҷ)

����� 3G+4G �� 8 GB
����絴�ᷤ���ӡѴ 30 �ѹ
�ÿ�շء���� 300 �ҷ�
free dtac wifi
����֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú��˹�
*104*495*1469302#

[੾����������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 256 Kbps ������ͧ ���ӡѴ ���Ŵ��������ŧ + ��㹴�ᷤ������

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 79�./�ѻ����
(����������� 84.53 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 256 Kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ

*104*75*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 249�./��͹
(����������� 266.43 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

�������� �٧�ش 256 Kbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ

*104*95*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ( ����������ͧ ���Ŵ��������ŧ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22�./�ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 

��������� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�
 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*347*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 89�./�ѻ����
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*348*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 100�./�ѻ����
(����������� 107.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ

*104*76*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 369�./��͹
(����������� 394.83 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ

*104*96*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ( ��������ǵ������ҳ �ҡ��������������Ŵ��������ŧ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22�./�ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���絤������� 512 Kbps

500MB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*692*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 89�./�ѻ����
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���絤������� 512 Kbps

2.5GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

*104*629*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 300�./��͹
(����������� 321.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���絤������� 512 Kbps

7.5GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

*104*649*1469302#


[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G/4G DTAC �٧�ش 1 Mbps ������ͧ ���ӡѴ ���Ŵ��������

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 29�./�ѹ
(����������� 31.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 24 �������
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*377*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7�ѹ
(����������� 128.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*378*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 129 �./7�ѹ
(����������� 138.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ

*104*77*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50  �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*379*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 500 �./30�ѹ
(����������� 535.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ

*104*97*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 699 �./90�ѹ
(����������� 747.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 90 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*591*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ 6 ��͹ ��� 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�
*** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G/4G DTAC �٧�ش 1 Mbps ( ��������ǵ������ҳ �ҡ��������������Ŵ��������ŧ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���


���絴�ᷤ 25�./�ѹ
(����������� 26.75 �ҷ)

 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���絤������� 1 Mbps

500MB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*693*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7�ѹ
(����������� 128.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���絤������� 1 Mbps

2.5GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

*104*659*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���絤������� 1 Mbps

7.5GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

*104*696*1469302#


[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G/4G DTAC �٧�ش 4 Mbps ������ͧ ���ӡѴ ���Ŵ��������

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 31�./�ѹ
(����������� 33.17�ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 24 �������

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*387*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*388*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 229 �./7�ѹ

(����������� 245.03 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ

*104*78*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ

(����������� 695.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*389*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ

(����������� 695.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ

*104*98*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 999 �./90�ѹ

(����������� 1068.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*594*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ 6 ��͹ ��� 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�
*** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G/4G DTAC �٧�ش 4 Mbps ( ��������ǵ������ҳ �ҡ��������������Ŵ��������ŧ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 32 �./�ѹ
(����������� 34.24 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���絤������� 4 Mbps

1GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*694*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ

(����������� 235.40 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���絤������� 4 Mbps

7GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

*104*679*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ

(����������� 695.50 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���絤������� 4 Mbps

20GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

*104*697*1469302#


[੾����������Թ]

 *** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G/4G DTAC �٧�ش 10 Mbps ������ͧ ���ӡѴ ���Ŵ��������

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 50 �./�ѹ
(����������� 53.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 24 �������

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*397*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ

(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*398*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./7�ѹ

(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������
 

+ ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ

*104*79*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1110�./30�ѹ

(����������� 1187.70 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*597*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1599�./90�ѹ

(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*598*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ 6 ��͹ ��� 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�
*** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G/4G DTAC �٧�ش 10 Mbps ( ��������ǵ������ҳ �ҡ��������������Ŵ��������ŧ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 55 �./�ѹ
(����������� 58.85 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���絤������� 10 Mbps

2GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*695*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ

(����������� 353.10 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���絤������� 10 Mbps

14GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 7 �ѹ �֧23.59�.

*104*689*1469302#


[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1100�./30�ѹ

(����������� 1177 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���絤������� 10 Mbps

33GB

 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps

 

��������� 30 �ѹ �֧23.59�.

*104*698*1469302#


[੾����������Թ]

 *** ���絴�ᷤẺ 7 �ѹ��� 30 �ѹ ��������ѵ��ѵԶ���������ʹ�Թ��§��

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ��������
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ���������ʻմ �ء���蹤������

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129�./�ѻ����
(����������� 138.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ

����� 3G+4G DTAC

1.5GB

�ҡ������������ ���� 7 �ѹ

���������ʻմ�٧�ش�ú����
��������Ŵŧ����� 128kbps

+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ

* �� 3G+4G ������ ����1�ͺ

*104*913*1469302#


[੾����������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [������ 30 �ѹ �ͺ���仵�������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ���������ʻմ �ء���蹤������

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 399 �./��͹
(����������� 426.93�ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1��͹

 ����� 3G+4G DTAC

3.5GB

 ���������30�ѹ �֧ 23.59�.
 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 128kbps
 

+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

* �� 3G+4G ������ ����1�ͺ

*104*914*1469302#


���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93�ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹

 ����� 3G+4G DTAC

5 GB

 ���������30�ѹ �֧ 23.59�.
 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 384kbps
 

+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

* �� 3G+4G ������ ����1�ͺ

*104*915*1469302#


 ���絴�ᷤ 799 �./��͹

(����������� 854.93�ҷ)

 ����絴�ᷤ������ 1��͹

 ����� 3G+4G DTAC

10 GB

 ���������30�ѹ �֧ 23.59�.
 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 384kbps
 

+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

* �� 3G+4G ������ ����1�ͺ

*104*916*1469302#���絴�ᷤ 1099 �./��͹

(����������� 1175.93�ҷ)

 ����絴�ᷤ������ 1��͹

 ����� 3G+4G DTAC

20 GB

 ���������30�ѹ �֧ 23.59�.
 

���������ʻմ�٧�ش�ú����
 ��������Ŵŧ����� 384kbps
 

+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

* �� 3G+4G ������ ����1�ͺ

*104*917*1469302#


** ��Ѥ����絴�ᷤ Ẻ�Դ���������� �ء��ࡨ �Ѻ�Է�����3G���������٧�ش384Kbps �¡� *3000# ���͡
** ��Ѥ����絴�ᷤ Ẻ�Դ�������ҳ �ء��ࡨ �������3G/4G ���������٧�ش100Mbps ��ʹ���آͧ��ࡨ
** ��Ѥ����絴�ᷤ Ẻ����������� ���������3G/4G ��������100Mbps ���ú���� �������Ǩ�Ŵŧ����� 384Kbps
128Kbps ���� 64Kbps �������Ѻ���͹䢷�������������ࡨ
** ���絴�ᷤ 399 �ҷ ���ʹ���� ������ ������ (�絾������) ������ ����
** ���絴�ᷤ 299 �ҷ ����������ش ������Թ������ dtac 3G ��� 4G ��� 5GB/��͹
** ���絴�ᷤ 499 �ҷ ����������ش ������Թ������ dtac 3G ��� 4G ��� 10GB/��͹
** ���絴�ᷤ 799 �ҷ ������絨��.o���������٧�ش�֧ 10 GB �ÿ�������� 30 �ѹ

 

��Ѥ��������Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ���������絴�ᷤ�����

��Ѥ��������Ѻ��ͤ��� “�����¤�� �س�ѧ����Դ�� dtac/happy internet ” ����� *104*71# �����Դ����
���Ѻ sms �׹�ѹ����Դ���Թ���������º���� �Դ-�Դ����ͧ1���� ���Ǩ֧����Ѥ����� dtac ����ͧ���

㹺ҧ�ѹ�к� sms �ͧ��ᷤ�Ѵ��ͧ �ҡ������Ѻ sms �׹�ѹ ������ʹ�Թ�� *101# ���͡�Ф�
�ҡ�ԹŴŧ�ʴ������Ѥ������Ǥ�� ���͡� *101*1# ���͡ �������Է�����絴�ᷤ�����������

���������絨ҡ�����ҡ������ǹ��� �ѧ��� 100Mbps > 42 Mbps > 4 Mbps > 10 Mbps > 1 Mbps  > 512 Kbps > 384 Kbps > 256 Kbps > 128 Kbps > 64 Kbps

���ҧ���º��º��������絴�ᷤ [ dtac internet promotion ] 2564 By www.prodtac-internet.com

��� Package Internet Dtac �������ö��Ѥ�������ش [ �ء��ࡨ����������絴�ᷤ ���������ѡ ]

�� �� �� � � 1 �ѹ

��ࡨ
�絴�ᷤ
�Ҥ�
�������
�Է��������Թ������
�������� 3G+4G DTAC
����������
�����������ӡѴ
�Է�Ծ�������
�Ըա���Ѥ��絴�ᷤ

��Ѥ������١����������١�������

22.-
23.54
500MB

���������٧�ش 512 Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

 

*104*692*1469302#

25.-
26.75
500MB

���������٧�ش 1 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*693*1469302#

32.-
34.24
1 GB

���������٧�ش 4 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*694*1469302#

55.-
58.85
2 GB

���������٧�ش 10 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*695*1469302#

22.-
23.54

���������٧�ش 512Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

512

Kbps


*104*347*1469302#

������ ���Ŵʻմ

29.-
31.03

���������٧�ش 1 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps


*104*377*1469302#

������ ���Ŵʻմ

31.-
33.17

���������٧�ش 4 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps


*104*387*1469302#

������ ���Ŵʻմ

50.-
53.50

���������٧�ش 10 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps


*104*397*1469302#

������ ���Ŵʻմ

�� �� �� � � 7 �ѹ

��ࡨ
�絴�ᷤ
�Ҥ�
�������
�Է��������Թ������
�������� 3G+4G DTAC
����������
�����������ӡѴ
�Է�Ծ�������
�Ըա���Ѥ��絴�ᷤ

��Ѥ������١����������١�������

59.-
63.13
400MB

���������٧�ش 100Mbps

��� facebook ���

*104*852*1469302#

79.-
84.53

1.5 GB


���������٧�ش 100Mbps

*104*623*1469302#

99.-
105.93

4 GB

���������٧�ش 100Mbps*104*633*1469302#

149.-
159.43

8 GB

���������٧�ش 100Mbps*104*643*1469302#

79.-
84.53

���������٧�ش 256Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

256

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*75*1469302#

89.-
95.23
2.5 GB

���������٧�ش 512Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*629*1469302#

100.-
107.00

���������٧�ش 512Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

512

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*76*1469302#

120.-
128.40
2.5 GB

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*659*1469302#

129.-
138.03

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*77*1469302#

129.-
138.03

1.5GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*913*1469302#

229.-
245.03

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*78*1469302#

220.-
235.40
7 GB

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*679*1469302#

350.-
374.50

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*79*1469302#

330.-
353.10
14 GB

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*689*1469302#

89.-
95.23

���������٧�ش 512Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

512

Kbps


*104*348*1469302#

������ ���Ŵʻմ

120.-
128.40

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps


*104*378*1469302#

������ ���Ŵʻմ

220.-
235.40

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps


*104*388*1469302#

������ ���Ŵʻմ

330.-
353.10

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps


*104*398*1469302#

������ ���Ŵʻմ

�� �� �� � � 30 �ѹ

��ࡨ
�絴�ᷤ
�Ҥ�
�������
�Է��������Թ������
�������� 3G+4G DTAC
����������
�����������ӡѴ
�Է�Ծ�������
�Ըա���Ѥ��絴�ᷤ

��Ѥ������١�����������١������

199.-
212.93

1.5GB

���������٧�ش 100Mbps

��� facebook ������

*104*853*1469302#

199.-
212.93

2 GB

���������٧�ش 100Mbps*104*624*1469302#

299.-
319.93

6 GB

���������٧�ش 100Mbps*104*634*1469302#

499.-
533.93

12 GB

���������٧�ش 100Mbps*104*644*1469302#

199.-
212.93

500MB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

64

bps

�ÿ�� 80 �ҷ�
( ����ء���� )

*104*491*1469302#

249.-
266.43

���������٧�ش 256Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

256

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*95*1469302#

299.-
319.93

750MB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

�ÿ�� 100 �ҷ�
( ����ء���� )

*104*492*1469302#

300.-
321.00
7.5GB

���������٧�ش 512Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*649*1469302#

350.-
374.50
7.5GB

���������٧�ش 1 Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps


*104*696*1469302#

369.-
394.83

���������٧�ش 512Kbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

512

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*96*1469302#

399.-
426.93

3GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

�ÿ�� 150 �ҷ�
( ����ء���� )

*104*493*1469302#

399.-
426.93

3.5GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*914*1469302#

500.-
 535.00
 

���������٧�ش 1Mbps

 �� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps

 

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*97*1469302#

499.-
533.93

4GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

�ÿ�� 200 �ҷ�
( ����ء���� )

*104*494*1469302#

499.-
533.93

5GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

384

Kbps

 

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*915*1469302#

650.-
695.50

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*98*1469302#

650.-
695.50
20GB

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Mbps


*104*697*1469302#

699.-
747.93

8GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Kbps

�ÿ�� 300 �ҷ�
( ����ء���� )

*104*495*1469302#

799.-
854.93

10GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

384

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*916*1469302#

1099.-
1175.93

20GB

���������٧�ش 100Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

384

Kbps

�ÿ�մ�ᷤ������
(���ӡѴ��ǧ����)

*104*917*1469302#

1100.-
1177.-
33GB

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

128

Mbps


*104*698*1469302#

350.-
374.50

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps


 

*104*379*1469302#

������ ���Ŵʻմ

650.-
695.50

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps


*104*389*1469302#

������ ���Ŵʻմ

1110.-
1187.70

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps


*104*597*1469302#

������ ���Ŵʻմ

�� �� �� � � 90 �ѹ

��ࡨ
�絴�ᷤ
�Ҥ�
�������
�Է��������Թ������
�������� 3G+4G DTAC
����������
�����������ӡѴ
�Է�Ծ�������
�Ըա���Ѥ��絴�ᷤ

699.-
747.93

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps


*104*591*1469302#

999.-
1068.93

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps


*104*594*1469302#

1599.-
1710.93

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps


*104*598*1469302#

�� �� �� � � 180 �ѹ

��ࡨ
�絴�ᷤ
�Ҥ�
�������
�Է��������Թ������
�������� 3G+4G DTAC
����������
�����������ӡѴ
�Է�Ծ�������
�Ըա���Ѥ��絴�ᷤ

999.-
1068.93

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps


*104*592*1469302#

1199.-
1282.93

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps


*104*595*1469302#

1999.-
2138.93

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps


*104*578*1469302#

�� �� �� � � 365 �ѹ

��ࡨ
�絴�ᷤ
�Ҥ�
�������
�Է��������Թ������
�������� 3G+4G DTAC
����������
�����������ӡѴ
�Է�Ծ�������
�Ըա���Ѥ��絴�ᷤ

1599.-
1710.93

���������٧�ش 1Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

1

Mbps


*104*593*1469302#

1999.-
2138.93

���������٧�ش 4Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

4

Mbps


*104*596*1469302#

2999.-
3208.93

���������٧�ش 10Mbps

�� dtac ���ӡѴ

���������٧�ش

10

Mbps


*104*579*1469302#

���� Go No Limit �������絵�����ͧ���ӡѴ ����� �ÿ��㹴�ᷤ������ ���������������Թ 60 �ҷ�
�ҡ�ùҹ�Թ 60 �ҷ� ��ǹ�Թ�ҷ��� 99 ʵҧ�� ����õ�ҧ���͢��¤Դ������������ѡ�����ҹ����

 

��Ѥ����絴�ᷤ ���͡���˹�� ?

����Ѻ�١��ҷ����Ѥ�������繻�ШӤ���Һ������������������СѺ�����ҹ�ͧ��ҹ
����Ѻ�١������� �Ҩ��ͧ��Ѥ��÷��Ҵ��Ҩ�����СѺ��Ҵ١�͹ ���Ǥ�����Ѻ����¹�Ф�

���������ͻ�Сͺ��õѴ�Թ����͡��Ѥ����絴�ᷤ …

��С���á : ���絴�ᷤ ����ѻ������������͹ �ء�������Ҩ���Ѥ������ ������֧ 23.59�. �ͧ�ѹ���ú��˹�������蹹Ф�
���絴�ᷤ Ẻ 1 �ѹ ( 1 ������� 3 ������� ����������� 1 �ѹ ) ����֧�� 23.59 �. �ͧ�ѹ�����Ѥ���ҹ�� ¡����÷���к������� 24 ������� ( �ѡ����������蹷���������� ) ������ö��ҹ�� 24 ��������Ѻ�ҡ���ҷ����Ѥ�

��С���ͧ : ���絴�ᷤ������ �Ҥҷ��١����ᾧ��ҧ�ѹ �������Ѻ
1.����ҳ�� 3G/4G �٧�ش�������ö�������������� 100Mbps
2.�������������ӡѴ�������ö�������ѧ�ҡ���� 3G/4G �ú�������ҳ���ࡨ�����

��С����� : ��Ѥ����絴�ᷤ Ẻ������� (�Դ�繹ҷ�) �������Ƿ���٧�ش�������ö���������� 384Kbps ��ҹ��
(��Ѥ��絴�ᷤẺ����亵���������� 3G/4G �ҡ���Ҥ�� �٧�ش��� 100 Mbps)

��С����� : ���絴�ᷤ 399 �ҷ ���������Ѻ������ͧ�����§���ͧ�����ҹ��ҹ��������纷�������ͷ�������ͧ�ѧ����Ҩ��դ�Һ�ԡ������ǹ�Թ ��������������Ѻ������鹡�ô�ǹ���Ŵ���ʹ��մ��� ������ѧ�ҡ���絤������� 3G/4G �ú���� ���������絷�����Ѻ��Ŵŧ�ҡ����з���͡����ҹ��ѡɳС�ê��մ���������Ŵ�ٻ�Ҿ
�ҡ�١������ѵ�ػ��ʧ��㹡�ê��մ��� �ٷٻ ��Ի ���������鹷����ࡨ 699 �ҷ���� �֧��Ҩ���§������Һ���㹡����ҹ�ҡ���Ҥ�� ^_^

��С����� : ���絴�ᷤ 699 �ҷ 799 �ҷ ��� 1099 �ҷ ����СѺ�١����鹡����ҹ�Թ�����絷�����͡�úѹ�ԧ ��ǹ���Ŵ ���մ��� �Ҿ �ŧ �鹤��������٧ �����ҹ����ǹҹ ���������ҳ�� 3G/4G �ӹǹ�ҡ 㹤��������٧�ش����ᷤ����ԡ�������� 100 Mbps

����й� ����Ѻ����� ���� dtac ������
���絴�ᷤ 199 ��������§��硹��� ����� facebook
���絴�ᷤ 299 ��������§��硹��� (��ǹ�˭���㹷��ӧҹ���ͷ�����ѭ�ҳ wifi)
���絴�ᷤ 399 ����ҹ������ ������ ��ҹ�ҹ��ҧ
���絴�ᷤ 499 �鹴٤����ѹ�ԧ ���
���絴�ᷤ 699 ���� ����Ŵ���ʻմ���
����Ѻ�١��ҷ��ͺ���������� �ç� ���͡���� 799 ���� 1099 �������ʻմ ����ҳ�٧ ����ѧ���ÿ�մ�ᷤ�����鹹ҹ 30 �ѹ

�������ش ��ࡨ����繷������٧�ش ���� ���絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ ��� ����絤��������дѺ���ǵ�����ͧ ������ ��ʹ������ࡨ �������ࡨ����͡����������ش�ͧ�ء���� Ŵ�ѭ�Ңͧ��ࡨ������ ����������ҹ�������٧�ҡ����� ����������¤��������絷��Ŵŧ�ҡ���������ö��� youtube ������Ŵ�Ҿ����ŧ��

��ࡨ�����������Ŵʻմ ��� ���ǤԴ�Ҩҡ������ͧ��âͧ�١��Ҩӹǹ������ ���������ͧ������絷��ʻմ�ç������ҡ (������������ç��Ҵ��� ) �����ç�ʹ� �������ç�дѺ��鹵�����ͧ ����ͧŴ��������ŧ �����������ҹ�Ҿ����ŧ����дش

��ࡨ�������� ���Ŵʻմ��ᷤ ��������͡���������� 1Mbps 4Mbps 6Mbps ��� 10 Mbps ��� �����ࡨ������Ѻ��õͺ�Ѻ�٧ ������§��ǹ�ҡ�͡��Ҿ֧���㹤������� �Ѻ����������� �����ࡨ�������� 6Mbps

������դ����آ�Ѻ�������絴�ᷤ�Ф� ^__^

By www.prodtac-internet.com 
�ô�ᷤ�Թ������ �ͷ���

« Back

[NEW] ทำนายเบอร์มือถือ เช็คเบอร์มงคล ฟรี ตามหลักเลขศาสตร์ | ค่า โทร ดี แท ค – POLLICELEE

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.


วิธีเช็คยอดเงินดีแทค Dtac 2 วิธี ง่ายๆ/Coco Smile


❤ สวัสดี เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่น่ารักทุกคน
เช็คยอดเงิน ดีแทค

❤ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ช่องนี้จะรวบรวมไปด้วยความสนุกที่จะมอบให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น การ รีวิวแอปพลิเคชั่นใหม่ รีวิวสินค้า งานDiy และไลฟ์สไตล์
ของทางช่อง
❤ อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยน้าาาาา📌📌📌
❤ คลิปใหม่ๆ คลิกเลย
https://www.youtube.com/channel/UCkMZB7wrza2WdEfxGQtJ3HQ
❤ ติดต่องาน googogol.gg@gmail.com
❤ Fackbook.. https://www.facebook.com/PPSHOP4.0/
==================================

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีเช็คยอดเงินดีแทค Dtac 2 วิธี ง่ายๆ/Coco Smile

มาดูวิธีตรวจสอบค่าโทรและค่าเน็ตผ่าน Mydtac eService กัน


มาดูวิธีตรวจสอบค่าโทรและค่าเน็ตผ่าน Mydtac eService กัน

ครั้งแรกของ สะพานมอญ X dtac 700 MHz


ครั้งแรกของ ดีแทค X ททอ ท่องเที่ยวออนไลน์ X ป้าเย็น X ลุงซอ X น้องน้ำตาล X พี่อร X ลุงชัย และไกด์ท้องถิ่น ชาวสะพานมอญอีกมากมาย
มา follow ชมวิวบรรยากาศสะพานมอญ
มา กดไลค์ ให้ไฮไลท์ประจำท้องถิ่น
มา CF ของกินของเด็ดตลาดไทยมอญ
และวันนี้ดีแทค 700 MHz ขยายไปแล้วกว่า 11,800 สถานีฐานทั่วไทย และดีแทคไม่หยุดพัฒนาสัญญาณเพื่อลูกค้าทุกคน
ไปเจอกับพวกเขาพร้อมกันที่เพจ สะพานมอญ สังขละบุรี Poweredbydtac700MHz
หรือ จะไปเที่ยวจริงๆก็ได้ ดีทั่วดีถึงทั่วไทย ดีแทค
คลิกเลย https://www.dtac.co.th/s/goodforall3YT2

ครั้งแรกของ สะพานมอญ X dtac 700 MHz

วิธีลงทะเบียนซิมDtacด้วยมือถือ รีวิวซิมโปร10Mbpsไม่จำกัด โทรฟรีในเครือข่าย 1ปี


เป็นซิมโปรเน็ตรายปีที่ราคาถูกและคุ้มมากจริงๆนะครับ สำหรับคนใช้งานมือถือที่เน้นใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือเป็นหลักแบบผม หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณนะครับ

รายละเอียดซิมโปรDtac
https://c.lazada.co.th/t/c.bV2jQx?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fdtac10mbpsinternetunlimiteddtaci1744378705s5029710019.html\u0026

รายละเอียดซิมโปรAis
https://c.lazada.co.th/t/c.bV2S6a?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2F100aissimnetmarathon100gbi1486594085s3915190109.html\u0026

รายละเอียดซิมโปรTRUE
https://c.lazada.co.th/t/c.bV2TIK?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2F10mbpsi874044854s1765406167.html\u0026

วิธีลงทะเบียนซิมDtacด้วยมือถือ รีวิวซิมโปร10Mbpsไม่จำกัด โทรฟรีในเครือข่าย 1ปี

[ โปรแนะนำ ] โทรฟรีทุกค่าย สำหรับคนแน้นโทร เดือนละ 100 บาท


[ โปรแนะนำ ] โทรฟรีทุกค่าย สำหรับคนแน้นโทร เดือนละ 100 บาท
SIM เปล่า DTAC
https://bit.ly/34Ijzpy
https://bit.ly/2D8YNUG
https://bit.ly/2QzEKSv
https://bit.ly/3ly9vWm
https://bit.ly/2QNF68l
โทรฟรีทุกเครือข่าย
,โทรฟรี
,โทรฟรีก็เพิ่งหมดไป
,โทรฟรีทรูมูฟ
,โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 บาท
,โทรฟรีทุกเครือข่ายทรู 24 ชั่วโมง
,โทรฟรี ทรู
,โทรฟรีเบอร์เดียววันทูคอล 24 ชม
,โทรฟรี one2call
,โทรฟรีทุกเครือข่าย ais
,โทรฟรี ดีแทค
,โทรฟรีไม่เสียตัง วันทูคอล
,โทรฟรีทุกเครือข่าย ทรูมูฟ
,โทรฟรีดีแทค 24 ชั่วโมง
,โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย
,โปรโทรฟรีทรูมูฟ
,โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย ทรูมูฟ
,โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย ais
,โปรโทรฟรี ais
,โปรโทรฟรีวันทูคอล 24 ชม รายวัน
,โปรโทรฟรีทรูมูฟ 24 ชม
,โปรโทรฟรี dtac
,โปรโทรฟรีดีแทค ทุกเครือข่าย รายวัน
,โปรโทรฟรีดีแทค ทุกเครือข่าย 24 ชม
,โปรโทรฟรีวันทูคอล 24 ชม รายวัน 9บาท

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :https://www.facebook.com/reviewwa2017/
ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com
reviewwa dtac โปรโทรฟรี

[ โปรแนะนำ ] โทรฟรีทุกค่าย สำหรับคนแน้นโทร เดือนละ 100 บาท

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ค่า โทร ดี แท ค

Leave a Comment